Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Diễn văn khai mạc Đại hội

DIỄN VĂN KHAI MẠC

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5, lần thứ IX nhiệm kỳ 2005 – 2010

(do đồng chí Nguyễn Trung Tín – Bí thư Quận ủy đọc)

 

------------

      - Kính thưa các đồng chí cách mạng lão thành, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý.

   

            Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX khai mạc, đây là thời điểm có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2000 - 2005 và lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ X.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các vị khách quý cùng 180 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.500 đảng viên của Đảng bộ về dự đông đủ ngày hôm nay.

 

Về dự Đại hội Đảng bộ Quận 5 hôm nay, chúng ta hân hạnh đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu :

 

- Đồng chí VÕ TRẦN CHÍ - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Đồng chí VÕ VĂN CƯƠNG - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

 

- Đồng chí LÊ THANH HẢI - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 

- Đại hội cũng rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Thành ủy, Sở ngành Thành phố, các đồng chí thành viên Tổ công tác Thành ủy và các đồng chí Thường trực Quận ủy các Quận bạn giáp ranh.

 

Về dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận 5 qua các thời kỳ.

 

Cùng các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực UBND Quận; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VIII đã chuyển công tác.

Các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí Ban liên lạc Cựu tù chính trị; Hội Cựu chiến binh Quận; phóng viên các Báo, Đài tiếng nói nhân dân Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam, Đài phát thanh, Đài Truyền hình Thành phố và 180 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX.

 

Sự có mặt đông đủ của các đồng chí là sự quan tâm cổ vũ to lớn, là nguồn động viên sâu sắc đối với Đảng bộ và nhân dân Quận 5 chúng ta.

 

Xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng tất cả các Đại biểu và các vị khách quý đã đến dự Đại hội.

 

Kính thưa các đồng chí,

 

            Mỗi nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ đều đã để lại dấu ấn rõ nét  đối với quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã kiên trì phấn đấu để đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh quốc phòng, Xây dựng Đảng và kiện toàn hệ thống chính trị … tạo thêm nguồn lực mới cho Quận 5 phát triển, góp phần quan trọng trong phát triển chung của Thành phố. Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Quận có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, chỉ ra những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu cho 5 năm tới.

           

Cũng như các kỳ Đại hội, Đại hội Đảng bộ sẽ tiến hành kiểm điểm sự điều hành chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa mới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng thời bầu Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ Quận tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

 

            Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, nhiều tháng qua toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc những yêu cầu theo Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 41 của Ban thường vụ Thành ủy, Hướng dẫn 37 của Ban tổ chức Trung ương và thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên về tiến hành Đại hội Đảng các cấp, đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ trong thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội X của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội VIII của Đảng bộ Thành phố. Dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ Quận được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Tổ công tác Thành ủy và ý kiến đóng góp của tất cả các cơ sở Đảng trực thuộc, của Mặt trận, Đoàn thể và quần chúng các giới, đặc biệt là những ý kiến tâm huyết của các đồng chí cách mạng lão thành, sự góp ý sâu sắc của Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Thành ủy; qua nhiều lần tu chỉnh Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhất trí thông qua để trình ra Đại hội hôm nay.

 

            Kính thưa các đồng chí,

 

            Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần này là Đại hội tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quận 5 sẽ là một trung tâm thương mại - dịch vụ văn minh hiện đại của Thành phố, góp phần cùng Thành phố xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một Thành phố Xã Hội Chủ Nghĩa văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

 

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, yêu cầu và trọng trách đặt ra cho Đại hội, mong rằng mỗi đại biểu chúng ta sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Đại biểu của mình, đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

 

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX.

 

Kính chúc sức khỏe các đồng chí Đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo