Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Báo cáo kiểm điểm

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NHIỆM KỲ II ( 2000 - 2005 )

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ III ( 2005 - 2010 ) CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN 9

šš²››

Phần thứ I

KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ II (2000 - 2005)

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân quận 9 triển khai thực hiện nghị quyết đại hội có những thuận lợi, khó khăn. Với vị trí địa lý là cửa ngõ Đông Bắc của Thành phố nối liền các địa bàn kinh tế trọng điểm của khu vực; nhiều dự án lớn của Trung ương, Thành phố triển khai trên địa bàn, từng bước làm thay đổi diện mạo của một quận từ khi thành lập còn mang dáng dấp nông thôn; nhân dân địa phương giàu truyền thống cách mạng, tích cực tham gia góp sức cùng Đảng bộ thực hiện đạt nhiều thành quả, kinh tế xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị. Bên cạnh đó, cũng đặt ra cho Quận những vấn đề cần phải tập trung giải quyết như : công tác đền bù, bố trí tái định cư, giải quyết việc làm cho nhân dân khu vực giải tỏa; lao động nhập cư ngày càng tăng; tình hình trật tự xã hội trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhất định đến quá trình thực hiện nghị quyết đại hội.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy - UBND Thành phố, Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể, lãnh đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần II đạt được những kết quả quan trọng như sau :

I. LÃNH ĐẠO KINH TẾ - VĂN HÓA XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG AN NINH

1/ Kinh tế

Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, chuyển dịch đúng định hướng theo cơ cấu : “Thương mại - Dịch vụ - Du lịch - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp”.

Ngành thương mại - dịch vụ đã có bước phát triển khá đồng bộ với quá trình đô thị hóa trên địa bàn, tốc độ tăng hàng năm đạt 35,96%, vượt 21,96% so với chỉ tiêu của nghị quyết đại hội; các hoạt động dịch vụ phục vụ cho du lịch phát triển với quy mô nhỏ, chưa mang lại hiệu quả kinh tế.

Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, mức tăng bình quân hàng năm là 35,2%ø vượt 23,4% so với nghị quyết. Ban Chấp hành - Ban Thường vụ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các đề án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý những ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, tăng cường công tác hậu kiểm. Từ năm 2003, thực hiện chủ trương của Thành phố và kiến nghị của nhân dân địa phương, quận đã tạo điều kiện cho trên 30% cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong danh mục di dời ra khỏi địa bàn, đồng thời triển khai thực hiện chương trình nghị quyết Trung ương 5 - khóa IX về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước: 01 đơn vị sáp nhập về tổng công ty, 2 đơn vị cổ phần hóa toàn phần.

Tình hình sản xuất nông nghiệp trong nhiệm kỳ qua còn gặp nhiều khó khăn, giá trị sản lượng nông nghiệp bình quân giai đoạn 2000 - 2004 giảm 4,77%. Tốc độ phát triển đô thị đã làm giảm 58% diện tích đất sản xuất lúa, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thấp so với các lĩnh vực khác; tình trạng dịch bệnh gia súc gia cầm đã gây ảnh hưởng nhất định đến quá trình sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình trên Ban Chấp hành - Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đầu tư chương trình 2 cây, 2 con; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư vốn để làm điểm những mô hình có hiệu quả, triển khai nhân rộng trong nhân dân; hướng dẫn và hỗ trợ nông dân chọn cây, con giống có chất lượng và hiệu quả kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đầu tư lập vườn, thực hiện hỗ trợ vốn theo chương trình 419, tổ chức tham quan các mô hình sản xuất giỏi, khuyến khích cho việc hình thành và phát triển các điểm dịch vụ phục vụ nông nghiệp.

Thực hiện tốt công tác tài chính - ngân sách, tổng thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ, tiết kiệm chi hàng năm 8,4% vượt Nghị quyết 3,4%, đảm bảo mức kết dư ngân sách bình quân 13,1% vượt nghị quyết  6,1%. Việc thực hiện Nghị định 10/CP của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và áp dụng khoán định biên và kinh phí hành chính cho các đơn vị quản lý nhà nước và UBND phường Phước Bình (đơn vị thí điểm) thực hiện tốt, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, đúc kết nhiều kinh nghiệm cho công tác điều hành ngân sách địa phương.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện. Tổng vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn năm 2000 - 2004 là 493,9 tỷ đồng, mức đầu tư tăng bình quân hàng năm là 19%. Thực hiện có kết quả cuộc vận động “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhân dân hiến trên 24 ha đất để mở rộng đường hẻm, chỉnh trang vỉa hè. Quận đã phối hợp với các ngành chức năng đầu tư cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng, giải quyết cơ bản nhu cầu về điện, nước sạch cho sản xuất và đời sống của nhân dân địa phương. Công tác duy tu bảo dưỡng cầu đường, vệ sinh, chiếu sáng công cộng được thực hiện khá tốt. Các công trình trọng tâm được triển khai tích cực, hầu hết đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đến cuối nhiệm kỳ còn 2 công trình đang trong giai đoạn thực hiện thiết kế dự toán và giải phóng mặt bằng là Nhà tưởng niệm cầu bến Nọc, trường THPT Tăng Nhơn Phú A. Tập trung chỉ đạo  việc cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp, QSD đất ở - QSH nhà ở; cấp số nhà, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, khắc phục những thiếu sót do quy trình thủ tục và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 trên 60% diện tích, qui hoạch giao thông “xương cá” ở 03 phường Hiệp Phú, Phước Bình, Tăng Nhơn Phú A tiến tới triển khai diện rộng.  

