Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Diễn văn bế mạc Đại hội

DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 NHIỆM KỲ III (2005 - 2010)

--------------------

- Kính thưa các Bà mẹ VN Anh hùng, các đ/c lão thành cách mạng, các Anh hùng tướng lĩnh

- Kính thưa các đ/c khách mời cùng toàn thể Đại hội

Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân quận 9. Hôm nay, chúng ta đã hoàn thành cơ bản chương trình làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ III - nhiệm kỳ (2005 - 2010).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ III được tiến hành sau một quá trình chuẩn bị nghiêm túc các bước về nội dung và nhân sự theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và tinh thần chỉ thị 46 của Trung ương, kế hoạch 41 của Thành ủy. Nội dung dự thảo văn kiện Đại hội đã được sự đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở, của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt các phòng ban đơn vị, Ban chấp hành các đoàn thể từ quận đến cơ sở.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Tổ công tác của Thành ủy đã đóng góp ý kiến giúp Đảng bộ nhận thức rõ hơn những ưu điểm, những tồn tại trong nhiệm kỳ qua cùng những thuận lợi, giải pháp cơ bản bổ sung cho phương hướng nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, Đại hội chúng ta vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố về định hướng phát triển của quận 9 và những nội dung mà Đại hội cần quan tâm trao đổi thảo luận để đi đến thống nhất những mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở góp ý của đồng chí đã giúp cho Đại hội nhìn nhận một cách đầy đủ hơn về tình hình và nhiệm vụ của quận chúng ta, nâng cao thêm tầm nhìn và ý thức trách nhiệm, gợi thêm sự suy nghĩ trong việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm thực hiện và phát huy tiềm năng, lợi thế trong quá trình phát triển theo hướng đô thị hóa của quận; đồng thời xác định những vấn đề mà Đảng bộ quan tâm, cũng chính là lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân trong quận.

Trong Đại hội, các đồng chí đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ và có những ý kiến đóng góp làm sáng tỏ nhiều vấn đề đối với dự thảo văn kiện do Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ II trình trước Đại hội; đã xem xét một cách nghiêm túc những việc làm được, chưa được, làm rõ các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó có định hướng cụ thể về những nhiệm vụ và giải pháp trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhất là công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Đại hội cũng đã thảo luận thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ  VIII.

Đại hội cân nhắc lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ III gồm 39 đồng chí đảm bảo năng lực, phẩm chất, đạo đức, chính trị đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân quận 9 giao phó. Đại hội mong muốn và gửi niềm tin tưởng vào các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành sẽ ra sức học tập trao dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của Đảng bộ và nhân dân. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, gồm 05 đồng chí và mong muốn rằng các đồng chí đại biểu sẽ là những người đại diện tiêu biểu cho Đảng bộ và nhân dân quận 9 tích cực tham gia đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Thành công có ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là một sinh hoạt dân chủ trong Đảng bộ, là sự thể hiện tập trung trí tuệ của Đảng bộ nhằm vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào quá trình phát triển của quận trong thời gian tới. Vì vậy, Nghị quyết của Đại hội cần được triển khai nhanh chóng và được cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để phát huy tác dụng và thực sự đi vào cuộc sống. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi trình độ lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện của Đảng bộ phải được nâng lên, tính chiến đấu, bản lĩnh tiên phong của mỗi cán bộ, đảng viên phải được phát huy một cách rõ nét nhất.

Kính thưa các đồng chí !

Tại Đại hội này, thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân quận 9, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin tiếp thu và cám ơn sự đóng góp quý báu của các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kỳ II và sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn Đảng bộ đã tiếp thêm sức mạnh vào sự thành công Đại hội.

Đại hội xin chân thành cảm ơn các Đoàn đại biểu đến chúc mừng Đại hội, các đồng chí khách mời đến dự Đại hội. Xin cảm ơn các cơ quan báo đài đã đến dự kịp thời đưa tin cổ vũ cho Đại hội. Xin chân thành cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công an đã làm việc tận tụy để phục vụ và bảo vệ an toàn cho Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ III (2005 - 2010) đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước ngoặc quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình xây dựng và phát triển đi lên của quận 9 trong thời gian tới. Đại hội tin tưởng rằng với ý chí tiến công, với truyền thống cách mạng của địa phương, với sự đoàn kết, năng động sáng tạo của tất cả cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, Đảng bộ sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “Quận 9 ngày càng phát triển, văn minh, tiến bộ” góp phần cùng Thành phố, cả nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ III - nhiệm kỳ (2005 - 2010)

Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí.

Trân trọng kính chào!

Thông báo