Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Phát biểu của Đồng Chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Thường trực Thành ủy

(Ngày 12 – 3 – 1996)

             THƯA CÁC BÀ MẸ VIỆT ANH HÙNG,

             THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ CÁCH MẠNG LÃO THÀNH,

             THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ KHÁCH QUÝ,

             THƯA CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẠI BIỂU.

            

             Hôm nay tôi rất vui mừng được thay mặt cho Ban Thường vụ Thành ủy về sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ VII. Thay mặt Thành ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội và bày tỏ tình cảm quý mến, niềm tin cậy và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các mẹ, các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí xin gởi lời thăm hỏi đến toàn Đảng bộ, đến nhân dân Quận 5.

             Thưa các đồng chí,

             Báo cáo chính trị do đồng chí Bí thư vừa trình bày đã nêu khá đầy đủ và toàn diện những thành tựu cũng như những tồn tại của Đảng bộ.

             Hơn 5 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Quận 5 đã đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI đề ra. Từ năm 1991 đến nay, nền kinh tế có nhiều thay đổi theo hướng năng động và đa dạng, sản xuất – kinh doanh tiếp tục phát triển. Công nghiệp quốc doanh trên địa bàn được củng cố, sắp xếp lại, đầu tư thêm vốn và trang thiết bị tạo điều kiện cho nhiều đơn vị làm ăn có lãi, từng bước thích nghi với cơ chế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

             Dịch vụ thương mại, giao lưu hàng hóa phát triển khá mạnh. Thu chi ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước, nhờ vậy có thêm điều kiện đầu tư cho việc cải tạo, xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bộ mặt đô thị ở Quận 5 ngày càng khang trang hơn. Đời sống dân cư trên địa bàn không ngừng được cải thiện, tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định.

             Cùng với phát triển kinh tế, Quận 5 đã thực hiện khá tốt nhiều vấn đề xã hội và chính sách xã hội, nổi bật là chương trình cải tạo xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị. Nhiều công trình kinh tế, phúc lợi xã hội đã đưa vào sử dụng có ý nghĩa cả về kinh tế và chính trị và đang là mô hình như chương trình nhà ở cho nhân dân lao động nghèo với phương châm “lấy công trình nuôi công, lấy nhà nuôi nhà”. Các trung tâm thương mại dịch vụ du lịch có quy mô tương đối lớn như An Đông, Đồng Khánh, Hòa Bình, các công trình phúc lợi chỉnh trang tu bổ đường xá, công viên, tiểu đảo, cải tạo xây dựng trường học, trung tâm y tế, nhà văn hóa thiếu nhi, câu lạc bộ hưu trí, v.v… đang phát huy tác dụng. Về chính sách xã hội, Đảng bộ Quận đã thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình diện chính sách, các đồng chí cách mạng lão thành, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí, những gia đình quá khó khăn được chu đáo. Những việc làm thiệt thực trên phù hợp với nguyện vọng, lợi ích, nhu cầu chính đáng của nhân dân đang trở tàhnh những nét đẹp trong đời sống xã hội, thể hiện cao tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, của chính quyền đối với nhân dân và đã có tác dụng khơi dậy tiềm năng to lớn từ nhân dân, tăng cường mối quan hệ “máu thịt” giữa dân với Đảng.

             Trong những năm qua Đảng bộ Quận 5 đã có nhiều cố gắng trong chăm lo công tác xây dựng Đảng, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần tăng cường mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kết quả bước đầu của công tác cải cách một bước nền hành chính ở Quận đã làm cho hiệu lực quản lý của Nhà nước được nâng cao và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày được cải thiện.

             Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Quận 5 đã đạt được và mong rằng Đảng bộ, nhân dân Quận 5, đồng bào Việt cũng như Hoa, tiếp tục phấn đấu cùng với nhân dân thành phố và cả nước đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

             Thưa các đồng chí,

              Những thành tựu tiến bộ mà Quận 5 đạt được trong những năm qua rất đáng tran trọng. Đó là thành tích của nhân dân và Đảng bộ Quận 5, trong đó có sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành thành phố và Trung ương. Chúng ta tự hào với những gì đã đạt được nhưng phải nhận thức rằng vẫn còn khoảng cách khá xa so với yêu cầu của nhiệm vụ, so với tiềm lực dồi dào và phong phú của địa bàn này mà chúng ta chưa khai thác được bao nhiêu, do đó chúng ta không được chủ quan thỏa mãn, mà phải trăn trở ngày đêm để khắc phục những yếu kém, đề phòng và khắc phục các nguy cơ, khiêm tốn học tập những mô hình tốt ở các nơi khác và đặc biệt quan trọng là phải lắng nghe ý kiến xây dựng của các tầng lớp đồng bào trên địa bàn, của các đồng chí cách mạng lão thành, hưu trí, cựu chiến binh để đạt được nhiều kết quả cao hơn.

             Xin các đồng chí lưu ý các vấn đề sau đây :

             - Nền kinh tế Quận 5 có phát triển khá nhưng chưa đi vào thế ổn định vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của một địa bàn có rất nhiều lợi thế về kinh tế hàng hóa, vốn liếng, tay nghề. Về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn, trên một số lĩnh vực trọng yếu như quản lý sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, các hoạt động thương mại, dịch vụ, văn hóa, xã hội, môi sinh môi trường… còn nhiều sơ hở yếu kém. Còn lúng túng trong việc huy động vốn trong và ngơài nước để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Trật tự vệ sinh công cộng chuyển biến chậm, sự phân hóa giàu nghèo diễn ra với khoảng cách ngày càng rộng, tình trạng thiếu công ăn việc làm vẫn còn là vấn đề bức xúc. Tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, tệ nạn xã hội… vẫn đang là những vấn đề đáng quan tâm và cần có biện pháp tích cực khắc phục.

             - Công tác xây dựng Đảng tuy đạt một số tiến bộ, những còn hạn chế. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chất lượng đảng viên chưa đáp ứng được với yêu cầu trong tình hình đổi mới. Công tác quản lý đảng viên, kiểm tra Đảng  còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời có những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa, giáo dục, xử lý đảng viên vi phạm. Còn một bộ phận đảng viên phát ngôn tùy tiện, thiếu tinh thần xây dựng, ít chịu khó rèn luyện, học tập trau dồi nâng cao năng lực trí tuệ và đạo đức… Trong cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ chủ chốt) đang có hiện tượng thích làm công tác chính quyền hơn công tác Đảng, công tác đoàn thể; quản lý kinh tế còn có xu hướng chỉ chạy theo lợi nhuận đơn thuần, coi nhẹ công tác Đảng, công tác vận động quần chúng. Đội ngũ cán bộ cũng còn nhiều vấn đề bất cập. Trong Đại hội này, các đồng chí cần tập trung đánh giá, phân tích sâu hơn, chỉ ra nguyên nhân (cả thành tựu và tồn tại khuyết điểm) nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra một số bài học, kinh nghiệm, xác định rõ các biện pháp và phương thức lãnh đạo tốt hơn, vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

             Qua theo dõi và tham gia cùng Quận ủy trong quá trình chuẩn bị nội dung Đại hội, chúng tôi đã có những ý kiến đóng góp cụ thể, hôm nay xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề với Đại hội :

             Thứ nhất, thành phố chúng ta là một trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng trong vùng Đông Nam Á, trong 5 năm tới Quận 5 vẫn là một trung tâm kinh tế lớn của thành phố có nhiều tiềm năng và thế mạnh. Sự phát triển của Quận 5 sẽ đóng góp phần đáng kể đến sự phát triển chung của thành phố.  Vì vậy, Quận 5 phải có trách nhiệm tăng nhanh hơn nữa tốc độ phát triển của các ngành sản xuất, dịch vụ, thương mại…, bằng thưự hiện có kết quả chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế của Quận. Để làm được việc đó, trước hết Quận cần tích cực và chủ động phối hợp với các ngành thành phố để xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện chiến lược phát triển Quận 5 đến năm 2000 và 2010 một cách toàn diện, khoa học; phát huy mạnh mẽ vai trò của một quận trung tâm có nhiều tiềm lực của thành phố, phát triển với tốc độ nhanh và vững chắc. Cần tận dụng năng lực của các đơn vị Trung ương, thành phố nằm trên địa bàn.