Thực hiện chủ trương của Thành phố về việc quy hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn quận, đặc biệt là các dự án như : khu công nghệ cao, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, khu đô thị mới Đông Tăng Long ... Đảng bộ đã nhận thức đúng đắn nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định đây là điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và cũng là nhiệm vụ khó khăn, cấp bách trong công tác bồi thường, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng. Do đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp xây dựng nhiều giải pháp tổ chức thực hiện; tăng cường công tác vận động tuyên truyền trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các dự án; đồng thời đảm bảo việc bố trí tái định cư cho nhân dân khu vực giải tỏa. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án còn chậm là do một số hộ dân chưa đồng tình chính sách bồi thường và sự chênh lệch giá bồi thường giữa các dự án, việc giải quyết khiếu nại của nhân dân có liên quan đến công tác bồi thường khá lớn nên cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II xác định cơ cấu kinh tế : “Thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp” là phù hợp với lợi thế và tiềm năng của quận; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đã có nhiều nỗ lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kết hợp giữa đầu tư cho phát triển kinh tế với công trình phúc lợi xã hội. Cơ bản hoàn thành các công trình trọng tâm, thể hiện rõ quyết tâm và trách nhiệm trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn. Tuy nhiên, việc xác định ngành dịch vụ phục vụ du lịch chưa phù hợp với quá trình phát triển kinh tế do quận quản lý; hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp so với các lĩnh vực khác; tốc độ phát triển kinh tế vượt nghị quyết nhưng chưa ổn định, thiếu sự bền vững do không phù hợp quy hoạch và cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen cài khu dân cư hiện hữu phải di dời. Công tác quản lý các dự án đầu tư chưa đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng cơ sở, chưa chủ động trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản làm ảnh hưởng tiến độ triển khai một số dự án. Công tác giải ngân các công trình xây dựng cơ bản còn chậm; chất lượng một số công trình còn thấp; chưa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

2/ Văn hóa xã hội

Công tác giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả, chất lượng giáo dục và hiệu suất đào tạo ở các cấp học ngày càng được nâng cao. Năm 2003, quận đã cơ bản hoàn thành và duy trì tốt kết quả phổ cập trung học cơ sở đạt chỉ tiêu nghị quyết. Năm 2004, phường Phước Bình, Hiệp Phú được công nhận hoàn thành phổ cập trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm không ngừng phát triển và đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi. Hiện nay, quận không còn tình trạng học ca ba. Công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các bậc học được Ban Chấp hành Đảng bộ quận quan tâm cả về chất lượng chuyên môn và phẩm chất chính trị; đã xây dựng và tổ chức tốt hoạt động Hội khuyến học từ quận đến phường; có 2 phường ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng và đã đi vào hoạt động.

Công tác Y tế - Dân số - Gia đình trẻ em được quan tâm, cơ sở vật chất Trung tâm Y tế, các Trạm Y tế được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tạo điều kiện cho ngành y tế thực hiện tốt các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Quản lý và làm tốt công tác tuyên truyền điều trị kịp thời các bệnh xã hội. Thực hiện nhiều biện pháp phòng chống và ngăn chặn các dịch bệnh như : bệnh SARS, dịch cúm gia cầm, bệnh sốt xuất huyết … Công tác kiểm tra giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từng bước được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đã được triển khai bằng nhiều hình thức, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,3% vượt so nghị quyết  0,1%. Tỷ lệ dân số cơ học tăng bình quân hàng năm 4,6%, chủ yếu tập trung tại các phường có mức đô thị cao và các phường có khu công nghiệp. Ngoài ra, các cấp ủy, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp tổ chức các phong trào thiết thực, chăm lo giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, vui chơi giải trí, khám chữa bệnh...

Văn hóa - thể dục thể thao có sự phát triển, với nhiều phong trào, sự nỗ lực của các ngành các cấp cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng kể. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phong trào xây dựng khu phố, ấp văn hóa đã đi vào chiều sâu; chất lượng hoạt động các khu phố, ấp văn hóa từng bước được nâng lên. Đến nay đã tổ chức ra mắt 100% khu dân cư đăng ký xây dựng khu phố, ấp văn hóa, trong đó 30 khu phố, ấp được Thành phố công nhận và xây dựng được 01 phường văn hóa đang đề nghị Thành phố công nhận đạt chuẩn, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoạt động văn hóa thông tin được tổ chức với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, chú trọng phát huy và giữ gìn các giá trị văn hóa, truyền thống bản sắc dân tộc. Phong trào thể dục thể thao được đầu tư đúng mức, chất lượng từng bước được nâng lên, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, chiếm tỷ lệ 19% trên tổng số dân. Lực lượng chuyên môn, huấn luyện viên, vận động viên các bộ môn từng bước phát triển cả về chất và lượng, tham gia thi đấu các cấp  luôn đạt và vượt chỉ tiêu của ngành.

Thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm : ngoài việc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo quy định, Đảng bộ đã phát huy tốt phong trào toàn xã hội chăm lo cho diện chính sách và dân nghèo; vận động các đơn vị đỡ đầu chăm lo cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình cơ sở cách mạng ở huyện Long Thành, Nhơn Trạch và nhân dân địa phương đi kinh tế mới tại Tây Ninh nhân dịp lễ, tết. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, hoàn thành cơ bản chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương  trên địa bàn. Hàng năm giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.000 lao động, vượt 33,3%; đào tạo nghề bình quân mỗi năm 2.349 người, vượt 134,9% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo, xóa vùng nghèo với nhiều biện pháp, chương trình hỗ trợ như : tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho 4 phường nghèo, hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, sản xuất kinh doanh, thành lập các tổ vượt nghèo; đồng thời được sự hỗ trợ của Thành phố, quận đã chỉ đạo xây dựng chợ cho 4 phường nghèo để giải quyết việc làm cho số hộ nghèo; từ đó, giúp nhiều hộ làm ăn có hiệu quả, cuộc sống ngày càng ổn định hơn, một số hộ đã vượt qua nghèo khó, vươn lên khá, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến cuối năm 2003, quận đã cơ bản hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa vùng nghèo; hiện đang tập trung thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố.

Nhìn chung trong 5 năm qua, đời sống văn hóa ở cơ sở được cải thiện rõ nét, chất lượng giáo dục và hiệu suất đào tạo được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng. Công tác chăm lo diện chính sách và dân nghèo, các phong trào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đặc biệt là chương trình xóa đói giảm nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại hạn chế như : hiệu suất đào tạo của các trường vùng sâu đạt tỷ lệ còn thấp; việc đào tạo nghề chưa gắn với vấn đề giải quyết việc làm, số lao động được giải quyết việc làm chưa mang tính ổn định; chất lượng hoạt động của các khu phố, ấp văn hóa chưa đồng đều; còn một số khu phố, ấp văn hóa ra mắt nhiều năm nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn. Công tác quản lý các lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề nhạy cảm còn hạn chế; tỷ lệ nợ quá hạn nguồn vốn xóa đói giảm nghèo còn cao; chưa có biện pháp cụ thể để chống tái nghèo.

3/ Quốc phòng - an ninh

Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm lãnh đạo chặt chẽ đối với công tác quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương; triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về quốc phòng - an ninh. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng BCH Quân sự 13 phường đến cuối năm 2003 đã hoàn thành chỉ tiêu 100% phường đội trưởng là đảng viên, 80% được cơ cấu vào cấp ủy. Lực lượng dân quân hiện chiếm 2,91% dân số, đạt chỉ tiêu Thành phố giao. Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng năm sau cao hơn năm trước.  Triển khai thực hiện khá tốt, chương trình mục tiêu 3 giảm của UBND Thành phố, Chỉ thị 10 của Thành ủy về lãnh đạo phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định : đến nay trên địa bàn cơ bản không còn tệ nạn ma túy, mại dâm, phạm pháp hình sự được kéo giảm, đạt chỉ tiêu nghị quyết hàng năm đề ra.

Các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện khá tốt những chủ trương về cải cách, tổ chức và đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, đảm bảo thực hiện tốt việc tăng thẩm quyền trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được thực hiện đúng quy trình, thời gian theo luật định.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ, các nhiệm vụ chỉ tiêu về quốc phòng an ninh đạt được kết quả khá tốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm tại địa bàn dân cư đạt hiệu quả chưa cao, công tác phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ, đồng bộ, ý thức cảnh giác của một bộ phận nhân dân còn thấp dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản không giảm; chất lượng chính trị và quân số tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu có phường chưa đạt yêu cầu đặt ra.

 

I CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1/ Công tác Xây dựng Đảng

Xác định Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nền tảng của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Nghiêm túc tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác học tập lý luận chính trị, tổ chức sinh hoạt sâu rộng tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, thông tin thời sự,… cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong học tập, tuyên truyền có sự chuẩn bị nội dung và liều lượng thông tin phù hợp cho từng đối tượng được triển khai; đa số cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc trong học tập Nghị quyết (đạt tỷ lệ khoảng 90%)ø.

Đảng bộ đã tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là sơ kết chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5- khóa IX về những nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15 của Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ đảng viên gắn với nội dung “3 xây, 3 chống”; các cấp ủy cơ sở đã cụ thể hóa nội dung bằng nhiều hình thức sinh hoạt thiết thực, qua đó đã có tác dụng tích cực trong việc giáo dục, ngăn ngừa và hạn chế những biểu hiện vi phạm về đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng trong thời gian qua đã tạo được sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của xã hội đối với các quan điểm, chủ trương của Đảng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, thể hiện sự nhất quán và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức tập trung kiện toàn tổ chức Đảng trong ngành giáo dục và 13 phường, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy gắn với đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 6 lần 2. Đến nay, số lượng cơ sở đảng tăng 23,4%, số lượng đảng viên tăng 24,2%, trong đó tăng do kết nạp đảng viên mới là 67%. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm cho thấy sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở tiếp tục được nâng lên : 100% chi, đảng bộ cơ sở đạt loại khá trở lên, trong đó 76% cơ sở Đảng đạt TSVM; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hàng năm đạt từ 97 - 99%. Thành lập đảng bộ phường Long Phước, chuyển giao 5 chi bộ trường học về phường, cơ bản hoàn thành kế hoạch đổi thẻ đảng viên.

