Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ VIII

            Trong 5 năm qua, kể từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII đến nay, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đề ra. Song, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế yếu kém cần phải tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

            Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII (2001 – 2005).

PHẦN THỨ NHẤT

Tình hình thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ Quận lần thưÙ VII (1996 - 2000)

            I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ :

            Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đề ra là giữ vững ổn định an ninh chính trị, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của Quận, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ – xuất nhập khẩu và sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đồng thời chăm lo thực hiện chính sách xã hội, cải thiện môi trường và từng bước nâng cao mức sống của nhân dân.

            Hoạt động thương mại – dịch vụ – du lịch phát triển mạnh, doanh số tăng bình quân hàng năm 20 – 30%, chiếm tỷ trọng hơn 80% doanh thu tính thuế toàn Quận. Một số trung tâm thương mại, chợ đầu mối được mở rộng về quy mô và thị phần bán buôn trong nước như  Trung tâm thương mại – dịch vụ An Đông, Thương xá Đồng Khánh, chợ Kim Biên … đặc biệt gần đây, sự ra đời của Siêu thị Điện máy, khu Thuận Kiều Plaza, các khu vực kinh doanh chuyên ngành trên đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, An Dương Vương … đã tạo cho Quận 5 thành một thị trường đa dạng, sôi động, một trong những trung tâm bán buôn và đầu mối giao lưu hàng hóa lớn của Thành phố.

            Tính đến nay trên địa bàn Quận có 41 đơn vị do Trung ương, Thành phố, quản lý; 704 công ty cổ phần, TNHH, doanh nghiệp tư nhân; 13.500 hộ kinh doanh cá thể, thu hút hơn 33.000 lao động.

            Các doanh nghiệp thuộc Quận như Công ty Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn, Công ty Vàng bạc đá quý và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Dược phẩm Chợ Lớn đạt mức tăng trưởng từ 30 – 70%. Duy nhất có Công ty Thương mại do vụ án kéo dài nhiều năm, mất vốn không có khả năng phục hồi, đang kiến nghị Thành phố cho giải thể.

            Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp : Giá trị tổng sản lượng tăng hàng năm 14 – 15% (GCĐ 1994), riêng năm 1999 tăng 17% (tính cả khu công nghiệp); cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước nhiều loại mặt hàng tiêu dùng đa dạng, phong phú.

Đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ trong 5 năm qua đạt hơn 30 triệu USD.

Các doanh nghiệp Nhà nước như : Xí nghiệp Chế biến Hải sản và Thực phẩm Xuất khẩu, Xí nghiệp May (Công ty Cholimex) và Xí nghiệp Cơ khí Giao thông đã đầu tư hơn 60 tỷ đồng về nhà xưởng và thiết bị, các đơn vị còn lại từng bước được sắp xếp, trong đó 2 đơn vị chuyển sang hoạt động công ích, 2 đơn vị đã thực hiện cổ phần hóa, bước đầu sản xuất kinh doanh ổn định. Khu vực sản xuất ngoài quốc doanh phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, tăng sức cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường nhất là các ngành có thế mạnh của Quận như : nhựa, chế biến lương thực thực phẩm, đông nam dược, các sản phẩm ngành cơ khí – điện. Một số doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận đăng ký quản lý chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.

            Đầu tư xây dựng cơ bản và kết cấu hạ tầng kỹ thuật được Đảng bộ Quận xác định là đầu tư cho phát triển và là khâu đột phá quan trọng trong chương trình kinh tế – xã hội.

            Trong 5 năm, tổng giá trị xây lắp và sửa chữa lớn các công trình trên địa bàn đạt hơn 455 tỷ đồng. Xây dựng và đưa vào sử dụng 2.400 căn hộ, trong đó dành 20% giải quyết cho cán bộ – công nhân viên, giáo viên, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách. Công tác sửa chữa nhà thuộc sở hữu Nhà nước và diện chính sách, dân   nghèo  được  chú  trọng  thực  hiện  với  kinh phí  mỗi  năm  hơn  14  tỷ  đồng. Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới nhiều công trình phúc lợi công cộng, kinh tế, văn hóa. Tiến hành duy tu, phóng mới và mở rộng lộ giới một số tuyến đường, chủ trương mở rộng và chỉnh trang hẻm giới được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Công tác giải tỏa, điều chuyển dân cư ven kênh Tàu Hủ, Hàng Bàng, thực hiện dự án cầu Nguyễn Tri Phương, dự án đường Đông – Tây của Thành phố từng bước được triển khai.

Đồng thời Quận đã liên doanh, liên kết, thu hút vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa với giá trị gần 900 tỷ đồng. Đặc biệt, sự ra đời của khu công nghiệp Vĩnh Lộc (4/1997) đã mở ra hướng phát triển mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước và ngoài quốc doanh trên địa bàn mở rộng và phát triển sản xuất. Tính đến nay vốn đầu tư cho khu công nghiệp hơn 180 tỷ đồng, thu hút 33 doanh nghiệp thuê 45,82 ha đất đầu tư sản xuất, ký hợp đồng cho thuê đất được 17,6 triệu USD và 346 tỷ đồng. Đây là những công trình không có trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII, kết quả thu được có ý nghĩa cả về kinh tế và xã hội, tạo đà cho sự phát triển của những năm tiếp theo.

            Công tác quản lý đô thị ngày càng đáp ứng được yêu cầu  của đô thị phát triển. Nổi bật là việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch khu vực không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, tạo điều kiện để nhân dân tham gia cùng Nhà nước xây dựng và chỉnh trang đô thị. Công tác vệ sinh môi trường thực hiện thường xuyên, cải thiện tình hình ô nhiễm, tạo môi trường xanh, sạch và mỹ quan đô thị.           

Về tài chính – thuế được lãnh đạo thực hiện tốt, kết quả thu thuế hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn. Khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện tiết kiệm chi, cân đối được thu – chi, vừa bảo đảm đáp ứng các yêu cầu chi hoạt động thường xuyên, vừa có tích lũy để đầu tư phát triển.

            Những yếu kém và tồn tại :

            Về Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng một số ngành, lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu đề ra và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của Quận. Một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Quận chưa xác định rõ định hướng đầu tư phát triển, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp chưa cao. Kinh tế Hợp tác mặc dù được chuyển đổi củng cố, hoạt động theo Luật Hợp tác xã nhưng còn lúng túng trong cơ chế mới, chưa mở rộng được quy mô hoạt động. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển năng động nhưng mang nặng yếu tố tự phát, việc phân cấp quản lý nhà nước trong khu vực này còn chồng chéo và nhiều sơ hở.

            Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản đang tồn đọng một số công trình, nhất là các công trình liên doanh với Ngân hàng Việt Hoa. Chỉ tiêu xây dựng 4.000 căn hộ không đạt do năng lực xây dựng dự án của các ngành còn hạn chế, thủ tục đầu tư và cấp phát ngân sách rườm rà, nên thường các dự án chậm được triển khai và gây lãng phí lớn. Chất lượng một số công trình chưa đảm bảo, còn một số sai phạm trong xây dựng chưa kiểm tra xử lý kịp thời.

