Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ II (1979 -1981)

1

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

Bí thư Quận ủy

2

Đ/c Đoàn Thị Vinh

Phó Bí thư Thường trực

3

Đ/c Trương Trọng Văn

Phó Bí thư , Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c Huỳnh Thương

(chuyển công tác 20/7/81)

5

Đ/c Nguyễn Trường Quảng

6

Đ/c Nguyễn Ngọc Dấn

(chuyển công tác 20/7/81)

7

Đ/c Trần Quốc Long

8

Đ/c Lê Thị Tâm

9

Đ/c Lê Tử Vinh

10

Đ/c Trần Thị Kim Anh

11

Đ/c Nguyễn Xuân Bồng

12

Đ/c Nghiêm Bá Bốn

13

Đ/c Phan Thị Chiến

14

Đ/c Trần Hòa Nhân

15

Đ/c Đặng Văn Danh

16

Đ/c Phạm Đình Diệm

17

Đ/c Ngô Như Hoàn

18

Đ/c Dương Quan Hà

19

Đ/c Nguyễn Hữu Hiệp

20

Đ/c Vũ Anh Kiếm

21

Đ/c Trần Thị Lan

22

Đ/c Bùi Phạm Hoàng Lượng

23

Đ/c Nguyễn Thuận Nông

24

Đ/c Lữ Uy Quyền

25

Đ/c Trương Lưu Quang

26

Đ/c Trịnh Quang Quý

27

Đ/c Huỳnh Tấn Thanh

28

Đ/c Nguyễn Hiếu Trung

29

Đ/c Ngô Thị Trúc

30

Đ/c Phan Thị Xê

31

Đ/c Phan Ngọc Báu

32

Đ/c Nguyễn Thế Vinh (dự khuyết)

33

Đ/c Nguyễn Thị Bảy (dự khuyết)

Thông báo