Chỉ đạo sơ kết việc thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ phường, chi bộ khu phố - ấp theo tinh thần Chỉ thị 13-CT/TU và quy định 326 của Thành ủy. Qua sơ kết cho thấy, cấp ủy phường đã có bước nâng lên về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở có sự chuyển biến đáng kể, nội dung sinh hoạt các chi bộ khu phố - ấp ngày càng đi vào nề nếp, chính quyền cơ sở có sự chuyển động tích cực; mối quan hệ đoàn kết, phối hợp  giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, quyền làm chủ của nhân dân được mở rộng, công tác vận động quần chúng được quan tâm đúng mức.

Công tác cán bộ được Ban Chấp hành - Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo : thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ dự bị các chức danh diện Thành ủy và Quận ủy quản lý, đã quy hoạch 266 đ/c là nguồn cán bộ dự bị, trong đó có 21 đ/c diện Thành ủy quản lý và 245 đ/c dự bị các chức danh diện Quận ủy quản lý. Hàng năm trên cơ sở đánh giá cán bộ, Ban Thường vụ tiến hành đánh giá đội ngũ cán bộ để có sự điều chỉnh, bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, quan tâm công tác cán bộ nữ. Đã bố trí 223 lượt cán bộ giữ nhiệm vụ chủ chốt ở quận và cơ sở, luân chuyển 49 trường hợp; đa số cán bộ được đề bạt, điều động, luân chuyển đều thể hiện  tốt tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, đảm bảo cho việc xây dựng lực lượng cán bộ dự bị gắn với việc chuẩn hóa cán bộ.

Hàng năm tổ chức cho đảng viên 40 - 50 tuổi Đảng, các đ/c lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách tiêu biểu đi tham quan nghỉ mát; trong nhiệm kỳ, đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 40 - 50 - 60 tuổi Đảng cho 126 đồng chí.

Công tác phát triển đảng viên mới được tập trung lãnh đạo và có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng; chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng võ trang, giáo viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ nữ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết đại hội; hàng năm có khoảng 58,5% cơ sở Đảng kết nạp được đảng viên mới.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành thường xuyên, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 75/QĐ-TW của Bộ Chính trị đến cấp ủy Đảng cơ sở; phục vụ kịp thời cho công tác quy hoạch, bố trí, quản lý cán bộ và công tác phát triển đảng viên mới được chặt chẽ hơn góp phần nâng cao chất lượng chính trị đội ngũ cán bộ, đáp ứng cho công tác kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy.

Công tác kiểm tra Đảng được Đảng bộ quan tâm thực hiện : tăng cường công tác kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ đảng viên; chỉ đạo kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm. Đã xử lý 70 đảng viên do thiếu ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát, thiết thực bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường đi cơ sở, quan tâm đến nội dung chất lượng hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của cấp ủy, xây dựng và thực hiện chương trình làm việc quý, năm phù hợp với tình hình địa phương; duy trì chế độ giao ban định kỳ, tập trung hướng về cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của cơ sở; chú trọng công tác chỉ đạo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của 13 phường; nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Đảng, khối Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị phát huy tính sáng tạo, chủ động giải quyết công việc, xác định vai trò và trực tiếp chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công. Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành hơn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã có sự tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được củng cố kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ  được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành, thể hiện tính tiên phong gương mẫu, tích cực tham gia hoạt động, gắn bó với quần chúng nhân dân. Các cấp ủy Đảng khẳng định  được vai trò lãnh đạo, phương thức hoạt động từng bước được cải tiến, xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị góp phần cùng Đảng bộ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng còn một số tồn tại hạn chế như : công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ còn đơn điệu về hình thức, thông tin nội bộ chậm; chất lượng các đợt sinh hoạt, học tập nghị quyết chưa cao; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tuy có sự đổi mới nhưng có lúc, có nơi chưa sâu sát với tình hình thực tế nên việc đề ra nghị quyết lãnh đạo chưa kịp thời; công tác bố trí cán bộ có lúc còn lúng túng; việc bố trí, luân chuyển cán bộ chưa mang tính ổn định. Còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trong học tập nghị quyết; việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức Đảng chưa thực hiện tốt; nề nếp sinh hoạt Đảng ở một số đơn vị phòng ban, chi bộ khu phố, ấp chất lượng chưa cao.

2/ Xây dựng chính quyền và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Vai trò Hội đồng Nhân dân quận và phường ngày càng được phát huy, đã có nhiều cải tiến về nội dung và phương thức hoạt động; chất lượng các kỳ họp HĐND được nâng lên, nội dung báo cáo trình tại kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, có trọng tâm; tổ chức nhiều đợt giám sát, tập trung những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác tiếp xúc cử tri có chuyển biến, các kiến nghị của cử tri được ghi nhận và phản ánh đầy đủ. Duy trì thường xuyên công tác tiếp dân, định kỳ tổ chức hội nghị giao ban, kịp thời hướng dẫn hoạt động của HĐND 13 phường đi vào nề nếp; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các ngành chức năng chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử HĐND các cấp đảm bảo dân chủ đúng luật, an toàn tiết kiệm.

Hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận có bước chuyển biến tích cực, có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước. Xây dựng quy chế phân công, phân nhiệm cụ thể cho các phòng ban chuyên môn; tổ chức thực hiện các lĩnh vực được phân cấp đạt hiệu quả. Hàng năm, thực hiện đánh giá cán bộ công chức, củng cố sắp xếp luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực của cán bộ. Công tác cải cách hành chính gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đạt được những kết quả cụ thể, từng bước hoàn thiện mô hình “một cửa, một dấu” cấp quận và “một cửa” cấp phường, quy trình thủ tục hành chính được cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm phiền hà cho nhân dân; thái độ, tác phong, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên.

