Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Từ sau Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015), nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời Đảng bộ, Chính quyền quận 7 tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của Quận phát triển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, tốc độ đô thị hóa, dân số tăng cơ học nhanh đã phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của quận, tranh thủ các nguồn lực xã hội, khắc phục khó khăn đưa Quận 7 tiếp tục phát triển ổn định, đúng định hướng, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Với tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015) như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

I/. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Về kinh tế - ngân sách

Trong nhiệm kỳ, mặc dù chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, biến động về giá cả, lạm phát gia tăng, nhưng với những chủ trương, giải pháp mới của Trung ương và Thành phố, Quận đã chủ động lãnh đạo, điều hành cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về kinh tế được nâng cao. Sự phát triển của các doanh nghiệp Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn với các ngành nghề đa dạng như sản xuất thực phẩm, tín dụng, đóng tàu, bến cảng, may mặc, cơ khí, ..v.v là một lợi thế, góp phần vào sự phát triển kinh tế Quận.

Duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các thành phần kinh tế do quận quản lý bình quân tăng 13,45%. Thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn đạt chỉ tiêu đề ra, cơ cấu kinh tế do quận quản lý có sự tăng trưởng phù hợp, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của khu vực thương mại - dịch vụ[1]. Công tác quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được bổ sung và hoàn thiện; các doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, dịch vụ trên địa bàn rất đa dạng, hình thành được các hợp tác xã với mô hình mới là hợp tác xã quản lý chợ[2], góp phần tăng doanh thu trên địa bàn.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ thông qua các giải pháp hỗ trợ về chính sách thuế, vốn vay, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp[3]. Thực hiện điều chỉnh giảm, miễn thuế cho các hộ kinh doanh nhà trọ cho sinh viên, công nhân, người lao động nghèo thuê, các cơ sở chăm sóc, giữ trẻ cam kết không tăng giá. Tổ chức 73 điểm bán hàng bình ổn thị trường các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, dụng cụ học tập phục vụ mùa khai giảng, góp phần ổn định giá trên địa bàn. Phối hợp với các doanh nghiệp của Trung ương, Thành phố nhằm quảng bá, tiếp thị đã tổ chức các hội chợ triển lãm (trong nước và quốc tế) tại Trung tâm Triển lãm quốc tế SECC, hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chợ phiên cuối tuần trên địa bàn quận với 83 lượt. Thường xuyên tăng cường kiểm tra xử lý, đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và tổ chức kiểm tra liên ngành trong các lĩnh vực phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý giá,.v.v.

Trong giai đoạn kinh tế của cả nước và Thành phố nói chung, Quận 7 nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với các giải pháp đồng bộ, sự phối hợp giữa các ngành thông qua công tác hậu kiểm, công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thu hồi nợ đọng, quản lý ghi bộ kịp thời, rút ngắn thời gian cấp phép kinh doanh và mã số thuế...; điều hành cân đối ngân sách tích cực, hiệu quả đảm bảo theo dự toán giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.315 tỷ đồng (so với nhiệm kỳ 2005-2010 tăng 126,3%), trong đó tỷ trọng thuế công thương nghiệp tăng dần qua các năm. Tổng chi ngân sách quận ước đạt 1.722 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách quận hàng năm đạt chỉ tiêu thành phố giao và chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản có phân công trách nhiệm, chỉ đạo cụ thể từng dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ. Giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc liên quan đến pháp lý, quy trình thực hiện dự án theo quy định nhằm tránh tình trạng kéo dài dự án gây lãng phí. Các công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục tiêu của dự án đề ra.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách ước đạt 1.659 tỷ đồng (so với chỉ tiêu nghị quyết tăng 65,9%), trong đó đầu tư cho giáo dục chiếm 21,58%, kết cấu hạ tầng giao thông chiếm 22,11% trong tổng chi đầu tư từ ngân sách vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Kinh tế Quận tuy có tăng trưởng nhưng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn chưa ổn định do đa số mới thành lập, quy mô nhỏ; tỷ lệ ngưng nghỉ, không hoạt động chiếm khá cao. Việc nắm và giải quyết các kiến nghị trong sản xuất kinh doanh còn lúng túng, chưa kịp thời, công tác hậu kiểm đạt hiệu quả chưa cao.

2. Về công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường

2.1 Công tác quản lý, phát triển đô thị

Công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch: Hoàn tất việc công bố quy hoạch, điều chỉnh đồ án quy hoạch chung của quận, thực hiện tốt công tác quản lý sau quy hoạch; hoàn thành điều chỉnh lộ giới quy hoạch hẻm của 10 phường được Nhân dân đồng thuận, đồng thời làm cơ sở quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất, phê duyệt dự án đầu tư, giải quyết cấp phép xây dựng và cung cấp thông tin quy hoạch cho Nhân dân; thực hiện quy hoạch xây dựng trụ sở cơ quan cấp phường[4]; kiến nghị thu hồi các dự án kéo dài thời gian đầu tư[5], góp phần giải quyết cơ bản về kết cấu hạ tầng giao thông, nhu cầu điện, nước cho Nhân dân trong khu vực dự án. Tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện góp phần phát triển, chỉnh trang đô thị, thực hiện đúng quy hoạch được duyệt[6].

Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Quận đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, hẻm trên địa bàn góp phần chống ngập úng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy...; xây dựng các tiêu chí, nguyên tắc tổ chức thực hiện đầu tư, nâng cấp, mở rộng hẻm phù hợp, đảm bảo tính chủ động và hiệu quả. Đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia chỉnh trang, nâng cấp hẻm theo hiện trạng[7].

Hệ thống đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật thường xuyên được bảo trì, duy tu, nâng cấp. Việc cấp điện và nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân cơ bản đã phủ kín toàn địa bàn quận[8]. Đối với những khu vực không đủ điều kiện gắn đồng hồ nước như các khu vực có dự án hoặc không phù hợp quy hoạch, Quận đã tổ chức thực hiện lắp đặt đồng hồ tổng nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Hệ thống công trình thoát nước được quan tâm nạo vét hàng năm; quan tâm thực hiện chương trình giảm ngập nước, đã nâng cấp chống ngập 12 tuyến đường do quận quản lý, phối hợp giải quyết các điểm ngập úng trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác trồng và chăm sóc cây xanh công cộng trong các khu dân cư theo phân cấp quản lý, góp phần cải thiện môi trường, mỹ quan đô thị.

Công tác quản lý trật tự đô thị: Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng xây dựng sai phép, không phép, sai quy hoạch chi tiết 1/500, lấn chiếm lề đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán, đậu xe. Qua đó, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV về phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, chỉnh trang đô thị và nhà ở xã hội giai đoạn 2011-2015: đã hoàn chỉnh hồ sơ tiếp nhận bàn giao 470 căn hộ tái định cư tại phường Phú Mỹ; hoàn tất thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất khu Lô D-phường Tân Hưng và chung cư Nguyễn Văn Quỳ phường Phú Thuận để tạo vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đất đường 10 phường Tân Quy, xây dựng các chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc của 05 khu đất chỉnh trang đô thị.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: đối với các dự án vốn ngân sách nhà nước và các dự án vốn ngoài ngân sách được thực hiện có hiệu quả, đúng thời gian, quy trình, quy định của pháp luật[9].

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án di dời nhà ở ven và trên Kênh Tẻ theo nghị quyết 02-NQ/QU ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Quận ủy cơ bản thực hiện đúng tiến độ, các vướng mắc khó khăn đã kịp thời xin ý kiến hướng dẫn của Thành phố; tiến độ lập hồ sơ, chi trả tiền và tổ chức bốc thăm nhận nền tái định cư được thực hiện cơ bản đảm bảo theo yêu cầu[10]. Chính sách bồi thường, tái định cư được công khai rộng rãi, những thắc mắc của người dân đều được tiếp cận, giải thích rõ ràng, kịp thời. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa dự án được thực hiện sâu rộng, từ đó tạo được sự đồng thuận cao của các hộ dân đối với chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án.

2.2 Lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Công tác quản lý tài nguyên: Đã hoàn thành công tác lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2010 - 2015), tính từ ngày 30/10/2010 đến hết năm 2014 đã cấp được 11.297 giấy chứng nhận, thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đủ điều kiện; hoàn thành xác lập hồ sơ kê khai đất lấn chiếm để đưa vào quản lý. Thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai để thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Công tác bảo vệ môi trường: Tình hình vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể, đã quan tâm chỉ đạo xử lý các điểm phát sinh rác ở khu dân cư, tổ chức vớt rác trên kênh rạch, ao hồ, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm môi trường; đưa các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu dân cư; tỷ lệ hộ dân đổ rác đúng quy định và đảm bảo thu gom xử lý rác thải trên địa bàn đạt chỉ tiêu đề ra[11]; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường tăng cả về số lượng và nội dung, ý thức bảo vệ môi trường của cá nhân và tổ chức ngày càng được nâng lên, môi trường sống nhìn chung được đảm bảo. Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX [12].

