Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết nhiệm kỳ V(1989-1991) và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm (1991-1995)

Từ năm 1889 đến nay, quận ba tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Thành phố,  các Nghị quyết tiếp theo của Trung ương, Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba lần thứ V. Đảng bộ và nhân dân quận Ba đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế tại địa phương, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Ba lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, đánh giá đúng những mặt làm được và chưa làm được, phân tích ưu khuyết điểm chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu cho 5 năm (1991-1995), nhất là 2 năm (1992-1993) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V.

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ QUẬN BA LẦN THỨ V(1989-1991).

Trong hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 5 theo hướng tiếp tục quá trình đổi mới kinh tế, chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiêu thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã có một bước chuyển biến cơ bản. mặc dù còn nhiều khó khăn, căng thẳng, có những lúc tưởng chừng không thể vượt nổi, không thể đạt được các mục tiêu chủ yếy về kinh tế qua từng năm; Trong sản xuất kinh doanh thiếu vốn trầm trọng. Ngân sách Quận hầu như không cấp vốn lưu động cho các đơn vị kinh tế quốc doanh thuộc quận quản lý, vào mùa khô bị thiếu điện gay gắt. thị trường ngoài nước bị thu hẹp đáng kể do tình hình biến động ở Đông Âu và Liên Xô. Lạm phát tiếp tục tăng cao, giá vàng và đô la biến động mạnh. Tình hình an ninh trật tự chưa được cải thiện nhiều, tình hình văn hoá tư tưởng diễn biến phức tạp, tệ nạn xã hội phát triển, đáng chú ý nhất là tệ tham nhũng buôn lậu, hàng gian, hàng giả…

Nhưng với nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân và chính quyền Quận, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thành phố, hoạt động kinh tế của Quận đã từng bước thích nghi với tình hình và đã giữ được mức phát triển, chuyển biến tích cực:

I. TRÊN LÃNH VỰC KINH TẾ:

1/ Về sản  xuất kinh doanh:

a/ Sản xuất TTCN:

Năm 1989 giá trị sản tổng sản lượng đạt 1 tỷ 379 triệu (giá cố định 1982), năm 1990 đạt 1 tỷ 495 triệu và 6 tháng đầu năm 1991 đạt 579 triệu, vượt chỉ tiêu do UBND Thành phố giao. Mức tăng trưởng bình quân/năm về giá trị Tổng sản lượng toàn ngành trong thời kỳ 1989-1991 trên 11%.

Đến nay, toàn Quận có 951 đơn vị sản xuất, dịch vụ công nghiệp – TTCN, trong đó có 19 công ty, xí nghiệp quốc doanh, hợp doanh; 29 công ty, xí nghiệp tư doanh; 41 xí nghiệp đời sống (của các ban, ngành Trung ương và thành phố đóng trên địa bàn Quận), 879 hộ sản xuất TTCN, đã thu hút 10.000 lao động.

Về hiệu quả kinh tế, trong hai năm 1989-1990, các đơn vị sản xuất, dịch vụ công nghiệp –TTCN  đã nộp ngân sách và thuế cho Nhà nước là 7,6 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với 2 năm 1987-1988). Riêng 6 tháng đầu năm 1991 đã nộp thuế 2,4 tỷ đồng.

Bên cạnh những hiệu quả về mặt kinh tế, trong 2 năm qua, hoạt động sản xuất công nghiệp –TTCN đã tạo ra được những kết quả mang tính chất tiền đề cho những năm tiếp theo, cụ thể là qua đối đầu với những  khó khăn gay gắt, nhiều đơn vị đã tìm ra được những hướng đi hợp lý và bước đầu đã thích nghi với cơ chế thị trường. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi phươhng án sản xuất, đa dạng hoá mặt hàng, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng tiếp thị, quảng cáo v.v…

Tính chung, vốn đầu tư vào sản xuất, dịch vụ TTCN của Quận (chủ yếu là do cơ sở tự tìm nguồn vốn) đã tăng đáng kể, đặc biệt và tăng vốn cố định. Nếu như năm 1989 vốn đầu tư vào tài sản cố định là 5,6 tỷ (chiếm 15,5% trong tổng số vốn sản xuất kih doanh của Quận) thì đến 6 tháng đầu năm 1991 số vốn cố định đã tăng gấp 6 lần, tức là 30,5 tỷ, chiếm 41,5% tổng số vốn sản xuất hiện có.

Vốn cố định đã đầu tư chủ yếu cho các ngành hàng mà Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V đã xác định là: chế biến nông hải sản, thực phẩm, điện tử và may mặc.

Mặt khác, trong quá trình hoạt động đã bước đầu hình thành một đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ năng lực, am hiểu kỹ thuật nghiệp vụ, nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường…Đây là những vốn quý để Quận có điều kiện mở rộng sản xuất, dịch vụ trong tình hình mới.

b/ Hoạt động xuất nhập khẩu:

Từ năm 1989 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu của Quận đã có một bước phát triển mới về quy mô cũng như về hiệu quả.

Nếu như trước đây Quận chỉ có một dơn vị có chức năng xuất khẩu trực tiếp là Liên hiệp Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 3 (Trillimex) thì đến nay đã có thêm nhiều đơn vị được cấp giấy phép xuất khẩu trực tiếp như Công ty Liên doanh Chế biến Hải sản xuất khẩu, Xí nghiệp May xuất khẩu, Hợp tác xã may Hoàng Thịnh v.v…Sự phát triển này đã làm cho hoạt đông sản xuất và xuất nhập khẩu được kết hợp nhuần nhuyễn hơn, các khâu trung gian không cần thiết giữa sản xuất và xuất nhập khẩu từng bước được tinh  giảm.

Mặc dầu gặp nhiều khó khăn về thị trường (biến động về chính trị, kinh tế ở Đôg Âu - Liên Xô là thị trường chủ yếu), về tỷ giá ngoại tệ, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quận không ngừng tăng, cụ thể:

Năm 1989: 14,3 triệu USD, năm 1990: 15,1 triệu USD và năm 1991 dự kiến đạt: 41 triệu USD. Bên cạnh đó, các dịch vụ về kiều hối, thu đổi ngoại tệ đã hình thành và bước đầu mang lại hiệu quả.

c/ Dịch vụ, thương nghiệp:

Hoạt động dịch vụ, thương nghiệp quốc doanh, nhiều thành phần trên địa bàn Quận Ba cho thấy: những đơn vị có máy móc thiết bị tốt, hiện đại, người quản trị có tài năng, chủ động về nguồn vốn, nắm bắt được thị trường, sản phẩm có chất lượng cao, kiểu dáng đẹp, giá thành hạ…thì đã vượt qua những khó khăn khách quan, tiếp tục đứng vững và phát triển; ngược lại, những đơn vị nào không coi yếu tố thị trường là động lực để phát triển sản xuất kinh doanh thì sẽ bị đào thải, không phân biệt bất cứ thành phần kinh tế nào.

2. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:     

Hoạt động xây dựng cơ bản trong hai năm qua đã khắc phục nhiều khó khăn về vốn để xây dựng được một số công trình phúc lợi công cộng như trường học (trường Trần Văn Đang, Phan Văn Hân, phường 11), Trung tâm Y tế v.v... Đáng chú ý trong lãnh vực này là hoạt động kinh doanh địa ốc bắt đầu được hình thành. Một số công trình xây dựng nhà ở như khu cư xá Đường Sắt (phường 1), cư xá Ngô Thời Nhiệm (phường 6) đã góp phần đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở của nhân dân, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời khuyến khích nhân dân tự xây dựng, sửa chữa một số lượng khá lớn, từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị của Quận. Bên cạnh đó, Quận dã triển khai, thực hiện công tác hoá giá nhà cấp 3, 4 và thí điểm một số nhà cấp 1, 2  và biệt thự. Tính đến nay, toàn Quận đã lập hồ sơ bán hoá giá được 1.211 căn.

Hoạt động giao thông vận tải và quản lý đô thị cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp với phương châm “Nhà nhước và nhân dân cùng làm”, toàn Quận đã duy tu, nâng cấp một số đường, hẻm với tổng kinh phí 223,2 triệu đồng, đã hoàn thành công trình cầu Trần Quang Diệu và đường Trần Quang Diệu (nối dài) với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Tồn tại lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị hiện nay là:

- Tình trạng xây cất bất hợp pháp, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh diễn ra hết sức phức tạp, mặc dầu Quận và các ngành đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn.

- Cơ sở hạ tầng và vệ sinh dô thị ngày càng xuống cấp nghiêm trọng trong khi khả năng bảo dưỡng, nâng  cấp quá thấp.

3. Về tài chánh, Ngân hàng:

Trong những năm trước, thông qua việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Quận đã phấn đấu tự cân đối ngân sách để đảm bảo cho các hoạt động. Tuy nhiên, từ khi áp dụng quy định mức điều tiết mới, áp dụng các luật thế mới…đã có những ảnh hưởng đến việc cân dối ngân sách của Quận. Hai năm qua, ngân sách Quận bị thâm hụt rất lớn. Nguyên nhân chính là việc điều tiết cho ngân sách Quận hiện tại được áp dụng theo tỷ lệ dành cho một cấp quản lý hành chánh, nhưng trên thực tế Quận vẫn còn là một cấp kế hoạch, một cấp ngân sách.

Về hệ thống Ngân hàng, sau khi có sự đổi mới Ngân hàng đã đóng góp tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương. Trước tình hình đổ vỡ của các hợp tác xã tính dụng, Quận đã chủ trương thành lập Đại Nam Thương mại Ngân hàng trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã tín dụng Hoà Hưng và Trung tâm Đầu tư Quận 3. Hiện tại, Đại Nam Thương mại Ngân hàng đang được tiếp tục củng cố, góp phần tích cực chi trả các khoản nợ do các hợp tác xã tín dụng để lại.

II. TRÊN LÃNH VỰC VĂN HOÁ-XÃ HỘI:

Tình hình văn hoá – xã hội diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có những vấn đề trở nên gay gắt như thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tăng, tệ tham nhũng có chiều hướng lan rộng, đời sống nhân dân sút giảm…

Trong bối cảnh đó, một mặt Quận đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề kinh tế, nhưng đồng thời cũng đã rất quan tâm đến lĩnh vực văn hoá xã hội.

- Về Văn hoá thông tin, trong chỉ đạo Quận đã chủ trương kết hợp chặt chẽ 2 biện pháp: phục vụ các nhiệm vụ chính trị, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân và đấu tranh ngăn chặc sự xâm nhập của văn hoá phẩm phản động, đồi truỵ.