Nhìn chung, hoạt động của bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở có nhiều tiến bộ; tổ chức điều hành quản lý nhà nước đạt hiệu quả góp phần triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế như : một số đại biểu HĐND chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của cử tri, ít tham gia chất vấn trong kỳ họp và góp ý xây dựng nghị quyết; một số kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực giao thông, hệ thống thoát nước còn chậm giải quyết. Công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị đạt hiệu quả chưa cao, một số ít cán bộ công chức còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm; công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đặt ra; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn hạn chế.

3/ Công tác vận động quần chúng

Đảng bộ quận luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác vận động quần chúng, chỉ đạo tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8B - khóa VI, chỉ thị 30 của Bộ chính trị và các nghị định của chính phủ về thực hiện dân chủ cơ sở; xây dựng, quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng nghị quyết 01 của Quận ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác vận động quần chúng”; phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng. Định kỳ làm việc với khối vận và từng tổ chức đoàn thể; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chính trị nòng cốt; tăng cường nhân sự, nâng cao chất lượng chính trị của cán bộ mặt trận, đoàn thể; bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền từ quận đến cơ sở. 

Mặt trận và các đoàn thể từng bước đổi mới phương thức, nội dung, hoạt động hướng mạnh về cơ sở; quan tâm đến nhu cầu lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động và phát huy có hiệu quả nội lực của các tầng lớp nhân dân, tích cực hưởng ứng tham gia các chương trình, phong trào như : đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo, chương trình mục tiêu 3 giảm, xây dựng gia đình văn hóa, các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm ... đặc biệt là phong trào nhân dân hiến đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, hội nghị tổ dân phố, tổ nhân dân. Các tổ chức Hội quần chúng được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Hướng dẫn các tôn giáo trên địa bàn hoạt động đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; vận động và tạo điều kiện cho các tôn giáo tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hàng năm được Thành phố đánh giá cao : liên tục dẫn đầu cụm thi đua, đạt đơn vị xuất sắc nhiều năm liền, riêng MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3, Hội Cựu chiến binh được tặng bằng khen của Chính phủ.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động quần chúng của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung sinh hoạt phong phú, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo được mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Đảng với nhân dân, các phong trào hành động cách mạng tiếp tục phát triển và nâng dần chất lượng. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; các cấp ủy Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, cán bộ, đảng viên thể hiện được vai trò, ý thức trách nhiệm đối với công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia các hoạt động chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, công tác vận động quần chúng còn những hạn chế sau : sự phối hợp trong hoạt động phong trào ở cơ sở có lúc chưa đồng bộ, chưa chú trọng đúng mức cho công tác bồi dưỡng lực lượng chính trị nòng cốt để sử dụng và phát huy hiệu quả khi cần thiết; năng lực của một số cán bộ làm công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác xây dựng lực lượng đạt về số lượng nhưng chưa đảm bảo về chất lượng.

 

III. NGUYÊN NHÂN, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC; TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1/ Nguyên nhân kết quả đạt được

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và sự hỗ trợ  của các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể Thành phố. Ban Chấp hành - Ban Thường vụ Quận ủy giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt theo quy chế đề ra, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên thông tin, trao đổi nhằm tạo sự nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đề ra nghị quyết, chủ trương sát với tình hình thực tiễn địa phương; tập trung hướng về cơ sở, làm việc trực tiếp từng ngành, từng phường để chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể nhận thức được trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị Đại hội đã đề ra, ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện; đội ngũ cán bộ, đảng viên ý thức được trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất, nghiêm túc học tập tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng vững mạnh

2/  Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa được tập trung đúng mức để có biện pháp hữu hiệu giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhất là những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; chưa kịp thời sơ, tổng kết các nghị quyết chuyên đề để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh khắc phục những  tồn tại, yếu kém.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, tuy có sự chuyển dịch, tăng trưởng nhưng so với yêu cầu và tiềm lực của địa phương còn thấp; tốc độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ quan tâm, đầu tư rất lớn đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội nhưng vẫn còn có sự chênh lệch về cơ sở vật chất, điều kiện hưởng thụ văn hóa giữa các phường; nhận thức về nếp sống đô thị chưa được hình thành sâu rộng trong nhân dân; việc quản lý các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm còn nhiều bất cập. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu, một bộ phận cán bộ công chức trong các cơ quan, phòng ban chậm đổi mới phong cách làm việc, còn có biểu hiện quan liêu, chưa nắm chắc chủ trương nên việc giải quyết công việc còn gây phiền hà cho nhân dân.

Một số cấp ủy Đảng cơ sở còn lúng túng trong việc xây dựng nghị quyết, chưa chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên dẫn đến sai phạm của cán bộ, đảng viên ở nhiều mức độ khác nhau, có những trường hợp sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật. Công tác đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở một số đơn vị chưa đúng thực chất, vai trò của một số tổ chức Đảng chưa được phát huy trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đóng góp xây dựng nghị quyết, nhất là các chi bộ cơ quan còn nặng về công tác chuyên môn; năng lực thực tế của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh, nhiều công trình trọng điểm với quy mô lớn của Trung ương, Thành phố được đầu tư xây dựng trên địa bàn. Song Đảng bộ và chính quyền chưa chủ động nắm bắt thời cơ, thuận lợi đó để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, chậm đề ra các biện pháp chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc nhất là công tác đền bù, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi ngành nghề cho nhân dân ở khu vực giải tỏa.

