Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Quận 5 đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X có nhiệm vụ trọng tâm là kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX; quyết định nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp xây dựng, phát triển quận, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 – 2015.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN

LẦN THỨ IX (2005 -2010)

I. NHỮNG THÀNH TỰU :

1/ Kinh tế trên địa bàn duy trì tốc độ tăng trưởng khá ; các nguồn lực được phát huy ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại - dịch vụ bình quân là 20,24%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Thương mại - dịch vụ phát triển với nhiều loại hình phong phú theo hướng văn minh, hiện đại. Hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống ổn định, từng bước củng cố nâng cao chất lượng với mô hình quản lý theo tiêu chuẩn ISO và xây dựng văn minh thương nghiệp. Các phố chuyên doanh tiếp tục được định hướng phát triển sôi động. Một số trung tâm thương mại, siêu thị có quy mô kinh doanh lớn, hiện đại được xây dựng và đi vào hoạt động như : Trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza, An Đông Plaza, La Kai, siêu thị Coop - Mart, chợ Kim Biên; các loại hình dịch vụ cao cấp như tài chính - tín dụng - ngân hàng, văn phòng cho thuê, viễn thông… hình thành, phát triển đã góp phần tăng thêm tính năng động, đa dạng các hoạt động kinh tế; trong đó số lượng phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán phát triển nhanh, tăng 116 % so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì với những sản phẩm truyền thống, phù hợp với quy hoạch và không ô nhiễm môi trường. Tốc độ tăng trưởng bình quân 14%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Giá trị sản lượng tập trung ở một số ngành có thế mạnh như : nhựa, dây và cáp điện, điện gia dụng, may mặc…; trong đó ngành nhựa và điện công nghiệp - gia dụng chiếm tỷ trọng khoảng 80%. Quận đã cơ bản hoàn thành di dời 83 cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường ra các khu công nghiệp tập trung. Đồng thời quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, cải tiến mẫu mã hàng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh; nhiều doanh nghiệp đã xây dựng, mở rộng diện tích nhà xưởng ở các huyện ngoại thành, khu công nghiệp thành phố và các tỉnh.

Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển. Toàn quận có 8.000 đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tăng 439% so với đầu nhiệm kỳ, 21 hợp tác xã, 15.000 hộ kinh doanh cá thể. Các công ty công ích của quận được sắp xếp và duy trì hiệu quả hoạt động. Kinh tế tập thể từng bước được củng cố. Kinh tế tư nhân tiếp tục tăng trưởng tốt, góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng của quận và giải quyết việc làm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 5 năm đạt khoảng 4.668 tỷ đồng, năm 2010 số thu tăng 98% so với năm 2005. Công tác thu thuế đảm bảo đúng luật, công bằng, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thu và gian lận thuế. Chi ngân sách đúng nguyên tắc, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Môi trường kinh doanh và đầu tư tiếp tục được cải thiện thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế; quy hoạch định hướng phát triển các phố chuyên doanh, các chợ, trung tâm thương mại – dịch vụ; các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đầu tư, kinh doanh; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế; tăng cường kiểm tra chống các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép...

2/ Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị được quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện môi trường sống cho nhân dân.

Đã tập trung chỉ đạo hoàn tất và công bố quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/2000), quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên toàn địa bàn; hoàn thành đề án quy hoạch các ngành văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao…

Việc chỉnh trang đô thị đạt được một số kết quả tích cực. Đã hoàn thành tốt công tác đền bù giải tỏa, di dời, tái định cư cho gần 3.000 hộ dân nhằm phục vụ các công trình của quận và thành phố như : dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây, cầu và đường Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm thương mại - gia cư Soái Kình Lâm,…

