Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ III (2005-2010) và phương hướng nhiệm kỳ (2010-2015) của Đảng bộ quận

Trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới, quan hệ đối ngoại, uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Thành phố đã đi vào thực tiễn cuộc sống tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ (2005 - 2010). Nhiều dự án phát triển kinh tế, xã hội được đầu tư xây dựng trên địa bàn, trong đó khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng một số công trình phục vụ lợi ích cộng đồng đã góp phần thay đổi diện mạo của quận trong quá trình đô thị hóa; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Bên cạnh đó, qua hơn 03 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bước đầu tạo sự chuyển biến trong tư tưởng nhận thức, hành động ở từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực là điều kiện thuận lợi trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh; một số dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố với quy mô lớn cần phải tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất; một bộ phận nhân dân chưa đồng tình với một số chính sách bồi thường bị các phần tử cơ hội lợi dụng kích động tham gia khiếu kiện; các đối tượng chống đối, thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước; song song đó tình hình khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tình hình thiên tai, dịch bệnh, một số lao động nông nghiệp chưa được chuyển đổi ngành nghề sau khi di dời, giải tỏa đã ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân; sự gia tăng dân số cơ học ngày càng nhanh; tình hình phạm pháp hình sự tiếp tục có những diễn biến phức tạp là những vấn đề ảnh hưởng nhất định đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xuất phát từ tình hình trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy - Ủy ban Nhân dân Thành phố; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã phát huy được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra.

PHẦN THỨ I:

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ III, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VIII

I/ NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC:

1- Kinh tế:

Doanh thu Thương mại - Dịch vụ bình quân trong 5 năm (2005 - 2010) tăng 29,64%, đạt 112,73% so với chỉ tiêu nghị quyết. Chỉ đạo thực hiện xây dựng định hướng quy hoạch một số ngành nghề Thương mại - Dịch vụ; quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu, kinh doanh gas giai đoạn (2006 - 2010); xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại trên địa bàn quận; triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hệ thống bán buôn, bán lẻ phát triển phong phú, đa dạng với sự hình thành siêu thị và các chợ trên địa bàn quận đáp ứng nhu cầu cung cấp hàng hóa tiêu dùng cho người dân địa phương. Công tác quản lý thị trường, ngăn chặn đầu cơ nâng giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và giải quyết tình trạng kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường được tăng cường chỉ đạo, góp phần ổn định trật tự kinh doanh trên địa bàn.

Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp bình quân 5 năm (2005 – 2010) tăng 19,07% đạt 108,24% so với chỉ tiêu nghị quyết. Triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận đến năm 2010. Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả, đưa vào hoạt động ổn định các loại hình kinh tế tập thể; đã thành lập 11 Hợp tác xã và 12 Tổ hợp tác thuộc các ngành công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, vận tải. Kịp thời triển khai chương trình kích cầu, các chính sách miễn, giảm, giản thuế của Nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành phần kinh tế chủ yếu trên địa bàn là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, ngành nghề đa dạng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu ở ngành may mặc, giày da, sản xuất vật liệu xây dựng.

Tình hình sản xuất Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do diện tích đất sản xuất nông nghiệp liên tục giảm trong quá trình đô thị hóa, điều kiện thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất tăng cao, đầu ra sản phẩm không ổn định. Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường nhiều giải pháp chỉ đạo như: đẩy mạnh công tác khuyến nông, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; hỗ trợ vốn cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất theo Quyết định 105 của Ủy ban Nhân dân Thành phố; đầu tư hệ thống thủy lợi khu vực 100 ha vườn cây ăn trái; vận động, khuyến khích nông dân đưa vào hoạt động 11,6 ha mô hình vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái tại khu phố Lân Ngoài - phường Long Phước. Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi bước đầu mang lại hiệu quả: diện tích trồng mới vườn cây ăn trái hơn 390 ha, diện tích trồng mới cây kiểng là 21,40 ha, diện tích nuôi cá cảnh là 1,33 ha; số hộ nông dân sản xuất giỏi ngày càng tăng, chiếm 45,77% tổng số hộ nông nghiệp; nhiều hộ nông dân kết hợp mô hình trồng vườn với dịch vụ giải trí đem lại thu nhập tương đối cao, bước đầu ổn định cuộc sống. Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ.

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác Ngân sách - Đầu tư gắn với chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường các biện pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo kịp thời và đúng quy định pháp luật; tổng thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; điều hành ngân sách ổn định, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và chi các mục tiêu đầu tư phát triển; mức kết dư bình quân hàng năm đạt 5,54% trên tổng chi thường xuyên, đạt 100,54% so với Nghị quyết. Việc thực hiện chủ trương khoán biên chế, khoán kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130 và Nghị định 43 của Chính phủ đã tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, đúng dự toán được duyệt.

2- Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:

Tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển; đảm bảo thực hiện đúng quy trình phân cấp về công tác quản lý, lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật xây dựng, nâng cấp trường học, trạm y tế, đường giao thông, hệ thống thoát nước trong các khu dân cư. Tổng vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2005 - 2009 là 825 tỷ đồng, bình quân hàng năm đầu tư 165 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2.000 trên địa bàn, diện tích đã được Thành phố phê duyệt đạt 87,2%. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm kê đất đai hàng năm theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Đất đai, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục về nhà đất, đã cấp 85,95% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Công tác duy tu cầu đường, hệ thống chiếu sáng công cộng, nạo vét hệ thống thoát nước được tăng cường; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão, kịp thời hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại. Hoàn thành cơ bản công tác bán nhà sở hữu Nhà nước theo tinh thần Nghị định số 61/CP và Công văn 1338 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình nước sinh hoạt của nhân dân được quan tâm, đến nay đã phát triển hệ thống cấp nước cấp 3 trên các tuyến đường chính của 13 phường. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 85%.

Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Đã thực hiện di dời 72/74 doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi thường - hỗ trợ tái định cư - thu hồi mặt bằng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa của các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn như: dự án Khu Công nghệ cao; dự án công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; dự án đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên; dự án Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn... Nắm bắt và chủ động đề xuất với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố những cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường các dự án qua đó đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho người dân được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thường xuyên theo dõi và kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc bố trí tái định cư, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết tốt các chế độ chính sách; qua đó từng bước ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực giải tỏa, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố và đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa trên địa bàn.

* Kết quả thực hiện chương trình, công trình trọng tâm:

Tập trung lãnh đạo các ngành, các cấp tháo gỡ khó khăn và triển khai thực hiện hoàn thành một số chương trình, công trình trọng tâm Nghị quyết đại hội đề ra: mở rộng và bê tông hóa 84 tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đạt 140% so với chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng 2.524 căn hộ phục vụ tái định cư và cho người có thu nhập thấp - đạt 126,2% so với Nghị quyết; hoàn thiện cơ bản hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển 100 ha vườn cây ăn trái ở phường Long phước; công trình đường Dương Đình Hội; công trình cải tạo trụ sở hành chính và xây dựng trạm quan sát phòng không 12 phường.