3/ Bài học kinh nghiệm thực tiễn

Thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt : tư tưởng, chính trị và tổ chức; xác định công tác xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, trước hết là trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chú trọng giải quyết hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện và chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tạo điều kiện để phát huy quyền chủ động, tính sáng tạo trong giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước cấp ủy của chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các cơ quan tham mưu.

Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện  nhiệm vụ chính trị của địa phương phải biết dựa vào dân, phát huy được nội lực và vai trò làm chủ của nhân dân. Xác định cho được khâu đột phá quan trọng trong từng thời điểm, nắm vững nhiệm vụ trung tâm, khâu trọng điểm và quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Quan tâm chăm lo đào tạo nguồn cán bộ, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ phải được thực hiện đồng bộ; kịp thời thay thế những cán bộ thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Phần thứ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2005 - 2010)

DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

Quận 9 có vị trí là cửa ngõ Đông Bắc Thành phố, với thế mạnh về đất đai, cảnh quan thiên nhiên, được Thành phố quy hoạch phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghiệp Phú Hữu, khu công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, các khu đô thị mới, đây là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân quận 9 chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, phát huy tính năng động, sáng tạo để góp phần cùng Thành phố thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa; đồng thời từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là cơ sở tiền đề để đại hội xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, những năm tới còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là cơ sở hạ tầng phát triển chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, nhu cầu vốn đầu tư lớn trong khi vốn ngân sách còn hạn hẹp không đủ đáp ứng nhu cầu giải quyết hạ tầng kỹ thuật đô thị; lao động nhập cư tăng bình quân hàng năm 4,6% - 5,6%; các tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, ma túy, mại dâm có những diễn biến phức tạp, dẫn đến nhiều bất cập về an sinh xã hội. Việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn sẽ có mặt tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng đô thị hóa nhưng cũng đặt ra cho quận những nhiệm vụ khó khăn, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, ổn định đời sống, việc làm cho nhân dân khu vực giải tỏa nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xuất phát từ tình hình nêu trên và căn cứ vào yêu cầu sự nghiệp đổi mới của đất nước, Thành phố nói chung và của Quận nói riêng, Đảng bộ và nhân dân quận 9 ra sức phấn đấu vì mục tiêu : Quận 9 ngày càng phát triển, văn minh, tiến bộ.

MỤC TIÊU CHUNG :

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp trong Đảng bộ và nhân dân, quận 9 nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển trong 05 năm (2005 - 2010) là: phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa với cơ cấu Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản gắn với chỉnh trang đô thị; giải quyết tốt những vấn đề xã hội; cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH

1/ Về kinh tế

Tổng doanh thu Thương mại - Dịch vụ hàng năm tăng từ 15 - 17%.

Tổng giá trị sản lượng Công nghiệp  - TTCN hàng năm tăng từ 10 - 12%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung phát triển cây kiểng, cá cảnh, cây ăn trái.

Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước dự kiến bình quân hàng năm từ 150 - 200 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư kết cấu hạ tầng.

Thu chi ngân sách hàng năm đảm bảo cân đối, có mức kết dư ngân sách đạt 5% trên tổng chi thường xuyên.

2/ Về văn hóa - xã hội

Triển khai xây dựng 15 trường đạt chuẩn Quốc gia ; nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu suất đào tạo bậc tiểu học trên 97%, trung học cơ sở trên 85%. Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành phổ cập trung học phổ thông.

Hoàn thành chỉ tiêu các chương trình y tế quốc gia hàng năm. Phấn đấu đến năm 2010 có 13 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia theo quy định của ngành. Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,3%. Quan tâm chăm lo  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư "; phấn đấu được công nhận thêm 15 khu phố, ấp văn hóa, nâng tổng số lên 45; có 3 phường được công nhận đạt chuẩn phường văn hóa. Phấn đấu hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan, trường học trên địa bàn đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.

Nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thường xuyên đạt 23% trên tổng số dân. Thành tích thi đấu mỗi năm đạt và vượt 5% theo chỉ tiêu ngành giao.

Thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đào tạo nghề gắn kết với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn ; hàng năm hướng nghiệp và đào tạo nghề cho 2.500 người, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.000 lao động.

Thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2010 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố (tỷ lệ dưới 2%).

3/ Về quốc phòng an ninh

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt,  thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

Tập trung thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố; phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm từ 10% trở lên, tỷ lệ phá án đạt từ 60 - 65%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên. Đẩy mạnh việc lập lại trật tự kỷ cương trên lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác diễn tập, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện và hội thao quốc phòng; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng sâu rộng trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sinh viên, học sinh; xây dựng và nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phấn đấu 100% phường đội trưởng được cơ cấu vào cấp ủy phường.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tư pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường công tác giải quyết các tranh chấp dân sự và đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân.