             Thứ hai, trong 5 năm tới, cần phải tính kỹ hơn về cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế. Đầu tư ngành gì, sản phẩm gì mà Quận 5 có ưu thế, có khả năng phù hợp với đặc điểm của Quận có diện tích hẹp nhưng mật độ dân cư khá cao. Theo tôi, Quận 5 vẫn phải chú trọng phát triển sản xuất với công nghệ tiên tiến và hiện có tay nghề, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước thay dần hàng nhập, nhưng đảm bảo môi trường sạch. Những cơ sở sản xuất không phù hợp với nội thành, gây ô nhiễm thì giúp đỡ tạo điều kiện để di chuyển ra ngoại thành, ra các khu công nghiệp tập trung tâm.

             Phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao tỷ trọng ngành này trong cơ cấu thu nhập Quận 5 đúng hướng vì đây là thế mạnh của Quận 5. Song cần chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh để tích lũy, tái đầu tư mở rộng sản xuất, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời nghiên cứu mở rộng các loại dịch vụ phục vụ sản xuất như : thông tin, khoa học, tài chánh, ngân hàng, kiểm toán, pháp lý, v.v… Đó là đòi hỏi khách quan của một nền kinh tế ngày càng phát triển.

             Đi đôi với cải tiến cơ cấu các ngành kinh tế, Quận 5 cần tiếp tục phát huy năng lực các thành phần kinh tế; củng cố và phát huy có hiệu quả kinh tế quốc doanh của Quận, đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị máy móc nhằm nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp của Quận; giúp đỡ khôi phục và mở rộng các loại hình kinh tế hợp tác của người lao động. Trong phát triển cần chú ý hướng các loại hình doanh nghiệp Nhà nước : mở rộng việc liên kết, liên doanh giữa các doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, với doanh nghiệp nước ngoài, liên kết vốn của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong quận để tăng tỷ trọng của phía Việt Nam trong liên doanh, hợp tác với nước ngoài, tham gia xây dựng các công trình tầm cỡ.

             Thứ ba, về văn hóa – xã hội :

             + Công cuộc chỉnh trang đô thị và giải quyết các vấn đề xã hội ở Quận 5 tuy đã làm được một số việc nhưng những việc cần tiếp tục cũng còn khá nhiều : cần chú ý khống chế mức tăng dân số cả tự nhiên và cơ học, khống chế mật độ xây dựng và không gian phát triển, cải thiện trật tự giao thông và môi trường sinh thái. Trong 5 năm tới Quận 5 cần tích cực chuẩn bị các điều kiện xây dựng các khu công nghiệp ở một số Huyện ngoại thành để giảm bớt số dân nội thành.

             + Quận 5 cần quan tâm hơn nữa trong giáo dục – đào tạo và tay nghề. Ngoài những việc đã đề ra, phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đối với các trường chuyên, lớp chọn nhằm đào tạo nhân tài chánh. Công tác dạy nghề phải được chú trọng đúng mức, đảm bảo chất lượng trình độ tay nghề kỹ thuật cao đang có nhu cầu lớn hiện nay và sắp tới.

             + Song song với việc tiếp tục nâng cao đời sống cho nhân dân trong Quận về cả vật chất, tinh thần, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc, cần đẩy mạnh việc đấu tranh bài trừ các loại văn hóa độc hại, tiến tới làm lành mạnh, trong sạch môi trường văn hóa trong Quận, đặc biệt là đấu tranh kiên quyết với mại dâm, ma túy gắn liền với hiểm học lây lan HIV/AIDS, có biện pháp tích cực chống và ngăn ngừa các loại văn hóa phẩm độc hại, nhất là tệ tham nhũng, buôn lậu, nhậu nhẹt, xa hoa trụy lạc.

             + Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc tốt các gia đình có công cách mạng. Chống tái đói. Quan tâm phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội.

             Thứ tư, phải thường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Muốn vậy phải tăng cường công tác nắm bắt kịp thời tình hình trên địa bàn, giải quyết nhanh gọn, không để gây mất ổn định trên địa bàn. Phải xây dựng thế trận an ninh trong nhân dân vững mạnh để mỗi khu phố, mỗi đơn vị, cơ quan, xí nghiệp phải thực sự là những đơn vị có tổ chức, có huấn luyện, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của địch. Nên thường xuyên chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.

             Thứ năm, để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ để ra, điều quan trọng trước tiên là phải xây dựng Đảng bộ Quận 5 ngày càng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết thống nhất, bộ máy chính quyền có năng lực, quản lý Nhà nước có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội theo đúng luật pháp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong vấn đề này tôi xin lưu ý 3 việc như sau :

             + Tăng cường hơn nữa việc giáo dục phẩm chất chính trị, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và đạo đức cách mạng trong Đảng bộ. Cùng với việc đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cần tăng cường giáo dục, quản lý đảng viên, chống thái hóa, tham nhũng, chống cơ hội, cá nhân chủ nghĩa trong nội bộ Đảng do tác động tiêu cực của cơ chế thị trường và sự phá hoại của địch. Coi trọng hơn nữa công tác lựa chọn, quản lý, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho hiện tại và cho lâu dài. Cần quan tâm chăm lo phát hiện và bồi dưỡng quần chúng tốt để bổ sung vào hàng ngũ Đảng những đảng viên đảng viên mới có năng lực, trí tuệ, đầy tâm huyết với Đảng, với nhân dân.

             + Xây dựng chính quyền từ quận tới phường phải đảm bảo có năng lực, thực hiện có kết quả cải cách một bước nền hành chánh mà Quận 5 là đơn vị thí điểm của thành phố. Phải rà soát và loại bỏ (hoặc kiến nghị thành phố loại bỏ) các văn bản không còn phù hợp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, khoa học, có trách nhiệm cao trong giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các vụ việc phát sinh, giải quyết nhanh, kịp thời, các đơn từ, khiếu nại, tố cáo của công dân. Xây dựng được đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị, thông hiểu luật lệ, giỏi chuyên môn, có quan điểm quần chúng đi đôi với việc đầu tư trang bị phương tiện phục vụ quản lý ngày càng hiện đại và cố gắng phấn đấu chăm sóc tốt hơn đời sống của viên chức, nhất là ở phường.

             + Trong công tác dân vận cần lưu ý xây dựng cho được nòng cốt, nhất là xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ở các lĩnh vực trọng yếu, chú trọng xây dựng khối đoàn kết toàn dân đồng bào Việt với đồng bào Hoa trong từng tổ dân phố, từng khu dân cư trên cơ sở liên minh vững chắc công – nông – trí. Trên nền tảng đó vận động các tầng lợp nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển Quận 5 ngày càng văn minh, hiện đại.

             Thưa các đồng chí,

             Về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 hôm nay, tôi xin đóng góp với các đồng chí một số ý kiến như trên. Mong rằng với truyền thống của Đảng bộ, với tiềm lực của nhân dân Quận 5, với những kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đổi mới 5 năm qua, Đại hội chúng ta sẽ trao đổi bàn bạc kỹ và có nghị quyết về những vấn đề đặt ra. Chúc Đảng bộ Quận 5 cùng Thành phố tiến vào thế kỷ 21, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

             Chúc các mẹ, các đồng chí cách mạng lão thành và các đồng chí đại biểu sức khỏe dồi dào, đạt được mọi sự tốt lành trong công tác và cuộc sống !

             Chúc Đại hội thành công !

             Xin cảm ơn các đồng chí.

Thông báo