3- Văn hóa - xã hội:

Giáo dục đào tạo phát triển tương đối toàn diện; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục; đã huy động các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia. Công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài công lập được tăng cường; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay 13/13 phường đã thành lập Trung tâm học tập cộng đồng; bước đầu thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao trình độ dân trí, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật, duy trì kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, mở các lớp ngắn hạn, chuyên đề về chuyển giao công nghệ, dạy nghề theo nhu cầu cụ thể của từng địa phương. Công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp được quan tâm thực hiện; tập trung đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trường lớp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học trên địa bàn; đã có 15 trường được Thành phố công nhận đạt chuẩn ở mức độ 1 của trường chuẩn quốc gia, đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Quan tâm chuẩn hóa nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý ngành giáo dục. Chất lượng đào tạo và hiệu suất đào tạo ngày càng được nâng cao; hiệu suất đào tạo bậc Tiểu học bình quân hàng năm đạt 97,66%; Trung học cơ sở bình quân hàng năm đạt 89%. Tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm được nâng lên, đạt kết quả cao trong cuộc thi các cấp. Hàng năm tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1, lớp 6 đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Quận đã duy trì kết quả xóa mù chữ, phổ cập bậc tiểu học, trung học cơ sở và hoàn thành phổ cập bậc trung học phổ thông.

Công tác Y tế - Dân số - Gia đình, Trẻ em được quan tâm, hàng năm cơ bản hoàn thành các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Cơ sở y tế của quận và 13 phường được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, từng bước nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục y đức. Có 09 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế, đạt 150% so với Nghị quyết. Công tác xã hội hóa ngành y tế đạt những kết quả tích cực; hệ thống y tế tư nhân được đầu tư phát triển đã góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt chiến lược dân số quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,265% đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Hàng năm, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu vì trẻ em; có 05/13 phường đạt tiêu chuẩn phường phù hợp với trẻ em.

Văn hóa - thể dục thể thao ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và góp phần cùng Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm thực hiện, gắn việc thông tin những sự kiện, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” đến với nhân dân. Công tác quy hoạch hoạt động dịch vụ văn hóa được thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh, từng bước nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin. Công tác quản lý di tích lịch sử trên địa bàn quận được kết hợp chặt chẽ giữa quản lý và phát huy giá trị; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương đến các ngành, các giới, nhất là thế hệ trẻ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường các biện pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tạo sự ổn định và bền vững. Đến nay đã có 47 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, đạt 104,4% chỉ tiêu Nghị quyết; 03 phường đạt danh hiệu phường văn hóa đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; bình quân hàng năm có 86,09% cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hóa, đạt 122,98% so với Nghị quyết. Hoạt động thể dục thể thao được duy trì và phát triển khá tốt; thành tích thi đấu, số huy chương đạt được từng năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao được chú trọng, đã huy động đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng hồ bơi tại Trung tâm thể dục thể thao quận, chất lượng phong trào từng bước được nâng lên. Tỷ lệ người tham gia phong trào tập luyện thường xuyên 22,5% trên tổng số dân, đạt 97,83% chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác chính sách xã hội, giải quyết việc làm được tập trung thực hiện tốt, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” ngày càng mở rộng, đã được các ngành, các cấp tổ chức triển khai kịp thời, huy động được sự tham gia của đông đảo nhân dân. Đã xây dựng và sửa chữa 120 căn nhà tình nghĩa cho diện chính sách trên địa bàn; 100% phường được Thành phố công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Công tác đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm được triển khai theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động gắn với phát triển kinh tế - xã hội của quận. Vận động các nguồn lực xã hội đầu tư trang thiết bị dạy nghề, tăng cường mở rộng liên kết đào tạo nghề, tổ chức dạy nghề lưu động cho lao động nông thôn… Bình quân hàng năm đào tạo nghề hơn 5.600 lượt người, đạt 224,13% so Nghị quyết, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4.500 lượt người, đạt 114,4% so với Nghị quyết. Thực hiện Quyết định 156 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đã chỉ đạo các ngành liên quan tập trung rà soát, lập danh sách và tiến hành thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ vay vốn để làm ăn… cho người dân trong diện bị thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn với tổng số tiền 29,184 tỷ đồng (trong đó: cho 1.690 hộ vay số tiền 27,542 tỷ đồng, miễn giảm học phí 1,461 tỷ đồng, đào tạo nghề miễn phí 180,75 triệu đồng); bước đầu giúp người dân giải quyết khó khăn, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp quản lý đối tượng sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức gặp gỡ, động viên và tạo điều kiện hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng có nhu cầu.

Lãnh đạo các ngành, các cấp và huy động mọi nguồn lực trong xã hội để chăm lo cho dân nghèo trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực; tập trung thực hiện các giải pháp xóa đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn vay, tạo điều kiện giúp người nghèo tiếp cận, hưởng thụ các dịch vụ xã hội; đào tạo nghề miễn phí, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà ở… qua đó giúp nhiều hộ cơ bản thoát nghèo, từng bước nâng dần cuộc sống. Chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, trường, trạm… cho 04 phường nghèo từ nguồn ngân sách Thành phố, quận và huy động nhân dân đóng góp. Vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền là 9,707 tỷ đồng; thực hiện tốt các chỉ tiêu vận động quỹ giảm nghèo hàng năm, tỷ lệ nợ quá hạn được kéo giảm từ 7,64% xuống còn 2,93%. Từ những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, đến cuối năm 2008, Quận cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/người/năm (từ 13,69% xuống còn 0,67% trên tổng số hộ dân), đạt chỉ tiêu Nghị quyết và hoàn thành trước thời gian 2 năm so với kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 2009 - 2015 theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm; đến cuối năm 2009, đã đưa ra khỏi chương trình 871 hộ nghèo vượt chuẩn 12 triệu đồng/người/năm, nâng thu nhập 730 hộ nghèo dưới 10 triệu lên trên 10 triệu đồng/người/năm, 1.694 hộ nghèo dưới 8 triệu lên trên 8 triệu đồng/người/năm.

Triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị đạt được một số kết quả nhất định; tập trung công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân cùng tham gia thực hiện bằng nhiều hình thức, kết hợp lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng các mô hình điểm: khu nhà trọ văn minh, khu phố, tuyến đường không rác…; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 13 phường tổ chức cho nhân dân tham gia tổng vệ sinh ở khu dân cư hai tuần một lần; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường văn minh đô thị, qua đó góp phần làm chuyển biến tình hình trật tự, vệ sinh, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

4- Quốc phòng - An ninh:

Triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III đề ra. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được triển khai sâu rộng theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị. Cơ bản hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo phân cấp và triển khai phổ biến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong toàn dân, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong hệ thống chính trị và nhân dân. Chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang địa phương theo Chỉ thị số 16 của Trung ương; hàng năm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về tuyển sinh quân sự - tuyển quân, kết nạp, luân phiên dân quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên; chất lượng chính trị và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được củng cố và nâng cao. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; hàng năm tổ chức tốt công tác diễn tập kiểm tra các phương án phòng thủ, chiến đấu trị an, từng bước bổ sung hoàn thiện các hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ. Đến nay có 12/13 phường đội trưởng được cơ cấu vào cấp ủy phường đạt 92,3% chỉ tiêu Nghị quyết.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thường xuyên chỉ đạo công an - quân sự phối hợp các ngành, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra khu vực, địa bàn trọng điểm; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 1,77%, tỷ lệ khám phá án 51,8%, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Chỉ đạo Công an phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và cấp ủy 13 phường tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức lực lượng bảo vệ dân phố ở 76 khu phố nhằm tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Xây dựng, củng cố lực lượng an ninh cơ sở để quản lý và nắm bắt diễn biến tư tưởng, hoạt động của các đối tượng chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội để kịp thời có đối sách ngăn chặn những hành động chống phá, kích động gây rối an ninh trật tự; hàng năm tổ chức thực hành diễn tập phòng chống biểu tình, bạo loạn chính trị trên địa bàn quận đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Các ngành hoạt động tư pháp tập trung thực hiện chương trình hành động về công tác cải cách tư pháp của Thành ủy và Quận ủy theo yêu cầu Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng phối hợp giữa công tác điều tra - truy tố - xét xử - thi hành án theo quy định của pháp luật, hạn chế án oan sai hoặc bỏ sót tội phạm; kiện toàn tổ chức bộ máy của các ngành hoạt động tư pháp; trợ cấp kinh phí chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.

