Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Một số chỉ tiêu, chương trình, công trình trọng điểm nhiệm kỳ III (2005- 2010)

STT

NỘI DUNG

CHỈ TIÊU

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

01

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sang dịch vụ

20%

- Hàng năm

02

Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm

14-16%

- Hàng năm

03

- Trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ đến trường

- Trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường - Hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông

30%

95-100%

- Hàng năm

- Hàng năm

- Năm 2006

04

- Xây dựng phường văn hóa

- Xây dựng khu phố đạt chuẩn văn hóa được công nhận đúng thực chất.

- Xây dựng hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa được công nhận đúng thực chất.

01

80%

Trên 90%

- Cuối nhiệm kỳ

- Cuối nhiệm kỳ

- Cuối nhiệm kỳ

05

- Cơ bản xóa hộ nghèo giai đoạn 2

- Giải quyết việc làm ổn định từ 6500 – 7000 lao động

- Năm 2008

- Hàng năm

06

- Đảng viên đủ tư cách

- Tổ chức Đảng (cơ sở, bộ phận) đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém.

100%

75%

- Cuối nhiệm kỳ

- Cuối nhiệm kỳ

07

Kết nạp 500 đảng viên mới, trong đó có trên 60% được phát triển từ lực lượng đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Cuối nhiệm kỳ

08

100% cán bộ công chức quận, phường đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn theo quy định. Thực hiện quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO (cấp quận).

- Cuối nhiệm kỳ

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

01

Chương trình xây dựng 5000 căn nhà và nền nhà tái định cư để đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các dự án đầu tư trên địa bàn quận

- Cuối nhiệm kỳ

02

Chương trình đường giao thông: thực hiện bê tông nhựa nóng 60 km đường do quận quản lý.

- Cuối nhiệm kỳ

03

Công trình xây dựng và đưa vào sử dụng trung tâm văn hóa - thể thao tại phường Hiệp Thành (khu đất 19,5 ha).

- Cuối nhiệm kỳ

04

Chương trình xây dựng trường học mới ở các bậc học

- Cuối nhiệm kỳ

05

Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hệ thống chính trị quận, phường theo chuẩn chức danh cán bộ.

- Cuối nhiệm kỳ

Thông báo