Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Báo cáo chính trị

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN PHÚ NHUẬN LẦN THỨ IX

--------------------

Từ Đại hội lần thứ VIII đến nay, Đảng bộ và nhân dân quận Phú Nhuận đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể trên cơ sở góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Trung ương và Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận nhiệm kỳ VIII thông qua Đại hội báo cáo chính trị gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất

NHỮNG BIẾN ĐỔI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TRONG 5 NĂM QUA

-------------------

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI :

1/ Về Kinh tế :

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn vượt khá cao so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân mỗi năm 11,46% (chỉ tiêu 6%), trong đó xuất khẩu tăng bình quân 9,89%, chiếm tỷ trọng 52% trong giá trị sản xuất; doanh số thương mại - dịch vụ tăng bình quân 33,83% (chỉ tiêu 20%), thu ngân sách tăng bình quân 21,99% (chỉ tiêu 15%). Từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều thu hút được đầu tư cho phát triển. Tốc độ tăng của khu vực dịch vụ - thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng của khu vực sản xuất. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng dịch vụ - thương mại - sản xuất đã xác định và ngày càng phát triển rõ nét hơn. Bước đầu định hình một số loại hình dịch vụ cao cấp như : tài chính tín dụng, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, dịch vụ tin học, dịch vụ địa ốc trên các tuyến đường trung tâm.

Đã hoàn thành chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước như : sát nhập doanh nghiệp có cùng ngành nghề, chuyển giao về Tổng Công ty, thực hiện phá sản Công ty Lam Sơn, 100% các doanh nghiệp phải cổ phần hóa đã tiến hành xong. Sau cổ phần hóa các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và có phát triển. Thực hiện di dời 04 doanh nghiệp sản xuất ra khu công nghiệp tập trung để giảm ô nhiễm môi trường và giảm dân nhập cư. Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể, bước đầu phát huy được tiềm năng của khu vực kinh tế này. Khu vực kinh tế tư nhân từ 232 doanh nghiệp (năm 2000) tăng lên 1.770 doanh nghiệp (năm 2005), trong đó có 1.576 doanh nghiệp thương mại - dịch vụ (89,04%); 125 doanh nghiệp xây dựng (7,05%) và 69 doanh nghiệp sản xuất (3,90%). Hình thành mới một số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thủ công mỹ nghệ, vận tải và siêu thị. Nhiều doanh nghiệp đầu tư cải tiến phương thức quản lý, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, giảm tỷ lệ gia công, tăng dần tỷ lệ mua nguyên liệu, bán thành phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Một số doanh nghiệp đã xây dựng được uy tín thương hiệu khá nổi tiếng, sản phẩm chiếm thị phần đáng kể như : Maseco, PNJ, HPT, PNC, EAB, TDE, sơn Joton...

Quận đã quan tâm đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, duy trì một số hoạt động hỗ trợ như : thông tin kinh tế, hỗ trợ nghiệp vụ khai nộp thuế, định kỳ tổ chức họp mặt, đánh giá hoạt động các doanh nghiệp để cùng tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần thúc đẩy các đơn vị nâng cao hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh công tác chống sản xuất - kinh doanh hàng giả, chống buôn lậu, gian lận thương mại để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Trong 5 năm đã phát hiện 986 vụ vi phạm, xử phạt 2,944 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 3,369 tỷ đồng và phạt thuế 972.642.787 đồng.

Thu ngân sách liên tục vượt chỉ tiêu thành phố giao (tăng bình quân 21,9%/năm). Năm 2000, thu ngân sách Nhà nước 73,012 tỷ đồng; năm 2004, thu đạt 184,905 tỷ đồng. Chi ngân sách đã đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương (tăng bình quân 12,45%/năm). Năm 2000, chi ngân sách 69,530 tỷ đồng; năm 2004, chi ngân sách 124,363 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển bình quân chiếm 21,98%, chi cho sự nghiệp giáo dục bình quân 28,49%, chi cho sự nghiệp y tế bình quân 9,17%,... Thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, các đơn vị thụ hưởng ngân sách đều thực hiện đúng chỉ tiêu đã giao; trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn luôn bám danh mục dự án với tổng mức đầu tư đã được HĐND quận thông qua. Bình quân hằng năm, qua thẩm định quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành giá trị tiết giảm từ 7% đến 10% so với dự toán.

Bên cạnh những thành tựu trên, về kinh tế còn có những tồn tại cần phải khắc phục như : tốc độ tăng trưởng tuy có tăng cao, nhưng thiếu ổn định và chuyển dịch theo cơ cấu dịch vụ - sản xuất còn chậm do chưa khai thác đúng mức các điều kiện sẵn có của quận và các nguồn lực trong nhân dân để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nhất là các ngành nghề dịch vụ - sản xuất cao cấp. Các ngành chiếm tỷ trọng lớn như may, da... còn gặp khó khăn về thị trường, vốn, lao động, tỷ trọng gia công còn cao. Việc đầu tư để nâng sức cạnh tranh tuy có chuyển động, nhưng còn không ít doanh nghiệp chưa thấy đây là yếu tố sống còn, thiếu quan tâm đầu tư thực hiện.

Kinh tế tư nhân phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực còn hạn chế, chất lượng sản phẩm chưa cao nên ít có ưu thế cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh thấp. Kinh tế hợp tác kém phát triển, ngành nghề chưa đa dạng, kinh doanh thiếu năng động, kém hiệu quả.

2/ Về phát triển hạ tầng và quản lý đô thị, bảo vệ môi trường :

Hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết sử dụng đất, quy hoạch lộ giới đường và hẻm, lập bản đồ địa chính 15 phường làm cơ sở cho việc quản lý đô thị ngày càng chặt chẽ hơn. Nhiều công trình trọng điểm đề ra trong nhiệm kỳ VIII đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như : kênh Nhiêu Lộc, tuyến hành lang đường sắt và một số công trình phúc lợi công cộng có giá trị đầu tư lớn như xây mới trường Nguyễn Đình Chính, Hồ Văn Huê, Đông Ba và 09/15 trụ sở hành chính phường. Đặc biệt, khu dân cư Rạch Miễu đã được cải tạo chỉnh trang từ một vùng đầm lầy ô nhiễm nặng, rộng hơn 13ha; giải tỏa và tái định cư cho 986 hộ dân; với tổng vốn đầu tư 606,520 tỷ đồng, thành một khu dân cư khá hoàn chỉnh theo đúng quy hoạch, làm thay đổi cuộc sống của một bộ phận dân cư trên địa bàn. Ngoài ra, đã chủ động khai thác nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp thêm 37 công trình khác, kịp thời phục vụ nhu cầu về đời sống và phát triển, trong đó đã mở rộng đường Hoàng Minh Giám, nâng cấp 09 tuyến đường, sửa chữa nhiều trường trung, tiểu học, mầm non...

Năm năm qua, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận đạt 2.239,54 tỷ đồng, tăng bình quân 26,73% năm. Trong đó vốn ngân sách 373,05 tỷ đồng (tăng bình quân 31,81%/năm); nguồn vốn trong doanh nghiệp và trong nhân dân : 1.866,69 tỷ đồng (tăng bình quân năm 25,63%), trong đó vốn nhân dân 1.728,91 tỷ đồng, chiếm 77,20% tổng vốn. Công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, chủ động khắc phục được tình trạng thiếu các dự án gối đầu. Đến nay, đã tập trung hoàn tất khâu chuẩn bị đầu tư 13 dự án lớn để có thể triển khai thi công trong cuối năm 2005 đầu năm 2006 (gồm : Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Hành chánh quận, trường cấp II Rạch Miễu, trường cấp III tại sân Golf phường 9...) và xác định 10 dự án khác theo quy hoạch để thực hiện tiếp trong nhiệm kỳ 2006 – 2010. Chủ trương mở rộng hẻm theo phương thức vận động nhân dân hiến đất, Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Sau 2 năm 2003 - 2004 và 6 tháng đầu năm 2005 đã thực hiện xong 16 hẻm, trong đó phần hiến đất của nhân dân trị giá trên 100 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục thực hiện 18 công trình mở hẻm trong năm 2005. Từ kết quả này, quận đã triển khai mở rộng đường liên phường (đường Đoàn Thị Điểm) với trị giá đầu tư dự án 4,8 tỷ đồng theo phương thức trên và đang có nhiều thuận lợi.

