Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

(Ngày 07/11/2000)              

               Kính thưa các đồng chí cách mạng lão thành,

               Kính thưa đồng chí Võ Trần Chí,

               Kính thưa các đồng chí khách quý,

               Kính thưa các đồng chí đại biểu,

            Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VIII, một địa bàn có vị trí quan trọng đối với Thành phố chúng ta. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

            Thưa các đồng chí

            Quá trình chuẩn bị Đại hội vừa qua, Quận ủy Quận 5 đã tranh thủ lắng nghe ý kiến của các ngành, các cấp từ cơ sở đến Quận và Thành phố đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội. Vì vậy, tôi thống nhất với những nội dung báo cáo do đồng chí Bí thư Quận ủy đã trình bày.

Chúng ta khẳng định 5 năm qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã đoàn kết, phấn đấu đưa Quận nhà đi lên đạt những thành tựu quan trọng : Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VII đề ra. Cùng với phát triển kinh tế, Quận 5 luôn giữ được ổn định và thực hiện khá tốt các vấn đề xã hội, nổi bật là chương trình cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị. Nhiều công trình kinh tế, phúc lợi xã hội đã đưa vào sử dụng có ý nghĩa cả về kinh tế - chính trị - xã hội. Quận thường xuyên chăm lo, giải quyết việc làm, dạy nghề, việc học hành, chữa bệnh cho nhân dân, quan tâm xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ những người có công với cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hoạt động từ thiện … có nhiều hoạt động vượt ra ngoài ranh giới của Quận 5 và Thành phố Hồ Chí Minh, để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp với nhiều địa phương khác.

            Đạt được những thành tựu nêu trên, Đại hội đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu trong đó có một kinh nghiệm hết sức quan trọng cần phải được khẳng định và nhân lên. Đó là, Đảng bộ biết dựa vào dân, đoàn kết rộng rãi đồng bào các giới, công nhân, trí thức, các nhà công thương, thanh niên, phụ nữ, các cụ phụ lão, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, người Việt, người Hoa và đặc biệt là sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí cách mạng lão thành, các cán bộ hưu trí cùng gánh vác chia sẻ trách nhiệm với địa phương để có được những thành quả hôm nay.

            Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi nhiệt liệt biểu dương truyền thống kiên cường, tinh thần đoàn kết và những kết quả to lớn của Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã đạt được trong những năm qua.

            Thưa các đồng chí,

            Chúng ta vui mừng trước những thắng lợi đã đạt được, đồng thời cũng nhìn nhận một cách thẳng thắn những mặt yếu kém, tồn tại của Quận nhà: kinh tế tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với vai trò của Quận và yêu cầu của Thành phố. Việc quản lý Nhà nước còn nhiều yếu kém. Trật tự, kỷ cương trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội vẫn còn lỏng lẻo. Nhiều vấn đề bức xúc, gay gắt chậm được giải quyết.

Công tác Xây dựng Đảng tuy có đạt được một số kết quả tích cực, cuộc vận động chỉnh đốn Đảng có những chuyển biến nhất định, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế : Một bộ phận cán bộ đảng viên sa sút lý tưởng, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng đối với nhân dân. Vai trò lãnh đạo của một số Cấp ủy Đảng và chất lượng đảng viên còn yếu. Tính chiến đấu của tổ chức Đảng chưa cao. Tình trạng mất đoàn kết nội bộ còn xảy ra ở một vài cơ sở Đảng … Đó phải chăng là những điểm yếu mà Đảng bộ Quận 5 cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới?

            Thưa các đồng chí,

           

            Năm năm tới là thời kỳ mở đầu của thế kỷ mới, của thiên niên kỷ mới với những hoài bão ước mơ to lớn của cả loài người cùng với sự phát triển vượt bật của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, kinh tế tri thức … thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn cũng không ít. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Quận 5 có trách nhiệm quan trọng đóng góp vào sự phát triển của Thành phố và của cả nước. Tôi xin lưu ý và nhấn mạnh một số điểm sau đây:

            Thứ nhất, Quận 5 có vị trí rất quan trọng là một trong những trung tâm kinh tế của Thành phố, luôn đứng trong hàng ngũ những địa phương đi đầu trong quá trình đổi mới và góp phần tác động tích cực cho sự ổn định phát triển kinh tế của Thành phố. Quận 5 là một địa bàn giàu tiềm năng, có giá trị kinh tế lớn về nhiều mặt, đặc biệt là sản xuất và kinh doanh. Phát triển kinh tế Quận 5 phải nắm vững thế mạnh này. Phải tập trung đầu tư để có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững với những ngành, những sản phẩm có sức cạnh tranh cao, tạo ra những sản phẩm hàng hóa phong phú, đa dạng về chủng loại, với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Phải đặc biệt chú trọng trang bị lại, đổi mới thiết bị công nghệ, sớm khắc phục tình trạng công nghệ lạc hậu, mở rộng thị phần xuất khẩu đối với các sản phẩm chủ lực và truyền thống của Quận. Phải tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản phẩm và dịch vụ. Chuyển dần những loại sản phẩm công nghệ thấp, sử dụng nhiều lao động ra ngoại vi Thành phố. Làm được như vậy, sẽ bảo đảm dân số của Quận 5 có quy mô vừa phải, tránh tình trạng tập trung quá mức gây ra nhiều vấn đề phức tạp về điều kiện sinh hoạt, về giao thông công cộng, về bảo vệ môi sinh, đặc biệt là các vấn đề xã hội. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động dịch vụ thương mại, một thế mạnh  đặc biệt của Quận 5 nhằm trước hết là phục vụ sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân, đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng, tiện lợi, giá cả hợp lý.

            Thứ hai, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với cải cách hành chính. Quận 5 được Thành phố chọn làm thí điểm cải cách  một bước nền hành chính, bước đầu đã có được một số kinh nghiệm, sẽ tiếp tục thực hiện. Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của Chính quyền từ Quận đến Phường cần phải cải cách căn bản thủ tục hành chính, quy định rõ quyền hạn và ban hành thủ tục; giảm bớt những việc phải xin phép, loại bỏ những thủ tục phiền hà, công khai các thủ tục tiếp nhận, giải quyết công việc của dân. Phải đưa vào nền nếp chế độ kế toán, kiểm toán và tài chánh công khai, chế độ kiểm tra giám sát chi tiêu công quỹ, ngăn chặn tệ sử dụng tùy tiện của cải Nhà nước. Tiếp tục tách chức năng quản lý Nhà nước với quản lý sản xuất - kinh doanh. Cấp Quận chỉ làm quản lý hành chính Nhà nước, không làm chủ quản các doanh nghiệp Nhà nước, trừ doanh nghiệp công ích. Tăng cường hiệu lực giám sát, kiểm tra của các cơ quan dân cử và xây dựng quy chế bảo đảm sự kiểm soát của dân đối với cơ quan và công chức Nhà nước. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ công chức thoái hóa, biến chất, nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân ra khỏi bộ máy Nhà nước. Phấn đấu xây dựng chính quyền từ Quận đến Phường thật sự trong sạch, vững mạnh; là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để cơ chế “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra “ thực sự phát huy hiệu quả.

           

            Thứ ba, cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội, nâng cao trình độ dân trí và sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, nhà ở, ngăn chặn tệ nạn xã hội. Tập trung chăm lo cho các đối tượng nghèo, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người tàn tật … Đảng bộ, các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần những người có công với cách mạng, các đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí thể hiện tốt đạo lý của dân tộc Việt Nam “ uống nước nhớ nguồn”, “ăn trái nhớ người trồng cây”. Những hoạt động từ thiện mang tính nhân đạo vốn là truyền thống quý báu của nhân dân ta cần được phát huy, đó là trách nhiệm, là đạo lý,  lương tâm của mỗi chúng ta. Vấn đề lớn nổi lên hiện nay là phải kết hợp tốt “xây và chống”, vừa phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các hoạt động xã hội, vừa chống và kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn trước hết là ma tuý, mại dâm, gắn liền với hiểm họa lây nhiễm HIV/AIDS, ngăn chặn văn hóa đồi trụy, độc hại. Việc mở rộng quan hệ với bên ngoài đòi hỏi phải tạo nên sức đề kháng của xã hội, phòng và chống các tệ nạn đó, trước hết từ gia đình, trường học rồi đến cơ quan, xí nghiệp, các đoàn thể và toàn xã hội.

Thứ tư, Đảng bộ phải đặc biệt quan tâm đến công tác Dân vận, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Bác căn dặn chúng ta rằng :

“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.

  Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.

  Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.

  Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân.

  Chính quyền từ Xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra.

  Đoàn thể từ Trung ương đến Xã do dân tổ chức nên.

  Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”

Làm theo tư tưởng của Bác, Đảng ta đã có Nghị quyết về công tác Dân vận. Vừa qua, đồng chí Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đã có bài viết “ Nhớ ngày 15 tháng 10 “ nhắc nhở chúng ta học tập và làm theo những lời Bác Hồ dạy. Tôi đề nghị tất cả cán bộ Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể và tất cả hội viên, đoàn viên đều phải làm công tác Dân vận. Phải bàn bạc với dân, đặt kế hoạch xây dựng Phường, khu dân cư  làm cho đời sống mọi mặt cả kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương và từng hộ gia đình khá hơn. Trong các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp thì bàn bạc dân chủ với cán bộ, công nhân viên. Báo cáo công khai cho dân biết những công việc của địa phương, những vấn đề liên quan đến lợi ích trực tiếp của người dân. Các cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn, thư khiếu nại - tố cáo, cố gắng tập trung thời gian và sức lực để sớm có kết luận và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo... Cần thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước, chăm lo đồng bào có đạo, người Việt cũng như người Hoa. Đảng bộ phải lãnh đạo chặt chẽ công tác quân sự địa phương, an ninh chính trị trật tự xã hội, giáo dục đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình“ của các thế lực thù địch.       

Thứ năm, một vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng Đảng bộ Quận 5 thật trong sạch vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII. Chúng ta đã có nhiều Nghị quyết về vấn đề này. Ở đây tôi lưu ý mấy việc :


- Cốt lõi của công tác xây dựng Đảng là cán bộ. Bác Hồ đã từng dạy : “Muốn xây dựng Chủ nghĩa Xã hội phải có con người Xã hội Chủ nghĩa”. Vì vậy Quận phải có kế hoạch đào tạo, kiên quyết đào tạo, liên tục đào tạo một đội ngũ cán bộ, đáp ứng kịp yêu cầu tình hình nhiệm vụ của giai đoạn mới, cán bộ phải có năng lực phẩm chất và cái tâm trong sáng, thật sự vì dân, vì nước.


- Phải tích cực xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng ở Phường, Xí nghiệp, Công ty, Trường học, Cơ quan, đơn vị tất cả đều mạnh. Đây chính là nền tảng của Đảng, là nơi tiếp cận với dân. Nếu cán bộ, đảng viên ở cơ sở được nhân dân yêu mến, tín nhiệm, cùng với dân bàn bạc, giải quyết những công việc bức xúc ở địa bàn thì dù khó khăn đến mấy cũng sẽ làm được. Qua đó, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Đảng với dân, dân kiểm tra góp ý cho cán bộ, đảng viên. Có vậy thì Chi bộ, Đảng bộ cơ sở sẽ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Thưa các đồng chí

Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Quận 5 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Quận nhà. Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Nghị quyết và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VIII xứng đáng với sự mong đợi, niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong Quận.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chúc sức khỏe đồng chí Võ Trần Chí, các đồng chí cách mạng lão thành và toàn thể Đại biểu.

Xin cám ơn các đồng chí.

Thông báo