Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Quận 3 - Khóa VI

01. PHAM NGỌC BI                      Thành uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ

                                                         Quận uỷ Quận 3

02. CAO CHÂU                              Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 3

03. ĐẶNG HỒNG CHÂU               Giám đốc Công ty Dịch vụ Quận 3

04. TRẦN MINH CHÂU                Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Quận 3

05. NGUYỄN THANH CHÍN         Phó Chủ tịch HĐND Quận 3

06. ĐẶNG THÀNH CÔNG            Chánh án Toà án nhân dân Quận 3

07. NG.THỊ NGỌC DUNG             Bí thư Phường 3

08. NGUYỄN THU GIANG           Trưởng phòng kế hoạch thống kê Quận 3

09. NGUYỄN THI HIỀN                Phó Bí thư thường trực Quận uỷ (khoá V)

10. PHẠM GIA HOÀ                      Bí thư phường 11

11. PHAN THỊ THU HỒNG           Trưởng phòng Y tế Quận 3

12. VÕ THỊ THU HỒNG                Giám đốc Xí nghiệp may xuất khẩu Quận 3

13. PHẠM TẤN KHOA                  Phó ban Tuyên giáo Quận uỷ Quận 3

14. PHẠM NGỌC LIÊN                 Bí thư Phường 13

15. TRẦN THỊ LIÊN                      Chủ tịch Liên đoàn lao động Quận 3

 

16. NGUYỄN THỊ MAI                  Bí thư phường 2

17. HỒ THỊ MƯỜI                          Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Quận 3

18. BÙI THỊ NGUYỆT                   Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã mua bán Quận 3

 

19. HUỲNH THU NGUYỆT          Trưởng phòng Tài chánh Quận 3

20. HUỲNH THIÊN PHÚC            Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin Quận 3

21. TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG         Bí thư phường 10

22. VĂN LỆ QUYÊN                      Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 3

23. LÊ HỒNG SƠN                         Trưởng công an Quận 3

24. HUỲNH VĂN THÀNH            Bí thư Quận uỷ Quận 3 (khoá V)

25. NGUYỄN THỊ THANH           Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3

26. TRỊNH VĂN THÌNH                Phó ban Tổ chức Quận uỷ Quận 3

27. TRẦN THỊ THOA                    Bí thư phường 12

28. NGUYỄN VĂN THỦY            Quận đội trưởng Quận đội 3

      

29. TRẦN THỊ THƯ                       Phó chủ nhiệm UBKT Quận uỷ Quận 3

30. HOÀNG MẠNH TIẾN             Chánh thanh tra Quận 3

31. NGUYỄN THANH TOÀN       Trưởng phòng LĐ – TBXH Quận 3

32. NGUYỄN VĂN TRÃI              Bí thư Quận đoàn 3

 

33. HỒ THỊ BẠCH TUYẾT           Bí thư phường 8

34. HUỲNH VĂN TƯỞNG           Phó Chủ tịch UBND Quận 3

 

35. TRẦN XUÂN VINH                Bí thư phường 4

Thông báo