Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015)

Phát huy truyền thống đoàn kết, những thành quả của Đảng bộ và nhân dân quận nhà, Ban Chấp hành Ðảng bộ đã nỗ lực, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để duy trì tốc độ phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững quốc phòng - an ninh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân… Trước những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vào giữa nhiệm kỳ, Ðảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng bộ quận.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005 - 2010)

*

I- VỀ THÀNH TỰU :

1/ Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng định hướng cơ cấu “Dịch vụ- công nghiệp”. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, kinh tế tập thể được củng cố và có sự chuyển biến bước đầu. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo chi cho phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Doanh số dịch vụ (bao gồm thương mại) tăng bình quân 32,04%/năm (chỉ tiêu trên 25%); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8,97%/năm (chỉ tiêu trên 9%). Về cơ cấu ngành, dịch vụ chiếm tỷ trọng 92,42%, xây dựng chiếm 4,06% và công nghiệp chiếm 3,52% trong tổng giá trị sản xuất.

Lĩnh vực dịch vụ phát triển nhanh về số cơ sở và doanh thu, trong đó một số ngành có giá trị gia tăng cao như: tài chính, ngân hàng, cao ốc văn phòng, tin học… tập trung ở hầu hết các tuyến đường lớn và các khu dân cư mới. Ngoài ra, các dịch vụ xây dựng, lưu trú, bảo vệ, giáo dục, y tế… cũng đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của xã hội. Nhiều doanh nghiệp rất năng động, sáng tạo, thích ứng với quá trình hội nhập, nỗ lực khắc phục khó khăn để vượt qua giai đoạn suy giảm kinh tế.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội, giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương, tham gia hoạt động từ thiện và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Tính đến nay có 4.895 doanh nghiệp và 5.500 hộ cá thể thuộc quận quản lý (năm 2005 là 1.770 doanh nghiệp và 7.884 hộ cá thể).

Kinh tế tập thể được củng cố và có bước phát triển, các hợp tác xã hoạt động có nền nếp và tổ chức đại hội thường niên đúng luật; đã sáp nhập 02 hợp tác xã phường (phường 1, 10) vào hợp tác xã thương mại - dịch vụ quận để nâng cao năng lực hoạt động; phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã thành phố hỗ trợ 05 hợp tác xã thương mại - dịch vụ phường xây dựng 06 cửa hàng bán lẻ theo mô hình mini Co.op. Quận đã thành lập thêm 02 hợp tác xã (01 hợp tác xã nhận thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu và 01 hợp tác xã thanh niên); liên kết với Sài Gòn Co.op xây dựng một siêu thị kết hợp với chợ văn minh tại khu dân cư Rạch Miễu. Cơ bản hoàn thành công tác giải tỏa, sắp xếp các điểm kinh doanh tự phát.

Công tác quản lý ngân sách khá tốt, đảm bảo cân đối thu - chi và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 31,12% (chỉ tiêu trên 18%), trong đó thu thuế công thương nghiệp chiếm tỷ trọng xấp xỉ 70%. Chi ngân sách tăng bình quân 12,57%/năm, đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó ưu tiên cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (31,25%), đầu tư phát triển (15%), y tế (7,43%).

Quận chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời thực hiện việc sắp xếp, xử lý thu hồi mặt bằng đối với các đơn vị sử dụng không đúng mục đích với diện tích thu hồi là 8.290 m2 để tạo quỹ đất phục vụ cho công trình phúc lợi công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn. Các đơn vị trực thuộc quận thực hiện khá tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế có nhiều tiến bộ. Công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm và xử lý đúng mức các sai phạm, chấn chỉnh các thiếu sót của doanh nghiệp và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định không phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thông qua việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng gian, hàng giả, ẩn lậu thuế, khai man trốn thuế, mua bán hóa đơn…

2/ Nỗ lực khai thác mọi tiềm năng, huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.

Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách kết hợp với huy động các nguồn lực xã hội tập trung đầu tư cải thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội trên địa bàn, ưu tiên các dự án an sinh xã hội. Tổng vốn đầu tư trong nhiệm kỳ đạt 4.385 tỷ đồng (tăng 95,79% so với nhiệm kỳ trước), trong đó vốn đầu tư từ ngân sách chiếm tỷ lệ 8,41% tổng vốn, doanh nghiệp và nhân dân chiếm tỷ lệ 91,59% (tăng 115,26%).

Thực hiện tốt các bước chuẩn bị đầu tư, phân hạng công trình, phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo tiến độ công tác giải ngân. Hoàn thành đưa vào sử dụng 20 công trình xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trường lớp, trụ sở hành chính và hệ thống thoát nước các tuyến đường. Đang thực hiện mở rộng 02 tuyến đường (Cô Giang, Duy Tân), chỉnh trang 02 nút giao thông, xây dựng các tiêu chí để mời gọi các nhà đầu tư tham gia 03 dự án chỉnh trang đô thị tại các phường 5, 9, 17. Đã tích cực tạo được nguồn nhà (100 căn) tại chung cư Thới An để giải quyết chỗ ở cho một số cán bộ, công chức, gia đình chính sách.

Chương trình mở rộng hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tiếp tục nhận được sự đồng thuận của nhân dân, với 50 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng (nhân dân hiến gần 9.000m2 đất trị giá hơn 250 tỷ đồng, kinh phí quận hỗ trợ về kiến trúc cho người dân hơn 20 tỷ đồng), góp phần cải thiện đáng kể về tình hình giao thông, phòng cháy, chữa cháy, mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Công tác quy hoạch đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; đã hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận và 15 phường đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, công tác quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch lộ giới các đường, hẻm từ 12m trở xuống được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đô thị, thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, cơ bản hoàn thành công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra trật tự đô thị phối hợp với các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật, kéo giảm tình trạng vi phạm về xây dựng, trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường (trung bình mỗi năm giảm khoảng 20%), từng bước nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực này.

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân, nâng diện tích che phủ cây xanh từ 0,75m2 lên 0,85m2/người, tỷ lệ người dân được cấp nước sạch đạt 99,4%. Triển khai các dự án thoát nước tại các vùng trũng (phường 2, 7, 10, 12, 14 và 17), bước đầu khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài.

Công tác bảo vệ môi trường được tập trung và có nhiều tiến bộ, thông qua các biện pháp tổng hợp với nhiều hình thức sinh động đã góp phần giáo dục, tạo sự chuyển biến ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh đường phố, bảo vệ tốt môi sinh - môi trường sống, đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”... Hoàn thành việc di dời những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra ngoại thành, thu hồi một số mặt bằng đưa vào lập dự án xây dựng trường học, bệnh viện.

3/ Huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa - xã hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện.

