Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phát biểu của Đồng chí LÂM XUÂN TRƯỜNG, Bí thư Quận ủy bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII

(ngày 08/11/2000)

        - Kính thưa : - Đ/c Nguyễn Minh Triết –

                                 Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng,

                                 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

                                 

                              - Đ/c Lê Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

            Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

- Các đồng chí đại diện các Ban Đảng Thành ủy,

                              - Thưa các Đồng chí Đại biểu.          

                              - Thưa toàn thể Đại hội.

            Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII (2000 – 2005).         

            Kết quả nổi bật của Đại hội chúng ta là sự nhất trí rất cao trên tất cả các vấn đề lớn thuộc về quan điểm, chủ trương và những giải pháp trong các nhiệm vụ mục tiêu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới 2001 – 2005. Nhiều ý kiến đóng góp của Đại hội sát với thực tiễn đã bổ sung cho các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận và rất bổ ích cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Quận. Kết quả này của Đại hội là sản phẩm trí tuệ của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong Quận, đó là sự kết hợp với thực hiện và vận dụng sáng tạo những chủ trương đường lối của Đảng.

            Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ VII có đủ năng lực và phẩm chất để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó, thể hiện tính liên tục, kế thừa và tinh thần đổi mới của Đảng bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Với những kết quả nói trên chúng ta có thể báo cáo trước toàn Đảng bộ và nhân dân trong Quận là Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp.

            Kính thưa Đại hội,

            Đại hội thành công có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự quán triệt đầy đủ nội dung tinh thần các Nghị quyết Trung ương, Thành ủy và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt Đại hội đã vinh dự được đồng chí Nguyễn Minh Triết  – Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Thành ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo về định hướng phát triển của Quận, làm rõ thêm những quan điểm chủ trương cụ thể của Đảng và nhấn mạnh những nội dung cần lưu ý để Đại hội quan tâm. Những ý kiến chỉ đạo góp ý của đồng chí đã giúp cho Đại hội đánh giá, nhìn nhận một cách đầy đủ hơn về tình hình nhiệm vụ của một Quận trung tâm kinh tế quan trọng của Thành phố và tiếp thêm trí tuệ cho Đảng bộ chúng ta vững bước đi tới theo đà phát triển chung của Thành phố và cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN.

            Sự thành công của Đại hội hôm nay sẽ là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với toàn Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong Quận, kết quả thành công của Đại hội là kết quả của “Ý Đảng, lòng dân” thể hiện trên các quan điểm, chủ trương định hướng Nghị quyết của Đại hội Đảng luôn xuất phát từ lợi ích của Đảng và của nhân dân. Đây chính là động lực để đưa các Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống và là niềm tin là sức mạnh giúp Đảng bộ vượt qua khó khăn thử thách phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đề ra.

            Kính thưa các đồng chí

            Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ Quận đã được sự quan tâm, theo dõi chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy, Các Sở, Ban ngành Thành phố, sự góp sức của các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí lãnh đạo Quận qua các thời kỳ, các đồng chí đảng viên, hưu trí, cựu chiến binh, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong Quận đã góp phần tích cực cho sự thành công của Đại hội hôm nay.

            Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, các đồng chí trong Tổ công tác Thành ủy, các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân trong Quận. Đại hội cũng xin được biểu dương sự nổ lực các bộ phận và các đồng chí được phân công chuẩn bị Đại hội và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã làm việc tận tụy góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.

              Kính thưa các đồng chí đại biểu

            Trong niềm hân hoan phấn khởi về thành công của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII.

            Xin chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí đại biểu, xin chân thành cảm ơn.

Thông báo