Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ Quận 5 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV

NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1986

TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CỦA

ĐẢNG BỘ QUẬN 5

Trong nhiệm kỳ qua (6 -1983 – 9 -1986) dựa vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3, các nghị quyết của Trung ương Đảng và của Thành ủy, Ban chấp hành đã cùng Đảng bộ lãnh đạo nhân dân quận 5 vượt qua khó khăn, ra sức xây dựng địa phương đạt được thành tựu về mọi mặt, nhưng cũng còn nhiều thiếu sót và tồn tại. Trên tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Ban chấp hành Đảng bộ xin báo cáo những việc đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời dự thảo đưa ra Đại hội thảo luận về phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ IV (1986 - 1988).

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA

ĐẢNG BỘ (1983 -1986)

1.      Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Cuộc vận động từ sản xuất cá thể, tư nhân đi vào làm ăn tập thể và sắp xếp lại sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo ngành kinh tế kỹ thuật như cơ khí, dệt, da, may, nhựa, cao su, chế biến thực phẩm có chuyển biến mới, nhất là từ cuối năm 1984. Lực lượng sản xuất quốc doanh phát triển khá với tổng mức đầu tư  đến cuối năm 1985 lên trên 17 triệu đồng (chưa tính hệ số trượt giá). Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã thu hút thêm 6.000 lao động tại chỗ, làm ra trên 1.200 mặt hàng, trong đó có 23 sản phẩm được tặng huy chương vàng, bạc, đồng tại các cuộc triển lãm toàn quốc; nhiều sản phẩm bước đầu có thị trường tiêu thụ ở nước ngoài. Ba năm 1983 – 1985, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của quận đạt giá trị tổng sản lượng 5 tỷ 435 triệu đồng (giá cố định 82), tốc độ tăng bình quân 16,67 % mỗi năm. Một số xí nghiệp đã bước đầu thực hiện hạch toán kinh tế theo nghị quyết 8  của Trung ương, xóa bao cấp trong tiền lương và khấu hao cơ bản sát giá trị. Năng xuất lao động bình quân hàng năm đều tăng. Đến năm 1985, kinh tế xã hội chủ nghĩa đạt tỷ trọng 67% tổng giá trị sản lượng, trong đó khu vực quốc doanh, hợp doanh đạt được 12% còn thấp so với chỉ tiêu Đại hội lần thứ ba đề ra.

Nhà nước nắm hàng 82% tổng giá trị sản lượng, trong đó sản phẩm xuất khẩu đạt 17,9 %. Trong phong trào hợp tác hóa đã xây dựng được một số điển hình tiên tiến, trong khu vực sản xuất đã có 83 chi đoàn với 780 đoàn viên thanh niên cộng sản và 96 đảng viên.

Tuy nhiên còn nhiều thiếu sót tồn tại cần giải quyết :

* Sản xuất công nghiệp  - tiểu thủ công nghiệp chưa vững chắc, còn chạy theo chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng; chưa hình thành được ngành mũi nhọn và mặt hàng chủ lực của quận, chất lượng hàng còn kém, sản xuất hàng xuất khẩu còn ít. Chưa đầu tư đúng mức khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Xí nghiệp quốc doanh quận, các hợp tác xã, nhất là tổ hợp sản xuất chưa được chú ý củng cố toàn diện. Công tác cải tạo có lúc buôn lỏng, có lúc nôn nóng chạy theo chỉ tiêu số lượng hợp tác hóa. Trong phần lớn hợp tác xã và tổ sản xuất, vai trò làm chủ tập thể của người công nhân và thợ thủ công còn rất hạn chế, còn tính chất làm thuê, sợ chủ nhiệm, tổ trưởng sản xuất. Nhiều tài sản vắng chủ, nhà cửa, máy móc cấp cho các tổ hợp thiếu kiểm tra, kiểm soát đã bị một số lợi dụng làm giàu và thậm chí bán đi. Nguyên nhân của những thiếu sót trên là :

- Do chưa có biện pháp kiên quyết để chỉ đạo các ngành sản xuất, thương nghiệp và xuất nhập khẩu gắn bó chặt chẽ với nhau trong cung ứng vật tư nguyên liệu, tổ chức sản xuất và quản lý tiêu thụ sản phẩm. Thiếu sót này làm hạn chế sức phát triển nền sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của quận 5, phát sinh nhiều lãng phí và tiêu cực, đưa đến hiệu quả đồng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất quá thấp.

- Công tác kế hoạch hóa còn yếu và lúng túng, chưa thực sự xuất phát từ cơ sở, chưa hình thành khâu trung tâm điều hành sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp của quận 5 chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị tổng sản lượng chung. Quận tổ chức hai nông trường, một xí nghiệp gà và một trại cải tạo bằng lao động sản xuất kết hợp giáo dục, nhằm giải quyết yêu cầu kinh tế, chính trị xã hội,. Là một quận công nghiệp và tiểu thủ nông nghiệp ở nhiều vùng ngoại thành nên quản lý bị hạn chế, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp.

2.      Cải tạo tổ chức lại thị trường :

Triển khai nghị quyết của Thành ủy về công tác 5 quản và chuyên quản, quận đã tổ chức lại thị trường, đưa thương nghiệp tư doanh vào hệ thống quản lý Nhà nước bằng các hình thức kinh tế quá độ. Vận động hộ tư thương A, B góp vốn cổ đông tổ chức thành các cửa hàng hợp tác kinh doanh. Sắp xếp tiểu thương vào tổ ngành hàng, đại lý cho thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã và sử dụng tay nghề; xóa bỏ một số chợ trời bán buôn và tụ điểm bán lẻ phức tạp; ngành dịch vụ ăn uống của quận cũng được cải tạo và tổ chức lại. Các hình thức tổ chức này góp phần hạn chế hoạt động tự phát tư bản chủ nghiệp trên thị trường.

Trong ba năm, toàn ngành thương nghiệp và dịch vụ thực hiện doanh số mua và bán là 3 tỷ 477 triệu đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 10% đến 30%. So năm 1983 ngành thương nghiệp nhiều lần về lực lượng và màng lưới, từng bước quản lý và chi phối thị trường trên địa bàn dân cư.

Tuy có tiến bộ, nhưng chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu và nội dung nghị quyết của Quận ủy về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư doanh. Việc tổ chức chuyển một bộ phận người buôn bán sang sản xuất chưa làm được bao nhiêu, người buôn bán mới lại tăng thêm. Đội ngũ cửa hàng trưởng hợp tác kinh doanh tuy trưởng thành nhưng trình độ tay nghề và năng lực quản lý kinh doanh yếu, chưa đủ bản lĩnh và uy tín để giáo dục và chuyển hóa con người cổ đông. Cơ chế quản lý, phương  thức kinh doanh chưa phù hợp với mô hình quá độ nên còn nhiều sơ hở và các đối tượng trốn tránh cải tạo tiếp tục phá rối. Khâu yếu nhất của các công ty là thiếu kiên quyết đấu tranh loại trừ các phần tử tiêu cực, thiếu chủ động kết hợp cùng các ngành quản lý kinh tế và nội chính ngăn chặn hành động phi pháp, đồng thời chưa làm tốt việc bồi dưỡng phát huy những cổ đông làm ăn đúng đắn. Lực lượng quản lý thị trường và công an kinh tế còn yếu về năng lực nghiệp vụ, không phối hợp chặt chẽ trong hoạt động và còn nhiều tiêu cực, nên chưa đánh trúng đòn bọn đầu cơ buôn lậu.

Các công ty thương nghiệp chưa phục vụ tốt theo doanh số và lợi nhuận. Việc điều hòa sử dụng hợp lý quỹ hàng hóa chung giữa các công ty của quận làm chưa tốt. Có một số công ty, hợp tác xã kinh doanh không đúng chức năng và mặt hàng, nặng mua  đi bán lại, tranh mua, tranh bán, phí lưu thông còn cao đẩy giá tăng lên. Ngành thương nghiệp chưa đầu tư mạnh để phát triển dịch vụ và thiếu tích cực tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của quận, do đó một khối lượng lớn hàng hóa còn chạy ra thị trường tự do, đồng thời cũng chưa xây dựng được phương thức mua buôn bán buôn phù hợp với thị trường có tính khu vực ở quận 5, hạn chế khả năng làm chủ thị trường của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, tuy các công ty nội thương đều cố gắng nhưng vẫn chưa đảm bảo vững chắc những mặt hàng định lượng phục vụ hộ dân và cán bộ công nhân viên. Phong cách cửa quyền, thiếu văn minh thương nghiệp, cùng các hiện tượng tiêu cực khác cần được khắc phục trong toàn ngành thương nhiệp quận.

Công tác giáo dục chính trị lãnh đạo tư tưởng đối với cán bộ công nhân viên chưa được quan tâm đúng mức. Việc xây dựng và phát triển lực lưọng chính trị không theo kịp nhịp độ phát triển của ngành cả về số lượng và chất lượng.

3.      Công tác xuất nhập khẩu :

Trong 3 năm qua, công tác xuất nhập khẩu của quận phấn đấu đạt được tổng giá trị xuất khẩu 20,96 triệu đôla – rúp. Trong đó giá trị hàng gia công sản xuất và chế biến tại quận 5 chiếm tỷ trọng 30%. Đã dành trên một triệu đôla nhập vật tư nguyên liệu, máy móc cho sản xuất hàng xuất khẩu và chuyển 3 triệu đôla – rúp hàng hóa cho thương nghiệp quận góp phần giải quyết khó khăn về tiền mặt và đấu tranh quản lý thị trường. Đã xây dựng được cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ có tay nghề, tạo điều kiện phát triển xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Công tác xuất nhập khẩu còn một số khuyết điểm như sau : về mặt lãnh đạo, tuy có quyết chuyển hướng sang sản xuất hàng công nghệ phẩm để xuất khẩu, nhưng chưa có biện pháp tập trung đầu tư vốn liếng, thiết bị, khoa học kỹ thuật để tạo được những mặt hàng xuất khẩu ổn định. Thiếu cơ chế thống nhất quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa nội thương, xuất nhập khẩu và sản xuất trên địa bàn quận. Công tác tư tưởng chính trị và xây dựng Đảng, Đoàn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ cũng như cơ chế hoạt động của công ty có thay đổi nhiều nhưng chưa phù hợp với yêu cầu quy mô hoạt động của nó.

          

Tổ chức khai thác nguyên liệu từ kiều hối được thành lập từ cuối tháng 4-1985, đã huy động 5.349 lượt khách hàng gởi 1.335.289 đôla về cho thân nhân trong nước. Đã nhập trên 850 tấn nguyên liệu, vật tư, máy móc, phụ tùng trị giá 1.256.852 đôla để phục vụ cho sản xuất công nghiệp của thành phố và quận 5. quỹ tiền mặt không đủ để chi trả và từng thời gian tỷ giá không hợp lý là khó khăn chủ yếu làm hạn chế khả năng huy động kiều hối.