            Đề án sắp xếp các chợ trên lòng lề đường chưa được triển khai thực hiện. Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn phát triển phức tạp.

Công tác dự báo phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Quận còn hạn chế, bất cập.

            II. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI :

            Quán triệt quan điểm tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Thành phố bằng các Nghị quyết, chương trình hành động với nhiều giải pháp cụ thể  đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

            Việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư. Từ khu dân cư đến các cơ quan, đơn vị nhiều mô hình mới ra đời như : điểm sáng văn hóa, khu phố văn hóa, công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn ... nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), kiến thức về văn hóa, nếp sống văn minh đô thị trong cán bộ, công chức và nhân dân được chú trọng nâng lên. Các giá trị văn hóa mới, đạo đức, tình người, lòng hiếu thảo, ý thức vượt khó ... được tuyên dương và nhân rộng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra xử lý các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa cũng được tiến hành thường xuyên, góp phần hạn chế sự xâm nhập của các loại văn hóa độc hại và phát sinh các tệ nạn xã hội.

            Hoạt động Văn hóa - văn nghệ từ Quận đến cơ sở đáp ứng tốt nhu cầu giải trí lành mạnh của người dân, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh, hình thành thêm nhiều câu lạc bộ, đội nhóm ở cơ sở. Tiến hành tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa,  chỉnh trang, xây dựng các tượng đài, bia tưởng niệm và đầu tư nâng cấp Trung tâm Văn hóa, Câu lạc bộ Hưu trí, Nhà Thiếu nhi. Phát triển thêm các loại hình giải trí hiện đại, theo hướng xã hội hóa (như công viên nước, xiếc cá heo ...) phục vụ cho việc sinh hoạt truyền thống và nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan du lịch của nhân dân trong và ngoài Quận.

            Phong trào rèn luyện thân thể , ý thức tự giác tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân ngày càng tăng. Đã phát triển nhiều CLB thể dục dưỡng sinh ở Phường, Khu phố thu hút nhiều người tham gia. Công tác giáo dục thể chất trong học đường đã có những bước phát triển khá. Lực lượng năng khiếu và đại diện các bộ môn TDTT của Quận mỗi năm đạt hàng ngàn huy chương các loại. Từ phong trào đã phát hiện đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp cho Thành phố và cả nước nhiều vận động viên tài năng. Chủ trương xã hội hóa TDTT từng bước được thực hiện, hoạt động của các Hội thể thao quần chúng đã góp phần tích cực trong việc nuôi dưỡng phong trào TDTT của Quận.

            Thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về công tác Giáo dục - đào tạo chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu suất đào tạo tại các trường được nâng lên. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%; học sinh bỏ học, ở lại lớp giảm hẳn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở đạt trên 98%. Quận đã được công nhận hoàn thành công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Đội ngũ giáo viên về cơ bản được đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Tiếp tục đầu tư nâng cấp xây mới hệ thống trường lớp theo quy hoạch đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Chủ trương xã hội hóa giáo dục được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, phong trào “toàn dân đưa trẻ đến trường”, phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” được phát động và nhân rộng ở các trường. Các quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ học bổng của các đoàn thể đã góp phần chăm lo bồi dưỡng phát triển học sinh giỏi, tài năng trẻ, động viên phong trào hiếu học trong học sinh. Từng bước đa dạng hóa các loại hình trường, lớp dân lập, tư thục, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

            Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật tại cộng đồng. Các khu vui chơi, tụ điểm sinh hoạt thiếu nhi, câu lạc bộ ông bà cháu hình thành tại nhiều khu phố và phát huy hiệu quả tích cực.

            Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một nâng cao, các chương trình : bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ tại nhà, y tế học đường, phòng chống dịch bệnh… thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm từ 18% năm 1996 còn 11% năm 2000. Trung tâm Y tế Quận, mạng lưới y tế cơ sở tại các Phường được kiện toàn củng cố, tăng cường cơ sở trang thiết bị, cùng với việc quản lý mạng lưới dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn đã góp phần phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng của nhân dân. Công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS, cai nghiện ma túy đến tận Tổ dân phố. Tỷ lệ tăng dân số tự  nhiên giảm từ 0,88% năm 1996 còn 0,61% năm 2000. Hiến máu nhân đạo ngày càng có nhiều người, nhiều giới nhiệt tình hưởng ứng.

Trong 5 năm đã giới thiệu việc làm cho hơn 35.400 lượt lao động có nhu cầu. Trung tâm dạy nghề mỗi năm đào tạo 9000 lượt học viên với 17 ngành nghề khác nhau, con em diện chính sách, thanh niên xung phong, bộ đội xuất ngũ… đều được miễn - giảm học phí.

            Thường xuyên chăm lo đời sống diện chính sách và dân nghèo với kinh phí mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng. Đã vận động xây dựng 112 nhà tình nghĩa, 82 nhà tình thương và trao tặng 456 tín phiếu tình nghĩa cho các cán bộ cách mạng lão thành có 40, 50, 60 tuổi Đảng. Đồng thời, trợ cấp, phụng dưỡng 58 bà mẹ Việt Nam anh hùng sinh sống trên địa bàn Quận và một số địa phương bạn. Chương trình xoá đói giảm nghèo huy động hơn 4,8 tỷ đồng, trợ vốn cho hơn 6.500 lượt hộ có nhu cầu góp phần cải thiện đời sống số hộ nằm trong chương trình. Ngoài ra, Quận còn hỗ trợ việc xóa đói giảm nghèo và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho xã An Thới Đông (Huyện Cần Giờ) và Huyện Thạnh Phú (Bến Tre).

            Bên cạnh các kết quả nêu trên, còn tồn tại nhiều vấn đề lớn :

            - Ý thức phòng chống sự ảnh hưởng của các loại văn hóa phẩm độc hại trong cộng đồng chưa cao, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Lối sống thực dụng, đua đòi, hưởng thụ, một số hủ tục lạc hậu chưa được phê phán mạnh mẽ. Tệ nạn xã hội nhất là ma túy, mại dâm có chiều hướng phát triển phức tạp đang là mối lo của toàn xã hội trong khi các biện pháp giáo dục, răn đe, trấn áp chưa đạt hiệu quả cao.

            - Hoạt động văn hóa - TDTT chưa phát triển rộng khắp ở cơ sở. Một số bộ môn TDTT truyền thống vốn là thế mạnh của Quận như bóng rổ, võ cổ truyền, bóng bàn, cờ tướng chưa được đầu tư đúng mức. Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa TDTT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào.

            - Chất lượng dạy và học ở các trường của Quận chưa đồng đều; mặt bằng của một số trường tiểu học và mầm non nhỏ hẹp, không đúng qui cách. Công tác quản lý Nhà nước đối với các trường lớp ngoài công lập thiếu chặt chẽ.