Công tác quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực, kiên quyết hơn trong xử lý vi phạm, thủ tục cấp phép xây dựng và chuyển dịch nhà cửa có cải tiến, bớt gây phiền hà cho dân. Công tác đấu thầu, quản lý xây dựng đảm bảo các quy trình, thủ tục, tăng cường việc kiểm tra, giám sát nên nhiều công trình đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quan tâm cải tạo nâng cấp phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Từ 57% số hộ dân có nước sạch đầu nhiệm kỳ đến nay tăng lên 98,94% toàn quận, 99,88% hộ có điện sinh hoạt, 81,6% hộ có điện thoại, 44,26% hộ có máy vi tính và 16,41% hộ có kết nối Internet.

Một số tồn tại hạn chế trên lĩnh vực phát triển hạ tầng và quản lý đô thị : Công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện từng dự án nhìn chung còn chậm. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế còn thiếu thận trọng, dẫn đến một số dự án khảo sát không kỹ phải chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư. Chất lượng một số công trình chưa theo đúng thiết kế được duyệt, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản tuy đã được Nhà nước sửa đổi nhưng vẫn còn nhiều tầng nấc. Quản lý đô thị đạt hiệu quả chưa cao trên một số lĩnh vực như : an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà đất tuy có cải tiến nhưng vẫn còn gây phiền hà.

Công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa hoàn thành (885/1.078 căn, đạt tỷ lệ 81,10%), do giấy tờ pháp lý chưa đầy đủ, một số ít hộ chưa nhận thức rõ về chính sách hoặc có khó khăn về tài chính; việc xây nhà bán trả góp cho người có thu nhập thấp chưa thực hiện được do còn khó khăn về quỹ đất. Công tác quản lý địa bàn ở một số phường có những mặt còn yếu kém, chưa thực hiện hết thẩm quyền, phát hiện và xử lý sai phạm không kịp thời, phần nào làm giảm kỷ cương, hiệu lực quản lý Nhà nước.

3/ Về văn hóa - xã hội :

Chất lượng dạy và học được duy trì và nâng cao, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa từ 73% đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 95%. Về cơ sở vật chất, hiện có 01 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% trường học đảm bảo các điều kiện dạy và học. Thành lập Trường Chuyên biệt Niềm Tin dành cho 70 cháu khuyết tật theo học, được chăm sóc nuôi dạy tốt. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các bậc học tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ. Số trẻ trong độ tuổi vào lớp mẫu giáo và lớp một đạt từ 98% đến 100%. Đã hoàn thành và duy trì kết quả phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002. Hiện có 14/15 phường đạt phổ cập giáo dục bậc trung học, dự kiến đến cuối năm 2005 quận sẽ hoàn thành. Công tác dạy nghề 5 năm qua đã đào tạo được 31.623 học viên, trong đó có 20% đạt nghề bậc 3/7. Ngoài ra, dạy nghề miễn phí cho 560 học viên là bộ đội xuất ngũ và lao động nghèo.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần nâng cao nhận thức nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh. Những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc như lòng nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống được phát huy, ngày càng có nhiều gương điển hình tốt, góp phần giảm bớt tiêu cực xã hội. Toàn quận đã có 32/62 khu dân cư được công nhận khu phố văn hóa, vượt 10% so với chỉ tiêu. Nhiều cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa như : trường học và công sở. Phong trào văn nghệ quần chúng thu hút ngày càng đông các lực lượng tham gia. Với cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp đã tạo điều kiện cho nhiều câu lạc bộ, đội nhóm không chuyên, các loại hình văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp đã thu hút hàng ngàn lượt người đến sinh hoạt và thưởng thức. Công tác quản lý, phát huy di tích và lễ hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả, được thành phố đánh giá là một trong những quận, huyện làm tốt công tác này. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa có chú trọng giáo dục pháp luật cho đối tượng kinh doanh các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Với chủ trương triệt để chống các dịch vụ văn hóa đồi trụy độc hại, các tụ điểm ăn chơi sa đọa, quận đã kiểm tra 1.105 lượt, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính 463 vụ, rút giấy phép kinh doanh 05 cơ sở, thu phạt trên 1,7 tỷ đồng, góp phần hạn chế những tiêu cực trong hoạt động văn hóa.

Hoạt động thể dục thể thao có nhiều tiến bộ. Quận quan tâm chỉ đạo tăng cường hoạt động liên kết xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, phục vụ thi đấu tập luyện. Số người luyện tập trên địa bàn dân cư tăng từ 20,4% lên 24,37%. Thành tích thể thao tăng từ 250 lên 500 huy chương các loại mỗi năm, trong đó có bộ môn mũi nhọn là cờ vua, judo đạt 10 huy chương vàng, 07 huy chương bạc trong các giải thi đấu quốc tế. Hàng năm, cung cấp bình quân 30 vận động viên cho thành phố và quốc gia. Quận đã đầu tư mở rộng Trung tâm Y tế, xây mới, nâng cấp sửa chữa 12/15 trạm y tế phường, đầu tư thêm trang thiết bị trị giá 2,702 tỷ đồng, trong đó ngân sách chi 1,380 tỷ đồng, tăng cường đủ bác sĩ cho 15 phường, phục vụ tốt hơn công tác khám và điều trị bệnh. Công tác vệ sinh phòng bệnh được duy trì thường xuyên, 5 năm qua chưa để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; quản lý khá tốt lực lượng y dược tư nhân. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên luôn giữ mức thấp (dưới 1%/năm), tỷ lệ sinh con thứ ba dưới 3%/năm.

Công tác xã hội hóa về văn hóa, giáo dục, y tế và thể thao có bước tiến đáng kể, đã có một số tổ chức, cá nhân thành lập 26 trường mầm non dân lập và tư thục, 02 trường dân lập phổ thông trung học thu hút 2.333 học sinh và 22 cơ sở ngoại ngữ, tin học; hợp tác đầu tư thành lập mới 02 khoa nội thận lọc máu, oxy cao áp tại Trung tâm Y tế; liên kết tổ chức một số loại hình như : sân khấu kịch Phú Nhuận, xây dựng sân bóng đá, các câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ...

Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm hàng đầu, giúp các diện chính sách giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa 96 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ các địa phương khác xây dựng 30 căn. Quận đã dành một phần kinh phí tổ chức cho các đồng chí lão thành cách mạng, cựu tù chính trị đi tham quan Hà Nội, viếng Lăng Bác. Chương trình“Vì người nghèo” đã huy động gần 4 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa được 160 căn nhà tình thương, hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát trong dân nghèo, hàng trăm hộ được sửa chữa chống dột, mắc điện kế, hỗ trợ hàng ngàn suất học bổng... Đã hoàn thành công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1992 - 2003, đang phấn đấu thực hiện giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. Hiện có 1.690 hộ có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/ người/ năm, trong đó có 245 hộ có mức 4 triệu đồng/ người/ năm (phường 2, 5, 7). Công tác bảo hiểm xã hội đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách quy định đã góp phần ổn định đời sống người về hưu và người lao động. Giới thiệu và giải quyết việc làm trong 5 năm qua đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, bình quân 6.000 lao động/ năm. Thực hiện có kết quả chương trình chăm lo đời sống cho cộng đồng người Chăm trên địa bàn.

Bên cạnh những thành quả đạt được, chủ trương bán công hóa ở một số trường chưa phù hợp với tình hình thực tế; giáo viên một số bộ môn khoa học xã hội và giáo viên trường bán công có tâm tư về thu nhập do thiếu chế độ, chính sách nhất quán và hợp lý. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo phương pháp mới chưa quan tâm đầu tư đúng mức nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập, học nghề.

Các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ biến tướng, trá hình có liên quan đến tệ nạn xã hội vẫn còn diễn ra ở một số địa bàn; đối tượng luôn lợi dụng, khai thác kẽ hở của luật pháp để đối phó, việc phối hợp liên ngành 814 thiếu chặt chẽ nên hiệu quả kiểm tra ở một số cơ sở còn thấp. Hoạt động văn hóa - văn nghệ chuyên nghiệp tuy có khởi sắc và tạo dấu ấn riêng nhưng chưa khai thác tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật phong phú nhằm phục vụ cho nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao và đa dạng của nhân dân.

Chính sách đãi ngộ đối với huấn luyện viên giỏi, vận động viên tài năng, năng khiếu chưa được quan tâm đúng mức nên chưa động viên thu hút đội ngũ này. Hoạt động y tế, nhất là tuyến quận chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh trong nhân dân; trang thiết bị chưa đồng bộ, một số khoa tuy đã có liên kết hợp tác nhưng chưa nhiều. Khu khám bệnh bảo hiểm y tế quá tải, do mặt bằng chật hẹp bệnh nhân phải chờ lâu, gây nhiều phiền hà.

Chủ trương ủy thác vốn cho doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động xóa đói giảm nghèo được quận quan tâm thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao do phần lớn người lao động không có tay nghề, thu nhập thấp, thích làm việc tự do nên không thích ứng với kỷ luật lao động ở các xí nghiệp; chương trình đưa người lao động diện xóa đói giảm nghèo đi lao động và làm việc có thời hạn ở nước ngoài được đặc biệt quan tâm nhưng còn bị ràng buộc về một số thủ tục như thế chấp tài sản, thẩm quyền được phân công, phân cấp chưa hợp lý, nên quận còn bị động khó thực hiện.

4/ Về quốc phòng – an ninh :

Tình hình an ninh chính trị, thời gian qua nổi lên một số đối tượng cực đoan phản động, cấu kết với các phần tử xấu trong và ngoài nước hoạt động gây rối, nhằm chia rẽ tôn giáo, dân tộc, tán phát tài liệu chống đường lối, chủ trương của Đảng, xuyên tạc chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một số đối tượng quá khích lợi dụng khiếu kiện về quy hoạch giải tỏa đền bù để kích động gây rối, đòi yêu sách bất hợp lý. Trước tình hình trên, quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh nên giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương về chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động, tập trung các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, bảo vệ an ninh chính trị, chống “diễn biến hòa bình”, phát huy có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chăm lo xây dựng hai lực lượng công an, quân sự trong sạch vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Quận đã thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, nhất là ma túy, mại dâm. Đã đưa 1.162 đối tượng ma túy đi cai nghiện, giảm tội phạm hình sự bình quân hàng năm đạt 12%. Việc thực hiện thí điểm đề án đảm bảo an toàn giao thông đã khắc phục đáng kể về tình trạng ùn tắc giao thông và giảm số vụ tai nạn giao thông. Công tác quân sự địa phương, nhất là công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác tổ chức diễn tập phòng thủ và hội thao quốc phòng được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt thành tích cao nhiều năm liền. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân hằng năm đều tăng, xử lý kiên quyết quân nhân đào ngũ, làm tốt công tác hậu phương quân đội. Quận đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn bộ máy cơ quan tư pháp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí, đầu tư phương tiện làm việc, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính, qua đó hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị.

Một số mặt tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực quốc phòng an ninh : Số vụ phạm pháp hình sự giảm nhưng tỷ lệ phá án chưa đạt chỉ tiêu đề ra (52%/60% theo nghị quyết); án tội phạm trộm cắp, cướp giật chiếm tỷ lệ nhiều. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc có nơi phát triển chưa mạnh; ý thức cảnh giác của quần chúng chưa cao trước thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, quản lý địa bàn của lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng an ninh cơ sở vẫn còn sơ hở. Công tác phòng cháy, chữa cháy, tuy có giảm số vụ nhưng mức độ thiệt hại về người tăng; một số khu dân cư vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy do ý thức phòng ngừa hỏa hoạn của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, công tác quản lý địa bàn, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy chưa thường xuyên.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tuy có cố gắng nhưng chưa đạt chỉ tiêu (2,6%/2,8% dân số theo nghị quyết). Chỉ tiêu đảng viên trong dân quân hiện nay mới đạt 3,74%/5%. Công tác đăng ký quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, việc phúc tra cập nhật đôi lúc còn để xảy ra sai sót.

II. XÂY DỰNG KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ :

1/ Về công tác vận động quần chúng :

Đảng bộ quan tâm chỉ đạo theo các quan điểm quần chúng của Đảng và các nghị quyết Trung ương, chương trình hành động của Thành ủy “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều hoạt động gắn bó với địa bàn dân cư, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những bức xúc của dân để tập trung giải quyết. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo các quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, từ đó huy động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là áp dụng tốt quy chế dân chủ trong quy hoạch chỉnh trang đô thị. Một số chủ trương mới và những vấn đề trước đây còn vướng mắc khó khăn qua thảo luận công khai với dân đều được giải quyết có kết quả. 

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã dần được cải tiến. Nhiều phong trào đáp ứng được một phần nhu cầu đời sống nhân dân, mục tiêu phát triển của quận, gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã động viên, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng cũng xuất phát từ lợi ích thiết thực của hội viên, của cộng đồng đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của quận. Hội Phụ nữ : 32.894 hội viên; Đoàn Thanh niên Cộng sản: 8.699 đoàn viên; Hội Liên hiệp Thanh niên : 11.124 hội viên; Hội Cựu chiến binh: 1.754 hội viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Liên hiệp Thanh niên quận tổ chức nhiều phong trào tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tổ chức chăm lo cho thanh niên thông qua các hoạt động giới thiệu việc làm, hỗ trợ học tập, các hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, thành lập các tổ chức đoàn, hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Số lượng và chất lượng của đa số đoàn viên được nâng lên.

Đảng bộ quận thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng chất đội ngũ cán bộ chủ chốt và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Mặt trận, đoàn thể, nhất là ở cấp phường. Việc xây dựng lực lượng nòng cốt, mở rộng các loại hình tập hợp lực lượng trên địa bàn dân cư, trong tôn giáo và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được chú ý đẩy mạnh. Đến nay đã hình thành 122 tổ chức công đoàn với 7.478 công đoàn viên, 29 chi đoàn thanh niên với 959 đoàn viên thanh niên, 26 chi hội thanh niên với 994 hội viên trong 132 cơ sở sản xuất - kinh doanh ngoài quốc doanh có đủ điều kiện. Thông qua các phong trào hoạt động xây dựng được lực lượng chính trị nòng cốt, phát hiện nhiều nhân tố tích cực để kết nạp vào đoàn, vào hội, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Công tác tôn giáo, dân tộc luôn được coi trọng. Quận đã thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo; quan tâm giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của tôn giáo, đồng thời cũng kiên quyết đấu tranh với những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hàng năm, quận tổ chức hội nghị tuyên dương người tốt, việc tốt trong đồng bào có đạo, đã động viên khen thưởng 38 tập thể và 163 cá nhân tiêu biểu, qua đó tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống tốt đạo, đẹp đời. Dân tộc Hoa, Chăm được quận quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện ổn định cuộc sống, xây dựng tinh thần bình đẳng, đoàn kết để cùng phát triển. Đặc biệt, quận có chương trình chăm lo đời sống cộng đồng người Chăm (cải thiện nhà ở, học chữ, học nghề, chăm sóc sức khỏe...) với kinh phí hàng năm hơn 200 triệu đồng, kết quả chương trình này đã giúp huy động trên 60% trẻ em vào mẫu giáo (trước đây không có trẻ vào mẫu giáo) và đã chấm dứt tình trạng học sinh Chăm lưu ban bỏ học, 100% học sinh Chăm theo học tiểu học, trung học cơ sở và vươn lên học phổ thông trung học... Việc này đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, qua đó cũng giúp họ hiểu rõ hơn chính sách đại đoàn kết của Đảng và có ý thức vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Mặt hạn chế công tác vận động quần chúng : Một số cấp ủy chưa nhận thức sâu các quan điểm về đổi mới công tác quần chúng của Đảng nên trong vận dụng một số phong trào chưa có sự sáng tạo, linh hoạt và còn thiếu chiều sâu. Một số phong trào mang tính phối hợp liên tịch hiệu quả còn thấp do vai trò đầu mối chủ trì và trách nhiệm thành viên chưa thể hiện rõ (cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, liên tịch các ngành về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội), việc kiểm tra đôn đốc thiếu thường xuyên.