4/ Một số chương trình, công trình trọng tâm

Tiếp tục thực hiện hoàn thành các công trình trọng tâm còn lại của nhiệm kỳ II như: trường THPT Tăng Nhơn Phú A, Nhà tưởng niệm cầu Bến Nọc và nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chương trình, công trình trọng tâm sau :

a/ Các chương trình trọng tâm

- Chương trình mở rộng và bê tông hóa 60 đường hẻm trên địa bàn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Chương trình xây dựng 2000 căn hộ và 02 chung cư cao tầng phục vụ tái định cư và nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp.

- Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2005 - 2010.

b/ Các công trình trọng tâm

- Nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Bưng Ông Thoàn, Dương Đình Hội.

- Hoàn thành khu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Sơn.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng khu Trung tâm Hành chính Quận, hoàn thành trụ sở Quận ủy - UBND quận.

- Xây dựng mới Trung tâm Văn hóa quận.

- Hoàn thành trụ sở hành chính và trạm quan sát phòng không 12 phường.

 

II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1/ Công tác xây dựng Đảng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng : tổ chức, quán triệt sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2005-2010) cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh về tư tưởng trong Đảng và quần chúng nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống những nhận thức lệch lạc, trái với quan điểm của Đảng. Thường xuyên thông tin thời sự nhằm định hướng cho cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, đảng viên đang công tác phấn đấu nghiên cứu học tập nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thành ủy. Phấn đấu hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ.

Công tác tổ chức - cán bộ : Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; giữ vững nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; 100% cấp ủy Đảng cơ sở  xây dựng và thực hiện chế độ làm việc theo quy chế, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Cải tiến phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đảm bảo đúng thực chất; hàng năm phấn đấu có 75 - 80% tổ chức Đảng cơ sở đạt TSVM; đảng viên được biểu dương ở cơ sở đạt từ 25 - 30%. Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng từ 5 - 7 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 80% các trường học có đảng viên, 70 - 80% trường học có tổ chức Đảng.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thành kế hoạch tạo nguồn, hoàn chỉnh quy trình điều động, luân chuyển, quy hoạch, bố trí cán bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng cán bộ dự bị từ quận đến cơ sở. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, Bí thư - Phó Bí thư, Chủ tịch - Phó Chủ tịch HĐND - UBND 13 phường có trình độ cao cấp chính trị và đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, tập trung phát triển Đảng trong ngành giáo dục, y tế, công nhân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, địa bàn dân cư, lực lượng dân quân, dân phòng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 500 đảng viên và 100% tổ chức Đảng có quần chúng kết nạp được đảng viên mới. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị  đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt. Điều chuyển và bố trí lại đối với những trường hợp không đúng với Quy định 75 QĐ/TW của Trung ương.

Công tác kiểm tra Đảng : Tăng cường công tác kiểm tra theo tinh thần Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị. Các cấp ủy lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng; phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên. Củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở.

2/ Xây dựng chính quyền và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, chất lượng hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu, các Ban HĐND nhằm phát huy thực chất hiệu lực, hiệu quả của cơ quan đại diện cho nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ quận, phường. Nâng cao vai trò, hiệu quả công tác giám sát của HĐND trong lĩnh vực quản lý Nhà nước và những vấn đề bức xúc của cử tri. Thực hiện tốt công tác, tiếp xúc cử tri; tích cực đôn đốc các ngành, các cấp liên quan giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND quận, phường; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng tin học trong công tác quản lý nhà nước gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị theo Quy định 428 của Thành ủy; nâng cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ công chức trong thi hành công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý kịp thời những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn; tổ chức tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân, hạn chế thấp nhất lượng đơn tồn đọng, quá hạn.

3/ Công tác vận động quần chúng của Đảng

Tiếp tục lãnh đạo quán triệt, thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác vận động quần chúng sâu rộng trong toàn Đảng bộ; chăm lo và bảo vệ quyền lợi thiết thực của nhân dân. Phát huy, mở rộng dân chủ cơ sở và hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phấn đấu nâng tỷ lệ các đoàn thể cơ sở vững mạnh hàng năm từ 20% trở lên; đến cuối nhiệm kỳ có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên mỗi năm tăng từ 20 - 25%.

Mặt trận Tổ quốc  : tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân thông qua hai cuộc vận động lớn : “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình “Vì người nghèo” kết hợp tốt các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên.

Đối với đội ngũ công nhân lao động : quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề cho lực lượng lao động. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và tạo nguồn phát triển đảng viên từ những công nhân ưu tú. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Đối với nông dân : tập trung tuyên truyền, giải thích cho nông dân hiểu rõ về định hướng phát triển kinh tế của quận trong quá trình đô thị hóa để nông dân yên tâm sản xuất; chăm lo đời sống, hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân, đặc biệt quan tâm đối với nhân dân ở khu vực quy hoạch giải tỏa.

Lãnh đạo xây dựng và phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : chú trọng công tác giáo dục nhận thức chính trị, truyền thống và đạo đức cách mạng cho thanh niên; phát huy vai trò xung kích, năng động sáng tạo của thanh niên trong lao động, công tác, tham gia các hoạt động xã hội và bảo vệ tổ quốc. Thường xuyên củng cố tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên đủ sức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực; làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên.

Đối với lực lượng phụ nữ : tiếp tục phát huy phong trào phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, thực hiện tốt 6 chương trình trọng tâm của Hội và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nữ; tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ quan Đảng - Chính quyền, Mặt trận đoàn thể của quận và cơ sở.

