Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015

Năm năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quận 7 đã không ngừng nỗ lực phát huy thế mạnh và tiềm năng, vượt qua khó khăn thử thách nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần III, góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần VIII và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần X. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2005-2010 trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần III và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2010-2015 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2005 - 2010

I/. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:

1. Về kinh tế - ngân sách:

Trong nhiệm kỳ, mặc dù có nhiều biến động về giá cả, lạm phát gia tăng, nhất là ảnh hưởng suy giảm kinh tế, nhưng trên cơ sở những chủ trương, giải pháp mới của Đảng và Chính phủ, Quận đã chủ động lãnh đạo, điều hành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội Đảng bộ Quận lần III đề ra.

Duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân tăng 18,26%/năm. Cơ cấu kinh tế do Quận quản lý chuyển dịch đúng định hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Doanh thu ngành thương mại - dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 24,58%/năm; giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 16,4%/năm; sản xuất nông nghiệp giảm bình quân 8,4%/năm. Tỷ trọng giá trị ngành thương mại - dịch vụ là 44,4%, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng là 55,5%, ngành nông nghiệp giảm dần còn chiếm tỷ trọng 0,1%. Kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 24,82%/năm.

Quận hiện có 4120 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 21.857 tỷ đồng, tăng hơn 8,82 lần so với đầu nhiệm kỳ, tăng chủ yếu các ngành nghề dịch vụ, thương mại. Kinh tế tập thể từng bước được củng cố nâng dần chất lượng hoạt động chủ yếu ở ngành công nghiệp, xây dựng, vận tải bốc xếp, thương mại dịch vụ và tín dụng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 34,6%/năm, tỷ trọng thuế công thương nghiệp tăng dần qua các năm và tốc độ tăng bình quân 59,19%/năm. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 1.272 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 11,84% /năm.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.072 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 27%; chi đầu tư hàng năm từ 20% đến 43% tổng chi ngân sách, trong đó ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Công tác điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhu cầu chi của Quận, đảm bảo đúng quy định, kết dư ngân sách và tiết kiệm của quận, phường tăng hàng năm. Đặc biệt trong việc thực hiện cơ chế khoán đối với các đơn vị giao khoán biên chế kinh phí quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tiết kiệm khoảng 34 tỷ đồng, đạt tỷ lệ bình quân 11,7% so với tổng dự toán giao khoán.

Tuy nhiên, ngành thương mại - dịch vụ phát triển nhanh nhưng quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ; hợp tác xã tuy được củng cố nhưng còn một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, cá biệt có đơn vị phải giải thể. Tổng vốn thanh toán đầu tư qua năm năm và tỷ trọng đầu tư công trình nhà tái định cư, công trình văn hóa - thể dục thể thao chưa đạt chỉ tiêu.

2. Về công tác quản lý phát triển đô thị và bảo vệ môi trường:

Quận tập trung lãnh đạo đề ra nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý phát triển đô thị và bảo vệ môi trường, cùng với sự đồng thuận của nhân dân đã tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng, chỉnh trang nâng cấp đô thị ngày càng văn minh hiện đại và góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trên địa bàn.

Công tác quy hoạch đô thị: đã cơ bản hoàn thành và được Thành phố phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết 10 phường, quy hoạch mạng lưới trường lớp, quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị - trung tâm thương mại, mua bán vật liệu xây dựng… Việc công bố rộng rãi quy hoạch được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận, phường và trên website Quận 7 làm cơ sở quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất, kêu gọi đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, giải quyết cấp phép xây dựng và cung cấp thông tin quy hoạch cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị theo đúng quy hoạch đã được duyệt.

Công tác quản lý trật tự đô thị: thường xuyên có kế hoạch chuyên đề tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực đô thị về xây dựng, mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vệ sinh môi trường. Kịp thời ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính và quan tâm tổ chức thực hiện các quyết định có hiệu lực, góp phần ngăn chặn và giảm dần các hành vi xây dựng không phép, lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang sông rạch qua từng năm. Lực lượng thanh tra xây dựng quận, phường đã được thành lập và từng bước được củng cố.

Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật: thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhất là các dự án đã được phê duyệt. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng mới 08 tuyến đường chính, 09 cầu và 113 tuyến đường nội bộ khu dân cư. Hệ thống đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật thường xuyên được bảo trì, duy tu, nâng cấp. Hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng đã cơ bản phủ kín các tuyến đường và ngõ hẻm. Mạng lưới cấp nước được chú trọng phát triển đồng thời tăng cường các điểm cấp nước lưu động, đảm bảo cung cấp nước và giảm thiểu tình hình thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân. Hệ thống công trình thoát nước được quan tâm nạo vét hàng năm. Thực hiện có hiệu quả công tác trồng và chăm sóc cây xanh công cộng trong các khu dân cư theo phân cấp quản lý, góp phần cải thiện môi trường và tăng mỹ quan đô thị.

Đảng bộ Quận triển khai thực hiện chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở đường nâng cấp chỉnh trang đô thị được nhân dân đồng tình tham gia hiến 7.334 m2 đất, ước trị giá khoảng 91,15 tỷ đồng.

Chương trình phát triển nhà ở: tập trung đầu tư các dự án nhà ở tái định cư từ ngân sách tại phường Tân Hưng, Phú Mỹ và Phú Thuận đảm bảo đủ quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các dự án công ích. Đồng thời thực hiện chủ trương xã hội hoá, các nhà đầu tư trên địa bàn đã xây dựng được 48 chung cư 10.869 căn hộ với tổng diện tích sàn 1.498.925 m2, cấp phép xây dựng nhà riêng lẻ với diện tích trên 1.000.000 m2. Nhiều dự án phát triển đô thị có quy mô lớn đang tiếp tục triển khai tạo động lực phát triển cho toàn địa bàn Quận và giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân.

Công tác quản lý tài nguyên: Quận đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất và ban hành kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đất công, đất ven sông rạch, ao hồ. Đến nay đã hoàn tất việc lập sổ bộ, bản đồ quản lý đất 10 phường, tổ chức công bố công khai đến người dân và xác minh đưa vào quản lý, sử dụng theo qui định. Hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho các trường hợp đủ điều kiện. Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý đất đai đô thị (GIS) trong việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác bảo vệ môi trường: Quận quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác dân lập đạt 98% đảm bảo thu gom xử lý rác thải trên địa bàn. Hoàn tất chương trình di dời 28 đơn vị và 90 cơ sở kinh doanh phế liệu gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: thực hiện tốt chủ trương công khai các dự án và phương án bồi thường, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tự giác bàn giao mặt bằng đúng tiến độ các dự án, hạn chế tối đa những trường hợp phải cưỡng chế hoặc khiếu kiện kéo dài. Chủ động xây dựng nhà tái định cư và mua căn hộ của các nhà đầu tư trên địa bàn để bố trí tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, đảm bảo điều kiện nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ và không có trường hợp thiếu nhà, đất tái định cư.

