Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Lãnh đạo Quận 7

 

Họ tên: Trương Công Dân

Năm sinh:

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

-  Học vấn: 12/12

-  Chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Bí thư Quận ủy

 

Họ tên: Nguyễn Tấn Định

Năm sinh:

Quê quán: Càng Long- Trà Vinh

Ngày tham gia cách mạng:

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

-  Học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

-  Chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Quận ủy

Họ tên: Võ Thị Kim Em

Năm sinh: 1955

Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

Ngày tham gia cách mạng: 05-1975

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

-  Học vấn: 12/12

-  Chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận

Họ tên: Đỗ Chí Hồng

Năm sinh: 1959

Quê quán: Tp.Hồ Chí Minh

Ngày tham gia cách mạng: 1975

Ngày vào Đảng: 07-1978.

Trình độ

-Học vấn: 12/12

-Chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Quận

Thông báo