Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổng hợp ý kiến của đại biểu đóng góp báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm kỳ III của Đảng bộ quận.

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU ĐÓNG GÓP DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NHIỆM KỲ II (2000- 2005) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2005- 2010) CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN 9

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 28/9/2005, Đại hội Đại biểu quận 9 lần thứ III nhiệm kỳ 2005 - 2010 tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III của Đảng bộ quận. Có 168 đại biểu tham dự được chia thành 6 tổ với 82 ý kiến tham gia góp ý.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực sát với tình hình thực tế của địa phương. Hầu hết các ý kiến thống nhất với kết cấu, bố cục và nội dung của dự thảo báo cáo chính trị; một số ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để làm rõ những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, nguyên nhân những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III.

Các ý kiến đóng góp tập trung vào những nội dung, lĩnh vực cụ thể như sau :

Phần thứ I

KIỂM ĐIỂM KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ II (2000 - 2005)

Trong phần đặc điểm tình hình hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Chưa nêu rõ thuận lợi, khó khăn.

- Ý kiến bổ sung : quận ta còn nghèo, cán bộ chủ chốt thay đổi nhiều.

I. LÃNH ĐẠO KINH TẾ – VĂN HÓA XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH

1/ Kinh tế

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Tình trạng ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng nhưng không được đề cập đến, trong phát triển công nghiệp phải chú trọng tới môi trường.

- Chưa phát huy được tiềm năng du lịch của quận.

- Sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả thấp, chưa xác định được giống cây trồng, vật nuôi chủ lực; chưa xây dựng được mô hình sản xuất có hiệu quả.

- Cơ sở hạ tầng được xây dựng chưa đồng bộ, tiến độ thực hiện chậm. Đề nghị đánh giá thêm 2 công trình trường tiểu học và THCS Phước Long A.

2/ Văn hóa - xã hội

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chưa có văn bản hướng dẫn sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư”.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thường xuyên, còn bị động, còn trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên.

- Đề nghị không nên sửa chữa trường lớp trong năm học làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

3/ Quốc phòng - an ninh

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Đánh giá còn chung chung, chủ yếu về nhiệm vụ quốc phòng chưa đánh giá sâu về công tác an ninh và tư pháp; công tác hội thao còn chạy theo thành tích chưa quan tâm đến chất lượng.

II. CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1/ Công tác xây dựng Đảng

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh còn hạn chế.

- Nêu rõ những cán bộ, đảng viên bị kỷ luật ở lĩnh vực nào, cấp nào. Trong nhiệm kỳ kỷ luật 70 đảng viên là quá nhiều, nên xem lại việc quản lý, giáo dục đảng viên. Một số đảng viên ít sinh hoạt tại địa phương theo quy định 76 sủa Trung ương.

- Cần phân biệt luân chuyển cán bộ với điều động cán bộ để phát huy năng lực và đánh giá cán bộ.

2/ Xây dựng chính quyền và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Trong công tác quản lý nhà nước đã tập trung chỉ đạo, điều hành khá tốt nhưng thiếu kiểm tra do đó có công trình chất lượng kém mau xuống cấp, nhất là đường giao thông.

- Hội đồng nhân dân chưa phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri.

3/ Công tác vận động quần chúng

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Việc xây dựng các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh, khu vực dân nhập cư, dân tộc, tôn giáo còn hạn chế.

- Đánh giá chưa rõ vai trò của đoàn thanh niên, công đoàn; công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên còn hạn chế; đánh giá thêm vai trò của Hội chữ Thập đỏ.

- Hoạt động của đoàn thể cơ sở, số lượng đông nhưng chất lượng chưa cao; sự chỉ đạo của cấp ủy và ngành dọc cấp trên còn chồng chéo; còn quá nhiều chỉ tiêu vận động đối với cơ sở.

- Lực lượng chính trị nòng cốt đủ số lượng nhưng chưa mạnh, chưa đáp ứng được yêu cầu khi cần thiết.