Các đoàn thể quần chúng từ quận đến cơ sở từng lúc, từng nơi còn thụ động, chưa thể hiện đầy đủ và đúng mức vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. Công tác vận động, giúp đỡ các đối tượng quần chúng chậm tiến chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý các hội đoàn quần chúng chưa chặt chẽ, thiếu định hướng hoạt động. Công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các giới, các dân tộc, tôn giáo còn hạn chế. Cán bộ làm công tác đoàn thể ở một số nơi còn thiếu và yếu nhưng Quận ủy chưa quan tâm củng cố kịp thời, chưa vận dụng về chế độ, chính sách nhằm động viên cán bộ nhiệt tình làm công tác đoàn thể.

2/ Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính quyền :

Vai trò của Hội đồng Nhân dân quận và phường ngày càng được phát huy, hầu hết đại biểu thể hiện được trách nhiệm của mình trước dân. Chất lượng nội dung các kỳ họp được nâng lên; công tác giám sát được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Năm năm qua đã tiến hành 202 cuộc khảo sát, qua đó đã kết luận vấn đề đúng, sai và yêu cầu Ủy ban Nhân dân chấn chỉnh, khắc phục nên đã tác động tích cực trong quá trình thực hiện nghị quyết. Việc tiếp xúc cử tri được chuẩn bị khá chu đáo, kịp thời phản ánh và đôn đốc các ngành chức năng giải quyết những kiến nghị bức xúc của cử tri. Công tác lãnh đạo bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 đạt kết quả tốt.

Hoạt động của UBND quận và phường đáp ứng kịp thời và đầy đủ các chỉ đạo của cấp trên và các nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân quận. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành có bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, rút kinh nghiệm bổ sung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính đạt một số kết quả, bộ máy quản lý Nhà nước cấp quận và phường được sắp xếp theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động; đội ngũ cán bộ chủ chốt từng bước được trẻ hóa, phần lớn đã có trình độ học vấn từ cao đẳng đến đại học, ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác có nâng lên. Qua thực hiện cơ chế “một cửa, một dấu”, thủ tục hành chính được đơn giản và công khai, thời gian giải quyết và trả hồ sơ các loại được rút ngắn, đã giảm bớt phiền hà trong nhân dân. Công tác tiếp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân hàng năm đạt 95% tổng số đơn. Quận cũng tích cực cùng các ngành của thành phố giải quyết 75% các khiếu nại, tranh chấp tồn đọng kéo dài. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc củng cố nâng chất hoạt động khu phố, tổ dân phố được thực hiện thường xuyên đã giúp cho chính quyền triển khai tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân và công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Một số tồn tại cần phải phấn đấu khắc phục : Vai trò hoạt động Hội đồng Nhân dân còn một số hạn chế, nhất là công tác tiếp xúc cử tri chưa sâu rộng. Một số kiến nghị bức xúc của cử tri có liên quan đến cấp thành phố còn giải quyết chậm. Chất lượng giám sát của Hội đồng Nhân dân chưa cao, hoạt động chất vấn tại kỳ họp của đại biểu còn ít, chất lượng một số ý kiến chưa sâu.

Về quản lý Nhà nước, quận chưa có biện pháp hữu hiệu để cải thiện tình hình trật tự vệ sinh đô thị, giao thông, an toàn thực phẩm. Việc lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật và xử lý chế độ trách nhiệm của người đứng đầu nơi xảy ra sai phạm có mặt còn chưa nghiêm. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước thông qua việc phân cấp giữa quận và phường trong việc thực hiện các quyết định của UBND thành phố chưa tạo chuyển biến mạnh. Một số việc thành phố phân cấp cho quận, phường quản lý nhưng chưa tạo điều kiện về kinh phí, nhân sự, kỹ thuật để quận, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một dấu” còn gặp khó khăn do chưa xây dựng được trụ sở hành chính cấp quận. Việc triển khai ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý hành chính chưa phát huy được  hiệu quả.

3/ Về xây dựng Đảng :

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân khá ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng tiếp tục được nâng lên. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, trật tự an ninh được giữ vững, dân chủ được mở rộng là cơ sở quan trọng tạo sự an tâm phấn khởi trong nội bộ Đảng và nhân dân. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và công chức Nhà nước được quận quan tâm đẩy mạnh. Các lớp nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ trong nội bộ Đảng ra đến quần chúng được tổ chức với nhiều hình thức thích hợp góp phần nâng cao nhận thức và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng trong xã hội. Công tác phổ cập trung học chính trị trở lên cho đảng viên đương chức đến nay đạt 72,8% (833/1.144). Việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy được triển khai nghiêm túc, giúp cho đảng viên kịp thời nắm bắt đường lối, quan điểm của Đảng và nâng cao khả năng tuyên truyền vận động quần chúng cùng thực hiện. Toàn quận có khoảng 300 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Giữ được sinh hoạt thời sự định kỳ 1 lần/ quý cho cán bộ chủ chốt của quận với những đề tài nội dung sát thực tế.

Toàn quận có 3.248 đảng viên (nữ : 1.187) sinh hoạt tại 73 chi, đảng bộ cơ sở, so với đầu nhiệm kỳ tăng 07 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 01 chi bộ doanh nghiệp tư nhân). Việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên gắn với mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung chấn chỉnh các đơn vị yếu kém, bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, cải tiến phương pháp phân tích chất lượng cơ sở Đảng, coi trọng thực chất kết quả hoàn thành nhiệm vụ để tác động tích cực sự phấn đấu vươn lên của từng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Hàng năm, số cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh đều có tăng lên, không còn cơ sở Đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, đảng viên không đủ tư cách dưới 1%.

Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ được thực hiện có nền nếp. Hàng năm, quận có khảo sát, đánh giá và bổ sung kịp thời nguồn cán bộ dự bị, đã giải quyết được tình trạng hụt hẫng cán bộ ở một số đơn vị cơ sở. Khâu đào tạo cán bộ được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, đảm bảo đạt trình độ theo tiêu chuẩn. Đến nay có 107/118 (90,67%) cán bộ chủ chốt cấp quận và 92/227 cán bộ chủ chốt phường (40,52%) có trình độ đại học, 97,44% có trình độ trung cấp chính trị trở lên. Việc sử dụng, bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ có căn cứ từ yêu cầu công việc, mạnh dạn bố trí sử dụng cán bộ trẻ tăng cường cho cơ sở và bước đầu phát huy được tác dụng. Số cán bộ trẻ từ nguồn Thành ủy chuyển về kết hợp với số cán bộ được đào tạo chính quy tại quận đã bổ sung về cơ sở phường 125 đ/c. Ngoài ra, cấp ủy phường đã khai thác nguồn tại chỗ là con em cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động cũng đã được kinh qua đào tạo nên đã giải quyết được nguồn cán bộ dự bị khá tốt cho phường và quận trong nhiệm kỳ tới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã giúp cho Quận ủy nắm chắc được lịch sử chính trị của nguồn cán bộ do quận quản lý, phục vụ tốt cho việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ và nguồn phát triển đảng. Đồng thời, đã góp phần giúp cho các cấp ủy cơ sở, đảng viên nhận thức rõ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Đảng trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ, số lượng cơ sở Đảng kết nạp được đảng viên mới có tăng nhiều so với trước đây. Việc duy trì nền nếp công tác khảo sát nguồn phát triển đảng đã giúp các cấp ủy chủ động có kế hoạch bồi dưỡng và làm tốt công tác phát triển đảng tại đơn vị. Bước đầu có chú trọng phát triển đảng tại các doanh nghiệp tư nhân, tiểu thương các chợ, địa bàn dân cư và sinh viên, học sinh... trong đó, có nhiều đảng viên trẻ từ đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cán bộ kế thừa dồi dào hơn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 371 đảng viên mới (nữ : 156); khu phố : 16; trường học : 85 và doanh nghiệp tư nhân: 02, đạt 160% so với chỉ tiêu, trong đó nguồn từ đoàn viên ưu tú chiếm 55,63%, đặc biệt phát triển được 02 đảng viên là bí thư chi đoàn lớp giỏi (Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận).