            - Đời sống của nhiều gia đình chính sách và một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn. Nhu cầu việc làm ngày càng nhiều, nhưng chất lượng đội ngũ lao động hạn chế, phần đông không đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động, nên kết quả tìm được việc làm ổn định gặp nhiều khó khăn.

            - Nhận thức, trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền các Phường đối với chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở chưa đầy đủ, còn giao khoán cho bộ phận chuyên trách.

 III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:

Trong 5 năm qua cùng với việc phát triển kinh tế – xã hội, Đảng bộ tập trung lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị, tạo những chuyển biến tích cực về  trật tự an toàn xã hội.

 

            Từng cấp ủy Đảng cơ sở thường xuyên quán triệt về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; quan tâm lãnh đạo công tác an ninh cơ sở. Bằng nhiều hình thức, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được các ngành Công an, Quận đội, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp phát động sâu rộng đến tận từng khu phố, tổ dân phố. Công tác giáo dục cảm hóa đối tượng hình sự, vận động tội phạm ra đầu thú, cai nghiện ma túy tại cộng đồng… được quần chúng hưởng ứng tích cực. Mạng lưới an ninh nhân dân được củng cốø và phát triển, hoạt động có hiệu  quả, tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp ở cơ sở.

            Những năm qua, mặc dù trên địa bàn xuất hiện thêm các loại tội phạm mới với nhiều thủ đoạn gây án, song tình hình an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội được giữ vững, phá được các vụ án phức tạp, kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm.

            Công tác quân sự địa phương đạt được nhiều kết quả. Nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ được quan tâm thực hiện. Bổ sung hoàn thiện và thực hiện diễn tập tốt các phương án phòng chống biểu tình bạo loạn trên địa bàn. Tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ  tiêu. Công tác giáo dục quốc phòng ở các trường PTTH thực hiện đúng theo quy định. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm chăm lo ngày một tốt hơn.

            Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật thực hiện thường xuyên, từng           bước nâng cao kiến thức pháp luật trong nhân dân, tăng cường pháp chế XHCN. Công tác thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở được chú trọng góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa hạn chế các vi phạm. Công tác điều tra xét xử bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai. Công tác Thanh tra, Kiểm sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân được Đảng bộ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đã ngăn ngừa, hạn chế những sai phạm tiêu cực ở các ngành của Quận và cơ sở, giải quyết kịp thời những lợi ích chính đáng và nhu cầu bức xúc của nhân dân.

            Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn :

Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn tiếp tục phát sinh phức tạp; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cộng đồng chưa cao.

Công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng trên một số địa bàn chưa chặt. Việc phối hợp giữa Công an và các ngành trong giải quyết trật tự công cộng và tụ điểm tệ nạn xã hội còn thiếu đồng bộ.

            Giáo dục ý thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân chưa được các Cấp ủy thực hiện thường xuyên, một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn còn mất cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Ý thức chấp hành Luật NVQS trong thanh niên chưa nghiêm. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tuy đạt chỉ tiêu số lượng, nhưng về chất lượng chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu cần được nâng lên. 

IV. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN :

            Đường lối đổi mới của Đảng với những thành tựu trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội đã tác động tích cực đến tình hình tư tưởng nhân dân và tạo nhiều thuận lợi cho công tác dân vận của Đảng bộ. Lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng được khẳng định, ý thức về quyền làm chủ, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân được nâng lên. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ được phát huy. Nhân dân các giới người Việt, người Hoa trong Quận yên tâm làm ăn sinh sống, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng vào sự phát triển đi lên của Quận.

            Tuy nhiên, trong nhân dân vẫn còn lo lắng bức xúc trước những vấn đề xã hội như : Nạn tham nhũng, tình trạng phân hóa giàu nghèo, lối sống thực dụng, các tệ nạn xã hội phát triển, kỷ cương pháp luật chưa nghiêm; Việc vận động quyên góp của các ngành các cấp quá nhiều, nhưng thiếu sự quan tâm tuyên truyền giải thích cũng gây ra tâm lý ngán ngại, thắc mắc của người dân.

            Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 8B BCH Trung ương (khoá VI) về đổi mới công tác vận động quần chúng và nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về tăng cường công tác vận động quần chúng các giới nhằm tiếp tục triển khai quán triệt, nâng cao nhận thức sâu hơn trong cán bộ, đảng viên các quan điểm cơ bản về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới.

Các Cấp ủy cơ sở, nhất là Đảng ủy 15 Phường và các ngành có quan hệ trực tiếp công việc với nhân dân đều có nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng trong từng thời gian, phân công cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động lớn ở cơ sở, đặc biệt có gần 1.000 đảng viên hưu trí, cựu chiến binh tham gia Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và các đoàn thể quần chúng ở địa bàn dân cư góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền phổ biến và đưa các chủ trương chính sách  Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, động viên và phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

           

Chính quyền Quận, Phường ngày càng chú trọng thực hiện công tác dân vận, quan tâm giải quyết những yêu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, phối hợp tốt với Mặt trận các đoàn thể trong việc tuyên truyền phổ biến và công khai hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật đến tận người dân.

            Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xã hội hóa các phong trào, hướng nội dung trọng tâm về cơ sở; quan tâm chăm lo lợi ích thiết thân, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức phổ thông, nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên, sáng tạo nhiều cách làm hay, mô hình tốt có sức thu hút tập hợp quần chúng các giới. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống ở khu dân cư được đẩy mạnh, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục phát huy trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng phát triển mạnh mẽ, các chủ trương hợp lòng dân như cứu trợ bão lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xóa đói giảm nghèo… được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

           

Đảng bộ luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách dân tộc, chú trọng tăng cường công tác người Hoa, động viên phát huy tiềm năng, thế mạnh người Hoa đóng góp vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Quận. Mối quan hệ đoàn kết người Kinh, người Hoa trong Quận ngày càng gắn bó. Các Hội đoàn, Tôn giáo hoạt động tuân thủ luật pháp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.

            Qua các phong trào, hệ thống tổ chức các đoàn thể được củng cố phát triển, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần khẳng định vai trò vị trí của Mặt trận các đoàn thể là cơ sở chính trị và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên và Hội Chữ thập đỏ Quận đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và hàng năm đều được Thành phố đánh giá là những đơn vị mạnh.

Mặt tồn tại và thiếu sót trong công tác vận động nhân dân là :

            - Một số cấp ủy, lãnh đạo các ngành Chính quyền và đảng viên chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm cơ bản và tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân trong tình hình mới. Có đảng viên còn xem nhẹ hoặc chưa thấy trách nhiệm phải làm công tác dân vận, nhất là ở tại nơi cư trú, cá biệt không gương mẫu trước nhân dân. Các phòng, ban chính quyền có nơi, có lúc còn biểu hiện thờ ơ trước những bức xúc của quần chúng, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trả lời thắc mắc của dân.

