Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 - lần thứ VIII

(Do Đồng chí LÊ CÔNG THÀNH,  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đọc)

        - Kính thưa Đ/c Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư  Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

          Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành phố và các vị khách quý.

          Kính thưa Đại hội

   

            Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII khai mạc, đây là thời điểm có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2000 và lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ IX.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa VII, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các vị khách quý cùng 179 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 4.200 đảng viên của Đảng bộ. Sự có mặt đông đủ của các đồng chí là sự quan tâm cổ vũ to lớn, là nguồn động viên sâu sắc đối với Đảng bộ và nhân dân Quận 5 chúng ta.

Thưa các đồng chí đại biểu,

            Mỗi nhiệm kỳ Đại hội của Đảng bộ đều đã để lại dấu ấn rõ nét  đối với quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã kiên trì phấn đấu để đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh quốc phòng, Xây dựng Đảng và kiện toàn hệ thống chính trị … tạo thêm nguồn lực mới cho Quận 5 phát triển theo đà chung của Thành phố. Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Quận có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, chỉ ra những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu cho 5 năm tới.

            Cũng như các kỳ Đại hội, Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ sẽ tiến hành kiểm điểm sự điều hành chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa mới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng thời bầu Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ Quận tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VII.

           

            Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, hơn 4 tháng qua toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc những yêu cầu theo Chỉ thị 54 của Bộ Chính trị và thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên về tiến hành Đại hội Đảng các cấp, đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ trong thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội IX của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội VII của Đảng bộ Thành phố. Các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ Quận được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của tất cả các cơ sở Đảng trực thuộc, của Mặt trận, Đoàn thể và quần chúng các giới, đặc biệt là những ý kiến tâm huyết của các đồng chí cách mạng lão thành, sự góp ý sâu sắc của Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Thành ủy; qua nhiều lần tu chỉnh Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhất trí thông qua để trình ra Đại hội hôm nay.

            Thưa các đồng chí Đại biểu,

            Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần này là Đại hội tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thành công của Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quận 5 trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa, yêu cầu và trọng trách đặt ra cho Đại hội, tôi mong rằng mỗi đại biểu chúng ta sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Đại biểu của mình, đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí Đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 

Thông báo