Chương trình công tác kiểm tra của Quận ủy hàng năm đều xác định được nội dung trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn được tăng cường để đảm bảo công việc. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện tự kiểm tra có kết quả, đặc biệt kiểm tra ngăn ngừa dấu hiệu vi phạm, thanh kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên. Trong 5 năm, quận đã tổ chức 32 cuộc kiểm tra với 162 lượt tổ chức cơ sở Đảng, xử lý kỷ luật 78 đảng viên với các hình thức như khiển trách: 33; cảnh cáo: 38; khai trừ : 07 (giảm 46 trường hợp so với nhiệm kỳ trước), gồm các vi phạm sau: 34,60% do cố ý làm trái quy định của Đảng, Nhà nước; 25,64% vi phạm chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 5,13% vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; 15,39% thiếu tinh thần trách nhiệm; 11,54% vi phạm phẩm chất đạo đức; 5,13% mất đoàn kết; 2,57% tham ô... Đã xóa tên 18 trường hợp đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật Đảng, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính dân chủ và đoàn kết nội bộ,... đã góp phần làm chuyển biến tốt một số mặt công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế như : Việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và công tác thông tin về một số sự kiện nhạy cảm trong nước và quốc tế chưa kịp thời. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên đương chức chưa cao, thiếu năng động, sáng tạo trong công tác. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác giáo dục chính trị, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tinh thần thái độ học tập chính trị, nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên đương chức chưa nghiêm túc và thiếu tự giác. Lực lượng báo cáo viên, tuyên tuyền viên cơ sở thường xuyên thay đổi, chưa qua bồi dưỡng về nghiệp vụ nên khả năng tuyên truyền có hạn.

Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa được phát huy đúng mức, thiếu quyết tâm khắc phục những mặt hạn chế để phấn đấu vươn lên, chưa quan tâm nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đảng, thiếu tuân thủ chặt chẽ theo quy chế. Trong nội bộ đảng vẫn có một số nơi còn biểu hiện tình trạng nể nang, không mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ, tự phê bình và phê bình đúng mức. Công tác phát triển đảng trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất và khu vực doanh nghiệp tư nhân còn thấp. Đội ngũ cán bộ dự bị tại một số phường còn hụt hẫng do đảng ủy phường chưa đầu tư đúng mức công tác quy hoạch, chế độ chính sách đối với cán bộ phường chưa thu hút lực lượng trẻ có trình độ tham gia. Một số cấp ủy chưa quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ nên thiếu chặt chẽ trong khâu tuyển dụng bố trí. Nhận thức của một số cấp ủy cơ sở Đảng về kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa đầy đủ, thiếu chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Việc bố trí đảng viên làm công tác kiểm tra ở cơ sở chưa ổn định và hầu hết là kiêm nhiệm nên kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG :

Nhiệm kỳ qua với nỗ lực phấn đấu không ngừng, Đảng bộ và nhân dân quận Phú Nhuận đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII đã đề ra. Đạt được những thành tựu trên là do Đảng bộ đã phát huy được truyền thống đoàn kết thống nhất nên đã qui tụ được sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong lãnh đạo, điều hành luôn bám sát nghị quyết, tạo chuyển biến về nhận thức và quyết tâm trong hành động. Biết vận dụng và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tìm tòi đề ra các giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển tại địa phương, không rập khuôn cứng nhắc.

Những mặt tồn tại của nhiệm kỳ qua trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương có nhiều nguyên nhân, nhưng biểu hiện rõ nhất đó là : trình độ nhận thức của cấp ủy và chính quyền chưa theo kịp yêu cầu phát triển của tình hình xã hội nên trong lãnh đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét, kết quả mang lại còn thấp. Công tác phối - kết hợp giữa quận và một số ngành thành phố có mặt chưa đạt hiệu quả, thiếu sự giúp sức tích cực để giải quyết một số vấn đề bức xúc của dân nhưng ngoài khả năng thẩm quyền của quận; một bộ phận nhân dân do điều kiện sống đã tạo thói quen và nếp nghĩ chưa theo kịp yêu cầu phát triển của lối sống văn minh đô thị. Việc kết hợp các biện pháp về giáo dục, hành chính trong quản lý xã hội còn chưa nhuần nhuyễn và đúng mức nên chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức công dân sống và chấp hành theo pháp luật.

Những bài học rút ra từ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII và trong hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (2001 - 2003) đến nay vẫn còn giá trị thực tiễn. Qua những thành tựu và tồn tại của nhiệm kỳ, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau :

1/ Phải tập trung xây dựng Đảng ở từng đảng viên, chi bộ cơ sở, thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, có khả năng qui tụ và tập hợp quần chúng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Kịp thời chấn chỉnh những nơi yếu kém và có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ để ngăn chặn hậu quả xảy ra.  

2/ Phải kết hợp tốt giữa lãnh đạo toàn diện với lãnh đạo từng lĩnh vực, có xác định trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo phát huy công khai dân chủ với dân và biết dựa vào dân; kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác tuyên truyền giáo dục với biện pháp hành chính kiên quyết.

3/ Quan tâm xây dựng bộ máy Nhà nước đủ sức tổ chức thực hiện đường lối, chính sách và đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; không ngừng giáo dục nâng cao trách nhiệm công vụ; tăng cường kỷ luật hành chính và chế độ trách nhiệm của thủ trưởng. Bộ máy Nhà nước có mạnh, hoạt động có hiệu lực thì mới góp phần nâng cao uy tín của Đảng và tạo thuận lợi cho công tác vận động quần chúng.

4/ Phải biết lựa chọn cán bộ có năng lực và phẩm chất để bố trí cho phù hợp và phát huy đúng sở trường. Tăng cường việc quản lý và đánh giá đúng cán bộ, mạnh dạn luân hoán, luân chuyển cán bộ, kịp thời điều chỉnh tăng cường nơi thiếu và yếu. Đặc biệt là thực hiện tốt việc công khai dân chủ trong công tác cán bộ để tạo sự thống nhất về tư tưởng trong nội bộ. Phải hết sức chủ động trong việc bổ sung cán bộ trẻ từ nhiều nguồn để tăng cường cho cơ sở, thông qua thực tiễn phong trào giúp cán bộ được rèn luyện và trưởng thành.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IX (2006 – 2010)

-----------------

I. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU TỔNG QUÁT :

Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh cả nước đạt được những thành tựu qua 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tình hình chính trị - xã hội tiếp tục phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng phát huy tác dụng trên nhiều lĩnh vực, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi... là cơ hội thuận lợi nếu biết tận dụng sẽ đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh chóng và bền vững hơn. Những chuyển biến tích cực về cơ chế, chính sách, pháp luật để hội nhập vào kinh tế thế giới, đặc biệt là gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong đầu nhiệm kỳ sẽ tạo ra những lợi thế cho phát triển và cải thiện đời sống nhân dân.

