Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ VII

            Nhiệm kỳ VI Đảng bộ Quận 5 diễn ra trong bối cảnh đường lối đổi mới của Đảng ngày càng được khẳng định và đi vào cuộc sống. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn trên các mặt. Đó là tâm trạng băn khoăn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những khó khăn về kinh tế - xã hội kéo dài và tình hình thế giới không thuận lợi do sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu; những tiêu cực xã hội, tệ tham nhũng, buôn lậu chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu; công tác quản lý Nhà nước còn chồng chéo và kém hiệu lực… Với sự kiên trì và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân trong Quận đã khắc phục khó khăn thử thách, tiếp tục phát huy những nhân tố tích cực, phấn đấu thực hiện mục tiêu tổng quát của Đại hội Quận lần VII là “Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của Quận; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển theo hướng Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ và nhân dân; phát huy dân chủ Xã hội Chủ nghĩa; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; chỉnh đốn Đảng và đổi mới hoạt động các đoàn thể quần chúng; xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân”.

            Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII có nhiệm vụ tổng kết toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần VI, Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI giữa nhiệm kỳ và chỉ rõ nguyên nhân bài học thực tiễn, đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm 1996 – 2000.

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VI (1991 – 1995)

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ :

            Các mục tiêu phát triẻn kinh tế do nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI đề ra được lãnh đạo thực hiện đạt và có một số chỉ tiêu vượt mức. Kinh tế tăng trưởng nhanh, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày càng rõ nét theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch, xuất - nhập khẩu và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

            1)- Thương mại - Dịch vụ - Du lịch - Xuất - nhập khẩu và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp :

            Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 40%. Một số Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, chợ đầu mối được khôi phục mở rộng về quy mô và phát huy tác dụng như Trung tâm An Đông, Thương xá Đồng Khánh, chợ Kim Biên, v.v… Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh phát triển mạnh, đa dạng với 837 doanh nghiệp tư nhân, 11.350 hộ tư nhân, chiếm tỷ trọng lớn về doanh số toàn ngành.

            Các Doanh nghiệp Nhà nước, hàng năm doanh số tăng bình quân 30%, doanh số bán buôn chiếm tỷ lệ trên 80%. Tuy nhiên tốc độ và quy mô phát triển chậm, hiệu quả hoạt động còn thấp so với tiềm năng của Quận. Hoạt động dịch vụ, du lịch tuy có quan tâm nhưng chưa được đầu tư đúng mức và chưa khai thác hết lợi thế về vị trí và cơ sở vật chất. Việc thực hiện Nghị quyết xóa tư thương núp bóng các doanh nghiệp Nhà nước còn để kéo dài đến gần cuối nhiệm kỳ mới hoàn thành cơ bản.

           

            Hai đơn vị quốc doanh Công ty cholime và Cholifac có kim ngạch xuất-nhập khẩu hàng năm đều tăng và đạt kế hoạch. Tuy nhiên, hoạch động xuất khẩu còn hạng chế do chưa tạo nguồn hàng và thị trường ổn định, còn mất can đối giữa xuất và nhập khẩu của Quận theo nghị quyết đề ra. Hoạt động xuất nhập khẩu của các đơn vị ngoại quốc doanh trên địa bàn phát triển mạnh và đa dạng nhưng chưa có sự phối hợp thống kê và quản lý.

            Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân 13,35% năm, riêng năm 1995 đạt 14,9%. Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị cho sản xuất tăng dần hàng năm chủ yếu ở khu vực ngoại quốc doanh. Giá trị đầu tư trong 5 năm là 14 triệu USD, năm 1995 là 3,5 triệu USD. Nhiều mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong nước và xuất khẩu. Các xí nghiệp Quốc doanh được củng cố, hoạt động có lãi. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư máy móc thiết bị nên công nghệ sản xuất lạc hậu, hạn chế khả năng cạnh tranh và phát triển. Sản xuất ngoài Quốc doanh phát triển mạnh chiếm tỷ trọng 90% giá trị tổng sản lượng. Về cơ cấu thành phần hiện nay có 130 công ty, doanh nghiệp tư nhân(tăng 6 lần so với năm 1991), có tỷ trọng vốn 65% tổng số vốn toàn ngành sản xuất(tăng 19 lần so với năm 1991); cơ cấu cá thể là 1.682 đơn vị(giảm 7%), tỷ trọng vốn 20%; thành phần kinh tế tập thể có 53 tổ sản xuất(giảm 64%), 16 hợp tác xã(giảm61%), có tỷ trọng vốn là 6,5%.

            Quận đã bước đầu xúc tiến quy hoạch ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, theo hướng phát triển những ngành sản xuất không gây ô nhiễm, đầu tư theo chiều sâu với kỹ thuật cao, quy mô vừa và nhỏ, đồng thời tích cực đề xuất với thành phố thành lập khu công nghiệp-dân cư tập trung ở ngoại thành.

            2)-Về xây dựng cơ bản, nhà đất:

            Tốc độ xây dựng và phát triển đô thị tăng nhanh. Thực hiện phương châm “Lấy nhà nuôi nhà”, “Lấy công trình nuôi công trình”, nhiều khu nhà ở, các công trình phúc lợi xã hội và cơ sở hạ tầng đã được xây dựng theo huy hoạch, tạo tiền đề để phát triển kinh tế -xã hội và làm thay đổi mỹ quan đô thị.

            Quận đã xây dựng mới các khu nhà ở như : chung cư Chợ Quán, Xóm Cải, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương, khu liên kế Nguyễn Trãi….đạt 1.940 căn. Thực hiện mục tiêu giải quyết nhà ở cho dân, Quận áp dụng nhiều phương thức bán trả một lần, trả góp, cho thuê, đồng thời bán theo giá kinh doanh một phần đế tái tạo nguồn vốn. Trong đó, đã dành 60 căn (đạt 6,7% so với chỉ tiêu 20%) nhà mới xây dựng đế giải quyết cho cán bộ - công nhân viên. Song song với các công trình nhà ở do ngân sách dầu tư, nhân dân đã tự cải tạo, xây dựng nhà ở trong 5 năm trên 1.500 căn.

            Các công trình phúc lợi xã hội như khu hành chánh, câu lạc bộ Hưu trí, hồ bơi Lam Sơn, Trung tâm Y tế, Nhà Thiếu nhi, Trường Mầm Non 26, Trường Mẫu giáo Họa Mi… đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả. Các công trình kinh tế như : Trung tâm An Đông 1, Chợ Hòa Bình sau khi xây dựng, sửa chữa nâng cấp đã phát huy tác dụng.

            Về cơ sở hạ tầng, đã tiến hành sửa chữa nâng cấp toàn bộ công viên, tiểu đảo trên địa bàn, tráng xi-măng 100% đường hẻm và hàng trăm ngàn m2 đường nhựa, vỉa hè, giải tỏa mở rộng và làm mới lộ giới một số đoạn đường giao thông như Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Mạc Thiên Tích…Tuy nhiên, những khó khăn về thủ tục xây dựng, về nguồn vốn và giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng của Quận. Một số công trình hợp tác kinh tế như : Thuận Kiều, Lý Thường Kiệt, An Đông 2, khu Nhà hàng Tân Đào Viên, khu Trung tâm văn hóa, mặt bằng 96 Hùng Vương, v.v…đã được triển khai nhưng tiến độ thực hiện chậm.

            Đã tiến hành xác lập sở hữu nhà Nhà nước 11.750 căn nhà với tổng diện tích trên 1 triệu m2 và triển khai chủ trương bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, tiến độ còn rất chậm, đến nay bán được 89 căn. Công tác quy hoạch đô thị được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đồ án quy hoạch chung cải tạo và xây dựng Quận 5 đến năm 2010 được Thành phố phê duyệt. Việc quy hoạch chi tiết các công trình, các Phường đang được triển khai thực hiện. Chính sách và thủ tục về xây dựng cơ bản, nhà nước thay đổi liên tục và chậm được hướng dẫn thực hiện nên việc xác lập quyền sở hữu, mua bán nhà trong dân còn khó khăn. Quận còn nhiều chung cư đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có sự phân công, phân cấp quản lý và sửa chữa. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này còn nhiều sơ hở, chồng chéo và chưa đồng bộ.

            3)- Về tài chánh - thuế :

            Kế hoạch thu thuế hàng năm tăng so với cùng kỳ, bình quân mỗi năm tăng 55%. Công tác quản lý và chống thất thu được tăng cường nhưng do chính sách thuế có những điểm chưa hợp lý và chậm được sửa đổi nên còn tình trạng thất thu.

            Ngân sách Quận hàng năm đã cân đối được thu, chi. Tuy kế hoạch trên giao chỉ đủ chi cho nhu cầu thường xuyên nhưng Quận đã vận dụng các quy định, chính sách của Nhà nước, khai thác tiềm năng thế mạnh của Quận tạo được nguồn vốn đầu tư vào các công trình phúc lợi, chăm lo cho diện chính sách và các nhu cầu hoạt động văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên có một số thiếu sót trong quản lý đã nghiêm túc kiểm điểm uốn nắn. Việc thực hiện chủ trương tiết kiệm trong hoạt động hành chánh sự nghịêp và xây dựng cơ bản cũng được triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra quyết toán hàng năm ở các đơn vị được tiến hành thường xuyên nhưng chưa đồng bộ và chậm. Vấn đề đầu tư vốn cho các Doanh nghiệp quốc doanh còn hạn chế.

            Trên địa bàn Quận, các ngân hàng cổ phần hoạt động khá quy mô đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

II. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI :

            Thực hiện đúng đắn, sáng tạo phương châm tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa – xã hội, vận dụng các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố bằng chủ trương và giải pháp cụ thể, Đảng bộ đã chỉ đạo và lãnh đạo các hoạt động văn hóa – xã hội theo hướng xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu về việc làm, hưởng thụ văn hóa, nâng cao dân trí, sức khỏe... cho nhân dân.

            Tuy vẫn còn một bộ phận dân cư và diện chính sách còn gặp khó khăn trong đời sống nhưng nhìn chung đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người (GDP) ước đạt khoảng 1.200 USD/người, trên mức bình quân chung của Thành phố và cả nước. Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, Đảng bộ đã đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo đời sống diện chính sách dân nghèo. Đã giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định, giải quyết cơ bản về nhà ở cho các gia đình diện chính sách. Một số khu dân cư lụp xụp đã được xây dựng thành khu chung cư khang trang, tạo điều kiện giải quyết nhà ở cho dân.

            Thường xuyên tổ chức thăm viếng, tặng quà nhân các dịp lễ, tết với kinh phí tăng dần hàng năm. Đã vận động xây dựng được 82 căn nhà tình nghĩa, trao tặng 676 sổ vàng tiết kiệm; trợ cấp, phụng dưỡng suốt đời các bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện còn sống ở Quận.

            Chương trình Xóa đói giảm nghèo đã huy động được hơn 3,938 tỷ đồng; trợ vốn cho 6.552 lượt hộ với số tiền 5,506 tỷ đồng, giúp vốn cho các đoàn viên, hội viên nghèo khó được 948 triệu đồng. Đời sống của các hộ được trợ vốn từng bước cải thiện hơn. Đến nay, Quận 5 không còn hộ đói và đã giảm đáng kể số hộ nghèo nhưng chưa thực sự xã hội hóa mục tiêu đề ra. Ngoài ra thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Quận đã hỗ trợ các Huyện, vùng nông thôn bằng quỹ Xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, trường học... hàng tỷ đồng.

            Bằng nhiều biện pháp tích cực, đã giải quyết cho hơn 23.292 người có việc làm và đưa 180 hộ dân đi định cư, lập nghiệp tại các nông trường. Trung tâm Dạy nghề được đầu tư nâng cấp và mở rộng, nâng cao số lượng và chất lượng đào tạo, hàng năm đã đào tạo trên 6.000 học viên trong 17 ngành nghề, có miễn giảm học phí, ưu tiên giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách, thanh niên xung phong, bộ đội xuất ngũ. Công tác giải quyết việc làm, chưa có những giải pháp hữu hiệu để giúp cho người nghèo thực sự ổn định cuộc sống. Một số hoạt động xã hội từ thiện tự phát cần có sự hướng dẫn và quản lý tốt hơn.

            Công tác Giáo dục – Đào tạo được chú trọng và đầu tư đáng kể. Đã xây dựng mới và sửa chữa nhiều trường lớp, trang bị thêm phương tiện giảng dạy, nâng cao trình độ và chăm lo đời sống giáo viên. Công tác giáo dục từng bước được xã hội hóa. Tỷ lệ học sinh giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở tăng dần. Chất lượng nuôi dạy trẻ khối mầm non được bảo đảm, chăm lo bồi dưỡng học sinh giỏi, năng khiếu, nghèo hiếu học. Hoàn thành cơ bản công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Quận đã thành lập Hội Khuyến học và bảo trợ tài năng, bước đầu vận động gây quỹ được 700 triệu đồng. Các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh, Phường cùng phối hợp chăm lo sự nghiệp giáo dục : mở lớp học tình thương, tổ chức giải thưởng Lê Quí Đôn, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, học bổng Nguyễn Đức Cảnh, hỗ trợ xây dựng, trang bị cơ sở vật chất cho nhà trường... Tuy nhiên, chất lượng giảng dạy, học tập và trang bị cơ sở vật chất cho các trường còn chưa đồng đều. Công tác quản lý ở một vài trường còn một số thiếu sót. Việc tỷ lệ học sinh ngoài Quận còn cao ở một số trường cùng tình trạng sa sút đạo đức, ý thức công dân trong một bộ phận học sinh là điều đáng quan tâm.

            Hoạt động y tế đáp ứng yêu cầu cơ bản về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đã xây dựng mới Trung tâm Y tế và bổ sung trang thiết bị chuyên dùng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hàng năm, các cơ sở Y tế trên địa bàn đã khám và điều trị gần 700.000 lượt người. Chương trình “Săn sóc sức khỏa ban đầu” được đẩy mạnh tại tuyến cơ sở, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn thấp hơn 18%, tiêm chủng mở rộng đạt trên 80%, kịp thời phát hiện và dập tắt các dịch bệnh. Năm 1995 tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên theo số liệu thống kê của Y tế Quận là 1,25% (số liệu thống kê của Thành phố là 1,42%). Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng chống AIDS,  vận động kế hoạch hóa gia đình, kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm được phối hợp thực hiện tốt.

            Thị trường kinh doanh dược liệu, dược phẩm và các dịch vụ y tế hoạt động khá phong phú đa dạng nhưng nặng tính tự phát và chưa được quản lý chặt chẽ.

            Hoạt động Văn hóa – Thông tin đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động kinh tế - xã hội của Quận. Các loại hình văn hóa, văn nghệ quần chúng phong phú, thu hút nhiều người tham gia, phục vụ khá tốt nhu cầu của nhân dân. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa được triển khai rộng nhưng chưa đi vào chiều sâu. Hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, nhưng tình trạng văn hóa độc hại, không lành mạnh chưa ngăn chặn có hiệu quả; công tác kiểm tra quản lý trên lĩnh vực văn hóa vẫn còn sơ hở và thiếu đồng bộ; hoạt động văn hóa cơ sở còn yếu kém, chưa được chú ý đúng mức.

            Phong trào Thể dục Thể thao được duy trì và phát triển mạnh, tạo được không khí rèn luyện thân thể trong mọi lứa tuổi. Tham gia các giải cấp Thành phố, toàn quốc hàng năm đều đạt nhiều huy chương các loại. Quận đã xây dựng và đưa vào sử dụng Câu lạc bộ bơi lội Lam Sơn cùng với việc duy trì hoạt động các Câu lạc bộ khác và các hội đoàn thể thao, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thân thể và đào tạo năng khiếu. Song vấn đề cơ sở vật chất và đội ngũ vận động viên có thành tích cao vẫn là mối quan tâm hàng đầu.

III. VỀ AN NINH QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG :

            Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời các vụ phá hoại của kẻ địch, góp phần ổn định chính trị trong khu vực và của Thành phố. Công tác xây dựng lực lượng Công an, an ninh cơ sở, dân phòng vững mạnh và việc củng cố, nâng dần số lượng các Tổ dân phố an toàn được Quận quan tâm lãnh đạo thực hiện đạt kết quả khá tốt. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động tội phạm ra đầu thú... được nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực, nhờ đó phát hiện kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp lụât và hạn chế các tệ nạn xã hội. Công tác phòng chống cháy nổ được chỉ đạo chặt chẽ và kiểm tra thường xuyên nên đã ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

            Tuy nhiên trong điều kiện mở cửa, phát triển kinh tế ở một địa bàn trọng điểm nên tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, phạm pháp hình sự chưa giảm, công tác quản lý nhân hộ khẩu còn lỏng lẻo. Tệ buôn lậu, làm hàng gian hàng giả chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

            Công tác quân sự địa phương được Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt và có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thường xuyên diễn tập khu vực phòng thủ có kết quả, duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố và phát triển, công tác giáo dục quốc phòng toàn dân được chú trọng. Công tác tuyển quân được thực hiện đúng luật, đạt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Quận chú ý chăm lo về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quận. Chính sách hậu phương – quân đội được quan tâm thực hiện tốt, phần lớn bộ đội xuất ngũ được dạy nghề miễn phí và bố trí việc làm. Tuy nhiên công tác nghĩa vụ quân sự, chống đào ngũ và xây dựng quản lý phương tiện phục vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở các đơn vị đóng trên địa bàn cần được tiếp tục quan tâm.

IV. TÌNH HÌNH QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG :

            Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Quận luôn quan tâm chăm lo phát triển kinh tế và thực hiện chính sách xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, đã tác động tích cực đến tư tưởng quần chúng, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên. Do vậy, trong nhiệm kỳ qua, đại bộ phận các tầng lớp nhân dân người Kinh - người Hoa trong Quận ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm làm ăn sinh sống, tích cực hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

            Tuy nhiên, trong nhân dân còn có những tâm tư băn khoăn, lo lắng trên nhiều mặt : đời sống, việc làm, kỷ cương luật pháp, tệ nạn xã hội, đạo đức, văn hóa xuống cấp..., trong sản xuất – kinh doanh, nhiều chính sách kinh tế chậm sửa đổi, bổ sung, những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch trong kế hoạch “diễn biến hòa bình” từng lúc cũng tác động ít, nhiều đến một bộ phận quần chúng và gây khó khăn trở ngại cho công tác vận động quần chúng của Đảng bộ.

            Quán triệt Nghị quyết 8B (khóa VI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài. Đã tập trung lãnh đạo các cơ sở cụ thể hóa bằng các Nghị quyết và chương trình hành động cụ thể, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân và tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trong Quận. Các Cấp ủy Đảng lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể, chú trọng công tác vận động người Hoa, tạo được đồng tình và động viên cộng đồng người Kinh - người Hoa đoàn kết, gắn bó, cùng tham gia đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

            Các Cấp ủy Đảng và chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các đoàn thể hoạt động phát huy tốt vai trò của Mặt trận và đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

            Hoạt động của Mặt Trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung và phương thức có nhiều chuyển biến mới, chú trọng tăng cường cho cơ sở, các phong trào được thực hiện theo hướng xã hội hóa, chăm lo các lợi ích của nhân dân. Qua dó, đã củng cố được tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt, tạo đươc sự tín nhiệm trong nhân dân. Đa số các đồng chí đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, các đồng chí Cựu chiến binh, Cựu kháng chiến, tuy tuổi cao, sức yếu vẫn kiên định lập trường, lý tưởng cách mạng, trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Xã hội, tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, đã tích cực tham gia các mặt công tác của địa phương, thực sự là lực lượng nòng cốtvà chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và chính quyền nhất là ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ Quận liên tục trong nhiều năm được Thành phố đánh giá những đơn vị vững mạnh. Riêng Mặt trận Tổ quốc Quận, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, được vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng 3. Đó là kết quả chung thể hiện sự lớn mạnh của phong trào quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ.