Bên cạnh đó, công tác quản lý phát triển đô thị và bảo vệ môi trường vẫn còn tồn tại: một số dự án đường giao thông chưa thực hiện hoàn chỉnh theo qui hoạch chung. Công tác nạo vét kênh rạch phục vụ thoát nước trong khu dân cư hiện hữu còn hạn chế, vẫn còn nhiều điểm ngập do mưa lớn và triều cường. Việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp chưa hoàn thành chỉ tiêu. Công tác di dời nhà ven kênh rạch chưa triển khai. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án áp dụng theo nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ còn chậm. Xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường chưa triệt để.

3. Về văn hoá - xã hội:

Công tác Giáo dục- Đào tạo luôn được Quận quan tâm hàng đầu, đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần III. Hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020, đảm bảo đáp ứng đủ chổ học cho học sinh trên địa bàn, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị nhà trường đạt chuẩn theo quy định. Quận đã đầu tư 306,153 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Mỗi cấp học đều có trường đạt chuẩn quốc gia. Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, đạt 70,75% đối với bậc mầm non, 91,29% đối với bậc tiểu học và 79,36% đối với bậc trung học cơ sở. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã đóng góp kinh phí xây dựng trường học, hỗ trợ trang thiết bị, đóng góp Quỹ khuyến học để chăm lo học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi và thi đậu các trường cao đẳng, đại học công lập. Hoàn thành phổ cập bậc trung học trước một năm so với nghị quyết, mặt bằng học vấn đạt lớp 9,1. Chất lượng giáo dục được nâng cao qua từng năm học. Đến nay hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 99,2%, bậc trung học cơ sở đạt 90,3% và trung học phổ thông đạt 71,5%. Hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên ngày càng tốt hơn và đang được đầu tư xây dựng mới.

Chính sách xã hội - dân số - việc làm được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên mỗi năm giảm còn 0,7%. Công tác chăm lo hỗ trợ cho các gia đình chính sách kịp thời, đúng quy định; hoàn tất việc trao tặng nhà tình nghĩa, xây dựng 102 nhà tình thương, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 15.829 lượt lao động/năm, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chiếm 28%, tỷ lệ lao động chưa có việc làm giảm còn 6%. Đến cuối năm 2007, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo có mức thu nhập 6 triệu đồng/người/năm, nâng nguồn vốn của chương trình xóa đói giảm nghèo lên 7,73 tỷ đồng.

Quận đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cơ sở y tế được quan tâm đầu tư về trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng mới một số Trạm y tế phường, tạo điều kiện cho các y, bác sĩ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng điều trị và thái độ phục vụ bệnh nhân. Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt và khống chế lây lan ra cộng đồng, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Công tác khám và điều trị bệnh đã nâng cao chất lượng, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt chỉ tiêu bình quân 95%/năm; 10/10 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác bảo hiểm y tế tự nguyện được người dân tham gia ngày càng cao.

Công tác văn hóa, thể dục thể thao: Quận tập trung lãnh đạo thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân theo nội dung nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường đầu tư cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, sử dụng có hiệu quả các cơ sở văn hóa. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn dân cư. Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa kết hợp với xây dựng Nếp sống văn minh đô thị được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia. Đến nay có 05/10 phường ra mắt ban chỉ đạo xây dựng phường văn hóa và 02 phường đạt chuẩn phường văn hóa là phường Tân Thuận Đông và Tân Quy, có 71,42% khu phố đạt khu phố văn hoá, 28,5% khu phố đạt khu phố tiên tiến từ 2 đến 3 năm, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá trên 94%. Quận được Thành phố công nhận 01 di tích văn hóa lịch sử và 01 di tích kiến trúc nghệ thuật. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa được quan tâm củng cố. Hoạt động thể dục thể thao được mở rộng và tăng cường chất lượng, nâng cao thành tích, quan tâm đầu tư mới, nâng cấp các cơ sở thể dục thể thao công lập, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều đơn vị, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 24,5% dân số toàn Quận. Ngành Thể dục thể thao quận liên tục 5 năm liền dẫn đầu cụm thi đua.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực văn hóa xã hội còn hạn chế: tình trạng gia tăng nhanh dân số cơ học nên hiện nay sĩ số học sinh/lớp đối với một số trường còn cao, nhất là bậc mầm non và tiểu học. Chưa xây dựng xong Trung tâm dạy nghề theo nghị quyết đề ra. Cơ sở vật chất ngành y tế mặc dù đã được đầu tư, nâng cấp nhưng do tốc độ dân số tăng nhanh nên chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của quận, đội ngũ y bác sĩ còn thiếu. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, vệ sinh môi trường một vài nơi chưa đảm bảo, dễ phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nơi thiếu tập trung, chưa mang tính thường xuyên, liên tục, chưa trở thành ý thức tự giác của nhiều người dân. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa còn hạn chế. Việc quản lý ngành nghề kinh doanh nhạy cảm còn khó khăn, hiệu quả chưa cao.

4. Về công tác quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp:

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ Quận đã quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chú trọng xây dựng dân quân tự vệ với tỷ lệ 1,5% dân số đạt chỉ tiêu đề ra. Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đảm bảo đúng đối tượng. Công tác huấn luyện, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm tổ chức tốt công tác diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng; các tình huống, nội dung hội thao phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tuyển quân đạt và vượt chỉ tiêu trên giao về số lượng, chất lượng và được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt, thường xuyên quan tâm giúp đỡ quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Kịp thời phối hợp các ngành liên quan xác lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Quận ủy tăng cường lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đối phó với các vụ việc phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang. Thực hiện ký kết nghị quyết liên tịch với một số đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, với quận giáp ranh, nghị quyết liên tịch giữa lực lượng Công an, Quân sự với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt kết quả thiết thực; kiện toàn củng cố xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tập trung mở các đợt tấn công tội phạm, thực hiện tốt công tác răn đe, cảm hóa, giáo dục, không để hình thành các băng nhóm hoạt động có tổ chức và các điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỷ lệ phá án đạt chỉ tiêu Thành phố giao. Giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ khiếu kiện, ngừng việc tập thể. Trật tự an toàn giao thông được kéo giảm trên cả 03 mặt (số vụ, số người bị thương, số người chết), đến nay cơ bản không còn ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Quận đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác cải cách tư pháp, thành lập tổ công tác nội chính, chỉ đạo Chi, Đảng bộ trong các cơ quan tư pháp xây dựng quy chế phối hợp thực hiện có hiệu quả quy trình tố tụng, từ khâu điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tăng thẩm quyền trong tình hình mới. Công tác thi hành án thực hiện đúng quy định của pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp, thi hành án dân sự có nhiều tiến bộ. Hiệu quả tuyên truyền giáo dục pháp luật của các phiên tòa lưu động có tính chất án điểm, của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cùng với công tác hòa giải ở cơ sở và hoạt động của Tổ trợ giúp pháp lý đã góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức sống và làm việc theo pháp luật của nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: công tác quản lý địa bàn có lúc có nơi chưa chặt chẽ, các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tội phạm đạt kết quả chưa cao, việc kéo giảm phạm pháp hình sự chưa đạt chỉ tiêu. Trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cán bộ phường đội chưa đồng đều; hoạt động của lực lượng tự vệ còn hạn chế. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

