Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Phát biểu của đồng chí LÊ THANH HẢI, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX (ngày 27/9/2005)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa Đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 5.

Kính thưa Đồng chí Võ Văn Cương, Phó Bí thư Thành ủy,

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Lão thành Cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Quận 5 qua các thời kỳ,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Hôm nay tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ IX, một địa bàn có vị trí rất quan trọng đối với Thành phố chúng ta. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội, xin gởi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Quận 5 qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu về dự Đại hội những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Quận 5 có vị trí rất quan trọng, là một trong những Quận có tiềm lực kinh tế Thành phố, luôn đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển của Thành phố.

Trong 5 năm qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn trong nước; Đảng bộ và nhân dân Quận 5 luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa quận nhà phát triển đi lên, đạt được những thành tựu rất quan trọng : Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VIII đề ra, trong đó có những chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp cùng với đẩy mạnh công tác quy hoạch; thực hiện các chương trình xây dựng nhà ở; chương trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, huy động nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của nhân dân. Nhiều công trình kinh tế, công trình phúc lợi đã đưa vào sử dụng có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, Quận 5 luôn giữ vững được sự ổn định về an ninh – chính trị, trật tự - an toàn xã hội và thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội như : giải quyết việc làm, giáo dục, dạy nghề, chữa bệnh cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc những người có công với cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; đời sống văn hóa của nhân dân trong Quận từng bước được nâng cao; mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát triển sâu rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tốt, nhất là công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở khu vực kinh tế dân doanh và địa bàn dân cư.

Điều có ý nghĩa quan trọng hơn là qua những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ Quận rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Đó là, Đảng bộ đã luôn phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, gắn xây dựng Đảng với việc giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân; biết dựa vào dân, đoàn kết rộng rãi đồng bào các giới, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, người Việt, người Hoa và nhất là sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí Lão thành cách mạng, các cán bộ hưu trí cùng gánh vác, chia sẻ trách nhiệm với địa phương để có được những thành quả hôm nay.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương truyền thống, tinh thần đoàn kết và đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã đạt được trong những năm qua.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Chúng ta vui mừng trước những thắng lợi đã đạt được, đồng thời cũng nhìn nhận một cách thẳng thắn những mặt yếu kém, tồn tại của quận : Kinh tế tuy có tăng trưởng, nhưng chưa tương xứng với vai trò, vị trí, tiềm năng, thế mạnh của quận, với ngành mũi nhọn là thương mại - dịch vụ. Các công trình đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ thực hiện còn chậm; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; trật tự, kỷ cương trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đôi lúc còn lỏng lẻo.

Công tác xây dựng Đảng tuy có đạt được những kết quả tích cực, cuộc vận động chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến; nhưng, nhìn chung vẫn còn hạn chế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nội dung, phương thức nghiên cứu, học tập chưa thật sự hấp dẫn, nên hiệu quả chưa cao; đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng còn yếu và thiếu, phần lớn cán bộ cơ sở đều kiêm nhiệm. Vai trò lãnh đạo của một số Cấp ủy Đảng cơ sở chưa đạt yêu cầu, thiếu sâu sát, kịp thời; công tác đấu tranh xây dựng nội bộ, thực hiện chế độ phê bình và tự phê bình đạt kết quả chưa cao.

Đó là những điểm yếu mà Đảng bộ Quận 5 cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Quá trình chuẩn bị Đại hội, Quận ủy Quận 5 đã tranh thủ lắng nghe ý kiến của các ngành, các cấp từ cơ sở đến quận và thành phố đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội; trên cơ sở đó, các báo cáo trình bày tại Đại hội đã tập hợp được trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân trong quận, đánh giá đúng thực chất tình hình trong nhiệm kỳ qua và định hướng cho sự phát triển mạnh hơn của quận trong nhiệm kỳ mới. Tôi thống nhất với nội dung Báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Trong những năm sắp tới, thời cơ, thuận lợi đan xen với những khó khăn. thách thức, nhất là khi nước ta phải thực hiện đầy đủ cam kết AFTA và gia nhập WTO, việc cạnh tranh trong kinh tế sẽ diễn ra hết sức gay gắt; bốn nguy cơ mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VII tổng kết đến nay vẫn còn giá trị. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Quận 5 càng phải nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm quan trọng của quận để đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của Thành phố và của cả nước.

Là một cán bộ có quá trình công tác và trưởng thành tại quận nhà, là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được đồng bào cử tri trong Quận bầu và đang giữ trách nhiệm điều hành công việc của Ủy ban Nhân dân Thành phố; xuất phát từ tình cảm thân thiết, gắn bó và có quá trình theo dõi Quận 5 trong thời gian qua, tôi xin đóng góp với Đại hội một số vấn đề cần quan tâm :

Thứ nhất : Báo cáo Chính trị của Quận đã đề ra cơ cấu kinh tế của Quận là : Thương mại - dịch vụ và sản xuất công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu : “Xây dựng Quận 5 là một trung tâm thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại của thành phố” là đúng đắn và phù hợp. Quận 5 là một địa bàn giàu tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là kinh doanh thương mại - dịch vụ. Phát triển kinh tế Quận 5 phải nắm vững những thế mạnh này, cần tập trung đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt để có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững với những ngành, những sản phẩm có sức cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá cả.

Quận 5 cần phát huy hiệu quả cao hơn vai trò của một trung tâm thương mại - dịch vụ, kết hợp giữa lưu thông hàng hóa bán buôn với bán lẻ; kết hợp giữa loại hình thợ truyền thống với loại hình trung tâm, siêu thị văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động dịch vụ thương mại; nhằm trước hết là phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, phục vụ và nâng cao hơn nữa chất lượng sống nhân dân; đưa hàng hóa, dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, tiện lợi, giá cả phù hợp, không chỉ cho nhân dân Quận 5 mà cho cả thành phố và các địa phương khác. Trong đó, việc tập trung đầu tư hình thành những loại hình dịch vụ cao cấp như tài chính – ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, y tế cao cấp, v.v... cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các sở - ngành chức năng thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng cao.

Trong sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp, phải đặc biệt chú trọng khuyến khích đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, sớm khắc phục tình trạng công nghệ lạc hậu, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và truyền thống của Quận. Điều quan trọng trong thời gian tới, khi nước ta hội nhập kinh tế quốc tế là những ngành, những sản phẩm này phải được cải tiến mạnh về yêu cầu sản xuất với công nghệ cao, để có đủ sức cạnh tranh cả thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai, là một địa bàn trung tâm thành phố với diện tích hơn 4 km2, dân số gần 200.000 người, mật độ dân cư cao, khách vãng lai đông đúc. Công tác quản lý đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo trật tự, kỷ cương đặt ra cho quận nhiều vấn đề cần quan tâm, từ công tác quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đến trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội... Phải có các phương án, giải pháp đồng bộ, chặt chẽ và kiên quyết để xây dựng quận thực sự có môi trường sống, kinh doanh lành mạnh, an toàn, văn hóa, văn minh.

Một căn cứ quan trọng hàng đầu để quản lý đô thị là phải thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Vừa qua, quận đã lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và có nhiều cố gắng thực hiện quản lý và xây dựng theo quy hoạch; song, cần thiết phải có sự nghiên cứu để điều chỉnh cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời với quy hoạch chi tiết 1/2000, quận phải khẩn trương xây dựng thiết kế đô thị (1/500), ưu tiên cho những địa bàn trung tâm và thực hiện bằng nhiều giải pháp tổng hợp, kể cả thuê chuyên gia, tư vấn nước ngoài. Đó, là cơ sở để cụ thể hóa các giải pháp và thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị.

Trong quá trình cải tạo, chỉnh trang, quận phải đảm bảo nguyên tắc giữ gìn giá trị kiến trúc và cảnh quan đô thị; đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn đô thị về diện tích đất giao thông, đất ở, mật độ cây xanh, đất để đầu tư các công trình cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục, v.v... Với mục tiêu là Quận 5 không chỉ phát triển kinh tế, thu nhập của người dân ngày càng cao; mà Quận 5 còn phải ngày càng thông thoáng, nhiều cây xanh, sạch đẹp, vệ sinh, trật tự; đời sống văn hóa ngày càng cao. Đó mới đúng nghĩa là chăm lo chất lượng sống cho nhân dân mà từ Cấp ủy Đảng, các Cấp chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể phải ra sức thực hiện.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với cải cách hành chính. Quận 5 là một trong những quận đầu tiên được thành phố chọn làm thí điểm cải cách theo cơ chế “một cửa, một dấu”; trong thời gian qua, Quận đã có nhiều cố gắng thực hiện cải cách hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ tới, quận đã đề ra nhiệm vụ nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước mà Báo cáo Chính trị đã nêu là rất tốt. Vấn đề trọng tâm là, để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của Chính quyền từ Quận đến Phường, cần phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục, quy trình xử lý, giải quyết công việc , đặc biệt là phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; thường xuyên chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức có “tầm”, có “tâm”, vừa nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, thạo việc; vừa công tâm, có trách nhiệm và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, tháo gở khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp. Tăng cường hiệu lực giám sát, kiểm tra của các cơ quan dân cử và xây dựng quy chế đảm bảo sự kiểm soát của nhân dân đối với cơ quan và công chức Nhà nước. Phấn đấu xây dựng Chính quyền từ quận đến phường thực sự trong sạch, vững mạnh; là Chính quyền của dân, do dân, vì dân. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đi vào thực chất và thực sự phát huy hiệu quả.

Thứ tư, cùng với phát triển kinh tế, quận cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nhà ở, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung thực hiện tốt việc chăm sóc đời sống vật chất và văn hóa những người có công với Cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí Lão thành Cách mạng, cán bộ hưu trí; chăm lo cho người nghèo, trẻ em, người già không nơi nương tựa, người tàn tật, v.v... Thời gian qua, các đồng chí đã tập trung làm tốt công tác này; song, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, quận cần thực hiện tốt hơn nữa, nâng cao hơn nữa. Cấp ủy, Chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở cần sâu sát, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân nghèo khó của từng hộ nghèo để có biện pháp và kế hoạch giúp đỡ cụ thể, thiết thực và kịp thời. Là một Quận giàu tiềm năng và kinh tế phát triển, do đó các đồng chí phải xác định rõ mục tiêu, kế hoạch xóa hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố để thực hiện cao hơn và nhanh hơn so với các địa phương khác; giảm và hạn chế dần sự phân hóa giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư.

Thứ năm, một vấn đề có ý nghĩa quyết định và then chốt là phải xây dựng Đảng bộ Quận 5 thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ IX của Quận đề ra.

Đảng bộ các cấp cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; phát huy vai trò của Mặt trận và các Đoàn thể, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đặc biệt luôn quan tâm công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Tất cả cán bộ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể và cả hội viên, đoàn viên đều phải làm công tác dân vận. Trao đổi bàn bạc với dân, đặt kế hoạch xây dựng phường, khu dân cư, làm cho đời sống mọi mặt cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - trật tự ở địa bàn dân cư và từng hộ gia đình ngày càng tốt hơn. Công khai cho dân biết những công việc của địa phương, những vấn đề liên quan đến lợi ích trực tiếp của người dân. Các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư khiếu nại - tố cáo, cần tập trung thời gian và sức lực để giải quyết nhanh, có kết luận và thông báo cho người khiếu nại - tố cáo, đúng quy định của pháp luật. Cần thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nuớc, chăm lo đồng bào có đạo, người Việt cũng như người Hoa.

Đảng bộ các cấp, các Cấp ủy, Chi bộ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư để góp phần lãnh đạo thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Để tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra; Đại hội cần lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành mới của Đảng bộ. Trước tiên từng thành viên trong Ban Chấp hành phải bảo đảm tiêu chuẩn được quy định theo Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX). Từng thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2005 – 2010 phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa Xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có đạo đức cách mạng trong sáng, có lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; không quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; có trình độ, năng lực, sức khỏe; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt dân chủ; có phong cách, phương pháp công tác tốt.

Trong giai đoạn hiện nay, mỗi ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận phải nhất trí cao với đường lối, quan điểm của đảng, chống các biểu hiện cục bộ, bè phái, cơ hội, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái. Bản thân và gia đình phải gương mẫu, không lợi dụng chức quyền để vụ lợi; không tham nhũng và phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, chống quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, cấp ủy viên cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của quận, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng Cấp ủy. Trong Ban Chấp hành Đảng bộ quận cần đảm bảo cả 3 độ tuổi, hết sức chú ý các đồng chí trong quy hoạch, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo theo các tỷ lệ quy định.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 5 lần thứ IX diễn ra trong khí thế cả nước và thành phố thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và đặc biệt trong niềm vui, phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân thành phố chúng ta vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng”. Đó là niềm tự hào, là vinh dự ; đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố chúng ta. Với lòng tin tưởng vào sự nghiệp Cách mạng và công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; với truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình; với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và lòng tin vào tương lai phát triển của quận 5; Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, nhất định Đại hội chúng ta sẽ lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong quận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX của quận đề ra và có những đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Anh hùng, vững bước đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cách mạng, các đồng chí lãnh đạo quận qua các thời kỳ và các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Thông báo