            Bên cạnh những mặt tiến bộ, vẫn còn không ít những tồn tại, hạn chế. Nội dung và phương thức vận động quần chúng tuy có đổi mới nhưng vẫn chưa theo kịp tình hình, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Còn không ít đảng viên, cán bộ xem nhẹ công tác vận động quần chúng nhất là ở khu vực sản xuất-kinh doanh, hành chánh sự nghiệp hoặc tại địa phương nơi mình cư trú. Mặt trận và đoàn thể còn lúng túng trong hướng dẫn nội dung hoạt động cho các tổ chức hội đoàn nhân dân đang phát triển khá đa dạng và phức tạp, vai trò kiểm tra và giám sát các hoạt động chính quyền chưa được phát huy đúng mức. Lực lượng nòng cốt tuy có số lượng nhưng chất lượng chưa cao. Cán bộ Mặt trận và đoàn thể ở một số phường, đơn vị sản xuất-kinh doanh, các ngành chức năng còn thiếu và yếu. Bên cạnh đó, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở chưa xác định rõ nên có tâm lý không ổn định.

V. ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN :

            Hoạt động của bộ máy chính quyền Quận và Phường có những đóng góp quan trọng vào việc ổn định chính trị - xã hội, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn. Đảng bộ luôn chú trọng củng cố, phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp. Qua công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân đã củng cố tổ chức bộ máy hành cháng từ Quận đến Phường. Hội đồng Nhân dân thể hiện được là cơ quan quyền lực, thường trực Hội đồng nhân dân điều hành, giám sát phối hợp hoạt động ngày càng tiến bộ.

            Công tác cải cách hành cháng Nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 8 bước đầu thực hiện khá chủ động, được chọn làm thí điểm thực hiện chế độ làm việc “Một cửa, một con dấu”. Quận đã ban hành quy chế tạm thời hoạt động của Ủy ban Nhân dân Quận, sắp xếp lại một số phòng, ban chuyên môn, bố trí đội ngũ viên chức trong bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, có quy hoạch và đào tạo theo yêu cầu công việc, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Quận luôn quan tâm củng cố và tạo điều kiện hoạt động cơ sở, chú trọng chỉ đạo xây dựng nhiều Tổ dân phố an toàn.

            Công tác quy hoạch, cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, mỹ quan đô thị được chỉnh trang, cơ sở hạ tầng được cải tạo và nâng cấp từng bước, đã quy tụ các phòng, ban vào khu trung tâm hành chánh. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, chăm lo đời sống diện chính sách và dân nghèo.

            Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế có nhiều cố gắng, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất – kinh doanh, các đơn vị quốc doanh thuộc Quận quản lý được sắp xếp, củng cố, hoạt động có hiệu quả nhất định. Nổi bật, trong nhiệm kỳ qua là nhiều công trình kinh tế, phúc lợi xã hội đã được xây dựng và đưa vào sử dụng.

            Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, công tác quản lý Nhà nước vẫn còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém, nhất là  quản lý các đơn vị ngoài quốc doanh. Tổ chức bộ máy hành chánh tuy có sắp xếp một bước nhưng bố trí chưa phù hợp, hiệu quả hạn chế. Công tác đào tạo, quy hoạch và bố trí viên chức Nhà nước chưa có định hướng lâu dài, ổn định. Một bộ phận viên chức Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

            Các đơn vị Thanh tra, Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án được Đảng bộ quan tâm lãnh đạo hoạt động có nề nếp. Cônh tác bảo vệ và thi hành pháp luật có nhiều tiến bộ góp phần ổn định an ninh chính trị và trực tự xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy và sự phối hợp của các cơ quan nội chính, việc chấp hành pháp luật và thực thi dân chủ ngày càng khá hơn. Công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu được chỉ đạo từ Quận đến cơ sở góp phần thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước. Việc tuyên truyền pháp luật được tiến hành thường xuyên, sự phối hợp hoạt động của các đơn vị tương đối đồng bộ. Cônh tác tiếp dân được chấn chỉnh, phần lớn đơn từ của nhân dân được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, quản lý Nhà nước về kinh tế-xã hội còn nhiều bất cập và buông lỏng, trình độ chính trị, nghiệp vụ của cán bộ ở các cơ quan còn hạn chế, một số cán bộ sa sút về phẩm chất đạo đức chưa được phát hiện và sử lý kịp thời.

            VI. CÔNH TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

            1)-Tình hình tư tưởng của đảng viên và công tác tư tưởng của Đảng bộ :

            Trước tình hình diễn biến phức tạp, Đảng bộ đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, để thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đảng hội Đảng bộ làn thứ VI. Nhiều chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đi vào thực tiễn của cuộc sống tạo nhiều thành tựu về kinh tế, chính trị, xã hội, làm cho tâm trạng tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định hơn so với những năm dầu của nhiệm kỳ.

            Đảng bộ luôn chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin tình hình thời sự, báo cáo các chuyên đề kinh tế, an ninh quốc phòng, kỉ niệm những ngày lễ lớn nhằm giáo dục truyền thống Cách mạng…đã có tác dụng thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, đấu tranh bảo vệ những quan điểm của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giải dạy gíup cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, năng lực chuyên môn.

            Mặt tồn tại là một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều bỉeu hiện giảm sút niềm tin. Tư tưởng thực dụng, thu vén cá nhân, sa sút phẩm chất đạo đức, nạn tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn là nổi bức xúc lo lắng cúa nhân dân và nội bộ Đảng.

            Công tác chính trị tư tưởng chưa nắm chắc thực trạng và dự báo diễn biến tâm trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc sơ kết, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn chưa được các Cấp ủy coi trọng đúng nức. Công tác chính trị tư tưởng ở phần lớn các đơn vị kinh tế, cơ quan hành chánh sự nghiệp còn bị xem nhẹ.

            2)- Tình hình đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng :

            Hiện nay Đảng bộ có 3.747 đảng viên(1,47% dân số) sinh hoạt trong 66 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, mất sức chiếm 60%. Qua thực hiện nghị quyết Trung ương 3, hầu hết đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; gương mẫu trong công tác, chấp hành tốt pháp luật. So với kết quả phân loại đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên loại 1 tăng từ 17% lên 65,74%, loại 2 giảm từ 75,9% còn 28,9%, loại 3 giảm từ 2,6% còn 1%, loại 4 giảm từ 0,4% còn 0,1%. Qua số liệu trên cho thấy thực trạng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ đa số phấn đấu tốt, giữ được đạo đức phẩm chất và năng lực công tác, tích cực học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao và quan hệ tốt với nhân dân.

            Bên cạnh số đảng viên vững vàng, phát huy vai trò tiên phong vẫn còn một bộ phận biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, trình độ năng lực còn hạn chế, chưa hoàn thành nhiệm vụ, tình trạng thiếu tinh thần tự phê bình và phê bình, nể nang trong đấu tranh xây dựng nội bộ, ít quan tâm đến công tác vận quần chúng, ngán ngại học tập vẫn còn biểu hiện trong một bộ phận đảng viên.

            Từ sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, nhìn chung các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở được củng cố và từng bước nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị.

            Đảng bộ 15 Phường phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện nhất là chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách xã hội, giữ gìn an ninh  trực tự trên địa bàn dân cư. Nhiều chi bộ đường phố xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác vận động quần chúng, giữ gìn nề nếp sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt được cải tiến thiết thực.

            Vai trò lãnh đạo của hầu hết Đảng bộ, Chi bộ trong các đơn vị kinh tế và hành chánh sự nghiệp được nâng lên, các Cấp ủy biết gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

            Mặt hạn chế hiện nay là vẫn còn một số Đảng bộ, Chi bộ hoạt động yếu, nhất là các đơn vị Trung ương, Thành phố trú đóng, tác dụng lãnh đạo chính trị ở cơ sở chưa thể hiện rõ. Công tác giáo dục, quản lý đảng viên chưa được chú trọng, nhất là quản lý sinh hoạt đảng viên ngoài giờ, nề nếp phê bình, tự phê bình chưa dược thực hiện nghiêm túc, dân chủ nội bộ còn bị vi phạm dẫn đến có Cấp ủy nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng phải xử lý. Công tác xây dựng Đảng khu vực ngoài quốc doanh chưa được chú trọng.

            Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phát triển được 260 đảng viên mới. Đặc biệt từ sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ, công tác phát triển Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên mới được kết nạp đảo bảo chất lượng và giúp cho Đảng bộ có một số kinh nghiệp tốt trong phát triển Đảng ở địa bàn dân cư, trong người Hoa. Tuy vậy cũng có nhiều cơ sở Đảng chưa tạo được nguồn. Một số đơn vị có phát triển được đảng viên nhưng còn hạn chế, chưa phản ánh đúng phong trào hành động cách mạng của quần chúng, còn một số ít cơ sở Đảng không phát triển được đảng viên mới trong suốt nhiệm kỳ.

            3)-Công tác cán bộ :

            Công tác cán bộ được Quận ủy coi trọng và quan tâm lãnh đạo chặt chẽ. Qua thử thách của cơ chế thị trường, số đông cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận vững vàng về chính trị, nhiệt tình, năng động, bước đầu có kinh nghiệm thích nghi dừng với cơ chế mới, trong đó nhiều cán bộ trẻ có triển vọng phát triển.

            Nhiệm kỳ qua Quận ủy đã thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch và đào tạo, đồng thời thực hiện dúng quy trình điều động, bố trí đội ngũ cán bộ của Quận theo hướng trẻ hóa và tăng cường cho cơ sở. Bước đầu đổi mới và  nâng chất lượng đội ngũ cán bộ các cơ quan dân cử, cán bộ công tác Đảng, đoàn thể…thông qua việc chủ bị tốt nhân sự đại hội, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, bầu cử Hội đồng nhân dân Quận-Phường, đại hội các đoàn thể quần chúng và sắp xếp các cơ quan hành chánh sự nghiệp, đơn vị sản xuất-kinh doanh…Quận ủy quan tâm củng cố các ban Đảng thực hiện tốt chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, tạo cơ chế và điều kiện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia học tập trong và ngoài nước.