Bên cạnh những kết quả trên, công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường còn một số tồn tại: Tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 còn chậm, đồ án quy hoạch chung của quận mới được thành phố phê duyệt bộc lộ có sai sót; việc đầu tư mở rộng hẻm theo quy hoạch còn chậm, ảnh hưởng đến việc chỉnh trang đô thị. Công tác chống ngập hiệu quả chưa cao do phát triển đô thị chưa đồng bộ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; việc thực hiện giải tỏa, khôi phục các cửa xả theo chỉ đạo của Thành phố, công tác thu hồi đất thuộc dự án Kênh Tẻ, dự án đường 15B còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nhiều năm qua công tác quản lý nhà nước về nhà đất từ quận tới phường trong liên thông còn hạn chế, quản lý hồ sơ chưa chặt chẽ cộng với tính chất phức tạp của các hồ sơ nhà đất nên chất lượng của công tác quản lý nhà nước về nhà đất chưa tốt, phát sinh các khiếu nại tố cáo phức tạp phải giải quyết. Sai phạm về xây dựng thời gian qua có những vụ việc còn kéo dài chậm xử lý hoặc xử lý không đến nơi đến chốn nên phát sinh nhiều vấn đề mới ảnh hưởng tiến độ giải quyết. Việc quản lý đất công, đất ven sông rạch từ năm 2008 chưa chính xác từ việc xác lập đưa vào danh sách đến lập hồ sơ quản lý từ phường đến quận còn chưa chặt chẽ và đúng quy định. Việc tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt của lực lượng rác dân lập có nơi chưa đảm bảo về thời gian, phương thức; rác ở kênh rạch và các khu đất trống của dự án còn tồn đọng nhiều.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 14-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo quy hoạch xây dựng trụ sở cơ quan cấp phường chưa đạt theo yêu cầu đề ra, do chưa thực hiện tốt công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng ban đầu dẫn đến một số vị trí đã được quy hoạch xây dựng mới nhưng lại vi phạm lộ giới hoặc đất vẫn đang trong tình trạng tranh chấp, khiếu nại nên ảnh hưởng tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư. Những công trình xây dựng trụ sở, trường học, cơ sở y tế trước đây đều đầu tư theo qui mô nhỏ và cốt nền xây dựng thấp nên phải đầu tư xây dựng mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Thực hiện chương trình nhà ở xã hội còn nhiều nội dung chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đề ra. Việc chọn thực hiện chương trình nhà ở còn chưa khảo sát chặt chẽ, các khu vực dự kiến di dời, giải tỏa theo chương trình nhà ở đều có mật độ dân cư cao, nguồn gốc đất phức tạp, giá trị đền bù lớn nên thiếu khả thi.

3. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Công tác Giáo dục - Đào tạo: Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020, đảm bảo đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị nhà trường đạt chuẩn theo quy định[13]. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp[14]. Công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển, một số trường đạt chuẩn tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực[15]. Chất lượng giáo dục được nâng cao, hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 98,2%, trung học cơ sở đạt 92,7% và trung học phổ thông đạt 94%.

Công tác văn hóa thông tin - thể dục thể thao: Tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh-mỹ quan đô thị đến từng công sở, khu dân cư và gia đình. Quận ủy đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/QU ngày 16 tháng 5 năm 2011 về nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa[16] nhằm thực hiện mục tiêu văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Số lượng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị được tăng dần qua các năm, nhiều mô hình mới hoạt động có hiệu quả, các câu lạc bộ và điểm sáng văn hóa từng bước tăng dần về số lượng và chất lượng. Đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà thi đấu đa năng quận; tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực thể dục thể thao, tạo điều kiện để các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập trên địa bàn hoạt động thuận lợi[17].

Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành từ quận đến phường, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa, nhất là các cơ sở hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn đã có chuyển biến tích cực đối với các tuyến đường trọng điểm Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh, Trần Xuân Soạn[18].

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân: cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Bệnh viện quận đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá y tế, liên kết với các bệnh viện tuyến trên trang bị máy chụp CT Scaner, chụp Xquang kỹ thuật số, chạy thận nhân tạo.., đang triển khai dự án xây dựng mới Bệnh viện đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Công tác bảo hiểm y tế tự nguyện được Nhân dân tham gia ngày càng nhiều[19]. Chủ động trong việc phòng chống dịch; công tác xã hội hóa y tế trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt hiệu quả tốt, cơ sở y dược tư nhân tăng 29,2% so với đầu nhiệm kỳ. Triển khai thực hiện mô hình mới về Đề án Bác sỹ gia đình ở các trạm y tế phường Tân Hưng, Tân Phú, Tân Quy và đã được Bảo hiểm Xã hội Thành phố cấp mã số thẻ bảo hiểm để triển khai khám bảo hiểm y tế tại trạm y tế 3 phường nêu trên. Hoàn tất xây mới và đưa vào sử dụng trạm y tế phường Tân Thuận Đông, Phú Thuận. Tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; triển khai thực hiện các quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác Lao động thương binh và xã hội: Công tác chính sách xã hội, giảm nghèo, giới thiệu việc làm được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra; công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đồng bộ và đầy đủ các chính sách đối với người có công[20], chăm lo sức khỏe, học văn hóa, xây dựng nhà tình nghĩa, chống dột, tu bổ nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ, chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh nặng, mức sống của người có công được nâng lên, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội góp phần ổn định đời sống Nhân dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá theo Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Quận ủy đã hoàn thành trước 2 năm, do có sự nỗ lực của Ban giảm nghèo, tăng hộ khá của quận, phường trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách, giới thiệu việc làm. Quận đã hoàn thành chỉ tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 3[21]. Tập trung thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo, giải ngân vốn vay cho 3.001 lượt hộ với tổng số tiền là 32,384 tỷ đồng, hỗ trợ đào tạo học nghề cho học sinh, sinh viên; giới thiệu, giải quyết việc làm cho 88.467 lượt lao động (vượt 26% so chỉ tiêu nghị quyết đại hội); cấp 15.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo; thực hiện miễn, giảm học phí cho 2.425 học sinh, sinh viên nghèo ở các cấp học; trợ cấp xã hội thường xuyên cho 121.600 lượt người và hỗ trợ chăm lo người khuyết tật, người cao tuổi.

Công tác tuyên truyền vận động thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn có chuyển biến tốt[22].

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Cơ sở vật chất trường lớp mặc dù được xây mới và mở rộng nhưng do dân số tăng nhanh nên sĩ số học sinh một số trường còn cao so với qui định, gây khó khăn trong quá trình xây dựng mô hình nhà trường tiên tiến hiện đại, cũng như việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; việc đầu tư phát triển trường học trên địa bàn quận chưa đồng đều. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở một số phường hiệu quả chưa cao, chưa quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vận động các khu phố dẫn đến phong trào chưa lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân, người dân chưa quan tâm thường xuyên về xây dựng đời sống văn hóa, chưa trở thành ý thức tự giác trong Nhân dân về xây dựng khu phố văn hóa. Có tăng cường kiểm tra ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội nhưng vẫn còn những hoạt động “biến tướng” gây khó khăn trong công tác quản lý.

Cơ sở vật chất Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng quận mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp nhưng chưa theo kịp với quá trình phát triển của quận; nhân sự ngành y tế còn thiếu, nhất là nhân sự có trình độ sau đại học. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vệ sinh môi trường một vài nơi chưa đảm bảo….

Quận chưa có Trung tâm dạy nghề nên còn khó khăn trong công tác đào tạo nghề, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng lao động tại địa bàn. Công tác giải ngân vay vốn xóa đói giảm nghèo chưa đạt yêu cầu, nợ quá hạn tại một vài thời điểm còn cao. Thành viên Ban giảm nghèo, tăng hộ khá quận và phường có lúc hoạt động chưa đều; chưa có những mô hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo ở khu phố. Một số doanh nghiệp vẫn còn tình trạng nợ đọng kéo dài hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, các chế tài xử lý vi phạm chưa hiệu quả.

4. Công tác quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Thành ủy về “Tiếp tục xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đảng bộ Quận đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên “vững mạnh, rộng khắp” đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao, tỷ lệ đảng viên, đoàn viên đạt theo qui định. Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh đảm bảo đúng đối tượng. Công tác huấn luyện, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm tổ chức tốt công tác diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng. Công tác tuyển quân đạt và vượt chỉ tiêu trên giao về số lượng, chất lượng và được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Quận ủy luôn tăng cường lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đối phó với các vụ việc phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ; kịp thời ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực an ninh trật tự để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và đạt hiệu quả tốt[23], đã kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, đạt chỉ tiêu Thành phố giao. Thành lập phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, góp phần công tác phòng chống cháy nổ đi vào nề nếp, hiệu quả. Tình hình ngừng việc tập thể, đình công, lãn công luôn được chủ động phối hợp xử lý kịp thời, không có khiếu kiện đông người và lây lan trở thành điểm nóng.

Thực hiện tốt Chương trình giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn, thường xuyên thực hiện nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và các giải pháp tuần tra, kiểm tra, điều chỉnh phương án giao thông..., qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người bị thương, số người chết), đến nay cơ bản không còn ùn tắc giao thông trên địa bàn; giải quyết được một số điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường (tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát).

Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch giữa công an, quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Qua đó phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia phòng chống tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự góp phần tích cực giữ gìn ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư [24].

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong việc điều tra, truy tố, xét xử nhất là các vụ án điểm, phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân; đảm bảo việc xét xử công khai, kịp thời, mang tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, không để xảy ra oan, sai, lọt tội phạm. Tỷ lệ án hủy hàng năm đều dưới tỷ lệ quy định của ngành[25].

Hội đồng phối hợp phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật của quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với nhiều hình thức phong phú[26]. Thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, công tác hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý trên địa bàn[27].

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong lực lượng sĩ quan dự bị động viên còn đạt tỷ lệ thấp. Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ còn tập trung ở chi bộ quân sự phường; việc kiện toàn Ban chỉ huy quân sự phường, Khu đội trưởng có lúc còn chậm; một số phường chưa hoàn thành tuyển sinh quân sự.