Theo hướng đó, ngành Văn hoá Thông tin đã bám sát các yêu cầu về nhiệm vụ chính trị của Quận, kết hợp với các phương tiện thông tin vốn có để thường xuyên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào. Mặt khác, ngành sắp xếp lại hệ thống các nhà văn hoá và đầu tư thích hợp để nâng cao chất lượng loại hình này. Bên cạnh đó, các hoạt động của phong trào văn nghệ quần chúng, các đợt hội diễn ca nhạc dân tộc được thường xuyên tổ chức, các hoạt động lễ hội được duy trì…đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đem lại những kết quả tích cực.

Song song với các hoạt động trên, các ngành liên quan cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hoá trên địa bàn Quận. Nhiều vụ kinh doanh, lưu hành các văn hoá phẩm đồi trụy đã được phát hiện và xử lý nghiêm khắc. Chỉ tính riêng từ đầu năm 1991 đến nay, Uỷ ban nhân dân Quận đã quyết định xử lý 27 vụ, tịch thu trên 1.000 cuốn băng video, nhạc lưu hành trái phép.

- Về Giáo dục và đào tạo:    

Quận đã từng bước thực hiện việc đa dạng hoá các trường học, cụ thể là đã tổ chức thí điểm trường phổ thông bán công, nhà trẻ dân lập, nhóm trẻ gia đình, đồng thời đã sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo một quy hoạch nhất định. Bên cạnh đó, dể góp phần đáp ứng nhu cầu và cải thiện điều kiện học tập, Quận đã đầu tư xây dựng một số trường học (Phan Văn Hân, Trần Văn Đang, trường phổ thông cơ sở P.11) và thường xuyên dành kinh phí để sửa chữa, bảo trì hệ thống trường lớp hiện có.

Mặt khác, bằng khả năng của mình, ngân sách Quận đã tích cực hỗ trợ để cải thiện một phần đời sống của đội ngũ giáo viên.

Song song với công tác giáo dục, công tác đào tạo, dạy nghề cũng được quan tâm. Trong điều kiện ngân sách hết sức khó khăn, nhưng Quận đã dành một khoản kinh phí đáng kể để dầu tư một số thiết bị, máy móc cho Trung tâm dạy nghề và tranh thủ các tổ chức quốc tế tài trợ thêm cho hoạt động này. Quận cũng khuyến khích các cơ sở tư nhân mở các lớp dạy nghề trong khuôn khổ các quy định của Nhà nước.

- Về hoạt động Y tế: Quận đã sắp xếp lại hệ thống mạng lưới, giảm biên chế hành chánh, tăng cường y bác sĩ cho tuyến phường. Nhìn chung, ngành Y tế đã góp phần đáp ứng được nhu cầu về chăm lo, bào vệ sức khoẻ của nhân dân. Các mặt công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình được thực hiện tốt.

Để có điều kiện cho   ngành Y tế hoạt động tốt hơn, Quận đã đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế Quận với chức năng như một bệnh viện đa khoa thu hẹp. Tổng kinh phí dự kiến gần 1,5 tỷ đồng.

- Về hoạt động Thể dục thể thao: So với những năm trước, cơ sở vật chất cho hoạt động này đã được đầu tư thêm. Ngoài công trình hồ bơi, năm 1991 Quận đã trích 50 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp khu thể dục thể thao Hồ Xuân Hương. Theo đánh giá của Thành phố, Quận 3 là một trong những Quận duy trì tốt phong trào thể dục thể thao về chất luượng thi đua năng khiếu cũng như về tính quần chúng rộng rãi, dóng góp nhiều vận động viên ưu tú cho Thành phố và cả nước.

- Về công tác xã hội: Trên đại bàn Quận 3 có hơn 11.000 người thuộc diện hưởng chính sách xã hội. Mặt khác số người trong độ tuổi chưa có công ăn việc làm trên địa bàn Quận cũng rất lớn. Thêm vào đó, số người từ địa phương khác đến sống lang thang ở vỉa hè trên các tuyến đường, nhất là khu Ga Sài Gòn  ngày càng nhiều đã làm cho trật tự xã hội ngày càng trở nên phức tạp.

Trước tình hình đó, Quận đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để giải quyết. Đối với cán bộ hưu trí, các gia đình chính sách, Quận cố gắng giải quyết chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp nhanh, đảm bảo quy định…Phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể, Quận đã tổ chức nhiều phong trào như lập quỹ bảo trợ hưu trí, kết nghĩa, đỡ đầu, xây dựng nhà tình nghĩav.v…nhằm tạo kinh phí để chăm lo các gia đình chính sách đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Đặc biệt với phong trào xây dựng nhà tình nghĩa do Thành uỷ phát động, Quận đã vận động được 170 triệu đồng, xay dựng mới được 13 căn nhà để tặng thương binh, bệnh binh và sửa chữa được 52 căn nhà khác cho gia đình chính sách.

Song song với các hoạt động trên, Quận cũng tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho hơn 10.000 lao động. Đối với các đối tượng tệ nạn xã hội (trộm cướp, cờ bạc, mãi dâm…) Quận có những biện pháp xử lý tích cực (giáo dục, cưỡng bức lao động tại Trường giáo dục lao động công nông nghiệp). Ngoài ra, Quận đã tổ chức đưa được 80 gia đình đi lập nghiệp tại nông trường Đác ru.

Nhìn chung, trên lĩnh vực văn hoá – xã hội, Quận đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, ở lĩnh vực này cón có những khuyết điểm như sau:

- Các tệ nạn xã hội tuy có nhiều biện pháp ngăn chặc, nhưng vẫn còn phát triển tràn lan, nhất là các tệ nạn cà phê dèn mờ, bia ôm, cờ bạc, mãi dâm. Các sản phẩm văn hoá đồi trụy, phản động vẫn lưu hành. Các giá trị đạo đức, tinh thần trong xã hội bị suy giảm, quan hệ truyền thống gia đình đang có chiều hướng bị tha hoá. 

- Chất lượng giáo dục, y tế nhìn chung vẫn thấp so với yêu cầu. Các cơ sở vật chất ohục vụ cho các hoạt dộng này vẫn còn thiếu thốn và đang xuống cấp.

- Đời sống một bộ phận dân cư như công chức nhà nước, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang đang gặp nhiều khó khăn. Sự phân hoá giữa giàu và nghèo đang gia tăng.

- Tiêu cực trong xã hội, nhất là tệ nạn tham nhũng, hối lộ, cửa quyền còn khá phổ biến song việc xử lý chưa kịp thời và nghiêm minh, làm cho lòng tin của quần chúng bị suy giảm.

III. TRÊN LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG

- Tình  hình an ninh chính trị trong những năm qua luôn diễn biến phức tạp. Địch đã tiến hành thực hiện nhiều âm mưu phá hoại với những hành vi thâm độc và luôn thay đổi phương thức hoạt động. Để chủ động đối phó với âm mưu thực hiện “diễn biến hoà bình” của địch, Quận uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trậ an ninh trên một số tuyến và địa bàn trọng điểm, xây dựng các phương án chống hoạt động tình báo, gián điệp, chống biểu tình bạo loạn và các biện pháp đấu tranh chuyển hoá địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội theo tinh thần Nghị quyết 06 và chỉ thị 16, 27 của Thành uỷ về công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Hầu hết các cơ sở Đảng trong Quận đều xây dựng nghị quyết an ninh, mà trọng tâm là dẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong địa bàn phường và các cơ quan xí nghiệp.

Nhiều ngành đã chủ động phối hợp thực hiện các quy chế bảo vệ an ninh trật tự và giải quyết tốt những nguyên nhân phát sinh phức tạp. Nhờ vậy, an ninh trật tự trong hai năm qua được giữ vững, các khu vực phức tạp và tuyến giáp ranh có mức chuyển biến khá, tạo được thế tấn công tội phạm của quần chúng. Một số nhen nhóm chính trị phản động đã bị phát hiện và đã được Thành phố chỉ đạo triệt phá. Qua các cao điểmtấn công tội phạm, thực hiện 4 cuộc vận động lớn của Thành phố, quận Ba đã triệt phá 47 băng, nhóm, bắt giữ gần 1.500 tên tội phạm và phát hiện hàng trăm vụ buôn bán hàng cấm, thu giữ tang vật trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trong cuộc vận động chống buôn lậu theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian qua Quận đã tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vụ buôn bán thuốc lá ngoại, kinh doanh vàng  bạc, ngoại tệ trái phép đồng thời đã tích cực truy quét bọn làm hàng giả, tiêu thụ hàng gian v.v… Chỉ tính riêng từ đầu năm 1991 đến nay, Quận đã phát hiện 175 vụ buôn lậu và đã xử lý: tịch thu trên 600 cây thuốc lá ngoại các loại, 20.591 USD, 28 xe cub, 8 kg vàng. Ngoài ra, cũng đã phát hiện 7 vụ sản xuất hàng giả, 281 vụ kinh doanh trái phép, truy thu thuế 107,5 triệu đồng.

Quận đã xây dựng và triển khai phương án phòng thủ các đại bàn trọng điểm, phương án chống âm mưu phá hoại bằng chính trị, quân sự trong những tình huống khác nhau. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, nâng cao khả năng tác chiến được tiến hành thường xuyên. Lực lượng quân cơ động, dân quân tự vệ, quân dự bị được nâng cao về mặt chất lượng. Công tác quốc phòng toàn dân cũng như việc tổ chức diễn tập phòng thủ theo định kỳ đã tạo được sự kết hợp chặt chẽ gữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể, các ngành, các Phường nên đã đạt được kết quả tốt. Về công tác nghĩa vụ quân sự, Quận liên tục giữ được truyền thống là đơn vị hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Tồn tại chủ yếu về lĩnh vực an ninh quốc phòng hiện nay là:

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Mức độ phạm pháp, nhất là số thanh niên v64n có chiều hướng gia tăng. Nạn trộm cắp, cướp giựt, thậm chí giết người cướp của vẫn chưa giảm. Đời sống cán bộ, chiến sĩ công an vẫn còn nhiều khó khăn.

- Về công tác quân sự địa phương, có một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân theo nghị quyết của Quận uỷ. Lực lượng an ninh, quân sự có lúc chưa tạo được sự phối hợp chặt chẽ trong việc giữ gìn trật tự xã hội.