           

- Một số hoạt động của đoàn thể vẫn còn theo phong trào, hình thức bề nổi,  thiếu chiều sâu. Chậm sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với Chính quyền còn hạn chế. Chất lượng đoàn viên, hội viên chưa cao. Còn lúng túng trong việc xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đặc thù. Việc xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện chậm.

            V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN :

            Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) bộ máy chính quyền Quận, Phường thường xuyên được kiện toàn củng cố, năng lực điều hành quản lý Nhà nước được nâng lên. HĐND thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; việc tổ chức kỳ họp, công tác kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết và giải quyết các kiến nghị của cử tri ngày càng hiệu quả.

            Công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa một dấu” đạt nhiều kết quả tích cực. Từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động; kiện toàn sắp xếp bộ máy các phòng ban chuyên môn, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ – công chức, cải tiến và công khai các thủ tục hành chính; tinh thần phục vụ nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ngày càng tốt hơn.

            Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ về quy chế dân chủ ở cơ sở bước đầu đạt một số kết quả; đội ngũ Ban điều hành tổ dân phố được củng cố kiện toàn, từng bước hình thành các tổ chức tự quản của nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ, phần lớn các kiến nghị, đơn thư của công dân đều được tích cực giải quyết.

Mặt tồn tại yếu kém là :

Vai trò của HĐND Quận – Phường chưa được phát huy đúng mức. Bộ máy hành chính nhà nước chưa tinh gọn, chức năng nhiệm vụ giữa các bộ phận còn chồng chéo trùng lắp, quan hệ giải quyết công việc đôi lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ. Vai trò tham mưu của một số phòng, ban chuyên môn Quận còn hạn chế, một số Phường thiếu chủ động trong điều hành giải quyết công việc thuộc phạm vi trách nhiệm; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ nhiều yếu kém, tính pháp chế XHCN chưa nghiêm; năng lực trình độ của một bộ phận  cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc đạt thấp, cá biệt vẫn còn có tình trạng cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu. Việc triển khai quán triệt quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thật sự sâu rộng, nhiều đơn vị còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, chưa phát huy đầy đủ cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

            1/ Tình hình tư tưởng đảng viên và công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

            Nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đề ra; đồng thời cụ thể hóa và đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống tạo ra nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế – xã hội.

            Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng bộ tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về những định hướng lớn trong  công tác tư tưởng,  tạo sự thống nhất  về tư tưởng và hành động  của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới. Nhìn chung, nhận thức tư tưởng chính trị của đại bộ phận đảng viên trong Đảng bộ phát triển theo chiều hướng tiến bộ, lập trường quan điểm tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững niềm tin vào mục tiêu XHCN, vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, ý thức trách nhiệm cao trong công việc, chịu khó học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh.

Quận ủy và các cấp ủy cơ sở tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị và nghiên cứu quán triệt Nghị quyết của Đảng; mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; làm tốt công tác thông tin thời sự, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng cốt cán. Quan tâm bồi dưỡng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đặc biệt đã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Quận cải tiến phương pháp, hình thức giảng dạy, học tập nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo đáp ứng được yêu cầu nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong Quận.           

2/ Tình hình đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng :

            Đảng bộ hiện có 69 cơ sở trực thuộc với 4.235 đảng viên, trong đó đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, mất sức chiếm 55,82%. Thực hiện theo NQTW 3 (khóa VII), NQTW 5, NQTW 6 (lần 2) khóa VIII, nhìn chung chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

            Hoạt động của Đảng bộ 15 Phường phát huy được vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện Chỉ thị 13 của Thành ủy, từng Chi bộ khu phố xác định rõ hơn chức năng nhiệm vụ, quan tâm lãnh đạo giải quyết có hiệu quả những nhu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng các giới, lãnh đạo các phong trào, các cuộc vận động lớn tại địa bàn dân cư.

            Tổ chức cơ sở Đảng tại các đơn vị kinh tế và hành chánh sự nghiệp không ngừng được củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo đơn vị, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng khu vực ngoài quốc doanh được chú trọng, đã thành lập 2 Chi bộ ở khu vực này.

            Qua phân tích chất lượng cơ sở Đảng hàng năm, nhiều Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, số cơ sở Đảng yếu kém giảm đáng kể (năm 1996 có 5,9%, năm 1999 có 2,9%).

Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên được thực hiện nền nếp thường xuyên, vai trò tiên phong gương mẫu, chất lượng đội ngũ đảng viên có nâng lên, ngoài việc phấn đấu thực hiện nhiệm vụ công tác ở cơ quan, đảng viên đã tích cực tham gia sinh hoạt tổ dân phố nơi cư ngụ; nhiều đảng viên, nhất là các đồng chí hưu trí, cựu chiến binh trực tiếp tham gia công tác tổ dân phố và các đoàn thể, làm nòng cốt vận động quần chúng ở địa bàn dân cư.

            Công tác phát triển đảng viên mới có tiến bộ, nhiều Đảng bộ, Chi bộ cơ sở quan tâm hơn đến việc tạo nguồn. Trong nhiệm kỳ qua, phát triển được 609 đảng viên mới, so với nhiệm kỳ VI tăng 134,2%, chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên trong đó đảng viên mới là giáo viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, nữ, trẻ chiếm tỷ lệ khá cao.

            Thực hiện NQTW 3 và chương trình hành động của Quận ủy về chiến lược công tác cán bộ, từng cấp ủy cơ sở, ban ngành đoàn thể đã chú trọng việc quy hoạch đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ, việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, phân công cán bộ luôn xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm dân chủ tập thể. Thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, đặc biệt đào tạo quy hoạch cán bộ từ nguồn con em gia đình có truyền thống cách mạng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt và các cấp ủy cơ sở biểu hiện vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo được nâng lên, số đông phát huy tốt đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

            3/ Công tác kiểm tra Đảng :

            Nhận thức rõ công tác kiểm tra là công tác trọng yếu trong xây dựng Đảng, nhất là từ khi có Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị và sau kiểm điểm phê bình tự phê bình theo NQTW 5, NQTW6 (lần 2), Quận ủy và các cấp ủy cơ sở đã đề ra nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết và chương trình hành động của Quận ủy, phát hiện giải quyết kịp thời, có hiệu quả những tồn tại, vướng mắc và những vấn đề mới phát sinh của cơ sở, bảm đảm các chủ trương Nghị quyết của Đảng được chấp hành thực hiện và đi vào cuộc sống.

Hoạt động của UBKT Đảng từ Quận đến cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn và có nhiều cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong nhiệm kỳ qua UBKT Đảng các cấp xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu sai phạm, góp phần tích cực ngăn ngừa các sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Số đảng viên sai phạm bị xử lý kỷ luật so với nhiệm kỳ trước giảm 49,4%. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, xử lý kỷ luật đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định, hạn chế những khiếu nại của đảng viên.