Công tác giáo dục - đào tạo chú trọng đổi mới về phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm chuẩn hóa; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các bậc học được giữ vững; triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp. Ðến nay, có 09 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt chỉ tiêu); 100% trường được trang bị phương tiện giảng dạy, bàn ghế đồng bộ, đúng chuẩn. Giữ vững kết quả công tác phổ cập ở các bậc học. Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” được phát động sâu rộng trong toàn ngành góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và giáo dục nhân cách cho học sinh. Công tác khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả tích cực; thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại một số phường, bước đầu phát huy hiệu quả.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Dạy nghề quận được đầu tư, nâng cấp, mở rộng. Mô hình liên kết với các trung tâm, trường cao đẳng, đại học khá hiệu quả, trong đó có 2.944 học viên trên địa bàn quận tham gia các khóa đào tạo trình độ trung cấp nghề và đào tạo ngắn hạn.

Quan tâm đầu tư sửa chữa, mở rộng mặt bằng Bệnh viện và xây mới Trung tâm Y tế Dự phòng, tăng cường trang thiết bị, triển khai một số dịch vụ kỹ thuật cao, khu khám chữa bệnh theo nhu cầu. Từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và các hoạt động y tế cộng đồng luôn được chú trọng; chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các dịch bệnh, chưa để xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt trên địa bàn. Giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,8%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 3% và thực hiện tốt công tác chăm sóc y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trạm y tế 15 phường được quan tâm sửa chữa, nâng cấp và đầu tư trang thiết bị, tăng cường đội ngũ y bác sĩ, đến nay có 13 trạm được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Chú trọng công tác chăm lo đời sống cho diện chính sách. Vận động được 1,1 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các hộ vượt qua khó khăn. Hoàn thành chương trình tặng nhà tình nghĩa theo chỉ đạo của thành phố, xây dựng mới 39 căn và sửa chữa 109 căn.

Hoàn thành kế hoạch không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm (trước 01 năm so với kế hoạch). Chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá” được triển khai với nhiều giải pháp, đạt chỉ tiêu về giới thiệu và giải quyết việc làm, huy động tốt nguồn vốn xóa đói giảm nghèo và phát vay. Đã vận động hơn 11 tỷ đồng cho quỹ xã hội để phục vụ công tác bảo trợ xã hội, chăm lo người nghèo. Quan tâm công tác quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tại nơi cư trú. Việc chăm sóc, bảo vệ và công tác phòng ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc được chú trọng.

Giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công do thu hẹp, di dời doanh nghiệp theo chủ trương thành phố.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp thực hiện chủ đề “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” được nhân dân hưởng ứng tích cực, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình được nhân rộng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh. Đạt và vượt chỉ tiêu về xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, trường học có đời sống văn hóa tốt, chợ, siêu thị văn minh thương nghiệp. Tổ chức tốt các lễ hội, hoạt động văn nghệ quần chúng và quản lý, bảo tồn các di tích trên địa bàn.

Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng không ngừng phát triển. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, các công trình thể thao được quản lý và đưa vào khai thác khá hiệu quả. Công tác giáo dục thể chất học đường đã có những bước tiến bộ.

Công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

4/ Lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững ổn định chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập phòng thủ, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, kết nạp đảng viên, đoàn viên thanh niên trong lực lựợng dân quân, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm, trong đó đảng viên nhập ngũ đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Tập trung chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; chủ động xây dựng kế hoạch và phương án giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, nhất là triển khai có hiệu quả các biện pháp đối sách số đối tượng cực đoan chống đối, cơ hội chính trị, không để xảy ra điểm nóng chính trị; phối hợp với các lực lượng của thành phố giải quyết kịp thời, đúng pháp luật vụ khiếu kiện đông người, ảnh hưởng đến an ninh chính trị xảy ra trên địa bàn. Việc kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ khám phá án đạt chỉ tiêu; trên địa bàn quận không còn tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy; quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Tạo được sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư được quan tâm củng cố, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quận ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp. Hoạt động của các cơ quan tư pháp tại địa phương tương đối đồng bộ, thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và dân sự. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đi vào nền nếp; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cơ quan tư pháp được quan tâm hơn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Thực hiện có hiệu quả việc tăng thẩm quyền xét xử hình sự và các loại án khác, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại án được nâng lên, không để xảy ra oan, sai, hạn chế số vụ án phải gia hạn điều tra, điều tra bổ sung, án bị hủy, sửa. Hàng năm, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động các đối tượng phạm tội tại các địa bàn dân cư, trong đó có một số vụ án điểm có tác dụng phòng ngừa, giáo dục, răn đe.

5/ Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền được nâng lên, dân chủ được mở rộng hơn; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát triển.

5.1/ Xây dựng Ðảng:

a) Công tác chính trị, tư tưởng:

Đa số cán bộ, đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tình hình tư tưởng trong nội bộ Ðảng và nhân dân phấn khởi trước những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao. Đảng bộ quận có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện có hiệu quả chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá”, phối hợp với thành phố đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của một số phần tử cực đoan lợi dụng tôn giáo... Những kết quả đó đã tác động tốt đến lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quận đã tổ chức 336 lớp nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt cấp ủy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động, trong đó đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên cho 1.063/1.458 đảng viên đương chức của quận (tỷ lệ khoảng 75%), số còn lại có trình độ sơ cấp và mới kết nạp. Tổ chức 193 đợt tuyên truyền tại cơ sở và 57 cuộc thông tin thời sự, chuyên đề cho Ban Chấp hành, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc, tôn giáo; xây dựng 07 đơn vị làm điểm theo từng khối, đề ra mục tiêu “3 không”: “Không vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và pháp luật; không tham nhũng, hối lộ, lãng phí và nhũng nhiễu nhân dân; không đi họp, đi học trễ, về sớm”. Công tác chỉ đạo cuộc vận động của quận đảm bảo sự chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, sâu sát, kịp thời tạo được sự chuyển biến tích cực trong Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể và một bộ phận nhân dân. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động đề ra những nội dung, công trình cụ thể với những giải pháp thiết thực; cán bộ, đảng viên tăng cường trách nhiệm giải quyết các nhu cầu bức xúc của quần chúng nhân dân. Hầu hết cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo thể hiện được vai trò nêu gương trong cuộc vận động, nhất là nêu gương về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phần lớn đảng viên, cán bộ, công chức đề cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân. Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có 37 tập thể và 143 cá nhân được tuyên dương cấp quận, 05 tập thể và 04 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng cấp thành phố.

b) Công tác tổ chức, cán bộ:

Ðảng bộ quận có 4.019 đảng viên, sinh hoạt tại 69 tổ chức cơ sở Ðảng. Quận ủy tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng trong sạch, vững mạnh. Hàng năm, khảo sát những cơ sở Đảng không đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh để chỉ đạo cơ sở Đảng có biện pháp phấn đấu vươn lên. Từ năm 2006 đến nay không còn cơ sở Ðảng yếu kém.

