Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015)

Kính thưa : - Đồng chí Nguyễn Văn Đua – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

- Các đồng chí Lãnh đạo Thành phố

- Mẹ Việt anh hùng Huỳnh Thị Châu

- Các đồng chí lão thành Cách mạng, Anh hùng - Tướng lĩnh

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ Huyện Thủ Đức, Quận 9 qua các thời kỳ

- Các đồng chí đại biểu dự đại hội

- Và toàn thể quý vị đại biểu, khách mời

Năm 2010, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9, hướng tới chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội đồng thời diễn ra sự kiện chính trị trọng đại - đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XI của Đảng; căn cứ Kế hoạch 55 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ (2010 - 2015); Ban Thường vụ Quận ủy 9 đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tiến hành đại hội chi, đảng bộ cơ sở và tích cực khẩn trương chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận. Đến nay, việc tổ chức Đại hội 64 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận đã thành công tốt đẹp, kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở là tiền đề rất quan trọng góp phần tích cực vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy, Mặt trận, đoàn thể, các sở, ban - ngành Thành phố đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo; đặc biệt là sự đóng góp đầy tâm huyết của các đồng chí lão thành cách mạng; các cơ quan, ban ngành, Mặt trận - đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội. Những ý kiến đóng góp hết sức cụ thể và thiết thực đã được Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiếp thu nghiêm túc để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện và chuẩn bị công tác nhân sự trình Đại hội.

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Ban chấp hành Đảng bộ Quận 9 tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin trân trọng gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Đại hội.

Đại hội chúng ta vinh dự được đón tiếp và nhiệt liệt chào mừng :

- Đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về dự và chỉ đạo Đại hội.

- Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong Tổ chỉ đạo Đại hội Thành ủy; các đồng chí đại diện các ban đảng Thành ủy; các sở, ban ngành Thành phố; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí anh hùng - tướng lĩnh; các đồng chí cao niên trong Đảng và các đồng chí nguyên lãnh đạo quận 9 các thời kỳ; các cơ quan thông tấn báo chí cũng về dự Đại hội, mang đến niềm tự hào và nguồn động viên to lớn cho đại hội hôm nay.

- Và xin nhiệt liệt chào mừng 248 đại biểu là những đảng viên ưu tú được bầu ra từ đại hội đảng cơ sở, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết của hơn 3430 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội.

Trong giờ phút trang trọng này, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Tư tưởng của Người mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và tạc dạ tri ân những đồng chí, đồng bào đã hy sinh oanh liệt vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Kính thưa đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV nhiệm kỳ (2010 - 2015) diễn ra trong thời điểm đất nước phát triển và hội nhập kinh tế thế giới đạt nhiều thành tựu phấn khởi. Quán triệt nghị quyết Đảng các cấp và phương hướng phát triển chung của đất nước, Thành phố vào điều kiện cụ thể của địa phương, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận 9 đã phát huy tính chủ động sáng tạo, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII; khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tạo ra những chuyển biến bước đầu rất quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội : kinh tế tăng trưởng khá, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội khóa III đề ra; văn hoá xã hội có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện trên nhiều mặt; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác thực thi pháp luật có nhiều tiến bộ, pháp chế từng bước được tăng cường. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, công tác dân vận của Đảng có nhiều chuyển biến, đổi mới; Mặt trận và đoàn thể các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ máy chính quyền từ quận đến phường từng bước được kiện toàn; cải cách hành chính có chuyển biến. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên từng bước được nâng lên; tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; ý thức chính trị, tư duy và trình độ của cán bộ có bước trưởng thành trên nhiều mặt, bước đầu tích luỹ được kinh nghiệm và thực hiện có hiệu quả những vấn đề mới về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế và khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Có những việc chúng ta đã làm được nhưng cũng còn nhiều việc chúng ta chưa làm được hoặc phải có thời gian và sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn để tổ chức thực hiện.

Quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đã đề ra chính là quá trình phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy cao độ tiềm năng, sức mạnh về vật chất, tinh thần, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động vì sự phát triển đi lên của quận trong tiến trình đô thị hóa. Phương hướng, mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đã xác định trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã được lãnh đạo tổ chức thực hiện, đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Kính thưa đại hội!

Tại Đại hội này, với quan điểm nhìn thẳng sự thật, chúng ta có trách nhiệm thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo : các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng; báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và kiểm điểm, đánh giá tình hình qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đánh giá đúng những thành tựu đạt được, những yếu kém, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện thật cụ thể, khách quan, khoa học, đảm bảo tính khả thi cao nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phấn đấu đưa quận 9 phát triển vươn lên và ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng chọn lựa và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV có số lượng và cơ cấu hợp lý, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là vấn đề được toàn Đảng bộ và nhân dân quan tâm vì đây là cơ quan lãnh đạo, tác động trực tiếp đến sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, liên quan đến quá trình phát triển của quận và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, đề cao tính Đảng, sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có đủ năng lực, uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết và tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, hết lòng vì dân, vì Đảng để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IV. Đồng thời, Đại hội còn có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Những đồng chí được lựa chọn đảm bảo là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công và tiếp thu, vận dụng, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn quận.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa Đại hội!

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã chỉ đạo : "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp".

Với nhiệm vụ quan trọng và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Quận 9, mỗi đại biểu chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nỗ lực cao độ, phát huy dân chủ, thảo luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của Đại hội, góp phần xứng đáng vào sự thành công của Đại hội chúng ta hôm nay.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí cách mạng lão thành, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đ/c anh hùng - tướng lĩnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng bộ huyện Thủ Đức - quận 9 qua các thời kỳ, các vị khách quý cùng các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cám ơn.

Thông báo