4.      Về chăm lo đời sống cho nhân dân và cán bộ công nhân viên.

Đảng bộ đã có nhiều phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết 02 của Thành ủy đạt được một số kết quả như sau :

Ngoài việc cố gắng tạo quỹ hàng hóa, quận còn đẩy mạnh kinh doanh trên thị trường lấy phần lời để bù cho những mặt hàng cần thiết bán thêm ngoài tiêu chuẩn định lượng với giá thấp hơn thị trường. Chúng ta cũng đã tạo điều kiện để các phường và các cơ quan hành chánh sự nghiệp tổ chức sản xuất tự túc và sản xuất phụ gia đình để tăng thêm thu nhập. Một số cơ quan đơn vị sản xuất kinh doanh và hành chánh sự nghiệp có cố gắng duy trì bữa ăn trưa cho cán bộ cho công nhân viên. Những cố gắng trên đây vẫn chưa khắc phục được khó khăn trong đời sống của cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp và nhân dân lao động trong tình hình kinh tế- xã hội biến động. Riêng đối với diện hưu trí, lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục, y tế và một số hộ lao động nghèo túng thiếu rất căng thẳng.

Về xây dựng sửa chữa và giải quyết nhà ở đã thực hiện được 168.376m2 với kinh phí 224,6 triệu đồng, trong đó phần nhân dân đóng góp là 13,2 triệu đồng; xây dựng được 118 công trình công cộng, gồm 11 công trình kinh tế, 51 công trình văn hóa và 56 công trình xã hội; xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa, 100 căn nhà ở nông trường An Hạ; cấp 583 căn nhà cho cán bộ công nhân viên, gia đình chính sách và nhân dân.

Khuyết điểm trong công tác này là chưa quy hoạch xây dựng cơ bản, chưa thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Thành ủy xây dựng nhà ở để giải tỏa nhà ọp ẹp và nhà trên kinh rạch. Công tác quản lý nhà đất nhiều năm qua phần lớn còn nặng về xử lý chiếm dụng nhà bất hợp pháp, giải quyết các vụ tranh chấp (nhưng việc xử lý chưa kiên quyết, đồng bộ và nghiêm minh). Công tác cải tạo và tổ chức lại ngành xây dựng cơ bản, ngành dịch vụ mai táng, vệ sinh công trình công cộng còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo và nhiều mặt chưa làm được.

5.         Văn hóa xã hội :

Các ngành văn hóa – xã hội có nhiều cố gắng trên những mặt hoạt động giáo dục yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, giáo dục ý thức làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe, xây dựng nếp sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo thành khí thế và phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân lao động Việt cũng như Hoa.

Họat động văn hóa tuyên truyền góp phần làm chuyển biến nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, hạn chế ảnh hưởng của các loại tin đồn nhảm xuyên tạc kẻ xấu và bọn địch. Trên lĩnh vực cải tạo dịch vụ văn hóa chúng ta đã hình thành 40 điểm và cửa hàng hợp tác kinh doanh dịch vụ văn hóa để phục vụ vui chơi, giải trí. Tuy khó khăn về ngân sách, quận vẫn cố gắng đầu tư phúc lợi văn hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động văn hóa phát triển ở cơ sở phường. Về cơ sở vật chất, đã xây dựng hệ thống văn hóa, câu lạc bộ cấp phường, trung tâm văn hóa liên hoàn cấp quận, đài truyền thanh hoàn chỉnh từ quận đến phường, tổ chức nhiều loại hình câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ tiếng Hoa và đội văn nghệ quần chúng tiến Hoa. Mở nhiều lớp năng khiếu gồm trên 20 bộ môn, nhờ đó xây dựng được nòng cốt cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng cơ sở. Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động văn hóa đồi trụy phản động, phát hiện và xử lý một số vụ chiếu phim, chiếu vidéo – cassette trái phép và nhiều vụ kinh doanh văn hóa lén lút của bọn xấu.

Trên lĩnh vực này chúng ta còn những mặt yếu, công tác tuyên truyền chưa phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Nội dung và hình thức tuyên truyền thiếu sắc bén trong đấu tranh với các tiêu cực và tệ nạn xã hội, chưa làm tốt công tác vận động chống mê tín dị đoan. Công tác tuyên truyền trong đồng bào Hoa còn yếu, cán bộ biết tiếng Hoa còn ít. Chưa quan tâm đúng mức đến văn hóa văn nghệ quần chúng ở cơ sở, không duy trì được phong trào quần chúng. Trong cải tạo ngành còn nặng nề về dùng biện pháp hành chánh, thiếu giáo dục thuyết phục, quản lý không chặt và có nhiều tiêu cực.

Về giáo dục,  đã tiến hành củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy cho đội ngũ cán bộ và giáo viên các cấp. Riêng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường đều được trang bị lý luận cơ bản Mác-Lênin. Về cơ sở vật chất, đã xây dựng được hai trường mới, sắp xếp lại để có thêm bốn trường, trang bị thêm phương tiện kỹ thuật cho trung tâm thực nghiệm của quận với tổng số kinh phí hơn mười triệu đồng, trong đó hơn 2,1 triệu của các cơ quan, đoàn thể, nhân dân và phụ huynh đóng góp. Tính trung bình hàng năm tỷ lệ chuyển cấp, tốt nghiệp các cấp đạt từ 90% đến 97%. Riêng việc dạy nghề cho học sinh bước đầu có kết quả. Nhiều trẻ em nghèo thất học vào trường vừa học vừa làm 26-3, trường phổ cập phổ thông ban đêm, được giúp đỡ chuyển vào học các trường phổ thông chính quy. Giáo dục bổ túc văn hóa thời gian qua có bước phát triển. Hàng năm có gần 2.000 cán bộ công nhân viên theo học tại các trường bổ túc văn hóa của quân. Trong tất cả các trường cấp I của quận đều dạy theo chương trình cải cách giáo dục toàn cấp.

Mặt khác còn có những thiếu sót tồn tại như : đời sống của cán bộ, nhân viên giáo viên chưa được giải quyết tốt, chưa tổ chức tốt việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn chính trị; chưa có đủ trường lớp để đón nhận tất cả trẻ em vào học (trong số này có một số em nghèo bỏ học và con em đồng bào Hoa chưa chịu đi học).

Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận và các ngành chậm giải quyết các hiện tượng tiêu cực ở một số trường nên quyền làm chủ tập thể của các bộ nhân viên và giáo viên ở những trường đó chưa được phát huy đúng mức.

Hoạt động y tế, bảo vệ sức khỏe có nhiều cố gắng. Thực hiện 5 dứt điểm là cuộc vận động thường xuyên được các ngành và các đoàn thể quan tâm. Chúng ta đã điều tra và quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn dân cư, quản lý và điều trị có kết quả các bệnh xã hội; dập tắt các bệnh dịch, vận động có kết quả phong trào nhân dân phòng bệnh và sinh đẻ có kế hoạch (giảm tỷ lệ sinh đẻ dưới mức cho phép) và đã tiếp nhận viện trợ của chương trình PAM phân phối hợp lý. Việc chữa bệnh kết hợp đông tây y, trồng và sử dụng thuốc nam bước đầu có kết quả. Công tác cải tạo sắp xếp lại các phòng mạch đông, tây y, mua bán thuốc ngoại nhập và mua bán dược liệu từng bước tiến bộ. Nhưng còn nhiều mặt quản lý của Nhà nước chưa tốt như thuốc điều trị bệnh không đủ cho nhu cầu của nhân dân, giá còn cao; chưa quan tâm đầu tư để cải thiện điều kiện vệ sinh phòng bệnh, môi sinh môi trường, nhất là trong khu xóm lao động và ven kinh rạch.

Phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể htao rộng rãi ở cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện và khu phố phát triển mạnh, không những thu hút thanh thiếu niên mà cả người lớn tuổi, xây dựng được những đội chuyên nghiệp, những đội đại biểu có trình độ kỹ thuật và đạo đức thể thao xã hội chủ nghĩa, đạt được nhiều thứ hạng cao ở cấp thành phố và toàn quốc; phong trào tập võ dưỡng sinh phát triển khá nhanh… nhưng nhìn chung, phong trào chưa đều. Chưa có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, ngay những cơ sở hiện có cũng chưa được sử dụng có hiệu quả, việc đầu tư xây dựng đội ngũ năng khiếu để đào tạo tuyển thủ còn chậm.

Về mặt xã hội, Đảng bộ đã quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống những gia đình và đối tượng diện chính sách. Các đoàn thể, các tổ dân phố, các cơ sở sản xuất đã tham gia chăm sóc những người già yếu, neo đơn và tổ chức cải tạo, giáo dục hàng ngàn người tệ nạn xã hội trở thành người tốt, công tác này đi dần vào nề nếp và thành phong trào ở cơ sở. Tuy vậy việc giải quyết các chính sách vẫn còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, chính quyền quận, thành phố chưa đồng bộ nên chưa giải quyết được các tệ nạn xã hội,  người sống vỉa hè. Các cấp ủy chưa tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các cán bộ hưu trí đóng góp kinh nghiệm quý báu cũng như tham gia thiết thực vào công tác ở cơ sở.

6.      Thực hiện  chuyên chính vô sản,  phát huy quyền  làm chủ  tập thể

của nhân dân lao động.

Trong cuộc đấu tranh giai cấp “ai thắng ai” giữa hai con đường gắn với đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, quận 5 là một địa bàn trọng điểm của địch ở thành phố. Kẻ địch và bọn xấu luôn luôn lợi dụng sơ hở về quản lý xã hội và khó khăn kinh tế, gây xáo động thị trường, tác động tiêu cực vào tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời, chúng cũng dùng nhiều thủ đoạn móc nối, mua chuộc làm thoái hóa cán bộ, nhằm làm suy yếu bộ máy chính quyền, làm cho tình hình kinh tế – xã hội vốn đã nhiều khó khăn, càng thêm gay gắt.

a) Thực hiện nghị quyết 03 của Bộ Chính trị, quyết định 128 của Hội đồng Bộ trưởng, Đảng bộ đã lãnh đạo quần chúng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh địa phương có nhiều chuyển biến tốt. Phần lớn các phường, cơ quan, xí nghiệp, trường học đã xây dựng được nghị quyết về an ninh, có chương trình hành động cụ thể nhằm bảo đảm việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Có trên 90% tổ dân phố và hơn 50% cơ quan xí nghiệp khá và an toàn, số tổ dân phố yếu kém giảm 70%, số cơ quan xí nghiệp yếu kém giảm 50%, trên 60% vụ án do quần chúng phát hiện. Nhiều tổ dân phố quản lý tốt các biến động về xã hội, về nhân hộ khẩu; ý thức cảnh giác của quần chúng ngày càng được đề cao. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững.