            Tuy nhiên, cônh tác quy hoạch đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ còn chấp vá và không đồng bộ, thiếu định hướng chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa. Quản lý cán bộ chưa khoa học, có khoảng 12-15% cán bộ trong diện quy hoạch không  đảm bảo thực hiện quy hoạch được, một số ít cán bộ yếu về năng lực và phẩm chất đạo đức chưa kịp thời thay thế, tình trạng csn bộ vừa thiếu vừa thừa còn kéo dài; số đảng viên là chủ chốt phải sử lý kỷ luật khá cao.

            4)-Công tác kiểm tra Đảng :

            Đảng đã chú trọng tăng cường công tác kiểm tra. Mạng lưới kiểm tra từ Quận đến cơ sở được củng cố và hoạt động khá hơn, đã giúp cho các Cấp ủy lãnh đạo đúng chức năng, đảo bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảngvà ngăn ngừa đảng viên sai phạm. Số đảng viên sai phạm phải sử lý kỷ luật giảm 23% so với nhiệm kỳ trước. Đã khai trừ ra khỏi Đảng 31 đảng viên và xóa tên 58 đảng viên. Nguyên nhân vi phạm chủ yếu là do thiếu phấn đấu, rèn luyện, ý thức kỷ luật kém, tránh né sự kiểm tra kiểm soát của tổ chức Đảng. Việc xử lý kỷ luật có tình, có lý, đảm bảo các nguyên tắc, chưa có trường hợp nào khiếu nại về sử lý kỷ luật.

            Mặt hạn chế là chưa tham mưu giúp Cấp ủy kiểm tra đảng viên thực hiện Nghị quyết và cơ chế hoạt động của Cấp ủy. chưa có biện pháp kiểm tra tốt đối với đảng viên và cơ sở. Vai trò chủ động của Cấp ủy đối với công tác kiểm tra chưa cao; còn một số ít Cấp ủy xem nhẹ công tác kiểm tra Đảng.

            VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG :

            1)- Ưu điểm :

            Những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra cơ bản đã hoàn thành và có những mặt vượt yêu cầu đề ra. Kinh tế đi dần vào ổn định, tốc độ tăng trưởng hàng năm khá và có triển vọng phát triển. Hoạt động thương mại-dịch vụ-du lịch, xuất-nhập khẩu phát triển nhanh, đa dạng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của Quận. Quan hệ kinh tế được mở rộng thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước. Các đơn vị kinh tế quốc doanh được sắp xếp, củng cố và bước đầu hoạt động có hiệu quả. Kinh tế ngoại quốc doanh phát triển mạnh. Việc lãnh đạo xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, thực hiện quy hoạch đô thị có chuyển biến tích cực, tạo vẻ mỹ quan của Quận.

            Đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Số hộ giàu, hộ có mức sống trung bình và khá nâng lên, số hộ nghèo giảm dần, không còn hộ đói. Đảng bộ, chính quyền đã giành nhiều công sức, thời gian quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải tạo xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, nhà ở, chăm lo đời sống. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên; mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân càng thêm gắn bó.

            Sự phối hợp giữa chính quyền các cấp, các ngành với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật, xây dựng chính quyền, thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và các phong trào hành động cách mạng được tăng cường hơn trước. Nhất là giữ được ổn định về chính trị, khối đoàn kết thống nhất trong nhân dân, trong các giới đồng bào, người Kinh và người Hoa ngày được củng cố và phát huy trong cuộc sống hàng ngày, nhất là ở địa bàn dân cư.

            Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua là tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, tư tưởng cán bộ, đảng viên nhìn chung ổn định hơn, lòng tin, ý thức Đảng và tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên. Phương thức và phong cách lãnh đạo có sự đổi mới theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

            2)-Những tồn tại và thiếu sót :

            Kinh tế  có tăng trưởng nhưng chua thật vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Quận. Cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ còn nhiều mặt lạc hậu, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Nhiều đơn vị kinh tế quốc doanh chưa đủ sức đóng vai trò chủ đạo; kinh tế hợp tác chưa được quan tâm xây dựng; việc quản lý kinh tế ngoài quốc doanh còn nhiều thiếu sót.

                           Quản lý Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Công tác xây dựng Đảng ở một số cơ quan hành chánh sự nghiệp, đơn vị kinh tế còn yếu. Trong đảng viên, cán bộ còn tình trạng mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch toàn diện, lâu dài, đồng bộ. Công tác quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong một thời gian dài chưa được chú trọng đúng mức tương xứng với sự vận động tích cức của quần chúng của người Kinh lẫn người Hoa.

            VIII.MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN :

            Hội nghị dại biểu Đảng bộ Quận giữa nhiệm kỳ nêu ra 4 vấn đề vừa là nguyên nhân của kế quả và tồn tại, vừa mang tính chất bài học thực tiễn cho đến nay vẫn còn giá trị. Từ thực tiễn cả nhiệm kỳ có thể rút ra một số vấn đề sau đây:

            1)-Bài học về sự năng động sáng tạo của Đảng bộ trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước :

                         Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tụê, vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, đề ra các Nghị quyết và giải pháp đúng đắn và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để tạo nên động lực, sức mạnh tổng hợp về vật chất và tinh thần. Phải nắm vững phương châm phát triển kinh tế-xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Coi trọng công tác tư tưởng, tổ chức chỉ đạo thực hiện.

                         2)-Bài học về củng cố, tăng cường xây dựng cơ sở, phát triển đi đôi với củng cố.

            

             Trong lãnh đạo, chỉ đạo biết đi đôi với củng cố, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế. Công tác tư tưởng gắn với thực trạng tình hình Đảng bộ để khơi dậy tinh thần năng động sáng tạo, chống thói ỷ lại, trông chờ cấp trên. Đặc biệt quan tâm đến địa bàn cơ sở, có kế hoạch triển khai cụ thể về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cốt cán ở cơ sở. Thực tiễn đã chứng minh nhận thức đúng đắn của Đảng bộ khi triển khai kế hoạch 27/KH-QU của Quận ủy xác định cơ sở vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là địa bàn hành động, nơi cọ xát giữa lý luật và thực tiễn, nơi chứa đựng tiềm năng, lực lượng, xuất phát điểm của cuộc sống, nơi diễn ra mối liên hệ thường xuyên giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Từ nhận thức đó, Đảng bộ đã chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở về mọi mặt, đào tạo và bồi dưỡng, tăng cường cán bộ cho cơ sở, tạo đà cho cơ sở và cũng từ đó khơi dậy tiềm lực cho dân, gắn bó mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

             3)-Bài học về tính nhất quán, giữ vững định hướng Xã hội chủ nghĩa trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

             Phát triển kinh tế đồng thời với việc phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội trên quan điểm lấy con người làm trung tâm. Tích cực thực hiện các mục tiêu và giải pháp về giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dan số-kế hoạch hóa gia đình. Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội…

             Coi trọng thực hiệ đầu tư cải tạo, phát triển hạ tầng kỹ thuật gắn với tập trung phát triển kinh tế-xã hội. Chăm lo xây dựng kinh tế quốc doanh đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa.

             4)-Bài học về công tác Dân vận, Hoa vận và nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ Nhà nước biết làm công tác Dân vận.

             Trong những năm qua nhân tố quan trọng để ổn định và phát triển kinh tế-xã hội là Đảng bộ đã thực hiện đúng tình hình, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của địch; có những giải pháp phù hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định về chính trị. Quán triệt và vận dụng các quan điểm của Đảng bộ về công tác vận động quần chúng, quan tâm bồi dưỡng chính trị, dân vận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là cán bộ đảng viên, công nhân viên khối chính quyền. Đảng bộ coi trọng công tác vận động quần chúng, công tác Hoa vận, đặt công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, vì vậy đã động viên được nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và luật pháp Nhà nước, ổn định chính trị, củng cố khối đoàn kết toàn dân.

             5)- Bài học về sự đoàn kết, biết cách tạo sự đoàn kết thì thành công, ngược lại thì thất bại.

             Đảng bộ phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn chăm lo bản thân mình vững vàng về mọi mặt thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện. Kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ tập thể trong lãnh đạo, biết phát huy vai trò tích cực của từng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành. Kiên quyết xử lý các vấn đề tồn đọng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên,  phát huy năng lực và tính Đảng, coi trọng việc rèn luyện có đủ phẩm chất và năng lực để ghánh vác nhiệm vụ. Thực hành dân chủ trong đề bạt, bố trí cán bộ. Duy trì nề nếp tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng.

             6)- Bài học về xác định trọng tâm, trọng điểm, chọn mũi đột phá.

             Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phải tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chọn khâu đột phá thúc đẩy sự phát triển toàn diện. Coi trọng việc làm điểm, tạo mẫu nhân điển hình và sơ - tổng kết. Thực tiễn những năm qua khẳng định tính đúng đắn chủ trương đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Đảng bộ trong đó nổi bật là thực hiện chương trình nhà ở đã tạo ra sự chuyển biến trên các mặt kinh tế – văn hóa – xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 5 NĂM 1996 – 2000

             Nhiệm kỳ 1996 – 2000, cùng Thành phố và cả nước, Quận 5 đứng trước những thời cơ mới, thuận lợi lớn : Những thành tựu của công cuộc đổi mới tác động sâu sắc đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành động lực quan trọng trong quá trình xây dựng địa phương không ngừng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, là những thách thức mà Đảng bộ phải tập trung giải quyết. Bốn nguy cơ mà Đại hội Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) của Đảng đã xác định vẫn còn mang ý nghĩa sâu sắc. Cùng với Thành phố, Quận 5 đang đứng trước những khó khăn phức tạp : nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng phát triển không đồng đều, công tác quản lý hiệu quả chưa cao; giải quyết các vấn đề mâu thuẫn còn hạn chế, như giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề về văn hóa – xã hội, phân hóa giàu nghèo; giữa đòi hỏi và nhu cầu của thời kỳ phát triển mới với khả năng trình độ của đội ngũ quản lý và các điều kiện vốn, hạ tầng kỹ thuật chưa tương xứng… là thực tế đòi hỏi phải lượng giá nhiều mặt trong chủ trương, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; bên cạnh đó, việc phát huy những thành quả, khắc phục những tồn tại yếu kém, với yêu cầu xây dựng Quận 5 phát triển về mọi mặt… đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp phải thực sự có năng lực, giỏi nghiệp vụ, biết dự báo tình hình, biết xây dựng dự án và chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII.