Quận đã có nhiều giải pháp đầu tư, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Nhiều công trình nhà ở, trung tâm thương mại - dịch vụ, trụ sở cơ quan, trường học được cải tạo nâng cấp, xây dựng mới. Quỹ nhà ở tiếp tục tăng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch xây dựng 1.500 căn hộ (trong đó có 27,6% căn hộ phục vụ tái định cư), hình thành một số chung cư cao tầng với điều kiện sống của đô thị hiện đại. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phần lớn các tuyến hẻm, vỉa hè, hệ thống lưới điện được sửa chữa, nâng cấp; các căn nhà vách tạm, có vật liệu dễ cháy được thay thế và làm mới. Cảnh quan đô thị của quận từng bước khang trang và trật tự hơn.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị được triển khai sâu rộng. Tình hình trật tự đô thị bước đầu có chuyển biến, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường từng bước được khắc phục. Chủ động, tích cực phối hợp với các quận lân cận để giải quyết trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trọng điểm của thành phố và quận. Việc triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Khu phố không rác” tại một số phường bước đầu đã tạo được sự đồng thuận và chuyển biến trong ý thức, hành động của người dân.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; tình hình vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn giảm nhiều.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được triển khai thực hiện tốt. Đã cơ bản hoàn thành công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn.

3/ Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, mang bản sắc dân tộc, từng bước nâng dần chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội truyền thống được quan tâm đầu tư tổ chức với nhiều loại hình phong phú, đa dạng như Lễ hội đèn hoa, Nguyên tiêu, Trung thu, hội diễn văn nghệ quần chúng, múa lân – sư – rồng,…đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển, toàn quận có 93% hộ gia đình văn hóa, 86,9% khu phố văn hóa, 2 phường văn hóa, 100% đơn vị văn hóa và công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn. Những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp như lòng nhân ái, nghĩa tình, quan tâm chăm lo, giúp đỡ người nghèo, khó khăn… được phát huy mạnh mẽ. Việc vận động nhân dân, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, các đơn vị thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến, tình trạng đốt nhang, vàng mã, xin xăm, bói toán… đã giảm nhiều. Công tác quản lý, kiểm tra lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hoá thường xuyên được chú trọng, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần tạo môi trường văn hoá – xã hội lành mạnh.

Thể dục - thể thao tiếp tục phát triển, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thường xuyên đạt 26,77%. Quan tâm đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, góp phần đào tạo đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên cho thành phố và quốc gia. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao cấp quận và các giải thi đấu cấp thành phố, quốc gia, trên 2.000 vận động viên của quận tham gia thi đấu các giải thể thao thành phố, quốc gia, quốc tế đạt thành tích cao với hơn 900 huy chương các loại.

Giáo dục - đào tạo được chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất theo quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Chất lượng, hiệu suất đào tạo của các trường được nâng cao; tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, trung học phổ thông đạt 92% trở lên. Toàn quận có 6/21 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ cao của thành phố. Đã hoàn thành và duy trì tốt phổ cập giáo dục các bậc học, trong đó phổ cập giáo dục bậc trung học được công nhận từ năm 2006. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục đào tạo, phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục củng cố và phát triển, đã có 10/15 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Bệnh viện quận được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, kỹ thuật cao để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động Đông y từng bước được củng cố, phát triển với gần 100 cơ sở kinh doanh, phân phối, chế biến dược liệu, đông dược và hơn 70 cơ sở khám, chẩn trị, chữa bệnh góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các chính sách dân số, gia đình và trẻ em thực hiện đạt hiệu quả tốt, tốc độ tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,45%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm dần qua các năm.

Các chương trình an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Năm 2007, Quận đã hoàn thành chương trình Xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 của Thành phố và hiện đang tập trung chỉ đạo thực hiện giai đoạn 3, đến nay cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 9 triệu đồng/người/năm. Hoàn thành vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động. Quan tâm hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ nghèo đang sử dụng xe 3, 4 bánh tự chế.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, thực hiện chính sách đối với người có công, diện chính sách, người nghèo,… được chú trọng thực hiện tốt với kinh phí hàng tỷ đồng. Ngoài ra, quận còn quan tâm hỗ trợ xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, tình thương… tại một số địa phương.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, đấu tranh, ngăn ngừa phát sinh tụ điểm mại dâm, ma túy. Đến nay 15/15 phường thực hiện đạt tiêu chí Phường lành mạnh, không có tụ điểm tệ nạn mại dâm, ma túy. Thực hiện tốt “Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” với nhiều biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện cho các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng tái nghiện. Tỷ lệ người sau cai nghiện có việc làm ổn định là 86,57%, tái nghiện là 14,24%.