 Đối với lực lượng hưu trí, Cựu Chiến binh, Người Cao tuổi, Câu Lạc bộ Truyền thống Kháng chiến và Hội quần chúng : phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức Hội trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền và bồi dưỡng cho thế hệ trẻ. Hỗ trợ, hướng dẫn hoạt động của Hội người cao tuổi theo hướng “Sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần xây dựng đất nước”. Quan tâm giải quyết chính sách đối với cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, những người đã qua các thời kỳ kháng chiến.

Đối với lực lượng trí thức, doanh nhân : có chính sách phù hợp để động viên, phát huy khả năng của lực lượng trí thức tại chỗ; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư sản xuất - kinh doanh góp phần vào việc phát triển chung của quận.

Đối với đồng bào các dân tộc và tôn giáo : thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng; chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc; tăng cường công tác tập hợp đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo trong các tổ chức chính trị xã hội; phát huy khả năng tham gia đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong công tác từ thiện, xã hội.

Phần thứ III

        CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1/ Về kinh tế

Công khai thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế ngành thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của quận giai đoạn (2005 - 2010). Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, điện, cấp thoát nước, bưu điện ... để tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Nâng cao chất lượng và hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000; điều chỉnh quy hoạch chung gắn kết việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị mới và các khu tái định cư.

Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất và điều kiện thổ nhưỡng của địa phương; định hướng cho nhân dân thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu Thành phố và các vùng lân cận; triển khai xây dựng hệ thống thủy lợi phát triển 100 ha cây ăn trái ở phường Long Phước.

Xây dựng chương trình cụ thể đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn, đặc biệt chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý đất công nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng đúng mục đích; khắc phục có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm kênh rạch; có biện pháp lập lại trật tự kỷ cương trong quy hoạch, xây dựng và quản lý sau quy hoạch; tăng cường công tác quản lý chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp chống lãng phí tiêu cực trong đầu tư.

2/ Về văn hóa - xã hội

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục - đào tạo, nâng cao vai trò của Hội đồng giáo dục, Hội phụ huynh học sinh cấp quận và cơ sở; phát triển và duy trì hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; củng cố bộ máy, tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hướng nghiệp. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng trường mới phải đảm bảo đạt chuẩn quốc gia. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn về cả chuyên môn và chính trị. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục hệ mầm non ngoài công lập; quan tâm đào tạo giáo viên là con em địa phương nhất là các phường vùng sâu. Thực hiện có hiệu quả đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển đổi ngành nghề cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến nhân dân khu vực quy hoạch giải tỏa, quân nhân xuất ngũ và các đối tượng hồi gia sau cai nghiện.

Khuyến khích xây dựng các bệnh viện, phòng khám tư nhân; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị cho mạng lưới y tế phường; phát huy có hiệu quả vai trò của lực lượng y tế cộng đồng.

Huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện và nâng cấp các thiết chế văn hóa, đặc biệt nhà văn hóa lao động, nhà truyền thống, nâng cao chất lượng hoạt động khu phố, ấp văn hóa; duy trì và phát triển các phong trào văn hóa - TDTT quần chúng. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kiên quyết đối với các ngành, nghề kinh doanh nhạy cảm.

Xã hội hóa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, duy trì và phát triển sâu rộng phong trào chăm lo cho dân nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

3/ Về quốc phòng an ninh

Củng cố hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, an ninh cơ sở từng bước nâng lên về số lượng và chất lượng. Hàng năm thực hiện tốt công tác diễn tập để bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện và phương án khu vực phòng thủ; đảm bảo trang bị kỹ thuật đáp ứng cho công tác sẵn sàng chiến đấu của địa phương khi có tình huống xảy ra.

4/ Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy theo hướng giảm hội họp, hướng mạnh về cơ sở, bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian để tập trung chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ đảm bảo tính ổn định lâu dài, chú trọng xây dựng nguồn cán bộ dài hạn; tăng cường trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý. Cải tiến nội dung sinh hoạt của tổ chức Đảng cơ sở, nhất là chi bộ cơ quan, chi bộ khu phố, ấp nhằm nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc đóng góp xây dựng và thực hiện theo nghị quyết đề ra. Các Ban Đảng nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng và tình hình thực tế cơ sở để làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy.

Tạo sự chủ động và phát huy vai trò của chính quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành quản lý nhà nước; tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, nhanh chóng hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản, công khai, đúng luật; sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ công chức đúng người, đúng việc, đảm bảo yêu cầu công tác.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể; mỗi tổ chức đoàn thể, hội quần chúng phải thực sự là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, hội viên để phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh. Tập trung kiện toàn tổ chức Đoàn, Hội và đội ngũ cán bộ Mặt trận - Đoàn thể ở khu phố, ấp, tổ dân phố - tổ nhân dân; xây dựng, bồi dưỡng lực lượng chính trị nòng cốt đảm bảo số lượng và chất lượng đủ khả năng làm công tác vận động quần chúng tại cơ sở. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Quận ủy về thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( khóa IX) và Quy định 1043 của Thành ủy sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ III  khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và ý thức sâu sắc trọng trách trước Đảng, trước nhân dân. Trong thời gian tới có nhiều thuận lợi song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Nhưng với truyền thống cách mạng, với ý thức tự lực, tự cường và sự năng động, sáng tạo, kết hợp với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao của đảng viên, chiến sĩ, cán bộ công chức và nhân dân trong toàn Đảng bộ sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đề ra.

Thông báo