5- Củng cố kiện toàn hệ thống chính trị:

5.1- Về xây dựng Đảng:

a- Chính trị tư tưởng:

Xác định tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới. Công tác tư tưởng đã gắn kết với nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; đề ra nghị quyết sát, đúng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra; cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy bằng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế địa phương tạo điều kiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đảng bộ tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy với tỷ lệ đảng viên tham gia là 87,12%; trong đó 100% cán bộ, đảng viên đang công tác tham gia nghiên cứu học tập nâng cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên chỉ đạo lực lượng làm công tác tư tưởng từ quận đến cơ sở tập trung đổi mới nội dung, phương thức theo hướng bám sát thực tiễn, cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những khó khăn, thách thức trong nước. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kịp thời giải quyết những phát sinh về tư tưởng nhằm ổn định tình hình, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Tiến hành sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt việc đưa báo Đảng đến với đảng viên khu phố và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức nhiều buổi báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề, các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Duy trì tốt công tác giao ban dư luận xã hội với cấp ủy Đảng 13 phường, Mặt trận - đoàn thể quận và các ngành liên quan để nắm tình hình cơ sở, kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung giải quyết ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoàn thành việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ quận 9 giai đoạn (1997 - 2007); chỉ đạo 04 phường Phước Long B, Long Bình, Hiệp Phú, Phú Hữu cơ bản hoàn thành việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương.

b- Kết quả lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng đối với toàn hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động và xây dựng kế hoạch triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên qua đó đã tạo sự chuyển biến trong ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; đặc biệt một số cán bộ chủ chốt gương mẫu trong thực hiện cuộc vận động là tấm gương sáng để cán bộ đảng viên học tập và noi theo. Việc “làm theo” của các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên ngày càng cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Qua 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đã kịp thời biểu dương khen thưởng 32 tập thể, 83 cá nhân cấp quận, đề xuất 02 tập thể, 06 cá nhân khen thưởng cấp Thành phố.

c- Tổ chức, cán bộ:

+ Công tác tổ chức:

Thực hiện tốt Chương trình hành động số 20 của Quận ủy về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thành lập chi bộ tổ dân phố, liên tổ dân phố tại phường Tăng Nhơn Phú A, Đảng bộ bộ phận tại 3 phường Phước Bình, Hiệp Phú, Phước Long A; lãnh đạo thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 3 phường Phước Bình, Phú Hữu, Long Phước bước đầu phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xử lý công việc, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc của địa phương. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm được cải tiến, tập trung xây dựng biểu điểm đánh giá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng; công tác thẩm định, kiểm tra ngày càng chặt chẽ, đã giúp cấp ủy Đảng cơ sở đánh giá đúng thực trạng và đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế nhằm kéo giảm số cơ sở Đảng yếu kém, số đảng viên vi phạm tư cách, từng bước nâng tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân theo tinh thần Chỉ thị 11 của Thành ủy, đến nay đã thành lập Đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp quận, 13 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ đã bổ sung thêm chỉ tiêu), 15 chi đoàn thanh niên, 134 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân. 10/13 phường đã thành lập chi bộ xây dựng đảng, đoàn thể ngoài quốc doanh.

Công tác kết nạp đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 131,4% chỉ tiêu Nghị quyết, tập trung trong ngành giáo dục, doanh nghiệp tư nhân; 95,12% trường học có đảng viên và 82,9% trường học có tổ chức Đảng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Hoàn thành công tác cập nhật phiếu đảng viên vào chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đảm bảo công tác quản lý đảng viên ngày càng chặt chẽ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo chặt chẽ, qua đó đã chủ động và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh liên quan chính trị nội bộ; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định 57 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thực hiện tốt việc nắm tình hình lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, bảo đảm được yêu cầu công tác quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ và kết nạp đảng viên mới.

+ Công tác cán bộ:

Xây dựng chương trình hành động thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm thực hiện tốt công tác cán bộ và quản lý cán bộ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong các tổ chức đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đổi mới mạnh mẽ trong công tác cán bộ; chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành đúng nguyên tắc và công khai dân chủ, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát triển; số cán bộ được đưa vào diện quy hoạch đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực, được sự tín nhiệm cao; hàng năm, đánh giá đội ngũ cán bộ để có sự điều chỉnh, bố trí hợp lý, kịp thời thay thế số cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đã quy hoạch 364 đồng chí, trong đó 21 đồng chí diện Thành ủy quản lý và 343 diện Quận ủy quản lý. Thực hiện tốt chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý theo quy hoạch; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong đơn vị, ngành, địa phương; đã đề bạt, điều động, luân chuyển 227 trường hợp đa số đều thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện; đã cử 1.559 lượt cán bộ tham dự các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; đến nay tỷ lệ cán bộ chủ chốt có trình độ đại học chuyên ngành đạt 93,5%, cao cấp chính trị đạt 73,8% chỉ tiêu Nghị quyết, bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Hàng năm tổ chức tốt kế hoạch tham quan nghỉ mát cho đảng viên 40, 50 năm tuổi Đảng, cán bộ diện chính sách; tổ chức trao tặng Huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm tuổi Đảng cho 535 đồng chí.

d- Kiểm tra, giám sát của Đảng:

Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Chấp hành Đảng bộ quận quan tâm lãnh đạo, cùng với việc triển khai quán triệt kịp thời các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, Thành ủy; Quận ủy đã ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với Thanh tra quận trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; hàng năm chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy Đảng, đồng thời chỉ đạo một số cơ sở Đảng tự tiến hành kiểm tra qua đó nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra có sự chuyển biến nhất định. Công tác giám sát bước đầu đạt một số kết quả thiết thực; ngoài việc thực hiện giám sát thường xuyên, đã tổ chức 08 cuộc giám sát chuyên đề nhằm ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Tập trung xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách Nhà nước trong chi tiêu, mua sắm trang thiết bị tài sản, việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn tiền vận động quyên góp ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, người nghèo và các hoạt động từ thiện khác.

Đối với các cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật. Việc chấp hành kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, phát huy tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm kỷ luật; trong nhiệm kỳ đã xử lý 80 đảng viên do thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm pháp luật Nhà nước; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống…Công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng; xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

đ- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tăng cường làm việc trực tiếp với từng ngành, đơn vị, địa phương; phân công Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách trực tiếp chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức tốt giao ban định kỳ với Bí thư Đảng ủy phường, giao ban chuyên đề với cấp ủy - Bí thư chi bộ khu phố và chi bộ loại hình cơ quan để nắm bắt tình hình và chỉ đạo định hướng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời góp phần nâng cao năng lực, vai trò của cấp ủy đảng cơ sở trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, tăng cường gặp gỡ, giao lưu đoàn viên, đảng viên trẻ, công nhân tiêu biểu, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị, qua đó kịp thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động, các hoạt động tổ dân phố ngày càng hiệu quả, đúng thực chất và đi vào chiều sâu.