Vận dụng chỉ thị 92 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và cuộc vận động chính trị thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng công an từ quận đến phường trưởng thành về chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, có những đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu quyết thắng như công an phường 15, 16 cũ; nhiều địa bàn trọng điểm được chuyển hóa. Việc quản lý các đối tượng được  tiến hành thường xuyên. So với những năm trước nay, giảm 55% vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, 41% vụ hình sự và 54% trọng án, những công tác phá án chỉ đạt 31% số vụ xảy ra. Công tác quản lý địa bàn, phát hiện, giám sát kẻ xấu và ngăn ngừa các trọng án còn nhiều sơ hở. Công tác quản lý giáo dục và xây dựng nội bộ từ quận đến phường còn yếu, cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật còn nhiều và có trường hợp sai phạm nghiêm trọng, kể cả cán bộ chủ chốt.

b) Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang”, gắn với thực hiện nghị quyết 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân có nhiều  chuyển biến về ý thức sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, chống chiến tranh phá hoại của chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh cấu kết với đế quốc Mỹ.

Từng bước xây dựng được kế hoạch phòng thủ với một số phương án bảo vệ địa bàn, bảo vệ các khu vực cơ quan, kho tàng trọng yếu, tổ chức kiểm tra bổ sung kế hoạch. Quận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân hàng năm, động viên quân dự bị và phương tiện kỹ thuật, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu; hàng năm tham gia diễn tập được cấp trên kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu khá. Một số đơn vị tự vệ đã thực sự là lực lượng nòng cốt. Công tác tổ chức huấn luyện hàng năm ngày càng đi vào nề nếp. Các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình bộ đội được các đoàn thể và nhân dân thường xuyên chăm sóc, tăng cường quan hệ quân dân, gắn bó giữa hậu phương với các đơn vị huấn luyện và hậu phương với chiến trường.

Mặt tồn tại của công tác quốc phòng toàn dân là Đảng bộ chưa quán triệt đầy đủ đường lối quân sự Đảng, các vấn đề quốc phòng chưa được nêu rõ ràng trong quy hoạch tổng thể của quận, vấn đề kinh tế kết hợp quốc phòng chưa được đề cập, kế hoạch phòng thủ cơ bản chưa hoàn chỉnh, tổ chức quân báo nhân dân còn yếu. Chất lượng công tác tuyển quân hàng năm chưa cao. Công tác xây dựng lực lượng tự vệ chỉ đạt 70% kế hoạch. Cấp ủy và chính quyền quận chưa quan tâm đầy đủ công tác xây dựng và chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang địa phương.

c) Công tác giám sát, kiểm sát, thanh tra xét xử có nhiều kết quả tích cực : 92% đơn khiếu tố, khiếu nại được giải quyết; 90% vụ án được xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; hệ thống pháp chế được củng cố từ quận đến phường. Các ngành thanh tra, kiểm sát, tòa án có chú trọng đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ kế cận.

Song công tác tuyên truyền pháp luật chưa sâu, màng lưới pháp chế còn rất mỏng. Nhiều quy định thể lệ của địa phương chồng chéo nhau. Nhiều cơ quan, đơn vị chấp hành quy định luật pháp chưa nghiêm túc. Trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn của cán bộ, tổ chức điều hành của các ngành chức năng còn yếu.

d) Từng thời kỳ, Quận ủy tập trung củng cố các đoàn thể về tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ chuyên trách dân vận tận cơ sở và đã giúp các đoàn thể chuyển từ hoạt động nặng sinh hoạt hội họp một cách hình thức sang phương thức thường xuyên bám sát cơ sở tham gia vào các tổ chức kinh tế, đời sống xã hội. Các đoàn thể và Mặt trận đã vận dụng nhiều loại hình sinh hoạt chính trị, văn hóa văn nghệ, nắm tâm tư nguyện vọng góp phần giải đáp vướng mắc, cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn trong đời sống, cùng chính quyền giải quyết quyền lợi cụ thể của nhân dân, tập họp trên 77% số dân toàn quận vào tổ chức đoàn thể. Hàng vạn hội viên, đoàn viên tích cực trong phong trào hành động cách mạng được chọn lựa bổ sung vào lực lượng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đội ngũ cán bộ nhân viên Nhà nước. Nỗ lực đó của các đoàn thể góp phần quan trọng động viên nhiều phong trào quần chúng nhân dân, chấp hành tốt các cuộc vận động lớn do Trung ương và Thành phố đề ra, như phong trào tham gia vào công tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh và các phong trào vì an ninh Tổ chức, ủng hộ công trình thủy điện Trị An, mua công trái, vì tuyến đầu Tổ quốc – hậu phương quân đội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai và nhiều phong trào xã hội khác…

Chấp hành chỉ thị 10 của Ban Bí Thư Trung ương và chỉ thị 20 của Thành ủy, Đảng bộ chú ý tăng cường chỉ đạo công tác vận động người Hoa, quan tâm giải quyết nhiều thắc mắc và động viên niềm tự hào về truyền thống cách mạng của bà con lao động người Hoa. Quá trình thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội của Đảng, dần dần xóa bỏ sự cách biệt Hoa – Việt, tình đoàn kết trong nhân dân lao động Hoa – Việt ngày càng phát triển. Nhưng công tác đào tạo xây dựng cán bộ Hoa chưa được quan tâm đúng mức, việc thực hiện chính sách dân tộc đối với bộ phận người Hoa (48% số dân toàn quận) chưa nhuần nhuyễn. Một số cán bộ đảng viên chưa quán triệt sâu sắc quan điểm giai cấp trong công tác vận động người Hoa. Đó là những nguyên nhân làm cho hiệu quả công tác vận động trong đồng bào người Hoa bị hạn chế.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, nhân dân lao động quận 5 đã góp phần xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền các cấp. Trình độ hiểu biết và chấp hành luật pháp xã hội chủ nghĩa của nhân dân ngày càng được nâng cao. Vai trò Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân từng bước được nâng lên. Mối quân hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, phường với đoàn thể và Mặt trận Tổ chức phát triển  kinh tế – xã hội. Song, Hội đồng nhân dân các cấp hoạt động còn nặng hình thức. Ủy ban nhân dân các cấp chưa tổ chức tốt để bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân. Lề lối làm việc của thường trực Ủy ban nhân dân chưa phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân phụ trách, chưa phát huy các cơ quan tham mưu một cách hiệu quả. Các ngành tổng hợp chưa chuyển theo yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ, phong cách còn quan liêu, cửa quyền, tư duy chưa đổi mới mạnh mẽ nên chưa phục vụ tốt các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan chính quyền bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo hệ dọc thông suốt. Song, trong thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, có trường hợp chưa gắn được giữa chỉ đạo ngành và địa phương. Sự phối hợp của chính quyền với các doàn thể và Mặt trận chưa thành quy chế. Ủy ban nhân dân các cấp chưa dựa hẳn vào các tổ chức quần chúng để vận động nhân dân phát huy làm chủ tập thể, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính quyền chưa tổ chức thực hiện tốt một số nghị quyết của Quận ủy. Một số ngành quản lý Nhà nước còn đơn thuần chuyên môn nghiệp vụ, giữ nếp cũ, chậm chuyển sang cơ chế mới.

Đoàn thể vừa qua có nhiều cố gắng cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn, cùng chính quyền giúp đỡ thiết thực người lao động về công ăn việc làm. Nhưng các đoàn thể chưa phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng và kịp thời thực trạng tình hình cho lãnh đạo.

Tồn tại chung nhất trong mối quan hệ giữa lãnh đạo của Quận ủy với quản lý của ủy ban và hoạt động của đoàn thể là chưa xây dựng được quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ và quy chế bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các mối quan hệ Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân.

7. Về xây dựng Đảng :

Ban chấp hành Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trang bị lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, củng cố quan điểm lập trường giai cấp công nhân làm nền tảng xây dựng sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ đã nỗ lực vận dụng các nghị quyết của Đảng vào trong thực tiễn xã hội quận 5, đặc biệt là các nghị quyết 6, 7, 8 của Trung ương, nghị quyết 01 của Bộ chính trị đồng thời dựa vào đặc điểm tình hình của địa phương mà đề ra các nghị quyết công tác. Nhìn chung các nghị quyết của Quận ủy, Thường vụ Quận ủy là đúng đắn và có phần sáng tạo. Qua quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương chỉ thị của cấp trên và cấp mình, toàn Đảng bộ đã có bước trưởng thành đáng kể, học tập thêm nhiều kinh nghiệm trong vận động phong trào cách mạng của quần chúng, trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đấu tranh thực hiện chuyên chính vô sản trên địa bàn rất khó khăn phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn nhiều khuyết điểm, về chủ quan nôn nóng, về quan liêu hành chánh, thiếu sâu sát thường xuyên với cơ sở và nhiều mặt quản lý còn yếu kém lỏng lẻo.

Các cấp ủy, trước hết là Thường vụ Quận ủy chưa làm cho Đảng bộ nhận thức sâu sắc tính chất gay go, quyết liệt, phức tạp của cuộc đấu tranh giữa hai con đường ở quận 5, một địa bàn trọng điểm của thành phố. Do đó, trước thực trạng khó khăn về kinh tế – xã hội, và do sai lầm khuyết điểm trong khi thực hiện chủ trương giá – lương – tiền, một bộ phận đảng viên, cán bộ cố gắng tìm cách khắc phục những khó khăn rối loạn, kiên trì thực hiện nghị quyết 6, 7, 8 của Trung ương và nghiêm túc tổ chức thực hiện cụ thể, vấp phải vướng mắc thì có không ít đồng chí cán bộ, chủ chốt sinh ra do dự chờ đợi, có bộ phận đảng viên lại nghi ngờ tính đúng đắn và cách mạng của nghị quyết 8 của Trung ương. Không ít đồng chí, kể cả cán bộ đầu ngành chưa xem cuộc đấu tranh xóa bỏ cơ chế cũ là động lực để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường và cho rằng trong tình hình cơ chế cũ còn tồn tại, cơ chế mới chưa được xác lập thì mọi chủ trương tổ chức thực hiện ở cấp quận cần phải cân nhắc thận trọng. Nhưng sự cân nhắc đó quá kéo dài, làm cho một số nghị quyết quan trọng của Quận ủy còn đọng lại nhiều nội dung không được tổ chức thực hiện. Thậm chí có những vấn đề chưa nhất trí hoặc nảy sinh những cái mới cũng không đề xuất để xem xét. Với mức độ khác nhau, tất cả những biểu hiện trên chính là sự trì trệ, bảo thủ, chưa năng động đi vào xây dựng cơ chế mới. Mặt khác, Thường vụ Quận ủy trong chỉ đạo có những vấn đề chưa cụ thể, thiếu chiều sâu, chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện các chủ trương của cấp trên và Quận ủy, chậm phát hiện sai sót để uốn nắn điều chỉnh. Việc sơ kết, tổng kết chưa được chỉ đạo thành nề nếp, do đó hiệu lực chỉ đạo có lúc giảm sút.