II/. NHIỆM VỤ CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1. Công tác xây dựng Đảng:

1.1. Về công tác chính trị tư tưởng:

Quận ủy thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác chính trị tư tưởng với phương châm toàn Đảng bộ làm công tác tư tưởng. Quận đã tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp đặc điểm tình hình của Quận, nâng tỷ lệ đảng viên tham dự hơn 95%. Quan tâm đổi mới phương pháp tổ chức quản lý và kiểm tra trong công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và mở rộng thành phần tham gia học tập. Chủ động phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả lan tỏa trong đông đảo nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức tốt công tác nghiên cứu dư luận xã hội, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời định hướng dư luận xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề được dư luận quan tâm, không để xảy ra điểm nóng chính trị xã hội trên địa bàn Quận.

Công tác chính trị tư tưởng đã tạo được sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Đa số cán bộ đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, có đạo đức lối sống lành mạnh, gắn bó với tổ chức và nhân dân, có ý thức trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Quận tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và đông đảo nhân dân. Chủ động tổ chức học tập các chuyên đề nghiên cứu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Di chúc Chú tịch Hồ Chí Minh, Sửa đổi lối làm việc và các chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Hơn 95% đảng viên, cán bộ công chức, cán bộ đoàn thể đã tham gia học tập, viết bài thu hoạch đăng ký tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của chi bộ và quần chúng. Các cấp ủy Đảng cơ sở thường xuyên tổ chức sinh hoạt về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kể chuyện tấm gương của Bác, gương điển hình tiến tiến làm theo gương Bác trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội và trong sinh hoạt định kỳ của nhiều khu phố, tổ dân phố.

Đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình, mong muốn cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt mục đích ý nghĩa đề ra. Kết quả hơn 3 năm triển khai đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và chuyển thành hành động thiết thực của đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện các phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần tạo sự lan tỏa nội dung và kết quả thực hiện cuộc vận động trong nhân dân. Thông qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, có 88 cá nhân, 52 tập thể được Quận tuyên dương và cấp cơ sở tổ chức tuyên dương 327 cá nhân, 110 tập thể điển hình làm theo gương Bác trên nhiều lĩnh vực và đa dạng các thành phần trong xã hội.

1.3. Về công tác tổ chức - cán bộ:

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng - đảng viên: Quận đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Bình quân cả nhiệm kỳ có 74,95% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém; hơn 85% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh và 99,42% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 14,41% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất. Các cấp ủy Đảng quan tâm xây dựng và bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, đảm bảo điều hành hoạt động theo đúng quy chế. Thực hiện chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến nay nề nếp sinh hoạt được duy trì, nội dung sinh hoạt ngày càng được cải tiến, quan tâm nhiều hơn công tác xây dựng Đảng và triển khai thực hiện sinh hoạt chuyên đề cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỷ lệ đảng viên dự họp bình quân đạt trên 80%.

Công tác kết nạp Đảng được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, đã kết nạp được 593 đảng viên, đạt 131,7% chỉ tiêu; trong đó tỷ lệ nữ, trẻ, tốt nghiệp đại học đều tăng và chú trọng kết nạp đối tượng là giáo viên trực tiếp giảng dạy, y bác sĩ, công an, dân quân tập trung, công nhân trực tiếp sản xuất, lực lượng nòng cốt ở khu phố, tổ dân phố. Hiện nay, Đảng bộ Quận có 2.889 đảng viên, tăng 1.187 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ; có 26 chi, đảng bộ cơ sở với 162 chi bộ trực thuộc, 100% trường tiểu học, trung học cơ sở có chi bộ.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được quan tâm đầu tư và đạt kết quả bước đầu. Hàng năm, Quận ủy đi thăm và trao đổi định hướng về xây dựng tổ chức chính trị, đoàn thể trong một số doanh nghiệp có đông lao động. Tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ở các doanh nghiệp vào các ngày chủ nhật, ngoài giờ hành chính. Đến nay đã thành lập được 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường trong tổng số 17 doanh nghiệp có trên 50 lao động và 01 chi bộ cơ sở ngoài quốc doanh trực thuộc Quận.

Công tác cán bộ đã hoàn thành quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và cấp quận giai đoạn 2006-2015. Định kỳ Quận ủy nhận xét đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt diện Thành ủy, Quận ủy quản lý, nhất là đánh giá kết quả quy hoạch nguồn cán bộ trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt phường, phòng, ban, đơn vị từng bước được trẻ hóa; trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn được nâng lên. Công tác bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cán bộ theo quy định, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 613 đồng chí, nâng tổng số đảng viên có Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên là 664 đồng chí. Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy đã xét và biểu dương 792 đảng viên 20 năm tuổi Đảng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã triển khai quán triệt và thực hiện tốt quy định 75-QĐ/TW, quy định 57-QĐ/TW, góp phần bảo vệ cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối và sự đoàn kết trong Đảng, đồng thời phục vụ công tác quy hoạch, tuyển dụng, bố trí cán bộ và công tác kết nạp đảng.

1.4. Về công tác kiểm tra, giám sát:

Các cấp ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nghị quyết 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tổ chức giám sát 93 lượt, tập trung các chuyên đề thực hiện nguyên tắc tổ chức Đảng, thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chủ trương, quy định của Trung ương, Thành phố và Quận. Tiến hành kiểm tra 108 cuộc, chủ yếu về thực hiện nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiểm tra kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân. Thông qua kiểm tra giám sát Quận ủy đã kịp thời ghi nhận, phát huy những ưu điểm, đồng thời chỉ ra các giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh, khắc phục sai sót, khuyết điểm của cán bộ đảng viên và tổ chức đảng. Chủ động kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm với phương châm phòng ngừa là chính đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm. Trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật, xử lý kỷ luật 48 đảng viên (giảm 39 trường hợp so với nhiệm kỳ trước), chủ yếu do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và vi phạm pháp luật. Việc xem xét kỷ luật bảo đảm đúng mức độ sai phạm, đúng quy định của Điều lệ Đảng, sau kỷ luật không có trường hợp khiếu nại. Ủy ban kiểm tra các cấp được củng cố, cán bộ được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Quận và cơ sở.

