Chủ Nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VI

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VI – vòng 2 họp từ ngày đến quyết nghị :

I. Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 (khóa V) về tổng kết công tác nhiệm kỳ qua, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ VI và các nhiệm vụ chủ yếu 2 năm 1992 – 1993; giao cho Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI căn cứ vào ý kiến đóng góp của Đại hội để hoàn chỉnh thành văn bản chính thức và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ.

II. Thông qua một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội sau đây :

A. Về kinh tế - xã hội,an ninh và quân sự địa phương :

1) Tốc độ tăng giá trị sản lượng hàng năm của sản lượng công nghiệp. tiểu - thủ công nghiệp từ 7% đến 10%.

2) Trong 5 năm tới phấnđấu thay đổi về cơ bản máy móc thiết bị mới cho các xí nghiệp quốc doanh; thành lập một số Hiệp hội ngành hàng sản xứat chính của Quận.

3) Phấn đấu doanh số mua bán hàng năm tăng trên 30%, du lịch trên 40% (không kể yếu tố trượt giá). Tổ chức thí điểm Công ty cổ phần và một số Hiệp hội ngành hàng.

4) Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 20 triệu USD/năm.

5) Trong 2 năm 1992 – 1993 xâydựng mới 1.000 căn hộ (không kể nhà nhân dân xây dựng).

6) Hàng năm giải quyết việc làm cho 4.000 lao động trở lên, trong đó  đảm bảo sắp xếp việc làm cho 100% bộ đội xuất ngũ. Đến năm 1993 dạy nghề cho 10.000 người.

7) Lập quỹ dự trữ từ 300 triệu đồng trổ lên để giải quyết kịp thời các chế độ cho diện chính sách. Cố gắng giữ mức trợ cấp thêm vào lương cho cán bộ, nhân viên hành chánh sự nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng võ trang như hiện nay và từng bước nâng lên tương ứng vối nguồn thu của Quận. Đảm bảo chống dột 100% cho diện chính sách và dân nghèo quá khó khăn.

8) Xóa mù chử từ 800 đến 1.000 người/năm, thực hiện tốt phổ cập cấp I. Thu hút 90% số học sinh trong độ tuổi vào trường lớp.

9) Đến năm 1992 giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn 28%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,25%.

10) Phấn đấu giản 15 – 20% các vụ phạm pháp hìnhsự, giảm 20 – 30% các vụ trọng án. Đảm bảo các nguồn nước phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư, phấn đấu trong 2 năm 1992 – 1993 không có những vụ cháy lớn.

11) Đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân nghĩa vụ quân sự.

B. Về xây dựng Đảng :

12) Phấn đấu đến năm 1993 xóa các cơ sở Đảng yếu kém. Đến năm 1995 thực hiện hoàn tất tiêu chuẩn hóa cán bộ trong toàn Quận.

13) Phấn đấu đến năm 1995 có đảng viên hoặc Chi bộ trong một số cơ sở sản xuất – kinh doanh quan trọng của khu vực ngoài quốc doanh.

14) Trọng năm các đảng viên mới kết nạp phải thông qua chương trình lý luận chính trị phổ thông, đảng viên đang công tác phải thông qua chương trình lý luận trung cấp trở lên.

                                                                                        Quận 5, ngày 26 tháng 11 năm 1991

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 5

LẦN THỨ VI.

Thông báo