Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Diễn văn khai mạc Đại hội

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 9 NHIỆM KỲ III (2005 - 2010)

- Kính thưa : Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố.

- Kính thưa các Bà mẹ VN Anh hùng, các đ/c lão thành cách mạng, các Anh hùng tướng lĩnh

- Thưa các đồng chí khách mời của Đại hội

- Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội.

Hòa trong không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Thực hiện Điều lệ Đảng và Chỉ thị 46 của Trung ương, Kế hoạch 41 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiến hành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và cơ sở. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương và tập trung chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, đến nay 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức xong Đại hội. Việc chuẩn bị về nội dung, nhân sự của Đảng bộ Quận đã hoàn tất đảm bảo đúng quy trình các bước theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Đảng bộ quận 9 chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ (2005 - 2010).

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội chúng ta rất vui mừng đón tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố và các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội của Thành ủy cùng đến tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các Ban Đảng Thành ủy, các Sở, ngành Thành phố đến dự Đại hội chúng ta hôm nay.

Đại hội chúng ta, nhiệt liệt chào mừng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các Anh hùng Tướng lĩnh, quý vị khách mời và 168 đại biểu đại diện cho tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ quận về dự Đại hội hôm nay.

Kính thưa Đại hội!

Từ sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II đến nay, chấp hành nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII và Nghị quyết các kỳ họp Hội nghị của Trung ương và Thành ủy; Đảng bộ và nhân dân quận 9 đã phát huy truyền thống cách mạng địa phương, đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn thử thách, phấn đấu thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng và có nhiều thay đổi sâu sắc. Quá trình đô thị hóa, có sự chuyển động rõ nét đã làm thay đổi phần nào diện mạo của một quận đô thị sinh thái, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng và được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường, hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn; kinh tế xã hội tiếp tục phát triển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ do Đại hội lần thứ II của Đảng bộ đề ra cho 5 năm (2000 - 2005) đã được hoàn thành cơ bản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ chúng ta vẫn còn những khuyết điểm, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Vì vậy, Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần thứ III có nhiệm vụ phân tích đánh giá những việc làm được và chưa được, chỉ ra những nguyên nhân ưu điểm và những tồn tại chủ yếu trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện, để từ đó đi đến thống nhất những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ thông qua bản tổng hợp ý kiến của Đảng bộ đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận và Đại hội Đảng cấp trên. Đại hội chúng ta sẽ cân nhắc, lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ III gồm những đồng chí đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và bầu Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII (sắp tới).

Nhiệm vụ tại Đại hội lần này đặt ra cho mỗi đại biểu chúng ta là phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong quá trình tham gia thảo luận, góp ý để đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí !

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ III nhiệm kỳ (2005 - 2010) có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình ổn định và phát triển đi lên của địa phương, góp phần cùng với thành phố và cả nước tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, đặc biệt là quá trình hội nhập phát triển trong tình hình mới hiện nay. Đại hội chúng ta sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu :“Quận 9 ngày càng phát triển, văn minh và tiến bộ”.

Với tinh thần đó, thay mặt cho Đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ III nhiệm kỳ (2005 - 2010).

Kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách mời.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào

Thông báo