Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phát biểu của Đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ II

Kính thưa:

- Các đồng chí đại biểu khách mời;

- Tất cả các đồng chí đại biểu Đại hội

Hôm nay, Đảng bộ Quận 12 tiếp tục tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần II để thực hiện 2 nội dung còn lại, đó là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ mới, được sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy, tôi đến tham dự và phát biểu ý kiến với Đại hội. Trước hết, tôi xin chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của Ban Thường vụ Thành ủy đến quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Đảng viên lão thành và nhiệt liệt chúc mừng tất cả đại biểu của Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Đại hội chúng ta họp vào thời điểm cả nước và thành phố đang ra sức học tập và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần VII, đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta liên hệ vào Quận mình, để kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Quận, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể thiết thực trong 5 năm tới. Quá trình chuẩn bị Đại hội lần này tuy có chậm nhưng cũng là quá trình cần thiết nhằm củng cố xây dựng một bước về nội bộ để tiến đến Đại hội đạt kết quả tốt hơn.

Tổ công tác của Thành ủy đã nhiều lần nghe Ban Thường vụ Quận ủy báo cáo và đã góp nhiều ý kiến vào các văn kiện và chuẩn bị nhân sự của Đại hội. Trong đó, cũng khẳng định Đảng bộ và nhân dân Quận 12 đã ra sức khắc phục nhiều khó khăn, nhanh chóng ổn định tình hình của một Quận mới, triển khai tổ chức các công việc xây dựng và phát triển Quận, đến nay đã tạo nên những chuyển biến, tiến bộ mới trên nhiều lĩnh vực: sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh số thương mại dịch vụ phát triển mạnh, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nên diện tích đất nông nghiệp tuy có giảm nhưng vẫn giữ được giá trị khá. Triển khai nhiều công trình xây dựng cơ bản, có quan tâm lãnh đạo và đạt kết quả tốt bước đầu ở khu vực giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và “tôn hóa, ngói hóa các nhà mái lá”, với công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu phố văn hóa, khu phố vững mạnh về an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, phát động được nhiều phong trào quần chúng, nâng cao tỷ lệ số lượng Đoàn viên, Hội viên, phát triển được 259 Đảng viên mới. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng bộ và nhân dân Quận 12. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Quận nhà đã đạt được trong 4 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Trong phương hướng nhiệm vụ sắp tới mà báo cáo chính trị đã nêu, để biến nghị quyết này trở thành hiện thực là vấn đề không đơn giản dễ dàng chút nào. Vì vậy, trong việc tổ chức thực hiện phải tính toán hết sức cụ thể, không thể dàn đều cùng một lúc làm ngay tất cả được. Có việc làm trước, có việc làm sau, có việc năm này, có việc năm sau; Có việc của Quận, của Phường, có việc của khu phố và tổ dân phố và vận động nhân dân thực hiện. Phải có phân công, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, có kiểm tra, kiểm điểm, có biểu dương khen thưởng hoặc xử lý về mặt tổ chức, hành chính nếu làm không được. Có như thế mới biến nghị quyết thành hiện thực.

Sau đây, tôi xin góp ý một số vấn đề cụ thể để các đồng chí nghiên cứu thảo luận cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Quận 12 là một Quận mới đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh tế và xã hội để trở thành một Quận đô thị phát triển của thành phố, vì chưa là đô thị hoàn chỉnh nên có thuận lợi trong việc tính toán, triển khai quy hoạch mới. Phải sớm hoàn chỉnh và quản lý chặt chẽ quy hoạch. Trong quy hoạch không phải chỉ quy hoạch chung chung những trục giao thông, những khu vực lớn mà phải tiến hành quy hoạch chi tiết từng phường, từng khu phố, nhất là về giao thông và nhà ở, để tránh lãng phí trong việc di dời, giải tỏa sau này.

Để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, chúng ta không thể nào chỉ nghĩ đến ngân sách của Nhà nước, mà phải có nhiều biện pháp để thu hút các nhà đầu tư trên các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các loại hình kinh doanh, không chỉ có những nhà đầu tư mà còn phải biết khơi dậy tiềm năng của từng hộ, từng người để xây dựng kinh tế văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng với tất cả điều kiện khả năng của mình.

Về chăm lo đời sống cho người dân, phải chú ý cả hai lĩnh vực, đó là xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, đặc biệt là cầu đường trong phường, khu phố, tổ dân phố, phải khang trang, sạch đẹp; Các trường học, nhất là trường Mẫu giáo, Tiểu học, không được để hư hỏng, dột nát và ngập nước. Ngoài việc chăm lo lợi ích cộng đồng ra, hết sức chú ý đến đời sống từng hộ gia đình, phải có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để giải quyết những hộ nghèo, nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Ngay trước mắt cần rà soát nắm được những vấn đề bức xúc trong nhân dân về đời sống để có kế hoạch tập trung giải quyết trong thời gian nhanh nhất.