III/ NGUYÊN NHÂN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1/ Nguyên nhân kết quả đạt được

- Thống nhất như dự thảo.

2/ Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến bổ sung như sau:

- Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho hoạt động của các đoàn thể quần chúng còn hạn chế.

- Trên địa bàn quận vẫn còn quy hoạch treo, chưa hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000.

- Việc giải quyết bán nhà thuộc sở hữu nhà nước ở khu vực ở phường Tăng Nhơn Phú A còn tồn đọng kéo dài.

- Công tác chống tham nhũng chưa được phát động rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

3/ Bài học kinh nghiệm thực tiễn :

- Thống nhất như dự thảo.

Phần thứ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2005 - 2010)

DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Sắp xếp lại bố cục về các thuận lợi khó khăn cho phù hợp. Công trình đầu tư trên địa bàn khá nhiều nhưng chưa khắc phục được tình trạng tái định cư để ổn định đời sống của nhân dân, từ đó sẽ tác động lớn đến tình hình phát triển của quận nhất là nguy cơ tái nghèo.

MỤC TIÊU CHUNG :

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Cần đưa ngành du lịch vào cơ cấu kinh tế vì đây là ngành có tiềm năng kinh tế trên địa bàn.

- Bổ sung cụm từ : “vệ sinh môi trường” sau cụm từ “chỉnh trang đô thị”.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG AN NINH

1/ Kinh tế

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đề nghị như sau:

- Trong nông nghiệp lưu ý đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Đề nghị bổ sung chỉ tiêu phát triển hệ thống nước sạch, lưới điện cho sinh hoạt của nhân dân nhất là vùng nông thôn..

- Chọn một vài phường điểm để thực hiện việc chỉnh trang đô thị.

2/ Văn hóa - xã hội

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Đề nghị bổ sung chỉ tiêu xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở 13 phường, nhưng cũng có ý kiến xây dựng theo cụm. Chỉ tiêu 15 trường đạt chuẩn quốc gia là cao, nhưng cũng có ý kiến cho là thấp đề nghị nâng lên từ 25 đến 30 trường. Đề nghị bổ sung hiệu suất đào tạo bậc THPT đạt 83%.

- Chỉ tiêu giới thiệu và giải quyết việc làm cho 4000 lao động hàng năm là còn thấp. Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Quan tâm thực hiện đề án sau cai nghiện.

3/ Quốc phòng - an ninh

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đề nghị như sau:

- Thống nhất chỉ tiêu phạm pháp hình sự giảm nhưng không nên xác định tỉ lệ là 10%.

- Bổ sung chỉ tiêu cụ thể về công tác tư pháp, tăng cường công tác an ninh cơ sở; tiếp tục duy trì hoạt động của liên tịch 4 lực lượng.

- Ở trang 13 dòng cuối: Bổ sung cụm từ “hệ thống chính trị” trước cụm từ “các tầng lớp nhân dân”.

- Ở trang 14 dòng đầu và trang 18 dòng 9 từ dưới lên: Bổ sung cụm từ “dự bị động viên” sau cụm từ “dân quân tự vệ”.

4/ Một số chương trình, công trình trọng tâm :

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một số ý kiến đóng góp, bổ sung như sau:

- Đề nghị đưa phần chương trình trọng tâm trước công trình trọng tâm và cần xác định thứ tự ưu tiên.

- Đề nghị nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các công trình: hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng, đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, Trường Lưu, Nguyễn Xiển, đường 21 và cầu Long Đại.

- Khi xây dựng đề án khu công nghiệp Long Sơn cần có phương án về mặt xã hội vì có hơn 5 ngàn lao động tại các lò gạch sẽ không đủ điều kiện khi vào khu công nghiệp.

- Đề nghị đầu tư xây dựng khu văn hóa 13 phường; xây dựng nghĩa trang nhân dân của quận.

- Đề nghị bê tông hóa trên 60 đường hẻm; bổ sung chương trình nước sạch cho nhân dân, chương trình bảo vệ an ninh tổ quốc.