           

Tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng là:

            Việc quán triệt Nghị quyết của Đảng chưa sâu, chưa gắn với thực tiễn. Giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống còn bị xem nhẹ, chưa có nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng loại đối tượng. Tuyên truyền người tốt việc tốt, phát huy các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Việc kiểm tra thực hiện công tác chính trị, tư tưởng ở cơ sở chưa được nền nếp; khả năng, kinh nghiệm công tác chính trị tư tưởng của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế, chưa nắm bắt, dự báo đầy đủ tình hình diễn biến tâm trạng tư tưởng của đảng viên và nhân dân, để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tư tưởng phù hợp, còn bị đọng, lúng túng trong xử lý những vấn đề tư tưởng mới phát sinh.

           

Một số cơ sở Đảng được công nhận trong sạch vững mạnh chưa thật sự toàn diện, đáng chú ý là vẫn còn một số cơ sở Đảng yếu kém, chưa phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, có nơi nội bộ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa đoàn kết thống nhất. Một bộ phận đảng viên trình độ năng lực còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu tại cơ quan và nơi cư trú, “dĩ hòa di quý” trong đấu tranh xây dựng, thiếu tinh thần ý thức học tập. Một số ít đảng viên thiếu rèn luyện tu dưỡng, có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, cá biệt có trường hợp tha hóa biến chất phải xử lý tư cách đảng viên.

Việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới ở nhiều cơ sở Đảng còn lúng túng, có Chi bộ trong suốt nhiệm kỳ không phát triển được đảng viên nào.

Công tác quy hoạch đào tạo cán bộ, tuy có nhiều cố gắng nhưng đội ngũ cán bộ của Quận còn hụt hẫng, thiếu cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ giỏi trên lĩnh vực kinh tế, cán bộ người Hoa. Việc bố trí cán bộ có trường hợp còn chưa được cân nhắc kỹ, nên không phát huy được tác dụng. Công tác kiểm tra ở một số cấp ủy chưa thực hiện nền nếp, có nơi còn xem nhẹ.         

VII. MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN :

Từ thực tiễn trong quá trình xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo của Đảng bộ trong 5 năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây :

1/ Sự lãnh đạo của Đảng bộ mà trách nhiệm trước hết của các cấp ủy Đảng, phải luôn quán triệt và vận dụng đúng đắn Nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương với tinh thần năng động, sáng tạo, suy nghĩ, tìm tòi những giải pháp, đề ra những chủ trương cụ thể hợp lòng dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi toàn diện. Điều đó có ý nghĩa quyết  định bảo đảm sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

            2/ Đoàn kết luôn là bài học đảm bảo sự thành công. Đoàn kết nội bộ Đảng, đoàn kết toàn dân là truyền thống quí báu được Đảng bộ và nhân dân Quận 5 phát huy liên tục qua các thời kỳ. Nhờ có đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân  chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ từ Ban Thường vụ Quận ủy đến các đồng chí UV.BCH, các cấp ủy cơ sở đều thẳng thắn đấu tranh, thống nhất nội bộ, lắng nghe ý kiến quần chúng và cùng chịu trách nhiệm đã tạo nên sự nhất trí cao về tư tưởng và hành động , quy tụ sức mạnh của tổ chức, cổ vũ sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            3/ Gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo củng cố chính quyền và chăm lo phát triển các tổ chức quần chúng.             Sức mạnh lãnh đạo của Đảng bắt nguồn và luôn được tăng cường từ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Bảo đảm cho hệ thống chính trị không ngừng lớn mạnh, trên cơ sở giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ.

            4/ Phát huy nội lực,  đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau với các Đảng bộ và các địa phương bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kinh nghiệm chỉ rõ : Trong điều kiện của cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước  theo định hướng XHCN, cùng với khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng của chính mình mặt khác phải tăng cường phối hợp và mở rộng hợp tác với các địa phương và đơn vị bạn từ đó sẽ có thêm điều kiện thuận lợi tăng thêm về nguồn lực, kinh nghiệm để tạo đà phát triển mới mà còn góp phần nhất định vào đổi mới ở các địa phương và đơn vị bạn.

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2001 – 2005

            Nhiệm kỳ tới, bước vào những năm đầu của thế kỷ XXI với nhiều thời cơ và thách thức to lớn, đây là thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đất nước, thành phố nói chung và sự phát triển của Quận 5. Trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ và nhân dân Quận 5 phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm tồn tại, vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện phương hướng mục tiêu nhiệm vụ xuyên suốt trong 5 năm tới là : Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững ổn định chính trị; khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của Quận để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa; chăm lo giải quyết tốt các vấn đề văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

            Từ phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát trên, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau :

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ :

Tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế : thương mại – dịch vụ và sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy tiềm năng thế mạnh của Quận, xây dựng Quận 5 thành một Trung tâm Thương mại dịch vụ văn minh hiện đại và sản xuất CN – TTCN kỹ thuật cao..

            Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể như sau :

            Thương mại - dịch vụ : Tăng bình quân 20 – 30%/năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và doanh thu ngoại tệ tăng 25 - 30%/năm.

            Tạo môi trường thuận lợi để phát triển và hiện đại hóa ngành thương mại - dịch vụ như : qui hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, các trung tâm bán buôn chuyên ngành, nâng cấp các nhà hàng - khách sạn, hình thành các khu dịch vụ tập trung hiện đại, văn minh. Chú ý các ngành dịch vụ tài chính, dịch vụ bảo hiểm, tư vấn pháp lý, dịch vụ đời sống gia đình, văn phòng giao dịch, tham gia thị trường vốn và chứng khoán, mở rộng các loại hình du lịch nội địa và quốc tế.

            Mở rộng hợp tác đầu tư trong và ngoài nước, khởi công xây dựng các trung tâm thương mại – dịch vụ mới theo quy hoạch được phê duyệt.

            Sắp xếp, di chuyển các chợ chiếm dụng lòng lề đường, hình thành chợ đêm trên một số tuyến đường. Khảo sát, xác định hệ thống các cảng hành khách và cảng hàng hóa để đầu tư xây dựng, hình thành đầu mối lưu thông đường thủy giữa Quận, Thành phố và các Tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

            Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp : Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 15 – 17%/năm (tính cả khu công nghiệp).

            Đẩy nhanh tốc độ đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ trên cơ sở huy động các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác đầu tư thu hút nguồn vốn thiết bị nước ngoài, mở rộng phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

            Ưu tiên phát triển trên địa bàn Quận các ngành sản xuất : sản phẩm điện, điện tử, tin học, cơ khí chính xác, các sản phẩm ngành may, thuốc đông y và các ngành kỹ thuật cao.

            Khuyến khích tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm ngành hóa nhựa, chế biến lương thực thực phẩm; phục hồi và phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống với công nghệ mới. Hình thành làng nghề TTCN tại Khu  An Hạ.