Đảng bộ chúng ta đã chú ý xây dựng và củng các tổ chức Đảng ở cơ sở, nhất là khối phường. Nhiều chi bộ phường và ban ngành duy trì được chế độ bốn nề nếp giữ gìn kỷ luật Đảng ở cơ sở, có 16 chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh (1983 - 1981). Nhưng cũng có không ít chi bộ chưa thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo tại cơ sở, Một số chi bộ ba tháng liền không sinh hoạt, nhiều đảng viên cán bộ, có cả quận ủy viên chưa coi trong sinh hoạt chi bộ. Một số Bí thư cấp ủy viên năng lực yếu, giảm sút ý chí chiến đấu, theo đuôi quần chúng ta phát hiện và xử lý chậm; một số thủ trưởng đơn vị thường nặng công tác chuyên môn xem nhẹ công tác Đảng.

Công tác phát triển đảng viên mới trong ba năm được 493 đồng chí (có 8 đảng viên Hoa) mặt tiến bộ là các chi bộ đều có chú ý xây dựng bồi dưỡng đối tượng Đảng từ đoàn viên trẻ, trải qua thử  thách, nổi lên trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Nhưng việc phát triển đảng viên mới chưa tập trung đúng mức vào các khu vực trọng điểm, nhất là trong công nhân lao động trực tiếp sản xuất và ngành khoa học kỹ thuật; chưa làm tốt việc giáo dục bồi dưỡng lập trường quan điểm giai cấp công nhân, giác ngộ sâu sắc lý tưởng cộng sản, để xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. Nhiều chi bộ chưa quan tâm đầy đủ công tác phát triển Đảng (chi bộ kế hoạch, tài chính, xây dựng, ba năm không phát triển được đảng viên mới), năm 1985 có ba chi bộ phường, sáu chi bộ ban ngành quận không phát triển đảng viên mới. Một số chi bộ phát triển đảng viên theo khả năng sẵn có mà chưa phát triển đảng viên mới theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Một nhược điểm cần chú ý trong kết cấu đảng viên ở khối phường là tỷ lệ đảng viên hưu trí ngày càng cao (năm 1983 có 48%, năm 1985 có 64%) tỷ lệ đảng viên công an bình quân 20%, đảng viên các ngành khác chỉ có 18%. Do đó, công tác phát triển đảng viên mới ở khối phường phải đẩy mạnh và quan tâm đúng mức hơn nữa, đồng thời cần phải có chính sách và tổ chức thích hợp để phát huy kinh nghiệm của đảng viên hưu trí.

Công tác cán bộ có tiến bộ. Đã chú ý chọn lựa những cán bộ trẻ và nữ tại chỗ có năng lực và phẩm chất cách mạng, bố trí vào các cương vị chủ chốt của các ngành, các cấp (đề bạt bổ nhiệm 490 đồng chí, có 161 đồng chí cấp ủy các cấp, chiếm 60% tổng số cấp ủy viên). Đội ngũ cán bộ của quận được bổ sung từ nhiều nguồn và nhiều lứa tuổi, nhưng vẫn giữ vững được sự đoàn kết nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Về đào tạo bồi dưỡng, đã cử trên 60% tổng số đảng viên là cán bộ đi học về quản lý kinh tế và lý luận chính trị cơ bản. Hầu hết cán bộ đều ham học và cầu tiến bộ. Bên cạnh các mặt tốt trên đây, còn có những khuyết điểm là chưa có quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển của quận. Do đó lực lượng cán bộ kế tiếp và dự bị còn mỏng, cán bộ trẻ để thay thế lớp lớn tuổi chưa chuẩn bị tốt; cán bộ nữ, cán bộ Hoa còn quá ít trong hàng ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Thiếu cán bộ Hoa tiêu biểu ở vị trí lãnh đạo cấp quận, có năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu của một quận có đông đồng bào Hoa. Việc quản lý cán bộ chưa có nề nếp chặt chẽ, biểu dương khen thưởng không kịp thời, xử lý sai phạm chưa nghiêm minh. Việc theo dõi nhận xét đánh giá cán bộ theo định kỳ thiếu liên tục, chưa hệ thống, hiểu và nắm cán bộ chưa đầy đủ, chính xác nên có một số trường hợp phải vài lượt điều chỉnh mới bố trí sát khả năng.

Qua đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình cho thấy đại bộ phận đảng viên, cán bộ gjữ vững vai trò tiên phong, vững vàng ý chí chiến đấu, hăng hái nhiệt tình cách mạng, bước đầu chuyển biến tiến bộ về nhận thức và trình độ quản lý kinh tế theo tinh thần mới. Đó là mặt mạnh cơ bản của Đảng bộ. Đồng thời đợt tự phê bình và phê bình cũng chỉ rõ thiếu sót của cán bộ đảng viên các cấp, kể cả một số đồng chí quận ủy viên, tập trung vào những khuyết điểm chủ yếu sau đây :

- Trình độ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng chưa tốt, bộ máy chính quyền chưa đủ mạnh để quản lý các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

- Một số cán bộ có chức có quyền từ quận đến cơ sở thiếu quan điểm quần chúng, còn quan liêu, cửa quyền, độc đoán, vi phạm quyền làm chủ tập thể của nhân dân, hạn chế dân chủ nội bộ.

- Một số cán bộ lợi dụng chức quyền, tham ô ăn nhậu, nhận quà biếu xén sống xa hoa cách biệt quần chúng lao động.

Trong ba năm qua, có 148 đảng viên phải xử lý kỷ luật (7,5% tổng số đảng viên) trong đó khai trừ và xóa tên 46 đảng viên. Tính chất sai phạm phổ biến là suy thoái biến chất, thu vén cá nhân. Chạy theo cuộc sống vật chất, ý thức tổ chức kỷ luật kém, sa sút ý chí chiến đấu, kém trách nhiệm.

Nguyên nhân thiếu sót nói trên chủ yếu là do đảng viên cán bộ lơi lỏng rèn luyện đạo đức phẩm chất cách mạng, sinh hoạt ở tổ chức Đảng cơ sở không được duy trì chặt chẽ, thiếu tính chiến đấu. Có trường hợp vi phạm nguyên tắc Đảng cũng không đấu tranh phân rõ đúng sai. Một số cấp ủy chưa thẳng thắn trong đấu tranh nội bộ.

8.       Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh :

Đã có nhiều cố gắng đi sâu giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lập trường, quan điểm giai cấp công nhân và củng cố lòng tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Các hoạt động của Đoàn trong từng thời gian có bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, tổ chức Đoàn từ quận đến cơ sở ngày càng được củng cố, thể hiện được vai trò xung kích trên một số mặt hoạt động. Đoàn đã cung cấp nhiều cán bộ cho Đảng để bố trí vào các cương vị chủ chốt của các ngành trong quận, nhiều đồng chí đã trưởng thành và đang phát huy tác động tốt. Nhưng phong trào nói chung chưa vững chắc, chất lượng không cao, phương thức hoạt động của Đoàn còn nặng hình thức, chưa nắm chắc tư tưởng và chưa phát huy đúng mức nhiệt tình cách mạng của cán bộ, đoàn viên, làm nòng cốt trong các phong trào của thanh niên. Tổ chức Đoàn chưa được củng cố tốt ở các địa bàn trọng điểm. Công tác phát triển đoàn viên mới chưa tập trung vào các khu vực trọng yếu như sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các cửa hàng hợp tác kinh doanh, ngành thuế. Chất lượng đoàn viên còn yếu. Mặt khác, trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo, các cấp ủy chưa quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, thiếu quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, chưa tạo điều kiện để tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên phát huy đúng mức khả năng và lòng nhiệt tình của những người cộng sản trẻ tuổi.

Thưa Đại Hội,

Thưa các đồng chí,

Từ thực tiễn lãnh đạo xây dựng kinh tế và xã hội quận 5, qua kiểm điểm phân tích toàn diện tình hình trong nhiệm kỳ, chúng ta có thể rút ra một số vấn đề chung nhất nổi lên.

Trong những năm qua, Đảng bộ đã kiên trì tập trung sức khắc phục biết bao khó khăn, động viên mọi khả năng để nay mạnh sản xuất phát triển, góp phần quan trọng vào công cuộc phấn đấu ổn định đời sống nhân dân trong toàn quận. Tuy nhiên, thiếu sót lớn là chưa có kế hoạch đầu tư tập trung để xây dựng sản xuất công nghiệp quốc doanh và hợp doanh của quận và chưa tận lực khai thác tiềm năng sẵn có, cải tạo, tổ chức lại sản xuất để đi lên.

Thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội đã đạt được trong những năm qua là do sức mạnh làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, bằng công sức và tinh thần yêu nước của nhân dân lao động trong toàn quận làm nên. Đảng bộ và nhân dân toàn quận một lòng gắn bó, tìm mọi cách đẩy mạnh sản xuất ổn định thị trường nhằm giảm bớt khó khăn trong đời sống nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ xin nhận phần trách nhiệm chưa làm được nhiều trong việc chăm lo đời sống cho nhân dân giảm bớt căng thẳng trong tình hình quá khó khăn hiện nay. Mặt khác, cùng với sự tác động chung của các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và chỉ thị 10 của Ban Bí thư có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy thế mạnh của quận về kinh tế và đặc điểm có đông người Hoa trên địa bàn, nhưng chúng ta chậm cải tạo tổ chức lại sản xuất và phân phối lưu thông, quản lý kinh tế còn nhiều thiếu sót, quản lý xã hội chưa tốt. Đặc biệt, chúng ta chưa quan tâm đúng mức vận động người Hoa tham gia mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng. Các tổ chức kinh tế và xã hội, các cơ quan, ban ngành, chính quyền, đoàn thể của quận và phường chưa làm tròn nhiệm vụ là công cụ phục vụ của nhân dân lao động, còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, thậm chí tiêu cực, vi phạm quyền làm chủ tập thể của nhân dân.