1.5. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, nghị quyết đại hội Đảng bộ quận và các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, Quận ủy đã xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, phát huy và giữ vững truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ quận. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, cải tiến phương pháp, tác phong công tác. Trong chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính sáng tạo, năng động của cơ sở, kịp thời tuyên dương, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Tăng cường đi cơ sở, giảm hội họp, nâng cao chất lượng các hội nghị với nhiều ý kiến đóng góp, phản biện nhằm phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ.

Hàng năm, Quận ủy xây dựng chương trình công tác cụ thể, phân kỳ từng tháng, quý, gắn với việc phân công phụ trách cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ. Tổ chức giao ban định kỳ giữa Thường trực Quận ủy với bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ khu phố, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp để giải quyết những vấn đề quan tâm của đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng trong một số tổ chức Đảng chưa đạt hiệu quả; vẫn còn tổ chức Đảng hạn chế về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chưa thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ và xây dựng nội bộ thống nhất.

Công tác đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng còn khó khăn; một số đảng viên thiếu tính tiên phong gương mẫu, lời nói không đi đôi với việc làm; vẫn còn đảng viên tinh thần thái độ học tập nghị quyết chưa nghiêm túc và chưa chuyển thành hành động thiết thực trong cuộc sống. Công tác tuyên truyền đôi lúc chưa kịp thời, tính thuyết phục đối với quần chúng chưa cao.

Kết quả thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được chưa đồng đều, vẫn còn một vài cơ quan, đơn vị chưa chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, công tác phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiến tiến chưa lan tỏa sâu rộng.

Công tác quy hoạch cán bộ các chức danh và tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ nhìn chung còn ít, độ tuổi bình quân tương đối cao. Một vài cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, còn hụt hẫng đội ngũ cán bộ kế thừa. Nhiều chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động còn lúng túng.

Một số cấp ủy đảng chưa phát huy tính chủ động trong công tác kiểm tra giám sát, việc xác định nội dung kiểm tra, giám sát chưa bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị nên hiệu quả chưa cao. Ý thức chấp hành nguyên tắc tổ chức đảng của một số ít đảng viên chưa nghiêm dẫn đến sai phạm phải thi hành kỷ luật.

2. Công tác xây dựng chính quyền:

Hội đồng Nhân dân Quận, Phường tổ chức hoạt động và duy trì các kỳ họp theo quy định với chất lượng nội dung được nâng lên; chú trọng hoạt động giám sát và thường xuyên quan tâm giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri. Các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều phù hợp với thực tế và đúng quy định của pháp luật. Quận đã triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường theo nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội, bước đầu cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và tiến trình cải cách hành chính. Quyền lợi của cử tri tiếp tục thực hiện thông qua đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, phường.

Công tác kiện toàn bộ máy chính quyền quận và phường: thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, Quận đã kiện toàn sắp xếp lại 12 phòng, 02 ban, 07 đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân 10 phường theo hướng tinh gọn, mạnh dạn phân cấp, các đơn vị hoạt động không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Tiến hành nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, từng bước thay thế cán bộ, công chức không đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức. Đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý cấp quận đã chuẩn hóa các chức danh đạt tỷ lệ 89%, cấp phường đạt 81,6%.

Chấp hành sự chỉ đạo của Thành ủy, Quận đã thực hiện thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tại 4 Phường. Qua công tác thí điểm bước đầu đã tăng cường sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành của Đảng ủy - Ủy ban Nhân dân phường.

Quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một dấu”, “một cửa liên thông”, tạo sự thống nhất, công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tư pháp hộ tịch, đăng ký quyền sử dụng đất ở... Đảm bảo duy trì lịch tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo Quận, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức ngày càng tốt hơn, tỷ lệ hồ sơ được trả đúng thời hạn hơn 95%, góp phần nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, thiết lập hệ thống mạng nội bộ từ quận đến phòng ban và 10 phường, xây dựng website Quận 7 tạo thuận lợi cung cấp thông tin rộng rãi cho nhân dân.

Công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng: từ 2005 - 2009 Thanh tra Quận đã tiến hành 56 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đền bù giải tỏa; quản lý sử dụng ngân sách; công tác thu nộp thuế; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thanh tra công vụ, cải cách hành chính; trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành Luật khiếu nại, tố cáo…Qua kết quả thanh tra, Quận đã xử lý đúng quy định những cá nhân sai phạm và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có biện pháp chấn chỉnh, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, Thanh tra Quận tiếp nhận 269 đơn khiếu nại, đã giải quyết 254 đơn đạt 94,4%, hạn chế việc khiếu nại vượt cấp; nhận 10 đơn tố cáo, đã giải quyết 9 đơn, đạt 90%; phối hợp giải quyết 7 vụ khiếu kiện đông người góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

Quận đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ nhằm xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, kỷ cương, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Hàng năm, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí có kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị và phối hợp với Uỷ ban kiểm tra quận ủy tổ chức kiểm tra 26 chi, đảng bộ về công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị đồng thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, hạn chế hành vi tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ công chức. Quận đã xử lý kỷ luật 02 cán bộ do trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan để xảy ra tiêu cực, chuyển cơ quan tư pháp xử lý hình sự 03 vụ việc cán bộ địa chính, thanh tra xây dựng phường có biểu hiện tham nhũng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng chính quyền vẫn còn tồn tại như: một số đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận, Phường chưa thực hiện tốt vai trò chức năng theo quy định. Hiệu quả quản lý Nhà nước trong một số lãnh vực chưa cao. Một vài đơn vị phòng, ban, phường chưa thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan; sự phối hợp công tác giữa một số phòng ban và giữa phòng ban quận với phường chưa đồng bộ. Một số cán bộ công chức thái độ phục vụ chưa đạt yêu cầu, có trường hợp vi phạm pháp luật. Vẫn còn cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn so với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là lực lượng thanh tra xây dựng. Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động phát hiện hành vi tham nhũng của cán bộ công chức, còn thông qua đơn tố cáo của người dân.

3. Công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân:

Công tác vận động nhân dân của Đảng bộ Quận có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy đã tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực phù hợp với từng đối tượng, thông qua cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động Vì người nghèo, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình mục tiêu “3 giảm", công tác Xóa đói giảm nghèo, thực hiện chủ đề Nếp sống văn minh đô thị, triển khai vận động nhân dân hiến đất mở đường, vận động người dân giải tỏa bàn giao mặt bằng đúng tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm (cầu Phú Mỹ, cầu Tân Thuận 2…) tạo được sự đồng thuận, sức lan tỏa và sự hưởng ứng mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được nâng cao.