Công tác quy hoạch cán bộ từng bước đi vào nền nếp, đảm bảo quy trình, hình thành đội ngũ cán bộ quy hoạch có 3 độ tuổi. Quận ủy quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt và bổ nhiệm đội ngũ cán bộ đáp ứng cho yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, gắn với chủ đề của từng năm về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cơ sở Đảng duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng theo định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia từ 90% trở lên, nội dung sinh hoạt được quan tâm cải tiến, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 503 đảng viên (đạt 111% chỉ tiêu), trong đó có 295 đoàn viên thanh niên (chiếm 58,6%), 57 công nhân, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp (chiếm 11,3%). Thành lập 10 chi bộ doanh nghiệp tư nhân (đạt chỉ tiêu), các chi bộ ổn định nhân sự, từng bước bảo đảm nền nếp sinh hoạt, hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các chương trình công tác xã hội trên địa bàn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều nỗ lực, phục vụ tốt công tác cán bộ.

c) Công tác kiểm tra, giám sát:

Quận ủy thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cơ sở Đảng triển khai, quán triệt đến từng đảng viên về thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy. Ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và cơ quan, đơn vị có liên quan; các quy định, quy trình về thẩm quyền giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên, tổ chức đảng. Chỉ đạo mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát Đảng của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra. Thực hiện nghiêm việc sơ - tổng kết, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hàng năm theo quy định.

Nội dung của chương trình kiểm tra, giám sát đã xác định rõ nội dung trọng tâm, đối tượng và thời gian, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng: xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, các nguồn thu vận động; công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và công tác gọi công dân nhập ngũ; việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; việc xây dựng phường đạt chuẩn văn hóa… Lãnh đạo phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng, tham ô, lãng phí. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) và tổ chức đảng. Xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị để xảy ra tiêu cực.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là công tác giám sát Đảng tuy mới nhưng bước đầu đã đạt kết quả khá tốt, làm chuyển biến tích cực 20 cơ sở Đảng nhiều năm liền chưa đạt trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh kịp thời 06 tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm và thiếu dân chủ trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trong nhiệm kỳ đã thực hiện 38 lượt kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 353 lượt cơ sở Đảng. Xử lý kỷ luật Đảng đối với 58 cán bộ, đảng viên có vi phạm (so với nhiệm kỳ VIII giảm 20 đảng viên, tỷ lệ 25,64%), trong đó có 01 cấp ủy viên của quận, 17 cấp ủy viên cơ sở.

Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát Đảng được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy được vai trò tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, đồng thời cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy theo Điều 32 Điều lệ Đảng.

5.2/ Xây dựng chính quyền :

Quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ. Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường đảm bảo thời gian và trình tự thủ tục theo quy định. Triển khai mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận và các phường 2, 13; thực hiện tốt các quy định liên quan đến chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban Nhân dân quận, phường; qua đó tăng cường tính tập trung, linh hoạt trong hoạt động điều hành, chỉ đạo và bước đầu rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính Nhà nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng và đạt nhiều kết quả khả quan, xây dựng mô hình hoạt động theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” kết hợp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, rà soát, bãi bỏ 24,18% số thủ tục đang thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước, đưa vào sử dụng Cổng thông tin và giao tiếp điện tử quận Phú Nhuận phục vụ yêu cầu giao tiếp giữa chính quyền với các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thông qua việc thường xuyên giám sát, thanh - kiểm tra các lĩnh vực trọng điểm như: tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản… Đảm bảo trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của nhân dân, hầu hết các kiến nghị của công dân được quan tâm giải quyết thỏa đáng và đúng quy định pháp luật.

5.3/ Công tác vận động nhân dân:

Quận ủy đã quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khóa IX) về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo; các nghị quyết chuyên đề về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên, phụ nữ, công nhân trong thời kỳ mới… tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong toàn hệ thống chính trị. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ quận đề ra. Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng ngày càng sát với cơ sở, phù hợp với đặc thù của từng khu vực.

Tiếp tục phát huy có hiệu quả chương trình hỗ trợ đời sống cộng đồng người Chăm và vận động các tổ chức tôn giáo, dân tộc tham gia các phong trào ở địa phương. Ðồng bào có đạo, các dân tộc nhận thức rõ hơn chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước về chính sách tôn giáo, dân tộc nên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào người tốt việc tốt, hoạt động từ thiện xã hội… Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở củng cố, xây dựng và bồi dưỡng lực lượng chính trị nòng cốt tham gia có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh các đối tượng chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các dự án mở hẻm, Ủy ban Nhân dân quận và 15 phường thực hiện ngày càng tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công khai và tiếp xúc đối thoại với nhân dân, các đoàn thể tham gia vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với phong trào hiến đất mở hẻm, giám sát đầu tư cộng đồng… Qua đó, đã tác động tích cực đến cấp ủy, chính quyền trong công tác vận động nhân dân, kịp thời nhân rộng các điển hình dân vận khéo. Từ 34 chi, đảng bộ (chiếm 62%) đăng ký năm 2004 đến năm 2009 có 63 chi, đảng bộ (chiếm 98%) đăng ký công trình dân vận khéo; khen thưởng 27 đơn vị có công trình dân vận khéo đạt hiệu quả trong 5 năm (2004 - 2008). Thực hiện Quy định 1043-QÐ/TU của Thành ủy, các cấp ủy đều có kế hoạch, phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở (đạt 98%), cụ thể, phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khắc phục tác phong xa rời quần chúng của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động: nhân dân hiến đất mở rộng hẻm với phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Mặt trận Tổ quốc xây dựng và triển khai quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban Nhân dân quận sau khi không còn tổ chức Hội đồng Nhân dân; quan tâm củng cố hoạt động thanh tra nhân dân và thực hiện quy chế giám sát đầu tư cộng đồng. Có chú ý đi sâu thực hiện chức năng giám sát, kiến nghị chính quyền giải quyết một số bức xúc của nhân dân.

Tổ chức công đoàn có nhiều nỗ lực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của công nhân - lao động, thực hiện việc xây dựng tốt mối quan hệ lao động, giám sát việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, mở hội nghị người lao động, tổ chức các hội thi, hội thao, các phong trào thi đua tăng năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, chất lượng sản phẩm… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động tại cơ sở. Đã phát triển mới 14.124 công đoàn viên.