Từ sau khi có nghị quyết 8 của Trung ương Đảng, trong Đảng bộ chúng ta diễn ra quá trình đấu tranh tư tưởng và tổ chức nhằm xóa bỏ cơ chế quản lý cũ, xây dựng cơ chế mới về quản lý kinh tế. Trong quá trình đó, nhìn chung, đội ngũ cán bộ từ quận đến cơ sở đều trưởng thành về trình độ nhận thức và năng lực quản lý kinh tế. Đây là một chuyển biến tiến bộ rõ rệt của Đảng bộ chúng ta. Tuy nhiên, các ngành kinh tế tổng hợp và quản lý Nhà nước chưa chuyển biến kịp thời trong trách nhiệm hướng dẫn giúp đỡ cơ sở cũng như trong vai trò tham mưu phục vụ cho sự chỉ đạo của cấp ủy. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua chưa khắc phục được thiếu sót từ nhiều năm nay là chậm quy hoạch, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Những vấn đề về cải tiến tổ chức và quản lý kinh tế, quy hoạch đổi mới đội ngũ cán bộ, xây dựng sự vững vàng về quan điểm lập trường giai cấp công nhân và rèn luyện phong cách quần chúng sâu sát cơ sở là những nội dung cấp thiết về tư tưởng, tổ chức và cán bộ phải được định  ra trong phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

MỤC TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI NHỮNG NĂM 80

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA ĐẢNG BỘ

NĂM 1986 – 1988

Căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể của quận, phấn đấu thực hiện mục tiêu bao trùm của thành phố, Đảng bộ xác định các mục tiêu kinh tế – xã hội của những năm tới như sau :

1. Ra sức ổn định đời sống trên cơ sở ổn định sản xuất và ổn định thị trường. Phấn đấu từ nay đến năm 1990, vừa cải tiến quản lý, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vừa tập trung giải quyết vật tư nguyên liệu để bảo đảm cho sản xuất phát triển bình thường, nhất là đối với các mặt hàng có giá trị cao. Cải tạo và tổ chức lại thị trường trên địa bàn, củng cố và phát triển thương nghiệp quốc doanh, thương ngiệp hợp tác xã đủ mạnh để Nhà nước nắm được hàng, nắm tiền, từng bước ổn định đời sống nhân dân; đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành và thuốc chữa bệnh. Cung cấp đủ những mặt hàng định lượng và một số măït hàng thiết yếu khác cho cán bộ công nhân và lực lượng vũ trang.

2. Cải tạo tổ chức lại xây dựng thêm cơ sở sản xuất mới nhằm hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – thương nghiệp – dịch vụ và xuất khẩu. Xác định rõ và tập trung đầu tư cho các ngành sản xuất mũi nhọn như may, dệt kim, điện tử, cơ kim khí tiêu dùng, sửa chữa và chế tạo phụ tùng, chế biến thực phẩm. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới tổ chức, cán bộ để phát huy thế mạnh của quận nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trên cả ba mặt sản xuất, thương nghiệp, dịch vụ. Triệt để thực hành tiết kiệm.

3. Tạo sự chuyển biến khá rõ trên các mặt xây dựng mới nhà ở, giải tỏa dần tiến tới giải quyết toàn bộ nhà trên kinh rạch và một phần nhà rách nát; hình thành các khu dân cư hợp lý; giải quyết việc làm ổn định; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa mới, con người mới, xóa dần các tệ nạn xã hội; xây dựng và phát triển phong trào thể thao, mạng lưới y tế, bảo đảm ngừa và trị bệnh; mở rộng các nhà trẻ, mẫu giáo ở các phường thu hút hết trẻ em trong độ tuổi.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tăng lực, phẩm chất, sức chiến đấu của cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ quận 5 vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức.

5. Thường xuyên cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của địch. Quan tâm xây dựng địa bàn dân cư một cách hợp lý kết hợp với việc bố trí nhà ở. Ngăn chặn tệ nạn lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi tiêu cực trong đời sống xã hội. Xây dựng an ninh nhân dân, giữ vững an chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, làm tốt công tác quân sự địa phương bảo đảm đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù.

Để thực hiện các mục tiêu trên phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ trong những năm 1986 – 1988 như sau :

1. Tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp :

 

Cố gắng khai thác hết tiềm năng  hiện có về máy móc, thiết bị, tay nghề kỹ thuật để đến năm 1988 đạt giá trị tổng sản lượng từ 3 tỷ trở lên, trong đó giá trị hàng xuất khẩu đạt từ 25 đến 30%. Tốc độ tăng bình quân hàng năm từ 15 đến 20%. Tỷ trọng hàng hóa do quận tự cân đối vật tư chiếm 30%. Tập trung sản xuất những mặt hàng có giá trị cao.

Củng cố xí nghiệp quốc doanh và hợp doanh hiện có, đồng thời xây dựng thêm các xí nghiệp quốc doanh làm hàng xuất khẩu như may, dệt kim, hóa nhựa, điện tử, cơ khí tiêu dùng, chế biến nông hải sản và dược liệu, vật liệu xây dựng… Tỷ trọng khu vực quốc doanh, hợp doanh chiếm trên 25% giá trị tổng sản lượng.

Củng cố các hợp tác xã và tổ sản xuất, giải thể các tổ sản xuất trá hình. Đến năm 1988 phát triển thêm 30 hợp tác xã, tỷ trọng khu vực tập thể chiếm từ 50 đến 55% giá tổng sản lượng, đưa 75% lao động tiểu thủ công nghiệp vào tập thể.

Khuyến khích các cơ sở sản xuất cá thể, gia đình, nghề phụ theo  quyết định 34 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Để bảo đảm thực hiện có kết quả nhiệm vụ trên, cần có những biện pháp quan trọng sau đây :

Bằng nguồn vốn ngoại tệ có đầu tư khoảng 2,5 triệu đôla hằng năm để nhập vật tư, nguyên liệu và một ít thiết bị hiện đại để trang bị mới và tận dụng công suất thừa, phấn đấu nâng hệ số sử dụng máy móc lên 60 đến 70%.

Thông qua liên kết kinh tế với các tỉnh và các quận, huyện bạn, tận dụng các nguồn phế liệu, phế thải trên địa bàn, phấn đấu cân đối từ 15 đến 20% vật tư nguyên liệu về cho sản xuất của quận. Tổ chức tốt công việc cung ứng vật tư cho sản xuất.

Tập trung cải tiến quản lý, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Đẩy mạnh phân cấp cho phường, thực sự giao quyền chủ động cho các loại cơ sở. Mở rộng thực hiện lương khoán, lương sản phẩm. Bảo đảm kỷ luật lao động, thưởng phạt nghiêm minh để khuyến khích sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động. Riêng đối với các cơ sở làm hàng xuất khẩu cần có chính sách ưu tiên và có quyền sử dụng ngoại tệ theo quy định.

Các ngành kế hoạch, vật tư, tài chính, thuế, giá phải đổi mới cách hoạt động để thực sự phục vụ tốt cho các cơ sở sản xuất.

2. Phát triển thương nghiệp xã hội chủ nghĩa xây dựng ngành dịch vụ vươn lên làm chủ thị trường:

- Thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Thông váo 11 của Thành ủy về các biện pháp cấp bách để ổn định thị trường, lập lại trật tự trong phân phối lưu thông thương nghiệp xã hội chủ nghĩa của quận, nhanh chóng lập lại trật tự kinh doanh trong nộ bộ ngành, nắm bán buôn, chi phối bán lẻ các mặt hàng thiết yếu trên thị ttrường xã hội (gạo, thịt, cá, vải, đường, nước chấm, bột ngọt, chất đốt) bảo đảm phục vụ tốt cho sản phẩm để tạo quỹ hàng hóa trên nguyên tắc bảo đảm chủ yếu tích lũy từ sản xuất và dịch vụ. Tăng nhanh vòng quay vốn, giữ vững kỷ luật giá, hạ phí lưu thông, bảo đảm, hàng hóa đến tay người tiêu dùng thuận lợi, kịp  thời với giá rẻ.

Đẩy mạnh công tác cải tạo thương nghiệp tư nhân. Củng cố tổ chức và quản lý chặt chẽ các cửa hàng hợp tác kinh doanh, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực. Nghiêm cấm các đơn vị không có chức năng kinh doanh không được kinh doanh và kinh doanh sai nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng các tổ chức ngành hàng và hợp tác mua bán của tiểu thương ở các chợ, quản lý chặt giá cả, có định mức lời thỏa đáng, tiến tới thành lập các hợp tác xã tiểu thương ở chợ, giáo dục giác ngộ tiểu thương phát huy quyền làm chủ tập thể của mình.

Phát triển mạng lưới dịch vụ quốc doanh kết hợp với sắp xếp lại dịch vụ tư nhân cá thể vào các hình thức thích hợp. Giao cho phường tổ chức lại các hộ phường  tổ chức lại các hộ thương nghiệp dịch vụ, ăn uống nhỏ bằng biện pháp 5 quản, sắp xếp hợp lý những người buôn bán hàng rong, xây dựng các cơ sở ăn uống bình dân phục vụ thiết thực nhân dân lao động; Phường không được tổ chức hợp tác kinh doanh dịch vụ, ăn uống. Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng nhậu nhẹt, văn nghệ không lành mạnh trong các cửa hàng. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, củng cố lực lượng quản lý thị trường đủ mạnh để chống đầu cơ buôn lậu, bán hàng gian, làm hàng giả, ngăn chặn có hiệu quả bọn ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Thực hiện phân cấp quản lý thị trường về cho phường quản lý.

3.       Kế hoạch, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, giá:

Kiện toàn tổ chức, nhân sự và đổi mới phương pháp của ngành kế hoạch và thống kê, thực hiện xây dựng kế hoạch thực sự từ cơ sở, đảm bảo cân đối các mặt vật tư, nguyên liệu, tiền  mặt, năng lượng… phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Tài chính phải khai thác hết các nguồn thu để cân bằng được ngân sách địa phương, phối hợp với nhà đất thực hiện sớm việc hóa giá nhà và tư liệu sinh hoạt; phấn đấu bội thu và có biện pháp quản lý tiết kiệm chi hợp lý.

Ngân hàng cần chuyển nhanh sang phương thức kinh doanh, thông qua tín dụng đối với tất cả các cơ sở sản xuất và kinh doanh, bảo đảm sử dụng hiệu quả cao đồng tiền; đồng thời huy động vốn trong nhân dân với lãi suất hợp lý được thành phố quy định. Phải đổi mới phương thức hoạt động, loại bỏ các thủ tục phiền hà.

Ngành thuế tính lại các biểu thuế, có chính sách khuyến khích hộ sản xuất nhỏ, có tay nghề truyền thống. Thuế phải nhằm phục vụ cải tạo tốt công thương nghiệp, phát triển sản xuất nhất là sản xuất hàng xuất khẩu, khắc phục nhanh tình hình thất thu ở các khu vực. Củng cố tổ chức bộ máy thu thuế.

Ngành vật giá bảo đảm xét duyệt hồ sơ giá kịp thời, sát đáng, phục vụ đắc lực cho sản xuất, kinh doanh và đời sống. Phối hợp với các ngành, các cấp, cố gắng nhanh chóng thiết lập lại trật tự giá trên địa bàn quận 5.

4.       Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu phục vụ sản xuất và đời sống.

Do yêu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống ngày càng lớn nên xuất nhập khẩu là khâu rất quyết định. Xuất khẩu phải tương ứng và đảm bảo yêu cầu nhập khẩu.