Công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội còn bộc lộ một số hạn chế như: Chưa đánh giá sát tình hình, chưa kịp thời dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm “phi truyền thống” trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Công tác quản lý địa bàn có lúc, có nơi chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Tình trạng lập chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường tuy đã khắc phục nhưng giải quyết chưa triệt để (chợ chiều Tân Quy, chợ tự phát tại giao lộ đường Phú Thuận, đường Huỳnh Tấn Phát, chợ Tân Mỹ). Việc phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nghị quyết liên tịch chưa thường xuyên nên hiệu quả còn hạn chế. Một số mô hình tự quản và lực lượng an ninh cơ sở hoạt động chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm có thực hiện nhưng chưa sâu rộng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu phố còn hạn chế, đa số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra đều liên quan đến trộm tài sản trong dân. Tỷ lệ hoà giải thành còn thấp do các vụ việc chủ yếu là tranh chấp đất đai, phức tạp.

II/. NHIỆM VỤ CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1 Về chính trị tư tưởng

Tập trung lãnh đạo triển khai và xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong toàn đảng bộ phù hợp điều kiện thực tế của quận. Quan tâm đổi mới phương pháp quán triệt nghị quyết của đảng, nâng tỷ lệ đảng viên tham gia học nghị quyết đạt trên 96%[28]; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị đến đảng viên, cán bộ và Nhân dân, chỉ đạo tổ chức thành nhiều lớp phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ sở Đảng.

Thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề được dư luận quan tâm. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong cán bộ, đảng viên[29]. Củng cố, kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận xã hội, khoa giáo. Hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ và Nhân dân 5 phường (Tân Thuận Đông, Phú Thuận, Bình Thuận, Tân Quy và Phú Mỹ).

Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực[30]; chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc thăm dò dư luận xã hội trong đảng viên, cán bộ công chức và Nhân dân[31], góp phần điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những giải pháp hiệu quả phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận.

Công tác chính trị tư tưởng đã tạo được sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, việc nắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên có lúc chưa kịp thời, vẫn còn một vài cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc chưa thực sự đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chưa thẳng thắn đấu tranh bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai; vẫn còn trường hợp đảng viên “nói - viết - làm” chưa đúng chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

1.2 Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm, đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức[32]. Qua 5 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có 422 tập thể và 1.539 cá nhân được biểu dương trên các lĩnh vực và đa dạng các thành phần trong xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận.

Triển khai Quy chế về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, góp phần ngăn ngừa hạn chế, yếu kém về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số cấp ủy, tổ chức đảng thiếu quan tâm chỉ đạo thường xuyên nên việc học tập và làm theo gương Bác có lúc còn hình thức; việc xây dựng chuẩn mực rèn luyện của đảng viên có nơi chưa cụ thể, chưa gắn với nhiệm vụ được giao. Việc biểu dương khen thưởng có lúc chưa kịp thời để qua đó động viên nhân rộng.

1.3 Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Quận ủy nhận thấy 40 đầu việc thiếu sót, tồn tại theo ba vấn đề cấp bách về công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu. Quận ủy ban hành Kết luận số 32-KL/QU về “phân công xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI”, trong đó 08 nội dung nổi cộm, tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân đã có kế hoạch giải quyết theo lộ trình và đến nay đã tập trung khắc phục cơ bản hoàn thành.

Qua thực hiện tự phê bình và phê bình, cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên bước đầu được cảnh báo, giáo dục, đấu tranh, xử lý, nhất là đối với các trường hợp sai phạm. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng ngày càng được chú trọng; những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ cơ bản đã khắc phục. Hoạt động kiểm tra, giám sát được quan tâm và nâng cao chất lượng, các kết luận kiểm tra, giám sát cụ thể hơn. Sau kiểm điểm, từ Quận ủy, UBND quận đến các cơ sở Đảng, các đơn vị trực thuộc đều điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Lề lối, tác phong, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ công chức có chuyển biến tốt; kỷ cương, kỷ luật được nâng cao, vai trò của người đứng đầu được phát huy. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc được tập trung giải quyết, tạo sự đồng tình phấn khởi trong Nhân dân.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không dừng lại sau kiểm điểm, mà tiếp tục được cập nhật, bổ sung thêm những vấn đề mới phát sinh để tiếp tục khắc phục, sửa chữa, xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm[33], góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, sau kiểm điểm việc thực hiện các giải pháp sửa chữa khuyết điểm một vài cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa rõ nét; ý thức chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng của một số ít đảng viên chưa nghiêm, còn biểu hiện thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; có lúc có biểu hiện đã không còn những tồn tại, không tiếp tục giải quyết những hạn chế sẽ phát sinh; trong công tác đấu tranh suy thoái về tư tưởng chính trị đôi lúc chưa chủ động.

1.4 Về tổ chức và cán bộ

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng - đảng viên: đã có sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, so với đầu nhiệm kỳ tăng 09 chi, đảng bộ cơ sở, 49 chi bộ trực thuộc, 1.503 đảng viên, nâng tổng số cơ sở đảng hiện nay lên 36 chi, đảng bộ với 209 chi bộ trực thuộc, 4.695 đảng viên. Mô hình tổ chức Đảng được tập trung củng cố và hoàn thiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị. Thường xuyên quan tâm điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy.

Nội dung sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng theo đúng chức năng, nhiệm vụ từng loại hình chi bộ. Nội dung sinh hoạt chuyên đề của nhiều chi bộ đã có sự tác động hiệu quả, tích cực, giúp nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đảng viên; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ khu phố bình quân đạt trên 80%, các chi bộ còn lại đạt trên 90%.

Công tác đánh giá chất lượng cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ hàng năm được thực hiện ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Số cơ sở đảng đạt chuẩn “trong sạch, vững mạnh” vào cuối nhiệm kỳ (năm 2014) mặc dù tỷ lệ có giảm từ bình quân hàng năm là 71,39% xuống còn 52,77% nhưng đảm bảo đúng thực chất trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tiêu chí đánh giá mới của Trung ương, của Thành ủy và quán triệt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác quản lý đảng viên có chuyển biến tốt, nhận thức và ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên ngày càng được nâng cao; đa số đảng viên là cán bộ hưu trí đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, có sự đóng góp về kiến thức và kinh nghiệm, tích cực tham gia các hoạt động tại khu dân cư. Công tác kết nạp Đảng được chú trọng đạt tỷ lệ 130,5% (783/chỉ tiêu 600 đảng viên Nghị quyết giao), tăng về số lượng và chất lượng, trong đó tăng tỷ lệ nữ, trẻ, tốt nghiệp đại học, tỷ lệ đảng viên là giáo viên trực tiếp giảng dạy đạt 25,04%/25%, tỷ lệ đảng viên được kết nạp là đoàn viên ưu tú bình quân 63,72%/chỉ tiêu 70%.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã có sự phát triển tích cực. Tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ngày càng mở rộng: thành lập và phát triển từ chi bộ thành Đảng bộ Doanh nghiệp Quận, thành lập các chi bộ doanh nghiệp thuộc Đảng bộ cấp phường[34]; thành lập mới nhiều tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ phụ nữ. Việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ doanh nghiệp được chấn chỉnh, củng cố từng bước đi vào nề nếp, từ đó có sự tác động góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công tác cán bộ: Công tác quy hoạch cán bộ đã được chú trọng có chuyển biến tích cực; ngay sau Đại hội Quận ủy đã có nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, được thực hiện đồng bộ từ quận đến cơ sở, thường xuyên nhận xét đánh giá, rà soát, xây dựng và bổ sung quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, đề bạt cán bộ tăng gấp nhiều lần nhiệm kỳ trước; chủ động sắp xếp lại cán bộ chưa đạt chuẩn và chưa phát huy tốt trong công tác; phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ đưa vào quy hoạch.

Đẩy mạnh công tác đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý[35] đảm bảo công tác đào tạo theo quy hoạch. Tăng cường cán bộ trẻ, nữ, đạt chuẩn về cơ sở, thực hiện kế hoạch vận hành sau quy hoạch, quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, có triển vọng về tiếp cận chức danh Phó Bí thư Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch UBND phường nhằm đào tạo, thử thách cán bộ qua thực tiễn, phát huy tuyển chọn nguồn biên chế dự phòng. Công tác chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định.

Quan tâm lãnh đạo thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đào tạo cán bộ công chức từ phường đến quận đạt chuẩn trình độ đại học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ từng chuyên ngành.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã tổ chức phổ biến quán triệt những nội dung, quan điểm, nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Việc rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên luôn đảm bảo chặt chẽ đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định và được tiến hành thận trọng khách quan nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch đào tạo, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, phục vụ nhân sự cấp ủy, công tác kết nạp đảng, góp phần tích cực cho công tác bảo vệ đảng.

Tuy nhiên, hạn chế trong công tác kết nạp đảng là tỷ lệ đảng viên được kết nạp là đoàn viên ưu tú chưa đạt 70%. Công tác cán bộ, quy hoạch, bố trí, đề bạt, luân chuyển cán bộ có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, quy hoạch cán bộ có xây dựng được nhưng tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ chưa nhiều, một số chưa đạt chuẩn, vận hành sau quy hoạch còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa chặt chẽ, có đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm nhưng chậm phát hiện để xử lý theo quy định; việc xét miễn, giảm công tác và sinh hoạt cho đảng viên có đơn vị thực hiện chưa chặt chẽ theo quy định.

1.5 Về kiểm tra, giám sát

Quận ủy, cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, chương trình trọng điểm, nghị quyết chuyên đề của Quận và cơ sở; kiểm tra đảng viên chấp hành Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao...

Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát cho cán bộ.

Trong nhiệm kỳ quận và cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện kiểm tra, giám sát 388 cuộc (tăng 93%) so với nhiệm kỳ 2005-2010; đã xem xét, thi hành kỷ luật 46 đảng viên (giảm 4,2%) so với nhiệm kỳ 2005-2010.

