Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Danh sách Đoàn đại biểu Quận 3 dự Đại hộ đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII

ĐẠI BIỂU DƯƠNG NHIÊN 

 Nguyễn Văn Đua Bí thư Quận ủy
ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC 
1Vũ Văn Hòa Phó Bí thư Quận ủy.
2Dương Ngọc Khởi Trưởng Công an Quận.
3Nguyễn Thị Lệ Bí thư Quận đoàn
4Nguyễn Hiệp Liệt Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
5Huỳnh Thiên Phúc Trưởng Ban Tuyên huấn Quận ủy.
6Văn Lệ Quyên Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.
7Trần Minh Sơn Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Quận.
8Thân Thị Thư Phó Bí thư Thường trực Quận ủy
ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT

1

Trần Mạnh Phú

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại diện Bộ Tài chánh tại TPHCM

Thông báo