Ðoàn Thanh niên tập trung công tác giáo dục truyền thống, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bồi dưỡng nhận thức chính trị cho đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh các hoạt động xung kích, các chiến dịch tình nguyện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tập hợp thanh niên, nhất là các khu vực tôn giáo, dân tộc, ngoài Nhà nước; xây dựng chi đoàn khu phố kiểu mẫu tại địa bàn dân cư. Đã phát triển trên 10.000 đoàn viên mới; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát triển mới 11.915 hội viên, nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên từ 38,95% lên 41,53%.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao kiến thức pháp luật, phát huy tốt vai trò tham mưu thực hiện chính sách bình đẳng giới; thực hiện khá tốt công tác vận động chăm lo hội viên, đồng bào nghèo. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ, quan tâm chăm lo phụ nữ chậm tiến, phụ nữ có đạo và dân tộc. Toàn quận có 37.592/62.135 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên được tập hợp vào tổ chức hội đạt 60,5% (chỉ tiêu 60%).

Hội Cựu Chiến binh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò cựu chiến binh và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, làm nòng cốt cho phong trào cách mạng ở địa phương, giúp đỡ người sau cai nghiện trở về nơi cư trú. Công tác xây dựng hội trong sạch, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa được quan tâm thường xuyên, chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Kết nạp mới 628 hội viên (đạt 125,6% chỉ tiêu), hiện quận có 2.049 hội viên.

Các hội quần chúng như: Hội Người Cao tuổi, Hội Luật gia, Hội Chữ Thập đỏ, Hội Khuyến học, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến - Hưu trí, Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và Tù binh, Hội Doanh nghiệp... cũng đã vận động hội viên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội từ thiện tại địa phương, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại quận. Các hoạt động phong trào ngày càng thu hút nhiều hội viên, nhân dân tham gia như: gương sáng người cao tuổi, học bổng khuyến học khuyến tài, hiến máu nhân đạo, tư vấn pháp luật miễn phí cho dân nghèo, v.v...

II- HẠN CHẾ, YẾU KÉM :

1/ Về kinh tế - xã hội:

Việc chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành dịch vụ và công nghiệp chưa có định hướng phát triển vững chắc. Trong dịch vụ, các loại hình có giá trị gia tăng cao (tài chính, ngân hàng, tin học, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ...) chưa tạo ảnh hưởng nhiều đến phát triển kinh tế quận. Trong công nghiệp, những cơ sở thâm dụng lao động (trang phục, hóa chất, sản phẩm phi kim loại) thường gặp khó khăn khi thị trường biến động, giá trị gia tăng thấp, khó tích lũy để đầu tư mở rộng sản xuất.

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Số doanh nghiệp có qui mô nhỏ chiếm 90% (vốn dưới 1 tỷ đồng). Khu vực kinh tế tập thể phát triển chậm, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong doanh thu toàn ngành (sản xuất là 0,83% và thương mại là 0,24%), phương thức hoạt động chưa đa dạng, linh hoạt.

Tổng vốn đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đa phần là các dự án nhỏ, chưa tạo được động lực mạnh mẽ. Việc chuẩn bị đầu tư tuy có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm, một số chỉ tiêu nghị quyết do những lý do khách quan nên chưa hoàn thành như: xây dựng bia Cầu Kiệu (vướng quy hoạch của thành phố), chỉnh trang khu dân cư, mở rộng đường Trần Kế Xương (do kinh phí bồi thường lớn và chủ trương thành phố hạn chế mở đường có giải tỏa trong nội thị). Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án có bồi thường, thu hồi đất triển khai còn nhiều vướng mắc.

Tuy quận đã triển khai được một số quy hoạch chuyên ngành nhưng chưa gắn kết được các quy hoạch này thành một hệ thống đồng bộ để hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng, vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường của một bộ phận nhân dân còn thấp; việc phát hiện, xử lý các vi phạm có lúc, có nơi còn thiếu kiên quyết. Các điểm kinh doanh tự phát sau giải tỏa có tình trạng lấn chiếm trở lại. Công tác quản lý hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập còn nhiều bất cập, việc chuyển đổi phương tiện lấy rác theo phương thức xã hội hóa còn chậm.

Phương pháp giáo dục có đổi mới nhưng chưa theo kịp yêu cầu, chất lượng giáo dục giữa các trường chưa đồng đều, công tác quản lý ở một số trường chậm đổi mới. Hoạt động hướng nghiệp chưa đa dạng, chưa thu hút học sinh vào các trường nghề. Cơ sở vật chất Bệnh viện Phú Nhuận còn thiếu, chưa đồng bộ; công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập. Chất lượng hoạt động của một số khu phố văn hóa chưa được duy trì thường xuyên; chỉ tiêu xây dựng phường văn hóa chưa đạt do các tiêu chí yêu cầu mang tính toàn diện trên các lĩnh vực.

2/ Về quốc phòng - an ninh:

Công tác nắm và quản lý nguồn dự bị động viên, nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự có lúc chưa chặt chẽ, nguồn sĩ quan dự bị còn thiếu so với quy định.

Tình hình phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ khám phá án chung đạt chỉ tiêu nhưng tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chưa đạt (79,3%/85%); công tác phòng ngừa, đấu tranh với án trộm cắp còn bị động, khám phá còn thấp; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có chuyển biến tiến bộ nhưng chưa thật sự tạo được khí thế mạnh mẽ trấn áp tội phạm trong tình hình mới.

Công tác phối hợp giữa các ngành trong khối nội chính đôi lúc chưa thật sự chặt chẽ. Hoạt động bổ trợ tư pháp triển khai còn chậm chưa đáp ứng được công tác giải quyết án, án dân sự chưa thi hành tồn đọng nhiều. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cơ quan tư pháp về trình độ ngoại ngữ và kiến thức luật pháp quốc tế còn nhiều hạn chế.

3/ Về xây dựng hệ thống chính trị:

Một số cấp ủy đảng còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chất lượng, hiệu quả hoạt động đoàn thể cơ sở ở một số nơi chưa cao. Thực hiện chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sau khi thí điểm không còn tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp phường và quận bước đầu chỉ dừng lại ở việc nắm bắt thông tin, phản ánh tình hình dư luận. Công tác vận động thanh niên tại địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn trong đề ra giải pháp thích hợp để tập hợp vào tổ chức đoàn - hội, nội dung hoạt động phong trào còn dàn trải.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số chi, đảng bộ chưa sâu. Số ít cán bộ, đảng viên có lúc nhận thức chưa đầy đủ về âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, còn bị tác động bởi tình hình tiêu cực của xã hội và những thông tin không chính thức, có những phát biểu chưa được tích cực. Nội dung thông tin chuyên đề của quận chưa đa dạng và kịp thời. Việc nắm bắt tư tưởng, nhất là tự diễn biến trong nội bộ còn hạn chế.

Công tác quy hoạch, đào tạo chưa đồng bộ nên việc bố trí cán bộ ở một số ngành chuyên môn còn gặp khó khăn. Tỷ lệ kết nạp đảng viên trên địa bàn dân cư, trong đội ngũ giáo viên, y - bác sĩ, công nhân trực tiếp lao động còn thấp.

Một số cấp ủy cơ sở Đảng chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, chưa đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định và chưa làm tốt việc kiểm tra cấp ủy thực hiện công tác cán bộ.