IV. VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CỦNG CỐ BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN:

Hoạt động của Hội đồng Nhân dân Quận, Phường đã có những chuyển biến rõ nét. Quận uỷ và các cấp uỷ phường có hỗ trợ và tạo điều kiện cho Hội đồng Nhân dân thực hiện chức năng của một cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Nội dung hội họp được cải tiến, không khí tranh luận dân chủ, thẳng thắn. Quyền giám sát và chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với hoạt động của các ban, ngành, chính quyềncác cấp được tiến hành thường xuyên hơn trước. Chế độ tiếp xúc cử tri được duy trì, ý kiến đóng góp của cử tri được tập hợp đầu đủ để kiến nghị lên cấp trên hoặc đưa ra thảo luận, giải quyết trong các kỳ họp. Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp cũng còn một số hạn chế nhất định. Đa số đại biểu Hội đồng Nhân dân thường là cán  bộ đương chức kiêm nhiệm cho nên không có thời gian làm đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của một đại biểu dân cử. Có nhiều kiến nghị của nhân dân chưa được các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết một cách rốt ráo.

Những biện pháp mà Quận đã tập trung thực hiện để củng cố bộ máy chính quyền là: tích cực tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy theo hướng gọn nhẹ, có hiệu lực, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, chống gây phiền hà trong nhân dân.

- Về tinh giản bộ máy: Quận đã áp dụng hình thức khoán quỹ lương cho các phường từ năm 1989, đến nay bộ máy hành chánh các phường đã giảm được  37,4% biên chế. hệ thống các phòng, ban của Quận cũng đã được sắp xếp lại một bước. Dự kiến từ nay đến cuối năm 1991 sẽ sắp xếp đưa số biên chế theo định mức cho phép là 130 người (giảm 45 người).

- Song song với việc tổ chức, tinh giản biên chế, Quận cũng coi trọng công tác chống tham nhũng, coi đây là một trong những biện pháp quan trọng để làm trong sạch bộ máy quản lý Nhà nước. Từ quan điểm này, công tác chống tham nhũng đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, đồng thời với việc thanh tra, xử lý những vụ việc nổi cộm, góp phần tăhng hiệu quả của việc thực hiện NQ 11/TW đối với cán bộ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan nhà nước.

Về diện rộng, Quận đã chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý tài chính của Uỷ ban nhân dân và các hợp tác xã mua bán các phường, kiểm tra việc thi hành Luật nghĩa vụ quân sự, việc thu và sử dụng tiền lao động công ích, quỹ dân phòng, thuế hoa chi cũng như việc thu, quản lý và sử dụng tiền huy động phụ huynh học sinh trong các trường do Quận quản lý. Qua kiểm tra, đã phát hiện và giúp các đơn vị chấn chỉnh những sơ suất trong quản lý, đồng thời cũng đã phát hiện được những vụ tiêu cực để xử lý theo luật pháp (vụ nhân viên quản lý lao động P.11,…).

Đối với những vụ nổi cộm trong các dơn vị sản xuất kinh doanh, Quận cũng đã tích cực kiểm tra, xử lý. Đến nay, Quận đã đề nghị các cơ quan luật pháp khởi tố vụ án Xí nghiệp hợp doanh Thống nhất, bà Nguyễn Thị Kiều Nga, nguyên Giám đốc khách sạn Lục Quốc, vụ thất thoát 5000 USD ở Cửa hàng kinh doanh vàng bạc, vụ Phó Giám đốc Trung tâm đầu tư nhận hối lộ, vụ nguyên Kế toán trưởng Đại Nam Ngân hàng chiếm dụng trái phép 158 triệu. Những vụ án này đang được cơ quan điều tra Thành phố thụ lý.

Nhìn chung, qua đấu tranh chống tham nhũng đã giúp Quận củng cố công tác điều hành quản lý, đồng thời tạo cơ sở để chấn chỉnh các đơn vị làm ăn kém hiệu quả.

Đối với công tác cải tiến thủ tục hành chánh, chống phiền hà cho nhân dân cũng đã được Quận quan tâm chỉ đạo, nhất là từ cuối năm 1990 đến nay. Các ngành, các đơn vị, nhất là các ngành có quan hệ trực tiếp với dân như Nhà đất, Công an, Tư pháp, Thương nghiệp, Công nghiệp- TTCN, Thương binh – xã hội, Tổ chức chính quyền đã có những cải tiến, giảm bớt một số khâu, một số thủ tục về mua bán nhà cửa, nhập hộ khẩu, giải quyết hộ tịch, giải quyết các chế độ chính sách, dăng ký kinh doanh, v.v…So với trước đây, một số thủ tục hành chánh mang tính hình thức, gây phiền hà đã được giảm bớt. Qua thực hiện các biện pháp nêu trên, bô máy chính quyền của Quận đã được củng cố thêm một bước. 

Hoạt động của các ngành Kiểm sát, Toà án, Thanh tra, Tư pháp có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ kỷ cương, luật pháp Nhà nước. Lực lượng thanh tra nhân dân tiếp tục phát huy tác dụng, phát hiện nhiều vụ tiêu cực trong cơ quan, xí nghiệp và phường, tích cực tham gia 4 cuộc vận động lớn của Thành phố, góp phần thuhồi tài sản cho Nhà nước có giá trị lớn. các hoạt động tuyên truyền pháp luật, giải quyết khiếu tố có chuyển biến khá hơn trước.

Tuy nhioên, do thiếu cán bộ có trình độ nghiệp vụ nên việc thi hành luật pháp vẫn còn một số hạn chế. Công tác điều tra xét xử án còn chậm, việc thi hành án đạt tỉ lệ thấp. Một số vụ việc thanh tra kinh tế kéo dài, gây thắc mắc, hoài nghi trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền pháp luật chưa sâu rộng. Chưa thường xuyên củng cố mạng lưới thanh tra nhân dân ở cơ sở. Công tác giáo dục, hướng dẫn nhân dân chấp hành luật pháp đạt hiệu quả chưa cao. Việc chấp hành luật pháp trong nội bộ cơ vquan Nhà nước cũng như trong nhân dân chưa nghiêm. Các hành vi vi phạm chưa được xử lý kịp thời, các quyết định xử lý chưa được chấp hành triệt để.

Bộ máy chính quyền tuy đã được tinh giảm, nhưng so với định mức thì biên chế vẫn còn cao.

Công tác kế hoạch hoá đã cố gắng đổi mới theo hướng chuyển sang kế hạoch hướng dẫn, giảm bớt các chỉ tiêupháp lệnh, tănmg cường quyền chủ động cơ sở. Nhưng nhìn chung công tác kế hoạch hoá chưa phát huy công cụ điều hành trong lĩnh vực kinh tế - xã hội cuả Quận. Công tác thống kê, báo cáo định kỳ không được thực hiện một cách nghiêm túc.

- Công tác cải tiến thủ tục hành chánh tuy đạt được một số kết quả, nhưng đang gặp nhiều khó khăn, vì Quận không phải là cấp quy định các thủ tục hành chánh nên không phải bất cứ thủ tục nào cũng tinh giản được. Hơn nữa, hiện nay Nhà nước chưa ban hành thống nhất trong cả nước các quy định về thủ tục hành chánh nên Quận chưa có cơ sở pháp lý để soát xét và sửa đổi một cách toàn diện về lĩnh vực này.

V. TÌNH HÌNH QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC DÂN VẬN:

Những kết quả đạt được trong quá trình đổi mới của Đảng và Nhà nước cũng như những tồn tại, khó khăn trong đời sống kinh tế - xã hội đã tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Đó là những tác động có tính quyết định trong công tác vận động quần chúng. Những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, sự phân hoá giai cấp, bất công xã hội, tệ tham nhũng, ức hiếp quần chúng của một bộ phận cán bộ , đảng viên trong bộ máy Nhà nước, đạo đức xã hội ngày càng suy đồi đã tác động đến tư tưởng và gây tâm trạng nặng nề trong quần chúng các giới với mức độ khác nhau. Đại đa số quần chúng mong muốn được sống trong hoà bình và ổn định chính trị, đất nước sớm vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, muốn Nhà nước có những biện pháp bài trừ tận gốc tệ tham nhũng, thực hiện công bằng xã hội.

Trước tình hình đó, nhất là khi có Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khoá VI) về “Đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”, Quận uỷ và các cấp uỷ đã nhanh chóng tiếp thu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động về công tác vận động quần chúng, chú trọng tăng cường, củng cố hệ thống tổ chức cơ sở cho các đoàn thể, mặt trận; nắm bắt kịp thời tình hình đơi sống, quyền lợi của nhân dân để cùng các tổ chức Đảng, chính quyền giải quyết. Thông qua bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, những cuộc tiếp xúc cử tri, những lần lấy ý kiến quần chúng về các dự luật của Nhà nước, các văn kị6n của Đảng…, các cấp uỷ, đoàn thể, Mặt trận đã trực tiếp tham gia thảo luận với quần chúng, được quần chúng góp ý kiến thẳng thắn, chân tình, bước đầu tạo được sự gắn bó với nhân dân hơn.      

1. Đoàn thanh niên cộng sản, bằng các loại hình tổ chức câu lạc bộ cán bộ Đoàn, Đội, nhóm thanh niên theo sở thích và ngành nghề, câu lạc bộ chủ nhiệm các công trình thanh niên, câu lạc bộ quản lý trẻ giỏi, Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên…, đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia học tập, rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia hoạt động trong các tổ chức xã hội, bước đầu xuất hiện nhiều nhân tố mới trong phong trào thanh thiếu niên toàn Quận.

Nhưng bên cạnh đó còn có một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa gương mẫu trong phong trào học tập, lao động, sản xuất. Các tổ chức Đoàn chưa có biện pháp thiết thực để tập hợp thanh niên, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và thanh niên trên địa bàn dân cư. Chất lược sinh hoạt chi đoàn khu phố, chi đoàn lớp học chưa cao. Số lượng thanh thiếu ni6n vi phạm pháp luật còn nhiều.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận có chú ý mở rộng được một số loại hình hoạt động, tập hợp phụ nữ theo sở thích, ngành nghề, lứa tuổi và có nội dung sinh hoạt thích hợp. Song song đó, Hội đẩy mạnh cuộc vận động phụ nữ Quận tham gia gíup nhau làm kinh tế  gia đình và phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em…đã mang lại kết quả tốt. Tuy vậy, phong trào phụ nữ của Quận cũng có lúc, có nơi giảm sút, hoạt động của Hội chưa theo kịp với sự chuyển biến của tình hình, chưa duy trì và mở rộng để thu hút đông đảo phụ nữ tham gia.

3. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Quận nhiệm kỳ V đã triển khai đề án “đổi mới nội dung, phương thức và tổ chúj7c hoạt động Công đoàn”, tiến hành xây dựng tổ chức Hội lao động và tổ chức công đoàn ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có kết quả khá tốt ở một số đơn vị. Từ đó hoạt động của Công đoàn từng bước phát huy được vai trò tham gia vào quản lý Nhà nước ở địa phương như sắp xếp lại sản xuất – kinh doanh, giải quyết việc làm, phát huy dân chủ trong công nhân viên chức – lao động, tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân viên chức. Tuy nhiên, ở một số cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh và phường, nội dung họt động của Công đoàn và Hội lao động chưa thiết thực, không liên tục, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

4. Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Quận có bước chuyển biến mới, hể hiện vai trò đoàn kết, tập hợp nhiều giới tham gia các phong trào hành động cách mạng, tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Quận. Trong hoạt động, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc đã từng bước xây dựng được mối quan hệ thống hất giữa các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận với Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dâncác cấp. Tuy nhiên, Mặt trận các cấp chưa phát huy đúng mức vai trò của mình tham gia xây dựng và củng cố chính quyền, đấu tranh chống vi phạm pháp luật, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, việc tham gia giải quyết các đơn khiếu tố và hướng dẫn nhân dân tự giác chấp hành pháp luật chưa tốt.

5. Công tác bảo vệ và chăm sóc ttrẻ em có nhiều cố gắng trong việc duy trì, củng cố các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em ở cấp phướng và cá tổ dân phố. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong nhân dân đối với sự nghiệp “chăm sóc mầm non” còn yếu. Sự tập hợp và phối hợp các lực lượng, nhất là vai trò của gia đình còn đang bị xem nhẹ, chưa phát huy hết tiềm năng về lòng yêu trẻ của nhân  dân.

6. Hội Cựu chiến binh, tuy mới được hình thành và đi vào hoạt động, song đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở, tích cực tham gia vào 4 cuộc vận động lớn của Thành phố, giữ vững bản chất truyền thống “anh bộ đội cụ Hồ”, từng bước tạo mối quan hệ với các đoàn thể phối hợp hoạt động, góp phần đắc lực vào công tác quân sự địa phương ở địa bàn Quận, phường.

7. Sau Đại hội Chữ thập đỏ Quận lần thứ III, công tác tổ chức xây dựng mạng lưới chữ thập đỏ cơ sở được tăng cường. Hội đã thành lập được hai phòng khám bệnh miễn phí phục vụ dân nghèo, đẩy mạnh công tác cứu trợ xã hội, củng cố mạng lưới sơ cấp cứu toàn Quận. bằng nhiều hoạt động phong phú của các chi hội, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Quận ngày càng thiết thực và đang trở thành phong trào rộng rãi của quần chúng.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:    

1. Tình hình tư tưởng của đảng viên và công tác tư tưởng của Đảng bộ:

Trước tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự sụp đổ của các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô, đa số đảng viên trong Đảng bộ đã tỏ ra vững vàng về chính trị và kiên định con đường XHCN, khẳng định sự lựa chọn duy nhất đúng đắn theo định hướng XHCN của Đảng và dân tộc ta dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định sứ mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, không chấp nhận đa nguyên và đa đảng đối lập.

Việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội VI, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá VI, nhất là đợt góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội VII và bước đầu nghiên cứu Nghị quyết Đại hội VII, cũng như việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị ngắn ngày, kể cả lớp xhính trị cao cấp tại chức của Quận, tổ chức thông báo tình hình thời sự quốc tế và trong nước cho cán bộ đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức đúng đắn các quan điểm của Đảng, nâng cao lập trường giai cấp công nhân cho Đảng viên, giải đáp một phần những thắc mắc của cán bộ đảng viên đặt ra, khắc phục những nhận thức lệch lạc, tạo sự nhất trí cao về chính trị trong toàn Đảng bộ.

Tuy nhiên, tình hình quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp đã tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của đảng viên. Có một số đảng viên tỏ ra chao đảo, bi quan trước sự khủng hoảng của các đảng Cộng ssản và phong trào công nhân quốc tế, thậm chí có một số dao động về mục tiêu và con đường đi lên CNXH ở nước ta.

Công tác tư  tưởng vừa qua chưa theo kịp diễn biến tư tưởng của đảng viên, nhất là trong những thời điểm nóng bỏng , do đó chưa giải đáp hoặc trang bị lý luận để mỗi cán bộ, đảng viên tự giải đáp những vấn đề bức xúc từ thực tế đặt ra. Phương thức và phương pháp công tác tư tưởng chưa có gì đổi mới, tính hiệu quả và tính thuyết phục chưa cao. Việc giáo dục lý tưởng , rèn luện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên có phần lơi lỏng.

2. Tình hình tổ chức và công tác tổ chức cơ sở Đảng:

Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp công tác của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong Quận bước đầu có phân định, hạn chế được một phần tình trạng bao biện, dựa dẫm, ỷ lại. Quận  ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể và nhiều tổ chức cơ sở trong Quận đã xây dựng quy chế và chương trình làm việc. Quận cũng đã nghiên cứu hoạt động của một số loại hình cơ sở Đảng, tìm ra nguyên nhân, tồn tại để khắc phục và kiến nghị lên cấp trên sửa chữa những quy định không hợp lý.

hệ thống các cơ sở Đảng trong Quận được quan tâm củng cố. Các cấp uỷ cơ sở, nhất là đồng chí bí thư đã dự các lớp bồi dưỡng về công tác Đảng cũng như nghiên cứu các nghị quyết của Đảng. Qua đợt kiểm điểm phê bình, tự phê bình nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng và đợt thực hiện Nghị quyết 11/TƯ, một số tồn tại yếu kém của tổ chức Đảng và cấp uỷ cơ sở đã được chỉ ra và có biện pháp khắc phục, một số đồng chí trong cấp uỷ Quận và cơ sở bước đầu được sắp xếp lại. Dân chủ nội bộ bắt đầu có chuyển biến tốt hơn.

Tồn tại lớn của công tác tổ chức là bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đòn thể vẫn còn cồng kềnh, kém hiệu quả, dân chủ nội bộ có tình trạng vừa chuyển biến chậm, vừa thiếu lãnh đạo. Việc phát hiện xử lý tiêu cực chưa kịp thời và triệt để, một số tổ chức Đảng yếu kém, chậm được giải quyết. các chương trình công tác xây dựng Đảng chưa được bám sát, tập trung chỉ đạo thực hiện. Quận uỷ chưa kịp thời kiến nghị hoặc chủ động điều chỉnh trong phạm vi quyền hạn nhiệm cụ của mình những cơ chế không còn  phù hợp, chưa củng cố bộ máy 3 Ban Đảng và Văn phòng Quận uỷ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra.  

3. Công tác cán bộ - quản lý đảng viên:

Công tác cán bộ và quản lý đảng viên có chuyển biến bước đầu, Quận uỷ đã ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý cán bộ và chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt cơ sở. Gần 40% đơn vị cơ sở của Quận đã quy hoạch cán bộ. Trong thực hiện, nhiều nơi bảo đảm được tính công khai và dân chủ. Phong trào tự học nâng cao trinh độ được duy trì và mở rộng. Trong nhiệm kỳ có 53 cán bộ chủ chốt được cử đi học các trường lớp, trong đó chủ yếu là lý luận chính trị và quản lý Nhà nước, 43 trường hợp giải quyết chính sách, đề bạt 67 cán bộ vào các chức danh chủ chốt của Quận, Phường. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/91, Quận đã kết nạp thêm 199 đảng viên mới, trong đó trên 70% đã tốt nghiệp cấp 3 trở lên, 54% là đoàn viên thanh niên cộng sản. Tính đến tháng 10/91 toàn Quận có 4.400 đảng viên (trong đó có 2.158 đảng viên là cán bộ nghỉ hưu).

4. Công tác kiểm tra:

Tiến hành thường xuyên công tác kiểm tra, chú trọng kiểm tra cơ sở Đảng, kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, phát động quần chúng góp ý xây dựng Đảng, xem xét giải quyết các tố cáo khiếu nại đối với Đảng viên, từng bước nâng cao được tính nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng, tính tổ chức kỷ luật, ngăn ngừa sai phạm. Trong nhiệm kỳ (tính tới tháng 10/91) Quận uỷ đã xử lý kỷ luật 138 dảng viên, trong đó khai trừ, xoá tên 58 trường hợp.

Công tác bảo vệ Đảng và thực hiện chính sách, đãi ngộ đã được tiến hành kịp thời theo các quy định chỉ đạo của Thành uỷ.

Nhưng nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ của Quận và cơ sở chưa có chuyển biến rõ nét, một số nơi sau khi thay đổi cán bộ chủ chốt, hiệu quả hoạt động của đơn vị vẫn chưa khá hơn. Công tác cán bộ của Quận chưa thực sự đổi mới, chưa cụ thể hoá tiêu chuẩn các chức danh cán bộ, d đó chưa thực hiện việc chuyên môn hoá cán bộ ở từng lãnh vực.

NHẬN XÉT CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

Thực tiễn sau gần ba năm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, Quận Ba đã đạt được những kết quả chủ yếu sau đây:

- Trong bối cảnh cả nước trải qua khó khăn, thử thách chưa từng có trên tất cả các lãnh vực kinh tế - chính trị và xạ hội, trong đó quận ba cũng l2 một trung tâm của những chuyển biến phức tạp chung của thành phố, nhưng Quận đã thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Thanh phố, gắn bó với các cơ quan, ngành cấp trên, kịp thời ngăn chặn và xử lý có hiệu quả những tình huống có thể gây xáo trộn, góp phần giữ vững thế ổn định an ninh, chính trị chung.

- Mặc dù  tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng phong trào quần chúng vẫn duy trì và có nhiều tiến bộ. các đoàn thể và Mặt trận đều đề ra và triển khai có kết quả chương trình hành động thiết thực theo tinh thần Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương khoá VI, được quần chúng đồng tình ủng hộ thông qua việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước như xây dựng nhà tình nghĩa, tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội…

- Hệ thống chính trị từng bước được chuyển biến theo hướng dân chủ hoá, các cấp uỷ Đảng tạo điều kiện thuận lợi nhằm tăng cường quyền lực của các cơ quan dân cử và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, bước đầu củng cố cơ sở Đảng và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đối với hoạt động của chính quyền và các đoàn thể quần chúng.