Công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm tổ chức đạt kết quả thiết thực; việc lấy ý kiến của nhân dân góp ý cho chính quyền, cho cán bộ chủ chốt cơ sở được nhân dân đồng tình tham gia góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Nhiều đảng viên được phân công trực tiếp làm công tác vận động nhân dân đã tạo sự gắn bó mật thiết giữa đảng viên với quần chúng nhân dân. Quận đã củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thể ở các khu phố, tổ dân phố; thành lập các tổ chức Đảng, Đoàn, Hội trong một số đơn vị, doanh nghiệp ngoài công lập có đông công nhân và người lao động.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng được củng cố, mở rộng và phát huy:

Mặt trận Tổ quốc đã quan tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp thống nhất hành động với chính quyền và các tổ chức thành viên, thực hiện chức năng giám sát hoạt động của chính quyền theo quy định pháp luật. Phát huy vai trò các tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong các giới, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, … từng bước khẳng định và nâng cao uy tín trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Liên đoàn Lao động tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia giải quyết kịp thời các chính sách xã hội, đồng thời thường xuyên giáo dục nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, nghề nghiệp, bồi dưỡng tác phong công nghiệp, giáo dục ý thức pháp luật cho công nhân viên chức và người lao động. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt chỉ tiêu đề ra, đã xây dựng được 155 tổ chức công đoàn/185 doanh nghiệp đủ điều kiện, đạt 83,78% 74/84 công đoàn cơ sở vững mạnh đạt 88,09%.

Hội Nông dân đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ hội viên chuyển dịch lao động và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; các cấp Hội đã sử dụng có hiệu quả việc hỗ trợ vốn để xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ, sinh vật cảnh phù hợp yêu cầu phát triển của quận trong quá trình đô thị hóa.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức giáo dục nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống và đạo đức cách mạng kết hợp thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào thanh niên thông qua các chiến dịch tình nguyện, phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, phong trào “3 trách nhiệm” tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mặt trận tập hợp thanh niên được mở rộng, chất lượng công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn được nâng lên; 86,6% cơ sở Đoàn vững mạnh, 100% bí thư, phó bí thư đoàn phường, 73,68% bí thư Đoàn cơ sở là đảng viên. Năm năm qua, Đoàn Thanh niên Quận đã giới thiệu 601 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 196 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đạt tỷ lệ 32,61%.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; củng cố tổ chức hội, tăng cường chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; quan tâm giới thiệu việc làm, trợ vốn, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ hội viên, phụ nữ để làm kinh tế hộ gia đình.

Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất và truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thông qua phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong các hoạt động phong trào và góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Thường xuyên chăm lo giúp nhau cải thiện đời sống, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, quan tâm tổ chức thăm hỏi, mừng thọ các hội viên lớn tuổi. Phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các Hội quần chúng (Hội Chữ Thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội khuyến học, Hội Luật gia, CLB Cựu tù chính trị và tù binh, CLB Truyền thống kháng chiến và hưu trí…) được quan tâm định hướng, hỗ trợ hoạt động và thường xuyên củng cố; đã có nhiều phong trào thiết thực, tích cực chăm lo cho hội viên; cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, pháp luật, công tác xóa đói giảm nghèo, khuyến học và công tác xã hội, từ thiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Tuy nhiên, công tác vận động nhân dân vẫn còn một số hạn chế: một vài cấp ủy cơ sở còn lúng túng khi đề ra nội dung lãnh đạo công tác vận động nhân dân và lãnh đạo đoàn thể, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá nên hiệu quả đạt được chưa cao; một số cán bộ, đảng viên chưa quan tâm làm công tác vận động nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, thiếu quan tâm lãnh đạo thường xuyên nên chưa phát huy được sức mạnh của tập thể.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chấp hành các đoàn thể chưa khắc phục triệt để biểu hiện hành chính trong công tác vận động nhân dân. Nội dung và phương thức tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng lúc, từng nơi vẫn chưa đáp ứng kịp thời với sự phát triển chung của Quận, một số hoạt động chưa lan tỏa rộng khắp các tầng lớp nhân dân. Thực hiện chức năng giám sát nói chung và giám sát cộng đồng các dự án công ích đôi lúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Số lượng đoàn viên, hội viên có tăng nhưng vẫn còn đoàn viên, hội viên không gắn với phong trào; đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở có lúc có nơi chưa làm tốt công tác xây dựng lực lượng kế thừa.

III/. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT:

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu do đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống chính trị của Quận đã được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao hơn; quận 7 ngày càng trở thành một trong những trung tâm đô thị phát triển ở phía nam Thành phố.

Đạt được những kết quả nêu trên là do Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, tuân thủ nghiêm túc nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của cấp trên, chủ động phát huy thế mạnh, tạo điều kiện thuận lợi động viên các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời với sự tận tâm nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân quận 7, đặc biệt nhiều người dân đã khắc phục khó khăn, đồng tình thực hiện di dời đến nơi ở mới, bàn giao nhà đất trong khu quy hoạch để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị trên địa bàn Quận.

Mặt khác vẫn còn một số tồn tại như: kinh tế tuy có tăng trưởng cao nhưng quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, kinh tế tập thể phát triển chưa đạt yêu cầu; hạ tầng kỹ thuật của Quận phát triển chưa đồng bộ, chưa tương xứng với tốc độ gia tăng dân số cơ học; hệ thống chính trị chưa đủ mạnh, công tác quy hoạch bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn hạn chế, vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hiệu quả chưa cao.

Nguyên nhân tồn tại do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và công tác điều hành quản lý của chính quyền có lúc có, nơi thiếu bao quát, thiếu kiên quyết; trình độ năng lực đội ngũ cán bộ không đồng đều; một số đảng viên chưa gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chưa làm tốt công tác vận động nhân dân.

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần III, Đảng bộ Quận rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

1. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, trong đảng bộ tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

2. Tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Thành uỷ, UBND và các sở, ban ngành Thành phố; phát huy hiệu quả các nguồn lực vì mục tiêu phát triển Quận. Thường xuyên xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chủ động đề ra giải pháp sáng tạo nhằm chuyển biến tích cực và khắc phục những hạn chế cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Tập trung lãnh đạo thông qua giao chỉ tiêu và duyệt giải pháp hàng năm. Tăng cường đi cơ sở, thường xuyên giám sát, kiểm tra phát hiện nhân rộng mô hình hay, giải pháp tốt và phòng ngừa vi phạm. Kịp thời có chủ trương biện pháp chấn chỉnh, giải quyết đối với đơn vị yếu kém nhằm tạo điều kiện để đơn vị phát triển ổn định.