             Trước tình hình đó, nhiệm vụ mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong 5 năm tới là : “Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước theo hướng cải cách hành chánh “Một cửa, một dấu”; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân; giữ  vững ổn định chính trị, động viên mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Quận thành một trong những trung tâm kinh tế - văn hóa quan trọng của Thành phố và góp phần tích cực vào việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa các Huyện ngoại thành”.

             Để thực hiện mục tiêu đó, cần tập trung sức khai khẩn tiềm năng, thế mạnh của Quận, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, thiết bị để phát triển đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa; tập trung cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội; gắn chặt giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề văn hóa – xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân.

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ :

             Xác định cơ cấu kinh tế của Quận chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy tiềm năng thế mạnh của Quận, xây dựng Quận 5 thành Trung tâm thương mại, tài chánh và sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp kỹ thuật cao.

             Một số chủ tiêu chủ yếu :

             * Tốc độ tăng giá trị tổng sản lượng bình quân hàng năm 15% - 17%.

             * Tốc độ tăng doanh số các ngành thương mại - dịch vụ bình quân hàng năm trên 40%.

             * Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu và doanh thu ngoại tệ bình quân hàng năm trên 30%.

             * Vốn đầu tư để đổi mới công nghệ, thiết bị, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch vụ cơ cấu kinh tế : 5 – 10 triệu USD/năm.

             * Xây dựng mới 4.000 căn hộ.

             * Đến năm 2000, thương mại - dịch vụ chiếm 70% tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế.

             1)- Thương mại - Dịch vụ : Tích cực xây dựng Quận thành Trung tâm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch và Tài chánh – Tín dụng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày càng có vai trò quan trọng của Thành phố và khu vực, tập trung đầu tư 2 cụm chính là :

             * Trung tâm hiện hữu (gồm các Phường 10, 11, 12, 13, 14, 15), gắn liền với khu vực Chợ Lớn cũ. Sắp xếp các chợ đầu mối, đặc biệt là các chợ đang chiếm dụng lòng lề đường như : chợ Tân Thành, chợ Trần Chánh Chiếu, chợ Kim Biên, v.v… quy thành các khu vực chuyên doanh : khu thương mại Kim Biên, thương mại số 922 Nguyễn Trãi, Trung tâm Thương mại – Khách sạn Lý Thường Kịêt, khu thương mại Văn phòng giao dịch vụ khách sạn Thuận Kiều.

             * Trung tâm mới (gồm các Phường 5, 6, 7, 8, 9) gắn liền với các Trung tâm Thương mại – Dịch vụ An Đông I và II, khu thương mại mại khách sạn Hùng Vương, khu trung tâm Văn hóa Quận 5, khu thương mại – dịch vụ trên mặt bằng Phòng Giáo dục, Khu La Cai…

             Tạo môi trường thuận lợi để phát triển và hiện đại hóa ngành thương mại như quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm bán buôn chuyên ngành để vừa thực sự nắm thị trường, nhất là những ngành hàng thiết yếu như : gạo, vải… các dịch vụ tài chánh, tư vấn pháp lý, dịch vụ đời sống và sinh hoạt gia đình, văn phòng gia dịch; tham gia hình thành thị trường vốn, quỹ tín dụng đô thị, ngăn chặn tình trạng bể hụi, tham gia thị trường chững khoán và các hoạt động tín dụng, dịch vụ bảo hiểm…, nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng các loại hình du lịch nội địa và quốc tế. Sắp xếp, di chuyển các chợ chiếm dụng lòng lề đường và các chợ đầu mối gây ô nhiễm môi trường. Tập trung tâm cải tạo và nâng Cảng II thành Trung tâm đầu mối lưu thông hàng hóa và giao thông quan trọng giữa Quận, Thành phố và đồng bằng sông Cửa Long. Đẩy mạnh công tác xuất – nhập khẩu, khắc phục nhập siêu, giảm xuất thô và giảm nhập những mặt hàng có khả năng sản xuất trong nước để thúc đẩy sản xuất nội địa. Do vị trí Quận 5 là đầu mối, tập trung tâm hoạt động thương mại, thị trường nhiều biến động nên hết sức coi trọng công tác quản lý thị trường, chống hàng gian, hàng giả, đầu cơ buôn lậu, v.v…

             2)- Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp :

             Đẩy mạnh tốc độ dầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở khai thác nguồn lực và thế mạnh của Quận : vận động nhân dân - đặc biệt người Hoa - đầu tư, gọi vốn, trang thiết bị hiện đại từ nước ngoài, xây dựng các cơ sở sản xuất, thu hút lao động, tay nghề, sản xuất các mặt hàng chất lượng cao cho tiêu dùng và xuất khẩu.

             Chuyển dịch vụ cơ cấu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành có thể mạnh tạo sức cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Quận vươn lên, tạo đà phát triển trong giai đoạn tới như : điện tử, tin học, hóa nhựa, cơ khí tiêu dùng, vàng bạc – đá quý, dệt, may mặc, chế biến thực phẩm… Chú ý khai thác và phát triển ngành nghề truyền thống mang tính chất gia đình đặc thù của Quận có đông đồng bào người Hoa như : ngành đá mài, tiểu thủ công nghiệp, Đông dược… Nâng cao chất lượng những sản phẩm chính có thị trường lớn ở từng Doanh nghiệp. Phát triển những ngành công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, sản xuất những sản phẩm tinh chế có hàm lượng kỹ thuật cao, không gây ô nhiễm.

             Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về xây dựng nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với trách nhiệm là một trong những Quận trung tâm của Thành phố và với khả năng của mình gắn với yêu cầu tăng cường củng cố liên minh Công – Nông – Trí. Với tinh thần đó, Quận coi trọng đầu tư xây dựng khu công nghiệp tập trung ở ngoại thành theo quy hoạch của Thành phố, từng bước chuyển giao công nghệ, chuyển những cơ sở không phù hợp với vùng đô thị trung tâm ra ngoại thành, vận động nhân dân đầu tư phát triển những ngành công nghệ cao. Chủ động phối hợp với các đơn vị Trung ương, Thành phố trên địa bàn, hướng sản xuất, cải tạo môi sinh môi trường phù hợp với quy hoạch ngành và quy hoạch của Quận, Thành phố.

            3)- Lĩnh vựcông nghiệp xây dựng cơ bản, chỉnh trang và quản lý đô thị : Xác định đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; triển khai các chương trình trọng điểm, tăng nhanh tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch và chỉnh trang các Phường, các khu vực dân cư ven kênh Tàu Hủ, kênh Bà Đô, kênh Hàng Bàng, các khu dân cư lụp xụp. Quy hoạch cụm dân cư văn hóa, dịch vụ gồm các Phường 1, 2, 3, 4, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình phúc lợi y tế, giáo dục, thể dục thể thao…

            Xây dựng nhà ở cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhân và nhân dân lao động là mục tiêu quan tâm hàng đầu của Quận thep phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Phấn đấu đến năm 2000, cùng Thành phố giải quyết cơ bản vấn đề nhà trên kênh rạch. Dành 20% nhà ở (800 căn) mới xây dựng để giải quyết cho cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang, diện chính sách trong Quận chưa có nhà ở. Có một số khu vực ưu tiên bố trí cho giáo viên, lực lượng vũ trang… trong quá trình giải tỏa, xây dựng mới các khu dân cư, phải dành phần đất thích hợp cho các công trình phúc lợi, tăng tỷ lệ cây xanh và xây dựng các công viên công cộng. Đảm bảo thực hiện chủ trương chuyển một bộ phận dân cư đến khu đô thị mới theo chương trình kế hoạch của Thành phố.

            Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tập trung cho các công trình giao thông như đường Lê Hồng Phong, Cao Đạt, Nguyễn Văn Cừ, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Tuấn Khải, Tản Đà, Phan Văn Trị, Nguyễn Trãi… cải tạo các nút giao thông chính theo quy hoạch, tác động tích cực việc mở rộng đường và xây dựng cầu Nguyễn Tri Phương, xác định lộ giới các hẻm trên địa bàn. Sửa chữa các chung cư cũ, duy tu định kỳ các chung cư mới xây dựng, giải tỏa một số chung cư cũ quá xuống cấp để xây mới. Thường xuyên duy tu và nâng cấp các công viên, trồng thêm cây xanh, xây dựng và cải tạo vỉa hè, nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình phúc lợi, trường học, y tế, thể dục thể thao, v.v…, sửa chữa nhà ở cho diện chính sách, dân nghèo, các công trình về nhà ở cho lực lượng vũ trang Quận.

            Phối hợp với các cơ quan, các Quận liên quan, đơn vị cấp Thành phố để thực hiện dự án cải tạo kênh Hàng Bàng, kênh Bà Đô. Hoàn chỉnh một bước luận chứng kinh tế - kỹ thuật dự án kênh Tàu hủ gắn với kế hoạch giải tỏa sắp xếp, bố trí lại dân cư. Cải tạo hệ thống thoát nước, làm giảm tình trạng ngập nước vào mùa mưa.

            4)- Tài chánh - Thuế :

            Công tác thu thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ và tăng thu, ngoài ra phải tổ chức nguồn thu tốt, tích cực chống thất thu và lạm thu về thuế, về phí, lệ phí và các khoản thu khác. Phấn đấu tăng thu ngân sách trên cơ sở phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế và chỉ tiêu kế hoạch trên giao.

            Đối với ngân sách Quận, bảo đảm cân đối thu chi theo hướng từng bước cải thiện tình hình kinh tế - xã hội của Quận. Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiến nghị Thành phố ổn định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Quận nhằm tạo khả năng để Quận chủ động đầu tư phát triển dài hạn các mục tiêu kinh tế - xã hội, đồng thời có cơ chế quản lý phù hợp để huy động mọi nguồn vốn phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Có kế hoạch gọi vốn đầu tư nước ngoài bằng các dự án khả thi, nhất là vốn trong các đồng bào người Hoa có thân nhân nước ngoài, song phải đấu tranh khắc phục tình trạng đầu tư chui, kinh tế ngầm, rửa tiền với các hình thức…

            Tạo những điều kiện cho phát triển thị trường vốn, thị trường tài chánh, tín dụng như quỹ tín dụng đô thị, ngân hàng thương mại cổ phần, dịch vụ bảo hiểm, các Trung tâm giao dịch thương mại, … vận động nhân dân sử dụng tài khoản cá nhân.

