Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ V

Ngày 21 tháng 4 năm 1989

 

Đại hội đại biểu đảng bộ quận 5 lần thứ V đã họp từ ngày 19 đến .  Đại hội đã thảo luận báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 2 năm 1986 – 1988 và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ 2 năm 1989 – 1990; Đại hội đã thảo luận cơ cấu nhân sự và bầu BCH Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ V gồm 32 đồng chí ủy viên chính thức. Qua 3 ngày làm việc Đại hội nhất trí quyết nghị :

1. Tán thành bản báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 1986 – 1988 đã nêu trong nội dung phân tích đánh giá tình hình trong 2 năm qua với những mặt làm được và chưa làm được, cùng những nguyên nhân chủ yếu.

2. Hoàn toàn nhất trí phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2 năm 1989 – 1990 do đ/c Bí thư Quận ủy trình bày trước Đại hội; đồng thời đại hội đã biểu quyết một số chỉ tiêu lớn sau đây :

- Tốc độ phát triển sản xuất CN – TTCN hàng năm tăng 15%.

- Tổng doanh số ngoại thương trên địa bàn 30 triệu USD/R.

- Khẩn trương xây dựng khu trung tâm thương ngiệp dịch vụ An đông, xây dựng khu văn hóa kinh tế tổng hợp Đại Thế Giới và xây dựng 600 căn hộ nhà ở.

- Dành 20% ngân sách cho hoạt động văn hóa xã hội. 2% ngân sách cho công tác khoa học kỹ thuật, 2% ngân sách cho đào tạo quy hoạch đội ngũ cán bộ trong toàn Quận.

- Giải quyết thu nhập hàng tháng trên 100kg gạo/người cho khu vực hành chánh sự nghiệp, lực lượng vũ trang.

3. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ V có trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu chủ yếu trong 2 năm 1989 – 1990.

Đại hội tin tưởng rằng các tầng lớp quần chúng nhân dân, cán bộ công nhân viên và đảng viên trong toàn Quận sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động và sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, nhằm đưa Quận 5 xứng đáng với vị trí trung tâm kinh tế hàng hóa, buôn bán dịch vụ lớn của thành Phố Hồ Chí Minh.        

          

                                          ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 5 LẦN THỨ V

Thông báo