Mối quan hệ phối hợp giữa một số cơ quan chuyên môn chưa chặt chẽ, thiếu tính chủ động làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc. Năng lực chuyên môn, phong cách làm việc và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của một số ít cán bộ, công chức chưa cao.

III- NGUYÊN NHÂN :

1/ Nguyên nhân thành tựu:

Ban Chấp hành Ðảng bộ quận đoàn kết, thống nhất, phát huy tính năng động và trí tuệ tập thể của toàn hệ thống chính trị, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe góp ý của cơ sở và có giải pháp phù hợp với từng thời điểm, đặc thù của cơ sở để kịp thời chỉ đạo sát đúng. Lãnh đạo việc tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội, trong đó quan tâm tạo môi trường kinh doanh với nhiều giải pháp thiết thực. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần khắc phục, ngăn ngừa và hạn chế sai phạm. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua phát triển các phong trào hành động cách mạng của nhân dân; làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc...

2/ Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

a) Nguyên nhân khách quan:

Nguồn vốn, mức đầu tư và quỹ đất còn hạn chế, số lượng dự án có qui mô lớn còn ít, kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh.

Việc chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành dịch vụ chưa có định hướng phát triển vững chắc. Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao chưa phát huy vai trò ưu thế của mình trong cơ cấu ngành. Mặt khác, ở lĩnh vực sản xuất thiếu các ngành nghề có công nghệ, kỹ thuật cao, ở lĩnh vực dịch vụ chủ yếu là thương nghiệp và ăn uống. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một số doanh nghiệp còn hạn chế.

b) Nguyên nhân chủ quan:

Trong lãnh đạo, chỉ đạo tuy xác định được nội dung trọng tâm nhưng việc điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng ở một số lĩnh vực còn chưa sâu kỹ làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành một số chỉ tiêu.

Công tác chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục một số yếu kém trong thực hiện các kết luận chỉ đạo của Ðảng, chính quyền chưa thường xuyên.

Năng lực lãnh đạo, khả năng vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hành động ở một bộ phận cán bộ lãnh đạo của Ðảng bộ còn hạn chế.

Công tác cán bộ hụt hẫng khá lớn trên một số lĩnh vực, một số cán bộ trình độ chưa đạt chuẩn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộ chưa thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời góp ý, chấn chỉnh, bồi dưỡng một số cán bộ trẻ ở cơ sở.

IV- MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN :

Những bài học kinh nghiệm đã tổng kết từ các Đại hội trước của Đảng bộ vẫn còn nguyên giá trị. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, rút ra một số kinh nghiệm:

1/ Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp tốt sự lãnh đạo toàn diện với lãnh đạo từng lĩnh vực, có xác định trọng tâm, trọng điểm. Phát hiện, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề chưa hợp lý; kiên trì đeo bám mục tiêu nghị quyết đề ra; linh hoạt, nhạy bén trong xử lý tình huống. Tích cực nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, các hình thức, nội dung sơ - tổng kết. Quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện.

2/ Công tác dân vận là nhân tố quan trọng, tạo sự đồng thuận của nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong quy hoạch phát triển đô thị. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải biết lắng nghe ý kiến, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân, kiên trì vận động, kết hợp nhiều cách làm hay, sáng tạo; chú trọng phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt.

3/ Công tác cán bộ phải được tiến hành đồng bộ và nhiều giải pháp, chú trọng công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Thường xuyên quan tâm, góp ý đối với những cán bộ còn hạn chế; kịp thời xử lý đúng mức đảng viên, cán bộ, công chức sai phạm.

4/ Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức ở cơ quan hành chính Nhà nước. Đặc biệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân.

*

*     *

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ

VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ X (2010 - 2015)

*

Nhiệm kỳ tới, dự báo trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu vượt qua suy thoái, nước ta tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng từ đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế quốc tế có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thay đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách và những giải pháp lớn của Chính phủ, thành phố về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… sẽ tạo sự chuyển biến trên nhiều mặt và tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, điều hành, phát triển quận nhà.

Tuy nhiên, tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn khó lường, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, tăng cường chống phá nước ta; tình hình ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh làm ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân... Về phía quận, các mặt tồn tại khó khăn về hạ tầng, quỹ đất, chất lượng nguồn nhân lực, tình hình an ninh trật tự… đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân quận nhà nhiều vấn đề phải giải quyết.

Trên cơ sở dự báo tình hình trên, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo chuyển biến đồng bộ, tích cực trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, trọng điểm là công tác cán bộ”.

* CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2010 - 2015:

1/ Tốc độ tăng bình quân hàng năm về giá trị sản xuất trên 7,5%.

2/ Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng doanh thu thương mại - dịch vụ trên 27%.

3/ Tốc độ tăng bình quân hàng năm về thu ngân sách trên 18%.

4/ Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 0,8%.

5/ Phấn đấu vận động quỹ xã hội bình quân hàng năm trên 3 tỷ đồng.

6/ Hàng năm tạo thêm từ 3.000 việc làm mới trở lên.

7/ Ðến cuối năm 2014, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm.

8/ Ðến cuối năm 2015, được công nhận 03 phường văn hóa, 07 trường đạt chuẩn quốc gia, 15/15 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

9/ Đến cuối năm 2015, đạt tỷ lệ 35 giường bệnh/10.000 dân.

10/ Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; diện tích che phủ cây xanh 1 m2/người.

11/ Phấn đấu đạt 18% đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ.

Kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 5 - 10%; nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án hình sự, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 80%.

12/ Hàng năm có trên 75% số cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

13/ Kết nạp mới 550 đảng viên (trong đó có ít nhất 70% được kết nạp từ đoàn viên ưu tú).

14/ Đến cuối năm 2015, xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp đủ điều kiện, 70% doanh nghiệp tư nhân có từ 500 lao động trở lên thành lập tổ chức đảng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó thành lập mới 10 chi bộ trong các doanh nghiệp tư nhân.

I- NHIỆM VỤ :

1/ Xác định nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trung tâm, phấn đấu thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển dịch mạnh cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao để có lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước về khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục xây dựng kinh tế hợp tác, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động có hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phát triển sản xuất - kinh doanh tại địa phương, cân đối thu - chi ngân sách phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

2/ Tập trung huy động và khai thác tốt mọi nguồn lực xã hội để từng bước đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng văn minh, hiện đại, tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đô thị, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tích cực tạo nguồn để tái tạo vốn đầu tư, huy động mạnh mẽ nguồn lực vật chất của các thành phần kinh tế và nhân dân đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng, giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Phát triển theo hướng một tiểu đô thị văn minh, hiện đại, cân đối hài hòa về mật độ xây dựng, tầng cao, mảng xanh môi trường, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng các dịch vụ đô thị đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án phải đi trước một bước và đồng bộ với các dự án đã được phê duyệt. Tập trung đầu tư cải tạo, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, chống ngập úng cục bộ. Phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố (tuyến đường sắt trên cao, tuyến metro...). Có kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch hàng năm của quận.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tăng cường hơn nữa hiệu quả của phong trào “Xanh - sạch - đẹp” tại các công sở, trường học, khu dân cư. Có giải pháp thu hút đầu tư của xã hội vào lĩnh vực môi trường, trước hết là các hoạt động thu gom, xử lý và tái chế chất thải. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đi đôi với nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với việc phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện môi trường.