Công tác kiểm tra, giám sát từ quận đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, nội dung kiểm tra, giám sát thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đều được thông tin đến các cấp ủy và đơn vị có liên quan để rút kinh nghiệm chung, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của quận.

Tuy nhiên một vài cấp ủy cơ sở thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy còn chậm; việc kiểm tra cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong thực thi chức trách nhiệm vụ có cấp ủy còn biểu hiện nể nang, kết luận chưa cụ thể; ý thức tự giác một số cán bộ đảng viên chưa cao, chưa gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và trong rèn luyện phẩm chất đạo đức phải thi hành kỷ luật Đảng, ảnh hưởng đến xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

1.6 Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Trong nhiệm kỳ, Quận ủy đã xây dựng và kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phù hợp với điều kiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân Quận, phường và mô hình Bí thư Quận ủy đồng thời Chủ tịch UBND quận. Triển khai thực hiện tốt quy chế chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp Ban chấp hành cấp quận, cơ sở; quy chế nêu gương, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; luôn quan tâm chỉ đạo công khai, minh bạch tất cả lĩnh vực; tăng cường công tác đối thoại giữa Chính quyền với khu phố, tổ dân phố (đã giải quyết 95/120 kiến nghị thuộc thẩm quyền quận, 25 kiến nghị còn lại đang tiếp tục thực hiện); đối thoại giữa lãnh đạo quận với MTTQ, ban chấp hành các đoàn thể (với 212 ý kiến, trong đó thẩm quyền quận, phường giải quyết 152/207 ý kiến, các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền thành phố); phát huy vai trò trách nhiệm của ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành trên lĩnh vực được phân công phụ trách. Công tác cải cách hành chính trong công tác Đảng bước đầu đạt được một số kết quả, duy trì chế độ giao ban hàng quý giữa Thường trực Quận ủy với đoàn thể chính trị-xã hội; giữa các ban Đảng với cơ sở Đảng; ban hành các quy trình, quy định cải cách hành chính trong công tác Đảng; tăng cường làm việc Thường trực Quận ủy qua các đoàn kiểm tra, giám sát, qua giao ban định kỳ với bí thư cơ sở đảng, bí thư chi bộ khu phố, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, nâng cao số lượng, chất lượng các hội nghị chuyên đề từ đó đã kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Một số cơ sở Đảng còn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghị quyết, các chỉ đạo của Quận ủy chậm so với yêu cầu.

2. Công tác xây dựng chính quyền

Quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính của các đơn vị được nâng cao, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, khắc phục dần việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan thụ lý hồ sơ hành chính. Thực hiện có hiệu quả quy trình “Một cửa liên thông” từ Quận đến phường và Chi cục Thuế được Nhân dân đồng tình, ủng hộ; thường xuyên niêm yết công khai các thủ tục hành chính[36] tại trụ sở Quận, phường để Nhân dân và tổ chức hiểu rõ và thực hiện; công tác tiếp nhận và trả hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, hạn chế gây phiền hà cho người dân. Việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức từ quận đến phường được quan tâm, việc tạm tuyển nhân viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách 10 phường đảm bảo quy định; thực hiện luân chuyển, phân công lại nhằm phù hợp năng lực, sở trường của công chức, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực nhất là ở các khâu thường xuyên tiếp xúc, trực tiếp giải quyết công việc cho Nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tạo thuận lợi cho việc thi hành công vụ của cán bộ công chức. Triển khai thực hiện quy trình liên thông cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế đối với hộ kinh doanh, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận.

Thực hiện thí điểm mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và 3 phường, bước đầu đã tăng cường sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn trách nhiệm, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn; quan tâm vấn đề công khai minh bạch, vấn đề đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đối với những việc để xảy ra sai sót của đơn vị khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.

Quận đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo UBND quận xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, kỷ cương, nâng cao lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền.

Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị về tài chính ngân sách, quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng và thực hiện các quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn về sử dụng tài sản công, triển khai công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm; thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính có hiệu quả.

Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra và kết luận sau thanh tra[37]. Quan tâm chỉ đạo đưa công tác nội vụ đi vào nề nếp; phát huy trách nhiệm của Hội đồng thi đua khen thưởng quận, cơ sở trong việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Việc thụ lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được theo dõi và cập nhật thường xuyên. Không có tình trạng khiếu kiện đông người. Tỉ lệ giải quyết đơn đúng hạn các loại đạt 95% (so với nghị quyết đề ra ≥95%).

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các phòng, ban với Ủy ban nhân dân 10 phường có nội dung chưa chặt chẽ; việc phân công nhiệm vụ vẫn còn chồng chéo, chưa phù hợp chuyên môn, vẫn còn dư luận về cán bộ công chức có thái độ ứng xử với Nhân dân chưa tốt; thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” ở một số lĩnh vực còn chậm; công tác giải quyết đơn khiếu nại vẫn còn trễ hạn do vụ việc phức tạp phải xác minh nhưng hồ sơ lưu trữ không đầy đủ; vẫn còn tình trạng trả hồ sơ nhiều lần cần phải khắc phục.

3. Công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

3.1 Công tác vận động nhân dân

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, Quận ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác vận động nhân dân gắn với thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của quận, nhất là xây dựng chương trình hành động về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Chính quyền ngày càng bền vững. Một số công trình dân vận khéo đã mang lại hiệu quả thiết thực[38].

Đại bộ phận các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động[39], các chủ trương thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về an sinh xã hội[40], các chương trình trọng điểm của quận và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết, ngày truyền thống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV.

Đẩy mạnh thực hiện việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng theo Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đưa nội dung phân công vào kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm[41]. Quan tâm kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận[42].

Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận với trưởng khu phố, tổ dân phố, với doanh nghiệp, với chủ đầu tư, với ban chấp hành các đoàn thể...; lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Công tác dân vận của Chính quyền, lực lượng vũ trang đã có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ trong việc phối hợp, giám sát những vấn đề liên quan đến Nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố.

3.2 Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, từng bước được phát triển rộng và nâng lên về chất, tin tưởng trong Nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở thường xuyên được củng cố, số lượng thành viên ban chấp hành của các đoàn thể được quan tâm, nhân sự, chất lượng theo hướng trẻ hóa độ tuổi; số lượng cán bộ nữ đạt tỷ lệ cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/QU về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo phương châm “Hướng các mặt hoạt động về cơ sở”có hiệu quả, đã từng bước khắc phục được hành chính trong hoạt động, chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục và đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động riêng giới, thu hút nhiều hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia. Thông qua hoạt động giám sát và góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thể hiện tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và của Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đề ra [43].

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã khẳng định vai trò vị trí và tạo được niềm tin trong Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy. Từ đó thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn như: phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”… gắn với ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

Tăng cường giám sát, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền về những vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân, phát huy vai trò các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong các giới, qua đó thể hiện là cầu nối giữa Đảng và Chính quyền với Nhân dân; tổ chức đối thoại kịp thời những phản ánh, kiến nghị chính đáng của người dân; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri quận với đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân Thành phố.

Liên đoàn Lao động thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục công nhân, người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tác phong công nghiệp; kịp thời tham gia giải quyết các chính sách xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển công đoàn viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt chỉ tiêu đề ra.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thường xuyên giáo dục nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống và đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào thanh niên thông qua các chiến dịch tình nguyện, phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành, phong trào 3 trách nhiệm .v.v. tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, phát triển lực lượng được quan tâm hơn, vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng được phát huy và mang lại hiệu quả.

Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống hội; thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo hội viên diện xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện chương trình gia đình tiết kiệm điện gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; tổ chức nhiều phong trào thu hút hội viên tham gia vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10. Bên cạnh đó, công tác tổ chức hội được củng cố và phát triển, đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở ngày càng được nâng chất và trẻ hóa; trình độ nhận thức của phụ nữ được nâng lên từng bước đáp ứng vai trò trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội và tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới.

Hội Cựu Chiến binh thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động và phong trào ở địa phương; luôn phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tham gia tốt công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, thể hiện là chỗ dựa tin cậy của Cấp ủy, Chính quyền (có 48% hội viên tham gia công tác ở phường, khu phố, tổ dân phố); thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho hội viên và thế hệ trẻ; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực; củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo, giúp hội viên cải thiện đời sống, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tăng hộ khá. Quan tâm thăm hỏi các hội viên lớn tuổi; tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư.

Hội Nông dân quận đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2012 theo tinh thần chỉ đạo Thường trực Thành ủy do tốc độ đô thị hóa nhanh, không còn hoạt động kinh tế nông nghiệp.

Các hội quần chúng [44] được quan tâm kiện toàn, định hướng, hỗ trợ hoạt động, phân công tổ chức đảng, đơn vị phụ trách hội quần chúng; tổ chức hoạt động đúng theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội, chất lượng hoạt động của hội ngày càng được nâng lên; thực hiện tốt việc chăm lo giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn gắn với việc phát huy có hiệu quả chương trình “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học khuyến tài”, phong trào “Nghĩa tình đồng đội ”... Các hội quần chúng được thành lập, phát triển đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của đời sống, nguyện vọng Nhân dân và yêu cầu đa dạng hóa, mở rộng mặt trận tập hợp lực lượng trong các tầng lớp Nhân dân.

