Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Báo cáo kết quả biểu quyết

BÁO CÁO

Kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ Quận

nhiệm kỳ 2005 – 2010

______

 

* Tổng số đại biểu được triệu tập                         : 180 đại biểu

* Tổng số phiếu phát ra                                       : 180

* Tổng số phiếu thu về                                        : 180, đạt tỷ lệ 100%

 

         1/ Tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ bình quân từ 19%-21%/năm.

+ Nhất trí                           :

174/180

tỷ lệ

96,67%

+ Không nhất trí                :

6/180

tỷ lệ

3,33%

 

         2/ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 20%-25%/năm.

+ Nhất trí                           :

179/180

tỷ lệ

99,44%

+ Không nhất trí                :

1/180

tỷ lệ

0,56%

 

         3/ Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: tăng bình quân từ 14%-16%/năm.

+ Nhất trí                           :

176/180

tỷ lệ

97,78%

+ Không nhất trí                :

4/180

tỷ lệ

2,22%

 

         4/ Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Đến năm 2010 thu ngân sách Nhà nước tăng 40% so với số thu năm 2005.

+ Nhất trí                           :

168/180

tỷ lệ

93,33%

+ Không nhất trí                :

12/180

tỷ lệ

6,67%

 

         5/ Lập dự án, khởi công, đưa vào sử dụng một số công trình:

 

+ TTTM LaKai, TTTM - Gia cư Soái Kình Lâm, TT giao dịch ngành vải sợi 922 Nguyễn Trãi; Cao ốc văn phòng 1015 Trần Hưng Đạo, 631- 633 Nguyễn Trãi.

 

         + Khu Thương mại văn phòng - nhà ở số 1-19 Tản Đà, khu Thương mại góc Tản Đà. - Nguyễn Trãi, 203 Phùng Hưng; Chợ Vật Tư, chợ Vật liệu xây dựng, chợ Kim Biên.

+ Nhất trí                           :

177/180

tỷ lệ

98,33%

+ Không nhất trí                :

3/180

tỷ lệ

1,67%

6/ Hoàn thành cơ bản việc quy hoạch chi tiết 1/500 trên toàn địa bàn

+ Nhất trí                           :

179/180

tỷ lệ

99,44%

+ Không nhất trí                :

1/180

tỷ lệ

0,56%

 

         7/ Xây dựng mới 1.500 căn hộ trên địa bàn.

+ Nhất trí                           :

175/180

tỷ lệ

97,22%

+ Không nhất trí                :

5/180

tỷ lệ

2,78%

 

         8/ Hoàn thành cơ bản việc xây dựng khu dân cư Vĩnh Lộc theo dự án được duyệt.

+ Nhất trí                           :

177/180

tỷ lệ

98,33%

+ Không nhất trí                :

3/180

tỷ lệ

1,67%

 

         9/ Hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Nhất trí                           :

180/180

tỷ lệ

100%

+ Không nhất trí                :

0

tỷ lệ

0%

        

10/Phấn đấu có từ 4-6 phường đạt chuẩn Phường văn hóa.

+ Nhất trí                           :

176/180

tỷ lệ

97,78%

+ Không nhất trí                :

4/180

tỷ lệ

2,22%

 

         11/ 80% – 85% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.

+ Nhất trí                           :

172/180

tỷ lệ

95,56%

+ Không nhất trí                :

8/180

tỷ lệ

4,44%

 

         12/ 90% - 95% cơ quan đơn vị thuộc Quận đạt Công sở văn minh - sạch đẹp – an toàn.

+ Nhất trí                           :

175/180

tỷ lệ

97,22%

+ Không nhất trí                :

5/180

tỷ lệ

2,78%

 

         13/ Phấn đấu đạt từ 23%-25% dân số tham gia rèn luyện thân thể.

+ Nhất trí                           :

177/180

tỷ lệ

98,33%

+ Không nhất trí                :

3/180

tỷ lệ

1,67%

 

         14/ Huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

+ Nhất trí                           :

179/180

tỷ lệ

99,44%

+ Không nhất trí                :

1/180

tỷ lệ

0,56%

         15/ Hoàn thành cơ bản chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 (thu nhập 6 triệu đồng/người/năm) vào năm 2007.

+ Nhất trí                           :

174/180

tỷ lệ

96,67%

+ Không nhất trí                :

6/180

tỷ lệ

3,33%

 

         16/ Tạo việc làm mới cho 5.000 người/năm.

+ Nhất trí                           :

172/180

tỷ lệ

95,56%

+ Không nhất trí                :

8/180

tỷ lệ

4,44%

 

         17/ 85% Tổ dân phố tự quản.

+ Nhất trí                           :

174/180

tỷ lệ

96,67%

+ Không nhất trí                :

6/180

tỷ lệ

3,33%

 

         18/ Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100 % chỉ tiêu hàng năm.

+ Nhất trí                           :

180/180

tỷ lệ

100%

 

         19/ Kéo giảm án hình sự hàng năm 10% trở lên.

+ Nhất trí                           :

175/180

tỷ lệ

97,22%

+ Không nhất trí                :

5/180

tỷ lệ

2,78%

 

         20/ Phấn đấu tỷ lệ phá án đạt 70%.

+ Nhất trí                           :

175/180

tỷ lệ

97,22%

+ Không nhất trí                :

5/180

tỷ lệ

2,78%

 

         21/ 80% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

+ Nhất trí                           :

170/180

tỷ lệ

94,44%

+ Không nhất trí                :

10/180

tỷ lệ

5,56%

 

         22/ Trên 99% đảng viên đủ tư cách.

+ Nhất trí                           :

176/180

tỷ lệ

97,78%

+ Không nhất trí                :

4/180

tỷ lệ

2,22%

 

         23/ Kết nạp mới 600 đảng viên trở lên.

+ Nhất trí                           :

175/180

tỷ lệ

97,22%

+ Không nhất trí                :

5/180

tỷ lệ

2,78%

 

Thông báo