3/ Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện để phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống y tế, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; quan tâm thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm hơn việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, thể chất cho học sinh; chống bệnh thành tích, hạn chế hiện tượng chạy trường, chạy lớp; phối hợp tốt 3 môi trường để chủ động phòng ngừa bạo lực học đường. Giữ vững kết quả chống mù chữ - phổ cập giáo dục bậc trung học. Bảo đảm hầu hết trẻ em trong độ tuổi được đi học mẫu giáo; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần tích cực trong việc xây dựng một xã hội học tập cho mọi lứa tuổi.

Không ngừng nâng cao y đức, chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện nguyên tắc công bằng trong chăm sóc sức khỏe. Ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng và xây mới bệnh viện quận, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; xây dựng lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2014. Chủ động, tích cực phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành, sẵn sàng đối phó với dịch bệnh nguy hiểm mới xuất hiện. Chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc tập thể. Ðảm bảo duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,8%.

Tiếp tục thực hiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công cách mạng; vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Đảm bảo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chính sách bảo trợ xã hội. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về lao động. Thực hiện hiệu quả chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá”, không để tái nghèo; nâng nguồn vốn xóa đói giảm nghèo đến năm 2015 đạt 7,4 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thông tin, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa, tiếp tục giữ gìn và phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; tiếp tục quan tâm công tác quản lý, bảo tồn di tích trên địa bàn.

Tạo điều kiện thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao quần chúng; làm tốt công tác giáo dục thể chất học đường; đào tạo vận động viên trẻ, làm nền tảng xây dựng thể thao thành tích cao; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng, chất lượng phúc lợi thể thao cho nhân dân trong quận; nâng tỷ lệ người tập luyện thường xuyên lên 30%.

4/ Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, phá hoại trên địa bàn quận. Phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Tiếp tục chỉ đạo công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự theo Quyết định 107-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới.

Quan tâm củng cố Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo Luật dân quân tự vệ, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; đảng viên dân quân tự vệ đạt từ 18% trở lên (riêng đảng viên trong dân quân đạt 15% trở lên); chú trọng phát triển đoàn viên so với tổng số dân quân tự vệ (trong đó 100% dân quân là đoàn viên). 100% phường đội trưởng tham gia cấp ủy địa phương, 100% phường đội phó và nhân viên thống kê là đảng viên, phấn đấu 100% chi bộ quân sự phường có cấp ủy.

Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu ở 2 cấp, tỷ lệ đảng viên có thời gian kết nạp đảng từ 6 tháng trở lên đạt trên 2% so với tổng số thanh niên nhập ngũ (mỗi phường có 01 đảng viên nhập ngũ hàng năm, có thời gian sinh hoạt 6 tháng trở lên). Tập trung giải quyết chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 290, Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cho các đối tượng.

Duy trì, không để phát sinh tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự đến năm 2015 từ 5% - 10% số vụ, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá án hình sự, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 80%; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; kiềm chế và kéo giảm 10% tai nạn giao thông so với nhiệm kỳ IX trên cả 3 mặt; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10-CT/TU của Thành ủy về “Lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, việc thực hiện các kế hoạch liên tịch giữa lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể trong công tác giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của phong trào.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, quy chế phối hợp giữa các ngành nội chính, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại án và thi hành án hình sự, dân sự; phấn đấu không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm, kéo giảm tỷ lệ án trả điều tra bổ sung, không để xảy ra quá hạn điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tốt việc bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tư pháp.

5/ Xây dựng kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới:

5.1/ Ðẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở Đảng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong Đảng, nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo của các cấp ủy và tiên phong gương mẫu của đảng viên. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

a) Công tác chính trị, tư tưởng:

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tổ chức tốt các lớp nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, nhất là nghị quyết Đại hội Ðảng các cấp trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân. Triển khai tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế của Trung ương và thành phố, các chương trình hành động của Quận ủy giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ các quan điểm của Ðảng, nhất là thời cơ và thách thức trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng và của dân tộc thông qua các buổi thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và hơn hết là đề cao ý thức cảnh giác chống âm mưu, thủ đoạn và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực, nhất là tư tưởng - văn hóa.

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho các loại đối tượng với thời gian phù hợp, đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết Ðảng. Tăng cường phối hợp với Trường Cán bộ thành phố, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên, cán bộ, công chức, lực lượng dân quân cơ động và lực lượng quần chúng nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể, trong đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị cho đảng viên theo Quy định 54-QĐ/TW của Ban Bí thư, quan tâm đến các chương trình phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới với nhiều loại hình đào tạo phù hợp cho các loại đối tượng; chú trọng đến chất lượng đào tạo.

Quan tâm chỉ đạo việc củng cố, bổ sung, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, các tổ tuyên giáo, khoa giáo, nghiên cứu dư luận xã hội, đề cao công tác dự báo tình hình, nắm bắt kịp thời tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước trên địa bàn.

Ðẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành động trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Tập trung giáo dục các chuẩn mực đạo đức, tình thương yêu đồng chí, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật nhằm ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở để phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình làm theo. Thực hiện sơ - tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo cuộc vận động ngày càng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

b) Công tác tổ chức, cán bộ:

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đảng theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Thực hiện tốt công tác phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Có biện pháp đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch dài hạn. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong công nhân lao động ở các thành phần kinh tế, trí thức trẻ, tăng tỷ lệ đảng viên trẻ và nữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng chính trị và tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, bảo đảm chất lượng và số lượng.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ sở, có biện pháp thẩm tra, xác minh, kết luận vấn đề về chính trị hiện nay theo các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị.

c) Công tác kiểm tra, giám sát:

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng” gắn với việc thực hiện Kết luận 72-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến năm 2020”.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò của Ðảng đối với Nhà nước và xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, làm cho tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Khắc phục tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức trong Ðảng. Kịp thời phát hiện và chủ động khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh kịp thời các sai phạm.

Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành kỷ luật Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ðổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đảm bảo hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng.

5.2/ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Xây dựng bộ máy chính quyền quận, phường trong sạch, vững mạnh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn và năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO kết hợp mở rộng việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai tài sản; chấp hành chính sách, pháp luật; quản lý sử dụng tài chính, ngân sách.