Hạn chế: Một vài cấp ủy, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác vận động nhân dân, ít đeo bám, đôn đốc, kiểm tra đánh giá nên hiệu quả chưa cao, việc đề ra nội dung, giải pháp lãnh đạo công tác vận động nhân dân, lãnh đạo đoàn thể có nơi chưa sát với thực tiễn; thực hiện quy chế dân chủ có nơi, có lúc còn hình thức; công tác dân vận của Chính quyền chưa thật sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên; thực hiện công trình “Dân vận khéo” tuy có phát triển về số lượng, nhưng chất lượng chưa nổi bật, đăng ký các công trình, mô hình đôi lúc còn lúng túng. Trong từng lúc, từng nơi các Ban Chỉ đạo, tổ công tác của Quận còn thiếu sâu sát, chưa thể hiện hết vai trò trách nhiệm trong hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở hoàn thành tốt công tác tập hợp giới, vận động nhân dân ở các đối tượng đặc thù.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc - các đoàn thể từng lúc, từng nơi chưa có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; sinh hoạt riêng giới của các đoàn thể ở cơ sở chưa duy trì nề nếp. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuy có tập trung nhưng có lúc còn lúng túng, chưa phát huy hết vai trò giám sát. Do hạn chế về chuyên môn, phương thức giám sát chưa thống nhất giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc còn hạn chế, chưa đồng bộ, chưa đảm bảo thông tin đến các tầng lớp Nhân dân đầy đủ và kịp thời, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên ở khu vực địa bàn dân cư chưa thực sự hiệu quả, chưa có nhiều mô hình phù hợp để tập hợp, thu hút thanh thiếu niên.

III/. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

1. Ưu điểm

Trước tình hình kinh tế, an ninh trật tự diễn biến phức tạp, bằng vai trò lãnh chỉ đạo kịp thời; hiệu quả của Thành ủy với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận đã phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo tổ chức thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV đề ra. Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng chất lượng hoạt động; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kinh tế có mức tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa xã hội vẫn phát huy và giữ vững kết quả đạt được, có nhân tố phát triển mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo được cải thiện đáng kể. Từng bước khẳng định sự phát triển của quận 7 là quận đô thị trung tâm ở phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân ưu điểm

Trung ương và Thành phố đã kịp thời có nhiều chủ trương, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho kinh tế tăng trưởng ổn định. Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của cấp trên; chủ động đề ra giải pháp thực hiện mang tính đột phá, vừa hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội, vừa giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong thực tế; đồng thời với sự tận tâm nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong quận, tạo được sự đồng thuận cao, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

2. Hạn chế

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ bản, là nguồn cổ vũ động viên rất lớn đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận 7. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, công tác cải cách hành chính so với yêu cầu vẫn chưa tốt; quy hoạch đô thị cũng còn những nội dung chưa phù hợp yêu cầu phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ, chưa tương xứng tốc độ tăng dân số nhanh; chưa phát huy hết tiềm năng nguồn lực xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa xã hội; Vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nói chưa đi đôi với làm, trách nhiệm công việc chưa cao, thiếu gương mẫu; Hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI ở một số cơ sở Đảng chưa rõ nét, vai trò người đứng đầu tính nêu gương chưa thể hiện cụ thể bằng hành động; Công tác quy hoạch cán bộ có xây dựng được quy hoạch, nhưng chưa thường xuyên thực hiện vận hành sau quy hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiều nhưng chưa phát hiện được sai phạm của cán bộ, đảng viên mà chủ yếu phát hiện qua đơn thư tố cáo, phản ánh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội có lúc chưa chủ động trong công tác giám sát các hoạt động của Đảng, Chính quyền nên chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ của mình đối với công tác này.

Nguyên nhân hạn chế

Khách quan:

Do đặc thù Quận 7 là vùng đất thấp, kết hợp với ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên các công trình giao thông, trụ sở cơ quan, trường học... đã được xây dựng trước đây, nay hầu như không đảm bảo yêu cầu phục vụ cần phải nâng cấp hay xây dựng mới. Cùng với tốc độ đô thị hóa, dân số tăng nhanh đã tạo áp lực cho công tác quản lý nhà nước về đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, trước diễn biến của tình hình khó khăn chung về kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận, nhất là các doanh nghiệp ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản và các doanh nghiệp dịch vụ liên quan. Số lượng những doanh nghiệp này chiếm tỷ lệ khá cao đã ảnh hưởng đến doanh thu toàn ngành trên địa bàn quận. Một số chính sách liên quan đến nhà đất có sự thay đổi thường xuyên nên ảnh hưởng đến cách giải quyết của cơ quan chuyên môn theo từng thời điểm.

Chủ quan:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và công tác điều hành quản lý của Chính quyền có lúc, có nơi chưa năng động, thiếu kiên quyết; năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều.

Phương pháp nắm tình hình, quản lý đảng viên chưa tốt; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể được giao để phấn đấu rèn luyện tốt hơn.

Vai trò của một số cấp ủy cơ sở và chi ủy chi bộ trực thuộc chưa thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, còn xem nhẹ công tác chính trị tư tưởng dẫn đến tình trạng có lúc nhiều vấn đề tư tưởng biểu hiện lệch lạc phát sinh trong cán bộ, đảng viên và trong Nhân dân nhưng chậm nắm bắt, chậm được giải quyết, dẫn đến có đảng viên chưa gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, còn biểu hiện thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh vì lợi ích cục bộ, lợi ích một bộ phận, kể cả do năng lực còn hạn chế nhưng chưa có những giải pháp đấu tranh hiệu quả; có nơi khi có dư luận trách nhiệm cấp ủy kết luận đúng, sai theo thẩm quyền chưa kịp thời; việc thực hiện công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn còn chưa quan tâm thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra.

Công tác quy hoạch cán bộ trẻ, nữ thiếu do việc phát hiện nguồn chưa kịp thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng còn gặp khó khăn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn hạn chế do chưa phát huy được ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ.

Mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước giữa các phòng ban với nhau chưa thể hiện hết trách nhiệm, còn biểu hiện đùn đẩy; thiếu đồng bộ trong công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, việc điều chỉnh quy trình giải quyết công việc để hạn chế tiêu cực có nơi thiếu quan tâm, chưa kịp thời dẫn đến còn dư luận gây phiền hà cho Nhân dân.

IV/. NHỮNG KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Đảng bộ Quận rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, đảng bộ, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đồng thuận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường đối thoại, nêu cao ý thức, trách nhiệm giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân theo thẩm quyền. Chủ động nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, có mô hình hoạt động phù hợp với thực tế ở cơ sở.

Thứ hai, trong quá trình chỉ đạo, điều hành luôn đề cao, thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong các mặt hoạt động; chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm, có sơ, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; kiên quyết sửa chữa, khắc phục những hạn chế kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biết lắng nghe, giải thích rõ ràng và tiếp thu nghiêm túc khắc phục hạn chế, tồn tại qua góp ý để giúp cấp ủy lãnh đạo, Chính quyền điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thứ ba, phải năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chủ động báo cáo đề xuất kịp thời những vướng mắc, khó khăn ngoài thẩm quyền để Thành phố chỉ đạo các Sở, Ngành hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quận phát triển.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG 5 NĂM 2015 - 2020

Giai đoạn 2015-2020, cùng với sự ổn định về chính trị - xã hội, Trung ương và Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu kinh tế trong nước, thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á... sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 7 quyết tâm nổ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cùng Thành phố đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Trong tổng thể quy hoạch phát triển chung của Thành phố, Quận 7 có vị trí chiến lược là địa bàn trọng yếu, là cửa ngõ giao thông quan trọng, tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh, dự báo đến năm 2020, Quận 7 có quy mô dân số ước khoảng 420.000 người, các công trình phúc lợi xã hội được cải thiện, mức sống của người dân được nâng lên, làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của Quận. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của Khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị Nam Sài Gòn và các kết cấu hạ tầng kết nối khu vực được đưa vào hoạt động là điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế Quận phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ và xây dựng.

Tuy nhiên, trong 05 năm tới Quận cũng còn nhiều khó khăn phải tập trung giải quyết, trước hết là trong công tác quản lý nhà nước về đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị; quy mô dân số tăng nhanh đặc biệt là sự gia tăng dân số cơ học làm phát sinh nhu cầu về đời sống trong xã hội; tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng đang có chiều hướng phức tạp; song song với tăng trưởng về kinh tế, thu nhập của người dân đòi hỏi chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế cần được nâng cao, công tác an sinh xã hội phải tiếp tục giải quyết, phạm pháp hình sự và các tệ nạn xã hội khác còn diễn biến phức tạp; đảng viên từ nhiều địa phương khác chuyển về Quận 7 sinh hoạt nên việc hiểu và quản lý đảng viên đòi hỏi có giải pháp hiệu quả hơn... Tình hình trên, đặt ra cho Đảng bộ, Chính quyền Quận những yêu cầu và thách thức mới, phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được để đưa Quận 7 phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là một Quận trung tâm phía Nam của Thành phố.

I/. PHƯƠNG CHÂM, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Phương châm đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm.

Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại.

Những chỉ tiêu chủ yếu:

1. Phấn đấu bình quân hàng năm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các thành phần kinh tế do quận quản lý từ 12% trở lên; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ từ 14% trở lên; giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng từ 11% trở lên.

2. Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tổng chi ngân sách quận đạt chỉ tiêu thành phố giao.

3. Phấn đấu thực hiện tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách 5 năm 2015 - 2020 trên 1.000 tỷ đồng, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế và kết cấu hạ tầng giao thông.

4. Phấn đấu nâng cấp đầu tư mở rộng mỗi năm ít nhất 01 hẻm chính theo quy hoạch.

5. Thực hiện nâng cấp đầu tư hệ thống cửa xả, trong đó tất cả các cửa xả trên địa bàn quận đều được đo vẽ và xác lập pháp lý đất; xác định tiêu chí, chọn 9 cửa xả trọng tâm để thực hiện nâng cấp đầu tư.