4. Công tác vận động nhân dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể phải hài hoà giữa quyền lợi và trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, người dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp và nội dung hoạt động phù hợp với từng giới và đặc điểm của khu dân cư mới.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

TRONG 5 NĂM 2010 - 2015

Năm năm tới cùng với sự ổn định về chính trị - xã hội và sự phục hồi, phát triển từ cuối năm 2009 sau cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới sẽ tạo cơ hội thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đối với cả nước nói chung và Thành phố, Quận 7 nói riêng. Dự báo đến năm 2015, Quận 7 có quy mô dân số tăng cao, ước khoảng 350.000 người, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Quận tiếp tục diễn ra nhanh, các công trình phúc lợi xã hội được cải thiện, mức sống của người dân được nâng lên làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của Quận. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của khu đô thị Nam Sài Gòn và các công trình giao thông đường bộ, đường thủy, bến cảng…mang tính huyết mạch được đưa vào hoạt động là điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế trên địa bàn Quận phát triển, đặc biệt là trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ và xây dựng. Tuy nhiên Quận cũng còn nhiều khó khăn do hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời tốc độ tăng dân số cơ học của Quận; nhu cầu giải quyết việc làm, đời sống văn hóa tinh thần của người dân đòi hỏi ngày càng cao, các vấn đề an sinh xã hội cần phải giải quyết, phạm pháp hình sự và các tệ nạn xã hội khác còn diễn biến phức tạp... Tình hình trên, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đưa Quận 7 phát triển vững chắc hơn trong những năm tiếp theo.

I/. MỤC TIÊU VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: tiếp tục tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Quận 7 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Những chỉ tiêu chủ yếu:

1. Phấn đấu bình quân hàng năm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ 11% trở lên, doanh thu thương mại - dịch vụ từ 14% trở lên.

2. Phấn đấu tổng thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 đạt chỉ tiêu thành phố giao.

3. Phấn đấu thực hiện tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách 5 năm 2011 - 2015 trên 1.000 tỷ đồng, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho giáo dục và công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông.

4. Phấn đấu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch, 100% hộ dân đăng ký rác dân lập và đảm bảo thu gom xử lý rác thải.

5. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi tiểu học hàng năm là 100%, trung học cơ sở trên 90%, phấn đấu học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp 10 và trung học nghề đạt 100%. Hàng năm duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập bậc trung học.

6. Phấn đấu tốc độ tăng dân số tự nhiên trung bình hàng năm dưới 1%.

7. 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2015 dưới 3%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ các loại vacxin cơ bản trên 95%.

8. Phấn đấu giới thiệu và giải quyết việc làm ít nhất 14.000 lượt lao động/năm.

9. Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo có mức thu nhập theo tiêu chí của Thành phố giai đoạn III, tiến tới cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm vào năm 2015.

10. Phấn đấu đến năm 2015 có 03 phường đạt chuẩn phường văn hóa, 70% khu phố đạt khu phố văn hóa, phấn đấu hàng năm tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trên 90%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt chỉ tiêu thành phố giao hàng năm.

11. Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về nhiệm vụ quân sự địa phương do Thành phố giao.

12. Hàng năm đạt chỉ tiêu Thành phố giao về kéo giảm phạm pháp hình sự, nhất là trọng án, về tỷ lệ phá án, về kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; không để phát sinh tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

13. Phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 120 đảng viên, tất cả các chi bộ có nguồn phải kết nạp được đảng viên.

14. Phấn đấu hàng năm có trên 75% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có yếu kém, ít nhất 98% đảng viên đủ tư cách, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

15. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và 100% đoàn thể cấp quận, 70% Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp phường đạt vững mạnh xuất sắc.

II/. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI:

1. Trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

Tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế do Quận quản lýthương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của khu vực thương mại - dịch vụ, các ngành công nghiệp có tỷ lệ sử dụng chất xám và giá trị gia tăng cao. Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như: trung tâm tài chính - ngân hàng, khu du lịch sinh thái, khu mua sắm gắn với vui chơi giải trí - văn hóa - thể dục thể thao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các loại hình dịch vụ hậu cần cho khu chế xuất Tân Thuận, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, khu cảng du lịch. Tăng cường biện pháp quản lý và phát huy hiệu quả của các chợ hiện có, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Quận. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã và phát triển kinh tế tập thể.

Thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về thuế, khai thác quản lý tốt nguồn thu thuế, tăng cường thu thuế nợ đọng.

Đảm bảo yêu cầu thu, chi ngân sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, đúng chính sách, chế độ, có tiết kiệm và dự phòng ngân sách hợp lý. Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tài chính, đặc biệt đối với cấp phường. Đẩy mạnh giải ngân vốn theo kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm.

2. Trên lĩnh vực phát triển, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường:

Tiếp tục hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Quận đến năm 2020 và đảm bảo công bố quy hoạch, đồng thời đẩy nhanh xác định ranh mốc quy hoạch chi tiết 1/2000. Tăng cường quản lý Nhà nước sau quy hoạch, kiến nghị điều chỉnh hoặc bãi bỏ quy hoạch không còn phù hợp. Xây dựng quy chế thống nhất trong quản lý phát triển đô thị trên cơ sở quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) vào công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Tập trung xây dựng kết nối hạ tầng giao thông giữa khu đô thị mới và các khu dân cư hiện hữu, phấn đấu phủ kín lưới điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước, đảm bảo cung cấp điện, nước sạch, giảm dần các điểm ngập do triều cường. Hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Thị Thập nối dài, Đào Trí, Tân Phú - Phú Thuận, Bình Thung - Phú Mỹ, Liên tỉnh lộ 15B, cầu Phú Thuận…Chú trọng ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giáo dục, y tế, cơ quan hành chính Quận và Phường, nhà ở xã hội, nhà tái định cư cho hộ dân trong các dự án di dời giải toả đảm bảo nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 10-NQ/QU của Quận uỷ về lãnh đạo nhân dân hiến đất mở đường chỉnh trang giao thông đô thị, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm nâng cấp đô thị và đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ công tác bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng xây dựng công trình trọng điểm của Quận và Thành phố. Triển khai đồng bộ chương trình giải tỏa nhà lấn chiếm kênh rạch, đặc biệt là khu vực kênh Tẻ và ao Song Tân.

Nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn Quận. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 11-NQ/QU của Quận uỷ về lãnh đạo quản lý đất công, đất ven sông rạch, ao hồ, xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng các khu đất công vào dự án công ích.

Tiếp tục phát huy và nhân rộng các chương trình liên tịch, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phối hợp hành động bảo vệ môi trường lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động của Quận. Kiên quyết di chuyển các cơ sở sản xuất, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. Từng bước thực hiện hình thức khoán hoặc Nhà nước mua dịch vụ từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng đô thị (duy tu, bảo dưỡng cầu đường, công viên cây xanh, thoát nước, thu gom vận chuyển rác…)

Củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Thanh tra xây dựng Quận, Phường. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kịp thời ngăn chặn, xử lý kiên quyết tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép và gây ô nhiễm môi trường.