5.2- Về xây dựng chính quyền:

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân quận; nội dung các kỳ họp đi vào trọng tâm, trọng điểm, dân chủ được mở rộng, đại biểu cử tri 13 phường được trực tiếp thảo luận, tham gia đóng góp những vấn đề cử tri quan tâm. Lãnh đạo cải tiến nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri. Tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân (2004 - 2009) và kết thúc nhiệm vụ Hội đồng nhân dân quận, phường theo chỉ đạo của Thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ủy ban nhân dân quận tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành bằng nhiều kế hoạch, biện pháp và thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua. Tập trung sắp xếp kiện toàn một số phòng ban quận theo chỉ đạo của Thành phố; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ đạo thực hiện tốt việc chia tách và sắp xếp khu phố, tổ dân phố. Hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng qui định của pháp luật. Tiến hành rà soát, bổ sung một số nhiệm vụ cho phù hợp với công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện các bước bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân quận đảm bảo theo quy trình, tăng cường bổ sung thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng thời bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường.

Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác Dân vận của chính quyền đạt được một số kết quả nhất định; ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết hồ sơ hành chính cho nhân dân có sự chuyển biến, tạo được lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước. Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại quận và 13 phường; triển khai quy trình thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đối với 13 phường trong giải quyết hồ sơ nhà, đất. Việc triển khai thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân. Việc triển khai thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đạt hiệu quả, chủ động sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn, vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc vừa tiết kiệm biên chế, chi phí hành chính và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, công chức, thành lập Ban chỉ đạo cấp quận, phường, xây dựng chương trình và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; tăng cường công tác thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề sai phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và hạn chế thấp nhất các trường hợp sai phạm. Đã tiến hành 21 cuộc thanh kiểm tra, phát hiện xử lý 50 trường hợp cán bộ, công chức sai phạm về nguyên tắc hoạt động tài chính, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý…

5.3- Về công tác vận động nhân dân:

Có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 - khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, về dân tộc, về tôn giáo; Nghị quyết Trung ương 5 - khóa IX về phương hướng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường - xã - thị trấn; Nghị quyết Trung ương 6,7 - khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình hành động của Thành ủy về công tác vận động nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Quy định 1043 của Thành ủy về phân công đảng viên công tác ở cơ sở trực tiếp làm công tác vận động quần chúng. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về công tác vận động nhân dân; tổ chức nhiều hội nghị giao lưu, tọa đàm chuyên đề với hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở nhằm đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra giải pháp thực hiện công tác vận động nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Lãnh đạo thành công Đại hội các đoàn thể, Hội quần chúng; quan tâm xây dựng nòng cốt chính trị cấp quận và phường theo Hướng dẫn số 07 của Ban Dân vận Thành ủy.

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và triển khai Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các phường, cơ quan, doanh nghiệp nhất là việc thực hiện dân chủ cơ quan theo Nghị định của Chính phủ đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức về dân chủ trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Ủy ban nhân dân - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã tổ chức tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên quan điểm “Lấy dân làm gốc”, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; làm tốt công tác Dân vận của chính quyền; tăng cường công tác tiếp xúc trực tiếp, giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, cùng với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; khắc phục từng bước tình trạng hành chính hóa trong hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vân động thực hiện nhiều phong trào thi đua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nếp sống văn minh đô thị”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt... gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án cho nhà đầu tư; đặc biệt, đã vận động nhân dân hiến đất để thực hiện các công trình phục vụ lợi ích công cộng, giao thông ở địa bàn dân cư với tổng diện tích là 78.781 m2 ước tổng giá trị gần 300 tỷ đồng; song song đó, hướng dẫn các phường vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí để bê tông hóa 84 tuyến đường nội bộ, đường liên tổ dân phố góp phần cùng Đảng bộ từng bước thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Hàng năm, hoạt động của Mặt trận, đoàn thể quận đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 88,7% tổ chức Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở được công nhận xuất sắc, vững mạnh; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên bình quân hàng năm vượt 27,6% chỉ tiêu Nghị quyết.

Mặt Trận Tổ quốc đã thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ảnh những nguyện vọng chính đáng của cử tri để chính quyền quan tâm giải quyết; thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc. Liên đoàn Lao động đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, chú trọng phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng; tạo điều kiện nâng cao trình độ học vấn, tay nghề và ý thức làm chủ của công nhân, người lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; vận động, tập hợp hội viên tham gia công tác Hội và phong trào hành động cách mạng tại địa phương; phối hợp cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới trong cộng đồng. Hội Nông dân tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân cơ sở; có nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân về kỹ thuật, cây, con giống, vốn sản xuất đặc biệt là các hộ bị thu hồi đất trong các dự án; đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; triển khai nhiều giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn quận. Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến và Hội người cao tuổi phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ; đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cháu thảo hiền; phát huy vai trò của gia đình và xã hội chăm lo người cao tuổi ngày càng tốt hơn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từng bước được nâng chất; tập trung nhiều giải pháp để nâng cao công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức tập hợp thanh niên, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động phong trào; phát huy vai trò xung kích của thanh niên tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thanh niên tình nguyện; qua đó, nhiều công trình thanh niên đã mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội rất lớn. Các tổ chức Hội quần chúng có nhiều hoạt động phong phú cùng với Mặt trận, đoàn thể tham gia thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài và công tác từ thiện xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận luôn được các cấp, các ngành thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của Ban Chấp hành và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ, nhân dân quận 9 đã cơ bản thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra:

- Kinh tế phát triển đúng hướng theo cơ cấu Nghị quyết Đại hội đã xác định và phù hợp với lợi thế, tiềm năng của quận trong quá trình đô thị hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế trên lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chuyển đổi ngành nghề và phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các phường sản xuất nông nghiệp được quan tâm thực hiện góp phần cải thiện đời sống của người dân.

- Công tác chăm lo diện chính sách và dân nghèo được thực hiện tốt, mang lại những hiệu quả thiết thực;chất lượng giáo dục, hiệu suất đào tạo được tăng lên; công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn; có nhiều mô hình mới trong công tác xây dựng đời sống văn hóa; một số công trình văn hóa, di tích lịch sử được tập trung xây dựng, nâng cấp và đưa vào hoạt động góp phần thực hiện tốt hơn công tác giáo dục truyền thống cách mạng địa phương.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hầu hết các chỉ tiêu đạt yêu cầu nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận.

- Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường đi cơ sở, làm việc trực tiếp với từng phòng ban đơn vị; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các kỳ họp; lãnh đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ đảm bảo theo yêu cầu của Thành ủy, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư. Thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; công tác chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện tốt. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý sai phạm cán bộ, đảng viên góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

- Hoạt động bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở có nhiều tiến bộ; tổ chức điều hành quản lý Nhà nước đạt được những kết quả nhất định; công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện; công tác cải cách hành chính bước đầu đạt được hiệu quả, tạo được lòng tin cho nhân dân.

- Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các Nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đặc biệt là vận động nhân dân bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; phát huy nội lực của nhân dân trong việc tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm… qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, góp phần cùng Đảng bộ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

II/ HẠN CHẾ YẾU KÉM:

- Kết quả phát triển kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự vững chắc và tương xứng với tiềm năng của quận. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn chủ yếu là sản xuất gia công. Ngành thương mại - dịch vụ phát triển tương đối nhanh, số hộ kinh doanh ngày càng nhiều với ngành nghề đa dạng nhưng mang tính chất nhỏ lẻ. Hoạt động kinh tế hợp tác chưa có sự liên kết để cùng nhau phát triển; các loại hình hợp tác xã chỉ duy trì ở một số lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, vận tải và vệ sinh môi trường. Hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chưa cao; việc nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả còn chậm, một số mô hình sản xuất chỉ phát huy hiệu quả trong một thời điểm nhất định. Một số công trình trọng tâm chưa đảm bảo yêu cầu tiến độ Nghị quyết đề ra (nâng cấp mở rộng đường Lê Văn Việt, đường Bưng Ông Thoàn, đường Lã Xuân Oai; xây dựng Trung tâm hành chính quận, Trung tâm văn hóa quận; Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn) đã ảnh hưởng nhất định đến tâm tư, đời sống của nhân dân; các công trình duy tu hệ thống giao thông, giải quyết chống ngập nước được đầu tư triển khai nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đô thị, bảo vệ môi trường chưa đạt yêu cầu đặt ra; một vài phường chưa kiên quyết xử lý việc xây dựng sai phép, không phép; các biện pháp chế tài, xử phạt chưa đủ mạnh để chấm dứt tình trạng san lấp mặt bằng, khai thác cát trái phép; vẫn còn tình trạng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để hoang hoặc sử dụng không đúng mục đích; tình hình ô nhiễm môi trường, ngập úng chậm khắc phục; một bộ phận người dân chưa đồng tình với chính sách bồi thường nên ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi mặt bằng một số dự án.

- Chất lượng giáo dục có chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các trường học trên địa bàn; mặt bằng dân trí giữa các phường còn chênh lệch. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường học đã được chú trọng nhưng chưa đáp ứng kịp với sự phát triển nhanh của dân số nhất là ở các phường đô thị; hiệu quả hoạt động của một số nhà văn hóa phường và trung tâm học tập cộng đồng chưa cao. Chất lượng phong trào xây dựng khu phố văn hóa chưa đồng đều; việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở tại một số phường còn chậm. Thực hiện đề án giảm nghèo - tăng hộ khá còn gặp nhiều khó khăn, chương trình giảm nghèo chưa thật sự bền vững, có khả năng tái nghèo. Việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp; tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được các ngành, địa phương quan tâm đúng mức, hiệu quả còn thấp, một bộ phận nhân dân chưa mạnh dạn tố giác tội phạm. Công tác cải cách tư pháp còn những mặt hạn chế, tỷ lệ án quá hạn luật định, án hủy, sửa do sai vẫn còn, việc thi hành án dân sự còn chậm.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung đổi mới về nội dung và phương pháp tổ chức nhưng chưa theo kịp tình hình thực tiễn; việc nắm tình hình, xử lý những vấn đề bức xúc liên quan đến lĩnh vực tư tưởng còn chậm; việc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời, ý thức cảnh giác ở một số ít cán bộ đảng viên còn thấp.

- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mới chỉ dừng lại ở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chưa thật sự trở thành phong trào sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; công tác kiểm tra, giám sát việc làm theo của cán bộ đảng viên ở một vài cấp ủy chi, Đảng bộ chưa được thực hiện thường xuyên; còn lúng túng trong việc phát hiện gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động; một số đơn vị bình chọn gương chưa sát nên hiệu quả tuyên truyền còn hạn chế, chưa có sức thuyết phục cao.

- Kết quả xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên được biểu dương ở cơ sở chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết; việc đánh giá phân tích chất lượng của một số tổ chức đảng còn nặng thành tích, chưa phản ánh đúng thực chất của tổ chức đảng và đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương tại các doanh nghiệp tư nhân, một vài chi bộ khu phố chưa cao; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng tại một số tổ chức đảng còn hạn chế, tình trạng nể nang, ngại đụng chạm còn phổ biến. Một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa chủ động trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng; tỷ lệ kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, y tế, còn thấp.

- Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ có lúc, có nơi chưa phù hợp với năng lực công tác, do đó một số ít cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ được phân công; công tác quản lý cán bộ thiếu chặt chẽ, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng và các mối quan hệ chính trị - xã hội hiện tại của cán bộ. Một số cán bộ có biểu hiện sa sút về phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu ý chí phấn đấu dẫn đến xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc luân chuyển, bố trí cán bộ chưa kịp thời.

- Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; một số ít cấp ủy Đảng cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát; tình trạng khoán trắng công tác kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra cơ sở vẫn còn tồn tại ở một số tổ chức Đảng; chất lượng tự kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế; việc theo dõi, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau kiểm tra còn chậm.

- Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân; thủ tục hành chính còn rườm rà nhất là lĩnh vực nhà đất; các quyết định hành chính ban hành đôi lúc còn sai sót gây khiếu nại, khiếu kiện trong dân; vẫn còn một số ít cán bộ, công chức Nhà nước có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền với dân. Việc thực hiện Quyết định 72 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định họp tổ dân phố định kỳ mỗi tháng một lần còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, nòng cốt chính trị ở một số cơ sở chưa được tập trung đúng mức nên hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Phát triển đoàn viên, hội viên đại đa số đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhưng chất lượng chưa cao, chưa tập trung phát triển đoàn viên, hội viên trong đồng bào có đạo, dân tộc, doanh nghiệp có đông công nhân; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia phong trào tại địa bàn dân cư còn thấp. Công tác xây dựng đoàn thể trong các đơn vị ngoài quốc doanh còn gặp nhiều khó khăn; nội dung, hình thức sinh hoạt của một số chi đoàn, chi hội ở khu phố chưa phong phú.

III/ NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN:

1- Nguyên nhân thành tựu:

- Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và sự hỗ trợ của các Sở, Ban ngành, Mặt trận, đoàn thể Thành phố.

- Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận đoàn kết thống nhất cao, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc; kịp thời quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp trên, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận bằng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, luôn bám sát cơ sở, tăng cường làm việc với các ngành, lĩnh vực để kiểm tra, giám sát kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm chỉ đạo sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, chủ động đề ra giải pháp thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ cơ quan; tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân để nắm chắc tình hình và kiểm tra các ngành, các cấp trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ quận đến cơ sở luôn năng động sáng tạo, đoàn kết quyết tâm trong tổ chức thực hiện góp phần cùng Đảng bộ quận hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

2- Nguyên nhân yếu kém:

- Mặc dù đã ban hành một số Nghị quyết sát với tình hình địa phương nhưng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Ban Chấp hành Đảng bộ quận chưa đầu tư thời gian đúng mức để tổng kết thực tiễn, một số ngành và cơ sở chưa có những giải pháp hữu hiệu, quyết liệt để tổ chức thực hiện nên kết quả đạt được chưa cao.

- Một số cấp ủy cơ sở chưa thể hiện trách nhiệm trong việc tự đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo, chưa kịp thời xây dựng chương trình kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng cấp trên; có nơi chưa chú trọng đúng mức công tác rà soát quy hoạch cán bộ hàng năm dẫn đến việc điều động, bố trí cán bộ chưa đạt yêu cầu.

