Chủ Nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ VIII (2000-2005)

1

Đ/c Ngô Thị Trúc

Bí thư Quận ủy Chủ tịch HĐND quận

2

Đ/c Trần Thế Lưu

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Đ/c Trương Văn Lắm

Phó Bí thư Quận ủy Chủ tịch UBND quận

4

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

UVTV Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

5

Đ/c Đỗ Văn Phúc

UVTV Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

6

Đ/c Trần Văn Phương

UVTV Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

7

Đ/c Nguyễn Văn Tâm

UVTV Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

8

Đ/c Thái Thị Ngọc Dung

UVTV Quận ủy Phó Chủ tịch UBND quận

9

Đ/c Phạm Văn Cường

UVTV Quận ủy Chỉ huy trưởng BCHQS

10

Đ/c Võ Hoàng Nghĩa

UVTV Quận ủy Trưởng Công an quận

11

Đ/c Trần Ngọc Minh

UVTV Quận ủy Phó Chủ tịch HĐND quận

12

Đ/c Phạm Công Nghĩa

QUV – Phó Ban Tổ chức Quận ủy

13

Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Duyên

QUV – Phó Ban Dân vận Quận ủy

14

Đ/c Trịnh Xuân Thiều

QUV Phó Ban TG - Giám đốc TTBDCT.

15

Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

QUV – Phó Chủ tịch UBND quận

16

Đ/c Võ Văn Tâm

QUV Chánh Thanh tra Nhà nước

17

Đ/c Đỗ Văn Biên

QUV Giám đốc Cty XNK giày dép Nam Á

18

Đ/c Lê Thị Bình

QUV Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận

19

Đ/c Huỳnh Chiến

QUV Chánh án Tòa án Nhân dân quận

20

Đ/c Ninh Văn Bình

QUV Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo

21

Đ/c Đặng Thị Duyên

QUV – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra QU.

22

Đ/c Nguyễn Đức Vượng

QUV Bí thư Quận Đoàn

23

Đ/c Trần Thị Hóa

QUV – Uãy viên Ủy ban Nhân dân quận

24

Đ/c Nghiêm Xuân Hoàng

QUV Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội

25

Đ/c Đặng Thu Hồng

QUV – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

26

Đ/c Nguyễn Văn Kháng

QUV Chánh Văn phòng Quận ủy

27

Đ/c Đoàn Thị Lành

QUV Bí thư Đảng bộ phường 9

28

Đ/c Lê Văn Ngọc Long

QUV – Trưởng Phòng Tổ chức Chính quyền

29

Đ/c Huỳnh Cách Mạng

QUV Chánh Văn phòng HĐND UBND quận

30

Đ/c Võ Thành Minh

QUV P.Giám đốc Cty CP May, Da XK 30/4

31

Đ/c Võ Hoàng Nga

QUV Viện trưởng Viện Kiểm sát

32

Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

QUV - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị

33

Đ/c Nguyễn Thành Trung

QUV - Bí thư đảng ủy phường 15

34

Đ/c Bùi Ngô Thị Mỹ

QUV - Bí thư đảng ủy phường 17

35

Đ/c Lê Thị Tường Khanh

QUV - Bí thư đảng ủy phường 4

Thông báo