- Bên cạnh đó, quận Ba cũng còn những yếu kém, khuyết điểm nổi lên là các vấn đề sau đây:

- Trên lĩnh vực kinh tế, nhất là dịch vụ sản xuất - tiểu thủ công nghiệp, có một số ngành phát triển nhanh, hiệu quả kinh tế tương đối cao, nhưng vẫn còn ở dạng sơ chế. Một số đơn vị kinh tế chưa định hình được hướng phát triển căn cơ và lâu dài. Hoạt động dịch vụ thương nghiệp quốc doanh vẫn chưa tìm được phương thức kinh doanh phù hợp, thương nghiệp hợp tác xã còn trong quá trình thể nghiệm mô hình cơ chế mới, chuyển biến còn chậm.

Đời sống của nhân dân lao động, nhất là khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách …rất khó khăn. Sự chênh lệch trong thu nhập giữa các khu vực dân cư còn có sự cách biệt lớn.

- Sau khi sáp nhập các phường đã đạt được kết quả ban đầu về tinh giản biên chế hành chính, bộ máy cấp phường gọn nhẹ hơn. Nhưng với quy mô phường mới:dân đông, địa bàn rộng…mà trình độ, năng lực quản lý điều hành của cán bộ còn hạn chế, chưa theo kịp với diễn biến tình hình, cho nên hiệu quả chưa cao, cần phải được nhanh chóng khắc phục. Tình hình văn hoá xã hội ở quận Ba nằm trong bối cảnh chung của Thành phố có nhiều mặt sa sút, tệ nạn xã hội, hành vi phạm tội, tình trạng mất trật tự xã hội, kỷ cương luật pháp chưa được chấp hành nghiêm…có chiều hướng phát triển.

- Công tác vận động quần chúng chưa được cấp uỷ và chính quyền cơ sở quan tâm đúng mức, còn có hiện tượng khoán trắng cho các đoàn thể, Mặt trận. Mặt khác, hoạt động của các đoàn thể, Mặt trận vẫn còn mang dáng dấp hành chính.

- Trong công tác xây đựng Đảng, vai trò cấp uỷ cơ sở ở các lĩnh vực kinh tế và xã hội còn yếu, một số giám đốc là đảng viên, bí thư cơ sở Đảng do thiếu kiến thức về kinh tế, năng lực quản lý và điều hành, nên chưa làm tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực này. Công tác cán bộ chứ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Từ những ưu khuyết điểm và tồn tại của Quận, có thể nêu lên một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng như sau:

Một là, phải có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu XHCN, nắm chắc các quan điểm cơ bản của Đảng trong đổi mới và chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các chỉ đạo của cấp trên.

Hai là, phải xây dựng bộ  máy, lựa chọn  và đào tạo được đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, năng động, có trình độ kiến thức quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước và kinh nghiệm tổ chức thực tiễn để có thể vừa tạo điều kiện và phát huy các nhân tố tích cực cho nền kinh tế hàng hoá phát triển, vừa có  biện pháp hạn chế những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mở rộng làm ăn với nước ngoài gắn với bảođảm an ninh ổn định chính trị, đồng thời biết tập hợp tổ chức và dòn kết được đông đảo đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng có trình độ, có tâm huyết, còn sức khoả cùng với cán bộ đương chức tạo nên một sức mạnh tổng hợp, chung sức chung lòng góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ba là, phải có quan điểm toàn cục, vì sự nghiệp chung của cả nước, đồng thời góp sức và cùng Thành phố thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, coi nhiệm vụ làm cho dân giàu nước mạnh, giữ gìn an ninh, bảo đảm sự ổn định về chính trị và xã hội là nhiệm vụ trung tâm, từ đó vận dụng sáng tạo vào đặc điểm của Quận thì mới có những quyết định sáng suốt, đúng đắn trong bất kỳ tình huống nào.

Bốn là, phải giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trên cơ sở đấu tranh xây dựng dể tìm ra biện pháp đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong quan điểm giải quyết công việc, nhất là công tác cán bộ phải vì lợi ích chung: không cục bộ địa phương, không tạo phe, nhóm; chung lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Năm là, phải biết sử dụng sức mạnh tổng hợp để giải quyết nhu cầu phát triển kinh tế - xã hộicuả Quận, nhưng phải luôn luôn chú trọng đến vấn đề cốt lõi là chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên và vai trò hạt nhân chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở; đặc biệt quan tâm củng cố hệ thống các tổ chức chính trị ở từng tổ dân phố, khu phố, trong các cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

TRONG 5 NĂM 1991-1995

  

 

 Đại hội Đảng bộ Quận Ba lần thứ VI được tiến hành trong bối cảnh tình hình quốc tế còn diễn biến phức tạp, đất nước chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Thêm vào đó, những khó khăn về kinh tế xã hội của Quận cùng những thiếu sót, tồn tại chủ quan chậm được khắc phục đã trực tiếp tác động không thuận lợi trên các mặt hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn Quận Ba.

Tuy nhiên, cũng có những thuận lợi cơ bản là: Có Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Thành phố, có mối quan hệ quốc tế mới, cùng những thành tựu ban đầu trong công cuộc đổi mới của Đảng, những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của Đảng bộ Quận trong nhiều năm qua. Từ tình hình trên, Đại hội xác định phương hướng mục tiêu tổng quát của 5 năm tới là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền; đổi mới nội dung và phương thức, công tác vận động quần chúng và hoạt động của các đoàn thể, Mặt trận nhằm thực hiện mục tiêu tiếp tục ổn định chính trị, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, chăm mlo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn Quận, góp phần cùng Thành phố và cả nước thoát dần khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội.

CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ:

Tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển các lãnh vực sản xuất Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ trên cơ sở đầu tư có trọng điểm các đơn vị kinh tế quốcdoanh, liên doanh và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.

1/ Sản xuất tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp: 

Tập trung phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật có tiềm năng và thế mạnh của quận; chế biến lương thực - thực phẩm (chủ yếu là tái chế, tinh chấ nông hải sản xuất khẩu với chất lượng cao), may mặc, may da, điện - điện tử, thủ công mỹ nghệ.

Chú trọng và khuyến khích các loại hình liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế kể cả liên doanh với nước ngoài và các địa phương khác trong nước.

Tiến hành việc giao vốn cho các đơn vị sảsn xuất kinh doanh theo tinh thần quyết định 138/HĐBT. Thành lập thí điểm các công ty, xí nghiệp cổ phần theo quyết định 143/HĐBT và từng bước chuyển dần các xí nghiệp quốc doanh - hợp doanh hiện có của Quận sang dạng công ty cổ phần.

Về quy mô phát triển trong những năm tới của Quận 3 chủ yếu là quy mô nhỏ, phân tán, có cơ cấu tổ chức linh hoạt thích ứng với nền kinh tế thị trường, có khả năng tiếp thu nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật và phù hợp với địa bàn Quận 3 (thiếu mặt bằng và tránh gây ô nhiễm môi trường).

Dự kiến tốc độ phát triển bình quân hàng năn của ngành SX TTCN Quận 3 trong giai đoạn 1991 – 1995 tăng từ 10% đến 12% giá trị tổng sản lượng.

Để bảo đảm mức tăng trưởng trên đây, cần tiến hành một số biện pháp lớn sau đây:

- Ngành chế biến lương thực – thực phẩm: đầu tư mở rộng diện chế biến, tiến tới trình độ tinh chế nhiều mặt hàng mới phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng (công nghiệp đồ hộp, thủy hải s3n xuất tươi, nước giải khát cao cấp…).

- Ngành may mặc – may da: bố trí thêm mặt bằng, đầu tư thiết bị đồng bộ, hoàn chỉnh các dây chuyền may mặc, may da cho các đơn vị xí nghiệp may xuất khẩu, xí nghiệp giày da xuất khẩu và xây dựng mạng lưới may gia công theo mô hình vệ tinh ở các hộ gia đình.

- Ngành điện - điện tử: trên cơ sở của Xí nghiệp điện tử Quận 3, đầu tư phát triển tiến tới thành lập công ty chuyên ngành điện - điện tử lắp ráp máy vi tính, video cassette, tivi, radio…xây dựng cơ sở hạ tầng ứng dụng điện toán và tin học vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đây là một trong những ngành sẽ chiếm vị trí quan trọng trong những năm tới (có thể tính cả phương án liên doanh, hợp tác với các công ty nước ngoài). Bên cạnh đó, khuyến khích phát triển rộng rãi mạng lưới vệ tinh gia đình. Tập hợp tay nghề, tiền vốn trong nhân dân để tiến tới hình thành một xí nghiệp điện công nghiệp và gia dụng.

- Ngành Thủ công mỹ nghệ: bên cạnh việc củng cố mở rộng phạm vi hoạt động của Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ hiện có, có chính sách khuyến khích các HTX mây tre lá 8/3, HTX thêu Cẩm Tú, Mộc 24/6…và các tổ hợp, cơ sở  tư nhân về ngành nghề này phát huy năng lự,c đầu tư thiết bị kỹ thuật, sản xuất thêm những mẫu mã hàng hoá độc đáo, có giá trị kinh tế cao, phục vụ xuất khẩu.

Quận 3 chủ trương không phân biệt về chính sách đối xử giữa các thành phần kinh tế, chấp nhận sự cạnh tranh trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Mục tiêu quyết định là nhằm tạo thêm nhiều sản phẩm cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống người  lao động, tăng thu ngân sách, trong đó có ưu tiên đối với những ngành hàng có điều kiện phát triển thành cơ sở vệ tinh, kinh tế gia đình và các mặt hàng sản xuất không gây ô nhiễm môi trường. Trong những năm tới, Quận 3 tập trung và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị mà mặt hàng sản xuất có phần nào ảnh hưởng môi sinh và cần mặt bằng lớn để phát triển, được đầu tư xây dựng cơ sở ở các huyện ngoại thành (Thủ Đức, Hóc Môn…) tiến tới hình thành cụm công nghiệp ngoại thành của Quận 3.

2/ Thương mại - Dịch vụ:   

Trong nhiệm kỳ 1991 -1995, Quận tập trung tổ chức củng cố lại các đơn vị thương nghiệp quốc doanh – thương nghiệp hợp tác xã để đủ sức nắm một số mặt hàng thiết yếu, chủ lực có tác dụng tham gia điều tiết giá cả, góp phần ổn định thị trường và thực hiện chức năng đại diện cho người tiêu dùng đặt hàng với người sản xuất. Để đạt được mục tiêu này, trong những năm tới, Quận 3 chủ trương:

- Củng cố sắp xếp lại tổ chức và mạng lưới của các đơn vị thương nghiệp quốc doanh hện có, hình thành một công ty thương nghiệp hợp nhất có chức năng kinh doanhtổng hợp cả bán buôn , bán lẻ và các dịch vụ thương nghiệp, qua đó nhằm vuà7 giảm biên chế gián tiếp, vừa đủ mạnh về nhân lực, cơ sở vật chất và tập trung được nguồn vốn, tiến tới hình thành một tập đoàn kinh tế quốc doanh hoặc một công ty tư bản Nhà nước trên lĩnh vực thương nghiệp để đủ sức cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế thị trường.