Hướng dẫn tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, máy móc thiết bị lạc hậu chuyển hướng sản xuất, đầu tư mới hoặc di dời ra các khu công nghiệp tập trung.

            Tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Quận theo chủ trương định hướng của Thành phố. Vận động phát triển mạnh các loại hình kinh tế hợp tác, khuyến khích việc liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế.

            Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tuyên truyền hướng dẫn, tạo           điều kiện và môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo kiểm soát được hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường quản lý thị trường, chống hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại.

            Xây dựng cơ bản – chỉnh trang đô thị : Việc đầu tư xây dựng cơ bản và chỉnh trang đô thị phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Quận và giảm mật độ dân số, cải thiện môi trường sống cho nhân dân.

            Trong 5 năm tới cần dồn sức triển khai thực hiện các mục tiêu, công trình trọng điểm sau đây :

- Xây dựng mới tại Quận 1000 căn hộ, dành 30% cho cán bộ công nhân viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và gia đình chính sách.

            - Đầu tư xây mới trường cấp 1 – 2  tại số 100 Hùng Vương, trường Lê Đình Chinh, trường Lê Văn Tám; khởi công xây dựng khu Trung tâm dịch vụ văn hóa Vàm Cỏ; nâng cấp Câu lạc bộ Tinh Võ; khảo sát chọn địa điểm đầu tư xây mới nhà thi đấu TDTT hiện đại …

            - Phối hợp triển khai các công trình lớn của Thành phố trên địa bàn như dự án đường Đông Tây, cầu Nguyễn Tri Phương … Thực hiện mở rộng lộ giới và dự phóng một số tuyến đường theo quy hoạch, hoàn thành cơ bản việc mở rộng hẽm giới ở 15 phường.

            - Tăng cường quản lý nâng cấp các công viên, tạo mãng cây xanh ven kênh Tàu Hủ, nâng diện tích cây xanh bình quân lên 2m2/người.

            - Hoàn tất đầu tư đưa vào khai thác Khu trung tâm Dịch vụ An Đông II, xây dựng Khu thương mại LaKai Phường 7, khởi công xây dựng công trình Khu liên hợp gia cư  Soái Kình Lâm, tiếp tục thực hiện các công trình Lý Thường Kiệt, Khu nhà 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa …

            Hoàn thành cơ bản việc đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, hạ tầng kỹ thuật đưa vào sử dụng khai thác 80% diện tích các khu đô thị Vĩnh Lộc và Khu dân cư – sản xuất TTCN An Hạ.

            Đồng thời với việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm nói trên, cần công bố quy hoạch để nhân dân biết và tạo điều kiện cho nhân dân cùng Nhà nước đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị. Nâng cao năng lực xây dựng và điều hành dự án của các chủ đầu tư, tăng cường giám sát thi công để bảo đảm chất lượng các công trình, chống tiêu cực lãng phí.

Chú trọng đầu tư sửa chữa nâng cấp, chống sập các chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê bị xuống cấp nghiêm trọng. Đẩy mạnh việc bán nhà ở và nhà xưởng thuộc sở hữu Nhà nước. Thu và quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí cho thuê nhà. Kiểm tra đưa vào sử dụng có hiệu quả các mặt bằng đang sử dụng không đúng công năng, gây lãng phí.

            Tài chính - Thuế : Chăm lo bồi dưỡng nguồn thu, đồng thời bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước theo qui định. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Thực hiện công khai và tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện qui chế thu - chi và các quỹ vận động trong dân. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

            Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn. Chủ động trong công tác lập kế hoạch và dự báo.

            II. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI :

            Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), xây dựng môi trường, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, đa dạng, tiên tiến; tập trung xây dựng con người với những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống và trình độ học vấn.

            Phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử, trong việc cưới, việc tang và trong các sinh hoạt xã hội. Thông qua các đoàn thể chính trị xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn hóa đô thị cho mọi người, nhất là thanh thiếu niên. Phấn đấu 80% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, mỗi Phường có từ 2 đến 3 khu phố văn hoá, chọn 2 Phường làm điểm xây dựng Phường văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận đạt tiêu chuẩn công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn.

            Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, tạo điều kiện cho nhân dân lao động trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa; chú trọng giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa. Tổ chức tốt các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa, Nhà thiếu nhi, Câu lạc bộ hưu trí theo hướng đa dạng,  hiện đại để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Quản lý và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa, hoàn tất việc trùng tu khu phố cổ (Phường 10). Tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, vận động nhân dân tích cực đấu tranh bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, phản động, góp phần lành mạnh hóa đời sống xã hội.

            Phát động rộng rãi phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, phấn đấu đạt từ 25% đến 30% dân số tham gia luyện tập thường xuyên. Quan tâm đầu tư phát triển các bộ môn TDTT truyền thống, chú ý phát hiện bồi dưỡng đội ngũ tài năng trẻ, phục vụ  cho yêu  cầu  phát triển  thể dục  thể thao  của  Quận và Thành  phố. Quản lý tốt và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ thể dục hiện có, xây dựng mới nhà thi đấu thể dục thể thao đạt tiêu chuẩn, có khả năng tổ chức được một số bộ môn tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

            Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần NQTW 2 (khóa VIII). Phấn đấu huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, hạn chế tối đa tỷ lệ lưu ban, bỏ học, giữ vững tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trung học gắn với việc hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh thiếu niên, phấn đấu có từ 4 đến 5 Phường đạt chuẩn phổ cập trung học.

Triển khai thực hiện quy hoạch ngành, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới trường lớp theo quy hoạch, tăng cường trang thiết bị, phương tiện giảng dạy hiện đại, nâng đều chất lượng đào tạo ở các trường. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích việc mở trường lớp bán công, tư thục nhất là ở bậc nhà trẻ, mẫu giáo. Mở rộng quỹ học bổng của các đoàn thể, phát huy vai trò của Hội khuyến học.

Thực hiện nghiêm Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý tốt trường lớp dân lập, tư thục và các lớp dạy thêm trên địa bàn. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên. Chú trọng việc xây dựng môi trường giáo dục, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội thâm nhập học đường.

           

Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông dân số, giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2005 còn ở mức 0,6%. Đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động y tế, đẩy mạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế học đường và phòng chống dịch bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm y tế Quận, củng cố mạng lưới Trạm y tế Phường. Quản lý tốt hoạt động của các phòng khám tư, dịch vụ mua bán tân dược, đông dược và y học cổ truyền, quan hệ phối hợp tốt với các bệnh viện trên địa bàn trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ - chăm sóc - giáo dục trẻ em, chú ý giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo nâng mức sống gia đình chính sách gặp khó khăn. Tiếp tục thực hiện chương trình “xoá đói giảm nghèo”, có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ cho các hộ gia đình sử dụng vốn xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, phấn đấu đến năm 2005 giảm hộ nghèo theo tiêu chuẩn hiện nay còn dưới 2%. Đầu tư nâng cấp Trung tâm Dạy nghề theo hướng hiện đại, đảm bảo đào tạo hàng năm 8.000 lượt người, trong đó có 20% đạt tay nghề bậc 3/7, mỗi năm giới thiệu việc làm cho 5.000 lượt lao động.