Phải xây dựng phương án vững chắc nhằm đẩy mạnh xuất hàng xuất khẩu.

Về xuất khẩu : Nâng cao năng lực và trình độ kỹ thuật của các cơ sở sản xuất gia công hàng xuất khẩu, trước mặt tập trung ngành may, dệt, đan len, dép xốp đang có nhu cầu lớn ở các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa; xây dựng xí nghiệp may và làm mũ giày cho Liên Xô. Tiếp tục liên kết đầu tư và trao đổi tạo nguồn hàng xuất khẩu ngày càng rộng và ổn định hơn. Tích cực tranh thủ khả năng gia công và dịch vụ xuất khẩu.

Sử dụng ngoại tệ có ưu tiên đầu tư để tăng thiết bị, nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Trong hai năm phấn đấu đạt tổng kim ngạch 30 triệu USD/R. Hết sức quan tâm ổn định thị trường và mặt hàng.

Về nhập khẩu : Mỗi năm dành 2.5 triệu ngoại tệ tự có nhập nguyên liệu, vật tư và đổi mới một số máy móc thiết bị cho sản xuất của quận. Khống chế tỷ lệ nhập hàng tiêu dùng để đối lưu ở mức 30%. Sử dụng ngoại tệ phải có chế độ quản lý chặt chẽ, ưu tiên quyền sử dụng ngoại tệ cho nơi có hàng xuất khẩu.

Tận dụng các mối quan hệ với người có thân nhân ở nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động kiều hối. Đề nghị với thành phố có chính sách khuyến khích kịp thời về tỷ giá, về thuế và thủ tục hải quan, có khen thưởng để đưa huy động kiều hối hai năm 1987 – 1988 đạt năm triệu đôla.

Kiện toàn củng cố tổ chức các đơn vị hoạt động xuất nhập khẩu. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân và nghệ nhân khéo tay, cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ xuất khẩu.

5.       Chăm lo đời sống là nhiệm vụ cấp bách:

Đảng bộ cùng nhân dân tập trung đầu tư phát triển sản xuất là biện pháp căn bản theo quyết định 54 của Hội đồng Bộ Trưởng và quyết định 34 của Ủy ban nhân dân thành phố để chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân ngành giáo dục, y tế, cán bộ nghỉ hưu, các gia đình thuộc diện chính sách, những người lao động.

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa  phải tạo quỹ hàng hóa bảo đảm bán đủ các mặt hàng tiêu chuẩn định lượng đến tận tay cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang qua hệ thống căng tin cơ quan, tổ bán lưu động.

Kịp thời giải quyết cấp bù giá và thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp, trợ cấp. Điều tiết quỹ khen thưởng, phúc lợi của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong quận, dành ngân sách của quận bù giá đủ tiền mua các mặt hàng quy định cho cán bộ công nhân viên khu vực hành chánh sự nghiệp của quận. Công đoàn cơ sở xét trợ cấp kịp thời và chính xác các gia đình đông con, khó khăn; cán bộ hưu trí và diện chính sách ngoài trợ cấp của thành phố, nếu có khó khăn xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp.

Phân công các xí nghiệp, công ty tương trợ cho khối trường học. Phường trợ cấp thêm cho cán bộ giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ, công an, phường đội.

Đối với cán bộ hưu trí và diện gia đình chính sách, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách như phát lương đúng kỳ, có quầy bán riêng cho đối tượng tại phường hoặc đưa hàng tận nhà, đồng thời giúp đỡ phát triển kinh tế gia đình.

Từng phường nắm chắc gia đình nhân dân lao động nghèo nhiều khó khăn, neo đơn trợ cấp kịp thời, không để có người đói, người bệnh không có thuốc men, người mặc quá rách rưới; nắm số lao động chưa có việc làm, khó khăn về nhà ở, các cháu thiếu nhi chưa được học hành để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Có kế hoạch thu hút đại bộ phận lao động có tay nghề, có văn hóa vào các ngành sản xuất, dịch vụ; cơ quan lao động phối hợp với trung tâm dạy nghề của quận đào tạo dạy nghề để chuyên môn hóa lao động từ phường, từ cơ sở; gắn với kế hoạch bố trí dân cư chung của thành phố để kịp thời giải quyết lao động dư thừa trong quận; mỗi năm phải giải quyết 8.000 lao động.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết 12 của Thành ủy về nhà đất và công trình công cộng. Hướng chung là phải xây dựng nhà nhiều tầng theo phương châm Trung ương, thành phố và quận cùng làm, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Phối hợp với các đơn vị thành phố và Trung ương xây dựng chung cư Hùng Vương, chung cư An Bình, khu nhà cháy phường 15, sửa chữa các chung cư, điều chỉnh tiền thuê nhà cho hợp lý không bao cấp. Phối hợp với thành phố đầu tư xây dựng cải tạo khu vực nhà trên kinh rạch Cảng 2 xóm lao động, đường Dương Công Trừng… xây dựng nhà vệ sinh, xóa các cầu vệ sinh trên sông, bố trí hợp lý các bãi rác, nhanh chóng giải tỏa rác ứ đọng bảo đảm vệ sinh môi trường, chấn chỉnh lại lực lượng đổ rác tư nhân.

Củng cố tổ chức, chấn chỉnh công tác quản lý nhà đất đảm bảo phân phối đúng chính sách, công bằng, khắc phục tiêu cực. Kiên quyết xử lý các trường hợp chiếm dụng nhà bất hợp pháp. Cùng với phường chăm lo trường lớp tốt cho các cháu. Thành lập công ty khai thác chế biến và kinh doanh vật liệu xây dựng để phục vụ cho công tác xây dựng sửa chữa nhà của nhân dân. Cải tạo tổ chức lại các cơ sở tư nhân mua bán hòm, bông hoa, cây kiểng, chim cá cảnh, các tổ hợp, hợp tác xã thi công xây dựng cơ bản.

6.       Tạo sự chuyển biến trên các mặt văn hóa xã hội:

a) Phát động phong trào văn hóa văn nghệ từ cơ sở, khai thác năng lực sáng tạo của quần chúng để thực hiện nếp sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; các phường, cơ quan, xí nghiệp, trường học phấn đấu có phong trào văn hóa văn nghệ từ khá giỏi, không còn đơn vị yếu kém. Đấu tranh bài trừ văn hóa phản động, đồi trụy, chống địch phá hoại về văn hóa tư tưởng, đẩy lùi các tệ nạn hủ tục, mê tín dị đoan; kiểm tra ngăn ngừa các hoạt động văn hóa xấu, phấn đấu không còn văn hóa phẩm trái phép (sách báo, phim ảnh, băng hình, băng nhạc v.v…) tích cực xóa tệ bói toán, cờ bạc, mại dâm trên địa bàn. Sử dụng văn hóa văn nghệ làm vũ khí sắc bén trong việc phát động phong trào đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, xóa bỏ cơ chế cũ, vừa tuyên truyền giáo dục, vừa có đấu tranh nội bộ và chống tiêu cực xã hội. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng,  phối hợp đồng bộ các lực lượng văn hóa, các đoàn thể, các ngành, các cấp bảo đảm cho hoạt động văn hóa cơ sở có phong trào quần chúng vững chắc, rộng rãi, huy động được các nghệ sĩ tài năng văn hóa đóng góp cho phong trào văn hóa của đồng bào Hoa; xây dựng cho được lực lượng nòng cốt, lực lượng quản lý văn hóa và phát triển thêm cơ sở vật chất. Các cơ quan, đơn vị… phải có cán bộ chuyên sâu tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở, dành ngân sách thích đáng nhưng không bao cấp tràn lan. Mỗi phường thường xuyên củng cố bộ máy văn hóa thông tin ổn định, có nhà văn hóa, các tụ điểm sinh hoạt văn hóa, tủ sách, làm cho mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày càng cao, có chất lượng. Tổ dân phố phải thực hiện đúng quy ước nếp sống văn hóa mới. Củng cố Phòng văn hóa thông tin, Nhà văn hóa, Đài truyền thanh; nâng cao chất lượng tờ tin của quận, phát hành rộng rãi đến tổ dân phố. Tiếp tục cải tạo các cơ sở dịch vụ văn hóa tư nhân với hình thức bước đi thích hợp.

b) Thực hiện cải cách giáo dục ở cấp 1 và cấp 2 có chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, giáo dục thế hệ trẻ có kiến thức và đạo đức dân tộc. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, gắn với các cơ sở sản xuất trong quận để giáo dục hướng nghiệp. Chú ý giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thanh thiếu niên. Chú trọng hơn chất lượng nuôi dạy trong các nhà trẻ, mẫu giáo, tổ chức thêm nhà trẻ và các lớp mẫu giáo dân lập, mẫu giáo, trường phổ thông đều đạt khá và tiên tiến.

Hình thành được mô hình “trường – phường – xí nghiệp” ở một số phường. Sửa chữa trường học, lớp, bàn ghế học sinh, hoàn chỉnh xây dựng mới trường phổ thông cơ sở ở các phường 1, 4 và 15, tổ chức thêm các lớp cấp 3 để thu hút số học sinh không vào được các trường cấp 3 để vừa nâng cao trình độ văn hóa phổ cập theo lứa tuổi bắt buộc, vừa tạo điều kiện cho số học sinh này vào học nghề hoặc thi đại học. Đồng thời chuẩn bị tốt để quản lý các trường cấp 3, tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi song song với phát triển đội ngũ giáo viên dạy giỏi ở các bộ môn học. Cố gắng ổn định lâu dài đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường không bị xáo trộn qua mỗi niên học. Thu hút hết các cháu nghèo thất học vào trường 26-3 ở các phường.

Phát động sâu rộng hơn nữa phong trào học bổ túc văn hóa trong công nhân, thanh niên, cán bộ công nhân viên chức nhất là cán bộ chủ chốt. Các cơ quan đơn vị có đông cán bộ công nhân viên nên tổ chức các lớp bổ túc văn hóa tại đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghị quyết 03 của Thành ủy, tất cả các ngành các cấp phải có trách nhiệm chăm lo nâng cao đời sống giáo viên và xây dựng đội ngũ giáo viên thật sự vững mạnh về chính trị, phẩm chất tốt và nghiệp vụ chuyên môn giỏi, bảo đảm nội dung phong trào dạy tốt và học tốt.

c) Tích cực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phấn đấu đạt 5 dứt điểm quy mô toàn quận. Thực hiện mười mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu. Phấn đấu hạ tỷ lệ sinh đẻ dưới 1,2%. Nâng chất lượng trạm y tế phường thành phòng khám đa khoa cơ sở. Đưa công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ em vào nề nếp, có chất lượng. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học ngành y dược. Từ các  cơ sở sản xuất được quốc doanh, hợp doanh, phấn đấu tổ chức thành Công ty dược cấp 3 (Đông, Tây y), thu  mua, chế biến và sản xuất nhằm đảm bảo một phần các loại thuốc cần thiết phục vụ chữa bệnh cho nhân dân.