Song bên cạnh đó, tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch luôn có âm mưu thực hiện chiến tranh xâm lược, tiếp tục âm mưu chống phá, can thiệp gây bất ổn ở một số nước, trong đó có Việt . Tình hình của quận cũng còn một số tồn tại khó khăn: quỹ đất đai có hạn, cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng chưa nhiều, một bộ phận nhân dân nhận thức về chính trị, pháp luật còn thấp, tỷ lệ lao động không có tay nghề và tình trạng thất nghiệp còn cao, trật tự an toàn xã hội chưa thật sự ổn định,... đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân nhiều nhiệm vụ nặng nề hơn phải giải quyết.

Trước những thuận lợi, khó khăn và dựa trên những quan điểm định hướng thành phố trong nhiệm kỳ tới là : “Đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, đời sống nhân dân không ngừng nâng cao; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp - dịch vụ - khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Đảng bộ xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là : “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên mọi thành phần kinh tế và toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện nâng cao kết cấu hạ tầng, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”. 

II. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:

1/ Về kinh tế :

Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo định hướng dịch vụ - công nghiệp; định hình và phát triển rõ nét các ngành  sản xuất sạch, sản phẩm dịch vụ - thương mại có hàm lượng chất xám và khả năng cạnh tranh cao. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước nhằm khai thác tốt các nguồn lực của các thành phần kinh tế và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật kinh tế. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo công bằng xã hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Doanh số khu vực dịch vụ tăng bình quân hàng năm trên 25% (nhiệm kỳ trước trên 20%); giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm trên 9% (nhiệm kỳ trước 6%); thu ngân sách tăng bình quân hàng năm trên 18% (nhiệm kỳ trước 15%).

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp trên địa bàn như: tài chính, tín dụng; cho thuê văn phòng, nhà ở cao cấp; dịch vụ du lịch, dịch vụ tin học; dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ theo quy hoạch trên các tuyến đường chính của quận.

Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội ngày càng cao và đa dạng. Thực hiện đề án quy hoạch phát triển chợ kết hợp chỉnh trang khu dân cư, chọn từ 1 đến 2 chợ (Phú Nhuận, Trần Hữu Trang và Nguyễn Đình Chiểu) để triển khai. Đổi mới công tác quản lý kinh doanh chợ nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất theo hướng thực hiện đấu thầu quản lý và khai thác chợ thay cho cơ chế ban quản lý chợ hiện nay. Tập trung giải tỏa các chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường gồm : chợ Nhỏ phường 7, chợ Cô Giang, chợ Lò Đúc, nghiên cứu chỉnh trang chợ Ga. Hoàn thành trung tâm thương mại Rạch Miễu; sớm triển khai một số dự án xây dựng khu thương mại - dịch vụ tập trung, cao ốc văn phòng cho thuê nhằm thu hút các doanh nghiệp vào kinh doanh trên địa bàn phù hợp với xu hướng phát triển đô thị văn minh như khu 106 Nguyễn Văn Trỗi (Công ty Lam Sơn), khu 60 - 62 Nguyễn Văn Trỗi (Công ty HPT), khu 155 Nguyễn Văn Trỗi (Văn phòng HĐND – UBND quận)... Khuyến khích hỗ trợ các điều kiện để kinh tế hợp tác nâng chất hoạt động hoặc chuyển đổi, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh hướng vào phục vụ các nhu cầu mới phát sinh của xã hội; nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu hút và phát triển xã viên.

Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đảm bảo môi sinh, môi trường; sử dụng công nghệ mới, có chất lượng sản phẩm cao, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tạo môi trường thuận lợi về đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin. Thực hiện tư vấn liên kết phối hợp các quận ngoại thành và các ngành thành phố tìm quỹ đất hoặc các chính sách ưu đãi... để hỗ trợ doanh nghiệp một cách cụ thể và tích cực hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thuộc diện theo chương trình di dời ra khu công nghiệp tập trung và vùng phụ cận của thành phố.

Tạo điều kiện các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu trên thị trường nội địa và xuất khẩu, quản lý chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường các phương thức xuất khẩu một cách linh hoạt (mua nguyên liệu bán thành phẩm, nội địa hóa sản phẩm, xuất khẩu trực tiếp), chủ động nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đổi mới quản lý Nhà nước về kinh tế trên cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đảm bảo môi trường thuận lợi, bình đẳng và liên kết giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cùng phát triển.

Giải quyết nhanh về thủ tục hành chính, pháp lý; phát triển hạ tầng như mở rộng đường sá, giao thông; đẩy nhanh tốc độ xây dựng các khu thương mại - dịch vụ tập trung; ưu tiên sắp xếp những mặt bằng có vị trí thuận lợi trên một số tuyến đường và khu vực cho các dự án phát triển kinh tế theo phương châm cải tạo chỉnh trang đô thị càng nhanh càng có nhiều thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế.

Thực hiện tốt chính sách thuế, các chế độ ưu đãi của Nhà nước; tăng cường công tác hậu kiểm, phát hiện xử lý đúng mức, kịp thời các sai phạm kinh tế. Tổ chức câu lạc bộ doanh nghiệp, thường xuyên giữ mối quan hệ tiếp xúc, họp mặt với các doanh nghiệp, tham khảo ý kiến về những kế hoạch định hướng lớn trên địa bàn nhằm tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp với quận và giữa các doanh nghiệp với nhau trong đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động liên doanh liên kết với các địa phương khác.

Về thu chi ngân sách, quan tâm khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu và lạm thu; đảm bảo chi phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố quốc phòng, an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế; chống sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp yên tâm đầu tư trên địa bàn.

2/ Về phát triển và quản lý đô thị, bảo vệ môi trường :

Khai thác mọi tiềm năng, các nguồn vốn sẵn có, đặc biệt là nguồn vốn trong nhân dân và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đi kèm với hệ thống dịch vụ đô thị để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phù hợp với định hướng quy hoạch từ nay đến năm 2010 của thành phố.

Phấn đấu tăng trưởng tổng vốn đầu tư 5 năm (2006 - 2010) tăng 15% so với nhiệm kỳ năm 2000 - 2005 (tương đương 2.047,97 tỷ đồng), trong đó : vốn từ ngân sách thành phố tăng 30%, vốn từ ngân sách quận tăng 20%.

Hoàn thành xây dựng mới 16 công trình gồm : 03 trường học, 03 trung tâm, 06 trụ sở phường, 100 căn hộ cho người có thu nhập thấp, 02 khu nhà tái định cư và tạm cư, bia di tích Cầu Kiệu. Cải tạo và mở rộng 10 công trình, trong đó gồm 02 trường học, 01 phòng khám khu vực, hệ thống thoát nước 6 tuyến đường kết hợp với chương trình dự án cải tạo môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thành phố. Cải tạo nâng cấp vỉa hè 07 trục đường chính trên địa bàn quận. Xúc tiến lập thủ tục đầu tư các dự án 3 tuyến đường (Thích Quảng Đức, Cô Giang, Trần Kế Xương), chọn 1 đường để triển khai thực hiện, 1 nút giao thông; trong nhiệm kỳ, mỗi phường phấn đấu mở rộng từ 03 đến 05 hẻm. (Xem phụ lục)

Thực hiện tốt khâu chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đảm bảo nghiêm trình tự, thủ tục đầu tư, kỷ luật đấu thầu, chỉ định thầu; nâng cao chất lượng công tác, tổ chức điều hành kế hoạch trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường vai trò giám sát thi công,  nâng cao trách nhiệm các tổ chức tham gia giám sát đầu tư cộng đồng, đặc biệt là vai trò đại diện quyền lợi của đơn vị thụ hưởng, tránh thất thoát, tiêu cực. Thực hiện nhanh công tác giải ngân các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách để kịp thời bổ sung nguồn vốn cho quận. Có kế hoạch rà soát các nguồn vốn như : tiền đấu giá quyền sử dụng đất, tiền đền bù đất công, vốn thanh lý bán nhà xưởng,... và đặc biệt nguồn vốn huy động đóng góp của nhân dân để chuẩn bị tiếp nhận phân cấp của thành phố cho quận về quản lý các dự án đầu tư. Tích cực chuẩn bị về số lượng danh mục công trình cho từng năm, đảm bảo việc phân hạng thực hiện công trình hợp lý từ nay đến năm 2010.

Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung của quận Phú Nhuận đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Chỉnh trang đô thị từ 01 đến 02 khu dân cư theo hướng giải tỏa kết hợp tái định cư tại chỗ. Thực hiện tốt quy trình công khai dân chủ với dân trong quy hoạch chỉnh trang đô thị, tiếp tục phát huy phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc mở hẻm, làm đường. Công tác chỉnh trang đô thị phải đảm bảo công bằng giữa các lợi ích của dân, Nhà nước và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, quản lý quy hoạch, công khai các thủ tục trong giao dịch hành chính, hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong dân, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết 41 của Trung ương về bảo vệ môi trường. Tập trung quản lý nước ngầm và có kế hoạch thu phí nước theo Nghị định 67/CP. Giải quyết dứt điểm 100% các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên địa bàn. Nghiên cứu một số địa điểm đặt nhà vệ sinh công cộng. Có kế hoạch vận động phủ xanh, trồng cây xanh tại các đơn vị trụ sở, trường học, bệnh viện, khu vui chơi, văn hóa, thể dục thể thao. Chấn chỉnh, tổ chức lại lực lượng thu gom rác dân lập theo hướng sử dụng và tổ chức lại lực lượng hiện có và đảm bảo sự quản lý của Nhà nước, quan tâm đầu tư cơ giới đủ sức thu gom vận chuyển rác ra ngoại thành.

3/ Về văn hóa - xã hội :

Tập trung xây dựng môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh, chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo một cách toàn diện, nâng cao chất lượng dạy nghề để đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội; đầu tư và phát triển các điều kiện chăm sóc tốt sức khỏe thể chất của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện của quận; phát huy thành quả các chương trình và chính sách xã hội. Chống mọi biểu hiện phi văn hóa, chạy theo lợi nhuận bất chấp luật pháp.

Duy trì các chỉ tiêu đạt chuẩn về phổ cập giáo dục các bậc học; huy động trẻ đến trường; nâng 09 trường đạt chuẩn quốc gia. Đào tạo 25% học viên có tay nghề đạt bậc 3/7, 100% trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu xây dựng 70% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 07 phường văn hóa và 02 chợ văn minh thương nghiệp. Giữ tỷ lệ tăng dân số dưới 0,8%. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 80% lao động có nhu cầu việc làm. Phấn đấu nâng cao mức sống của các hộ nghèo, đưa 100% các hộ có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm thoát khỏi chương trình vào năm 2008, vận động tăng thêm quỹ xóa đói giảm nghèo 1 tỷ đồng. Phấn đấu xây dựng trung tâm học tập cộng đồng tại phường có điều kiện.

Nâng chuẩn giáo viên theo quy định, đảm bảo phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn; xây dựng và hoàn thiện hệ thống các trường đạt chuẩn quốc gia; đảm bảo các phương tiện phục vụ dạy và học theo phương pháp tiên tiến; bàn ghế đúng chuẩn, mở rộng quy mô hướng nghiệp đào tạo nghề, liên kết đẩy mạnh đào tạo nghề kỹ thuật cao.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị, tôn trọng pháp luật; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện tốt Chỉ thị 27/CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Với cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt là Trung tâm Văn hóa, Nhà Thiếu nhi quận, Nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá,... xây dựng nội dung hoạt động theo hướng đảm bảo các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng, vừa mang tính quần chúng, vừa mang tính nghệ thuật chuyên nghiệp. Tăng cường kiểm tra xử lý triệt để những vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, nhất là các điểm tệ nạn xã hội.

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất học đường, phát triển phong trào quần chúng rèn luyện thể dục thể thao và nâng tỷ lệ người luyện tập; chú ý chăm lo đội ngũ vận động viên tài năng, đầu tư và phát triển các môn thể thao có thành tích cao. Đẩy mạnh phương thức liên doanh, liên kết phát triển loại hình dịch vụ y tế chất lượng cao, tập trung đầu tư cơ sở vật chất như mở rộng mặt bằng, trang thiết bị; nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám và điều trị bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Quản lý tốt lực lượng y dược tư nhân. Tăng cường hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng. Quan tâm lãnh đạo thực hiện quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt công tác bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Vận dụng tốt các chính sách đãi ngộ cho diện có công cách mạng; quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội, chú ý hoạt động từ thiện, nghiên cứu và vận dụng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả như chuyển dịch dần vốn ủy thác từ những chương trình có giá trị vốn lớn sang các doanh nghiệp nhỏ vừa đạt hiệu quả, vừa giảm rủi ro; đi lao động hợp tác; giúp việc nhà theo giờ; sản xuất thủ công tại nhà để tạo việc làm và nâng thu nhập cho người nghèo.

4/ Công tác quốc phòng - an ninh và tư pháp :

Giữ vững ổn định chính trị, chủ động phòng ngừa ngăn chặn và sẵn sàng đối phó có hiệu quả với các tình huống phức tạp. Tăng cường giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Đẩy mạnh phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố vững chắc khu vực phòng thủ; thực hiện tốt chỉ tiêu xây dựng lực lượng và tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.

Phấn đấu đến năm 2010, không để hình thành tụ điểm ma túy, mại dâm và băng nhóm tội phạm hình sự, giảm 10 – 15% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2005; nâng tỷ lệ khám phá án hình sự đạt từ 55% đến 60% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng đạt 85%. Hàng năm, hoàn thành chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng giao quân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu 3,4% dân số (trong đó lực lượng dân quân đạt 2,8%); đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 10% trở lên (trong đó đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 5% trở lên so với tổng số dân quân). Phấn đấu 100% phường đội trưởng cơ cấu vào cấp ủy, 100% phường đội phó là đảng viên, 50% nhân viên thống kê là đảng viên. Phấn đấu mỗi năm Tòa án Nhân dân xét xử từ 80% đến 90% các loại án.

Tiếp tục quán triệt và triển khai chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho toàn Đảng bộ, xây dựng ý thức cảnh giác sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú ý củng cố và tăng cường hiệu quả hoạt động các tổ dân phố tự quản, lực lượng dân phòng; phát huy có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, xây dựng hai lực lượng công an, quân sự vững mạnh về phẩm chất đạo đức, về ý thức trách nhiệm; tăng cường chất lượng dân quân tự vệ, đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, nhận thức chính trị và kiến thức quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác của công an phường và cảnh sát khu vực, củng cố hoạt động của các đội nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Khảo sát nguồn từ lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ và quân nhân dự bị để phát triển đảng viên, đoàn viên. Tiếp tục giữ vững và phát huy các thành tích trong nhiều năm qua về công tác quân sự địa phương, đặc biệt là tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, hội thao quốc phòng và diễn tập phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, hạn chế thiệt hại do thảm họa thiên tai.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành của các cơ quan tư pháp. Nâng cao vai trò trách nhiệm và trình độ năng lực của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trong công tác điều tra, giam giữ, truy tố, xét xử, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp.

III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC :

Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (2), tích cực thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, không để đảng viên, cán bộ, công chức sai phạm về tham nhũng, hối lộ, sách nhiễu, tiêu cực; nâng cao số lượng và chất lượng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung phát triển cơ sở Đảng ở các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội ngoài khu vực Nhà nước. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh công tác công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Phát huy tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phấn đấu trang bị cho 100% đảng viên đương chức hoàn thành chương trình phổ cập trung cấp lý luận chính trị; chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ 100% cán bộ, công chức quận và phường; có 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; phát triển 450 đảng viên mới; thành lập mới 10 chi bộ trong các tổ chức doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức văn hóa - xã hội; giải quyết kịp thời 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của đảng viên. Xây dựng trên 60% đơn vị kinh tế, văn hóa, xã hội ngoài quốc doanh đủ điều kiện có chi đoàn, chi hội thanh niên; 40% thanh niên và 60% phụ nữ được tập hợp vào tổ chức đoàn, hội; 100% các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đủ điều kiện được thành lập tổ chức công đoàn.