           

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục trong nhân dân, đề cao trách nhiệm của mọi người; mọi gia đình và tổ chức trong việc phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, bài trừ mê tín dị đoan, xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội góp phần làm trong sạch, lành mạnh địa bàn.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH :

Nhiệm vụ an ninh quân sự địa phương trong những năm tới là :

Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề về bảo vệ an ninh quốc gia, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống ở khu dân cư” và “xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”. Qua đó phát triển lực lượng nòng cốt, củng cố thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Phấn đấu không để xảy ra trọng án cướp của giết người, kéo giảm án hình sự hàng năm, chặn đứng và làm giảm tệ nạn xã hội nhất là ma túy trên địa bàn. Phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng tập trung giải quyết có hiệu quả tình hình trật tự đường phố. Xây dựng 75% tổ dân phố an toàn.

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân. Thường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng trong nội bộ và ngoài quần chúng; bổ sung hoàn chỉnh phương án phòng thủ khu vực quận, phường và cụm liên phường sát với tình hình thực tế. Xây dựng, đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quân sự địa phương. Tổ chức diễn tập phòng thủ, công tác huấn luyện, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt yêu cầu, chỉ tiêu trên giao.     

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho lực lượng vũ trang. Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật cho Công an, Quận đội để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân, chú trọng công tác thanh tra, hòa giải cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; không để xảy ra oan sai trong công tác điều tra xét xử, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, viên chức ngành nội chính trong sạch vững mạnh.

PHẦN THỨ BA

Xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị

            I. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN :

Tăng cường củng cố và mở rộng Khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Động viên nhân dân các giới phát huy tiềm năng, thế mạnh tham gia các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

            Đối với công nhân lao động, tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng giai cấp công nhân. Tạo điều kiện cho công nhân lao động học tập chính trị, văn hóa, rèn luyện tay nghề, tiếp cận công nghệ hiện đại. Quan tâm bồi dưỡng, giáo dục giác ngộ giai cấp cho lực lượng công nhân ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng. Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS tại các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh.

            Đối với thanh niên, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng một thế hệ thanh niên mới sống có lý tưởng, có tri thức. Quan tâm tạo việc làm cho lớp thanh niên bước vào đời có nghề nghiệp ổn định, phát huy vai trò xung kích của thanh  niên trong các phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, tuổi trẻ giữ nước, thanh niên lập nghiệp...

Đối với phụ nữ, quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

            Đối với cán bộ hưu trí, cựu chiến binh phát huy kinh nghiệm, khả năng tham gia đóng góp xây dựng Đảng, Chính quyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và động viên phát huy các đồng chí có điều kiện trực tiếp tham gia công tác ở cơ sở, nòng cốt vận động quần chúng tại địa bàn dân cư.

            Đối với đồng bào người Hoa, tiếp tục thực hiện chỉ thị 62/CT - TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa VII) và chương trình hành động của Quận ủy về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp, phát huy mọi tiềm năng kinh tế trong người Hoa trên các mặt : vốn, lao động, tay nghề, kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh. Thường xuyên hướng dẫn hoạt động và phát huy các mặt tích cực của các Hội đoàn, Hội quán người Hoa.

            Đối với tôn giáo, quán triệt thực hiện tốt các quan điểm của Đảng và chính sách Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, động viên các chức sắc tôn giáo và người có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”, làm tròn nghĩa vụ công dân, tham gia các phong trào địa phương nhất là công việc xã hội từ  thiện. Kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu lợi dụng tôn giáo để làm trái chính sách pháp luật của Nhà nước.

            Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có vai trò rất quan trọng trong tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân  dân phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần xã hội hóa các phong trào, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng các giới, tăng cường hướng về cơ sở,chăm lo hướng dẫn giúp đỡ cơ sở hoạt động, nâng cao dần tính thiết thực, phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thân của quần chúng, củng cố nâng cao chất lượng đoàn viên , hội viên và lực lượng nòng cốt. Biểu dương và kịp thời nhân rộng các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, phát huy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

            Hoàn thiện qui chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận và các Đoàn thể; thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân; khắc phục tình trạng hành chính hoá, quan liêu, xa dân của cán bộ công chức. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Mặt trận và các Đoàn thể đối với hoạt động của chính quyền.

            Các cấp ủy Đảng cần quán triệt hơn nữa các quan điểm cơ bản về công tác vận động quần chúng theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương. Kiện toàn củng cố bộ máy dân vận cấp Phường. Định kỳ làm việc, kiểm tra, chỉ đạo công tác đối với Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể, bố trí đảng viên có năng lực uy tín nhiệt tình làm công tác dân vận. Quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ, kinh phí hoạt động để động viên lực lượng cán bộ đoàn thể chuyên trách và không chuyên trách ở cơ sở.

II. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN :

            Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền. Bảo đảm cụ thể hóa kịp thời, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết trung ương 7 khóa VIII, xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

            Cải tiến hoạt động của HĐND, phát huy vai trò của bộ phận thường trực, các ban và từng đại biểu. Tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng kỳ họp và tiếp xúc cử tri.

            Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tập trung ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công việc và đời sống của người dân. Thực hiện đề án khoán quỹ lương và chi phí hành chính; tinh giảm 15% biên chế gắn với sắp xếp bộ máy các phòng ban chuyên môn theo hướng quản lý đa ngành; nâng cao năng lực tham mưu và thực thi nhiệm vụ. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban chuyên môn; tăng cường quan hệ phối hợp trong giải quyết công việc. Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của bộ máy chính quyền Phường, kịp thời xử lý đúng thẩm quyền những vấn đề ở cơ sở.

            Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị vững vàng, tận tụy phục vụ nhân dân, năng động sáng tạo trong hành xử công việc, chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo từng chức danh.

Thực hiện nghiêm 3 pháp lệnh : cán bộ công chức; chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Từng cán bộ công chức phải rèn luyện tu dưỡng, theo lời dạy Bác Hồ “Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

            Tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, bảm đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Củng cố và nâng chất lượng hoạt động của tổ dân phố và các tổ chức tự quản của nhân dân, phát huy tốt vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong việc kiểm tra, giám sát, xây dựng chính quyền.

            Kiện toàn bộ phận tiếp dân, xác định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo.

            III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :

            1/ Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng :

            Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, tỉnh táo cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, vững vàng trong mọi tình huống cách mạng.