- Việc chỉ đạo, điều hành ở lĩnh vực chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai có lúc, có nơi chưa hiệu quả, thiếu sự quyết liệt trong kiểm tra đôn đốc thực hiện những vấn đề tồn đọng kéo dài; sự phối hợp giữa Ban ngành, đoàn thể và cơ sở có lúc chưa chặt chẽ đồng bộ làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện và chưa đạt yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

- Việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cấp chưa đồng bộ nên việc triển khai các Nghị quyết, chương trình hành động về công tác vận động nhân dân còn hạn chế; một số vấn đề liên quan đến chính sách xã hội giải quyết còn chậm đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác vận động nhân dân. Phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thiếu tính kết hợp, chưa đủ sức lan tỏa trong nhân dân nên hiệu quả đạt được chưa cao.

- Một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và cấp ủy viên chi, đảng bộ cơ sở chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngoài các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu còn có nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội: sự gia tăng dân số cơ học ngày càng nhanh đã phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý xã hội; cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với việc thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính sách, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và công tác giải phóng mặt bằng đã làm ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hồ sơ công trình, làm chậm tiến độ thực hiện một số dự án trọng tâm, trọng điểm của quận; công tác quy hoạch chi tiết còn phụ thuộc vào thời gian thẩm định phê duyệt của Thành phố nên chưa đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

3- Một số kinh nghiệm thực tiễn:

- Đảm bảo ổn định chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, củng cố xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và tính chủ động, sáng tạo của các ngành, các cấp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc mở rộng dân chủ đến các tầng lớp nhân dân; tập trung lãnh đạo hướng mạnh về cơ sở để tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, là cơ sở để vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

- Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy Đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở để kiểm tra, giám sát kịp thời định hướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc; xác định được những vấn đề cấp bách trọng tâm, trọng điểm để có sự tập trung lãnh đạo thực hiện.

- Quá trình xây dựng Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết cần phải bám sát thực tiễn tình hình địa phương để có giải pháp, biện pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo tính khả thi; từng thời điểm cần có những giải pháp đột phá nhằm tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra và giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài; đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo thực hiện; kịp thời sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Công tác tổ chức, cán bộ là vấn đề quyết định trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; có giải pháp cụ thể theo từng loại hình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn cho cán bộ; việc bố trí cán bộ phải phù hợp với năng lực sở trường nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

PHẦN THỨ II:

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2010 – 2015)

DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

Trong những năm tới tình hình kinh tế của đất nước, Thành phố tiếp tục phát triển; Đảng và Nhà nước có những quyết sách nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Thành phố tăng cường nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Trong giai đoạn (2011 - 2020), Quận 9 được Thành phố định hướng là địa bàn chiến lược phát triển kinh tế ở vị trí Đông Bắc, là trung tâm phát triển các lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ kỹ thuật cao của khu vực các tỉnh phía Nam; cùng với việc định hướng phát triển, mở rộng không gian đô thị; các tuyến đường giao thông trọng yếu của Thành phố đi qua địa bàn quận như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long thành - Dầu Giây, tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên… được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng; các dự án Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Khu Công nghệ cao giai đoạn 2, quy hoạch phát triển hệ thống các trường Đại học tiếp tục triển khai thực hiện … tạo điều kiện để quận định hướng mũi nhọn đầu tư phát triển ngành thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn. Trên cơ sở những thành quả đạt được qua 13 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục khẳng định sự phát triển đi lên của quận; hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng cố; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành nhất định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, chủ động nắm bắt thời cơ, vươn lên phát triển nhanh và vững chắc trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận: quy mô dân số, tỷ lệ lao động nhập cư tăng nhanh đòi hỏi phải đầu tư về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, đồng thời phải tăng cường nhiều giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội, quản lý ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; một số dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai phải thực hiện công tác bố trí tái định cư, bồi thường, thu hồi mặt bằng; tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu cùng với âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ là những yếu tố bất lợi đặt ra cho Đảng bộ cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong nhiệm kỳ tới.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Phát huy những tiềm năng, lợi thế, truyền thống cách mạng của địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân quận 9 nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với quy hoạch chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường; phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao trình độ dân trí, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ quận đến cơ sở, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Quận 9 trở thành quận đô thị phát triển.

I/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH:

1- Kinh tế:

- Tổng doanh thu Thương mại-Dịch vụ bình quân tăng hàng năm từ 15 - 17%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng hàng năm từ 10 - 12%.

- Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa trên địa bàn.

- Phấn đấu thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Đảm bảo cân đối thu chi, có mức kết dư đạt 3% trên tổng chi thường xuyên.

2- Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:

- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất 2010 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2010 - 2015; phấn đấu hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn quận, hoàn thành đồ án quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/5.000 tại phường Long Phước; kiên quyết xử lý có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách bình quân hàng năm từ 160 - 220 tỷ đồng.

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%.

3- Về văn hóa - xã hội:

- Triển khai xây dựng 10 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hàng năm, tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%, hiệu suất đào tạo Tiểu học đạt 98%; hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở đạt 91%.

- Hàng năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các chương trình y tế Quốc gia. Phấn đấu xây dựng 11 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 là 5,02%.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 06 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, trong đó 03 phường đạt danh hiệu văn hóa; có 52 khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Hàng năm có 70% đơn vị, cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa. Tỷ lệ tập luyện thể dục thường xuyên đến năm 2015 đạt 23% trên tổng số dân. Hoàn thành giai đoạn 1 công trình tái hiện khu di tích căn cứ cách mạng vùng Bưng Sáu xã, đưa vào khai thác hiệu quả Nhà truyền thống; tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, trước mắt là tập trung thực hiện công tác bồi thường, điều chỉnh ranh quy hoạch phù hợp với việc kết nối giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2; xây dựng đồ án quy hoạch chi tiết trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo - tăng hộ khá. Phấn đấu đến cuối năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/ người/năm từ 9,33% xuống còn 1,07% trên tổng số hộ dân. Hàng năm, đào tạo nghề cho 4.500 lượt người; giới thiệu giải quyết việc làm cho 4.000 lượt lao động có việc làm ổn định.

4- Về quốc phòng an ninh:

- Tập trung lãnh đạo lực lượng công an, quân sự và các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

- Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 -khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; gắn công tác quốc phòng - an ninh với công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác giáo dục kiến thức quốc phòng theo Chỉ thị 12 của Trung ương sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về xây dựng và nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang, nâng cao chất lượng chính trị theo Chỉ thị 16 của Trung ương, hàng năm kết nạp 1% dân quân vào Đảng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân là 18%. Hoàn thành các chỉ tiêu về huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an và kiểm tra phương án phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

- Có kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng chính trị chống đối trên địa bàn quận. Bảo vệ tốt các hoạt động lễ hội hàng năm, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIII. Tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và chương trình mục tiêu 3 giảm của Thành phố. Tổ chức tốt công tác diễn tập phòng chống biểu tình, gây rối bạo loạn chính trị trên địa bàn quận hàng năm. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư; xây dựng phường và khu dân cư không còn ma túy - mại dâm. Phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự trên 5%/năm, nâng tỷ lệ phá án trên 65%/năm.

- Tập trung thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng để xây dựng trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án quận; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể của các ngành hoạt động tư pháp; hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương để mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác cải cách tư pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức lao động và nhân dân, tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho dân nghèo và công tác hòa giải ở cơ sở.

