Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 Khóa X (Nhiệm kỳ 2010-2015)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ

1

Nguyễn Hữu Tín

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  - Bí thư Quận ủy Quận 5

2

Trần Công Đức

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Lê Văn Khoa

PBT – CT UBND Quận 5

4

Sử Ngọc Anh

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5

5

Trương Canh Ba

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

6

Trần Thanh Bình

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

7

Phạm Quốc Huy

Bí thư Đảng ủy Phường 11

8

Lê Đại Nghĩa

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

9

Trần Văn Nghĩa

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận

10

Huỳnh Thị Thảo

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5

11

Nguyễn Chí Toại

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

12

Lê Phước Trường

Trưởng Công an quận

13

Trần Thị Anh Vũ

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

BAN CHẤP HÀNH

1

Sử Ngọc Anh

- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận

2

Trần Ba

- Chánh án Tòa Án Nhân dân quận

3

Trương Canh Ba

- Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

4

Dương Thanh Bình

- Trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng

5

Trần Thanh Bình

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

6

Lou Hàn Cánh

- Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội

7

Võ Đức Cảnh

- Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

8

Trần Mạnh Vũ Châu

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

9

Hà Việt Cường

- Bí thư Đảng ủy Phường 01

10

Phan Bắc Chiến

- Bí thư Đảng ủy Phường 10

11

Nguyễn Hữu Diên

- Phó Trưởng Công an quận

12

Trần Văn Đông

- Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự quận

13

Trần Công Đức

- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

14

Hồ Thị Trúc Giang

- Bí thư Quận Đoàn

15

Nguyễn Thị Bích Hạnh

- Chi cục Phó Chi cục Thuế

16

Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng

- Bí thư Đảng ủy Phường 14

17

Dương Kiến Hùng

- Bí thư Đảng ủy Phường 15

18

Nguyễn Phước Hòa

- Trưởng Phòng Kinh tế quận

19

Tạ Quang Hùng

- Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận

20

Nguyễn Quang Hiệp

- Bí thư Đảng ủy Phường 08

21

Phạm Quốc Huy

- Bí thư Đảng ủy Phường 11

22

Phạm Duy Khang

- Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận

23

Trần Đức Khanh

- Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hồng Bàng

24

Lê Văn Khoa

- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận

25

Thái Thị Bích Liên

- Chánh Văn phòng Quận ủy

26

Lê Đại Nghĩa

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

27

Hoàng Trung Nghĩa

- Phó Chánh Văn phòng Quận ủy

28

Trần Văn Nghĩa

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận

29

Nguyễn Thị Phấn

- Trưởng Phòng Tài Nguyên môi trường quận

30

Nguyễn Thành Phương

- Giám đốc Công ty Công trình Giao thông công chánh quận

31

Nguyễn Thị Hồng Phượng

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận

32

Nguyễn Thị Minh Phượng

- Bí thư Đảng ủy Phường 02

33

Trần Minh Sang

- Phó Phòng Tài chính Kế hoạch quận

34

Lê Tấn Tài

- Bí thư Đảng ủy Phường 06

35

Trịnh Xuân Tâm

- Bí thư Đảng ủy Phường 13

36

Trần Kim Thạnh

- Chánh Thanh tra quận

37

Huỳnh Thị Thảo

- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận

38

Nguyễn Thị Thu Thủy

- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận

39

Nguyễn Kim Tiếng

- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận

40

Nguyễn Hữu Tín

- Bí thư quận ủy

41

Nguyễn Chí Toại

- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

42

Lê Trương

- Giám đốc Bệnh viện quận

43

Lê Phước Trường

- Trưởng Công an quận

44

Vương Hoàng Tuấn

- Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận

45

Trần Thị Anh Vũ

- Trưởng ban Tổ chức quận ủy

Thông báo