            Tổ chức quán triệt sâu rộng cho nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động đối với đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đồng thời nhận rõ vị trí Quận 5 là một trong những quận trung tâm của Thành phố, từ đó nâng cao trách nhiệm để không ngừng phấn đấu xây dựng Quận ngày càng phát triển về mọi mặt góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Quan tâm giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống cho đảng viên nhất là đảng viên cán bộ chủ chốt, đi đôi với việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng.

Từng đảng viên phải thực hiện  nghiêm chế độ học tập lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tinh thần tự giác học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ lý luận, kiến thức, năng lực công tác.

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ở cơ sở, nhất là chất lượng thông tin tuyên truyền, sinh hoạt thời sự; nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề tư tưởng mới phát sinh.

            Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận. Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên  kiêm nhiệm và mạng lưới tuyên truyền viên cơ sở.

2/ Xây dựng Đảng về tổ chức :

            Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng theo NQTW 6 (lần 2), nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các Cấp ủy cơ sở, nhất là Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Định kỳ bồi dưỡng nhận thức chính trị và nghiệp vụ  công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở.

Nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là cơ sở Đảng ở đơn vị doanh nghiệp, cơ quan hành chánh sự nghiệp. Nghiên cứu cải tiến nội dung sinh hoạt Chi bộ đạt hiệu quả thiết thực, bảo đảm việc triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến quần chúng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Phấn đấu hàng năm có trên 80% cơ sở đảng trong sạch vững mạnh không có cơ sở đảng yếu kém, trong đó 90% Đảng bộ Phường trong sạch vững mạnh.

            3/ Công tác đảng viên :

            Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Mỗi đảng viên phải tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, đề cao tính tự giác, ý thức phấn đấu vươn lên. Đối với đảng viên đương chức phải thường xuyên giữ mối liên hệ với Cấp ủy cơ sở nơi cư trú, tham gia sinh hoạït Tổ dân phố, gần gũi nhân dân, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú.

            Cấp ủy cơ sở đảng có trách nhiệm thực hiện tốt chế độ phân công, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bồi dưỡng phát huy đảng viên đủ tư cách, phấn đấu tốt, đồng thời có biện pháp giúp đảng viên còn yếu một số mặt khắc phục vươn lên. Phấn đấu hàng năm có trên 99% đảng viên đủ tư cách.

            Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và số lượng. Các cấp ủy cần thực hiện tốt việc phân công theo dõi, bồi dưỡng quần chúng tích cực để tạo nguồn phát triển, nhất là trong công nhân lao động, lực lượng trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, con em gia đình cách mạng, đoàn viên, hội viên, quần chúng cốt cán ở địa bàn dân cư …, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển 400 đảng viên mới.

4/ Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ :

            Tiếp tục quy hoạch và đào tạo cán bộ cả trước mắt và lâu dài, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ từ Quận đến cơ sở. Trên cơ sở quy hoạch, hàng năm cấp ủy có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đủ sức đảm đương được nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người Hoa, con em gia đình chính sách có triển vọng để bổ sung cho đội ngũ kế cận trong những năm tới. Việc bố trí cán bộ phải trên cơ sở qui hoạch, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm thực hiện nhận xét đánh giá cán bộ theo quy trình, căn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả thực hiện công tác được giao. Kiên quyết thay thế số cán bộ kém phẩm chất, năng lực, không đảm đương được nhiệm vụ.

Trong tình hình hiện nay phải luôn coi trọng công tác bảo vệ nội bộ, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại, gây chia rẽ nội bộ. Tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 07 của Thành ủy về nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác thẩm tra xác minh, rà soát chính trị nội bộ phục vụ cho yêu cầu quy hoạch, bố trí cán bộ, tuyển dụng và phát triển đảng viên mới...

5/ Công tác kiểm tra :

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, Nghị quyết Đảng cấp trên của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và định kỳ đối với đảng viên và các tổ chức Đảng về thực hiện Pháp lệnh Cán bộ – Công chức, các quy định của Đảng. Định kỳ, các cấp ủy cơ sở Đảng tổ chức lấy ý kiến của Tổ dân phố và quần chúng nơi công tác về tư cách đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu sai phạm.

           

Việc xử lý những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng phải bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan, chính xác và kịp thời; khuyến khích và nâng cao tính tự giác sửa chữa khuyết điểm của đảng viên, quan tâm giáo dục, giúp đỡ tạo điều kiện để đồng chí đó phấn đấu vươn lên.

            Trong công tác kiểm tra nhất là giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo phải góp phần xây dựng, củng cố nội bộ, không để xảy ra tình hình mất đoàn kết nội bộ, đảm bảo tính tổ chức kỷ luật, kỷ cương thống nhất trong Đảng.

Việc chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng phải được đặt thành nhiệm vụ  trọng tâm của công tác kiểm tra. Cấp ủy phải thường xuyên giáo dục ý thức rèn luyện, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra về đạo đức, lối sống của từng cán bộ đảng viên, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong từng đơn vị. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Tổ Đảng, Chi bộ, các tổ chức quần chúng và nhân dân tại nơi cư trú. Để nâng cao trách nhiệm người lãnh đạo và quản lý, nếu nội bộ cơ quan, đơn vị mất đoàn kết nghiêm trọng, kéo dài hoặc để xảy ra tiêu cực, tham nhũng thì trước hết Bí thư và Thủ trưởng phải được kiểm điểm xử lý trách nhiệm về mặt Đảng và chính quyền, ngoài ra còn phải chịu xử lý theo pháp luật, nếu có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.

Thường xuyên củng cố nhân sự làm công tác kiểm tra cơ sở, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            6/ Lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh :

            Xác định nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên vững mạnh là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy Đảng phải tăng cường lãnh đạo Đoàn thanh niên cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung củng cố kiện toàn tổ chức Đoàn gắn với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của lực lượng đoàn viên trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa cho cán bộ, đoàn viên. Chăm lo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

7/ Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ :

            Tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và lãnh đạo thực hiện theo Quy chế. Cải tiến việc ra nghị quyết và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết. Việc chuẩn bị ra nghị quyết cần tổ chức lấy ý kiến của ngành, đơn vị liên quan hoặc giao cho ngành, đơn vị đó trực tiếp chuẩn bị dự thảo, có sự thẩm định của Ban Đảng trước khi trình cấp ủy thảo luận và quyết định. Tăng cường lãnh đạo công tác thi đua, coi trọng việc làm điểm, tạo mẫu, chỉ đạo sơ tổng kết rút kinh nghiệm kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời biểu dương phát huy những đơn vị làm tốt, chấn chỉnh uốn nắn thiếu sót tồn tại.

*

*              *

            Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 là Đại hội tiếp tục đổi mới. Thực hiện thắng lợi những phương hướng và nhiệm vụ trên đây sẽ tạo đà cho những bước tiến mới để xây dựng Quận 5 không ngừng phát triển xứng đáng là một trong những Quận trung tâm nhiều mặt của Thành phố. Trước mắt chúng ta có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn. Với truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ VIII góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH – HĐH, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh hiện đại.

                                                               BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 5

Thông báo