Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Phú Nhuận Khóa X (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Công Nghĩa

Bí thư Quận ủy

2

Đặng Thu Hồng

Phó Bí thư Quận ủy

3

Trịnh Xuân Thiều

Phó Bí thư Quận ủy

4

Lê Thị Tường Khanh

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

5

Nguyễn Văn Tâm

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

6

Nghiêm Xuân Hoàng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

7

Trần Văn Thọ

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

8

Trần Thị Hóa

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

9

Trần Thanh Tá

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

10

Nguyễn Hoàng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

11

Nguyễn Thành Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

12

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

13

Nguyễn Hùng Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

14

Nguyễn Văn Dũng

Quận ủy viên

15

Nguyễn Tiến Mãnh

Quận ủy viên

16

Nguyễn Thành Phương

Quận ủy viên

17

Phạm Hồng Sơn

Quận ủy viên

18

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Quận ủy viên

19

Nguyễn Văn Kháng

Quận ủy viên

20

Võ Thành Minh

Quận ủy viên

21

Nguyễn Thanh Phương

Quận ủy viên

22

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Quận ủy viên

23

Trần Thị Mai

Quận ủy viên

24

Lương Quốc Chiến

Quận ủy viên

25

Nguyễn Thanh Sơn

Quận ủy viên

26

Trần Văn De

Quận ủy viên

27

Trần Đình Thu

Quận ủy viên

28

Nguyễn Đông Tùng

Quận ủy viên

29

Vũ Thế Thịnh

Quận ủy viên

30

Lê Ngọc Tân

Quận ủy viên

31

Trần Ngọc Thảo

Quận ủy viên

32

Võ Thị Thanh Nga

Quận ủy viên

33

Võ Văn Tâm

Quận ủy viên

34

Nguyễn Quốc Đởm

Quận ủy viên

35

Thị Thảo

Quận ủy viên

36

Trần Thị Mai Lý

Quận ủy viên

37

Đỗ Đăng Ái

Quận ủy viên

38

Hà Thanh Hương

Quận ủy viên

39

Phạm Nguyễn Anh Phong

Quận ủy viên

40

Lê Văn Sang

Quận ủy viên

41

Đỗ Phụng Hiệp

Quận ủy viên

Thông báo