Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phát biểu của Đồng Chí Lê Hồng Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ VII.

(Ngày 13/3/1996)

             Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

             Kính thưa Đại diện Bà mẹ Việt Anh hùng,

             Kính thưa các đồng chí Cách mạng lão thành.

             Kính thưa đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Thường trực Thành ủy.

             Kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương,  Thành phố trú đóng trên địa bàn Quận 5.

             Kính thưa các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương và Ban Đảng của Thành phố, các Sở, Ban, Ngành về tham dự Đại hội Đại biểu Quận 5 hôm nay.

             Kính thưa toàn thể Đại biểu Đại hội Đảng bộ Quận 5 lần thứ VII.

             Qua 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm đúng nguyên tắc của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VII(1996-2000) đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đề ra. Đại hội chúng ta đã thông qua góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Trung ương lần thứ VIII và Đại hội Đại Biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VI. Đại hội cũng đã thảo luận thông qua Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng bộ 5 năm(1991-1995), phương hướng nhiệm vụ 5 năm(1996-2000) trong tình hình mới.

             Kết quả nổi bật của Đại hội chúng ta là sự nhất trí rất cao trên tất cả các vấn đề lớn thuộc về quan điểm, đường lối, chủ trương và giải pháp lớn trong phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của Đảng bộ từ 1996-2000 và những năm sắp tới.

             Kết quả này của Đại hội là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong Quận kết hợp với thực hiện và vận dụng sáng tạo những chủ trương, đường lối của Đảng.

             Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VII và đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI. Với những trọng trách mới vừa thể hiện tính liên tục vừa kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới cán bộ để đáp ứng tình hình mới. Với kết quả nói trên, chúng ta có thể báo cáo với toàn đảng viên và nhân dân toàn Quận : Đại hội Đại Biểu Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ VII đã thành công tốt đẹp.

             Kính thưa Đại hội,

             Đại hội thành công có ý nghĩa to lớn. Đại hộ lần này khong tách rời tinh thần của Nghị quyết Trung ương Đảng và sự chỉ đạo sâu sát của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên góp ý vạch rõ phương hướng, những suy nghĩ mới, những phương hướng hành động mới và giải quyết theo tinh thần mới nhiều vấn đề cụ thể cho Đại hội chúng ta. Đặc biệt Đảng bộ và nhân dân rất xúc động và vinh dự được đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Ủy viên Ban Thường vụ - Thường trực Thành ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh những quan điểm cụ thể của Đảng soi rọi cho chúng ta khắc phục khó khăn, tiếp thêm trí tuệ và sức lực để Đảng bộ chúng ta càng vững vàng mạnh mẽ đi tới theo đà chung của Thành phố và cả nước trong cuộc hành trình đầy khó khăn thử thách nhưng cũng đầy triển vọng lớn.

             Điều làm chúng ta phấn khởi sâu sắc nhất chính là những ý kiến chỉ đạo sáng suốt của trên đã gặp nhau rất khớp với ý kiến đóng góp của đông đảo đảng viên, anh chị em công nhân, trí thức và các tầng lớp nhân dân Quận nhà. Đại hội của chúng ta có quyền tự hào là đã có hàng trăm ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của mình và ngay trong quá trình tiến hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch chúng tôi vẫn còn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của đồng chí, đồng bào các giới Quận nhà sốt sắng gởi đến đóng góp cho Đại hội. Sự quan tâm với tính tích cực chính trị - xã hội của đông đảo đồng bào đồng chí đối với công việc đại hội Đảng bộ là bằng chứng lớn về sự tín nhiệm và ủng hộ của nhân dân, của đồng chí đối với Đảng bộ của chúng ta. Như đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười thường xuyên nhắc nhở “Đại hội Đảng là bàn công việc để lo cho nhân dân”. Đó là phần thưởng cao quí cho cố gắng không mệt mỏi của toàn Đảng bộ trong mấy năm qua, là bài học lớn để bồi bổ mạnh mẽ thêm niềm tin yêu thủy chung và sâu sắc của Đảng bộ đối với nhân dân lao động và các tầng lớp đồng bào yêu nước ở  Quận nhà.

             Xin cho phép tôi thay mặt Đại hội chân thành cảm ơn mỗi đồng chí đồng bào : đồng bào người Kinh cũng như người Hoa đã quan tâm góp ý kiến cho Đại hội, xin tiếp thu những ý kiến đóng góp rất xác đáng, rất xây dựng. Nhiều ý kiến đóng góp đã được phản ảnh trong Nghị quyết của Đại hội và tất cả những ý kiến đồng chí đồng bào đóng góp cụ thể sẽ là căn cứ quan trọng để Quận ủy mới tổ chức thực hiện cải tiến công tác chỉ đạo lãnh đạo hàng ngày và trong cả nhiệm kỳ tới.