            5)- Về cơ cấu thành phần kinh tế :

            Đây là quyết định đảm bảo công nghiệp hóa, hiện đại hóa đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa. Do đó hết sức coi trọng tổ chức sắp xếp các đơn vị kinh tế quốc doanh, phát triển các loại hình hợp tác mới, kiên quyết không để những đơn vị kinh tế quốc doanh làm ăn thua lỗ, làm sai luật pháp; thực hiện cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước để kinh tế quốc doanh đủ sức đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác tạo thành nền tảng của cơ cấu kinh tế Quận. Chú ý cả về mô hình, quy mô, cán bộ, vốn, thị trường, cơ sở vật chất và cơ chế quản lý. Điều này đòi hỏi nỗ lực rất lớn của bản thân từng Doanh nghiệp, cũng như sự quan tâm phối hợp và phân công phân nhiệm rõ ràng giữa Quận và các cấp Trung ương. Thành phố theo cơ chế quản lý mới. Khuyến khích các thành phần kinh tế khác phát triển đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa theo quy hoạch ngành kinh tế và đúng pháp luật, nhất là tạo những điều kiện thuận lợi để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, vào xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghiệp – dân cư mới, vào xây dựng cơ sở hạ tầng… Đồng thời tăng cường công tác kiểm kê kiểm soát, kiện toàn củng cố Hội Công thương gia, các Hội chuyên ngành nghề… để vừa phát huy tiềm lực các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, vừa góp phần vào việc ngăn chặn tình trạng không lành mạnh trong phát triển kinh tế, chống nạn đầu cơ buôn lậu, gây rối thị trường, kinh doanh sai luật pháp,v.v…

            6)- Về các biện pháp lớn :

            Vấn đề đặt ra trong thời gian tới là nhận thức rõ tư tưởng chỉ đạo “Xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, do đó, cần tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kinh tế  bằng những giải pháp : tăng thu, giảm chi và triệt để tiết kiệm, tích cực khai thác nguồn thu, tiếp tục thực hiện phương châm “Lấy công trình nuôi công trình, lấy nhà nuôi nhà”, đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, tạo nguồn thu để bổ sung vào Quỹ phát triển nhà. Chủ động xây dựng các dự án đầu tư để gọi vốn dựa trên định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận, trích lợi nhuận từ các công trình hợp tác kinh tế sẽ được đầu tư vào việc xây dựng các công trình nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội, tiếp tục chỉnh trang, xây mới các trường học trong Quận. Thực hành tiết kiệm và bảo đảm chất lượng trong xây dựng. Quản lý và sử dụng tốt các công trình mới xây dựng, phối hợp cùng các đơn vị Trung ương, Thành phố trú đông thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khai thác nguồn vốn Trung ương, Thành phố, khai thác khả năng vốn đa dạng từ các thành phần kinh tế, khẩn trương quy hoạch chi tiết các Phường nhằm gắn quy hoạch xây dựng cơ bản với quy hoajch các ngành kinh tế - xã hội, thực hiện công tác cán bộ và cải cách hành chánh.

II. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VĂN HÓA – XÃ HỘI :

             Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trên các lãnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống, sinh hoạt, học tập, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, chống văn hóa độc hại, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

            Trong nhiệm kỳ, phấn đấu đạt những chỉ tiêu tổng hợp sau đây :

            * Đến năm 2000, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.800 USD – 2000 USD/người.

            Tạo nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế - kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của thị trường. Mỗi năm phấn đấu giải quyết 8.000 người lao động có việc làm; gắn giải quyết việc làm với dạy nghề; xây dựng các dự án nhỏ vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm; khuyến khích các hội, đoàn thể quần chúng, các cơ sở sản xuất – kinh doanh cùng tham gia tạo việc làm.

            Phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dần con số tự nhiên mỗi năm từ 0,02 – 0,03%, đến năm 2000 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,23%. Đưa công tác giáo dục dân số vào các trường phổ thông, đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến các cụm dân cư. Đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cộng đồng, chương trình săn sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng mở rộng. Phấn đấu đến năm 2000 nhân dân có bác sĩ khám chữa bệnh ngoại trú tại nhà theo yêu cầu của người bịnh. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn dưới 15%. Quan tâm, chăm sóc trẻ em khuyết tật, nghèo khó. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh AIDS, làm tốt chức năng quản lý điều trị các bệnh xã hội. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế và quản lý chặt chẽ các hoạt động này. Đẩy mạnh hoạt động của Hội Chữ thập đoe, Hội Y học dân tộc cổ truyền gắn với công tác xã hội từ thiện.

            Phát triển giáo dục theo hướng từng bước nâng cao dân trí cho nhân dân, coi đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người. Từng bước đầu tư trang thiết bị và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi cho trường chuyên, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu, tậo trung đào tạo theo hướng bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Phấn đấu không để thiếu trường, thiếu lợp. Đến năm 1998, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo độ tuổi. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, mở rộng các loại trường dân lập và bán công, củng cố trường công, nâng chất lượng trường công đến năm 2000 đạt được tỷ lệ huy động 100% trẻ 5 tuổi vào Mẫu giáo, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp Một, 95% vào Trung học cơ sở, 100% xóa mù chữ trong độ tuổi và không để tái mù chữ và xuống cấp. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đưa trẻ em tới trường vào đầu mỗi năm học. Kết hợp các biện pháp giáo dục tuyên truyền, hành chính và kinh tế, tạo cuộc vận động sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân để đến năm 2000 nâng mặt bằng dân trí toàn Quận hết cấp 2, có trên 70% đoàn viên thanh niên hết cấp 3, trong đó 50% vào Trung học chuyên nghiệp và Đại học, từng đơn vị có kế hoạch nâng cao trình độ văn hóa để công nhân viên đạt trình độ văn hóa cấp 2, riêng số viên chức tuyển mới đều phải có văn hóa cấp 3 trở lên, kết nạp đoàn viên, hội viên mới phấn đấu đa số hết cấp 2 trở lên, thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thanh thiếu niên Hoa “ vừa học chữ Việt giỏi, vừa học chữ Hoa tốt”. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình giáo dục Quốc gia, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên. Gắn công tác giáo dục với thực tiễn xã hội và công tác hướng nghiệp, dạy nghề. Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến nghề, nâng cấp Trung tâm dạy nghề của Quận, gắn dạy nghề với dạy người, xây dựng lực lượng chính trị từ khâu đầu cho các thành phần kinh tế, với trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo đa dạng hóa ngành nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật có chất lượng đạt tiêu chuẩn chính quy của Quận và trở thành Trung tâm của khu vực. Phấn đấu 100% bộ đội phục viên, xuất ngũ, con em diện chính sách có nhu cầu được đào tạo nghề. Đến năm 2000 đạt 50% công nhân trong các doanh nghiệp Nhà nước và phần lớn doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tay nghề bậc 3 trở lên, 70% số học nghề có việc làm ổn định…

            Phát động rộng rãi phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh. Phấn đấu để mỗi đoàn viên thanh niên đều biết một môn thể dục thể thao ích lợi. Nâng cao chất lượng và trình độ huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao. Củng cố phát triển một số môn thể thao mạnh của Quận như : bóng bàn, bóng rổ, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, thể dục. Đầu tư và nâng cấp các Câu lạc bộ để đáp ứng nhu cầu tập luyện của quần chúng, quy hoạch mạng lưới thể dục thể thao cơ sở. Nâng cấp và đưa hoạt động hồ bơi Lam Sơn ngày càng có hiệu quả.

            Hoạt động Văn hóa – Thông tin, ngoài chức năng thông tin tuyên truyền giáo dục, phải tăng cường hịêu lực quản lý Nhà nước đảm bảo kiểm tra quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ  văn hóa; thực hiện cơ chế lấy hiệu quả kinh tế từ các hoạt động văn hóa để nuôi dưỡng phong trào văn hóa, đặc biệt là ở cơ sở, qua một Phường điểm nhân rộng ra toàn Quận để đẩy mạnh việc xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ cơ sở; khai thác tốt các công viện, nhà văn hóa , nhà lưu niệm Bác Hồ, nhà tưởng niệm Trần Phú ở Bệnh viện Chợ Quán, tăng cường hoạt động Chi hội Khoa học lịch sử để tiến hành hoàn chỉnh công tác nghiên cứu lịch sử - văn hóa địa phương nằhm phục vụ tốt các nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân và giáo dục truyền thống Việt Nam, nhân ái, hiếu thảo, hòa thuận và văn minh. Hoạt động văn hóa phải cùng kết hợp hài hòa tính dân tộc, truyền thống, hiện đại và đại chúng, đi sâu vào đời sống văn hóa nhân dân lao động, người Kinh cũng như người Hoa, thể hiện tốt dự đoàn kết dân tộc giữa người Kinh và người Hoa.

            Tổ chức thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm và chăm lo thường xuyên các đối tượng chính sách, phát động sâu rộng phong trào đền ơn, đáp nghĩa, xây dựng “quỹ tình nghĩa”; chăm sóc các đối tượng xã hội, đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo, vận động tăng nguồn vốn và nâng cao mức trợ vốn. Phấn đấu đến năm 2000 giảm 50% số hộ nghèo.

            Duy trì và phát triển phong trào “ bảo vệ môi trường”, “không xả rác”, phong trào “xanh và sạch”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

            Tích cực giải quyết bằng nhiều biện pháp đồng bộ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội lạm dụng tình dục phụ nữ, nhất là trẻ em vị thành niên, tệ nạn băng nhóm, lưu manh côn đồ. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động văn hóa – xã hội tăng cường công tác quản lý ngành, chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

III. AN NINH – QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG :

            Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ an ninh - quốc phòng. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động chống lại âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Củng cố lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không ngừng đẩy mạnh phong trào an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân.