3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Công tác giáo dục đào tạo: tiếp tục thực hiện quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp đã được phê duyệt, tiến hành thực hiện các biện pháp dành quỹ đất cho phát triển giáo dục, nhất là trong các dự án phát triển khu dân cư mới; định hướng phát triển hệ thống trường tư thục theo đúng quy hoạch, tăng cường quản lý nhà nước đối với các trường tư thục. Nâng cao chất lượng đồng đều ở các trường, các cấp học, đẩy mạnh việc xã hội hóa giáo dục.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nhân cách, đạo đức lối sống cho học sinh. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục.

Công tác chính sách xã hội - dân số - việc làm: tăng cường công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên cơ sở tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp và xử lý nghiêm đối với những đơn vị cố tình vi phạm pháp luật lao động. Đầu tư xây dựng Trung tâm Dạy nghề, tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế đầu tư các cơ sở đào tạo dạy nghề, mở rộng các hình thức đào tạo, gắn đào tạo nghề với yêu cầu của thị trường lao động.

Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em, không để tình trạng xâm hại, ngược đãi xảy ra trên địa bàn Quận.

Tiếp tục thực hiện nghị quyết 12-NQ/QU của Quận ủy về lãnh đạo công tác giảm hộ nghèo giai đoạn 2009 - 2015. Đẩy mạnh cho vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ giảm nghèo, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ tín dụng của các đoàn thể; gắn việc cho vay vốn với hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn có hiệu quả phù hợp với tình hình phát triển tại địa phương. Tăng cường thực hiện chính sách ưu đãi xã hội như bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, tín dụng cho người nghèo… nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, lâu dài.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đầu tư nâng cấp Bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Quận. Phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ và Trạm y tế phường, từng bước thực hiện việc phát triển hệ thống bác sĩ gia đình. Tiếp tục tạo điều kiện thực hiện chính sách xã hội hoá công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến khích và đa dạng hóa các hình thức đầu tư vào y tế; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hệ thống y dược tư nhân.

Công tác văn hóa, thể dục thể thao: tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và chỉ thị 27-CT/TW về Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị đến từng công sở, khu dân cư và gia đình. Tăng cường các hoạt động sự nghiệp văn hóa - thông tin, nâng cao chất lượng họat động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần của người dân; thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiến hành quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao, triển khai đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách các cơ sở vật chất cơ bản, thiết yếu cho việc phát triển phong trào như: nhà thi đấu đa năng, sân vận động, tập trung đầu tư các môn thể thao thế mạnh của Quận.

Đẩy mạnh việc vận động mọi nguồn lực tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

4. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp:

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy về công tác quốc phòng, an ninh. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, chủ động tham mưu và nòng cốt thực hiện của lực lượng vũ trang, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác quân sự địa phương, quốc phòng an ninh và bảo vệ pháp luật. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội của Quận phát triển nhanh và bền vững.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc trên cơ sở củng cố hệ thống chính trị, phát động sâu rộng, thường xuyên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu tình hình mới. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hoá” từ trong nội bộ. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hoá - tư tưởng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các trường hợp khiếu kiện đông người. Chú ý kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế, kinh tế với quốc phòng trong xây dựng phát triển Quận.

Tăng cường nâng cao chất lượng công tác tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hội thao quốc phòng; tổ chức diễn tập phòng thủ, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn đạt hiệu quả. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Quân sự, Công an và các ngành liên quan trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn. Nâng cao năng lực dự báo để chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Bổ sung và duy trì thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo sự thống nhất cao và đúng quy định pháp luật trong hoạt động tố tụng. Tăng cường chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp để đảm bảo đúng pháp luật, không để oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu giảm số án bị hủy, cải sửa, trả hồ sơ điều tra bổ sung hàng năm. Giải quyết đầy đủ, đúng quy định tin báo tố giác tội phạm, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động của các Tổ trợ giúp pháp lý, đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện công tác nhằm xây dựng lực lượng vũ trang, và các cơ quan bảo vệ pháp luật vững mạnh toàn diện.

III/. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ:

1.1. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị:

Đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao tính chiến đấu và thuyết phục của công tác tư tưởng, đảm bảo sự thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện thường xuyên việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức sâu sắc, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện sáng tạo, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, tự hào về Đảng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thái độ kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Xây dựng lối sống trung thực, tiết kiệm, giản dị, nghĩa tình; nâng cao tính tự giác, ý thức kỷ luật, tính chiến đấu, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết chống mọi biểu hiện cơ hội, cục bộ, mất đoàn kết. Đấu tranh mạnh mẽ chống những quan điểm sai trái, thù địch làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

1.2. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Tiếp tục và thường xuyên thực hiện, nâng cao hiệu quả cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và đông đảo nhân dân. Phát động phong trào cán bộ, đảng viên nêu gương điển hình tiến tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, học tập nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và thực hiện nếp sống văn minh tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, đưa tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

1.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên:

Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên thông qua cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tăng cường chỉ đạo cụ thể hoá các chỉ tiêu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Tiếp tục đề ra các biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng, giữ vững và phát huy thành tích, kinh nghiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền để nhân rộng học tập và làm theo.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, tăng về số lượng, chất lượng; tập trung kết nạp Đảng trong đội ngũ giáo viên, y bác sĩ, công nhân trực tiếp sản xuất, địa bàn dân cư, công an, dân quân tập trung và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đảm bảo yêu cầu 70% đảng viên được kết nạp là đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Về công tác cán bộ, thường xuyên thực hiện công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch cán bộ và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và cấp quận làm cơ sở điều động, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ đúng trình độ, năng lực chuyên môn và có phẩm chất chính trị tốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, có trình độ, năng lực, đảm bảo tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận. Chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là nguồn cán bộ cơ sở, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn đều đạt trình độ học vấn theo tiêu chuẩn chức danh quy định. Quan tâm tạo nguồn, tuyển dụng và phát huy cán bộ trẻ có triển vọng. Nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cấp ủy và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ theo nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Đảm bảo thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát:

Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 14-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; xây dựng phương hướng kiểm tra, giám sát cho cả nhiệm kỳ và chương trình công tác từng năm. Thường xuyên tổ chức thực hiện giám sát đồng bộ và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, nhân rộng những nhân tố mới, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng. Các cấp ủy chủ động dự báo xu hướng, lĩnh vực có nhiều khả năng sai phạm để xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chấp hành Điều lệ Đảng, quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Tập trung kiểm tra việc thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục giám sát việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015.

Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng, tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác, kịp thời không để tồn đọng, kéo dài; kiên quyết xử lý nghiêm minh đúng mức độ sai phạm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ không có tổ chức Đảng sai phạm và giảm số đảng viên sai phạm bị thi hành kỷ luật.

Quan tâm củng cố hệ thống bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ trong tình hình mới.

1.5. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, tập trung xây dựng các nghị quyết lãnh đạo việc triển khai kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của chính quyền, bố trí đúng cán bộ và tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, đồng thời tăng cường trách nhiệm cá nhân, tập thể trong quản lý, điều hành.

Chú trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chỉ đạo sâu sát, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm. Từng bước cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng các báo cáo sơ, tổng kết, chất lượng hội nghị, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở. Tăng cường tổ chức đối thoại với nhân dân. Quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đồng thời nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội.

2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh:

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiện toàn bộ máy chính quyền ở Quận và Phường theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong giai đoạn mới. Quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể và cá nhân, giải quyết công việc một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm trên các lĩnh vực.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân Quận và Phường. Tiếp tục thực hiện thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường. Chú trọng phát huy dân chủ cơ sở và nâng cao hiệu quả công tác giám sát cộng đồng. Thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, xây dựng tốt mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng tính phản biện xã hội trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước. Đẩy mạnh công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo trong quản lý nhà nước. Mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 2000:9001 đến 10 phường.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng công sở “Văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo tính trung thực, khiêm tốn, hoà nhã đúng với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Tiến hành đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan đơn vị; lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

3. Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Quận 7 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi đôi với việc tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân, mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự gương mẫu và làm tốt công tác vận động nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện tốt vai trò nồng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống nhân ái, nghĩa tình đóng góp xây dựng địa phương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, động viên mọi nguồn lực của nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần yêu nước của các tổ chức thành viên, nhân sĩ trí thức, doanh nghiệp, dân tộc, tôn giáo, kiều bào, người cao tuổi… tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động xã hội, công tác từ thiện, nhân đạo.

Liên đoàn Lao động tiếp tục quan tâm, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ công nhân lao động; chủ động thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đông công nhân, tăng cường kết nạp công nhân ưu tú vào Đảng và quy hoạch đào tạo cán bộ từ công nhân ưu tú.

Xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, nâng cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên trong việc mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên. Quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên về học tập, việc làm kết hợp tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức về lịch sử truyền thống của dân tộc, của Đảng, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và truyền thống của Đảng bộ, nhân dân Quận 7 cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức thích hợp. Chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và phát triển Đảng trong thanh niên công nhân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe, việc làm của phụ nữ, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các cơ quan lãnh đạo và quản lý của địa phương. Tăng cường công tác tạo nguồn, giới thiệu hội viên ưu tú cho tổ chức Đảng.

Đẩy mạnh nêu gương và tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động phong trào tại địa phương; thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và truyền thống yêu nước cho thanh niên.

Hội Nông dân quan tâm tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp đô thị gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao đời sống hội viên nông dân, tiếp tục củng cố tổ chức và phát triển các chi hội ngành nghề.

Đối với Hội quần chúng, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và làm tốt công tác chăm lo cho hội viên. Phát huy vai trò của các tổ chức Hội (Hội Chữ Thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội khuyến học, Hội Luật gia, CLB Cựu tù chính trị và tù binh, CLB Truyền thống kháng chiến và hưu trí…) tích cực tham gia góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Quận.

IV. THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM:

Bên cạnh những giải pháp nêu trên, Đảng bộ triển khai thực hiện 3 chương trình trọng điểm nhằm tạo chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn Quận:

1. Chương trình xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, người có thu nhập thấp và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2010-2015:

Mục tiêu: Chủ động xây dựng quỹ nhà ở phục vụ tái định cư, người có thu nhập thấp và chỉnh trang đô thị tại 5 khu đất (thuộc khu dân cư hiện hữu phường Tân Hưng, khu thương mại phường Tân Kiểng, khu chung cư Tân Quy, khu đất công tại đường Lâm Văn Bền phường Bình Thuận và khu đất công tại Bờ Xáng phường Tân Phú).

Một số giải pháp chủ yếu:

∙ Phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết 1/2000. Xác định cụ thể ranh đất các khu xây dựng nhà ở, loại hình nhà ở và quy mô thực hiện công trình.

∙ Phối hợp với các Sở, ban ngành Thành phố xây dựng các chính sách thúc đẩy xã hội hóa đầu tư và huy động vốn phát triển nhà ở.

∙ Xây dựng các tiêu chí cụ thể, tổ chức mời gọi các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia đầu tư xây dựng.

2. Chương trình di dời, bố trí tái định cư nhà ven và trên Kênh Tẻ giai đoạn 2010-2015:

Mục tiêu: Giải tỏa toàn bộ các căn hộ ven và trên Kênh Tẻ tại phường Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Thuận Đông (khoảng 500 căn). Bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bằng các căn hộ chung cư trên địa bàn quận 7, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Một số giải pháp chủ yếu:

∙ Năm 2010 tập trung lập bản vẽ nhà đất, hiện trạng, thống kê thiệt hại khi giải tỏa tất cả các căn hộ ven và trên Kênh Tẻ. Đề nghị Thành phố ghi vốn thực hiện công tác bồi thường di dời.

∙ Năm 2011-2014 thực hiện và hoàn tất công tác bồi thường giải tỏa, đồng thời bố trí tái định cư tất cả các căn hộ ven và trên Kênh Tẻ.

Tiếp tục đề xuất Thành phố thực hiện công trình xây dựng chỉnh trang bờ kè Kênh Tẻ.

3. Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2010-2015:

Mục tiêu: Phấn đấu thực hiện giảm nghèo giai đoạn III nhằm giảm hộ nghèo tăng hộ khá. Cụ thể:

∙ Đến cuối năm 2010 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập 8 triệu đồng/người/năm.

∙ Đến cuối năm 2012 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập 10 triệu đồng/người/năm.

∙ Đến cuối năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm.

Một số giải pháp chủ yếu:

∙ Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, biện pháp tổ chức thực hiện của chính quyền và tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo.

∙ Thường xuyên khảo sát, điều tra cập nhật hộ nghèo, xác định nguyên nhân và nhu cầu thiết thực của hộ nghèo, đề ra các giải pháp trợ giúp thiết thực nhằm giảm nghèo hiệu quả và bền vững.

∙ Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giảm nghèo, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động người nghèo tích cực lao động, không ngại khó và thực hiện tiết kiệm để có tích lũy, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

∙ Gắn việc thực hiện giảm nghèo với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chương trình phổ cập giáo dục và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đảng bộ Quận 7 ý thức sâu sắc tinh thần trách nhiệm với Đảng và nhân dân, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; đồng thời phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các nguồn lực vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV đề ra, xây dựng Quận 7 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thông báo