- Bên cạnh hệ thống thương nghiệp quốc doanh được sắp xếp lại, tiếp tục củng cố, xây dựng các HTX liên phường để tập trung năng lực quản lý và nguồn vốn. Song song đó vẫn duy trì và phát triển mạng lưới bán lẻ thuộc các HTX này, để góp phần cùng mạng lưới các chợ trong Quận đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân theo khu vực dân cư.

- Chỉnh trang và sắp xếp lại việc buôn bán tại các khu chợ Đủi, chợ Nguyễn Văn Trỗi, Vườn Chuối, Nguyễn Thông…Đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại bán buôn và dịch vụ tại mặt bằng khu vực ga Hoà Hưng làm đầu mối  cho việc lưu thông hàng hoá theo tuyến đường sắt Bắc Nam và phục vụ nhu cầu của hành khách đi và đến.

- Chỉnh trang một số cơ sở kinh doanh ăn uống khách sạn và nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh ăn uống và dịch vụ của các khách sạn, nhà hàng tư nhân trên địa bàn Quận.

- Tiếp tục phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với các nước trên nguyên tắc bình đẳng, đôi bên cùng có lợi và trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Ngoài những thị trường đã có từ trước, chú trọng và chuẩn bị để nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường hàng hoá ở các nước mới mở ra quan hệ: khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Củng cố tổ chức và hoạt động của Liên hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Quận 3 trở thành một trong những đầu mối, giữ vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hoá cho các đơn vị đã được Bộ Kinh tế đối ngoại và Thành phố cho trực tiếp mở rộng quan hệ nguồn hàng với nước ngoài, liên doanh, liên kết mở văn phòng giao dịch nhằm phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và tạo động lực phát triển kinh tế của Quận.

Tiếp tục vận động, đẩy mạnh nguồn ngoại tệ qua huy động kiều hối và sử dụng tỷ lệ được hưởng từ nguồn này vào việc đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại cho các đơn vị sản xuất kinh doanh để tạo thêm nguồn hàng xuất.

Chỉ tiêu phấn đấu cho các đơn vị trong lĩnh vực thương nghiệp dịch vụ là có doanh số bán ra bình quân tăng hàng năm từ 8% đến 10% (không tính yếu tố trượt giá). Riêng lãnh vực xuất nhập khẩu phấn đấu đạt tốc độ tăng bình quân /năm về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 10% đến 15%.

3/ Xây dựng cơ bản- Đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi, nhà ở:

- Tập trung thực hiện việc quy hoạch và xây dựng khu trung tâm thương mại dịch vụ Nam Quang - Chợ Đủ. Cùng với thành phố lên kế hoạch cải tạo tuyến đường sắt Nguyễn Thượng Hiền thành trục lộ nối liền Điện Biên Phủ với đường Nguyễn Thị Minh Khai (Xô Viết Nghệ Tĩnh)và tuyến đường Trần Quang Diệu nối dài ra đường Cách Mạng Tháng Tám, nâng cấp và phóng rộng trục đường Trần văn Đang nhằm giảm áp lực lưu thông cho các trục lộ hiện có quanh khu vực và tạo điều kiện phát triển cụm thương nghiệp dịch vụ khu vực ga Hoà Hưng.

- Hoàn thành việc xây dựng Trung tâm Y tế Quận 3, Trường phổ thông cấp I phường 11. Đầu tư nâng cấp sân thể dục thể thao Hồ Xuân Hương trở thành một khu tập luyện đa môn có tầm cỡ của Thành phố.

- Sử dụng quỹ phát triển nhà để thực hiện chương trình xây dựng nhà ở bán trả góp cho CB-CNV và nhân dân lao động nghèo. Trong 5 năm tới, Nhà nước và nhân dân sẽ xây dựng và sửa chữa lớn từ 400 đến 600 căn hộ. riêng năm 1992 và 1993, quỹ phát triển nhà sẽ thực hiện từ 80-100 căn hộ (các khu vực dự kiến xây: khu cư xá Đường Sắt, khu vườn ươm P.11, khu 03 Võ Văn Tần, 483A Lê Văn Sỹ), các năm tiếp theo sử dụng tiếp tục nguồn thu tiền nhà bán được để luân phiên xây dựng phát triển nhà.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác hoá giá nhà theo chủ trương của UBND Thành phố.

- Kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đơn vị của Thành phố để giải quyết tình trạng thiếu nước ở các phường 9, 10, 11, 12, 13, 14 và giải quyết dứt điểm các xuồng, bô rác trên các trục đường thuộc Quận. đầu tư ngân sách để trang bị cho xí nghiệp công trình giao thông đô thị 2 xe ép rác nhỏ để chủ động giải quyết các tụ điểm rác nhỏ rải rác trong Quận. trong 2 năm 1992-1993 sử dụng nguồn thu lệ phí giao thông (phần để lại cho Quận), huy động từ nhiều nguồn và tiền nghĩa vụ lao động công ích để duy tu, tráng bê tông xi măng cho 46 hẻm và vỉa hè với 29.823m2, làm bê tông nhựa cho 15 hẻm với 15.25m2.

II. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI:

1/ Chính sách xã hội - giải quyết lao động:

Bằng các biện pháp đầu tư phát triển các đơn vị sản xuất kinh doanh, mở rộng mạng lưới vệ tinh kinh tế gia đình như trên, trong 5 năm tới Quận sẽ có điều kiện thu hút thêm 20.000 lao động vào các đơn vị kinh tế quốc doanh, hợp doanh cũng như giải quyết tình trạng thất nghiệp bằng phát triển kinh tế gia đình. Trước mắt giải quyết trên 7.500 lao động dôi ra do giảm biên chế hành chánh và số thất nghiệp còn lại trong những năm qua.

Tuy nhiên, để có cơ sở thực hiện vấn đề này, trong những năm tới, Quận sẽ tập trung phát triển mạng lưới dạy nghề đi đôi với việc thường xuyên củng cố và đầu tư thiết bị đồ dùng dạy học cho Trung tâm dạy nghề của Quận. Bằng một phần ngân sách và một phần quỹ xã hội (qua vận động của các Hội đoàn) tái lập hệ đào tạo nghề miễn phí cho con em gia đình chính sách, thương binh, nghĩa vụ quân sự trở về. Việc đào tạo cần có hệ thống và phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của các đơn vị trong Quận hoặc những ngành nghề có thể giúp cho người lao động có khả năng tự tìm việc làm thích hợp.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ với các ngành chức năng Thành phố để có kế hoạch giải quyết số lao động các nơi khác đến cư trú bất hợp pháp ở lòng lề đường và các đối tượng tệ nạn xã hội.

Trong định hướng tới, không đặt nặng vấn đề sản xuất của các đơn vị ngoại thành, mà từng bước chuyển thành các trung tâm giải quyết lao động, tệ nạn xã hội thuộc Quận. Vì vậy cần phải củng cố lại nhân sự Trường giáo dục lao động công nông nghiệp để phát huy vai trò này và chuyển giao cho Phòng lao động – thương binh xã hội trực tiếp quản lý.

- Quận sẽ nghiên cứu thực hiện chính sách điều tiết mức thu nhập ở các đơn vị sản xuất – kinh doanh (trong đó có lưu ý đến động lực khuyến khích người trực tiếp lao động sản xuất) để phân phối lại cho lực lượng thuộc biên chế HCSN (thông qua ngân sách dưới hình thức lương) và fiện chính sách, hưu trí.

- Đẩy mạnh việc vận động thành lập quỹ bảo trợ hưu trí. Thực hiện tốt việc trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội.

- Thông qua sự quản lý của Hội chữ thập đỏ, Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội từ thiện được phép hoạt động để góp phần cùng Quận chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay.

2/ Giáo dục:

- Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. tăng cường kiểm tra, quản lý tốt nội dung chương trình dạy và học thực hiện đầy dủ các nội dung yêu cầu của công tác giáo dục đã đề ra nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện tốt chủ trương phổ cập cấp I, tuyệt đối không cho phép thu học phí ở cấp này.

- Trên cơ sở mạng lưới các trường phổ thông cơ sở hệ B hiện có, nghiên cứu chuyển thành trường bán công và giao cho hiệu trưởng quyền chủ động trong cân đối thu chi, cũng như chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục.

- Phát triển thêm hệ phổ cập ban đêm để giải quyết nạn thất học trong con em nhân dân lao động và tiến tới xoá hẳn tình trạng mù chữ trong lứa tuổi quy định (nghiên cứu sử dụng lực lượng đoàn viên thanh niên cộng sản và Hội viên chữ thập đỏ…để làm công tác xã hội này).

 - Ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thể dục thể thao, văn hoá thông tin để đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh, phát triển mạng lưới sách báo, phim ảnh, văn hoá phẩm lành mạnh vào trường học.

3/ Y tế:  

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, ngành y tế cần có kế hoạch bố trí sử dụng có hiệu quả Trung tâm Y tế Quận 3, trong đó lưu ý đến chức năng phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn Quận 3.

Củng cố mạng lưới y tế Phường, các trạm y tế phải là nơi tổ chức tuyên truyền và quản lý phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình chăm sóc cức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình…và coi đây như là một phòng khám bệnh miễn phí cho nhân dân lao động nghèo.

Ngành y tế cần phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dược phẩm lậu, các phòng khám chữa bệnh tư để phát hiện ngăn chặn kịp thời việc mua bán thuốc giả, thuốc quá hạn, việc hành nghề trái phép…

4/ Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao:

Trong tình hình hiện nay, nhân dân đang tiếp nhận nhiều luồng thông tin, nhiều luồng văn hoá phẩm xâm nhập trái phép mà Nhà nuj7ớc chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn. Nhiệm vụ cùa ngành văn hoá thông tin Quận là phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hoá – xã hội, truy tận gốc việc cung ứng, lưu hành các loại văn hoá phẩm đồi truỵ phản động, mê tín dị đoan…

Bên cạnh đó, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà văn hoá quận, mạng lưới văn hoá cơ sở, qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào văn hoá mới, ra sức giữ gìn phát huy truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc, xây dựng một cuộc sống xã hội có trật tự, kỷ cương và văn minh.

