Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Giới thiệu quận 5

Tên cấp ủy: Quận ủy Quận 5

Địa chỉ: 209 An Dương Vương phường 8, Quận 5

Điện thoại: 38550261

Bí thư: Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng

Phó Bí thư Thường trực: chưa có

Phó Bí thư - Chủ tịch: Trương Minh Kiều

Chánh VPQU: Phan Ngọc Phát


 

Trên đường xây dựng và phát triển

Tháng 6/1975 Đảng bộ Quận 5 được thành lập . Tháng 7/1976 các khóm và phường ở Quận 5 được tổ chức lại thành 24 phường.Theo Quyết định số 51-HĐBT ngày 26/4/1986 về việc điều chỉnh lại địa giới hành chính, Quận 5 còn 15 phường như hiện nay, được đánh số từ 1 đến 15, từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc. Đến nay, Đảng bộ Quận đã tổ chức thành công 8 kỳ Đại hội Đảng bộ Quận với những chỉ tiêu năm sau luôn cao hơn năm trước.

Từ năm 1976 đến năm 1980, song song với việc thiết lập chính quyền từ Quận đến cơ sở, Quận đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng để quần chúng nhân dân cùng với chính quyền ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước khôi phục sản xuất, kịp thời phân phát hàng ngàn tấn gạo để cứu trợ cho gia đình nghèo, không để xảy ra nạn đói. Các mặt giáo dục, y tế, văn hóa xã hội cũng được cải tạo theo hướng cách mạng XHCN; phong trào xóa nạn mù chữ được phát động trên toàn Quận; tích cực động viên thanh niên lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới.

Từ năm 1980 đến năm 1987, Quận tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất tập thể phát triển như giao mặt bằng, máy móc, thiết bị... Đi đôi với phong trào khôi phục và phát triển sản xuất, ngành thương nghiệp Quận cũng có bước phát triển mới. Đầu năm 1980 Thành phố phân công phân cấp quản lý thương nghiệp cho Quận. Ngành thương nghiệp Quận dần phát triển về số lượng cơ cấu và quy mô kinh doanh kết hợp với sự phát triển thương nghiệp hợp tác xã của Quận.

Những năm từ 1987 đến 1990, cùng với cả nước thực hiện đổi mới, là giai đoạn Quận chuẩn bị cần thiết cho sự phát triển và tăng trưởng tiếp theo: cơ cấu lại các thành phần kinh tế, sắp xếp lại sản xuất, huy động vốn để đầu tư máy móc, thiết bị, cơ cấu lại ngành nghề và sản phẩm nhằm phát huy thế mạnh truyền thống, phát triển những ngành nghề mới phù hợp với trình độ tay nghề và không gian không được rộng, đặc biệt chú trọng các ngành nghề tạo ra sản phẩm chất lượng cao có thể cạnh tranh... Đây cũng là giai đoạn quan trọng từng bước khắc phục chế độ tập trung quan liêu bao cấp làm trì trệ kìm hãm sản xuất.

Từ năm 1990 đến nay tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt trên 15% với cơ cấu kinh tế chuyển địch theo hướng thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh các chợ truyền thống là thế mạnh của Quận, đã và đang hình thành các khu vực chuyên doanh đường phố và các trung tâm thương mại.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ - TDTT của Quận không ngừng được bảo tồn và xây dựng trên cơ sở phát huy tính ưu việt của hai nền văn hóa Việt – Hoa và các sản phẩm kết hợp của hai nền văn hóa. Trên địa bàn Quận có khoảng 60 di tích lịch sử - cách mạng - kiến trúc nghệ thuật. Hoạt động thể dục thể thao phát triển đều khắp ở 15 phường, nhiều môn đạt thành tích cao trong các kỳ thi các cấp.

Trên địa bàn Quận có các Tôn giáo : Phật giáo, Thiên chúa giáo, Đạo Tin lành, Hồi giáo, Đạo Cao đài. Ngoài Đạo Cao Đài, các Tôn giáo còn lại đều có tín đồ người Việt, Hoa.

Có 60 cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng dân gian gồm: các Chùa, Tịnh xá, Miếu, Đền, Đình, Hội quán, Nhà thờ, Thánh thất…Trong đó Phật giáo chiếm số lượng cơ sở thờ tự nhiều nhất (24 Chùa và Tịnh xá).

Có trên 60 trường học các loại: Mầm non, Phổ thông, Trung học cơ sở, Bổ túc văn hóa, Phổ thông trung học. Ngoài ra trên địa bàn Quận có 5 trường Đại học, Cao đẳng: Đại học Sư Phạm, Đại học Tự Nhiên, Đại học Y Dược, Đại học Dân lập Hùng Vương, Trường Cao đẳng Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2003, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 có nhiều nỗ lực, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2003, tháo gỡ khó khăn, đề ra nhiều chương trình hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều chủ trương biện pháp chấn chỉnh bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt "Năm trật tự kỷ cương - Nếp sống văn minh đô thị”; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh ngày càng đi vào chiều sâu.

Về cơ bản, Quận 5 đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2003. Kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng khá, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 20% so với năm 2002, sản xuất CN - TTCN tăng 15,4% so cùng kỳ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Quận lần thứ VIII, phát triển đa dạng các hình thức kinh doanh; hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất đô thị, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được thực hiện tốt; đưa 100% hộ nghèo ra khỏi chương trình XĐGN và cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí hiện nay của Thành phố, công tác đấu tranh phòng chống ma túy được đẩy mạnh, đến thời điểm hiện nay cơ bản không còn người nghiện ma túy trên địa bàn, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt, nhất là trong thời gian tổ chức SEA Games 22.

Đảng bộ Quận tập trung lãnh đạo xây dựng củng cố nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân được quan tâm đầu tư phát triển ngày càng đi vào chiều sâu; công tác xây dựng lực lượng chính trị và phát triển đảng viên khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được chú trọng tăng cường và được xem là một trong những công tác tập trung của Đảng bộ.

Đảng bộ quận 5

Thông báo