6. Phấn đấu nâng cao chất lượng 100% khu dân cư không rác và 100% hộ dân đăng ký, đổ rác đúng nơi quy định.

7. Hàng năm, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra mẫu giáo trên 98,5%, huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở từ 99% trở lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 và Trung cấp nghề đạt 100%, duy trì và nâng tỷ lệ phổ cập các bậc học.

8. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

9. Phấn đấu hàng năm 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 3%, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ các loại vacxin cơ bản trên 95%.

10. Phấn đấu giới thiệu và giải quyết việc làm ít nhất là 16.000 lượt lao động/năm; đến năm 2020 có 85% tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%.

11. Phấn đấu đến cuối năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố.

12. Phấn đấu hàng năm có ít nhất 70% khu phố đạt khu phố văn hóa, ít nhất 80% cơ quan, đơn vị nhà nước đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa và các tiêu chuẩn văn hóa khác. Trong nhiệm kỳ có ít nhất 05 phường được công nhận phường văn minh đô thị.

13. Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương do Thành phố giao.

14. Hàng năm đạt chỉ tiêu của thành phố giao về kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; không để phát sinh tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

15. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng góp phần đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng; phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đạt 97% trở lên.

16. Phấn đấu hàng năm kết nạp từ 200 đảng viên trở lên. Thành lập từ 01 đến 02 chi bộ đơn vị doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

17. Phấn đấu hàng năm đạt 75% chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có yếu kém; trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

18. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ chủ chốt, công chức từ quận đến cơ sở đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

19. Phấn đấu hàng năm 100% cơ sở đảng có xây dựng và thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo nâng cao hiệu quả, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và ngăn ngừa đảng viên sai phạm.

20. Hàng năm, đảm bảo giữ vững Mặt trận Tổ quốc và 100% các Đoàn thể chính trị-xã hội Quận, 90% Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội phường đạt vững mạnh xuất sắc; phấn đấu xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể trong các khu dân cư mới; nâng cao số lượng và chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

II/. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI:

1. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

Tạo môi trường thuận lợi, đẩy mạnh việc rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc góp phần hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động. Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế quận có ưu thế như dịch vụ tài chính - ngân hàng, khu mua sắm gắn với vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các loại hình dịch vụ hậu cần... Rà soát quy hoạch thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, từng bước điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu toàn ngành của Quận. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, góp phần định hướng và hướng dẫn hoạt động của các thành phần kinh tế đảm bảo đúng cơ cấu kinh tế do Quận đề ra và theo các quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Thành phố. Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 đạt chỉ tiêu Thành phố giao. Thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về thuế, khai thác quản lý tốt nguồn thu thuế; tăng cường, thực hiện kiên quyết các biện pháp thu thuế nợ đọng. Đẩy mạnh khai thác tốt hệ thống dữ liệu người nộp thuế, thực hiện kiểm tra đối với các đơn vị có rủi ro cao.

Đảm bảo yêu cầu thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, đúng chính sách, chế độ, có tiết kiệm và dự phòng ngân sách hợp lý. Tăng cường kiểm tra công tác kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách, kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm.

2. Lĩnh vực phát triển, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện các đồ án quy hoạch. Tiếp tục thực hiện quy hoạch phân khu chức năng trên địa bàn quận và công bố quy hoạch được duyệt; rà soát cập nhật, bổ sung danh mục các tuyến rạch thoát nước để phục vụ công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nhà đất, xây dựng. Tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông để kết nối giữa khu đô thị mới và các khu dân cư hiện hữu; kiểm tra, rà soát và tiến hành giải tỏa các cửa xả trọng điểm bị lấn chiếm để đảm bảo thoát nước, giảm dần các điểm ngập do triều cường, phấn đấu kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước. Đối với ao Song Tân tiếp tục kiến nghị Thành phố sớm chấp nhận chủ trương để cải tạo, chỉnh trang làm hồ điều tiết của khu vực.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ chống ngập, chỉnh trang đô thị và các công trình y tế, giáo dục, đặc biệt là đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới giáo dục mầm non công lập theo quy hoạch. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các công trình mang tính trọng điểm của quận. Tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước vào các dự án nhà ở, các khu dân cư mới, các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

Rà soát việc triển khai các dự án trên địa bàn quận, yêu cầu các chủ đầu tư sớm triển khai theo quy hoạch và bàn giao phần diện tích đất công trình công cộng cho quận để quản lý. Kịp thời kiến nghị UBND Thành phố và đôn đốc các Sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án thuộc Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nâng cấp mở rộng hẻm theo quy hoạch, thực hiện đầu tư nâng cấp hẻm theo quy hoạch ít nhất mỗi năm 01 hẻm chính góp phần điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy, chỉnh trang đô thị. Thực hiện đúng tiến độ công tác bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng xây dựng công trình trọng điểm của Quận và Thành phố, xây dựng phương án bố trí tái định cư hợp lý để sử dụng hiệu quả quỹ nhà và nền tái định cư.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trên cơ sở quy hoạch và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và quy hoạch chi tiết xây dựng, hàng năm xây dựng kế hoạch sử dụng đất trình thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo việc quản lý và sử dụng quỹ đất ngày càng hiệu quả, chặt chẽ.

Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, tiếp tục phát huy và nhân rộng các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phối hợp hành động bảo vệ môi trường lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động của Quận nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh thực hiện mô hình khu phố không rác tại địa bàn dân cư; thường xuyên phúc tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Công tác giáo dục đào tạo: Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp đã được phê duyệt đến năm 2020, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp; thực hiện xây dựng mới trường học theo hướng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu học tập cho người dân trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình giáo dục, các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên. Xây dựng đề án nâng cao chất lượng dạy và học đồng đều ở hệ thống trường học trên địa bàn quận (trong đó có việc điều động, luân chuyển giáo viên và cán bộ quản lý, lãnh đạo); nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Đội để góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, truyền thống trong học sinh.

Công tác văn hóa, thể dục thể thao: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ chính trị về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ quận đến phường.

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, nâng cao chất lượng khu phố văn hoá, gia đình văn hoá, tuyến đường văn minh đô thị...; huy động nguồn lực, nhân lực và cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tăng cường kiểm tra văn hóa công sở tại các phòng ban, đơn vị sự nghiệp hành chính thuộc Quận. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mới, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đẩy mạnh việc xã hội hoá trong các lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, văn hóa, du lịch - thể thao, tạo nhiều điểm vui chơi giải trí cho Nhân dân nhất là thanh thiếu niên. Nâng chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao và điểm sinh hoạt Nhà văn hóa phường, Nhà Thiếu nhi. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ dự án Sân vận động Quận góp phần phát triển phong trào văn thể mỹ trên địa bàn.

Phát động nhiều hoạt động thiết thực đối với khu dân cư để người dân có điều kiện tham gia các hoạt động cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa-xã hội trên địa bàn.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Hoàn tất việc xây dựng mới và nâng cấp Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế dự phòng và trạm y tế 10 phường. Từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, quy chế hoạt động và tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình phòng khám bác sĩ gia đình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đối với các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân; thực hiện tốt quy tắc ứng xử tại các đơn vị trong ngành y tế quận. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình.

Công tác Lao động Thương binh và xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách mới ban hành đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định. Lãnh đạo thực hiện tốt việc thăm hỏi, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh nặng... với quan điểm không để trường hợp người có công với cách mạng, các gia đình diện chính sách gặp khó khăn mà không được chăm lo, tạo điều kiện trong cuộc sống.

Quan tâm công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em và tiếp tục giữ vững các phường đạt chuẩn phường phù hợp với trẻ em. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, thông qua hoạt động gắn kết cung cầu lao động giải quyết việc làm, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ học tập, học nghề cho nguồn lao động của địa phương. Tiếp tục thực hiện đề án đưa người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục quản lý người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo quy định của Pháp luật. Thực hiện tốt việc tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phường đạt chuẩn phường lành mạnh, không có ma túy, mại dâm.

Thực hiện công tác giảm nghèo, tăng hộ khá theo chỉ tiêu Thành phố giao. Thường xuyên khảo sát, tiếp cận hộ nghèo để nắm bắt điều kiện, nhu cầu thực tế của từng hộ và đề ra giải pháp trợ giúp thiết thực, mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, trợ cấp xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh, xã hội văn minh tiến bộ, đưa Chương trình giảm nghèo gắn với các cuộc vận động và phong trào ở khu dân cư đảm bảo an sinh xã hội cho hộ nghèo của địa phương.

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng. Phấn đấu hàng năm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự. Tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ ngày càng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời tổ chức và tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt chỉ tiêu trên giao; duy trì công tác phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra, canh gác có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Công an, Quận sự (từ quận đến phường), phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đổi mới việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp yêu cầu tình hình mới. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng tụ tập lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, lạng lách, đánh võng. Tập trung công tác quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng ẩn náu, hoạt động. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trong các dịp lễ, tết; chủ động phòng ngừa không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tăng cường công tác tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường, thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị; nâng cao chất lượng hoạt động Ban an toàn giao thông quận; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong hoạt động tố tụng, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, phấn đấu giảm tỷ lệ án hủy, cải sửa, hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lãnh đạo cơ quan tư pháp, cơ quan bảo vệ pháp luật quan tâm sơ, tổng kết chỉ ra nguyên nhân, dự báo tình hình giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, điều hành có hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Giải quyết đầy đủ, đúng quy định tin báo tố giác tội phạm, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động của các Tổ trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở.