5- Một số chương trình, công trình trọng tâm:

- Chương trình cải cách hành chính.

- Chương trình xây dựng từ 3 đến 4 chung cư cao tầng phục vụ nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp.

- Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.

- Chương trình giải quyết nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn.

- Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

- Công trình xây dựng Trụ sở hành chính quận.

- Công trình xây dựng mới Bệnh viện quận.

- Công trình mở rộng và nâng cấp đường Lê Văn Việt, đường Lã Xuân Oai, đường Bưng ông Thoàn.

- Công trình Công viên Nghĩa trang nhân dân.

- Công trình chỉnh trang đô thị tại phường Tăng Nhơn Phú A, Phước Long B; kết hợp nhiều phương thức để thực hiện nâng cấp và mở rộng 100 tuyến đường liên tổ, liên khu phố. hợp nhiều phương thức để thực hiện ….

II/ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN; PHÁT HUY DÂN CHỦ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ:

1- Công tác xây dựng Đảng :

1.1- Chính trị tư tưởng :

Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn mới nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ và nhân dân; giữ vững và mở rộng mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời công tác tư tưởng phải góp phần đẩy mạnh có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu; kịp thời nắm bắt, phân tích tình hình tư tưởng, tâm lý của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tập trung đưa công tác tư tưởng hướng mạnh về cơ sở; cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền, chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng. Thường xuyên thông tin thời sự trong và ngoài nước cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên đặc biệt đối với thế hệ trẻ; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống những nhận thức lệch lạc, trái với quan điểm đường lối chủ trương của Đảng; kịp thời phát hiện, đấu tranh khắc phục các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Chỉ đạo các phường còn lại hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”; phấn đấu ngày càng có thêm nhiều gương điển hình trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, địa phương nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.2- Tổ chức, cán bộ :

Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cải tiến phương pháp đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với đánh giá cán bộ và việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo đúng thực chất; hàng năm phấn đấu có 70% tổ chức Đảng cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng 100% tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện; 15 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó từ 5-7 chi bộ trong doanh nghiệp 500 lao động trở lên; 100% trường học công lập có tổ chức đảng.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng, tập trung kết nạp đảng trong địa bàn dân cư, giáo dục, doanh nghiệp tư nhân, y tế, đoàn viên thanh niên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ quan điểm đường lối chủ trương của Đảng; thực hiện nghiêm Quy định 57 của của Bộ Chính trị về “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ đảng”; kịp thời thẩm tra kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện tại của cán bộ đảng viên phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên mới.

Tập trung thực hiện chương trình hành động thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực thực tiễn đảm bảo theo Quy định phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Quận ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ có điều kiện rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Phấn đấu 100% cán bộ chủ chốt diện Quận ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức.

1.3- Công tác kiểm tra, giám sát:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các Quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa X về tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng. Chú trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra giám sát người đứng đầu các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng lãng phí; kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm nhằm chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp, quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nghiệp vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở.

2- Công tác xây dựng chính quyền :

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với công tác Dân vận của chính quyền.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy trình “Một cửa liên thông”. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, phường.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân dân; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân, hạn chế tình hình khiếu kiện đông người vượt cấp.

3- Công tác vận động nhân dân:

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai Quy định 1043 của Thành ủy về phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị đạt yêu cầu về chất lượng. Phấn đấu hàng năm có 80% đoàn thể cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đạt trên 70%; tỷ lệ phát triển đoàn viên, hội viên của các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn mỗi năm tăng từ 20 - 25 %.

Mặt trận Tổ quốc: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 - khóa IX về đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo; phát huy vai trò tập hợp đoàn kết của các tổ chức thành viên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn dân cư. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể.

Đối với công nhân, viên chức và người lao động: quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, trình độ học vấn, tay nghề cho lực lượng công nhân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở và tạo nguồn phát triển Đảng từ những công nhân, viên chức, lao động ưu tú.

Đối với Phụ nữ: vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện tốt 06 chương trình nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ và các hoạt động xã hội tại địa phương; quan tâm củng cố hoạt động chi, tổ hội, nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong việc tập hợp, giáo dục, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; chú trọng thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới trong mọi hoạt động xã hội.

Đối với Nông dân: tập trung tuyên truyền, vận động nông dân về định hướng phát triển kinh tế của quận trong quá trình đô thị hoá; hỗ trợ nông dân sản xuất, ổn định đời sống, chuyển đổi ngành nghề theo hướng nông nghiệp đô thị, nhất là đối với nông dân trong các khu vực quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

Đối với cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, người cao tuổi: phát huy vai trò nòng cốt của Hội Cựu Chiến Binh, Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Hội Người cao tuổi trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đề cao vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu; phát huy vai trò của gia đình, của cộng đồng trong việc chăm sóc và phụng dưỡng người cao tuổi. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức: tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng nhằm xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức cách mạng, sống có lý tưởng, hoài bão, có tri thức, tay nghề; năng động, sáng tạo trong học tập, lao động góp phần bảo vệ và xây dựng, phát triển địa phương ngày càng văn minh, tiến bộ. Thường xuyên củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội đủ sức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên.

Đối với doanh nhân, tiểu thương và trí thức: có chính sách phù hợp để khuyến khích, phát huy khả năng của lực lượng trí thức; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận.

Đối với các tổ chức tôn giáo và đồng bào dân tộc: thực hiện tốt chính sách của Đảng về dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác tập hợp, vận động các tổ chức tôn giáo và đồng bào dân tộc tích cực tham gia đóng góp xây dựng phát triển địa phương; chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo sinh hoạt theo đúng quy định pháp luật.

PHẦN THỨ III:

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1- Kinh tế:

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hữu, Khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn. Hàng năm, tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo quận với các doanh nghiệp để hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ tài chính. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận trong công tác tư vấn, trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện đúng quy định pháp luật. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong thủ tục đăng ký kinh doanh; tăng cường công tác hậu kiểm đăng ký kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn; nhân rộng các loại hình Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả.

- Tập trung triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại. Thường xuyên củng cố hoạt động kinh doanh các chợ; tập trung giải quyết tình trạng chợ tự phát, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Chương trình hoa kiểng và cá cảnh. Tập trung đầu tư hỗ trợ cho việc hình thành Khu du lịch sinh thái tại phường Long Phước. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật ở các phường nông nghiệp; khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật, vốn vay có hỗ trợ lãi suất; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

- Thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, Thuế thu nhập cá nhân và các luật thuế khác. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chống thất thu thuế; triển khai tốt các biện pháp quản lý thu nợ thuế. Chủ động khai thác các nguồn thu để đảm bảo đầu tư phát triển cùng với việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận. Tăng cường quản lý, kiểm soát chi ngân sách và tài sản công. Đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng dự toán, đúng chế độ; chấp hành nghiêm các quy định về đấu thầu đối với mua sắm hàng hóa, trang thiết bị.

2- Quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng:

- Khai thác tối đa mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như: huy động vốn các thành phần kinh tế, vốn trong dân, vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường, làm hẻm. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình trọng tâm của quận.

- Thường xuyên rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế và quy hoạch chung giai đoạn (2010 - 2020). Tiếp tục thực hiện tốt Luật Đất đai. Công khai quy hoạch sử dụng đất (2010 - 2020) và kế hoạch sử dụng đất (2010 - 2015) đã được duyệt. Thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý tại các phường.

