Thứ Năm, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015

Kính thưa : - Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng

- Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang

- Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội

Sau một thời gian tích cực chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội 64 tổ chức cơ sở Đảng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 37 và hôm nay, Đảng bộ Quận 9 tiến hành tổ chức Đại hội trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010), kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội IX Đảng bộ Thành phố tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tôi cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo các Ban Thành ủy rất vui mừng, phấn khởi đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 9 lần thứ IV. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, 248 đại biểu và qua các đồng chí xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và gần 3500 đảng viên của Đảng bộ Quận 9 lời chúc sức khỏe, thắng lợi, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy vừa trình bày tại Đại hội, có cơ sở khẳng định trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình chung của đất nước, Thành phố và Quận có những thuận lợi và khó khăn tác động, đặc biệt là từ cuối năm 2007 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 9 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III đề ra.

Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và góp ý các văn kiện trình Đại hội, các đồng chí đã tiếp thu, bổ sung. Tôi cơ bản thống nhất với đánh giá của Đảng bộ Quận về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm lãnh đạo nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí đã xác định được những lĩnh vực đột phá, phát huy các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của nhân dân để xây dựng và phát triển địa phương, với tốc độ tăng trưởng thương mại, dịch vụ bình quân hàng năm trên 29%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trên 19%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt kết quả thiết thực, đặc biệt là qua thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, Quận đã vận động nhân dân hiến gần 80.000 m2 đất với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, bê tông hóa 62 đường nội bộ, đường liên tổ. Điều đáng trân trọng là thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của Quận, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành chủ trương bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng để phục vụ cho việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Trung ương và Thành phố; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo và phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể dục - thể thao đạt kết quả thiết thực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thiết thực chăm lo cải thiện đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo.

Hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện theo yêu cầu nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các giới, nhất là “nỗ lực làm theo”, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền quận và phường từng bước được củng cố, nâng lên. Vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bằng tinh thần tự phê bình, Báo cáo chính trị đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cùng thảo luận và lưu ý những điểm sau : tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng của Quận; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng chưa đạt yêu cầu; quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị chưa chặt chẽ; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; kết quả thực hiện yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hạn chế; chất lượng giáo dục chưa đồng đều; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết…, song những kết quả đạt được trong 5 năm qua là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Quận tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Quận 9 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Trong quá trình chuẩn bị nội dung Đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ chủ chốt các ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và góp ý của Tổ công tác Thành ủy để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội. Về cơ bản tôi nhất trí với phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị, tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định:

Một là, để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Quận cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp đô thị; trong đó, tập trung xây dựng, phát triển các khu trung tâm thương mại, siêu thị, các loại hình dịch vụ phục vụ giao thông, vận tải, du lịch…; chú trọng phát triển công nghiệp sạch, chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: rau củ quả sạch, cây kiểng, hoa kiểng, cá kiểng… để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Về quản lý và phát triển đô thị, với đặc điểm của một địa phương đang trong quá trình đô thị hoá, Quận cần chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng thành phố khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành để làm cơ sở quản lý lĩnh vực này; có giải pháp thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng các khu dân cư mới và chỉnh trang đô thị. Theo quy hoạch tổng thể xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Quận 9 được xác định là khu nội thành phát triển phải đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn hạ tầng nội thành cũ (thoát nước, cây xanh, vỉa hè, công viên, trường học…); hiện nay, nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương và Thành phố về xây dựng kết cấu hạ tầng đang triển khai thực hiện trên địa bàn, đây là điều kiện thuận lợi để Quận phát triển. Để tận dụng thời cơ trên, cùng với việc tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc bồi thường, tái định cư để giải phóng mặt bằng phục vụ cho các công trình trên, Quận cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư về hạ tầng; nhất là xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông trọng điểm (đường Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp…); có kế hoạch khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của Quận và Thành phố; sử dụng có hiệu quả quỹ đất đô thị để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, công trình phục vụ dân sinh, bảo đảm tiêu chí về môi trường để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Hai là, về an sinh xã hội, Quận cần có giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm; quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, gắn đầu tư với đẩy mạnh xã hội hóa phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể dục - thể thao; chú trọng công tác giải quyết việc làm theo hướng tăng cường liên kết với với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn để đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, Khu Công nghệ kỹ thuật cao…, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo và người dân trong diện thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Ba là, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; đề cao cảnh giác với âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình mục tiêu “3 giảm”; chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bốn là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Quận cần có biện pháp cụ thể, thiết thực để xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức theo hướng :

- Thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình để đưa Cuộc vận động lan tỏa vào đời sống xã hội, tạo thành phong trào tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng; đề cao cảnh giác đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong công nhân lao động, đoàn viên, hội viên, trí thức tiêu biểu ở địa bàn dân cư khu phố, tổ dân phố, để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; chăm lo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, trẻ tuổi; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trong đó, xác định cải cách hành chính không chỉ đổi mới về thể chế, tổ chức bộ máy, quy trình, thủ tục văn bản mà quan trọng hơn là yếu tố con người, là mối quan hệ giữa cán bộ, công chức và người dân, điều đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức để giảm phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền Quận và phường.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách an dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng hoan nghênh ý kiến của tất cả đảng viên trong 64 tổ chức cơ sở Đảng đã góp vào các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, sẽ được tập hợp đầy đủ, chính xác, trung thực báo cáo về Trung ương; Ban Thường vụ Thành ủy cảm ơn các đồng chí đại biểu đã đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, sẽ tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng văn kiện. Các đồng chí cần đề cao trách nhiệm, công tâm, khách quan, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí “có đức, có tài”, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực theo tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định tại Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược cán bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ IV, lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ để đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cuối cùng, một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Thông báo