Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 khóa IX (2005-2010)(Đại hội bầu)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Thân Thị Thư

Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận

2

Nguyễn Thị Lệ

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Trịnh Văn Thình

Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận

4

Hồ Thị Bạch Tuyết

QUV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận

5

Trần Quang Bá

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

6

Trần Thanh Bình

QUV, Giám đốc Ban QLDAĐT & XDCT

7

Trần Phước Cang

QUV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận

8

Nguyễn Văn Diệu

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

9

Phạm Hùng Dũng

QUV, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

10

Trần Phước Dũng

QUV, Trưởng phòng Tài chánh – Kế hoạch Quận

11

Nguyễn Tấn Đạt

UVTVQU, Trưởng Công an Quận

12

Trương Trần Đạt

QUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận

13

Võ Văn Đức

QUV, Trưởng phòng Nội vụ Quận

14

Phạm Thị Hai

QUV, Phó Chi Cục thuế Quận

15

Dương Ngọc Hải

QUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận

16

Võ Hiếu

QUV, Chánh Thanh tra Quận

17

Nguyễn Phan Hòa

QUV, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Quận

18

Nguyễn Thị Minh Hồng

UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

19

Phạm Bá Huy

QUV, Trưởng phòng Kinh tế Quận

20

Hoàng Nghĩa Huỳnh

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 6

21

Huỳnh Lan Hương

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 11

22

Nguyễn Thị Hường

UVTVQU, Phó Chủ tịch UBND Quận

23

Phạm Ngọc Hữu

UVTVQU, Phó Chủ tịch UBND Quận

24

Lê Trường Kỳ

QUV, Trưởng phòng Giáo dục Quận

25

Lê Thị Xuân Mai

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 3

26

Lê Văn Minh

QUV, Bí thư Đoàn TNCSHCM Quận

27

Lê Văn Mười

QUV, Trưởng phòng Lao động – TBXH Quận

28

Trần Hữu Nghĩa

QUV, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quận

29

Vũ Thị Mỹ Ngọc

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 14

30

Nguyễn Thành Nguyên Nhung

QUV, Chánh án Tòa án nhân dân Quận

31

Võ Khắc Thái

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 12

32

Phạm Xuân Thành

QUV, Phó Ban Tổ chức Quận ủy

33

Hà Phước Thắng

QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận

34

Trần Thị Bích Thủy

QUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận

35

Nguyễn Văn Trãi

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

36

Nguyễn Anh Tuấn

QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy

37

Hoàng Thị Thu Vân

QUV, Bí thư Đảng ủy phường 8

38

Đoàn Văn Vinh

UVTVQU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Quận

39

Nguyễn Anh Xuân

QUV, Trưởng Ban Tôn giáo Quận

Thông báo