Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ III (1983 - 1985)

1

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng (2 Hoàng)

Bí thư Quận ủy

2

Đ/c Đoàn Thị Vinh

Phó Bí thư Thường trực

3

Đ/c Nguyễn Trường Quảng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c Phạm Kim Trương

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

5

Đ/c Trần Thị Kim Anh

Trưởng Ban Kinh tế

6

Đ/c Lê Tử Vinh

Trưởng Ban Tuyên huấn

7

Đ/c Ngô Như Hoàn

Phó Chủ tịch UBND quận

8

Đ/c Võ Quốc Thông

Phó Chủ tịch UBND quận

9

Đ/c Trần Quốc Long

Trưởng Công an

10

Đ/c Dương Quan Hà

Trưởng Ban Dân vận mặt trận

11

Đ/c Phạm Ngọc Báu

Quận đội trưởng

1 2

Đ/c Võ Ngọc Yến

Chánh Văn phòng Quận ủy

13

Đ/c Đặng Văn Danh

Thư ký công đoàn

14

Đ/c Nguyễn Thị Mai

Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận

15

Đ/c Lê Thanh Hội

Phó Chủ tịch kế hoạch

16

Đ/c Nghiêm Bá Bốn

Trưởng Ban Thanh tra

17

Đ/c Nguyễn Thế Vinh

Trưởng Phòng giáo dục

18

Đ/c Nguyễn Hiếu Trung

Uãy viên thư ký

19

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Trưởng Ban Văn hóa thông tin

20

Đ/c Nguyễn Thuận Nông

Viện trưởng Viện Kiểm sát

21

Đ/c Trần Văn Ấm

Chủ nhiệm Liên hiệp xã

22

Đ/c Nguyễn Thị Cúc

Phó Chủ nhiệm hợp tác xã

23

Đ/c Phan Lệ Hạnh

Bí thư chi bộ phường 1

24

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng

Bí thư chi bộ phường 2

25

Đ/c Vũ Anh Kiếm

Bí thư chi bộ phường 7

26

Đ/c Trần Phú Đức

Bí thư chi bộ phường 9

27

Đ/c Trần Hòa Nhân

Bí thư chi bộ phường 13

28

Đ/c Trịnh Quang Quý

Bí thư chi bộ phường 14

29

Đ/c Trương Lưu Quang

Bí thư chi bộ phường 17

30

Đ/c Phạm Thanh Xuân

Phó Công an quận

31

Đ/c Phạm Nguyên Dương

Phó Ban Tổ chức Quận ủy

32

Đ/c Bùi Phạm Hoàng Lượng

Chủ tịch Mặt trận

Thông báo