4/ An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách tư pháp bước đầu có chuyển biến.

Công tác quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng toàn dân được thực hiện tốt, thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ. Xây dựng lực lượng đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng chính trị, trong đó lực lượng thường trực, dự bị động viên đạt 100%; dân quân, tự vệ đạt 2,8% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 13,6%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm và đảm bảo chất lượng chính trị, trong đó vượt chỉ tiêu gọi đảng viên nhập ngũ từ 2% trở lên. Tổ chức diễn tập phòng thủ sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế trên địa bàn, bổ sung hoàn chỉnh phương án phòng thủ khu vực, đảm bảo hiệp đồng tác chiến các lực lượng và huy động sức mạnh tổng hợp của địa phương, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững mạnh. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm chăm lo thực hiện tốt.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo đấu tranh với số đối tượng chống đối chính trị. Phạm pháp hình sự giảm 30% so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ phá án đạt 70% trên tổng số vụ án hình sự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng, nhân dân đã tham gia khám phá gần 60% số vụ án. Các Ban bảo vệ dân phố được thành lập và đi vào hoạt động, bước đầu đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông được thực hiện tốt với nhiều biện pháp tích cực, không để xảy ra ùn tắc giao thông, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương giảm. Thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phương án và tổ chức hội thao diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ở các địa bàn, khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy; trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy ở cơ sở, lắp đặt thêm trụ nước cứu hỏa ở địa bàn dân cư… Số vụ cháy trên địa bàn giảm.

Hoạt động tư pháp từng bước được nâng cao, tổ chức bộ máy với chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện tốt các quy chế phối hợp. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng pháp luật.

5/ Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

5.1/ Công tác xây dựng đảng :

Giáo dục chính trị, tư tưởng có đổi mới về phương thức, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhìn chung ổn định và an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng. Hầu hết cán bộ, đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, có ý thức học tập nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền được tăng cường phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, tập trung thông tin, tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, về cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, chủ quyền biển đảo, xây dựng hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, truyền thống cách mạng… đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ý thức cảnh giác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ngày càng nâng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được kết quả bước đầu quan trọng về nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức và lan tỏa trong nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tốt việc học tập chuyên đề, thảo luận, viết thu hoạch, đăng ký chương trình, nội dung rèn luyện, phấn đấu cụ thể của đơn vị và cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, hướng dẫn đối với các đơn vị làm chưa tốt và nhân rộng cách làm hay. Qua hơn 3 năm thực hiện, đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Nhiều gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị, địa phương được tuyên dương, nhân rộng.

Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp, củng cố phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong trường học, đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh, trong nhiệm kỳ đã thành lập 20 tổ chức đảng trường học và 12 tổ chức đảng ngoài quốc doanh. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nội dung đánh giá được điều chỉnh bổ sung hàng năm theo hướng nâng cao và phù hợp với từng loại hình cơ sở đảng, kết quả đánh giá ngày càng sát với thực chất hơn. Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng có nhiều tiến bộ, nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư gắn với nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng.

Việc thực hiện thí điểm chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại 3 đơn vị điểm bước đầu đạt được những kết quả tích cực, phát huy vai trò của người đứng đầu trong xử lý, giải quyết công việc, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, nhanh chóng chủ trương, nghị quyết đảng.

Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo, toàn Đảng bộ đã vượt 13,17% chỉ tiêu Nghị quyết, đảm bảo yêu cầu về chất lượng; chú trọng phát triển đảng trong các đơn vị, địa bàn chưa có, hoặc có ít đảng viên, trong các tầng lớp nhân dân, giáo viên, tiểu thương, người Hoa…

Công tác cán bộ được tập trung thực hiện đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ; quan tâm tạo nguồn cán bộ dài hạn, cán bộ nữ, cán bộ người Hoa. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng thực hiện gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị bằng nhiều phương thức : cử cán bộ đi học, chủ động liên kết tổ chức đào tạo tại quận. Công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ thực hiện thường xuyên, đúng quy trình và đạt kết quả tốt, trong nhiệm kỳ đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 1.039 lượt cán bộ (trong đó 216 lượt cán bộ chủ chốt), hầu hết cán bộ đều thể hiện năng lực, tạo được uy tín nơi công tác.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, giải quyết đúng quy trình vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, hướng dẫn, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; ban hành các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Hàng năm xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm : thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm...

