Chủ Nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023

Phát biểu của đồng chí Dương Quan Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 12 lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 – 2015 (Ngày 14 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa - Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng,

- Các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động,

- Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội

Sau một thời gian dài khẩn trương, tích cực chuẩn bị, hôm nay, Đảng bộ Quận 12 tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ trong không khí cả nước, thành phố chúng ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 55 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2010), kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Được sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy, tôi rất vinh dự và vui mừng đến tham dự Đại hội Đảng bộ Quận 12 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Anh hùng lao động, các vị đại biểu, các vị khách quý và qua các đồng chí xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quận 12 lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận vừa trình bày tại Đại hội, có thể khẳng định nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, Thành phố và Quận có những thuận lợi và khó khăn tác động, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài từ cuối năm 2007 đến nay đã tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đại phương; song với truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quê hương chiến khu “Vườn Cau Đỏ” anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 12 đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đề ra.

Tôi cơ bản thống nhất với đánh giá của Đảng bộ Quận về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí đã xác định được những tiềm năng, lợi thế của Quận để tập trung khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển địa phương; cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua đã chuyển dịch đúng hướng, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 18,11%/năm; ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng khá cao trong các ngành kinh tế (58,4% so với Nghị quyết 57%); ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữ được nhịp độ phát triển; ngành nông nghiệp tuy có giảm tỷ trọng (1,1% so với Nghị quyết 3%) nhưng đã hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; thu chi ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Việc kêu gọi thu hút đầu tư tăng cao (năm 2006 đạt 826,02 tỷ, dự kiến năm 2010 đạt 2.900 tỷ đồng); bộ mặt của Quận ngày càng thể hiện rõ nét qua việc phát triển nhiều khu đô thị mới, đầu tư 75 tuyến đường với chiều dài 71,33 km, xã hội hóa đường giao thông nông thôn đạt 92,423km đường, vượt chỉ tiêu 516,15%, ngoài ra, đã xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình dân sinh cấp thiết đạt kết quả thiết thực; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, chăm lo cải thiện cuộc sống của người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo đạt kết quả tốt; các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục bậc trung học trước 01 năm so với Nghị quyết đặt ra; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân nhất là diện chính sách, hộ nghèo.

Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, hệ thống chính trị của Quận cũng thường xuyên được quan tâm củng cố; công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn cán bộ và kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề (704/500 đảng viên); hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận đến phường qua củng cố, kiện toàn từng bước được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong Quận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ qua. Điều đáng ghi nhận là thời gian qua, Quận ủy đã đề ra nhiều biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong bộ máy đảng, chính quyền, tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ, góp phần chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền, nhằm xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Tuy còn một số hạn chế, yếu kém như dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu (tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng tiềm năng của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm so với yêu cầu phát triển; công tác sử dụng, bố trí vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tình hình ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, gây bức xúc trong nhân dân; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch còn chậm, quản lý quy hoạch chưa tốt; tình hình vi phạm trật tự xây dựng, mua bán lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát vẫn còn diễn biến phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; cơ sở vật chất trường, lớp, điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân tuy có được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; việc thực hiện yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế; quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền, nhất là cấp phường một số nơi còn yếu kém...); song những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Quận tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Quận 12 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2010 – 2015), tôi cơ bản thống nhất với nội dung đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định:

Một là, để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận trong những năm tới nhanh và bền vững, Quận cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp” mời gọi đầu tư, hỗ trợ các dự án ngoài ngân sách để phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển đồng bộ các loại hình dịch vụ cao cấp mà Quận có tiềm năng, nhất là về đất đai như: xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục,... Trong lĩnh vực nông nghiệp, Quận cần có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chuyển dần cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ với lộ trình phù hợp, bước đi cụ thể; phải xác định quận 12 trong một số nhiệm kỳ tới vẫn còn sản xuất nông nghiệp nhưng với tính chất nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, có giá trị kinh tế cao như: sản xuất rau, củ, quả sạch, cây kiểng, hoa kiểng, cá kiểng phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, gắn sản phẩm nông nghiệp với dịch vụ du lịch sinh thái, từ đó phải giữ ổn định diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch để đảm bảo vành đai xanh của thành phố; đồng thời phát triển mạnh công nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp và phục vụ sản xuất nông nghiệp, quan tâm tạo điều kiện cho người dân sản xuất nông nghiệp chuyển dân sang các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; bên cạnh đó quan tâm xây dựng các chương trình hành động bảo vệ môi trường, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước hiện nay, góp phần xây dựng phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp.

Hai là, về quản lý và phát triển đô thị, với đặc điểm là địa phương đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, Quận cần chủ động phối hợp với các sở - ngành chức năng thành phố khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành; những nơi quy hoạch trước đây chưa phù hợp hoặc thiếu tính khả thi thì kiên trì đeo bám các ngành chức năng của thành phố để điều chỉnh hoặc xóa quy hoạch treo như quy hoạch 250ha cây xanh, khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp...; có giải pháp thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu dân cư mới và chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, và điều hết sức quan trọng là phải ngăn chặn tình trạng xây dựng tự phát không đảm bảo quy hoạch, bảo đảm tiêu chí bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Ba là, về an sinh xã hội, Quận cần có giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm của thành phố; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công, gắn với đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục – thể thao, chú trọng phát triển văn hóa của Quận theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đặc trưng của nhân dân Chiến khu “Vườn Cau Đỏ”, An Phú Đông – Thạnh Lộc – Thạnh Xuân anh hùng, góp phần thiết thực cải thiện nâng cao mức sống và chất lượng sống của người dân trong Quận.

Bốn là, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quận cần thường xuyên tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao cảnh giác với âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chương trình mục tiêu 3 giảm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, triệt phá tội phạm, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Năm là, Quận ủy và các cấp ủy cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị của địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng địa phương trong tình hình mới. Để thực hiện tốt yêu cầu này, Quận ủy cần có biện pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chínht trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng nhân rộng các điển hình Học tập làm theo Bác để đưa Cuộc vận động lan tỏa sâu rộng vào đời sống xã hội, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng trong Đảng bộ và nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ; kiên quyết thay thế những cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, không hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Tại Đại hội lần này, cùng với việc thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV, tôi đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội cần đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong quận, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận với cơ cấu hợp lý; mạnh dạn lựa chọn và giao trách nhiệm cho cán bộ trẻ để đào tạo, bổ sung và tăng cường sức mạnh cho Đảng, bảo đảm tính liên tục kế thừa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu Đảng bộ Quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố sắp tới.

Kính thưa các đồng chí,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, việc làm trước, việc làm sau, đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ IV.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 12 – một địa phương giàu truyền thống cách mạng sẽ ra sức phấn đấu, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh góp phần cùng với thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Thành phố, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành phố Anh hùng.

Cuối cùng, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Thông báo