 Trên lĩnh vực thể dục thể thao, tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể rộng rãi trong nhân dân. Chú trọng gây dựng một số bộ môn thích hợp trong các trường học để qua đó phát hiện tài năng và có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung cho lực lượng vận động viên của quận. Bên cạnh đó, cần đầu tư ngân sách để cókế hoạch bồi dưỡng những tài năng thể thao hiện đang là thế mạnh của Quận trong các bộ môn bơi lội, võ thuật, cầu lông…   

III. TRÊN LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG - NỘI CHÍNH:

Thực hiện chỉ thị 60/BCT và Chỉ thị 27/TU về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, đẩy mạnh phong trào vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự xã hội, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm lật đổ chế độ. Xây dựng ý thức cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và nhâ dân, giữ gìn an ninh nội bộ, bí mật quốc phòng.

Tăng cường công tác an ninh kinh tế, đấu tranh bảo vệ tài sản XHCN, gắn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với kế hoạch bảo vệ an ninh, nh61t là đối với các đơn vị có liên doanh làm ăn với nước ngoài.

Xây dựng và củng cố thế trận an ninh quốc phòng, kế hoạch phòng thủ và phương án sẵn sàng tác chiến. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thường xuyên tổ chức luyện tập trong các lực lượng vũ trang, an ninh, dân quân tự vệ.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh truy quét bọn tội phạm hình sự. Lực lượng an ninh cần tăng cường việc tuần tra ban đêm, nhất là ở các khu vực trọng điểm, các địa bàn thường xảy ra các vụ án hình sự. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm hộ nắm người, quản lý chặt các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội. Xây dựng đều khắp mạng lưới đặc tình trong nhân dân.

Phải nhanh chóng nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cơ quan thuộc khối nội chính. Xử lý nghiêm mọi vi phạm pháp luật, thực hiện sự bình đẳng trước pháp luật, lập lại trật tự kỷ cương trong xã hội.

Các cơ quan pháp luật cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với tình hình đổi mới trên các lĩnh vực, nhanh chóng xử lý đúng pháp luật các vụ vi phạm pháp luật.

Để tăng cường pháp chế XHCN, cần đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ công nhân viên và nhân dân để mọi người tự giác chấp hành pháp luật. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu chấp hành pháp luật. Các cơ quan pháp luật bám sát các nhiệm vụ chính trị từng lúc để phục vụ, đồng thời dứt điểm nhanh các vụ án để có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa phạm tội.

IV. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

1- Nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực quản lý củ chính quyền các cấp:  

  Mọi hoạt động điều hành của Nhà nước phải dựa trên cơ sở pháp luật, xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước có phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế làm việc đảm bảo yêu cầu quản lý mọi hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện 4 cuộc vận động trên địa bàn Quận.

Các biện pháp cụ thể cần tiến hànhl à:

- Tạo mọi điều kiện để Hội dồng Nhân dân Quận hoạt động theo đúng luật định, thể hiện rõ nét vai trò cơ quan quyền lực địa phương, làm tốt việc giám sát các hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước quận, phường, các ban chuyên trách và các đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường đổi mới hoạt động theo tinh thần Quyết định 231/QD—UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố, chú ý kiện toàn, cải tiến nội dung hoạt động của tổ dân phố. Sau 5 năm củng cố xong 100% ban điều hành tổ dân phố đi vào hoạt động nề nếp, có chất lượng.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tiến nhành s8áp xếp tinh giản bộ máy quản lý hành chính của Quận theo chủ trương của Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân Thành phố.

Có kế hoạch đào tạo, xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước đảm bảo các tiêu chuẩn: phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ chuyên môn.

- Chỉ đạo các phòng ban, các đơ vị có quan hệ trực tiếp với dân phải x6y dựng quy chế làm việc khoa học, chặt chẽ, xác định rõ chế độ trách nhiệm của mọi công chức nhà nước trong bộ máy quản lý, thực hiện tốt mối quan hệ giữa các phòng, ban của Quận với phường. Loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, mang tính hình thức…nhằm đảm bảo cho bộ máy hánh chính của Quận hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh ra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước, chấm dứt những trường hợp xử lý tùy tiện, sai pháp luật.

- Tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống lãng phí và chống phiền hà nhân dân, loại ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, nhân viên tham ô, cửa quyền, ức hiếp quần chúng và thiếu tinh thần trách nhiệm.

2- Tăng  cường vai trò của chính quyền trong công tác vận động quần chúng.

Chính quyền từ quận đến phường phải thực hiện đúng quy chế về quan hệ, lề lối làm việc đối với mặt trận, các đoàn thể thông qua đó tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong việc phát động quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, lắng nghe những ý kiến của quần chúng đóng góp để từ đó đề ra những chủ trương, biện pháp giải quyết phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân.

V. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

Công tác vận động quần chúng nhằm góp phần ổn định nhân tâm, đảm bảo quyền làm chủ của quần chúng lao động, nên nội dung quan trọng nhất của công tác vận động quần chúng là đáp ứng yêu cầu thiết thực của quần chúng về việc làm, đời sống và công bằng xã hội. để đạt yêu c6àu này trước hết phải đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động quần chúng. Quận uỷ sẽ thực hiện dúng chức năng lãnh đạo của mình bằng phương npháp dân chủ, không áp đặt mà phải  thông qua hoạt động của Đảng đoàn trong Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện cho quần chúng phát huy tính năng động, sáng tạo trong các hoạt động của các ngành, các giới.   

- Các cấp uỷ đảng phải có chương trình cụ thể về công tác vận động quần chúng ở địa phương, đơn vị mình, bố trí đảng viên có năng lực và uy tín tham gia hoạt động đoàn thể. Phân công và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc từng cấp uỷ viên làm công tác quần chúng tại nơi mình công tác và cư trú, đặc biệt là lực lượng đảng viên trong hệ thống chính quyền. Phát huy tốt vai trò của đảng viên hưu trí trong công tác này.

- Đề ra quy chế hoạt động trong công tác vận động quần chúng từ Quận đến cơ sở nhằm phát huy đầy đủ trách nhiệm và mối quan hệ giữa Dảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Các cấp uỷ Đảng cần có chế độ làm việc định kỳ với khối dân vận để đảm bảo sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ của mỗi cấp uỷ đối với công tác vận động quần chúng, không khoán trắng cho cấp uỷ viên phụ trách.

- Hàng năm có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 8B/TW từ quận đến cơ sở, kịp thời phát hiện và nhân các điển hình làm tốt công tác vận động quần chúng.

1- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận, Phường

Cần có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động và tổ chức các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từng bước phát triển rộng rãi mô hình tổ chức đời sống xã hội trên dịa bàn dân cư với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Xây dựng tình tương thân, tương trợ, đoàn kết giúp đỡ nhau trong nội bộ nhân dân. Phải lấy chính sách đoàn kết, hoà hợp, hoà giải dân tộc làm cơ sở, lấy lợi ích làm nội dung để tập hợp các tầng lớp quần chúng. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo và chính sách dân tộc của Đảng. Quan tâm hình thành và phát huy các hội quần chúng theo giới và theo nghề nghiệp, trong đó có chú trọng vận động các nhân sĩ, trí thưc, công thương gia, chức sắc các tôn giáo…Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân các cấp để đề xuất các chủ trương, biện pháp phù hợp. Thực hiện vai trò giám sát của tổ chức quần chúng với công việc của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 14 phường, trong 2 năm 1992 – 1993 đưa các Uỷ ban Mặt trận phường, ban Mặt trận khu phố từ trung bình lên khá, không còn đơn vị yếu kém. Đến cuối năm 1995 không còn tổ Mặt trận yếu kém.

Tiếp tục giữ vững nề nếp hoạt động của Hội Phụ lão, phát huy vai trò của Phụ lão trong việc giáo dục con cháu, nêu gương tốt cho thế hệ trẻ. Duy trì hoạt động quỹ bảo thọ để giúp đỡ, chăm sóc những người già và giải quyết những khó khăn khi đau ốm, tang tế.

2- Liên đoàn Lao động:

Giáo dục công nhân viên chức phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, tăng cường và củng cố quan điểm lập trường giai cấp trong tình hình mới. Phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc tham gia kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của các cơ quan xí nghiệp. Thực hiện luật Công đoàn, mục tiêu Đại hội VI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra: “Việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội”. Bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân viên chức. Đẩy mạnh các phong trào thi đua XHCN, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn các cấp cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở, Hội Lao động vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. Tiếp tục xây dựng Hội Lao động theo ngành nghề và xây dựng tổ chức Công đoàn ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ công đoàn, Hội Lao động từ Quận đến cơ sở đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong 5 năm phấn đấu xây dựng 70% công đoàn cơ sở và Hội Lao động hợp tác vững mạnh, không còn đơn vị yếu kém. Riêng 2 năm 1992 – 1993 có 55% đơn vị vững mạnh, không có đơn vị yếu kém.

3- Hội Liên hiệp Phụ nữ:     

- Vận động phụ nữ tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, phát triển kinh tế gia đình và dạy nghề nhằm giải quyết việc làm cho phụ nữ phát huy chức năng phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng.

- Tham gia đấu rtanh chống các tệ nạn xạ hội, góp phần bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm phụ nữ và trẻ em.

- Tinh gọn bộ máy thường trực phụ nữ ở phường theo cơ chế mới, củng cố các tổ chức Hội Phụ nữ trên địa bàn dân cư đi vào hoạt động có hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức tập hợp phụ nữ, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành 3 phường đã được xếp hạng mạnh, trong 5 năm đưa lên thành 7 Ban Chấp hành hội phường mạnh, không còn yếu kém, riêng 2 năm 1992 – 1993 đưa 40% ban Chấp hành Hộ ở phường đi vào hoạt động mạnh.

4- Hội Cựu Chiến binh:

Tiếp tục kiện toàn Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh quận, hệ thống chi hội, phân hội ở phường. Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội, nhất là phân hội, đảm bảo chất lượng phát triển hội viên mới. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thống nhất ý chí hành động theo nghị quyết của cấp uỷ Đảng, thn gia xây dựng chính quyền, hưởng ứng thực hiện 4 cuộc vận động ở các cấp, chăm lo các quyền lợi của hội viên.