Ủy ban Kiểm tra các cấp phát huy tốt vai trò chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Việc xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình và thời gian quy định. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo và số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp với thực tiễn, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đối với các vấn đề mới luôn triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, thường xuyên kiểm tra và tiến hành sơ tổng kết các nghị quyết đã đề ra. Trong tổ chức thực hiện, phân công, phân cấp rõ ràng, chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Phong cách làm việc của cấp ủy sâu sát, bám sát thực tiễn, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Mối quan hệ lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng sâu sát, thiết thực, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tạo sự chủ động và phối hợp đồng bộ, thống nhất.

5.2/ Hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả:

Quận đã tổ chức tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 – 2009 và tổ chức triển khai thực hiện tốt việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc qua đó tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri đóng góp xây dựng chính quyền.

Hoạt động của bộ máy chính quyền có những chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức bộ máy được sắp xếp, củng cố phù hợp và hoạt động hiệu quả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại quận, phường và cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế được triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về phong cách làm việc của cán bộ - công chức, giải quyết hồ sơ hành chính đúng thời gian, thủ tục quy định, giảm phiền hà cho nhân dân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục. Số lượng đơn thư giảm, tỷ lệ giải quyết đạt 81,3%.

Quận đã xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006 - 2010. Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức và nhân dân; thực hiện kê khai tài sản của cán bộ chủ chốt theo quy định. Ý thức, hiệu quả tiết kiệm ngày càng nâng cao, tình trạng lãng phí, tham nhũng được kiềm chế, ngăn ngừa.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát huy quyền dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; việc xây dựng các quy ước cộng đồng, mô hình tự quản và thực hiện giám sát cán bộ đảng viên, công chức ở địa bàn dân cư đã phát huy vai trò của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

5.3/ Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

Công tác vận động nhân dân của cả hệ thống chính trị được chú trọng lãnh đạo nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức; tăng cường tiếp xúc, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ngày càng nâng lên, một số đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu cụm thi đua của thành phố.

Công nhân, lao động ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng, phát huy tốt vai trò, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội. Hoạt động tổ chức công đoàn có nhiều tiến bộ, tập trung xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp với mục đích phát triển doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức, lao động. Quan tâm xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn, tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có đủ điều kiện theo quy định. Công tác thanh niên được quan tâm tăng cường lãnh, chỉ đạo nhằm xây dựng thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, học thức, hoài bão và xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa. Phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục và phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết của thanh niên góp phần xây dựng, phát triển địa phương. Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tổ chức Hội ngày càng phát triển, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động cơ sở, nâng cao nhận thức của xã hội về công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị, người cao tuổi là lực lượng nòng cốt, nhiều kinh nghiệm, đóng góp xây dựng đảng, chính quyền; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, vận động và gương mẫu trong các phong trào tại địa bàn dân cư. Hội Chữ thập đỏ vận động và thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đội ngũ trí thức tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Đồng bào các dân tộc và tôn giáo có nhiều hoạt động phong phú, góp phần xây dựng, phát triển quận. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, tạo điều kiện giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và những truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng; xây dựng mối quan hệ tôn giáo và dân tộc, đức tin và lòng yêu nước trong các chức sắc tôn giáo, người có đạo. Huy động, phát huy tốt tiềm lực trong đồng bào người Hoa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận. Thường xuyên hướng dẫn hoạt động, phát huy các mặt tích cực của các hội đoàn, hội quán người Hoa. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động người Hoa từ quận đến cơ sở.

Nhìn chung, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quận đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX đề ra cơ bản hoàn thành và có những mặt vượt yêu cầu. Những thành tựu đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn có nhiều khó khăn, thử thách do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu. Đó là thành quả của sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; sự đoàn kết thống nhất của đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân; sự chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan chức năng thành phố.