-  Đề nghị không đưa công trình hoàn thành trụ sở hành chánh và trạm quan sát phòng không 12 phường thành công trình trọng tâm vì đến nay đã gần như hoàn thành.

- Đề nghị dành quỹ đất để xây nhà ở cho đối tượng là giáo viên dạy trên địa bàn.

II.  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1/ Công tác xây dựng Đảng

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo, tuy nhiên có một vài ý kiến đóng góp như sau:

- Chỉ tiêu xây dựng 5 đến 7 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh là khó thực hiện.

- Đối với cấp phường chỉ tiêu Bí thư – phó Bí thư, chủ tịch – phó chủ tịch HĐND – UBND phải có trình độ cao cấp chính trị và đại học chuyên ngành là rất cao.

- Phải có chương trình công tác kiểm tra trong cả nhiệm kỳ, quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

- Công tác phát triển đảng viên mới phải quan tâm đến chất lượng không nên chạy theo chỉ tiêu; chỉ tiêu phát triển đảng để tuyển chọn đi nghĩa vụ quân sự cần quan tâm đến tạo nguồn và chất lượng.

- Ở trang 15 dòng 17: Thay từ “chiến lược” thành từ “kế hoạch”.

2/ Xây dựng chính quyền và nâng cao hiệu lực, hiệu quả  quản lý nhà nước :

- Bổ sung ý kiến chỉ đạo của đồng chí phó chủ tịch UBND Thành phố là : xây dựng nhà nước vững mạnh được dân tin yêu.

3/ Công tác vận động quần chúng của Đảng

- Cần nhấn mạnh công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên hiện nay; đổi mới phương thức tập hợp thanh niên và duy trì các tổ chức thanh niên tại cơ sở; quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

- Đề nghị tăng tỉ lệ đoàn thể vững mạnh hằng năm từ 60% trở lên.

- Ở trang 17 dòng 10 bổ sung cụm từ : “sống có ích, góp phần xây dựng đất nước” sau cụm từ “sống vui, sống khỏe”.

- Quận nên có chế độ ưu đãi với lực lượng trí thức và doanh nhân.

Phần thứ III

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1/ Về kinh tế :

- Để có thể đẩy nhanh tiến độ công trình, ổn định đời sống nhân dân, quận sớm có kiến nghị Thành phố để điều chỉnh giá đền bù từ vốn ngân sách. Đề nghị quận sớm kiến nghị với thành phố có chủ trương tạo điều kiện cho kinh doanh bất động sản không bị đóng băng.

- Có biện pháp kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

- Dự án 100ha vườn cây ăn trái cần có giải pháp cụ thể để nhanh chóng triển khai. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa 4 nhà : nhà nước – nhà nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học.

2/ Về văn hóa - xã hội :

- Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ quản lý ở các trường học. Quan tâm đào tạo giáo viên là con em địa phương nhất là các vùng sâu.

- Chú trọng nâng cao chất lượng các khu phố ấp, văn hóa vì nhiều nơi chưa phản ánh đúng thực chất.

- Cần có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo nghề cho các đối tượng hồi gia sau cai nghiện.

- Cần có biện pháp chống tái nghèo, tăng cường các biện pháp hỗ trợ để giúp vượt nghèo.

- Tăng cường cán bộ y tế cho cơ sở, đào tạo cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu điều trị, đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho ngành y tế; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

3/ Về quốc phòng - an ninh :

- Bổ sung ngân sách cho công tác an ninh quốc phòng ở cơ sở.

- Tăng cường giáo dục pháp luật trong nhân dân.

4/ Về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới :

- Quan tâm phát triển đảng cho quần chúng ưu tú trong các đối tượng: dân tộc, tôn giáo, doanh nghiệp tư nhân, sinh viên, dự bị động viên, diện KT3.

- Cụ thể hóa chiến lược phát triển thanh niên của Trung ương trên địa bàn quận.

Trên đây là toàn bộ bản báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đại biểu tham gia vào dự thảo báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm kỳ III của Đảng bộ quận 9.

Thông báo