Thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 (do đồng chí Nguyễn Hữu Tín – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Bí thư Quận ủy đọc ngày 21/7/2010)

- Kính thưa các Mẹ Việt anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các vị khách quý cùng 243 đại biểu đại diện cho gần 5000 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ X.

Về dự Đại hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu :

- Đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy,

- Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đại hội cũng rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng và các đồng chí thành viên Tổ công tác của Thành ủy.

Về dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận qua các thời kỳ.

- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa IX đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

- Các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí đại diện Ban liên lạc Cựu tù chính trị; Hội Cựu chiến binh; phóng viên các Báo, Đài của Trung ương, Thành phố và Quận 5.

Sự có mặt của các đồng chí là nguồn động viên đối với Đảng bộ và nhân dân Quận 5 chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng tất cả các Đại biểu và các vị khách quý đã đến dự Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã nỗ lực phấn đấu để đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, an ninh quốc phòng được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên… góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố. Đại hội lần thứ X của Đảng bộ, có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, Đại hội sẽ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho 5 năm tới.

Đại hội cũng sẽ tiến hành kiểm điểm sự điều hành chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng thời bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Để chuẩn bị cho Đại hội, toàn Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 55 của Ban Thường vụ Thành ủy và thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên về tiến hành Đại hội Đảng các cấp, đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong thảo luận, góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố và Dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ Quận. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể thành phố, đặc biệt là những ý kiến tâm huyết của các đồng chí cách mạng lão thành và của toàn bộ cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX đã nghiêm túc tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo để trình ra Đại hội hôm nay.

Kính thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ phấn đấu xây dựng Quận 5 ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn và từng bước hiện đại, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại.

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và yêu cầu đặt ra cho Đại hội, mỗi đại biểu chúng ta, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ Đại biểu, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ X.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí Đại biểu. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo