Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Danh sách Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ IX (2005-2010)

1/ NGUYỄN TRUNG TÍN Bí thư Quận ủy

2/ PHẠM ĐỨC HẢI Phó Bí thư Thường trực Q.ủy

3/ ĐẶNG CÔNG LUẬN Chủ tịch UBND Quận 5

4/ TRẦN CÔNG ĐỨC Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

5/ TRẦN THANH BÌNH Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

6/ TRẦN THỊ ANH VŨ Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

7/ NGUYỄN CHÍ TOẠI Trưởng Ban Tuyên giáo Q.ủy

8/ TRƯƠNG THỊ CẨM LAI Chủ tịch UB.MTTQ Quận 5

9/ VƯƠNG PHẤN KIM Phó Chủ tịch UBND Quận 5

10/ LÊ VĂN ĐẲNG Chỉ huy trưởng BCH QS Q.5

11/ LÊ PHƯỚC TRƯỜNG Trưởng Công an Quận 5

Thông báo