Đưa công tác phòng, chống và dập tắt dịch bệnh, hoạt động thường xuyên có hiệu quả, trước hết đủ thuốc tiêm phòng các loại dịch và tiêm chủng theo quy định cho trẻ em. Củng cố Hội chữ thập đỏ hoạt động có hiệu quả cao hơn, đạt tỷ lệ mỗi hộ một hội viên chữ thập đỏ.

d) Phát triển phong trào thể dục thể thao bảo vệ sức khỏe ở các lứa tuổi, phong trào thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ các trường, cơ quan, xí nghiệp, phong trào tập dưỡng sinh. Phấn đấu có từ 70 đến 80% thanh niên tham gia thể dục thể thao với nhiều mức độ khác nhau. Có nhiều đội vận động viên bộ môn mạnh, đạt giải của thành phố và toàn quốc. Tuyển chọn từ các lớp năng khiếu, đào tạo củng cố và xây dựng đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, mạnh về chính trị, phẩm chất và có tài năng. Đặc biệt chú trọng chiều sâu và tác dụng của phong trào thể dục thể thao. Kết hợp với văn hóa và y tế nâng cao của thể dục thể thao. Quản lý tốt hơn các bộ môn, nâng chất lượng các câu lạc bộ thể thao hiện có. Đưa các cơ sở thể dục thể thao vào hoạt động lấy thu bù chi, chống bao cấp như trước đây.

e) Vận động phong trào toàn dân thực hiện chính sách thương binh xã hội theo quy định, đặc biệt quan tâm ổn định đời sống tạo điều kiện phát triển kinh tế phụ gia đình cho các gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ hưu trí mất sức…

- Bảo đảm định kỳ sinh hoạt chính trị, thời sự, chính sách, có chất lượng, đối với cán bộ hưu trí và diện chính sách. Các cấp ủy ba tháng một lần làm việc với đại diện hưu trí để phát huy vai trò của các đồng chí tham gia đóng góp xây dựng phường, quận. Mở rộng diện đỡ đầu con liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình cách mạng gương mẫu và người công dân kiểu mẫu, phát động phong trào toàn dân chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

g) Phấn đấu giải quyết phần lớn người sống vỉa hè. Đưa công tác đấu tranh quản lý và giáo dục tệ nạn xã hội tại chỗ vào nề nếp, có hiệu quả thiết thực bằng sự nỗ lực của phường, của các đoàn thể, nhất là phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận tại khu phố, tổ dân phố.

7.     Tăng cường lãnh đạo công tác khoa học và kỹ thuật thật sự là mũi nhọn, lá thế mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của quận :

Công tác khoa học và kỹ thuật thời gian tới là khai thác tiềm năng và ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, từng bước đổi mới trang thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bằng nhiều loại hình, tập hợp và phát huy lực lượng khoa học kỹ thuật trên địa bàn như câu lạc bộ khoa học – kỹ thuật, câu lạc bộ các giám đốc, thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin kinh tế trao đổi kinh nghiệm. Tập trung vào các hướng cơ khí chính xác, lắp ráp điện tử, chế tạo các phụ kiện, phụ tùng, mặt hàng tinh chế mới, chế biến xuất khẩu, công nghiệp bao bì, vật liệu mới…

Dành 2% ngân sách cho hoạt động khoa học và kỹ thuật. Có chính sách thỏa đáng và sử dụng tốt cán bộ khoa học.

Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi thợ giỏi, làm cho phong trào thực sự mang tính quần chúng rộng rãi có chất lượng, nhất là trong thanh niên và công nhân. Trước mắt phải tập trung vào hướng khai thác nguyên liệu trong nước góp phần hạ giá thành sản phẩm và bảo đảm chất lượng sản phẩm nhất là mặt hàng xuất khẩu.

8.     Nắm vững chuyên chính vô sản, xây dựng an ninh quốc phòng địa phương vững mạnh góp phần Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.

a) Hoạt động của lực lượng công an và phong trào an ninh nhân dân, phải phát động đến tận tổ dân phố làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Kiên quyết đấu tranh chống chiến tranh tâm lý, phá hoại kinh tế, phá hoại văn hóa tư tưởng và các hoạt động tình báo gián điệp. Bảo vệ chặt chẽ nội bộ cơ quan và các cơ sở kinh tế quan trọng, bảo vệ tính mạng tài sản nhân dân, xây dựng nhiều đơn vị cơ sở an toàn về an ninh trật tự. Các cấp  ủy cơ sở tiếp tục thực hiện nghị quyết 03 của Bộ chính trị, quyết định 128 của Hội đồng Bộ trưởng, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm chắc tình hình nhân khẩu, hộ khẩu; chăm lo bồi dưỡng sử dụng tốt lực lượng an ninh cơ sở; thường xuyên giáo dục nâng cao cảnh giác, chủ động dập tắt những tin đồn nhảm; giáo dục mọi người ý thức sống và làm việc theo pháp luật, tiếp tục phát huy kinh nghiệm phối hợp hoạt động của ngành công an, quân sự, công đoàn, thanh niên trong việc giữ gìn an ninh trật tự. Ngành công an phải nắm vững và vận dụng sắc bén quan điểm quần chúng của Đảng, dựa vào dân để triển khai các mặt công tác công an, xây dựng cho được màng lưới rộng khắp để phát hiện bọn phản cách mạng và các bọn tội phạm khác; đánh trúng bọn lưu manh, đầu sỏ, các nhóm trộm cướp, đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép; làm giảm hẳn tệ tham ô xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và phạm pháp hình sự nhất là các vụ án mạng, cướp của trên đường phố; góp phần quản lý thị trường, ổn định đời sống nhân dân, chuyển hóa rõ rệt các địa bàn trọng điểm.

Tập trung xây dựng lực lượng công an vững mạnh toàn diện, thực hiện phong trào  “hành động cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy” nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ và trình độ nghịêp vụ khá. Kiên quyết khắc phục các biểu hiện tiêu cực, hách dịch, quan liêu, hối lộ, vi phạm quyền làm chủ tập thể của quần chúng, giảm thấp nhất tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ công an sai phạm, phấn đấu có nhiều đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu “Quyết thắng”.

b) Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường giáo dục lòng yêu nước nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu kẻ thù, tập trung xây dựng sức mạnh quốc phòng theo tinh thần nghị quyết 24 của Bộ chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế.

Thường xuyên giáo dục luật nghĩa vụ quân sự cho nhân dân và thanh niên. Đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu tuyển quân hằng năm, có chất lượng, đủ quân số và làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Vận động tốt thanh niên thực hiện nghĩa vụ lao động kinh tế quốc phòng, củng cố liên đội thanh niên xung phong quận thực sự trở thành môi trường rèn luyện, giáo dục thanh niên; xử lý nghiêm khắc những thanh niên chống lệnh gọi nhập ngũ và chống nghĩa vụ  lao động kinh tế quốc phòng. Xây dựng lực lượng tự vệ ở phường, cơ quan, xí nghiệp có chất lượng, đảm bảo đạt tỷ lệ 8% so dân số. Củng cố Ban 1, Thường xuyên nắm chắc tiềm năng quốc phòng sẵn sàng huy động, tổ chức và quản lý quân dự bị động viên đạt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Bảo đảm thực hiện kế hoạch chương trình huấn luyện quân sự, chính trị cho tất cả các đối tượng của lực lượng quân sự địa phương. Củng cố các Ban chỉ huy quân sự phường, tất cả đội trưởng phải là Đảng viên. Có quy hoạch đào tạo cán bộ, sĩ quan, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ quân sự thành Đảng bộ vững mạnh, có nhiều đơn vị và các nhân đạt danh hiệu “Quyết thắng”.

c) Củng cố tổ chức tăng cường cán bộ có năng lực cho các ngành Thanh tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Tư pháp… Các ngành Thanh tra, Viện kiểm sát, Tư pháp, Tòa án phối hợp chặt chẽ với công an đấu tranh chống tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội, xử lý các trường hợp phạm tội đúng pháp luật, đúng thời gian luật định. Khắc phục triệt để những trường hợp xử lý sai, phạm luật đối với dân như xét nhà, băùt giam người không đúng tội, giải quyết đơn khiếu nại chậm trễ, kéo dài, không có hiệu quả làm mất lòng tin của dân. Tăng cường công tác nội chính làm tham mưu giúp Quận ủy.

9.     Vận động phong trào hành động cách mạng của nhân dân lao động, phát huy quyền làm chủ tập thể thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương :

a) Các cấp ủy phải quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc”, từng thời kỳ chỉ đạo sát công tác tổ chức, vận đồng quần chúng, nâng cao lòng yêu nước giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phân công cấp ủy viên và cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng lực phụ trách công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể, bố trí đảng viên bám sát quần chúng. Thường xuyên củng cố bộ  máy chính quyền quận và phường chấp hành tốt quy định luật pháp của Nhà nước, thể chế hóa quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động.

b) Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân quận và phường thực sự là cơ quan quyền lực của điạ phương, là người đại diện cho quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải tạo điều kiện để cho tất cả đại biểu Hội đồng nhân dân giữ nghiêm chế độ tiếp xúc cử tri và nghiên cứu giải quyết những yêu cầu chính đáng của cử tri. Bảo đảm cho các Ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân góp phần tích cực vào nội dung hoạt động của Hội đồng nhân dân tránh hình thức. Chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân khóa V. tiếp tục củng cố ủy ban nhân dân quận và phường, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện bảo đảm triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên và cảu Quận ủy. Kiện toàn, sắp xếp các phòng, ban, nhất là Phòng thuế, tài chính, giá, kế hoạch, ngân hàng, Liên hiệp xã ... thay đổi những cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất.

Cải tiến lề lối làm việc, có quy chế làm việc chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân với các phòng, ban và các phường. Ủy ban quận có chế độ định kỳ làm việc riêng với từng ủy ban nhân dân phường. Có biện pháp khắc phục triệt để bệnh quan liêu cửa quyền đối với quần chúng. Tổ chức tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn từ của dân kịp thời, nhanh chóng.