            Tập trung xây dựng Tổ dân phố an toàn, xây dựng lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vụ gây rối chính trị và tội phạm hình sự. Thường xuyên kiểm tra và quản lý chặt chẽ người nước ngoài cư trú trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những hoạt động vi phạm pháp luật.

            Xây dựng kế hoạch phòng thủ vững chắc liên hoàn trong khu vực tổng thể. Thực hiện tốt công tác xây dựng và huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ và quân dự bị động viên. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, kiên quyết xử lý số thanh niên vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

            Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả luật đã ban hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục luật pháp bằng nhiều hình thức. Có biện pháp tích cực đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Tăng cường hiêu lực hoạt động của khối nội chính; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp lụât, phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật.

IV. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN :

             Phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong Quận, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng các sinh hoạt dân chủ, theo phương châm “Lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, lấu mục tiêu chung làm điểm tương đồng”, trên cơ sở đó, coi trọng công tác tạp hợp phát huy những người có năng lực, trí tuệ, tâm huyết xây dựng đất nước và thu hút đông đảo quần chúng tham gia các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng là yếu tố đóng vai trò quyết định trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Quận nhà. Coi trọng và phát huy khả năng của lực lượng hưu trí, cựu chiến binh, tù chính trị, các tổ chức cựu kháng chiến, các diện chính sách trong xây dựng địa phương đặc biệt là trên địa bàn dân cư.

             Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của Đảng và Nhà nước, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, kiên định con đường Xã hội chủ nghĩa, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng bám sát nhu cầu nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời khai thác tiềm lực của mọi tầng lớp nhân dân vào các phong trào hành động cách mạng. Chú ý nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và lực lượng nòng cốt.

             Bổ sung và hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền Mặt trận, đoàn thể đối với các chủ trương, giải pháp lớn của Quận; thông qua đó, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện công tác giám sát, kiểm tra và thống nhất về phương thức vận động nhân dân.

             Đưa công tác quần chúng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng hướng về cơ sở, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở. Chú trọng phương pháp nhân điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt”, “phụ nữ tiêu biểu”, “lao động giỏi”, “thanh niên tiên tiến”…, phát huy truyền thống cách mạng, vận động con em đảng viên vào tổ chức để tạo nòng cốt cho phong trào cơ sở.

             Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng các tổ chức quần chúng gắn với Chi bộ đường phố, các Cấp ủy Đảng có chương trình công tác quần chúng cụ thể. Tiếp tục kiện toàn củng cố bộ máy dân vận các cấp, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, tăng cường hơn nữa đội ngũ cán bộ công tác dân vận từ Quận đến Phường, gắn với việc đào tạo và đào tạo lại để cán bộ đủ sức làm công tác vận động nhân dân. Bố trí đảng viên có năng lực, nhiệt tình và uy tín tham gia công tác Mặt trận, đoàn thể nhất là ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 27/KH-QU của Ban Thường vụ Quận ủy về xây dựng, củng cố Tổ dân phố, đảng viên gắn với sinh hoạt và hoạt động của Tổ dân phố, Khu phố. Cán bộ chính quyền phải biết làm công tác dân vận. Tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 62/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới, đặc biệt phát huy thế mạnh của người Hoa trong sản xuất, thương mại, cả nội - ngoại thương mại nhưng phải đảm bảo quản lý được và đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa dân tộc Hóa tốt đẹp trong nền văn hóa chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam; bên cạnh đó có quản lý, xác định đúng định hướng Xã hội chủ nghĩa để thực sự là văn hóa văn nghệ đúng hướng của Đảng, đóng góp xây dựng đất nước. Kiện toàn Tiểu ban công tác người Hoa của Quận và Phường; cán bộ các ngành, Phường có đông người Hoa biết tiếng Hoa và công tác Hoa vận. Chú ý đào tạo bồi dưỡng, phát trỉen đoàn viên, hội viên, đảng viên trong lực lượng nòng cốt trong công tác người Hoa; đặc biệt phát huy vai trò của những cán bộ, đảng viên làm công tác Hoa vận trước đây nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất đấu tranh chống âm mưu chia rẽ Kinh – Hoa và ngay trong cộng đồng người Hoa với nhau, chú ý giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Có những hình thức tổ chức tập hợp phù hợp nhưng phải quản lý được, không để tác dụng ngược; khắc phục tình trạng “đỏ vỏ xanh lòng”, chú ý phát huy các hội, đoàn, ngành nghề tích cực. Đối với các Hội đoàn tự phát phải có biện pháp quản lý, xây dựng lực lượng nòng cốt, đấu tranh để chuyển hóa.

             Thực hiện tốt chương trình xây dựng giai cấp công nhân của Quận đã được Ban Thường vụ Quận ủy thông qua nhằm củng cố đội ngũ công ngân cả về số lượng lẫn chất lượng đáp ứng yêu cầu chuyển dịch vụ cơ cấu kinh tế. Đặc biệt chú ý các ngành quan trọng, nhanh chóng xây dựng lực lượng nòng cốt ở các đơn vị ngoài quốc doanh, tiến tới xây dựng Chi bộ Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp này.

             Có kế hoạch chăm lo và nắm chắc sở trường của đội ngũ hưu trí - cựu chiến binh, hết sức coi trọng công tác thông tin phù hợp, kịp thời đến lực lượng cựu chiến binh  - hưu trí cả những thông tin chung, thông tin địa phương chứ không chỉ là vấn đề báo cáo thời sự. Phát huy vai trò của đội ngũ hưu trí - cựu chiến binh trong công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng, giữ gìn an ninh chính trị v.v… của địa phương.

             Đảng bộ có nhiệm vụ chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thật sự trở thành trường học giáo dục lý tưởng Cộng sản, lý tưởng Xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xây dựng lớp thanh niên có giác ngộ chính trị, có hoài bảo lớn, có tri thức và năng lực hoạt động thực tiễn, thật sự là lực lượng xung kích trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh về tổ chức, nâng cao chất lượng của cơ sở và đoàn viên, thông qua phong trào Đoàn để bồi dưỡng đội ngũ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Từng Cấp ủy và mỗi đảng viên phải nhận rõ vai trò của Đoàn thanh niên và có trách nhiệm giáo dục, giúp đỡ các tổ chức cơ sở và đoàn viên thanh niên phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, làm hạt nhân nòng cốt cho phong trào hành động Cách mạng của quần chúng. Thường xuyên lắng nghe, giải quyết các kiến nghị của Đoàn thanh niên, có chế độ định kỳ làm việc với Đoàn thanh niên, mạnh dạn giao cho Đoàn thanh niên những công trình cụ thể để phát huy vai trò xung kích của Đoàn.

V. XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC :

             Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các phòng ban Quận và các Phường, bảo đảm việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả trong cuộc sống. Nâng cao vai trò và hiệu lực của Hội đồng Nhân dân các cấp, phát huy vai trò nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân, tạo điều kiện giám sát hoạt động của Ủy ban Nhân dân và các phòng ban chức năng, thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến, góp phần giải quyết kịp thời những nguyện vọng của cử tri, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân ngày một tổt hơn.

             Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, nhất là quản lý Nhà nước cấp Phường. Tiếp tục thực hiện quy hoạch các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao, gắn với quy hoạch xây dựng và chỉnh trang đô thị.

             Đẩy mạnh cải cách hành chánh theo hướng “Một cửa một dấu” để xây dựng chính quyền vững mạnh, quản lý có hiệu lực và hiệu quả. Tập trung chấn chỉnh tổ chức bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hành chánh Nhà nước ở Quận, Phường; xác định rõ chế độ trách nhiệm, phạm vi chức năng cụ thể giữa các phòng ban chuyên môn, tránh chồng chéo nhiệm vụ và đùn đẩy trách nhiệm. Hoàn chỉnh quy hoạch khu Hành chánh Quận và từng bước trang bị phương tiện làm việc phục vụ công vụ, điện toán hóa các hoạt động hành chánh Nhà nước ở các ngành, các cấp.

             Thực hiện chế độ công khai trong thủ tục hành chánh, chú trọng các lĩnh vực có yêu cầu cấp bách và liên quan đến người dân như thủ tục cấp giấy phép kinh doanh, xây dựng, sửa chữa nhà, chứng nhận sao lục các văn bản hành chánh… với mục tiêu nâng cao chất lượng công vụ, cung cấp công vụ thuận lợi cho nhân dân. Chấn chỉnh thái độ, phong cách làm việc, tiếp xúc nhân dân của cán bộ - viên chức Nhà nước.

             Thực hiện chương trình chống tham nhũng mà Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, quan liêu. Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm minh.

             Bảo đảm quyền giám sát, khiếu tố - tố cáo của công dân theo pháp luật, bố trí cán bộ lãnh đạo Quận tiếp dân theo định kỳ, xây dựng quy chế và kiện toàn tổ chức tiếp dân ở các đơn vị.

             Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức xã hội để hỗ trợ đắc lực cho chính quyền, phản ảnh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

             Xây dựng chế độ trách nhiệm của công chức một cách rõ ràng. Thực hiện quy hoạch, đánh giá, phân loại đội ngũ viên chức để có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ, đưa phần lớn cán bộ trẻ, có triển vọng học dài hạn để chuẩn bị kế thừa. Từng bước tiêu chuẩn hóa chức danh các viên chức hành chánh. Trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, cần chú ý đến trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

PHẦN THỨ BA

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

             Nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ trong những năm tới là : Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, trong sáng về phẩm chất đạo đức, vững mạnh về tổ chức, đoàn kết thống nhất nội bộ và gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường hiệu lực lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII đề ra, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG :

             Trong giai đoạn hiện nay, âm mưu của kẻ thù rất lớn, tinh vi, xảo quyệt, lại trong điều kiện ta đang thực hiện cơ chế thị trường nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân phát triển, do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ - đảng viên phải vững vàng trong mọi tình huống và yêu cầu hàng đầu đặt ra đối với công tác chính trị tư tưởng là xây dựng nhận thức chính trị đúng đắn, kịp thời cho đảng viên, nhân dân. Nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng xuyên suốt là :

             * Tăng cường lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII nhằm làm cho mọi người đánh giá đúng thành tựu và những mặt yếu kém của công cuộc đổi mới những năm qua, thấy rõ những nguy cơ và thời cơ, đặc biệt là không được lơ là mất cảnh giác bốn nguy cơ do Hội nghị Đại biểu của Đảng giữa nhiệm kỳ (khóa VII) nêu ra. Quán triệt tình hình nhiệm vụ sắp tới, nâng cao niềm tin vào con đường Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền, động viên cán bộ và các tầng lớp nhân dân đồng tâm nhất trí thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ đề ra.

             * Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng Đảng theo lập trường của giai cấp công nhân, làm cho cán bộ - đảng viên xác định niềm tin và ý chí kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng đặc biệt trong thời kỳ mới hết sức chú trọng giáo dục truyền thống Cách mạng của dân tộc, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo của Đảng bộ, khắc phục những nhận thức lệch lạc về quan điểm chính trị, các biểu hiện bi quan, dao động, cơ hội, ỷ lại, trông chờ, hành chánh quan liêu. Công tác chính trị tư tưởng phải bám sát thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế - xã hội của Quận, đi sâu vào tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội, v.v...

             * Hết sức coi trọng giáo dục đội ngũ cán bộ - đảng viên nhận thức rõ tính hai mặt của kinh tế thị trường, nhận thức đúng về yêu cầu vai trò, nhiệm vụ của người Cộng sản hoạt động trong cơ chế thị trường đặc biệt ở Quận 5 là một địa bàn kinh tế phát triển mạnh có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, từ đó phải đặc biệt coi trọng việc giáo dục xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ - đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, lối sống xa hoa trụy lạc, trái với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

             * Tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, giữa đảng viên với quần chúng. Công tác chính trị tư tưởng phải đổi mới phương thức, đa dạng, phong phú như tổ chức tuyên truyền cổ động, tham quan, tọa đàm về nguồn... Cán bộ - đảng viên, đặc biệt đảng viên là cán bộ chủ chốt phải thường xuyên có kế hoạch đi cơ sở, sâu sát cơ sở, địa bàn dân cư; tiếp tục thực hiện phương pháp tiếp xúc cơ sở, công nhân lao động, Tổ dân phố, thiếu niên nghèo vượt khó, người tốt việc tốt, nhân sĩ trí thức, sinh hoạt Chi bộ... chú trọng ở Chi bộ đường phố song cần đặc biệt quan tâm công tác chính trị tư tưởng đối với các Chi, Đảng bộ Cơ quan, Công ty, Xí nghiệp. Khắc phục tư tưởng chuyên môn đơn thuần. Có phương pháp thông tin liên hệ giữa cơ sở và lãnh đạo Quận, Phường kịp thời và có hiệu quả. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, tôn trọng pháp luật. Bảo đảm việc phổ biến đến nhân dân những thông tin cần thiết góp phần thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; biểu dương và phổ biến kinh nghiệm những cá nhân, đơn vị làm ăn giỏi, gương người tốt việc tốt. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

II. XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC :

             Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng về tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo các hướng :

             * Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3. Tích cực nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

             * Cải tiến nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đúng nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phê và tự phê bình. Thực hiện tốt các quy định của Trung ương và Thành phố về chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Kiện toàn các Cấp ủy cơ sở. Có kế hoạch bồi dưỡng nhận thức chính trị, nhiệm vụ công tác Đảng cho Cấp ủy, trước hết cho Bí thư.

             * Đối với Đảng bộ Phường, nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo tăng cường hiệu lực quản lý hành chánh Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách xã hội, an ninh - quốc phòng, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân, giữ vững sự ổn định về chính trị. Coi trọng xây dựng, củng cố Chi bộ đường phố theo Kế hoạch 27/KH-QU của Ban Thường vụ Quận ủy.

             * Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất kinh doanh có hiệu quả, quan tâm công tác cán bộ, phát huy quyền làm chủ của công nhân thông qua hoạt động của các đoàn thể, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và chấp hành tốtc pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính trị và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các Công ty cổ phần, Hợp tác xã cổ phần, các Chợ, Trung tâm Thương mại quan trọng.

             * Tổ chức cơ sở Đảng trong các đơn vị hành chánh sự nghiệp làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo đủ sức lãnh đạo cải cách hành chánh ở đơn vị đạt kết quả.

             Thành lập các ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn ở các cơ quan chính quyền theo quy định của Trung ương.

             Tiếp tục sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Đảng.

             Phấn đấu mỗi năm có trên 50% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh,       2/3 Đảng bộ Phường và Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh.

III. CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN :

             Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Đảng viên phải tiên phong về trí tuệ, tư tưởng, phẩm chất chính trị - đạo đức, năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện; nêu cao dũng khí đấu tranh xây dựng nội bộ, đề cao tính tự giác, gương mẫu, ý thức phấn đấu vươn lên. Đảng viên phải tự khép mình vào kỷ luật của Đảng, có kế hoạch quản lý đảng viên làm kinh tế đúng quy định của Trung ương, gắn địa bàn dân cư để quản lý đảng viên ngoài giờ.

             Nâng cao chất lượng và tăng số lượng đảng viên. Biểu dương, bồi dưỡng để tăng thêm đảng viên đủ tư cách, phấn đấu tốt, đồng thời chú ý nâng cao chất lượng đảng viên đủ tư cách nhưng còn một số mặt yếu. Xử lý kịp thời, dứt điểm số đảng viên vi phạm tư cách và không đủ tư cách.

             Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 70% đảng viên đạt loại 1, trong đó đảng viên đương chức đạt 80%.

             Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng và số lượng. Các Cấp ủy có chương trình phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng đoàn viên Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, có trình độ văn hóa cấp 3 trở lên. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, Ban Điều hành Tổ dân phố, Tổ đoàn thể có thể hết cấp 2 trở lên. Các cơ sở Đảng cần chủ động tạo nguồn đối tượng. Tăng cường phát triển đảng viên mới ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

             Có chương trình chăm lo đời sống đội ngũ đảng viên một cách thiết thực, gắn với chương trình Xóa đói giảm nghèo, quỹ trợ vốn và có hiệu quả, đặc biệt là đội ngũ đảng viên nghỉ hưu và ở cơ sở.

IV. CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ :

             Trong nhiệm kỳ tiếp tục chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch cán bộ từ Quận đến cơ sở. Có kế hoạch đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, có tri thức và năng lực lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, có khả năng đoàn kết và quy tụ cán bộ. Hết sức chú ý đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm kinh tế và quản lý Nhà nước, cán bộ có kỹ năng xây dựng dự án, kế hoạch, cán bộ có kỹ năng hành chánh, có năng lực cụ thể về pháp luật, quản trị, quản lý kinh tế, ngoại ngữ… Có kế hoạch, có quỹ chăm lo đào tạo con em diện chính sách, người lao động, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quận, chú trọng vận dụng những chủ trương chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong đào tạo, chú ý đào tạo cán bộ diện quy hoạch và coi trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chú trọng đào tạo cán bộ có năng lực cụ thể.

             Sắp xếp, bố trí, đề bạt, phân công cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ. Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả thực hiện công tác được giao. Kiên quyết xử lý số cán bộ có tiêu cực; điều chỉnh, sắp xếp số cán bộ thiếu năng lực không hoàn thành được nhiệm vụ. Phải làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, đủ sức ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại, gây chia rẽ nội bộ Đảng và trong nhân dân trên địa bàn. Sưu tra, xác minh các vấn đề liên quan đến cán bộ đầy đủ, kịp thời; nhất là có kế hoạch, biện pháp bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

             Hàng năm, có chế độ nhận xét đánh giá cán bộ theo quy trình, quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ, chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ trong quy trình cải cách hành chánh. Chú ý cán bộ nữ, gốc Hoa, cán bộ cơ sở Phường, cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ ngoài Đảng. Có kế hoạch đào tạo cán bộ ngắn hạn và dài hạn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận.

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG :

             Thường xuyên kiện toàn mạng lưới kiểm tra Đảng từ Quận đến cơ sở đủ sức làm tham mưu cho Cấp ủy kiểm tra việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.

             Đẩy mạnh công tác kiểm tra đảng viên và các tổ chức Đảng về thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, chấp hành quy chế làm việc của Cấp ủy; giữ gìn phẩm chất đạo đức của đảng viên; có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời đảng viên thoái hóa, biến chất.

             Việc chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng phải được đặt nhiệm vụ lớn trong công tác kiểm tra Đảng. Đấu tranh chống những lối sống và cả lẽ sống suy thoái, tha hóa trong một bộ phận cán bộ - đảng viên. Mọi đảng viên không được vi phạm pháp luật Nhà nước và Điều lệ Đảng, không được làm kinh tế tư bản tư nhân theo quy định.

             Xử lý nghiêm minh, kịp thời những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, đảm bảo tính chính xác, công bằng, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa trong nội bộ Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Quan tâm giáo dục, giúp đỡ số đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu vươn lên làm tốt các nhiệm vụ được Cấp ủy phân công.

             Thông qua công tác kiểm tra, nhất là việc giải quyết đơn tố cáo, góp phần xây dựng, củng cố nội bộ, ngăn chặn và xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; bảo đảm tính tổ chức kỷ luật, kỷ cương thống nhất trong Đảng. Tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác tài chánh của Đảng, nhất là các đơn vị kinh tế, kịp thời uốn nắn và ngăn chặn các mặt tiêu cực.

VI. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:

             Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và lãnh đạo thực hiện theo quy chế. Nắm chắc và điều hành kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt để có bố trí lực lượng, cán bộ, thời gian, cơ chế tổ chức thực hiện.

             Tăng cường chỉ đạo cơ sở, coi trọng công tác làm điểm, tạo mẫu và nhân điển hình.

             Chú trọng trọng tâm, trọng điểm và phân công, phát huy vai trò của mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, các thành viên trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy.

             Coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát và sơ - tổng kết.

*

*     *

             Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 với truyền thống Cách mạng và những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, tăng cường đoàn kết, chủ động sáng tạo, phấn đấu vượt khó khăn thử thách, không ngừng học tập nâng cao trình độ, với trách nhiệm cao, nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra, góp phần cùng cả nước và Thành phố đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục giành được những thành tựu to lớn.

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 5

Thông báo