Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Danh sách Ủy viên Ban chấp hành Ðảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ VIII

1. TRẦN BA

2. TRẦN THANH BÌNH

3. HUỲNH VĂN CƯỜNG

4. MAI VĂN DŨNG

5. TRẦN CÔNG ĐỨC

6. LƯƠNG HÙNG ĐỨC

7. NGUYỄN PHƯỚC HÒA

8. LÊ VĂN KHOA

9. TRƯƠNG THỊ CẨM LAI

10. NGUYỄN THỊ LAN

11. PHAN VĂN LẮM

12. PHẠM THỊ KIM LỆ

13. ĐẶNG CÔNG LUẬN

14. ĐỖ THỊ THU NGA

15. TRẦN VĂN NGHĨA

16. NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

17. PHẠM VĂN PHONG

18. PHAN VĂN PHÙNG

19. PHẠM THỊ TÂM

20. TRẦN NGỌC TÂM

21. BÙI VĂN TÂM

22. LÂM VĂN THANH

23. LÊ CÔNG THÀNH

24. NGUYỄN VĂN THÀNH

25. LÊ MINH THẮNG

26. NGUYỄN THỊ THU

27. MAI CHÍ THUẬN

28. ĐOÀN THỊ THANH THỦY

29. LÂM XUÂN TRƯỜNG

30. LÊ TRUNG TRỰC

31. NGUYỄN TIẾN TRỰC

32. ĐẶNG THỊ BẠCH TUYẾT

33. TRẦN THỊ ANH VŨ

Danh sách Ban Thường vụ Quận ủy

1/ LÂM XUÂN TRƯỜNG – Bí thư

2/ LÊ CÔNG THÀNH – Phó Bí thư Thường trực

3/ NUYỄN VĂN THÀNH – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Quận

4/ PHAN VĂN PHÙNG

5/ ĐẶNG THỊ BẠCH TUYẾT

6/ PHẠM VĂN PHONG

7/ ĐẶNG CÔNG LUẬN

8/ LÊ MINH THẮNG

9/ BÙI VĂN TÂM

10/ TRẦN CÔNG ĐỨC 11/ TRẦN THANH BÌNH

Thông báo