5- Hội Chữ thập đỏ:

Tập trung phát triển lực lượng rộng khắp. Xây dựng lực lượng chữ thập đỏ xung kích, củng cố chi hộ ở phường, trường học, cơ quan xí nghiệp. Phấn đấu đến 1995 tất cả các chi hội cơ sở đạt tiêu chuẩn tiên tiến. Cùng với ngành Y tế vận động phong trào 5 dứt điểm, tranh thủ sự gíup đỡ của các cá nhân trong và ngoài nước và các tổ chức từ thiện quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xã hội, tổ chức phòng khám bện miễn phí giúp đỡ cho dân nghéo.

Các đàon thể cần có kế hoạch xây dựng tạo nguồn kinh phí, bước đầu có sự giúp đỡ và tạo điều kiện của chính quyền về tài chánh và cơ sở vật chất để đảm bảo tính chủ động cho công tác trước mắt cũng như lâu dài.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

a/ Công tác chính trị tư tưởng:

Yêu cầu cụ thể của công tác chính trị tư tưởng là:

- Khẳng định con đường và mục tiêu XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là phù hợp với quy luật tiến hoá của loài người.

- Phê phán, khắc phục những biểu hiện mơ hồ lệchlạc về quan điểm chính trị, dao động về mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

- Đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt chú trọng đảng viên là cán bộ chủ chốt do Quận quản lý.

Để thực hiện yêu cầu trên, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, nâng cao trình độ lý luận, nhận thức tư tưởng, trình độ lãnh đạo và tổ chức thực hiện của cán bộ đảng viên, giữ gìn phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, nhất trí cao với đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng.

Tiếp tục tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập nghiên cứu bằng nhiều hình thức về chủ nghĩa Mác Lê-nin v2 tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối quan điểm của Đảng. Trước hết là nghiên cứu quán triệt sâu sắc những vấn đề lý luận và quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh, Chiến lược, báo cáo chính trị và các văn kiện khác của Đại hội VII, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V. Trong học tập phải soi rọi tổng kết thực tiễn và nâng cao trình độ tổ chức thực hiện những chủ trương chính sách.

Mở các lớp bồi dưỡng về công tác Đảng cho các cấp uỷ viên mới được bẩu sau Đại hội vòng II, bồi dưỡng kiến thứcvề Đảng cho đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ này cố gắng phối hợp với Trường Đảng cấp trên có thể mở tiếp các lớp lý luận chính trị và pháp lý cho số cán bộ chủ chốt chưa học qua chương trình này.

Tổ chức thông tin thường xuyên và kịp thời tình hình thời sự quốc tế và trong nước, các chủ trương chính sách mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cho các cấp uỷ Đảng, cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý.

Bồi dưỡng cho đảng viên, cán bộ về đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong gương mẫu, năng lực lãnh đạo chính trị và có quan hệ quần chúng tốt, có lối sống lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh chống tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội, chống tha hoá về phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, làm ăn bất chính, cục bộ đại phương, gây mất đòn kết, chống bi quan dao động về mục tiêu lý tưởng XHCN.

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhất là chống âm mưu “diễn biến hoa bình” của đế quốc và các thế lực thù địch chống CNXH.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công tác tư tưởng, chủ động trên mặt trận tư tưởng. Từng đảng viên trước hết phải xác định tự làm công tác tư tưởng cho chính bản thân mình. Tăng cường bộ máy tuyên truyền từ Quận đến cơ sở, củng cố mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên có chất lượng và thực sự hoạt động có hiệu quả, bảo đảm phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng, trước hết là các cấp uỷ.

b/ Về công tác tổ chức Đảng:

Nhiệm vụ trọng tâm số một của công tác xây dựng Đảng sắp tới là củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nó đòi hỏi toàn Đảng bộ phải có quyết tâm rất lớn mới có thể thực hiện được. Đến năm 1995 khối phường có 50% đảng bộ chi bộ vững mạnh. Trong những năm trước mắt (1992 – 1993) xây dựng 28% đảng bộ, chi bộ phường vững mạnh, không còn đơn vị yếu kém, chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi uỷ, chất lượng hoạt động của đảng viên ở khu phố, đường phố. Xây dựng 40% chi bộ khối kinh tế vững mạnh, riêng 2 năm 1992- 1993 có 20% đơn vị vững mạnh và 80% đơn vị khá.

Khối hành chánh sự nghiệp: có 60% cơ sở vững mạnh, 2 năm 1992 – 1993 có 50% khá.

Khối Thành phố và Trung ương: xây dựng 40% chi bộ, đảng bộ vững mạnh, riêng 2 năm 1992 – 1993 có 20% vững mạnh.

- Về phát triển đảng viên: Tập trung cho khu vực kinh tế quốc doanh, hợp doanh, cho phong trào quần chúng ở cơ sở và những khu vực có đông người Hoa.

Để thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu nêu trên cần làm tốt các yêu cầu:

+ Nâng cao chất lượng đảng viên, đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách.

+ Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

+ Củng cố mối quan hệ máu thịt giữa đảng viên với quần chúng, làm cho quần chúng tin Đảng thông qua hoạt động cụ thể của tổ chức Đảng và đảng viên.

+ Khắc phụ tình trạng thoát ly quần chúng, thoát ly địa bàn ddân cư, mổ đảng viên phải gấn gũi hoà mình trong quần chúng.

Cùng với việc củng cố cơ sở Đảng, Quận uỷ tiếp tục phân định chức năng, nội dung và phương pháp làm việc của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, từng tổ chức phải xây dựng quy chế làm việc, những nhiệm vụ cụ thể và các mối quan hệ trách nhiệm, hàng năm có sơ kết rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện.

Quận tiếp tục đề xuất với Thành uỷ ban hành quy chế về nhiệm vụ và công tác cụ thể, phương pháp hoạt động và nội dung sinh hoạt cho từng loại hình cơ sở Đảng, chú ý việc phân công đảng viên cho phù hợp với tình hình thực tế, qua đó để kiểm tra đánh giá hoạt động của đảng viên. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở, đặc biệt là chi bộ đường phố, khu phố. Thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị kinh tế, văn hoá xã hội theo hướng đổi mới do Trung ương và Thành phố chỉ đạo nhằm sớm có một hệ thống tổ chức tinh gọn, có chất lượng. 

Phải tinh giản bộ máy của Đảng ở Quận và cơ sở. Cấp uỷ ít về số lượng nhưng dúng chuẩn chất, thật sự là một lực lượng tiêu biểu về trí tuệ và có năng lực tổ chức hành động của toàn Đảng bộ, củng cố và phát huy khả năng tham mưu của các Ban đảng.

Các tổ chức cơ sở Đảng và cấp uỷ cơ sở phải đảm bảo định kỳ sinh hoạt, cải tiến nội dung sinh hoạt đẩy mạnh tự phê bình và phê bình để xây dựng đoàn kết nội bộ; Hội nghị phải ra nghị quyết, có phân công và kiểm tra đảng viên, thực hiện nghị quyết và làm công tác vận động quần chúng, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ cho Quận uỷ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 TƯ để nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Sau Đại hội, thành lập tổ công tác chuyên lo về công tác củng cố cơ sở Đảng. Đảm bảo dân chủ nội bộ trong sinh hoạt Đảng. Chống quan liêu, độc đoán và tự do vô kỷ luật, chống đặc quyền đặc lợi, chống xu hướng bè phái, cục bộ địa phương. Toàn Đảng bộ phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. Những việc làm sai trái phải được phê phán và xử lý kịp thời.

- Về công tác cán bộ:

Quận tiếp tục đổi mới cán bọ theo hướng tiêu chuẩn hoá và chuyên môn hoá cán bộ, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ ngày càng công khai dân chủ hơn.

Về quy hoạch cán bộ, đến năm 1993 các cơ sở Đảng cần phải phân biệt rõ các loại cán bộ: cán bộ lãnh đạo chính trị, cán bộ quản lý và cán bộ khoa học kỹ thuật. Tiếp thu thực hiện Quyết định 55/TU về phân công cấp quản lý cán bộ theo hướng phân định rõ chức năng, quyền hạn của Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Để thay đổi chất lượng đội ngũ cán bộ, Quận uỷ thường xuyên lãnh đạo công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy của chính quyền, đoàn thể từ Quận đến phường, đảm bảo số cán bộ còn tiếp tục làm việc là những người thật sự có năng lực và phẩm chất, số không tiếp tục có điều kiện để sớm ổn định đời sống.

c/ Công tác kiểm tra Đảng: 

Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp uỷ bao gồm kiểm tra thực hiện nghị quyết, kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng, kiểm tra định kỳ và thường xuyên đối với các tổ chức Đảng và đảng viên về mọi mặt kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhhững nhân tố tích cực và giáo dục ngăn ngừa những đảng viên có hành vi sai trái. Xem xét và giải quyết đến nơi đến chốn các tố cáo khiếu nại liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên. Hàng năm, qua kết quả kiểm tra có công khai đánh giá cơ sở Đảng và đảng viên giúp cho từng cá nhân và tổ chức khắc phục các khuyết nhược điểm, những việc sai phạm phải được kết luận rõ ràng, xử lý công minh, chính xác, kịp thời.

d/ Đoàn Thanh niên cộgn sản:

Đoàn Thanh niên là lực lượng hậu bị của Đảng, do đó toàn Đảng bộ, nhất là các cấp uỷ đảng cần ra sức củng cố tổ chức Đoàn từ Quận đến phường và cơ sở. Đưa cán bộ đoàn về bám sát cơ sở để hoạt động. Nâng cao chất lượng, cải tiến các hình thức hoạt động của Đoàn. Đoàn Thanh niên cộng sản phải củng cố và lãnh đạo tốt Hội Liên hiệp thanh niên. Tích cực tham gia chăm lo việc học nghề cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên tự giải quyết việc làm, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá xã hội…Xây dựng các công trình thanh niên d8i vào lãnh vực xã hội và đời sống, làm xung kích cho các hoạt động phong trào. Mở rộng việc tập hợp thanh niên theo nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp…thông qua hoạt động mà tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng XHCN, tư tưởng bác Hồ rong đoàn viên và thanh niên. Trong 5 năm đưa 70% Ban Chấp hành Đoàn phường và 70% chi đoàn cơ quan hoạt động có chất lượng, không còn chi đoàn yếu kém, riêng 2 năm 92-93 tập trung củng cố 40% cơ sở Đoàn vững mạnh, đưa yếu kém lên khá.

Trên đâylà mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm 1991- 1995. Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI, toàn thể Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân Quận 3 phải đoàn kết một lòng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với Thành phố và cả nước đưa nền kinh tế xã hội từng bước ổn định và phát triển thoe định hướng XHCN, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên.

BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ QUẬN 3 – KHOÁ V

Thông báo