Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Diễn văn bế mạc Đại hội

DIỄN VĂN BẾ MẠC

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ IX (2005 – 2010)

      Kính thưa :           - Các Đ/c lãnh đạo .

- Quý đại biểu.                                                       

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương và có trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ IX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, tinh thần Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 41 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đại hội đã vinh dự được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quan Hà, Ủy viên Thường vụ ( Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ) đã đánh giá những mặt làm được, chưa làm được của Đảng bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ qua, đã xác định vị trí quan trọng của quận trong sự phát triển toàn diện của thành phố. Đồng chí đã giúp cho Đại hội nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn về tình hình của quận để trên cơ sở đó Đại hội xác lập đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển quận mạnh mẽ hơn trong 5 năm tới.

Kính thưa các đồng chí,

Trên cơ sở nhận thức đúng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Dương Quan Hà, Ủy viên Thường vụ Thành ủy ( Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện đầy đủ vai trò của mình, phát huy dân chủ và tập trung trí tuệ đóng góp cho Đại hội nhiều ý kiến tích cực và có giá trị làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

Qua thảo luận, đánh giá của các đại biểu, Đại hội đã ghi nhận dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ qua, toàn hệ thống chính trị trong quận đã có nhiều chuyển biến vươn lên tích cực, đã đoàn kết phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của quận những năm qua. Để đạt được những kết quả đó, Đảng bộ - chính quyền và nhân dân quận Phú Nhuận luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp sức kịp thời của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban ngành thành phố, các đơn vị báo, đài... nhân dịp này thay mặt Chủ tịch đoàn, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ đó của các cấp, các đơn vị.

Đại hội đã thể hiện ý chí cách mạng tiến công, dân chủ và phát huy trí tuệ trong biểu quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đảng bộ trong 5 năm 2005 ( 2010, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo xây dựng Nhà nước địa phương ngày càng hoàn thiện, xây dựng hệ thống các tổ chức Mặt trận, đoàn thể ngày càng phát triển, hoạt động có hiệu quả thiết thực, từ đó đẩy mạnh phát triển mọi mặt của quận đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Đối với nội dung dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội X và dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, về cơ bản các đại biểu đã tán thành và góp ý thêm nhiều vấn đề phong phú hơn rút ra từ thực tiễn của các ngành, các cấp, các địa phương góp phần giúp cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc gắn với thực tiễn cơ sở nghiên cứu hoạch định chiến lược, sách lược, mục tiêu nhiệm vụ của toàn Đảng trong những năm tới.

Đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 9 bảo đảm tính liên tục, kế thừa của đảng bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 8.

Nghị quyết của Đại hội đã được tập thể thông qua. Đó là nền tảng, là cơ sở để toàn Đảng bộ triển khai cụ thể hóa bằng các chương trình, các kế hoạch hành động thực hiện. Trong quá trình thực hiện sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách để Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực trong cuộc sống, điều đó đòi hỏi mỗi đảng viên của chúng ta đều phải nêu cao ý chí quyết tâm, nỗ lực và phấn đấu cao.

Đại hội xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Thành ủy, của đồng chí Dương Quan Hà, của các đồng chí trong tổ công tác, các đồng chí cách mạng lão thành; xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý, của các báo đài, đã góp phần cho sự thành công của đại hội.

Đại hội xin cảm ơn Trung tâm Văn hóa quận, hai lực lượng vũ trang và các cán bộ, nhân viên đã hết lòng, hết sức phục vụ Đại hội một cách chu đáo.  

Trước yêu cầu phát triển của quận nhà cùng với thành phố và cả nước vì hạnh phúc của nhân dân, vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mỗi đảng viên chúng ta hãy nêu cao vai trò tiên phong, tổ chức và vận động nhân dân đưa Nghị quyết Đại hội trở thành hiện thực trong cuộc sống.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội. Xin kính chúc quý vị khách quý, toàn thể đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.

Xin trao quyền điều khiển chương trình cho Ban Tổ chức đại hội.

Thông báo