III/. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

1.1 Công tác chính trị tư tưởng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng. Quan tâm lãnh đạo hướng dẫn nội dung, phương pháp phát hiện, giáo dục thuyết phục, đấu tranh và xử lý với những trường hợp đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến’’, “tự chuyển hóa’’ và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 210-KH/QU ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Quận ủy (khóa IV) về thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những kiến thức mới của thời đại, nhạy bén nắm bắt cái mới, xử lý đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra, đảm bảo sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy và tổ chức Đảng nắm vững và chủ động làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ và trong Nhân dân, kịp thời có những giải pháp thích hợp đối với những cán bộ, đảng viên có nhận thức mơ hồ, lệch lạc và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Từng bước nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

1.2 Đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, thành nề nếp sinh hoạt của tổ chức đảng, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tự giác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình số 26-CTr/QU ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ quận giai đoạn 2013-2020. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế số 02-QC/QU ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Quận ủy viên, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị.

1.3 Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nâng cao nhận thức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, phát huy vai trò các cơ quan tham mưu cho cấp ủy trong hướng dẫn giúp cơ sở đảng thực hiện có hiệu quả những nhóm giải pháp sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; kịp thời chỉ đạo, xử lý đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… theo đúng quy định của Đảng. Song song đó, tiếp tục công khai, minh bạch kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI từ quận đến cơ sở để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục góp ý những vấn đề đã làm, chưa làm, làm chưa có kết quả tốt, chưa chuyển biến thực sự, góp phần tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội trên địa bàn quận.

1.4 Công tác tổ chức và cán bộ

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở từng cấp ủy, tổ chức Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Kiểm tra đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đúng theo quy định. Phát huy kinh nghiệm, nhân điển hình các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều năm liền.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 22-NQ/QU ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Quận ủy (khóa IV) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ quận đến cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, đánh giá cán bộ ở cơ sở; phát hiện bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ thực tiễn, cán bộ xuất thân từ công nhân, tăng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự gương mẫu, tiên phong trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cơ sở, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn đều đạt trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh quy định. Đặc biệt, quan tâm tạo nguồn, tuyển dụng và phát huy cán bộ có triển vọng.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Thành lập mới ít nhất 10 chi bộ, xây dựng 100% tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập, 35% có tổ chức đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 100% doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức đoàn.

Đẩy mạnh công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng, bình quân hàng năm kết nạp 200 đảng viên mới; tập trung phát triển đảng viên tại khu vực giáo dục, y tế, công nhân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đảm bảo 70% Đoàn viên thanh niên giới thiệu được kết nạp đảng viên.

Đảm bảo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Đảng; thường xuyên làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

1.5 Công tác kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung trọng tâm trong chương trình làm việc của cấp ủy, trong đó tập trung vào những biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền, đoàn thể gắn với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở đảng chủ động dự báo xu hướng, lĩnh vực có nhiều khả năng sai phạm để tập trung kiểm tra, giám sát. Quan tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng, tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận, chính xác, kịp thời, không để tồn đọng, kéo dài; kiên quyết xử lý nghiêm minh đúng mức đối với trường hợp sai phạm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và giảm số đảng viên phải thi hành kỷ luật.

Tiếp tục nâng chất lượng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, cơ sở đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong tình hình mới.

1.6 Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành mới, xây dựng đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác theo thẩm quyền để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan tham mưu cho cấp ủy từ quận đến cơ sở. Thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên hoạt động trong các cơ quan Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội. Đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra, sơ kết, tổng kết trong công tác đảng, khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục, giảm bớt hội họp, sâu sát thực tế, cơ sở, nói đi đôi với làm.

2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý từ quận đến phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ; cải tiến lề lối, tác phong làm việc, lãnh đạo các đơn vị phải tăng cường đi cơ sở, bám sát thực tế, giảm thời gian hội họp, giảm các hoạt động mang tính hình thức. Quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể và cá nhân, giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả cao và triển khai thực hiện tốt việc mô tả công việc.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, thực hiện dân chủ cơ sở và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, tham mưu xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt công tác dân vận của Chính quyền, xây dựng tốt mối quan hệ giữa Chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm trên các lĩnh vực; lãnh đạo thực hiện nghiêm việc tiếp công dân. Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố, thường xuyên làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên tất cả các lĩnh vực, phát huy hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch trên tất cả lĩnh vực, nhất là công tác quản lý nhà nước và nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và trong giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến người dân; tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định để từng bước mở rộng liên thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ hành chính công, cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu.

Việc tuyển dụng cán bộ, công chức hành chính phải thực sự xuất phát từ yêu cầu công việc, theo tiêu chí công khai gắn với tinh giản biên chế, luân chuyển vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy hành chính những cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, có hành vi tiêu cực, tham nhũng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo tính trung thực, khiêm tốn, hoà nhã đúng với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

3. Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền từ Quận đến cơ sở đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt việc xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị thông qua việc cụ thể hóa thành những nội dung, kế hoạch thực hiện hàng năm, nhất là những vấn đề liên quan lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân và tập trung hướng các hoạt động về cơ sở; phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trong công tác vận động nhân dân ở địa bàn dân cư.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác cải cách hành chính, xây dựng ý thức, trách nhiệm người cán bộ công chức theo phong cách “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò từng thành viên trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh. Thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào gương “Người tốt, việc tốt”, phong trào “phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”... Hàng năm, tổ chức tốt “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, đồng thời tiếp tục phối hợp với Chính quyền chăm lo vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do quận phát động.

Liên đoàn Lao động tiếp tục tuyên truyền, giáo dục công nhân, người lao động, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; Thực hiện tốt đối thoại với người lao động theo quy định của Nghị định 60/NĐ-CP; tăng cường nắm tình hình dư luận trong công nhân, các doanh nghiệp về lương, thưởng Tết, các vụ việc liên quan đến quyền lợi người lao động và phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố kịp thời giải quyết ổn thỏa, hạn chế xảy ra các vụ tranh chấp lao động tập thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn Quận.

Xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, nâng cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên trong việc mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào tình nguyện trong thanh niên, nhất là các mô hình tập hợp lực lượng ở địa bàn dân cư. Chú trọng phát hiện điển hình, nhân tố tích cực qua phong trào thanh niên tình nguyện để bồi dưỡng, phát triển đoàn viên, hội viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú, giới thiệu nguồn cán bộ trẻ cho Đảng. Tập trung xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hoạt động ngày càng có chất lượng, nâng cao công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng cho các em thiếu nhi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

Tăng cường tham gia góp ý, phản biện và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh quận phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đối với hội quần chúng tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và làm tốt công tác chăm lo cho hội viên. Phát huy vai trò của các tổ chức Hội, tích cực tham gia góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Quận.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ


[1] Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 18,9%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 3,78%/năm. Tỷ trọng giá trị ngành thương mại - dịch vụ là 64,5%, ngành công nghiệp xây dựng là 35,5%.

[2] Hiện nay trên địa bàn Quận có 11 hợp tác xã, một số hợp tác xã thương mại dịch vụ, tín dụng đã có chuyển biến tích cực về chất lượng.

[3] Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM tổ chức ký kết cho các doanh nghiệp vay vốn ưu đãi với tổng số tiền là 1.258 tỷ đồng; tổ chức 52 buổi đối thoại, tập huấn cho các doanh nghiệp. Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP cho 4.999 doanh nghiệp với tổng số tiền 112.587 triệu đồng.

[4] Qua khảo sát trên địa bàn 10 phường có 34 trụ sở cơ quan hành chính cần xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, trong đó 07 trụ sở xây dựng mới tại chỗ; 05 trụ sở sửa chữa; 07 trụ sở nâng cấp và 15 trụ sở di dời đến địa điểm mới. Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/QU ngày 01/9/2011 về lãnh đạo thực hiện quy hoạch xây dựng trụ sở cơ quan cấp phường.

[5] Công khai trong nhân dân 07 dự án chậm triển khai thực hiện, 11 dự án được tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện theo Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

[6] Bình quân hàng năm, Quận cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và các đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 cho khoảng 2.642 trường hợp.

[7] Từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức vận động thực hiện nâng cấp hẻm theo hiện trạng 62 tuyến hẻm với tổng chiều dài là 7.408,61m (tổng diện tích là 21.104,8m2).

[8] Cấp điện sinh hoạt đạt tỷ lệ 100%, cấp nước sạch đạt tỷ lệ 100%.

[9] Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án kịp tiến độ, giải ngân quyết toán kịp thời nguồn vốn tạm ứng của Thành phố; tổ chức bốc thăm bố trí tái định cư cho các hộ dân đúng thời hạn qui định để hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách, Quận đã hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh pháp lý để tiếp tục thỏa thuận bồi thường với các hộ dân; báo cáo UBND Thành phố từng dự án đã bồi hoàn trên 80% để xin ý kiến về việc hỗ trợ chủ đầu tư thu hồi bắt buộc, phần còn lại sau khi đã có chính sách hỗ trợ thêm phù hợp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để kết nối kết cấu hạ tầng khu vực, bảo đảm sinh hoạt của các hộ dân trong dự án.

[10] Đến nay đã lập xong hồ sơ 379 hộ dân và 12 trường hợp nhà đất của cơ quan, tổ chức; đã mời thông báo chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư 192 hộ; đã chi trả kinh phí bồi thường 240 tỷ.

[11] Tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác dân lập đạt 99,6%; đã xử lý 121 trường hợp vi phạm hành chính; đã di dời các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra ngoài khu dân cư.

[12] Hoàn thành 21/23 chỉ tiêu của chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX (giai đoạn 2011 - 2014).