1/ Công tác quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện phát huy vai trò đại diện của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tập hợp, xây dựng lực lượng. Quan tâm giáo dục chuyển hóa các đối tượng quần chúng lạc hậu, chậm tiến. 

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác quần chúng trong toàn bộ hệ thống chính trị, quan điểm về đảng viên làm công tác quần chúng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời tăng cường giám sát chính quyền trong việc thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ chủ chốt phường. Phối hợp chính quyền chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức ngày hội đoàn kết ở khu dân cư và hội nghị nhân dân ở các tổ dân phố.

Vận dụng tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc. Tiếp tục nâng chất chương trình chăm lo hỗ trợ đời sống cộng đồng người Chăm, chú trọng nâng cao trình độ văn hóa, dân trí. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm nắm sát tình hình, kiến nghị đề xuất giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng trong sinh hoạt của tôn giáo, góp phần cùng với chính quyền không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt nhằm tạo mối quan hệ gắn bó đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa người có đạo và không có đạo như tổ chức hội nghị phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương người tốt, việc tốt trong đồng bào có đạo; thông qua các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo trong công tác vận động quần chúng của các đoàn thể. Coi trọng hiệu quả của các cuộc vận động; thực hiện tốt các mối quan hệ phối hợp; công tác sơ, tổng kết nhân rộng gương điển hình; qua đó thu hút và tập hợp đông đảo quần chúng tham gia tổ chức. Củng cố hệ thống tổ chức dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở; bố trí cán bộ có năng lực và tâm huyết; thường xuyên bồi dưỡng quan điểm và kỹ năng công tác quần chúng. Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đã hình thành trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tạo sức hấp dẫn để người lao động tự nguyện tham gia vào tổ chức đoàn thể, đồng thời giúp các chủ doanh nghiệp nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và lợi ích của các tổ chức đoàn thể để đồng tình ủng hộ thành lập và tạo điều kiện các tổ chức hoạt động. Thông qua các phong trào hành động cách mạng phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng phát triển đảng, đoàn. 

2/ Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước :

Xây dựng bộ máy chính quyền từ quận đến phường trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chương trình công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát huy tốt vai trò của Hội đồng Nhân dân quận và phường, tăng cường trách nhiệm của người đại biểu, quan tâm nâng cao chất lượng nội dung kỳ họp, làm tốt chức năng giám sát, tập trung vào các chuyên đề trọng tâm và yêu cầu bức xúc, kiến nghị của cử tri. Thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước trên cơ sở sơ kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương của thành phố về lập lại trật tự kỷ cương, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn, quy định trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở hành chính cấp quận và một số phường. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công. Phát triển và đưa vào sử dụng có hiệu quả các chương trình phần mềm công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Sơ kết công tác phân cấp quản lý của thành phố cho quận, phường, từ đó kiến nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung phân cấp quản lý còn bất cập trong quá trình thực hiện.

Rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, kiên quyết giải quyết cán bộ kém phẩm chất và năng lực, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Sơ kết thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cấp quận và phường để tiếp tục triển khai diện rộng. Quan tâm tạo điều kiện kinh phí, phương tiện làm việc, chú ý chăm lo tốt hơn đời sống đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ, công chức phường.

3/ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ :

Ra sức xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó tập trung nâng cao tính chiến đấu của cơ sở Đảng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo của các cấp ủy và tiên phong gương mẫu của đảng viên. Nâng chất lượng những chi bộ nhiều năm liền không đạt trong sạch, vững mạnh và những chi bộ mới thành lập. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống tiêu cực; xây dựng đơn vị vững mạnh, trong sạch.

Nâng cao nhận thức đường lối đổi mới của Đảng, tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng thiếu nghiêm túc trong học tập. Giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, đề cao cảnh giác, chủ động chống các âm mưu “diễn biến hòa bình”; kịp thời phổ biến và định hướng đối với một số thông tin có tính nhạy cảm. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị theo chuyên đề phục vụ công tác chính trị, nghiệp vụ và phát triển đảng theo nghị quyết Đảng bộ quận.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên phù hợp với từng chi, đảng bộ và từng ngành chọn chuyên đề học tập. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tệ nhậu nhẹt bê tha trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng ngừa chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, cục bộ, mất dân chủ. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng chính trị, công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước trong đảng viên, cán bộ Nhà nước, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động và nhân dân. Củng cố và nâng chất hoạt động của các tổ khoa giáo, tuyên giáo, dư luận xã hội, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2). Bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động ở các loại hình cơ sở Đảng, quy chế phối hợp giữa ngành dọc với phường. Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức đảng, đoàn thể thuộc phường cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện nền nếp nhận xét - đánh giá cán bộ, thông qua đó tiến hành rà soát bổ sung nguồn cán bộ dự bị từ quận đến cơ sở. Xây dựng đề án công tác quy hoạch cán bộ từ nay đến năm 2010. Luân chuyển, bố trí, đề bạt cán bộ phù hợp với sở trường, trình độ, năng lực, chú ý tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, có triển vọng, đủ phẩm chất cho cơ sở. Củng cố cấp ủy cơ sở, nhất là bí thư có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất năng lực và kiến thức thực tiễn. Cải tiến phương pháp phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên, kịp thời động viên, khen thưởng những gương tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, bổ sung nguồn để thử thách và xem xét kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng và số lượng, chú ý phát triển đảng khu vực ngoài kinh tế Nhà nước, tiểu thương các chợ, học sinh, sinh viên, lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, trong tôn giáo, dân tộc và tại địa bàn dân cư.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng đến công tác giáo dục, kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra. Làm tốt công tác kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên tất cả các mặt công tác. Chấn chỉnh công tác tự kiểm tra của cấp ủy đảng cơ sở; kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp vi phạm, tập trung khu vực quản lý kinh tế, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản và một số lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước quận và phường. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt thông tin, mạnh dạn tiến hành kiểm tra ngay từ khi mới có dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa phát sinh vi phạm, tiêu cực hoặc từ vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng. Quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nâng cao chất lượng, bổ sung đầy đủ đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của cấp ủy quận và cơ sở. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa làm công tác kiểm tra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/ Các cấp ủy cơ sở, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt nội dung nghị quyết đại hội trong toàn Đảng, toàn dân và rà soát bổ sung vào chương trình hành động của cấp mình để tổ chức thực hiện có kết quả; trước mắt chọn những vấn đề tồn tại bức xúc để tập trung giải quyết tạo sự chuyển biến ngay từ năm 2006.

2/ Ủy ban Nhân dân quận và các ngành chức năng xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó tập trung thực hiện tốt đề án cải cách hành chính và cải cách tư pháp, nhanh chóng khắc phục những bất cập trong công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực như giảm tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm tội phạm, quản lý kinh doanh ngành nghề nhạy cảm... bằng những chuyên đề cụ thể.

3/ Mặt trận và các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chính quyền và tham gia xây dựng Đảng; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp tục đổi mới phương thức vận động quần chúng, làm tốt công tác xây dựng lực lượng chính trị ngoài khu vực Nhà nước,... góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

4/ Các Ban Đảng nâng cao chất lượng tham mưu cho Quận ủy trong việc xây dựng và triển khai các chuyên đề về giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2).

5/ Tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp hành động; phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ tổng kết để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót lệch lạc, đồng thời có biện pháp động viên khen thưởng kịp thời để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX.

Thông báo