Lãnh đạo thực hiện tốt Luật Khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc từ cơ sở, hạn chế phát sinh phức tạp. Hoàn thiện quy chế hoạt động trên từng lĩnh vực.

5.3/ Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đoàn quần chúng; phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng với nhân dân; đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đoàn thể tại các đơn vị kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác vận động nhân dân, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; phát huy dân chủ xã hội, tăng cường vai trò chính quyền trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm nâng cao năng lực của các cơ quan chính quyền và cán bộ, công chức Nhà nước về công tác vận động quần chúng nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tác phong làm việc trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Tiếp tục tổ chức quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 khóa IX và Chương trình hành động số 23-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị và nhân dân về tư tưởng, quan điểm, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án về kinh tế - xã hội, dân sinh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp với các ban Đảng trong việc tham gia giám sát đảng viên, cán bộ, công chức. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung về cơ sở, đẩy mạnh hơn nữa việc đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng. Ðảm bảo tỷ lệ tập hợp thanh niên và phụ nữ trong độ tuổi vào tổ chức đoàn, hội.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng việc thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác phối hợp, giám sát và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Khắc phục tình trạng hành chính hóa trong các hoạt động phong trào của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

II- MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM :

1/ Xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án chỉnh trang khu dân cư trên địa bàn các phường 5, 9, 17.

2/ Thực hiện chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá” giai đoạn III (2009 - 2015) với mục tiêu hoàn thành trước 1 năm so với kế hoạch chung của thành phố về cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm.

3/ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phường, đảm bảo tốt yêu cầu về chất lượng, năng lực, phấn đấu ít nhất có 25% cán bộ chủ chốt phường độ tuổi dưới 35.

III- NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU :

1/ Triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có quy hoạch định hướng phát triển các ngành kinh tế, nhất là các ngành mà quận có lợi thế; tăng cường quản lý Nhà nước theo quy hoạch; thực hiện các chương trình hỗ trợ về tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hàng hóa, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu. Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành dịch vụ như: tài chính - ngân hàng, kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học - công nghệ, dịch vụ du lịch, dịch vụ y tế và giáo dục đào tạo chất lượng cao...

Định hướng và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các ngành sản xuất sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị cao. Liên kết với các địa phương ngoài thành phố để giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn lao động và nguyên liệu. Vận động doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm, tăng kim ngạch xuất khẩu...

Tiếp tục củng cố hoạt động các hợp tác xã hiện có, thực hiện mô hình hợp tác xã quản lý kinh doanh chợ và liên kết sáp nhập một số hợp tác xã.

Thực hiện công tác hỗ trợ, xúc tiến thương mại và đầu tư; tăng cường đối thoại doanh nghiệp, nhất là thực hiện thường xuyên trên cổng thông tin của quận. Củng cố, phát triển Hội doanh nghiệp.

Kết hợp các dự án chỉnh trang đô thị khu dân cư và việc rà soát, sắp xếp các mặt bằng sử dụng không đúng mục đích, chưa hiệu quả để tạo quỹ nhà đất phục vụ yêu cầu thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục chấn chỉnh, kiên quyết không để phát sinh tình trạng kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính trên lĩnh vực kinh tế, rà soát giảm các thủ tục hành chính gây cản ngại cho doanh nghiệp, tiếp tục cải cách công tác thuế, tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về thuế. Tiếp tục cải tiến công tác hậu kiểm theo đúng quy trình, đồng bộ, thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành. Qua đó, kịp thời hướng dẫn các đơn vị phát triển đúng hướng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong khả năng của quận hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết. Phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm kinh tế, tham gia bình ổn giá cả và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.

2/ Nâng cao chất lượng dự báo và tính đồng bộ trong việc lập và triển khai quy hoạch; cải tiến công tác điều hành trên các mặt: xác định chủ trương đầu tư, qui mô, địa điểm, thời gian, nguồn vốn, giải pháp kết nối hạ tầng kỹ thuật, môi trường… Ưu tiên tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội; phân hạng, phân kỳ đầu tư xây dựng hợp lý, quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, nhất là giám sát của cộng đồng. Quản lý tốt và khai thác có hiệu quả quỹ đất đô thị, đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng quyền sử dụng các phần đất trống (dôi dư của các dự án) để bổ sung nguồn vốn đầu tư của quận.

Tăng cường tính chủ động trong việc phối - kết hợp giữa các phòng ban chức năng trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Thực hiện tốt việc tuyển chọn đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nghiệm chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện và chế tài nghiêm những đơn vị tư vấn, đơn vị thi công vi phạm hợp đồng.

Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, lòng lề đường, vệ sinh môi trường đi đôi với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Bố trí diện tích đất để tăng mảng xanh trong các khu chỉnh trang đô thị, trồng thêm cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân hưởng ứng phong trào trồng cây xanh tại công sở và nhà ở để tăng diện tích che phủ mảng xanh trên địa bàn. Phối hợp với ngành cấp nước có những giải pháp kỹ thuật phủ kín mạng lưới đường ống cấp nước tại các hẻm nhỏ trên địa bàn để tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Gắn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

3/ Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành chính; kiên quyết đấu tranh loại trừ các tệ nạn xã hội.

Tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và phát triển trường chuẩn quốc gia. Chú trọng kết hợp giữa 3 môi trường: nhà trường, gia đình và xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", “Trường có đời sống văn hóa tốt”, "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tạo tiền đề tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường, lớp, đảm bảo sĩ số trên lớp; phát huy hiệu quả và nhân rộng hoạt động tư vấn tâm lý trong nhà trường. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các trường ngoài công lập. Tăng cường đội ngũ làm công tác tư vấn tuyển sinh, phân luồng giáo dục hướng nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, nâng cao chất lượng trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho xã hội. Huy động các nguồn lực xã hội tập trung củng cố, phát triển chất lượng trung tâm học tập cộng đồng.

Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tiếp tục mở rộng, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và phòng bệnh tại cộng đồng; tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt để đội ngũ y - bác sĩ an tâm cống hiến; nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Y tế Dự phòng, khai thác có hiệu quả chức năng của các khoa phòng, cận lâm sàng.

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh trong khu vực trường học, cơ quan và khu dân cư theo phương châm “phát huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân”; đa dạng hóa các hoạt động thông tin cổ động về cơ sở. Tăng cường cơ sở vật chất, phát triển đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thông tin nhằm phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nâng cao phúc lợi văn hóa cho nhân dân; khuyến khích và tạo điều kiện để toàn dân tham gia tập luyện và phát triển thể thao quần chúng, chú trọng công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thể dục, cán bộ quản lý đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của ngành.