II. NHỮNG HẠN CHẾ:

1/ Kinh tế và quản lý đô thị :

- Thương mại - dịch vụ tuy có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của quận, nhất là khai thác các loại hình dịch vụ cao cấp : y tế, du lịch, khoa học - công nghệ...

- Một số công trình đầu tư xây dựng thực hiện chậm tiến độ. Ngoài các nguyên nhân khách quan như : giá cả vật liệu xây dựng không ổn định, một số quy định của nhà nước về quản lý xây dựng thay đổi, vướng mắc trong công tác đền bù, giải tỏa và tái định cư cho người dân; nguyên nhân chủ quan là do năng lực tổ chức thực hiện của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đầu tư và xây dựng công trình.

- Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị tuy bước đầu đã có những chuyển biến nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, xả rác nơi công cộng, ô nhiễm môi trường vẫn còn, có nguyên nhân là do mật độ dân số trên địa bàn cao, khách vãng lai tập trung đông, bên cạnh đó việc kiểm tra xử lý chưa nghiêm, công tác tuyên truyền đạt hiệu quả chưa cao, chưa làm chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức của nhân dân.

2/ Văn hóa – xã hội :

- Việc thực hiện chủ trương xã hội hoá phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao đạt kết quả chưa cao; công tác phối hợp, liên kết với các trường đại học, bệnh viện trên địa bàn còn hạn chế, chưa phát huy hết thế mạnh và điều kiện thuận lợi trong đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Hoạt động của các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa nhạy cảm còn phức tạp. Công tác kiểm tra, xử lý tuy được tăng cường chú trọng song tình trạng vi phạm vẫn còn.

- Công tác xóa đói giảm nghèo tuy đạt hiệu quả cao nhưng một số trường hợp thoát nghèo chưa thật bền vững, việc giới thiệu, giải quyết việc làm cho người nghèo gặp nhiều khó khăn do trình độ học vấn và tay nghề còn thấp. Các mô hình giảm nghèo có hiệu quả còn ít và chưa kịp thời nhân rộng để các phường, hộ nghèo học tập, vận dụng phù hợp với thực tiễn.

3/ Trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tội phạm và các loại tệ nạn xã hội hoạt động ngày càng tinh vi, giải pháp đấu tranh ngăn ngừa có lúc đạt hiệu quả chưa cao.

4/ Hệ thống chính trị :

- Việc đổi mới phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; chưa thật chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình; còn thiếu những biện pháp cụ thể và có hiệu quả trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong điều kiện hiện nay. Việc xây dựng tiêu chí rèn luyện, phấn đấu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của một số cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên còn lúng túng, chưa sát với thực tế địa phương, đơn vị.

- Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ, đảng bộ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung sinh hoạt chưa sát với yêu cầu và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; một số đảng viên còn ngại va chạm trong sinh hoạt đảng. Còn có biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích.

- Công tác kết nạp đảng viên tuy vượt chỉ tiêu về số lượng song việc tạo nguồn kết nạp đảng tại một số cơ sở còn khó khăn, cơ cấu đảng viên mới được kết nạp ở khối chợ, ngoài quốc doanh, dân quân, nghĩa vụ quân sự chưa đạt so với Nghị quyết.

- Một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cơ sở còn lúng túng về phương pháp và quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị.

- Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một vài lĩnh vực đạt được chưa cao. Một số cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn.

- Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tuy được chú trọng nâng cao về chất lượng nhưng một số phong trào, hoạt động vẫn còn thiếu sức thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo công tác vận động quần chúng. Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở một số đơn vị chưa được chú trọng.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

Từ hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ qua, cần rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận dụng sáng tạo, đề ra các nghị quyết và biện pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình của ngành, địa phương và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Quan tâm chăm lo, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo được lòng tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền.

2. Trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải thật sâu sát, cụ thể, đồng bộ và kiên quyết, vừa đề cao dân chủ, thảo luận, góp ý, phát huy trí tuệ của tập thể, của nhân dân, vừa nâng cao trách nhiệm cá nhân. Chú trọng công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo để kịp thời đánh giá tình hình, rút bài học kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

3. Tập trung chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, đến bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng góp phần tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU - CHỈ TIÊU - NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP

NHIỆM KỲ X (2010 – 2015)

Trong 5 năm tới, việc triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của thành phố sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận. Là một trong những quận trung tâm của thành phố với mật độ dân cư cao, khách vãng lai tập trung đông; trên địa bàn có nhiều chợ, trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, hội quán…; vì vậy để tăng cường công tác quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quận cần tập trung thực hiện từ công tác quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đến trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội…

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX, để góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 5 tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2005 – 2010 ; quyết tâm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sau:

Mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ; giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa truyền thống; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; phấn đấu xây dựng quận 5 ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn và từng bước hiện đại.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ X :

1. Tốc độ tăng trưởng thương mại – dịch vụ bình quân từ 19% - 21%/năm.

2. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp bình quân từ 10% – 12%/năm.

3. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm.

4. Hoàn thành xây dựng mới 1.500 căn hộ, trong đó có 50% phục vụ tái định cư và giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp.

5. Giữ vững danh hiệu các Phường Văn hoá; xây dựng mới 2 Phường Văn hoá trở lên.

6. Xây dựng 40% khu ph trở lên đạt chuẩn khu phố không rác. Xây dựng 30% tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị, trong đó có 100% tuyến đường điểm.

7. Tốc độ tăng dân số tự nhiên dưới 0,55%.

8. Năm 2015 không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 3 của thành phố (12 triệu đồng/người/năm).

9. Hàng năm đào tạo nghề 17.000 lượt người, tạo việc làm mới 5.000 người.

10. Kết nạp 700 đảng viên mới, trong đó đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 60%, nữ 50%, người Hoa 8%, ngoài quốc doanh 10%, lực lượng vũ trang 15%.

11. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 75%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 99%.

A. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH :

I. VỀ KINH TẾ :

- Xây dựng quận 5 thành một trong những trung tâm thương mại – dịch vụ với thế mạnh truyền thống là trung tâm bán buôn của thành phố. Đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đầu tư, định hướng, khuyến khích phát triển mạnh các ngành thương mại – dịch vụ : tài chính – tín dụng – ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, siêu thị, văn phòng cho thuê, khoa học – công nghệ và các dịch vụ đô thị khác.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng hoạt động của các phố chuyên doanh, trung tâm thương mại và chợ truyền thống theo hướng văn minh. Sắp xếp, bố trí, giải tỏa các chợ lòng lề đường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Duy trì, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống, thế mạnh của quận, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, không gây ô nhiễm môi trường, áp dụng khoa học – công nghệ, tạo sản phẩm có chất lượng cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, nguồn vốn, thị trường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; định kỳ hàng quý gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại; vận động hưởng ứng tích cực chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý giá, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách; khai thác tốt các nguồn thu. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chống lãng phí, thất thoát; tập trung đầu tư các công trình trọng điểm đã xác định. Huy động và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của xã hội trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ đô thị.

II. VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị gắn với quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại.

- Tập trung triển khai hoàn thành đồ án chiến lược phát triển không gian đô thị quận; tiếp tục thực hiện hiệu quả quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, hoàn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với một số khu vực trung tâm: Trung tâm Hành chính, Trung tâm Văn hoá, khu 8 – 8Bis Hàm Tử và cảnh quan trục đại lộ Đông – Tây.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Thực hiện tốt công tác bồi thường, di dời, giải tỏa các dự án trên địa bàn. Hoàn thành xây dựng mới 1.500 căn hộ, phục vụ tái định cư và giải quyết nhu cầu nhà ở của người có thu nhập thấp. Đầu tư sửa chữa, xây dựng mới các chung cư hư hỏng, xuống cấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch, lập thủ tục, kêu gọi đầu tư và khởi công xây dựng công trình Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Hành chính. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các công trình cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan, đơn vị, phường, trường học... và khu dân cư Vĩnh Lộc theo dự án được duyệt.

- Tăng cường quản lý xây dựng sau quy hoạch, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình.

- Việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị phải chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, vai trò tự quản của nhân dân. Đồng thời có những giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước như : quy hoạch, quản lý, sắp xếp sử dụng lòng đường, vỉa hè, bãi đậu xe công cộng; kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhu cầu vệ sinh công cộng. Phát động các phong trào thi đua với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm phấn đấu xây dựng các Khu phố không rác, tuyến đường văn minh đô thị.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, bảo dưỡng các tuyến đường, vỉa hè, hẻm, công viên, góp phần hạn chế các điểm ngập nước và ùn tắc giao thông trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng từng bước thực hiện cải tạo, ngầm hóa hệ thống điện, mạng lưới viễn thông tại một số khu vực trọng điểm.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội, huy động các nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Tăng mảng xanh đô thị gắn với chỉnh trang vỉa hè, công viên, trường học, công sở, chung cư, nhà ở...

III. VỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI :

1/ Văn hoá :

- Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, từng bước kết hợp phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Quan tâm xây dựng con người với những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, trình độ học vấn; xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, thái độ giao tiếp, ứng xử văn hóa nơi công cộng.

- Tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đầu tư có trọng điểm, nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn nghệ quần chúng và các lễ hội truyền thống, đặc trưng của quận; bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển các hoạt động du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, các đơn vị thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, khắc phục những hiện tượng chưa lành mạnh.

- Quản lý chặt chẽ ngành kinh doanh - dịch vụ nhạy cảm, tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nhằm tạo môi trường văn hóa xã hội lành mạnh.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực phát triển lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, thể dục - thể thao gắn với việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân.

2/ Thể dục - thể thao :

Tập trung đầu tư một số môn thể thao thành tích cao, có thế mạnh của quận. Nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng, thể thao học đường, nâng tỷ lệ dân số thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao, góp phần nâng cao thể chất của nhân dân.

3/ Giáo dục – đào tạo :

Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hoá và ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh; phát huy vai trò của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. Tiếp tục thực hiện tốt phổ cập giáo dục các bậc học; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 100%. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa, chủ động liên kết với các trường đại học trên địa bàn để góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực.

4/ Y tế, dân số - gia đình và trẻ em :

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Quận, Trung tâm Y tế dự phòng và mạng lưới y tế cơ sở; xây dựng 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; quan tâm phát triển mạnh đông y. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ trong cộng đồng; nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; tăng cường các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Có kế hoạch phối hợp, liên kết với các bệnh viện trên địa bàn nhằm thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về dân số, duy trì mức sinh hợp lý, quy mô gia đình ít con, nâng cao chất lượng dân số. Quan tâm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

5/ Thực hiện chính sách an sinh xã hội :

- Phát huy các nguồn lực, chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 3 của thành phố.

- Chú trọng giải quyết tốt vấn đề lao động và việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, quan tâm đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện nghèo; chủ động liên kết giữa Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương và doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo, giảm tỷ lệ người trong độ tuổi lao động không có việc làm.

- Huy động các nguồn lực xã hội tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm, duy trì thực hiện tốt tiêu chí Phường lành mạnh, không có tụ điểm tệ nạn ma túy, mại dâm. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái nghiện.

IV. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH, CẢI CÁCH TƯ PHÁP:

- Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động gây mất ổn định chính trị trong mọi tình huống. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm, đảm bảo chất lượng chính trị và tỷ lệ đảng viên nhập ngũ.

- Phát triển sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng của các ngành, tổ chức quần chúng trong đấu tranh chuyển hoá địa bàn; phấn đấu tỷ lệ kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trong cả nhiệm kỳ là 5%, tỷ lệ phá án đạt 70%. Tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao, nâng cấp, đầu tư thêm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý, đảm bảo an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

V. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM :

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm sau :

1/ Chương trình cải cách hành chính.

2/ Chương trình sắp xếp, cải tạo, nâng cấp các chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại.

3/ Chương trình nhà ở và chỉnh trang đô thị.

4/ Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.

5/ Chương trình xây dựng Quận văn minh, sạch đẹp, an toàn.

6/ Đồ án chiến lược phát triển không gian đô thị quận.

7/ Công trình xây dựng Trung tâm Văn hoá quận.