Ngay trong năm nay, phải tập trung thực hiện tốt năm trật tự đô thị và chương trình thực hiện “3 giảm”. Ngoài việc có kế hoạch cụ thể ra, cần phải thường xuyên kiểm tra thực hiện, có phân công trách nhiệm rõ ràng, có thưởng phạt nghiêm minh. Cần xem đây là một trong những công tác trọng tâm trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đây cũng là những nội dung bức xúc trong nhân dân, cần phải quyết tâm thực hiện để có kết quả cao.

Thưa các đồng chí,

Trong xây dựng chính quyền. Ai cũng có thể hiểu và nói “chính quyền là của dân, do dân và vì dân” nhưng những cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền khi hành xử công việc có thể hiện được đầy đủ quan điểm này không? Không phải ai cũng làm tốt, tệ cửa quyền quan liêu cũng còn không ít. Vì vậy, cán bộ công chức không phải chỉ am hiểu và giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có cái tâm, có ý thức trách nhiệm trong giải quyết công việc nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến quần chúng. Ngoài ra, cán bộ chính quyền cần phải thấm nhuần quan điểm quần chúng. Cán bộ chính quyền làm công tác quần chúng là trực tiếp thông qua tiếp xúc, giải quyết những việc mà khi dân cần đến, với thái độ tận tụy, ôn hòa, lịch sự, nhanh chóng và đúng hẹn. Với thái độ tinh thần trách nhiệm đó, tôi tin rằng không có vấn đề gì mà dân phải oán trách bộ máy chính quyền. Mọi sai phạm của cán bộ công chức, đều phải được kiểm điểm xử lý nghiêm minh, không vì một vài cá nhân sai phạm mà để ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Cán bộ công chức nhất thiết phải được giáo dục học tập về quan điểm quần chúng và công tác vận động quần chúng của Đảng.

Về tổ chức, hoạt động của mặt trận, đoàn thể.

Hiện nay, nếu tính về số lượng Hội viên, Đoàn viên của Quận thì rất đông, nhưng chất lượng và hoạt động của mỗi tổ chức cơ sở đến mỗi Đoàn viên, Hội viên ra sao, chắc chắn chưa phải là tốt hết. Vì vậy, Đảng bộ cần phải tập trung xây dựng để nâng cao chất lượng Hội viên, Đoàn viên, trước hết là các Ban Chấp hành cơ sở. Hội viên, Đoàn viên trước hết phải là người công dân tốt trong xã hội. Trong công tác vận động quần chúng, đối tượng để vận động phải tập trung chủ yếu vào số chậm tiến, lạc hậu, vì nếu tất cả đã là tích cực, tiên tiến hết thì cần gì phải vận động nữa. Phải chú ý dùng quần chúng tích cực tiên tiến để vận động lôi kéo cho được số tiêu cực, lạc hậu. Mặt trận và các đoàn thể phải sâu sát, am hiểu cụ thể từng hộ, từng người, như thế nội dung mới sát hợp, mới có sức thuyết phục. Làm công tác vận động quần chúng mà không hiểu tình hình quần chúng thì không thể vận động quần chúng được.