Thực hiện tốt 5 giải pháp của chương trình “giảm nghèo - tăng hộ khá”, trong đó tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện và khuyến khích các hộ tự lực vươn lên nâng cao chất lượng cuộc sống; thường xuyên thống kê, cập nhật số lao động có nhu cầu việc làm kết hợp với các kênh thông tin về nhu cầu tuyển dụng để tiến hành tư vấn, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân sự làm công tác “giảm nghèo - tăng hộ khá” và tổ cán sự xã hội tình nguyện.

4/ Tăng cường các nguồn lực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, làm tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang, nhất là công an phường và lực lượng dân quân tự vệ. Rà soát, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản mang tính xã hội hóa trong công tác giữ gìn an ninh - trật tự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, người có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

5/ Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc:

a) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân từ nhận thức đến hành động. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, kịp thời nắm bắt và định hướng thông tin, nhất là việc nắm bắt dư luận xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Quan tâm tổ chức thực hiện đối thoại với nhân dân. Thường xuyên sinh hoạt các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và duy trì thành nền nếp trong sinh hoạt của cơ sở Đảng.

b) Thường xuyên quan tâm công tác rà soát, đánh giá cán bộ để đáp ứng yêu cầu công tác quy hoạch, đào tạo, chú ý rèn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ cả về năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, chính trị và đạo đức. Theo dõi, kiểm tra, động viên, giúp đỡ cán bộ được bố trí những cương vị mới có điều kiện phát huy năng lực sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ. Ðẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện, thử thách từ thực tiễn ở cơ sở, tránh tư tưởng cục bộ, khép kín. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ dài hạn, có chế độ sinh hoạt định kỳ đối với số cán bộ trẻ diện quy hoạch dài hạn, qua đó đánh giá, tạo điều kiện cho cán bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Xây dựng quy chế cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị trong công tác cán bộ theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ phù hợp với từng loại cán bộ, theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, từng chức danh được quy hoạch. Đưa chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường vào diện quy hoạch chức danh cán bộ chủ chốt phường. Công tác đào tạo, bố trí, sử dụng và đề bạt cán bộ đảm bảo theo quy trình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; chú trọng chất lượng từ khâu tuyển dụng đảm bảo về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị nhằm xây dựng nguồn cán bộ lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo chuẩn hóa theo quy định.

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Quận ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Ðảng; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phải chấp hành nghiêm túc quy trình, nguyên tắc và quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở Ðảng. Tiếp tục có biện pháp nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt đảng theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời trong giải quyết các vần đề phát sinh ở cơ sở, thường xuyên quan tâm giữ vững nền nếp chế độ sinh họat, bảo đảm tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trên 90% trở lên, tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ được Quận ủy phân công phụ trách theo dõi và sinh họat với cơ sở Đảng.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban tham mưu của Quận ủy - Ủy ban Nhân dân quận với các đoàn thể cấp quận và đảng ủy phường trong việc tổ chức khảo sát tình hình nhân lực các doanh nghiệp tư nhân để thành lập các tổ chức đoàn thể tiến đến thành lập tổ chức đảng khi đã đủ điều kiện, trong nhiệm kỳ thành lập 10 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 05 chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy (01 chi bộ kinh tế tập thể), 05 chi bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy phường.

Thường xuyên cải tiến phương pháp đánh giá công tác phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh đúng thực chất, tăng cường việc khảo sát và thẩm định kết quả phân tích chất lượng cơ sở Đảng, nhất là đối với các cơ sở Đảng không đạt được danh hiệu trong sạch, vững mạnh hàng năm để có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu vươn lên.

Chú trọng việc rèn luyện, thử thách đối với người xin vào Ðảng, đảm bảo quy trình, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chú trọng kết nạp đảng viên trong công nhân lao động ở các thành phần kinh tế, trí thức trẻ, tăng tỷ lệ đảng viên trẻ và nữ.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của bí thư chi, đảng bộ cơ sở trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng thái độ chính trị hiện nay đối với công tác tuyển dụng và sử dụng cán bộ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh mới, phục vụ kịp thời yêu cầu của cấp ủy về công tác cán bộ, kết nạp đảng viên và giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan vấn đề về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên.

c) Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng. Nêu cao trách nhiệm đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt nghị quyết, các quy định của Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng. Cử và tổ chức các lớp tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên các cấp, nhất là bí thư, phó bí thư, lãnh đạo tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng, trước mắt theo Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hoạt động kiểm tra, giám sát.

Ðổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát. Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đã triển khai.

Ðề cao nguyên tắc tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy; mọi nguyên tắc của Ðảng phải được tôn trọng và thực thi triệt để ở các cấp ủy, các tổ chức đảng. Chỉ đạo thực hiện sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng của các tổ chức trong hệ thống chính trị, chính trị - xã hội. Ðẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh kiểm tra đối với đảng viên (nhất là các cấp ủy viên, đảng viên là người đứng đầu) và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm đã được kiểm tra, kết luận. Quan tâm đầu tư công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đảm bảo theo yêu cầu tiêu chuẩn được quy định.

d) Tiếp tục triển khai thực hiện một số nghị quyết Trung ương, Thành ủy về đẩy mạnh vận động các tổ chức, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng việc mở các lớp nghiên cứu về chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc cho các chức sắc tôn giáo, dân tộc và cán bộ, công chức. Rà soát, bổ sung chương trình hỗ trợ đời sống người Chăm, kế hoạch phát động thi đua yêu nước trong các giới tôn giáo, dân tộc.

Phát động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Khơi dậy, động viên mọi tiềm lực trong dân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Thực hiện luân chuyển, bố trí và đào tạo cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm xây dựng và phát triển nguồn cán bộ đoàn thể ở cơ sở, nhất là cán bộ Ðoàn. Tạo nguồn phát triển đoàn viên, hội viên trong các giới, đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo giới doanh nhân... Tăng cường chất lượng hoạt động lực lượng nòng cốt chính trị, giữ vững ổn định xã hội, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, lãn công, đình công của người lao động; chú trọng công tác giáo dục cảm hóa, tập hợp đối tượng chậm tiến, lạc hậu; thực hiện có hiệu quả đề án đối với người sau cai nghiện tại nơi cư trú.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, của giới ở cơ sở, chú trọng các vấn đề nhân dân đang quan tâm như: công tác bồi thường giải tỏa, mở hẻm, ô nhiễm môi trường, trật tự giao thông, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

e) Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tài chính công theo hướng hiện đại hóa nền hành chính, tinh gọn, hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền. Nâng cao ý thức, hành vi tuân thủ pháp luật của nhân dân và cán bộ, công chức. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Đảm bảo việc phân công, phân cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quận và giữa quận với các phường. Cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức và công dân theo hướng công khai, minh bạch. Nghiên cứu, đề xuất nhân rộng các mô hình cải cách hành chính có hiệu quả.

*

*     *

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ X kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục những hạn chế khuyết điểm, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Thông báo