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thẩm định đồ án quy hoạch và quản lý hiệu quả quy hoạch đã được duyệt; chú trọng củng cố kiện toàn nhân sự đảm bảo về trình độ năng lực chuyên môn để thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị và xây dựng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

- Phối hợp các ngành chức năng khảo sát, lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch. Tập trung các giải pháp chống ngập úng, xử lý chất thải nguy hại. Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường của các cá nhân và tổ chức. Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch, lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch thủ công gây ô nhiễm trong khu dân cư. Thực hiện tốt Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường. Hàng năm xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án phòng chống lụt bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại kịp thời hỗ trợ nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

- Tập trung hoàn thành công tác bồi thường - hỗ trợ tái định cư - thu hồi mặt bằng các công trình trọng điểm của Thành phố và Quận như: Khu Công nghệ cao, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên, đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, mở rộng lộ giới Xa lộ Hà Nội; mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, đường nối cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Bình Thái, đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Bưng Ông Thoàn, Trụ sở hành chính Quận, trường Trung học phổ thông Tăng Nhơn Phú A và các công trình thực hiện chương trình nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

3- Văn hóa xã hội:

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm học tập cộng đồng ở các phường. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường; quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài.

- Triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới y tế. Thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; quan tâm đào tạo, củng cố đội ngũ cán bộ y tế, đầu tư thêm các thiết bị y tế kỹ thuật cao cho các trạm y tế để bảo đảm phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe người dân. Tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục các chủ trương, chính sách, pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Tổ chức có hiệu quả các chương trình tuyên truyền, cổ động, các hoạt động lễ hội phục vụ các ngày lễ, tết. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - thông tin - truyền thông. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm văn hóa quận và các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; khuyến khích phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư trong việc xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Phát triển các hoạt động thể dục - thể thao phục vụ yêu cầu nâng cao sức khỏe cộng đồng, tiếp tục đầu tư có trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh để tạo thành tích cao, góp phần đào tạo vận động viên, huấn luyện viên cấp quốc gia; chú trọng công tác rèn luyện thể chất trong nhà trường và phong trào Hội khỏe Phù Đổng.

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo tốt các gia đình chính sách, dân nghèo theo phương châm “lấy sức dân lo cho dân”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 2009 – 2015, tập trung nâng dần mức thu nhập của hộ nghèo trong chuẩn lên theo từng năm, tác động tích cực vào nhóm hộ nghèo trên 10 triệu lên 12 triệu đồng/người/năm để vượt chuẩn nghèo. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản giảm nghèo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm hộ nghèo bền vững.

- Đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Dạy nghề để thực hiện đề án chuyển đổi thành trường Trung cấp nghề, đáp ứng nhu cầu dạy nghề trên địa bàn; liên kết với các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để mở rộng, nâng cao công tác dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực. Mở rộng hoạt động mạng lưới tuyển sinh và giới thiệu việc làm tại các phường; tổ chức các điểm giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, tăng cường cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; xây dựng mô hình “phường phù hợp trẻ em”; nâng cao hiệu quả hoạt động nhà thiếu nhi quận.

- Tập trung công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị tại cộng đồng dân cư. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình Khu phố không rác; thực hiện các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện vi phạm Luật giao thông, vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Thực hiện đạt kết quả cao trong việc xây dựng các tuyến đường điểm văn minh, sạch đẹp. Xây dựng ý thức giao tiếp - ứng xử văn minh ở nơi công cộng. Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính trong thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.

4- Quốc phòng - An ninh:

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện của tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang mà trọng tâm là chi bộ Quân sự, Công an ở cơ sở; nâng cao chất lượng phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Công an và Quân sự theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở. Hàng năm, đầu tư, bổ sung trang bị, phương tiện, bảo đảm điều kiện nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể đối với các ngành tư pháp; duy trì giao ban định kỳ, tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, khởi tố, xét xử đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện xảy ra trên địa bàn.

5- Công tác xây dựng Đảng:

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác tuyên giáo; củng cố lực lượng đảng viên, cán bộ, công chức làm công tác tư tưởng có đủ bản lĩnh và trình độ để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội. Đưa hoạt động học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; nhân rộng những gương điển hình để mọi người học tập và làm theo.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong toàn Đảng bộ; hướng mạnh về cơ sở để tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc thực tiễn đặt ra. Thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Củng cố kiện toàn các tổ chức đảng yếu kém, kịp thời tăng cường cán bộ trẻ có năng lực, có trình độ về cơ sở. Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tốt vai trò năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp ủy các chi bộ cơ quan, chi bộ Khu phố, chi bộ loại hình doanh nghiệp tư nhân trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; chú trọng việc đào tạo, bố trí cán bộ phải phù hợp với trình độ chuyên môn nhằm phát huy hết năng lực sở trường của cán bộ đối với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy Đảng 13 phường. Đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ trẻ về công tác tại phường. Xây dựng các tiêu chí, yêu cầu cụ thể về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực đối với đảng viên đáp ứng yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Ủy Ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ chủ chốt nhằm chủ động phát hiện kịp thời và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng nhằm kịp thời khắc phục hiệu quả những vấn đề yếu kém sai phạm của cơ sở.

6- Công tác xây dựng chính quyền:

- Củng cố Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận, phường. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà đất (GIS) trong công tác quản lý đô thị, môi trường và nhà đất. Công khai các quy trình thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân; nâng cao trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân.

- Nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền từ quận đến cơ sở; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy các phòng ban; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực; chú trọng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của quận trong quá trình đô thị hóa. Cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng hiệu quả, thiết thực; giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình thực tiễn. Tiếp tục thực hiện việc phân cấp theo quy định đối với Ủy ban Nhân dân 13 phường nhằm phát huy sự năng động, sáng tạo của cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác Dân vận của chính quyền; nâng cao năng lực của các cơ quan Chính quyền và cán bộ, công chức đối với công tác vận động nhân dân theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, thực sự có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”. Tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ quan, đơn vị và thực hiện cơ chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức. Tăng cường và duy trì công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

7- Công tác vận động nhân dân :

- Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác vận động nhân dân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác vận động nhân dân; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hình thức giao ban, tọa đàm, hội nghị chuyên đề để nhân rộng các mô hình, các phong trào hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến; chú trọng việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phát huy dân chủ, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhất là cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan hành chính. Triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh 34 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ cơ sở ở địa bàn dân cư và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ cơ sở theo từng loại hình. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp quận và phường, Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố.

- Tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Khắc phục hiệu quả “ Hành chính hóa” của Mặt trận, Đoàn thể, hạn chế hội họp, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tiếp tục thực hiện Quy định 1043 của Thành ủy về phân công Đảng viên làm công tác vận động quần chúng, thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy chế đã ban hành; đưa các hoạt động, các phong trào về cơ sở để tổ chức thực hiện. Nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, đoàn thể ở khu phố, làm cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thật sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của Chính quyền, cán bộ công chức và đảng viên thông qua các hoạt động giám sát, phản biện có căn cứ khoa học phù hợp với những chủ trương, chính sách, có liên quan trực tiếp đến nhân dân.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015 khẳng định niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, sự phát triển của Thành phố và quận nói riêng; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng địa phương trên tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo và ý thức trách nhiệm của tất cả đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IV

Thông báo