Thưa các đồng chí

Về công tác xây dựng Đảng thì ai cũng biết là phải xây dựng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đã là Đảng viên, tôi nghĩ rằng không ai không muốn Đảng mình ngày càng lớn hơn, mạnh hơn. Trong các văn bản, chúng ta thường nêu “nâng cao sức chiến đấu của Đảng để ngang tầm với nhiệm vụ”, phải “xây dựng Đảng cho trong sạch, vững mạnh”, nhưng nội dung cụ thể ở từng nơi là vấn đề gì, không phải Cấp ủy nào cũng nói được. Vấn đề là từng Đảng viên, từng Chi bộ Đảng bộ phải có nội dung hoạt động phù hợp và thiết thực, có những việc làm cụ thể, phải hành động cụ thể, để thực hiện nội dung đó. Về công tác chính trị tư tưởng, tôi xin nhấn mạnh việc xác định lòng tin tưởng vào lý tưởng cộng sản, vào sự lãnh đạo của Đảng, lòng tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, sự dao động lòng tin này không phải không có trong nội bộ của chúng ta. Sự dao động lý tưởng thường thể hiện: chê bai, phản đối các chủ trương, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng; Sự an phận không dám đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, những hành động sai trái với chủ trương, chính sách quan điểm của Đảng. Nguyên nhân dẫn đến sự dao động có nhiều lý do khác nhau, trong đó có thể có người vì không thỏa mãn địa vị và quyền lợi cá nhhân nên sinh ra bất mãn, oán trách Đảng, mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Cũng có người cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, không lý giải những khó khăn trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội, những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội cũng như trong nội bộ Đảng rồi dao động mất lòng tin. Ngoài ra, cũng không phải không có sự tác động của các thế lực thù địch với thủ đoạn “chiến tranh tâm lý, trong âm mưu diễn biến hòa bình của địch, nếu không vững vàng cũng dễ bị dao động và đi đến xa rời lý tưởng. Trong thực tế, cũng có người vào Đảng với động cơ tìm kiếm địa vị để mưu cầu cho lợi ích bản thân, chạy theo cuộc sống vật chất, những người này vỏ bên ngoài là Đảng viên nhưng trong lòng thì đã thay đổi khác. Vì vậy, mọi tổ chức Đảng phải thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng, kịp thời phổ biến những thông tin có tính thời sự, nghiên cứu nắm vững những chủ trương nghị quyết của Đảng, qua đó để không ngừng củng cố lòng tin vào lý tưởng cộng sản. Không những phải tự khẳng định lòng tin vào lý tưởng của mình mà còn phải tuyên truyền, giải thích, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện trái với cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng. Như các đồng chi đã biết, khi làm bất cứ việc gì, nếu không có lòng tin vào kết quả thực hiện thì còn đâu là ý chí quyết tâm, sự chủ động sáng tạo để thực hiện có kết quả, huống chi là lòng tin vào lý tưởng, vào sự thành công của CNXH là vấn đế rất lớn lao. Đây là lý tưởng, là mục tiêu hành động của Đảng và nhân dân.

Thưa các đồng chí,

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng không lúc nào không quan tâm nhắc nhở vấn đề đoàn kết nội bộ, Bác Hồ trước khi qua đời còn dặn dò “Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt  mình”. Điều đó đã nói lên tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Như các đồng chí đã biết, thông thường những nơi có sự mất đoàn kết nội bộ thì nơi đó khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là sự thiệt hại của Đảng, của nhân dân. Vì vậy, Đảng bộ phải coi trọng vấn đề xây dựng đoàn kết nội bộ. Đoàn kết không phải là ý kiến một chiều, mà phải đấu tranh lẫn nhau, vì có đấu tranh đi đến thống nhất mới là đoàn kết thật sự. Phải thấy rằng trình độ và sự hiểu biết không thể như nhau, nên quan điểm giải quyết vấn đề cũng không thể ai cũng giống như nhau được. Ý kiến khác nhau thì phải có tranh luận với nhau, đây là việc bình thường trong sinh hoạt Đảng. Nhưng không vì có ý kiến khác nhau mà lại định kiến, kéo bè kéo cánh, trù dập, bươi móc, nói xấu lẫn nhau, đó là điều nghiêm cấm trong Đảng. Phải xây dựng tình yêu thương thật sự đối với đồng chí, đồng đội, đối xử phải hết sức chân tình, tình cảm trong sáng, vui mừng khi thấy đồng chí mình làm được việc tốt và đau lòng khi đồng chí mình bị sai lầm khuyết điểm. Đồng chí với nhau mà không tôn trọng lẫn nhau, đối xử không thực lòng với nhau thì làm sao có được tình yêu dân, yêu nước. Một Cấp ủy dù có yếu một chút, nhưng nếu nội bộ đoàn kết thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biết đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ, hỗ trợ nhau vì công việc của Đảng, của dân dù có khó khăn đến đâu nhưng nhất định Cấp ủy đó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí.

Sắp tới đây, Trung ương và Thành ủy sẽ có chỉ đạo cụ thể việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 6 lần 2, đề nghị Đảng bộ phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt. Trước mắt, phải tập trung khắc phục những yếu kém của từng Đảng bộ, Chi bộ, từng Đảng viên và có kế hoạch cụ thẻ để nâng cao chất lượng Đảng viên về cả 3 mặt; Giác ngộ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ.

Thưa các đồng chí,

Cùng với việc thảo luận đánh giá tình hình của Quận thực hiện thời gian qua, bàn bạc và quyết định phương hướng nhiệm vụ những năm tới. Đại hội còn phải hoàn thành một việc quan trọng là bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa mới. Để lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực theo tiêu chuẩn mà Trung ương, Thành ủy đã quy định đòi hỏi mỗi đại biểu đề cao trách nhiệm, tránh tình cảm riêng tư, định kiến cá nhân, công tâm sáng suốt để lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có đức, có tài, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp của Đảng, của nhân dân, đồng thời đảm bảo tính liên tục kế thừa các độ tuổi trong Quận ủy và có cơ cấu hợp lý. Với ý thức và trách nhiệm đó, tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành thật sự tiêu biểu cho Đảng bộ.

Cuối cùng, một lần nữa xin chúc các đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Kính chào Đại hội.

Thông báo