Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Diễn văn khai mạc

DIỄN VĂN KHAI MẠC

(Ngày 05 tháng 10 năm 2005)

Kính thưa :             

– Quý vị khách mời.

– Quý vị đại biểu.

Qua hơn 9 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị số 46/CT/TW ngày 06/12/2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần X, Kế hoạch số 41/KH-TU ngày 31/12/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp trên và cơ sở, Kế hoạch 92/KH-QU ngày 18/01/2005 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận Phú Nhuận về việc tổ chức Đại hội  cơ sở Đảng và Đảng bộ quận Phú Nhuận, đến nay 71 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Phú Nhuận với hơn 3.200 đảng viên đã tổ chức xong đại hội. Ở cấp quận, trong quá trình chuẩn bị đại hội đã được Ban Thường vụ Thành ủy, tổ công tác của Thành ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo góp ý, đến nay công việc chuẩn bị đã hoàn tất và hôm nay chúng ta tiến hành đại hội Đảng chính thức.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy đến tham dự và chỉ đạo đại hội, chào mừng các đồng chí cách mạng lão thành, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí nguyên là bí thư Quận ủy và Uãy viên Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí khách quý, các báo, đài của Trung ương, thành phố và 188 đại biểu của Đảng bộ quận đã về dự đại hội hôm nay.

Kính thưa toàn thể đại biểu,

5 năm qua, kể từ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ 8 vào tháng 11 năm 2000, đến nay Đảng bộ quận đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân giữ vững quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế và chăm lo sự nghiệp văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn trở ngại, nhưng đảng bộ quận đã không ngừng quyết tâm và tích cực tổ chức thực hiện đạt một số kết quả quan trọng mà Nghị quyết đại hội lần VIII đã đề ra góp phần cùng với sự nỗ lực chung của Thành phố và cả nước.

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội Đảng cấp cơ sở vừa qua đã đạt được kết quả rất tốt, tòan thể đảng viên trong đảng bộ đã phát huy tinh thần dân chủ trách nhiệm tập trung đóng góp rất nhiều ý kiến tích cực và rất sâu sắc vào dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ quận, dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ thành phố và Trung ương.

Kính thưa toàn thể đại biểu,

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ IX diễn ra vào giai đọan Thành phố đang chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ VIII và Trung ương đang chuẩn bị Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ X, nhiệm vụ quan trọng của đại hội Đảng bộ quận lần này là tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 8 trên cơ sở đóng góp ý kiến của tất cả đảng viên qua đại hội cơ sở. Đại hội chúng ta cần phân tích sâu các nguyên nhân thành công và chưa thành công, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2005 – 2010. Đại hội chúng ta sẽ thảo luận và thông qua bản tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành phố, bầu ban chấp hành đảng bộ quận nhiệm kỳ 9 và đoàn đại biểu của quận dự đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần 8 đảm bảo số lượng, chất lượng, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng các quy định của Đảng.

5 năm của nhiệm kỳ  VIII đã qua đi, với nhiều cố gắng nỗ lực chung nhưng những băn khoăn, bức xúc vẫn còn tồn tại trên nhiều lĩnh vực mà nhiệm kỳ IX phải tiếp nối với tinh thần tiến công và tâm huyết thật cao.

Nhiệm kỳ 5 năm tới của Đảng nói chung và của Đảng bộ quận Phú Nhuận nói riêng ở vào thời kỳ vừa có những thuận lợi mới, vừa có những thách thức lớn lao. Do vậy, Đảng bộ cần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, rèn luyện củng cố để nâng cao sức chiến đấu, đoàn kết, quy tụ để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy tối đa nội lực để phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Những nhiệm vụ sắp tới vinh quang nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu chúng ta phải nỗ lực thật nhiều, phải tích cực phát huy vai trò trách nhiệm của mình trước bao nhiêu kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân quận Phú Nhuận, sẽ đầu tư và công sức và trí tuệ để đóng góp tốt nhất cho sự thành công của đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ IX. Chúc đại hội thành công.

Thông báo