Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 Khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

1

VÕ TIẾN SĨỦy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Bí thư Quận ủy Quận 5

2

TRẦN THỊ ANH VŨPhó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 5

3

PHẠM QUỐC HUYPhó Bí thư Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận 5

4

LÊ TẤN TÀIỦy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

5

TRẦN THANH BÌNHỦy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Khóa X

6

HUỲNH NGỌC NỮ PHƯƠNG HỒNGỦy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

7

TRƯƠNG CANH BAỦy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND quận 5

8

TRẦN VĂN NGHĨAỦy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch UB.MTTQ quận 5

9

LÊ ĐẠI NGHĨAỦy viên Ban Thường vụ - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận 5

10

NGUYỄN VĂN TIẾNỦy viên Ban Thường vụ - Trưởng Công an quận 5

11

HÀ VIỆT CƯỜNGỦy viên Ban Thường vụ - Bí thư Đảng ủy phường 11

12

HOÀNG TRUNG NGHĨAỦy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND quận 5

13

NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNGQuận ủy viên - Chánh Văn phòng Quận ủy

14

NHAN HUỆ PHƯƠNGQuận ủy viên - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy

15

NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNGQuận ủy viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

16

NGUYỄN QUANG HIỆPQuận ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

17

TRẦN MẠNH VŨ CHÂUQuận ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

18

NGUYỄN VÕ XUÂN KỲQuận ủy viên - Chánh Văn phòng UBND quận 5

19

TRẦN MINH SANGQuận ủy viên - Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch quận 5

20

TRƯƠNG THỊ EMQuận ủy viên - Trưởng Phòng Nội vụ quận 5

21

LOU HÀN CÁNHQuận ủy viên - Trưởng Phòng Lao động - TBXH quận 5

22

PHẠM DUY KHANGQuận ủy viên - Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 5

23

TRẦN KIM THẠNHQuận ủy viên - Chánh Thanh tra quận 5

24

NGUYỄN PHƯỚC HÒAQuận ủy viên - Trưởng Phòng Kinh tế quận 5

25

NGUYỄN THỊ THU THỦYQuận ủy viên - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

26

NGUYỄN HỮU DIÊNQuận ủy viên - Phó Trưởng Công an quận 5

27

HUỲNH VĂN MINHQuận ủy viên - Chính trị viên BCH Quân sự quận 5

28

BÙI THANH TÙNGQuận ủy viên - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 5

29

NGUYỄN VĂN CHÍNHQuận ủy viên - Chánh án Tòa án nhân dân quận 5

30

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNHQuận ủy viên - Chi Cục trưởng Chi Cục thuế quận 5

31

HỒ THỊ TRÚC GIANGQuận ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5

32

QUÁCH TRUNG HIẾUQuận ủy viên - Bí thư Quận Đoàn 5

33

LÊ THỊ BÍCH HẠNHQuận ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 5

34

PHAN BẮC CHIẾNQuận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường 1

35

PHAN NGỌC PHÁTQuận ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 3

36

PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆTQuận ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 4

37

NGUYỄN XUÂN THÀNHQuận ủy viên - Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND phường 6

38

CHÂU MINH VŨQuận ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 7

39

BÙI VĨNH PHƯỚCQuận ủy viên - Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND phường 8

40

TRẦN THỊ THU HƯƠNGQuận ủy viên - Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND phường 10

41

LÊ THỊ LOANQuận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường 12

42

TRỊNH XUÂN TÂMQuận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường 13

43

DƯƠNG KIẾN HÙNGQuận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường 15

Thông báo