Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Quận 7 lần thứ II

1/-        Đ/c Nguyễn Văn Minh

Bí thư Quận ủy

2/-        Đ/c

Phó Bí thư Thường trực

3/-        Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ

PBT-CT HĐND quận

4/-        Đ/c Võ Thị Kim Em

PBT-CT UBND quận

5/-        Đ/c Nguyễn Thị Dung

UVTV-CNUBKTQU

6/-        Đ/c Nguyễn Thanh Triều

UVTV-PCT UBNDQ

7/-        Đ/c Nhữ Thị Hương

UVTV-Trưởng BDV

8/-        Đ/c Lê Xuân Hồng

UVTV-PCTUBNDQ

9/-        Đ/c Phan Thanh Quan

UVTV-Trưởng BTG

10/-       Đ/c Trần Văn To

UVTV-CHT Quân sự

11/-       Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

UVTV-Trưởng CAQ

12/-       Đ/c Nguyễn Tấn Định

UVTV-Trưởng BTC

13/-       Đ/c Đỗ Thị Hoàng Oanh

Chi Cục Phó CCT

14/-       Đ/c Tô Đại Phong

HĐND

15/-       Đ/c Lê Thị Ngọc Bích

Trưởng P. GD-ĐT

16/-       Đ/c Nguyễn Thanh Hải

Bí thư ĐU P. Tân Hưng

17/-       Đ/c Nguyễn Ngọc Thành

Trưởng P.QLĐT

18/-       Đ/c Nguyễn Thành Hưu

Trưởng P. LĐTBXH

29/-       Đ/c Nguyễn Tấn Trung

Bí thư ĐU P. Phú Mỹ

20/-       Đ/c Nguyễn Hữu Đức

Nguyên Bí thư QĐ

21/-       Đ/c Nguyễn Thị Sáu

Nguyên CT Hội LHPNQ

22/-       Đ/c Lâm Văn Luân

Chánh Thanh tra

24/-       Đ/c Lê Thị Liễu

Chánh án TAND

25/-       Đ/c Trương Văn Thủ

GĐ cty DVCI

26/-       Đ/c Đỗ Chí Hồng

Chủ tịch UBMTTQQ

27/-       Đ/c Thi Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch Hội LHPN

28/-       Đ/c Huỳnh Văn Lộc

BTĐU P. Phú Thuận

29/-       Đ/c Trần Văn Hùng

CVP HĐND-UBND

30/-       Đ/c Vương Tiến Hùng

Chánh VPQU

31/-     Đ/c Trương Thị Đạt

BTĐU P. TThuận Đông

32/-     Đ/c Huỳnh Văn Hùng

Trưởng P. TCKH

33/-     Đ/c Nguyễn Minh Nhựt

Bí thư Quận đoàn

Thông báo