Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Phú Nhuận khóa IX (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)(Tính đến 29/4/2010)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Công Nghĩa

Bí thư - Chủ tịch UBND quận

2

Thái Thị Ngọc Dung

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Đặng Thu Hồng

UVTV - Phó Bí thư Quận ủy

4

Trịnh Xuân Thiều

UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

5

Trần Thị Hóa

UVTV - Phó Chủ tịch UBND quận

6

Nguyễn Văn Tâm

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

7

Nghiêm Xuân Hoàng

UVTV - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

8

Trần Văn Thọ

UVTV - Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận

9

Võ Hoàng Nghĩa

UVTV - Trưởng Công an quận

10

Nguyễn Hùng Phong

UVTV - Bí thư Ðảng bộ Phường 9

11

Đặng Thị Duyên

QUV - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

12

Nguyễn Văn Kháng

QUV - Phó Chủ tịch UBND quận

13

Nguyễn Hoàng Anh

QUV - Phó Chủ tịch UBND quận

14

Lê Thị Tường Khanh

UVTV - Trưởng phòng Nội vụ

15

Trần Thị Mai

QUV - Chánh Văn phòng UBND quận

16

Huỳnh Thị Nhung

QUV - Phó Chánh Văn phòng Quận ủy

17

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

QUV - Trưởng phòng Văn hóa & TT

18

Huỳnh Chiến

QUV - Chánh án Tòa án Nhân dân quận

19

Võ Hoàng Nga

QUV - Viện trưởng Viện KSND quận

20

Võ Văn Tâm

QUV - Chánh Thanh tra quận

21

Ninh Văn Bình

QUV - Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo

22

Nguyễn Thành Trung

QUV - Chánh Văn phòng Quận ủy

23

Nguyễ Văn Lợi

QUV - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

24

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

QUV - Trưởng phòng Quản lý Ðô thị

25

Bùi Ngô Thị Mỹ

QUV - Trưởng phòng Tài nguyên & MT

26

Ngô Thụy Dung

QUV - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

27

Phạm Hồng Sơn

QUV - Bí thư Ðoàn Thanh niên

28

Võ Thành Minh

QUV - Trưởng phòng Kinh tế

29

Nguyễn Thanh Sơn

QUV - Phó Giám đốc Bệnh viện

30

Nguyễn Thị Hồng Thắm

QUV - Phó Trưởng phòng Tài chánh - KH

31

Nguyễn Văn Dũng

QUV - Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế

32

Chu Thị Thảo

QUV - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ

33

Nguyễn Đông Tùng

QUV - Bí thư Ðảng bộ Phường 2

34

Trần Thị Mai Lý

QUV - Chủ tịch UBND Phường 3

35

Phạm Nguyễn Anh Phong

QUV - Bí thư Ðảng bộ Phường 4

36

Nguyễn Thành Phương

QUV - Chủ tịch UBND Phường 10

37

Hà Thị Hồng Hải

QUV - Bí thư Ðảng bộ Phường 15

Thông báo