[13] Đã đầu tư 224,543 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới trường Mầm non Hoa Sen, THCS Phạm Hữu Lầu, Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, Tiểu học Võ Thị Sáu và Tiểu học Lê Văn Tám; đầu tư trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy 32,148 tỷ đồng.

[14] Trình độ trên chuẩn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp đạt 88.99% (đầu nhiệm kỳ đạt 80,46%).

[15] Hiện tại toàn quận có 43 trường, 42 nhóm lớp mầm non tư thục và 13 trường Tiểu học, THCS, THPT tư thục có vốn đầu tư của nước ngoài.

[16] 48/53 khu phố đạt khu phố văn hóa, đạt 90,56%/70% chỉ tiêu nghị quyết đại hội; 10/10 phường đăng ký xây dựng chuẩn phường văn minh đô thị.

[17] Trên địa bàn quận hiện nay có 112 cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập tăng 21,7% so với năm 2010 (92 cơ sở), 16 thiết chế văn hoá tăng 14,3% so với năm 2010 (14 thiết chế văn hoá).

[18] Đã tổ chức kiểm tra 2.177 lượt cơ sở, phát hiện 747 vụ vi phạm, ban hành 742 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 6.873 triệu đồng, 05 quyết định chuyển thành phố.

[19] Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 15,89% so với đầu nhiệm kỳ 9,38% trên số người tham gia bảo hiểm. Số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,56% so với đầu nhiệm kỳ 85,24%.

[20] Đến cuối năm 2014, Quận đang quản lý số lượng người, thân nhân diện chính sách và người có công là 1.571 trường hợp. Trong đó 41 mẹ Việt Nam anh hùng (38 mẹ đã từ trần); 01 anh hùng lực lượng vũ trang. Số lượng người hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là 911 trường hợp.

[21] Hiện toàn Quận có 723 hộ nghèo (có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm), chiếm tỷ lệ 0,98% tổng số hộ dân; có 1.458 hộ cận nghèo (có mức thu nhập trên 16 triệu đồng/người/năm đến 21 triệu đồng/người/năm), chiếm tỷ lệ 1,98% tổng số hộ dân.

[22] Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội năm 2011 là 85.174 người, đến năm 2014 tăng lên 143.362 người.

[23] Tổ chức 4.852 cuộc họp dân phát động phong trào, có 120.476 người dân tham dự, đóng góp 11.138 ý kiến, cung cấp 1.952 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó 730 tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an khám phá 213 vụ; đặc biệt quần chúng nhân dân đã trực tiếp tham gia 94 vụ, qua đó kịp thời khen thưởng 310 quần chúng có thành tích dũng cảm trong truy bắt tội phạm. Công an quận liên tục 2 năm liền (2013, 2014) là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua của Quận, Huyện.

[24] Xây dựng được 53 khu phố, 671 tổ dân phố, 2.413 nhóm hộ tự quản về ANTT và 38.432 hộ tự quản về ANTT, 499 nhà trọ tự quản, 288 tổ hòa giải, 04 tổ dân phòng tự quản với 33 thành viên, 17 tổ/179 thành viên xe ôm tự quản, 03 câu lạc bộ/71 thành viên nữ chủ nhà trọ, 03 tổ thanh niên xung kích, 03 tổ/30 thành viên tài xế taxi tự quản, 10 câu lạc bộ “Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, thành lập mô hình “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm” của công ty dịch vụ công ích quận với 160 thành viên; 08 khu phố và 54 tổ dân phố an toàn, toàn diện; qua đánh giá có 08 khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động, 07 khu phố có tội phạm bị phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời.

[25] Quyết định, bản án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy (01 vụ), sửa (19 vụ). Tỷ lệ hủy, sửa hàng năm đều dưới tỷ lệ cho phép theo quy định của ngành, cụ thể: đối với bản án sửa là 3%, hủy là 1,16%.

[26] Đã tổ chức 9.052 cuộc với 482.828 lượt người.

[27] Đã trợ giúp pháp lý 1.079 trường hợp trên các lĩnh vực như: Luật cư trú, thừa kế, hôn nhân gia đình, trong đó có 444 người nghèo, 129 đối tượng khác. Đã tổ chức hòa giải 895 vụ, trong đó hòa giải thành 438 vụ, đạt 48,93%.

[28] Còn 4% đảng viên chưa tham gia học tập nghị quyết đầy đủ do phần lớn các đồng chí đi làm ăn xa, ốm đau đột xuất…

[29] Đã xây dựng kế hoạch (số 210-KH/QU) triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên; chỉ đạo 100% cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức giao ban chuyên đề gắn với thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

[30] Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ khoa giáo quận và cơ sở (27 thành viên); tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp quận (29 thành viên); Ban Chỉ đạo học tập giáo dục lý luận chính trị, phát huy vai trò của các thành viên góp phần tích cực vào việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố.

[31] Khảo sát 1000 phiếu đánh giá về việc thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị; 2000 phiếu điều tra đánh giá về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn quận.

[32] Duy trì kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương gương điển hình trong buổi chào cờ thứ 2 hàng tháng thành buổi sinh hoạt chính trị; triển khai 8000 sổ đăng ký nội dung học tập và làm theo, tổ chức 02 đợt hội thi học tập và làm theo gắn với chủ đề hàng năm.

[33] Đã xử lý 22 đảng viên sai phạm.

[34] Từ đầu nhiệm kỳ có 01 chi bộ ngoài quốc doanh trực thuộc Đảng bộ quận, 13 chi bộ trực thuộc đảng bộ phường với 60 đảng viên, đến nay có 02 Đảng bộ cơ sở và 01 chi bộ cơ sở ngoài quốc doanh trực thuộc Quận ủy với 18 chi bộ trực thuộc, 239 đảng viên. Đảng bộ 10 phường có 19 chi bộ doanh nghiệp với 165 đảng viên. Toàn quận có 36 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc và 01 chi bộ cơ sở với 404 đảng viên.

[35] Trong 5 năm đã cử 625 lượt cán bộ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, trong đó đẩy mạnh việc bồi dưỡng sơ cấp lý luận chính trị cho đảng viên.

[36] Thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa là 281 thủ tục, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông 7 thủ tục.

[37] Thực hiện 22 cuộc thanh tra và 2 cuộc kiểm tra trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính ngân sách, cấp phép xây dựng, quản lý dự án đầu tư, phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo phát hiện có 17/58 đơn vị có vi phạm, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 17,4 triệu đồng, truy thu thuế 62,5 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính 1,1 triệu đồng, điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách 3,6 triệu đồng, kiểm điểm trách nhiệm 9 cá nhân, 2 tập thể; kiểm điểm rút kinh nghiệm 14 cá nhân, 6 tập thể, tổ chức rút kinh nghiệm 7 đơn vị.

[38] Cấp ủy các cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đã đăng ký, thực hiện 353 công trình, mô hình “Dân vận khéo” tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, tập hợp riêng giới, cải cách hành chính... qua đó, đã có nhiều mô hình, công trình tiêu biểu như: xây dựng Nhà trọ văn hóa, CLB Thầy thuốc, CLB Nữ chủ nhà trọ, CLB lá chắn, CLB Sức sống mới, Tổ tư vấn cộng đồng, Tổ “trợ giúp người nghèo”, vận động nâng cấp hẻm, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tỷ lệ hòa giải thành trong xét xử, kéo giảm tỷ lệ đơn thư khiếu nại....Quận ủy đã biểu dương 134 tập thể và 121 cá nhân thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”.

[39] Phong trào “Thi đua yêu nước”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với chương trình mục tiêu 3 giảm, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Vì người nghèo”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá”; thực hiện “Nếp sống văn minh-mỹ quan đô thị”, “Năm An toàn giao thông”,“Năm Thanh niên tình nguyện”.

[40] Quận ủy đã ban hành Chương trình hành động 06-CTrHĐ/QU ngày 28/3/2011 để tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống chính trị quận. Quận đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện, qua đó đã khen thương 27 tập thể, 45 cá nhân tích cực trong việc triển khai thực hiện các giải pháp an sinh xã hội. Tính đến cuối năm 2014, vận động 2.674/2.906 hộ đăng ký định mức điện (đạt 92%), 1.531/2.906 hộ được hưởng định mức nước (đạt 52,6%); 100% cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình cam kết không tăng học phí, giá giữ trẻ cho con công nhân, người lao động.

[41] Tỷ lệ đảng viên được phân công nhiệm vụ 81,57%, còn lại không phân công do đảng viên miễn sinh hoạt, đảng viên sinh hoạt tạm. Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Hướng dẫn số 53-HD/QU ngày 07/5/2014 về một số nội dung tiếp tục thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU ngày 21/9/2004 của Thành ủy.

[42] 100% Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh phường là đảng viên; đã giới thiệu 61 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia các lớp tập huấn về chính trị và chuyên môn.

[43] Từ năm 2010 đến năm 2014: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp quận được ngành dọc Thành phố đánh giá xếp loại thi đua là xuất sắc; trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 5 năm liền, MTTQ quận 2 năm liền dẫn đầu cụm thi đua III. Về đánh giá thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp phường đạt vững mạnh xuất sắc: năm 2010 đạt 96%, năm 2011 đạt 98%, năm 2012 đạt 96%, năm 2013 đạt 98% và năm 2014 đạt 100%.

[44] Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Quận đã thành lập thêm 02 hội quần chúng là Hội Đông y (năm 2012) và Hội Nạn nhân chất độc Dioxin (năm 2014), nâng tổng số hội quần chúng trên địa bàn quận là 13 hội (Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, hội người mù, ban liên lạc cựu tù chính trị-tù binh, hội sinh vật cảnh, hội doanh nghiệp, Hội Đông y và Hội Nạn nhân chất độc Dioxin).

Thông báo