Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ VII (1996 – 2000)

                                          1- TRẦN THANH BÌNH

                                          2- NGUYỄN VĂN CÔNG

                                          3- HUỲNH VĂN CƯỜNG

                                          4- MAI VĂN DŨNG

                                          5- TRẦN CÔNG ĐỨC

                                          6- NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

                                          7- LÊ VŨ HOÀNG

                                          8- LÊ XUÂN HỒNG

                                          9- NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

                                          10- TRƯƠNG THỊ CẨM LAI

                                          11- LÊ HỒNG LIÊM

                                          12- TIÊU KIM LIÊN

                                          13- ĐẶNG CÔNG LUẬN

                                          14- ĐỖ TIẾN LỰC

                                          15- LÝ KIM MAI

                                          16- NGUYỄN THÀNH

                                          17- PHẠM VĂN

                                          18- HUỲNH TRỌNG NGHĨA

                                          19- TRẦN VĂN NGHĨA

                                          20- NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

                                          21- VÕ THỊ NGUYỆT

                                          22- TRẦN XUÂN NÙNG

                                          23- PHẠM VĂN PHONG

                                          24- PHAN VĂN PHÙNG

                                          25- TRẦN HỒI SINH

                                          26- PHẠM THỊ TÂM

                                          27- LÊ CÔNG THÀNH

                                          28- NGUYỄN VĂN THÀNH

                                          29- MAI CHÍ THUẬN

                                          30- PHẠM PHÚ THỰC

                                          31- LÊ THANH THỦY

                                          32- LÊ TRUNG TRỰC

                                          33- LÂM XUÂN TRƯỜNG

                                          34- ĐẶNG THỊ BẠCH TUYẾT

                                          35- NGUYỄN TUẤN VIỆT

Thông báo