Thực hiện đúng quyết định 30 của Thành ủy và quyết định 123/QĐ-UB của ủy ban nhân dân thành phố, mạnh dạn phân công, phân cấp cho phường chủ động về kế hoạch và ngân sách.

c) Tiếp tục phát động phong trào thi đua xã hộ chủ nghĩa, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Việc bình chọn các danh hiệu thi đua của tập thể cá nhân phải đúng tiêu chuẩn quy định, có chính sách bồi dưỡng, chăm sóc các chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến cũng như các tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa. Củng cố bộ máy làm công tác thi đua, đu rsức giúp cho cấp ủy và ủy ban quận, phường chỉ đạo tốt công tác thi đua.

d) Mặt trận và các đoàn thể cần đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng quần chúng, nhất là tầng lớp lao động nghèo, cán bộ hưu trí và gia đình chính sách; cùng bàn bậc với quần chúng để tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết tương trợ, giải quyết đời sống trên địa bàn dân cư. Các đoàn thể phải đấu tranh và cùng chính quyền xử lý những vụ vi phạmquyền làm chủ của nhân dân, giải quyết đơn từ khiếu nại của dân.

Công đoàn tập trung sức xây dựng, củng cố đội ngũ giai cấp công nhân vững mạnh trong các xí nghiệp quốc doanh trên địa bàn quận. Khắc phục có hiệu quả những tiêu cực trong công nhân hiện nay, không ngừng nâng cao giác ngộ giai cấp, giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, thực hiện nghiêm chỉnh nghị định 182/CP và quyết định 217/CP của Hội đồng Bộ trưởng. Qua phong trào hành động cách mạng của quần chúng công nhân, tuyển chọn những công nhân ưu tú, đào tạo bổ sung cho Đảng, chính quyền. Phấn đấu đạt nhiều cơ sở công đoàn vững mạnh, tổ công đoàn vững mạnh. Hội lao động hợp tác phải giáo dục hội viên về quan hệ sản xuất mới, về ba lợi ích hài hoà. Cải tiến phương thức hoạt động của công đoàn.

Hội phụ nữ lấy việc củng cố tổ hội ở phường, khu phố làm trọng tâm, chuyển 15 phường hội thật sự lên mạnh và khá, nâng cao chất lượng hội viên phụ nữ trong các phonh trào; củng cố ban chấp hành phường, củng cố chi hội phụ nữ chợ An Đông và chợ Hòa Bình. Tăng cường công tác giáo dục cải tạo cổ đông và tiểu thương. Phối hợp với công đoàn chăm lo công tác nữ công.

Mặt trận tăng cường công tác vận động giáo dục, tổ chức, tập hợp trí thức klhoa học kỹ thuật theo nghị quyết của Quận ủy về công tác khoa học kỹ thuật. Đi sâu nắm chắc tình hình tôn giáo, vận động tín dồ, xây dựng nòng cốt, chăm lo đời sống, đồng thời tích cực tranh thủ tần lớp linh mục, chức sắc tôn giáo, chấp hành đúng chính sách của Đảng và nhà nước.

Củng cố bộ phận công tác người Hoa ở phường có đông người Hoa, có kế hoạch đi sâu tuyên truyền vận động giáo dục, chăm lo đừoi sống và xây dựng lực lượng nòng cốt trong người Hoa làm cho con người Hoa thật sự gắn bó với địa phương, chăm lo cuộ csống một cách cụ thể, thích hợp và thường xuyên.

Chăm lo phong trào phụ lão ba giỏi, có nội dung và hình thức hoạt động phong phú như câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hoá người lớn tuổi, câu lạc bộ truyêng thống kháng chiến…chăm sóc người già tốt hơn, xây dựng quỹ bảo thọ.

Tăng cường củng cố Ủy ban Thiếu niên nhi đồng quận, phường, đưa hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ em vào nề nếp, có chất lượng.

10. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, phẩm chất, sức chiến đấu của cán bộ Đảng viên, xây dựng Đảng bộ quận 5 vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức :

Mở rộng sinh hoạt chính trị quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ VI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Đảng bộ quận, xây dựng phong trào hành động cụ thể để thực hiện các nghị quyết trên, định kỳ sơ kết, tổng kết, củng cố nhận thức tư tưởng, lập trường quan điểm cho cán bộ đảng viên. Khắc pgục bệnh thoả mãn thành tích, bảo thủ, trì trệ, làm theo kinh nghiệm, lối mòn cũ. Giáo dục lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa trên bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thể hiện trong công tác và lối sống hành ngày của cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng, tổ Đảng, đề cao phê bình tự phê bình một cách nghiêm túc và trung thực. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự là tấm gương về lòng trung thực và lối sống giản dị, gần gũi quần chúng. Sáu tháng, các chi bộ phải kiểm tra tư cách đảng viên, thực hiện tự phê bình và phê bình xử lý những trường hợp sa sút, thoái hoá, mất phẩm chất hoặc không chấp hành sưh phân công của tổ chức. Hằng năm thực hiện tự phê bình trong toàn Đảng bộ có lấy ý kiến đóng góp của quần chúng các đoàn thể, Mặt trận.

Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, chống bệnh quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng, sợ nói thật. Thông báo kịp thời và định kỳ trong Đảng về tình hình nhiệm vụ chung vủa cả nước, thành phố và quận để thống nhất quan điểm, nhận định đánh giá tình hình. Nâng cao cảnh giác đối với âm mưu thủ đoạn cảu địch ở địa phương và cả nước. Có thái độ vững vàng trước khó khăn thử thách. Nói và làm theo  nghị quyết.

Mọi đảng viên phải qua chương trình chính trị phổ thông và sơ cấp, chú ý nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, phẩm chất và năng lực đối với đản viên mới, thành phần công nhân, trẻ, nữ. Cán bộ, đảng viên đang công tác trên địa bàn cần tích cực học và nói tiếng Hoa.

Củng cố Ban tuyên giáo, trường Đảng quận, Ban tuyên huấn các đoàn thể, tăng cường phối hợp giữa các ban Đảng. Các ngành liên quan để đủ sức tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác văn hoá nghệ thuật trên địa bàn.

Trong ba năm phấn đấu phát triển từ 500 đến 550 đảng viên mới, trong đó ít nhất có 10% là công nhân trực tiếp sản xuất. Chú trọng phát triển Đảng trong khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lưu thông phân phối, khu phố, trường học, nhà trẻ mẫu giáo, cơ sở y tế.

Quy hoạch toàn diện đội ngũ cán bộ của quận. Chú trọng bồi dưỡng cán bộ chủ chốt hiện có; đào tạo đội ngũ kế cận tuyển chọn từ nguồn đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, công nhân ưu tú, chiến sĩ thi đua, đào tạo bồi dưỡng bố trí cán bộ nữ theo chỉ thị 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dành quỹ thích đáng cho công tác đào tạo cán bộ theo hệ chính quy dài hạn và các lớp tại chức ngắn hạn. Trong quy hoạch đào tạo phải chú ý cán bộ lãnh đạo, cán bộ người Hoa, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và khoa học kỹ thuật.

Đổi mới tổ chức cán bộ và phong cách lẫnh đạo;  tinh giản bộ máy gọn, nhẹ có hiệu lực, giảm biên chế gián tiếp từ 30% đến 50%; sắp xếp lại và có định mức biên chế hợp lý cho từng phòng ban và thực hiện khoán quỹ lương.

Đổi mới tư duy kinh tế phù hợp với cơ chế quản lý, quan liêu bao cấp, bảo thủ trì trệ, kịp thời và kiên quyết thay đổi những cán bộ kém năng lực và phẩm chất không hoàn thành nhiệm vụ.

Xây dựng phong cách làm việc mới thực sự dân chủ, đi sâu đi sát, lắng nghe ý kiến của cơ sở, có quy chế và lề lối làm việc khoa học bảo đảm cho việc ra quyết định đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quyết định.

11. Quán triệt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh :

Các cấp ủy Đảng phải trực tiếp chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đoàn thực sự là đội quân xung kích cách mạng, là đội hậu bị của Đảng.

Tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đoàn viên là công tác quan trọng hàng đầu của cấp ủy Đảng cơ sở, giáo dục lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng thông qua thực tiễn công tác. Phải có chương trình giáo dục cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, về nhân sinh quan cách mạng, về bản chất cách mạng của giai cấp công nhân cho tất cả đoàn viên.

Tiến hành đợt tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đoàn mỗi năm một lần, kết hợp kiểm tra tư cách đoàn viên qua phân tích hiệu quả công tác thực tế. Giao công trình cho đoàn viên và thanh niê, khơi dậy trí thông minh, óc sáng tạo, tính táo bạo của tuổi trẻ, làm ăn có hiệu quả thiết thực, giáo dục năm điều Bác Hồ dạy của Bác Hồ với thanh niên. Đoàn phải có công trình thanh niên trên các lĩnh vực kinh tế – văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng, tránh phô trương hình thức. Mỗi năm kết nạp được 2.500 đoàn viên có chất lượng. Chọn lựa đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, giảm hẳn tỷ lệ đoàn viên trung bình.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các ngành Giáo dục, Ủy ban thiếu niên nhi đồng. Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao và các đoàn thể để củng cố tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động của Đội thiếu niên và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh có chất lượng.

Kiện toàn củng cố Ban chấp hành Đoàn cơ  sở hiện có, phát huy năng lực và trách nhiệm của cán bộ thường trực Đoàn, các bí thư Đoàn cơ sở phải là Đảng viên. Tiêu chuẩn hóa thông cán bộ Đoàn, phải quy hoạch đào tạo cán bộ Đoàn kế thừa cho quận, cơ sở và tạo nguồn cán bộ bổ sung nhanh chóng của Đảng.

Cấp ủy, Ban giám đốc, Công đoàn phải tạo điều kiện cho Đoàn tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng tổ chức Đoàn phụ thuộc, bị động. ba tháng một lần tập thể cấp ủy. Ban giám đốc phải nghe Đoàn báo cáo để chỉ đạo công tác Đoàn. Giám đốc và Bí thư Đảng phải dự định kỳ trực tiếp nói chuyện với thanh niên. Bí thư Đảng ủy cơ sở trực tiếp chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản.

Chú ý củng cố các cơ sở Đoàn còn yếu kém.

Thưa Đại Hội,

Thưa các đồng chí,

Bài học lớn và quý báu của Đại hội lần thứ XXVI Đảng Cộng sản Liên Xô về phong cách Lêninít: nói thẳng, nói thật trong phê phán sai lầm khuyết điểm. Tiếp thu bài học sâu sắc đó và chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng và Thành ủy, Đảng bộ chúng ta đã mở đợt sinh hoạt tự  phê bình và phê nình góp ý với Đại hội Đảng. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ hàng vạn ý kiến đóng góp xây dựng của Đảng viên, cán bộ và nhân dân trong toàn quận, nhất là nhiệt tình của đảng viên hưu trí đã cổ vũ khí thế cách mạng, động viên ý thức trách nhiệm cao, thúc đẩy sự hình thành chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ hôm nay. Chúng tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhân dân, cán bộ, đảng viên, trong toàn quận nhà đã chân thành góp ý với Đại hội.

Đại hội chúng ta nhất định đạt được sự nhất trí cao và thành công tốt đẹp.

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆ T NAM

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Thông báo