             Kính thưa toàn thể Đại hội,

             Đại hội Đảng bộ kết thúc nhưng nhiều phần công việc do Nghị quyết Đại hội đề ra ở các Ngành và ở cơ sở đã triển khai, chúng ta đã bàn khá sâu về giải pháp cụ thể, do đó cần bắt tay ngay vào công việc mới. Vấn đề chính bây giờ là làm, đoàn kết tổ chức thực hiện để có hiểu quả. Cuộc sống không cho phép chần chờ, mong các đồng chí Đại biểu ra về  sẽ cùng với Chi - Đảng bộ cơ sở của mình chấp hành Nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao. Hành động không chậm trễ theo truyền thống năng động, chủ động sáng tạo của Đảng với ý thức kỷ luật tự giác biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống hàng ngày.

             Lao động và đấu tranh thực hiện Nghị quyết là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi công nhân viên chức lao động chân tay và trí óc, mỗi người công dân yêu nước chung sức chung lòng bảo vệ và xây dựng đời sống của chính mình. Ý thức được trách nhiệm to lớn của Quận 5 đối với thành phố và cả nước, đối với hiện tại và tương lai của Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đại hội chúng ta quyết không phụ lòng tin của Ban Thường vụ Thành ủy, mà đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn đã trực tiếp phát biểu với Đại hội.

             Kính thưa Đại hội,

             Trong suốt nhiệm kỳ VI của Quận Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng ngoài những nguyên nhân khách quan, chủ quan như Đại hội chúng ta đã nhận định có nguyên nhân hết sức quan trọng là sự lãnh đạo đoàn kết thống nhất của Ban Chấp hành và từng Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa VI. Những đồng chí chúng ta ý thức một cách sâu sắc rằng tham gia vào cấp ủy trách nhiệm càng nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân, và do đó trong quá trình vừa qua các đồng chí đã đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và đặc biệt trong Đại hội hôm nay do yêu cầu chuyển công tác và yêu cầu đào tạo lớp cán bộ kế thừa sắp tới, cho nên một số đồng chí đã rút khỏi Ban Chấp hành Quận Đảng bộ khóa VII như :

             - Đồng chí Nguyễn Hải Kim - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa VI, là đồng chí Quận ủy viên lâu đời nhất và có thể nói là liên tục qua các nhiệm kỳ của Quận Đảng bộ. Người đồng chí, người chị rất bản lĩnh, mẫu mực kiên quyết có trách nhiệm trong mọi công việc được giao của Đảng.

             - Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Quận ủy viên – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Quận và các đồng chí Nhơn Ngọc Thạnh, đồng chí Tống Hải Triều, đồng chí Lưu Kim Hoa, đồng chí Nguyễn Đình Tân, là những đồng chí Quận ủy viên luôn tận tâm với công tác và có những cống hiến nhất định cho Quận 5 chúng ta trong nhiều thời gian vừa qua. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể Đại hội, tôi xin trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Hải Kim và các đồng chí Quận ủy viên vừa nêu trên, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên vị trí mới của mình. Xin thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin kính mời đồng chí Lâm Xuân Trường, đồng chí Nguyễn Thành Nam, đồng chí Trần Hồi Sinh, đồng chí Lý Kim Mai, đồng chí Huỳnh Trọng Nghĩa, đồng chí Lê Công Thành lên tặng hoa cho các đồng chí :

             1. Đồng chí Nguyễn Hải Kim.

             2. Đồng chí Bùi Thanh Sơn.

             3. Đồng chí Nhơn Ngọc Thạnh.

             4. Đồng chí Tống Hải Triều.

             5. Đồng chí Lưu Kim Hoa.

             6. Đồng chí Nguyễn Đình Tân.

             Kính thưa Đại hội,

             Đại hội chúg ta chân thành cảm ơn sự lãnh đạo của Thành ủy, của các Ban Đảng Thành phố, các Sở, Ban, Ngành Thành phố, cám ơn sự có mặt các đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Cách mạng lão thành, đại diện các cơ quan Trung ương và Thành phố trú đóng trên địa bàn, các phóng viên báo đài Trung ương, Thành phố và Quận đã quan tâm đến tham dự và giúp đỡ cho Đại hội của chúng ta thêm khí thế và nhiều ý nghĩa. Xin nhiệt liệt hoan nghênh.

             - Đại hội chúng ta cũng nhiệt liệt biểu dương và cám ơn tất cả anh chị em các cơ quan liên quan đã không quản khó khăn nhọc nhằn tận tình phục vụ bảo đảm cho thành công của Đại hội.

             Xin chúc các đồng chí đại biểu khỏe mạnh.

             Tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố Đại hội Đảng bộ Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII thành công và bế mạc.

Thông báo