Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Các chỉ tiêu phấn đấu của Đại hội Đảng bộ Quận lần IX

CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN PHÚ NHUẬN LẦN THỨ IX

--------------------

CHỈ TIÊU

MỨC PHẤN ĐẤU

 I. VỀ KINH TẾ :

- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về  giá trị sản xuất.

trên 9%

- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng doanh thu thương mại - dịch vụ

trên 25%

- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về thu ngân sách Nhà nước.

trên 18%

- Tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

15%

 II. VỀ PHÁT TRIỂN - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ :

A.  Cải tạo nâng cấp mở rộng:

10 công trình

- Trường học

2 trường

- Phòng khám khu vực

1 phòng khám

- Trục đường chính

7 trục đường

- Mỗi phường mở rộng hẻm

từ 3 - 5 hẻm

B. Xây dựng mới :

16 công trình

- Trường học

3 trường

- Trung tâm

3 trung tâm

- Trụ sở Phường

6 trụ sở

- Nhà ở cho người có thu nhập thấp

100 căn hộ

- Khu nhà tái định cư và tạm cư

2 khu nhà

- Bia Cầu Kiệu

1

- Điều chỉnh quy hoạch tổng thể quận đến 2010 và định hướng đến 2020

100%

- Chỉnh trang đô thị KDC theo hướng giải tỏa kết hợp tái định cư tại chỗ

1 - 2 khu dân cư

- Giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn

100%

 III. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI :

- Giới thiệu và giải quyết việc làm / số lao động có nhu cầu việc làm

80%

- Xây dựng khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa

70%

- Xây dựng phường đạt danh hiệu khu phố văn hóa

7 phường

- Xây dựng chợ đạt danh hiệu văn minh thương nghiệp

2 chợ

- Số trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia

15 trạm

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm vào năm 2008

100%

- Tăng thêm quỹ xóa đói giảm nghèo

1 tỷ đồng

- Số trường đạt chuẩn quốc gia

9 trường

- Đào tạo học viên có tay nghề đạt bậc 3/7 và tương đương

25%

- Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên

dưới 0,8%

 IV. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH :

- Trong nhiệm kỳ không để hình thành tụ điểm ma túy, mại dâm, băng nhóm tội phạm hình sự.

100%

- Giảm số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2005

10 - 15%/ năm

- Giải quyết các loại án hàng năm

80 - 90%

- Tỷ lệ phá án hình sự

từ 55 - 60%

trở lên

+ Trong đó : Án rất nghiêm trọng

85%

- Đảm bảo chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm

100%

- Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường cơ cấu vào cấp ủy

100%

- Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường là đảng viên

100%

- Nhân viên thống kê là đảng viên

50%

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt

3,4% dân số

+ Trong đó : Lực lượng dân quân

2,8% dân số

- Số đảng viên trong lực lượng dân quân

10% trở lên

+ Trong đó : Đảng viên trong lực lượng dân quân/tổng số dân quân

5 % trở lên

- Tòa án xét xử các loại án

từ 80 - 90%

 V. VỀ KIỆN TOÀN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ :

A. Liên đoàn lao động :

- Thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài QD đủ điều kiện

100%

B. Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên:

- Xây dựng chi đoàn, chi hội TN tại các đơn vị kinh tế, VH-XH ngoài QD.

trên 60%

- Số thanh niên được tập hợp vào tổ chức Đoàn

40%

C. Hội liên hiệp phụ nữ:

- Số phụ nữ được tập hợp vào tổ chức Hội Phụ nữ

60%

D. Xây dựng Đảng:

- Số đảng viên đương chức hoàn thành chương trình phổ cập trung học chính trị

100%

- Số công chức quận, phường được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ

100%

- Số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

80%

- Số đảng viên kết nạp cả nhiệm kỳ

450 người

- Thành lập mới chi bộ trong các DN tư nhân và các tổ chức VH-XH.

10 chi bộ

- Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật của đảng viên

100%

 

Thông báo