Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Phát biểu bế mạc Đại hội

PHÁT BIỂU

của đồng chí Nguyễn Trung Tín, Bí thư Quận ủy

bế mạc Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX - nhiệm kỳ 2005 - 2010

_____________

- Kính thưa : 

-          Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Thành ủy,

-          Thưa các Đồng chí Đại biểu,

-          Thưa toàn thể Đại hội.         

            Qua hơn 3 ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX - Nhiệm kỳ 2005 – 2010 kết thúc thắng lợi. 

            Kết quả nổi bật của Đại hội chúng ta là sự nhất trí cao trên tất cả các vấn đề lớn thuộc về quan điểm, chủ trương và những giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2010. Nhiều ý kiến đóng góp của Đại hội trên cơ sở nghiên cứu đúc kết từ thực tiễn một cách khoa học, đúng quy luật khách quan đã bổ sung cho văn kiện Đại hội Đảng bộ quận và rất bổ ích cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Quận. Kết quả này của Đại hội là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong Quận.

            Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX là 39 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII đảm bảo được tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, đảm bảo được tính liên tục và kế thừa, nhằm thực hiện trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Với những kết quả nói trên chúng ta có thể báo cáo trước toàn Đảng bộ và nhân dân trong Quận là Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX đã thành công tốt đẹp.

            Kính thưa các đồng chí,

            Đại hội thành công có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự quán triệt đầy đủ nội dung tinh thần các Nghị quyết Trung ương, Thành phố và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt Đại hội đã vinh dự được đồng chí Lê Thanh Hải  – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu ý kiến chỉ đạo về định hướng phát triển của Quận. Những ý kiến chỉ đạo góp ý của đồng chí đã giúp cho Đại hội đánh giá, nhìn nhận một cách đầy đủ hơn về tình hình, nhiệm vụ của một Quận trung tâm kinh tế quan trọng của Thành phố và tiếp thêm trí tuệ cho Đảng bộ chúng ta vững bước đi lên theo  sự phát triển chung của Thành phố và cả nước.

            Sự thành công của Đại hội hôm nay sẽ là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với toàn Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong Quận. Kết quả thành công của Đại hội là kết quả của “Ý Đảng, lòng dân”. Đây chính là động lực để đưa các Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống và là niềm tin, là sức mạnh giúp Đảng bộ vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đề ra.

            Đại hội kêu gọi mỗi đảng viên của Đảng bộ dù ở bất cứ lĩnh vực công tác nào và trong mọi hoàn cảnh nào hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động, nói và làm theo nghị quyết, sống trung thực, đoàn kết, nghĩa tình, sát dân, gần dân, quan tâm giải quyết những bức xúc của nhân dân, cương quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, cục bộ, mất đoàn kết. Phát huy quyền làm chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là một cán bộ, đảng viên.

Kính thưa các đồng chí,

            Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ Quận đã được sự quan tâm, theo dõi chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy, Các Sở, Ban ngành Thành phố, sự góp sức của các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đồng chí đảng viên, hưu trí, cựu chiến binh, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong Quận đã góp phần tích cực cho sự thành công của Đại hội hôm nay.

            Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các đồng chí trong Tổ công tác Thành ủy, các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Quận. Cám ơn các đồng chí phóng viên báo, đài đã theo dõi và đưa tin cho Đại hội. Đại hội cũng xin được biểu dương sự nổ lực các bộ phận và các đồng chí được phân công chuẩn bị Đại hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã làm việc tận tụy góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

            Trong niềm hân hoan phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX.

            Xin chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí đại biểu, xin chân thành cảm ơn.

Thông báo