8/ Công trình xây dựng Trung tâm Hành chính quận.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN; PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC:

I. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN:

1/ Công tác chính trị, tư tưởng :

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, củng cố niềm tin về chủ nghĩa xã hội, về mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của dân tộc, chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

- Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác, tuyên truyền, giáo dục định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thường xuyên tổ chức thăm dò dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tình hình. Chú trọng công tác tuyên truyền cơ sở với nhiều hình thức phù hợp. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên; tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng và toàn dân theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”; phấn đấu ngày càng có nhiều gương điển hình tiên tiến, nhất là trong cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị.

2/ Công tác tổ chức và cán bộ :

- Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là ở phường, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các địa bàn trọng yếu. Cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết thống nhất trong các cấp ủy và trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên.

- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, quản lý chặt chẽ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới, chú trọng chất lượng, tập trung đối với các khu vực, địa bàn trọng yếu, còn ít đảng viên.

- Thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Xây dựng quy chế cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng, người đứng đầu trong công tác đánh giá, bổ nhiệm, bố trí cán bộ trên cơ sở hiệu quả công tác và tín nhiệm của nhân dân, thực hiện công khai trong công tác cán bộ. Chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ dài hạn; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo định kỳ hàng năm. Quan tâm và có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chức danh và quy hoạch; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống cho cán bộ cơ sở, cán bộ trực tiếp giải quyết công việc cho nhân dân. Tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn cơ sở.

- Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết đúng quy định các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

3/ Công tác kiểm tra, giám sát :

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; kịp thời phát hiện, chủ động khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng.

4/ Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng :

- Lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Xây dựng hệ thống chính trị gắn bó, có trách nhiệm với nhân dân, phục vụ tốt nhất những nhu cầu và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

- Xây dựng và thực hiện đúng các quy chế, quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng; về sự lãnh đạo của đảng đối với chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao hiệu quả và năng lực tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng. Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân; giảm hội họp, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, có liên quan đến đời sống nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện nghị quyết, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đảng các cấp.

II. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực ngang tầm với nhiệm vụ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm của cán bộ, công chức.

- Tiếp tục cải cách hành chính, rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ, điều chỉnh các thủ tục không phù hợp, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân; duy trì, phát huy hiệu quả việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại quận, phường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước hiện đại hoá công tác quản lý hành chính Nhà nước.

- Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

III. PHÁT HUY DÂN CHỦ, TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC:

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, chăm lo cho các gia đình chính sách, dân nghèo…

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phù hợp với nhu cầu, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khắc phục xu hướng “hành chính hoá” và bệnh thành tích trong hoạt động, nâng cao tính chủ động sáng tạo của đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tham gia đóng góp xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, khơi dậy và động viên tiềm lực của nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận.

- Tăng cường xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động; chăm lo giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hộ lao động. Phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện.

- Quan tâm, chăm lo xây dựng thế hệ trẻ có trình độ tri thức, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, vì cộng đồng. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh; chăm lo giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp, giáo dục thanh niên. Nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt trên 55%.

- Tiếp tục nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của phụ nữ. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, chính sách cán bộ nữ, nâng cao trình độ học vấn, chính trị cho phụ nữ; phát huy vai trò phụ nữ trong các lĩnh vực. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong việc tập hợp, giáo dục, chăm lo đời sống phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi vào Hội Liên hiệp phụ nữ đạt 80% trở lên.

- Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống, phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, cựu tù chính trị, người cao tuổi trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ; tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, làm nòng cốt trong các phong trào của địa phương.

- Xây dựng đội ngũ trí thức tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận và góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, phát huy vai trò, góp phần thực hiện tốt các chính sách nhân đạo, xã hội của Đảng, Nhà nước. Phấn đấu mỗi cơ sở Hội thực hiện một công trình nhân đạo, mỗi hội viên làm nhiều việc thiện.

- Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Chú trọng phát huy tiềm năng, thế mạnh của đồng bào các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và phát triển đảng viên người Hoa.

Động viên đồng bào các tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Tạo mọi điều kiện để hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

----------

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Đảng bộ, nhân dân trong việc xây dựng và phát triển quận trong giai đoạn mới. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, toàn Đảng bộ quyết tâm khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đã đề ra, xây dựng quận 5 phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại./.

Thông báo